RSS

Category Archives: kolonialisme

De Franse macaroni van Manu Macron …?

Petar Pismestrovic / Kleine Zeitung, Austria

‘Die Nederlandse militairen op Sint Maarten, dat vind ik nou zo geruststellend en vet-cool om te zien hè …’ zegt Willemijn een tikkeltje zwijmelend. ‘Iedere foto van het getroffen gebied wordt gedomineerd door stoere Nederlandse mariniers in battle dress. De plunderaars doen het bij voorbaat in hun multicolor onderbroeken-boxershort! Niks geen graafmachines of caterpillars die nijver puin ruimen en hijskranen die meteen aan wederopbouw beginnen, dat zou zóóoó corrupt ogen, nietwaar? Bouw, vastgoed, pepernoten, VVD …. Neen, Nederland stuurt de marechaussee met blanke sabels. Ja, dat staat er: blánke sabels! Natuurlijk: blánke. Zo begon de kolonisatie immers. Die echte VOC-mentaliteit, weetjeniet?’ Ze begint te zingen: ‘’Wáááháaár de blanke top der duinen, schittert in de zonnegloed ….. hoor je wel: de blanke top.’

‘De berichtgeving was van meet af gericht op sensatie, vooral plunder, vandaar die militairen en die uniformen en vergeet de goed zichtbaar gedragen wapens niet,’ zegt Zorah, ‘sensatie first, dat is de huidige reflex van journalistiek. Helaas. Het is wel een makkelijk format, natuurlijk.’ Ze schenkt verse koffie en loopt naar de magnetron. ‘Zielig voor die Franse president, vind je niet?’ vraagt Zorah terwijl ze haar hoofd schuin houdt, naar de magnetron. ‘Die is Parijs ontvlucht vanwege de guillotine, naar Frans Sint Martin en hij ziet met lede ogen hoe de marechaussee van generaal Hans Leijten de orde op het Nederlandse deel preventief en virtueel herstelt, terwijl de generaal zelf nota bene in Nederland zit. Met zwaar betaald kater-verlof na zijn avontuur bij de Belastingdienst van Eric Wiebes. Die generaal Leijten, die weet hoe je geruisloos chaos moet scheppen, dus die is na zo’n orkaan de juiste man op de juiste plek, dunkt mij.’

‘PvdA minister Ronald Plasterk was ook naar Sint Maarten,’ zegt Willemijn, ‘dat is in verband met het te privatiseren bouwtoezicht. Dat mocht in Nederland niet van de Eerste Kamer, dat privatiseren, en dus is Ronald als de wiedeweerga naar het rampgebied gereisd, want daar moet natuurlijk veel gebouwd worden. Liefst zónder toezicht en vergunningen en zo, want het moet snel gaan. Zoals met zijn eigen tuinhuis. Ze moeten daar op de Antillen op tijd klaar zijn voor de volgende orkaan. De kabinetsformatie schijnt nu alweer stroef te verlopen vanwege het plukharen over de vraag welke bevriende aannemers van welke politieke merken de vetste bouwopdrachten krijgen. Het zal vast via een “Lek” bekend worden welke toko de vetste pepernoot krijgt.’

‘Ach ja,’ zegt Zorah, terwijl ze het verse brood uit de magnetron haalt, ‘de een zijn dood, is de ander zijn brood. Wil jij? Met kaas, met jam, met roomboter …?’ Ze bekijkt een verse foto van het verwoeste Sint Maarten en zegt: ‘Die mariniers dragen gewassen en gestreken gevechtspakken, zie je dat? Ik kan het stijfsel gewoon ruiken. En ze zijn zo glad geschoren. Beregaaf man! Die plunderzieke negers zullen het wel uit hun bruine lijf laten om iets te plunderen. Wat hebben we toch een geweldige krijgsmacht. Die VVD-mevrouw voor Militaire Zaken, Jannie Hennie Plas is een kanjer hoor.’

‘O, jij hebt de column van Ephimenco in de Trouw gelezen, over de macaroni-president Macron,’ ziet Willemijn. ‘Wat een loser is die Louis XVI zeg. Die had maar vijf officiële maîtresses. Nou ja, hij kon vermoedelijk ook maar tot vijf tellen, dus die mevrouwen waren goed af.’

‘Macron, magnetron, macaroni …… who gives a damn. Hier hebben we de verwoesting van de euro, de vluchtmigranten en het vandalisme van de bankiers en daar op gezette tijden een orkaan. Zo blijft er een zeker gevoel van gerechtigheid in stand. Niet alleen maar mooi weer willen hebben en belastingparadijs willen zijn. Kom nou! Eerlijk delen hoor.
Ach gut, Ephimenco is bedroefd over Macron, want Macron wil Frankrijk privatiseren en dat willen de meeste Fransen geloof ik niet,’ zegt Zorah met volle mond. ‘Die willen hun pensioen en AOW en stokbrood-met-alpino zo houden. Om van de wijn maar te zwijgen. De Fransen voelen er niets voor om net als de Cubanen macaroni en spaghetti te moeten eten, van arremoei. Het woord “egoïst” is niet voor niets van Franse herkomst. Maar wie plunderen er nou op Frans Sint Maarten? Zijn dat Nederlandse ondernemende-hulpverleners-zonder-grenzen, of wie zijn dat eigenlijk? Dat vertelt Ephimenco dan weer niet. Het zijn vast geen foute VVD’ers, dat zou al te gek wezen. Plunderen op klaarlichte dag en on camera. Maar die Nederlandse gevechts-uniformen …… gááááhááááf man. Wil je nog stokbrood? Het is nog warm.’

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/10/97001-20170910FILWWW00182-emmanuel-macron-arrivera-a-saint-martin-mardi-matin.php

https://www.reuters.com/article/us-storm-irma-france/frances-macron-will-travel-to-saint-martin-on-tuesday-idUSKCN1BL0Y5

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Waarom liggen militairen en staan predikanten?

 

‘Zeg, is het enige PVV-lid Geert Wilders president-commissaris-hoofdman van Israël geworden?’ vraagt Pieter.

‘Waarom zou Wilders president-commissaris van Israël zijn?’ vraagt Nadja, ‘volgens mij is Goldman Sachs al sinds jaar en dag de baas van Israël. En van Amerika en van de EU. Dus wat heeft Wilders met Israël te maken? Behalve als vakantieland misschien? Om te klagen bij de klaagmuur over Marokkanen in het bijzonder en de islam in het algemeen?’

‘Nou, omdat de Israëli hebben besloten niet meer uit de nederzettingen-koloniën in de bezette Palestijnse gebieden te vertrekken,’ antwoordt Pieter. ‘Dat schrijft mevrouw Roelants in de NRC en ik las het onder andere ook op de site van Haaretz en de Independent.’

‘Vanwaar de kop over liggende militairen en staande predikanten?’ vraagt Fahira die binnenkomt lopen. ‘Dat is idioom, is het niet? Zo zeg je dat in het Nederlands nu eenmaal.’

‘Dat klopt,’ zegt Nadja, ‘militairen liggen en predikanten staan, omdat het idiomatisch zo hoort. Maar we lazen het stuk van Stevo Akkerman in de Trouw en toen raakten we in discussie via Freud en zo. Akkermans onderkop luidt namelijk: “ Waar landen liggen, valt met een grote mate van zekerheid vast te stellen, maar waar ze staan is vaak een kwestie van twijfel, ambivalentie en onenigheid. “  Landen liggen, dat associëren we met legers die liggen en bij landen staan denken we aan godsdienst via predikers. Zodoende. Ook vanwege de context natuurlijk: Israël, Palestina, Turkije, zionisme, het Oude Testament en islam. Akkerman zou volgens ons en volgens-Freud-volgens-ons, heel misschien en zéér onbewust voor liggen en staan hebben gekozen. In deze context dan: leger en godsdienst, snap je? ’

‘Origineel,’ zegt Fahira, ‘maar voor mij toch iets te ver gezocht. Ik zou er niet meteen aan denken. Misschien ben ik daarvoor nog niet genoeg ingeburgerd in de Nederlandse cultuur?’

‘Ja, en democratie,’ vult Pieter aan, ‘Akkerman noemt Israël en Turkije democratieën, dus Netanyahu en Erdogan zijn beiden democratisch gekozen leiders, maar wij vinden Turkije en Israël andersoortige democratieën dan bijvoorbeeld onze variant, maar ook bij onderlinge vergelijking.’

‘Dat Goldman Sachs de baas is in zowel Israël, Amerika als de EU, dat denk ik ook, ja,’ zegt Fahira, ‘tenminste als je G.S. als verzamelnaam denkt met de bank G.S. als dominant onderdeel, dominante constituent. Daarom dat deze Israëlische regering dit durft te doen en officieel durft af te kondigen  dat ze in de nederzettingen blijven. G.S. staat achter ze en dus Amerika en dus de EU. De Palestijnen zijn politiek-militair-financieel helemaal nergens.’

‘De Koerden kunnen militair nog wat uitrichten,’ zegt Nadja, ‘maar de Palestijnen helemaal niet. Deze Israëlische move, juist nu, betekent voor mij vooral dat Goldman Sachs in Amerika de touwtjes stevig in handen heeft en Donald Trump aan een touwtje. Trump mag blijven, omdat het G.S. voorlopig het beste uitkomt.’

‘Inderdaad, maar Trump moest in ruil wel bijna al zijn ministers uit G.S.-mensen recruteren. Amerika (dat is trouwens niet per se Trump hoor) wil in die regio de druk op de ketel houden,’ zegt Pieter, ‘dus steunt die entiteit in de VS dit Israël. De Palestijnen zijn niet geliefd bij de Saudi, dus dat is geopolitiek bezien momenteel ook profijtelijk. De Palestijnen zijn geopolitiek beschouwd hooguit berooide bedelaars. Lastige bedelaars bovendien. Tja, en Turkije, ligt geografisch ergens anders en qua cultuur en godsdienst toch ook.’

‘In West-Europa en de V.S. zijn we bevattelijker voor wat Avishai Margalit de “kitsch van Israël” noemt,’ zegt Nadja. ‘Vooral via bijbelonderwijs en cultuuroverdracht. Als je hier Goldman Sachs bekritiseert, moet je oppassen dat je niet voor anti-semiet wordt uitgemaakt, want Goldman Sachs klinkt immers joodsig, net als Rothschild bijvoorbeeld. Nou die risico-link, heel grof gezegd hoor, valt onder de “kitsch van Israël” zoals Margalit dat omschrijft.’

‘Ik vind dat anti-semiet zo ráááár,’ zegt Fahira, ’Arabieren, dus ook Palestijnen, zijn etnisch toch net zo goed semieten? Dus wat nou antisemiet? Maar laten we daar niet op doorborduren, want dat is oeverloos geleuter. En Turkije – Israël dan? Waarom die vergelijking?’

‘Meneer Akkerman kiest een invalshoek van waaruit hij de vergelijking die hij maakt, kan maken,’ vindt Nadja,’namelijk identiteit. Maar ik vind dat je Israël net zo goed, of zelfs beter, met Saoedi-Arabië kunt vergelijken wanneer je de export van godsdienstige ideologie en cultuur-franje als noemer kiest. Israël exporteert en promoot “Israëlische kitsch” (Margalit) en Saudi-Arabië (althans de kleine kliek die er aan de macht is) exporteert – zo schijnt het althans – salafisme/wahabisme, dat je misschien “Saudi-kitsch” zou kunnen noemen.’

‘Alleen de doelgroepen verschillen misschien?’ oppert Fahira.

‘Het ligt volgens mij veel ingewikkelder,’ zegt Nadja, ‘want hoewel de Palestijnen zeker door de Arabische despoten waarschijnlijk als lastige paria’s beschouwd worden, zijn ze toch merendeels moslim en vooral: Arabieren. Dus piepelen van Palestijnen wordt hoe dan ook gevoeld als piepelen van (mede-)Arabieren en mede-moslims, zeker voor de gewone man in die moslimlanden. Misschien zelfs door moslims in West-Europa. Dat komt omdat een identiteit uit zo vele facetten bestaat en loyaliteiten net zo versplinterd kunnen zijn. Wanneer men zich als Arabier-moslim in en door het westen vernederd voelt, dan is de vernedering die de Palestijnen wordt aangedaan net zo pijnlijk. In dit geval van gedoogd landjepikken door Israël, denken veel Arabieren vermoedelijk: zie je wel, al die deftige en dure instituten met hun verheven Verlichtings-bla-bla en Mensenrechten-gezwatel, geven niet thuis als het om Arabieren en moslims gaat.’

Fahira: ‘Ik begrijp je. Nu ziet de hele Arabische en moslimwereld dat Israël doodleuk Palestijns gebied kan inpikken. In weerwil van allerlei resoluties. Louter op grond van een mythe, van “Israëlische kitsch.” Neen, dat voelt niet goed. De Arabier wordt eenvoudig gepiepeld.’

‘Ja, en hij weet het en hij kan er niets tegen doen,’ zegt Nadja, ‘dat maakt het zo vernederend.’

‘Je zou kunnen denken dat Angela Merkel juist nu, uitgerekend nu, het moslimland Turkije piepelt,’ suggereert Fahira, ‘de Israëli piepelen de Palestijnen en Duitsland, dat wel een hééél speciale relatie met Israël heeft, Duistland piepelt Turkije. Dan zou ik de Turken en de Palestijnen meer op elkaar vinden lijken dan de Turken en de Israëli hoor. Bondskanselier Merkel treitert Tayyib Erdogan gewoon openlijk. Dus Palestijnen en Turken: allebei gesjocht.’

Pieter: ‘Dit lijkt me voorlopig voldoende. Wie er aardigheid aan heeft, kan verder pluizen in de fijne verschillen tussen salafisme en wahabisme. Kijk, de “Israëlische kitsch” is in Nederland vrij ver en effectief ingeburgerd – we zijn het ons niet eens bewust dat het er is –  en als het om Turkije gaat, dan vind ik dat er intussen voldoende Turkse Nederlanders zijn ingeburgerd. Die doen echt hun best. Tja, wat moeten we met al die onderscheiden, nietwaar? Je kunt er eindeloos over blijven neuzelen, maar wanneer de overheid zo goed als niets aan inburgeren doet, maar wel ongelimiteerd migranten (en wat voor!) binnen wil halen, dan blijft het dweilen met de kraan open. Kortom: erg bemoedigend vind ik het allemaal niet.’

Fahira: ‘Ik denk dat Turkse moslims andere moslims zijn dan Marokkaanse moslims. De Turken (nou ja, de …) zitten nu vooral met die meneer Gülen in hun maag. Dat is weer een ander soort moslim-geloof, toch? Dus die cartoon van Latuff vind ik zo gek nog niet – Turkije en Israël en dollars. De Palestijnse oma zegt tegen haar kleinzoon: Niet kijken, dat is slecht voor je opvoeding en je ziel, want ze krijgen beiden geld van Goldman Sachs. Zoiets.’

‘Ik vermoed dat Goldmans Sachs en hun diefjesmaatjes – of collegagangsters – moeilijk of geen vaste voet in Turkije kunnen krijgen,’ zegt Pieter, ‘want achter alle bombarie over islam en democratie en oorlog en terroristen, zitten altijd nog vele andere verhalen en scenario’s. Het blijft meestal speculeren en gissen welke scenario’s dat zijn, maar blind varen op wat alleen de Westerse media verkondigen is oerdom en sullig.’

Nadja: ‘Inderdaad opvallend dat bijvoorbeeld de EU en de NAVO de Oekraïne erbij willen, maar Turkije niet. Wat zou Goldman Sachs (de bankenmafia dus) in de Oekraïne allemaal voor elkaar hebben?’

‘De Oekraïense mafia schijnt prima georganiseerd te zijn,’ zegt Pieter, ‘en beschikt over een fijnmazig mondiaal netwerk aan contacten op de hoogste niveaus. In de kroeg deed een tijd geleden een broodje-aap-verhaal de ronde dat geheime diensten waaronder de Mosad, zogenaamd infiltreerden bij diverse mafiose organisaties om de broeders te trainen in speciale methoden. En natuurlijk “contracten” (huurmoorden) te slijten. Compleet ondenkbaar natuurlijk, maar met een paar borrels op komen de stories los hoor.’

‘Via de Oekraïne kan de NATO meteen Putin sarren,’ brengt Nadja in herinnering. ‘En wat de Israëli betreft, áls ze geloven via en aan de hand van verhalen uit “de” bijbel dan toch zeker alleen die welke in het Oude Testament staan? Dat is compleet andere koek dan het Nieuwe Testament hoor.’

‘Vergeet de apocriefe boeken niet,’ zegt Pieter gnuivend, ‘voor elk wat wils. Wat is kitsch en wat is Kunst, nietwaar?’

‘En in hoeverre en tot op welke hoogte spelen de diverse politieke pipo’s  bij dit alles een (onfrisse) rol,’ zegt Fahira. ‘Denk maar aan Goldman Sachs en het de EU inrommelen van Griekenland.’

‘En het geval Barroso, natuurlijk,’ zegt Nadja. ‘Ga in Brussel werken voor Europa en probeer ook in de gouden kooi te komen dan is je kostje gekocht.”

 

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/binnenland/kritiek-moslimorganisaties-op-salafistenschool-ze-kapen-het-islamitisch-onderwijs~a4514885/

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/04/koeweit-spekt-moskeeen-met-miljoenen-12760508-a1572260

http://www.polderislam.nl/achtergronden/korte-informatie-over-de-islam-en-de-belangrijkste-islamitische-stromingen/de-belangrijkste-islamitische-stromingen

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/08/israel-regularisation-law-colonialism-stress-170829105436968.html

http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/inthefield/2017/08/ronnie-kasrils-veteran-freedom-fighter-resistance-170831124357333.html

 

 

 

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

De Walen zijn geen domme Belgen en zij doorzien het CETA-verdrag

 

magnette-erelid

 

‘De Waalse socialisten onder Paul Magnette blijven zich verzetten tegen de CETA van Canada-Amerika,’ zegt Willemijn met bewondering, ‘de Waalse Parti Socialiste zet alle wouldbe socialisten en sociaaldemocraten in (West-)Europa flink te kakken. Die houden hun waffels stijf dicht, want ze willen hun plucheplekken niet kwijt.’

‘Moet je zien hoe die Eurobobo’s hun gebruikelijke fopspenen inzetten om het democratische tekort te maskeren,’ zegt Ilham. ‘Ik lees op de site van het FD: “Dinsdag 25 oktober is er een debat en een stemming in het Europees Parlement over een initiatiefwet om alle lidstaten jaarlijks te onderwerpen aan een grondrechtentoets. “ ‘

Ze kijk op en zegt grimmig: ‘Dit is een omgekeerd referendum. De politieke bobo’s onderwerpen ons aan hun referenda, terwijl het natuurlijk omgekeerd moet zijn, zoals in Zwitserland, en de referenda moeten dienen als tussenrapporten die de bevolking het politieke establishment geeft! De brutaliteit van die gasten!’

Ze gaat verder met voorlezen uit het FD: ‘ De Europese Commissie komt met een nieuw voorstel voor een gemeenschappelijke Europese basis voor de winstbelasting.

Woensdag 26 oktober is er een debat met EU-voorzitters Jean-Claude Juncker en Donald Tusk over de Europese Raad.

Donderdag 27 oktober komt de Canadese premier Justin Trudeau — onder voorbehoud — naar Brussel om Ceta te ondertekenen.”

Jaj ja, een nieuw voorstel en een debat, dus helemaal niks anders dan gebakken lucht. Het is een routineus opgebouwde climax naar het bezoek van de Canadees Trudeau. Als meneer Trudeau komt, moet er een verdrag liggen dat hij kan tekenen. Wie is meneer Trudeau nou helemaal?!’

‘De Walen kunnen tenminste nog iets doen,’ zegt Willemijn op verbeten toon, ‘wij kunnen niets anders doen dan tandenknarsend toekijken hoe de VVD’er Mark Rutte – met de collaborerende PvdA schlemielen – uit onze naam met die Amerikaanse knevelakkoorden instemt en ze ondertekent.
Wanneer straks de aap uit de mouw komt en de Amerikanen en hun multinationals hun ware gezicht tonen, dan zijn deze plucheklevers er al lang met de buit vandoor. Naar het Gooi, of als de grond ze daar te heet onder de voeten wordt, naar een exotisch subtropisch oord, of èn èn, want ze hebben intussen geld zat.’

Ilham kijkt naar buiten, naar de overvolle papierbakken en de vuilnis die verspreid naast de container ligt. Ze zegt: ‘Wij praten weer over grote onderwerpen, terwijl onder onze neus de gevolgen van de gemeentelijke privatiserings- en marktpolitiek ligt te stinken en te slingeren.
Weet je nog dat we de wethouders aanschreven met waarschuwingen vanwege de plaatsing van de containers en de te geringe capaciteit. Je kon het gewoon zien aankomen.
Gingen ze veertig euro rekenen voor ophalen van grofvuil! Dat is natuurlijk ook vanwege die failliete school! Gevolg is te voorspellen, want zelfs zonder veertig euro betalen, ben je twee dagen kwijt om je grofvuil te laten ophalen: een dag om bij de gemeente de juiste ambtenaar via het telefoonlabyrint-menu te pakken te krijgen en vervolgens een dag om je grofvuil in de gaten te houden, opdat dat niet in diaspora geraakt. En voor die ellende moet je nu ook nog betalen. ’

‘Tja,’ grinnikt Willemijn, ‘ik heb zo’n brief opgesteld. Eerst komt er zo’n deftige bevestiging van ontvangst en daarna een brief waarin we worden bedankt voor het “meedenken”  maar dat de gemeente niet van het ingezette beleid kan afwijken.’

Ilham: ‘De wethouders staan vervolgens als vanouds in de huiskrantjes op de foto terwijl ze weer een sporthal openen en de burgemeester eet een koekje met de lokale honderdjarige. Iedereen snapt intussen dat het faillissement van de geprivatiseerde onderwijsmammoet over de ruggen van de burger moet worden terugverdiend en dat de magistraten hun gebruikelijke bonussen en tantièmes moeten scoren.’

‘De burgemeester wilde dolgraag nog een ambtstermijn, ‘ herinnert Willemijn zich, ‘en laat hij nou toevallig lid van een coalitiepartij zijn met een partijgenote op onderwijs. Enfin, de rest weten we: naïef lobbywerk door de burgervader – op zich een sympathieke gast en kundige voorzitter – om de onderwijsgigant op de kaart te zetten met de desastreuze gevolgen die bekend zijn. Zand erover en we doen het elders weer gewoon opnieuw, want de belastingcenten moeten immers oneigenlijk verdeeld worden.’

*  Vrolijkheid *

‘Ik hoop dat de Walen hun poot stijf houden,’  zegt Ilham, ‘dat zou de arrogante bobo’s misschien met hun neus op het gegeven drukken dat ze daar op het Brusselse pluche niet voor hun eigen zaakjes zitten, maar om de belangen van de burger te behartigen.
Deit CETA-verdrag is de voet tussen de deur, want economisch gezien stelt het niet erg veel voor. Het gaat om de symbolische waarde. Het Amerikaanse establishment wil de TTIP erdoor drukken en via Canada wordt eerst de CETA gelanceerd.
Het zou bij CETA om 63 miljard euro per jaar gaan, terwijl de handel met Amerika negen keer groter is.’

‘Precies! Erdoor drukken! En hoe’ roept Willemijn, ‘met ketelmuziek en veel tam-tam. Hier, hoor toch eens, hoe melodramatisch: “Wat is het woord van Europa nog waard als het CETA-verdrag schipbreuk lijdt?!” Was het woord van het zogenaamde Europa dan ooit iets waard? Er bestaat alleen een Europa bij bepaalde gelegenheden, bijvoorbeeld bij het ons in maag splitsen van duizenden vluchtmigranten. Dan is het plotseling: Jullie zijn lid van De EU, dus je moet die mensen opnemen, want het Schengenakkoord is ook in jullie naam ondertekend en deze toestroom konden we niet voorzien. Europa wordt opgetoverd als het de Brusselse en Haagse pipo’s te pas komt.
Als het om pensioenkortingen gaat, neemt Mario Draghi gewoon een beslissing. Bij het laten verdampen van onze spaargelden via lage rentestanden, idem dito. Nu moeten we plotseling allemaal in het gelid springen om dezelfde bureaucraten te gerieven?! Bij al dat gestrooi met cijfers en handelsvoordelen, vergeten de politieke bobo’s en hun mediacliënten de vraag van verdeling van al dat geld. Waar komt dat vele geld terecht, bij wie? Wie hebben er straks het nakijken, terwijl de multinationals met de winsten gaan strijken? Dát hebben de politici nooit bonafide geregeld. Daarom vertrouwen we ze niet. Wie is nou tegen vrijhandel en tegen een Europese samenwerking voor het goede doel?! Niemand!’

‘Het is weer hetzelfde liedje,’ zegt Ilham, ‘net als toen met de Woonwet van Stef Blok, weet je nog. Één PvdA-senator – wijlen Adri Duivesteijn – was tegen, wat die man allemaal over zich heen kreeg! Nu is die Woonwet er en wie worden daar beter van? Alle corporatie-managers maken als het effe kan, hup!, van hun sociale huurwoningen “vrije-vestiging-woningen” waardoor de huren verdrievoudig worden. Voor wie in godesnaam?! Een spelletje met termen en etiketten vanwege geld, terwijl het om wonen gaat! Zegt die VVD’er Stef Blok dat hij teleurgesteld is door het gedrag van de woningcorporatiemanagers. Dat hale je de koekoek!
Enfin, wanneer 98 van de 100 pipo’s vóór een maatregel zijn – zonder dat de meesten daar enig belang bij hebben ook nog – dan worden de tegenstrevers gedemoniseerd.’

‘Noem het woord “Europa” en de kotszak komt er bij mij aan te pas,’ roept Willemijn,’terwijl het ooit mijn ideaal was om voor Europa te werken!’

 

Parti Socialiste (België) – Wikipedia

FD  >   https://fd.nl/economie-politiek/1172360/ceta-is-nagel-aan-europese-doodskist

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,