RSS

Monthly Archives: januari 2018

Alle Europeanen zijn misschien een beetje gelijk, maar Europarlementariërs zijn nóg weer veel gelijker

‘Kijk. Bij Europa moet je echt wezen zeg. Hier, dit stukje van Wilmer Heck op de NRC-site van vandaag.’

‘Weet je nog dat “premiesparen” voor Nederlandse ambtenaren werd afgeschaft, omdat te veel ambtenaren er gebruik van maakten? Het werd te duur. Let op: voor Euro-ambtenaren bestaat er echter doodleuk een goudgerande aanvullende pensioenregeling (met aanvullend pensioen tot ruim 5.500 per maand; let wel aanvullend hè!) die de belastingbetaler straks hoogstwaarschijnlijk moet ophoesten.’

‘Het amusante is dat het zogenaamde aanvullende pensioenfonds eigenlijk een Luxemburgs beleggingsfonds blijkt: “de aanvullende pensioenregeling technisch gezien geen pensioenfonds is, maar een Luxemburgs beleggingsfonds. „Dat is een entiteit die geen toezeggingen over toekomstige uitkeringen doet. Het is daarom de vraag of zo’n garantie van het parlement, over uitbetalingen via een beleggingsfonds, juridisch wel houdbaar is”, “ Is dit niet hondsbrutaal?! Hoeveel procent zou de Luxemburgse meneer Juncker via-via in zijn diepe zakken steken?’

‘Bedenk ook dat de vacant komende zetels vanwege Brexit niet leiden tot een logische inkrimping van het aantal ruifrauzers daar in het verre en mistige “Europa”, maar dat die ex-Britse zetels doodleuk worden herverdeeld onder de nu actieve gauwdieven en gladakkers. Mooi hè, dat Project Europa van de Verlichting en de Renaissance en voor de Mensenrechten en Wereldvrede!’

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Toppers, taal, storm, spoorwegen en Turner

 

 

‘Gaat D66-mevrouw Stientje van Veldhoven dezelfde bietenbrug op als destijds PvdA-mevrouw Wilma Mansveld? Als zondebok en pispaal dus? De minister is weer een VVD’er – ene mw. Cora van Nieuwenhuizen – net als destijds bij Wilma, toen was het VVD-mevrouw Melanie Schultz die Wilma als plaspaal en urineerzuil gebruikte.’

‘Het zit er in. Vooral als je bedenkt dat de TopMan bij de NS – de CEO, mr. Roger van Boxtel – ook van D66 is, net als mevrouw Stientje dus. Blijkbaar levert die Lightrail de VVD-clientèle minder (snelle) winsten en rendementen op dan het asfalt, en dus mogen D66’ers er van meneer Rutte hobbyen. Het Deltaplan OV, ja, ja, hunnie wel. Loopt het in de soep, net als toen bij Wilma en de Fyra, dan wast de VVD zijn handen in onschuld en wordt een D66’er geofferd.’

‘Topman Roger van Boxtel kon zijn treinen gisteren niet laten rijden,’ zegt Thomas, ‘de storm had te veel blaadjes, in de vorm van volwassen bomen, op de rails geblazen, en tja, de topman was vermoedelijk in vergadering met andere topperdetop mensen over Lightrail, dus niet beschikbaar voor briljante oplossingen en alternatieve feiten.’

‘Wacht even, is dat niet het pakkie-an van topperman Pier Eringa (PvdA)? Die is toch ook topman bij de NS? Gaat Eringa niet over de rails en dus automatisch over de blaadjes en de bomen en de sneeuw en zo …? Hoe het zij, de toptoptopmannen zullen het elkaar in de pantoffels schuiven. Toppie.’

‘Zat de VVD’er Eric Wiebes misschien ergens in de buurt, want dan gaat het meestal ook mis. Van een ei bakken tot en met de Groningse opstand neerslaan: Wiebes kan het eenvoudigweg niet en mag het dus van Rutte doen.’  Semanur neemt een slok thee. ‘Met slecht weer ga ik niet de straat op en al helemaal niet met het OV. Gelukkig kan ik me dat veroorloven. Met al die toptoptopmensen achter de knoppen kan het alleen maar fout en verkeerd gaan.’

‘Misschien moeten zo’n Van Boxtel en Eringa een mooiere fancy titel verzinnen,’ zegt Thomas. ‘CEO en topmanager klinkt intussen zo oubollig en daardoor blijven ze vermoedelijk ook in een lagere beloningschaal hangen, hoewel die nog altijd boven de drie tonPlus per jaar uit zal komen, denk ik.’

‘CEO van een overheidsbedrijf dat bovendien monopolist is. Dat die mensen zich niet generen, voor die ronkende titulatuur,’ zegt Semanur besmuikt grinnikend, ’net als voortdurend “expert” genoemd worden. Brrrrr … ziekelijk vind ik dat.’

nepnieuws

‘Hoe vind je dit, over die socioloog die er pas na een jaar in China te hebben gewerkt aan de universiteit, achter komt dat zijn onderwijscoördinator een “politiek commissaris” is. Is dat niet wereldvreemd naïef?’

‘Vooral raar dat die man er geen sociologisch onderzoek naar doet: participerende observatie noemt men dat in de culturele antropologie, en wat is het verschil tussen antropologie en sociologie? Chinezen zijn mensen, dus lenen zich net zo goed om als studieobject te dienen voor welke sociale wetenschap dan ook. Zou ik tenminste zeggen. Lijkt me een prachtig project: in China is iedereen om mij heen politiek betrokken. Wow! Die Chinezen leren van hem en hij van de Chinezen.’

‘Een antroploog zou hoogstwaarschijnlijk her-framen: de Chinezen verifiëren gewoon of ik als Europese onderwijsboer geen fake news verhandel en verspreid. Wat voor ons het geaccepteerde en ware verhaal is, kan voor de Chinezen – in die bepaalde context – een totaal onacceptabele versie van misschien ongeveer en globaal dezelfde feiten zijn.’

‘Vooral als wij vanuit onze vooroordelen en stereotypen van China – en Rusland – aannemen dat ze daar alleen maar propaganda bedrijven en verspreiden. Dan is het niet meer dan normaal dat zij vanuit hun stereotypen hetzelfde van en over ons denken. Tenzij ik mijn perceptieve kaders rigoureus moet bijstellen, natuurlijk.’

‘Precies. Je hoeft maar naar zo’n Jean Claude Juncker ‘- of dichter bij huis de NS-topman Roger van Boxtel – te kijken en luisteren, om de propaganda om je oren te horen suizen en zien vliegen.’

‘Die vraag ook: waarom moet de eerste zustercampus van de Groningse universiteit in China staan? Dat lijkt me nogal wiedes: weg van de Groningse grondverzakkingen, weg van die PvdA’er Alders met die gekke  Dorus-snor, weg van Eric Wiebes die de kabinetsformatie overal de schuld van geeft, ook van de Groningse aardbevingen. Gewoon, weg van het polder pietepeuteren. Lekker, iedere dag echt Chinees eten, met stokkies!’

‘Met ter afsluiting van iedere maaltijd een lekkere vette boer laten! Want dat is in China een compliment aan de kok.’

‘Kijk eens,’ roept Thomas, ‘op de Elsevier-aankondiging in mijn mail box: “Erdogan lijkt een andere mening beschoren.” Beschoren, in plaats van toegedaan, of aan te hangen. De Nederlandse taal lijkt een steeds zompiger toekomst beschoren. We moeten maar ook snel in Turkije dependances van Nederlandse universiteiten stichten. Zal ik m’n snor vast laten staan?’

‘Recht overeind bedoel je, of hangend?’

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Is financiering van Lightrail bevordelijk voor de solvabiliteit en rentabiliteit van onze pensioenfondsen en de stabiliteit van onze pensioenen, of spinnen vooral “toplui” garen bij zo’n project?

Sofie: ‘Wat is een “topman” eigenlijk precies?’

Zorah
: ‘Een topman of -vrouw is een persoon die heel veel geld krijgt, in de eerste plaats omdat zij topmens is. Zo worden ze ook aangeduid in de media: topman A, B of C. Toplieden doen vaak hele grote en dure projecten opstarten of entameren en zij zijn haast nooit voor een eventueel faillissement aansprakelijk, terwijl ze wel een bonus krijgen, of het project nu slaagt of in de soep loopt.’

‘Een topman of -vrouw is een topman/-vrouw omdat hij veel geld verdient (normaal zou het omgekeerde moeten gelden) en omdat hij in de media steevast als topman wordt omschreven. Net zoals Daniel Boorstin het zegt over mensen die bekend en beroemd zijn, vanwege het feit dat ze bekend zijn en er een imago op nahouden. Dat imago volstaat grotendeels en dat bepaalt iemands marktwaarde.’

“Maar dan wil iedereen toch topmens worden?’ vraagt Sofie naïef.

‘Ja, natuurlijk, bijna iedereen wil makkelijk geld binnenharken, maar dat kan dus niet. Want om topaap te worden moet je contacten hebben, over netwerken beschikken, anders kom je niet op zo’n toppositie terecht. Behalve in uitzonderingsgevallen, zoals een Bill Gates of Warren Buffet bijvoorbeeld. Die hebben hun eigen miljarden bijeengegaard en zijn nu dus topman. Topmensen maken deel uit van oligarchieën. Het ons-kent-ons-circuit. Dat lid worden gebeurt bijna automatisch. Op een bepaald moment “hoor je erbij” en gedraag je je volgens de in die biotoop geldende norm, of je valt buiten de boot.’

‘Je kunt bijvoorbeeld geen topman zijn en zeggen dat je je salaris veel te hoog vindt,’ zegt Zorah grinnikend, ‘dat is misschien wel de grootste doodzonde die je in die biotoop kunt begaan, want dan ben een bedreiging voor al die andere topmensen. Je bederft de markt en wordt al snel letterlijk doorgedraaid, zoals met tomaten op de veiling gebeurt.’

Sofie: ‘Dus mensen als Alexandra van Huffelen van het GVB uit Amsterdam, Pedro Peters van de RET uit Rotterdam, Jan Kouwenhoven van Qbuzz, actief in Utrecht, Groningen en Friesland, en NS-topman Roger van Boxtel – inderdaad: topman Van Boxtel – krijgen heel veel geld en ze willen het Lightrailproject opstarten om de grote Nederlandse binnensteden voor dichtslibben te behoeden.’

‘Nu heb je het in dit geval natuurlijk, toevallig, over echte kanjers,’ zegt Zorah lachend. ‘Dit zijn lieden die zó zouden worden weggekocht door het geglobaliseerde bedrijfsleven. Neen, op deze kanjers moeten we zuinig zijn hoor.’

‘Het Algemeen Belang. Ook dat nog. Dat zeggen toplieden altijd: dat ze het algemeen belang dienen. Natuurlijk. Deze toplui bijvoorbeeld zullen niet zeggen dat ze graag onze pensioenpotten zouden leeglepelen. Dat verkoopt niet. Het verkooppraatje is van belang – de marketing van het idee. En het moet ook altijd snel, snel, snel, want anders laat je schitterende kansen lopen. Een tamelijk primtieve truc trouwens, dat snel, snel.’

‘Ja, ja,’ zegt Sofie, ‘ik denk dat ik het door begin te krijgen. Deze lieden willen Lightrail, want dat betekent voor hen direct en/of indirect altijd winst in de een of andere vorm – financieel, immaterieel of gemengd. Een reputatie plus bijbehorend imago belichamen immaterieel kapitaal. Maar waarom willen deze toppipo’s zo graag pensioenfondsen als financier?’

‘Dat garandeert een veilige onderneming, omdat de geldschieter eigenlijk nooit failliet kan gaan,’ zegt Zorah, ‘Immers: hoe veel de toplui en hun “experts” ook over het budget heengaan, zo’n Lightrail-project is van meet af aan too big to fail. Openbaar vervoer is gewoon noodzakelijke infrastructuur en onmisbaar. Pensioenfondsbeheerders beheren miljarden aan geld dat niet van hen is, maar waarover zij – in toenemende mate vrijelijk – desniettemin beschikkingsmacht hebben. Pensioenfondsen kunnen goochelen met rekenrentes en dekkingsgraden. Dat zijn fictieve grootheden die “ergens” door “iemanden” worden bepaald al naar gelang er geld nodig is. Waarvoor? Dat is staatsgeheim. De pensioengerechtigde krijgt een circulaire waarop staat dat haar pensioen opnieuw is gekort met een percentage, maar waarom dat gebeurt, blijft bijna altijd duister omdat er hooguit nietszeggende verhaaltjes bij worden geleverd – praatjes voor de vaak.’

‘Net zoals de spaarrente nu permanent op gemiddeld 0,05% staat. En niemand die daar tegen protesteert. We accepteren het massaal, omdat we weten dat er door ons niets aan valt te doen. Wat er allemaal met ons spaargeld wordt verhapstukt en wie daar de baten van opstrijken? Wie het weet mag het zeggen, maar geheid dat zo’n verhaal voor zo’n 90% uit nepnieuws bestaat.’

Zorah: ‘Behalve dat een Nederlands pensioenfonds een veilige geldschieter is, is het misschien tevens een van de weinige geldschieters – zo niet de enige – die Lightrail wil financieren. Omdat de toplui die financiering vragen voor hun project en de bobo’s van de pensioenfondsen, elkaar kennen vanuit “het Nederlandse circuit.” In feite hengelen deze toplui naar een blanco cheque, waarvoor de Nederlandse pensionado’s garant staan?’

‘Juist. Ze knutselen een begroting in elkaar en calculeren stilzwijgend in dat het drie- of viervoudige “nodig” zal blijken. Die informatie brengen ze gewoonlijk allengs, tijdens de uitvoering, naar buiten, zodat het project eigenlijk niet meer teruggedraaid kan worden. Denk aan die almaar duurder wordende ICT-projecten van de Overheid, die tenslotte nog steeds niet naar behoren werken. Uiteindelijk is het in dit geval, bij deze eventuele financier en geldschieter, heel makkelijk om de “verliezen” aan te zuiveren door pensioenkortingen in te voeren. De gepensioneerden kunnen immers toch niks terugdoen.

Nederland is in verbazingwekkend tempo veramerikaniseerd en de hybride ondernemingsvormen die James Galbraith op bladzijde 104 -105 van zijn The Predator State omschrijft, zijn in Nederland geëtiketterd en in de markt gezet als publiek-private samenwerking. Galbraith: “They are, rather, hybrids, even chameleons: private economic activities supported, leveraged, guaranteed, and regulated by public power; public institutions aided, abetted, and buttressed by private money.”  Dat laatste – private money – daar kun je per geval en per land kanttekeningen bij zetten, maar Nederlandse pensioengelden zijn privé eigendom van de Nederlandse pensioengerechtigden. Alleen zijn er weinigen die dat weten en de consequenties ervan (ten volle) beseffen.’

‘Eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om topmens te zijn, ‘zegt Sofie, ‘want zo’n project als Lightrail is risicovrij voor hen – de toplui dus – maar het publiek draagt het volle risico. Lightrail zou een grote vis zijn in het zogenaamde publiek-private-samenwerkingscircus. Alle vrindjes van de zogeheten topmensen krijgen de opdrachten, het budget wordt gegarandeerd overschreden, en de winsten worden vrolijk onderhands verdeeld. Bij de ICT-projecten kraait er na enig beginrumoer nooit meer een haan naar. VVD’er Eric Wiebes is van fiasco-topman op Belastingen, topman bij Milieu geworden. Gewoon: opnieuw in de ruif geplugd. Lightrail is net als het spoor een monopolisten-project, dus de afname van het product (= openbaar vervoer) is eveneens tot op grote hoogte gegarandeerd. De vraag naar openbaar vervoer is immers in hoge mate inelastisch. Vandaar ook die mallotige en nutteloze peperdure marketing fratsen van de NS-managers. Ze vinden dat ze nog niet genoeg verdienen, dus leuken ze hun waar op. Bah, enge naarlingen. Zorg gewoon voor deugdelijk, veilig en proper vervoer! Met WC’s in de trein a.u.b., druiloren! Daar heb je je handen meer dan vol aan.’

Ja, natuurlijk,’ zegt Zorah, ‘je hoeft geen Einstein te zijn om dit alles te bedenken. Heel veel projecten zijn op deze manier gefinancierd of worden momenteel volgens dit business model uitgevoerd. Je moet alleen over de nodige contacten beschikken om op zo’n toppositie te kunnen geraken. Zit je daar eenmaal, dan kun je vrij gemakkelijk over miljarden beschikken, zonder dat je persoonlijk risico loopt. Topmensen hoppen van de ene “uitdaging” naar de andere, zoals vlooien en neten van gastheer naar gastheer hoppen. Parasieten dus – de witte raaf daargelaten.’

‘Aha, en de huidige politiek is een uitstekende springplank voor lieden die graag topaap willen worden,’ zegt Sofie met een diepe zucht. ‘Meneer Van Boxtel verdient nu als “Topman” bij de spoorwegen geloof ik zo’n 430.000Plus euro per jaar. Dat is ruim vier keer zo veel als zijn loontje als toen hij nog eenvoudig D66-politicus was. Dat loontje vind ik trouwens ook al erg hoog. Gelukkig dat er nog personen zijn als die meneer Rob van der Bijl, die zegt: Ho, ho, jongens en meisjes, kijk eerst maar of je wel genoeg boterhammetjes in je trommeltje hebt voordat je op pad gaat.’

‘Tja, het is simpelweg de vraag wie de meeste, de invloedrijkste en machtigste contacten heeft, denk ik, ‘ zegt Zorah, ‘want als zo’n project van de politiek moet, dan valt er weinig tegen te doen, want wij schijnen die politici zelf te kiezen. Daarom stem ik ook maar niet meer, want een heleboel verschrikkelijk domme en foute dingen die in mijn naam gebeuren, die heb ik nooit besteld. Integendeel! Enfin, menig politicus wil te zijner tijd graag top-persoon worden en dan moet je bij zulke ondernemingen geen kritische vragen stellen, niet flauw dwarsliggen en vervelend zitten tegenwerken. Dan word je uit het circuit gestoten.’

‘En de media hè,’ zegt Sofie, ‘hoe berichten de media hierover. Dat is ook cruciaal voor de verkoop van zo’n business model. Je hebt gelijk met je argument van veiligheid en zekerheid bij de financiering, want de pensioenpotten zijn aantrekkelijke vette melkkoeien en de beheerders van onze pensioengelden zijn natuurlijk ook allemaal topmensen. Sjonge, wat leven we toch in een hoogontwikkelde maatschappij met zo veel toppers op allerlei gebied.’

‘Nou, niet op alle gebied, maar vooral op het terrein van de pseudo- en semigeprivatiseerde publieke dienstensectoren. Die ongrijpbare en amorfe hybriden, die vormen de basis voor de lucratiefste verdienmodellen voor “toplui” van allerlei allooi en pluimage. Daarom dat alle publieke sectoren gedereguleerd moesten worden. Dat dient louter het Algemeen Belang. Via Marktwerking en zo, weetjeniet? ’

‘En … het moet vast ook van Europa,’ zegt Sofie met opgestoken vinger terwijl ze grinnikt, ‘laten we dat vooral niet vergeten!’

James K. Galbraith (2009): The Predator State   /  New York, London: Free Press / ISBN: 978-1-4165-7621-1 (paperback)

https://decorrespondent.nl/1329/hoe-veroveren-we-na-dertig-jaar-privatiseren-het-algemeen-belang-terug/123376948167-11712b40

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,