RSS

Category Archives: neoliberalisme

Zijn de VVD’ers Fredje en Ivo al die tijd misschien dan toch misverstaan?

‘Stel dat de VVD’ers Ivo Teeven en Fredje Opstelten verkeerd zijn beoordeeld door de publieke opinie? Dat het volkshelden zijn, die in plaats van ontslagen en publiekelijk aan de kaak gesteld, op het schild geheven hadden moeten worden? Dat zou toch verschrikkelijk zijn?’ Willemijn kijkt onthutst. ‘Ja, daar raak ik echt onthutst van hoor.’

‘Jij lijkt de Tweede Kamer wel,’ zegt Taco spottend, ‘die pipo’s daar zijn ook doorlopend onthutst, of verbijsterd of geschokt. Daar vangen ze per plucheklevende kaasstolper zo’n 100.000 euri per jaar per kaasstolper voor. Om voltijds verbijsterd, onthutst, geschokt, verbolgen en nog meer van die potsierlijke prietpraat te verbeelden. Ze hebben tenslotte een uitdagende risicovolle baan met zeer afwisselende gemoedstoestanden. Alles ten dienste van het Vaderland.’

‘10.000 Euro per maand, plus de toeslagen natuurlijk nog! Vandaar dat ze structureel onthutst zijn,’ zegt Semanur, ‘waar zouden ze zulke bedragen anders kunnen scoren? Iedere maand als ze op hun girorekening koekeloeren, raken ze integraal ontwricht van al die nullen voor de komma. Wie zou dat niet zijn, behalve Bill Gates en Warren Buffett misschien. Die zijn er allengs aan gewend geraakt. Die zien dagelijks zo veel nullen om zich heen, dat ze een natuurlijke resistentie tegen nullen hebben opgebouwd. Vandaar dat ze niet in Washington willen wonen, in de buurt van de Amerikaanse kaasstolp op Capitol Hill. That smoking Building on the Hill, zoals Ronald Reagan placht te zeggen, maar van diens hersens bleek na autopsie niet veel over. Net een ondervoede erwt, zo minuscuul klein.’

‘Niemand weet hoe groot Reagans hersens vóór die autopsie waren,’ zegt Taco, ‘ik gok op niet overdreven groot. Bij Donald Trump: idem dito. Vandaar dat bij Trump het woord “yúúúúge” voor in de mond bestorven ligt. En zijn Trump towers en andere buildings natuurlijk. De man moet toch met iets groot zijn. Het is tenslotte Amerika en daar is alles King Oversized – op enkele dingetjes na dan.’

‘Gôh, als die permanente staat van onthutsing maar niet nadelig is voor hun gezondheid,’ zegt Willemijn, die nu zegt geschokt te ogen. ‘Dan zouden ze als parlementariërs een extra gevaren-toelage op die 100.000 euro per jaar meer dan eerlijk verdienen. Het lijkt op roken, daar schijn je ook eerder dood van te kunnen gaan. Vanwege de longkanker. Denk aan burgemeester Eberhard van der Laan en voetballer Johan Cruyff. Triest vind ik dat. Wij maken ons druk over gestresste varkens, maar Kamerleden die gestressed zijn, daar wordt niet over gerept. Dan kun je maar beter varken zijn.’

‘Ik pleit hier voor de paradoxale interventie: geef Kamerleden in hun eigen belang juist veel minder geld,’ zegt Taco, ‘nog beter: laat ze stevig betalen voor het voorrecht zich Volksvertegenwoordiger te mogen noemen. Misschien krijgen we dan eindelijk gezonde kwaliteit onder die bedompte Haagse kaasstolp. Trouwens, varkens krijgen van de stress een krul in de staart en bij Kamerleden heb ik dat verschijnsel nog nooit waargenomen, dus met die stress zal het heus wel loslopen.’

‘Alleen scharrelvarkens lopen volgens mij los,’ zegt Willemijn met grote onschuldige ogen. ‘Kamerleden zitten meestal opgehokt. Je moet al die leugens over scharrelende Kamerleden annex hun scharrelpartners, met een korreltje zout nemen, denk ik. Het is trouwens bijna Kerst en het Grote Verhaal verhaalt niet over een varkensstal. Ze waren daar immers met joodse mensen bij elkaar. Varkens zijn er haram en niet halal of koosjer en Kamerleden zijn koosjer. Toch?’

‘O ja, vooral Opstelten en Teeven,’ smaalt Taco, ‘zo koosjer als roze pasgewassen biggetjes.’

‘En varkens hebben bestuurlijk talent, ‘ zegt Willemijn, ‘anders zou George Orwell het varken Napoleon … ach laat ook maar. Het wordt al gauw een zwijnenstal.’

‘Dat bedoel ik,’ bromt Taco.

‘Zeg, moeten we geen referendum organiseren ten behoeve van de Kamerleden, vanwege die extra stress-toeslag?’ oppert Semanur. ‘Maar dat willen die Haagse parlementariërs natuurlijk zelf niet, die willen vast niet nóg meer geld, want ze vinden dat ze al veel te veel geld krijgen, en daarom blokkeren ze alle pogingen om referenda mogelijk te maken. Nou snap ik het gekrakeel rond die referendum-intrekkingswet plotseling. Die Haagse knuffeldieren willen keihard en tegen een karig loon voor het Algemeen Belang peigeren en sloven.
Maar hoe kom jij, Willemijn, bij de meneren Ivo Teeven en Fred Opstelten? Waarom zouden die als volkshelden gevierd moeten worden? Opstelten is al tot VVD-erelid geslagen, meteen met meneer Hennie Keizer, van de crematoria, meen ik me te herinneren. Ze zullen volgens de VVD van Rutte wel nuttige impulsen voor de nationale economie hebben bekokstoofd, of zie ik dat verkeerd?’

‘Ja ja, die crematoriumkoning Hennie Keizer die rookt natuurlijk ook in het Algemeen Belang,’ zegt Willemijn, ‘via zijn econeutrale verbrandingsoven-keten-met-subsidie-uit-het-Eurofonds waarschijnlijk, maar daar gaat het bij Opstelteeven niet om. Die hebben maandenlang met hun neus boven de weedplantages lopen snuiven, en daar krimpen je hersens van. Zo hoorde ik tenminste onlangs in de kroeg. Van een aangeschoten psychiater. Die beweerde dat psychiaters daarom wel shrinks genoemd worden, omdat ze met misvormde en uit het lood geslagen breinen te maken krijgen, maar ze was behoorlijk aangeschoten hoor.’

‘Zo, zo,’ zegt Taco, ‘ik ken een psychiater die beweert dat zij hersens doet krimpen om de eigenaars daarvan weer een beetje normaal te laten functioneren. Haar patiënten denken veel te veel, zegt zij. Veel hersenoppervlakte en -inhoud. Hoog- tot extreem hoogopgeleid, met een sadistisch super-ego, geloof ik. Bij Opstelten en Teeven zou ze dan heel snel met krimpen klaar zijn, vermoed ik, want daar valt niet veel meer te krimpen aan hersens. Maar dat komt dan dus vanwege dat beroepshalve opsnuiven van weeddampen? Rare gedachte hoor. Daar zou ik ernstig aan moeten wennen.’

‘Maar tja, ik vond het zó vreemd, dat uitgerekend de Minister van Rechtvaardigheid, Veiligheid en Gerechtigheid en zijn Staatssecretaris een loopje met het Recht en de Waarheidsvinding zouden nemen,’ zegt Willemijn, nu geschokt. ‘Daar moet meer achter zitten, dacht ik. Want zelfs VVD’ers zouden zoiets toch niet bij volle verstand en volledig toerekeningsvatbaar doen!? Tenzij er iets met hun brein is. Nu gaat Fredje Teeven anderhalve dag per week op de methadon bus en Ivo Opstelten heeft zich opgeworpen als patrouilleleider van de Stadswacht in zijn buurt, dus die jongens zijn echt niet te beroerd om zich in te zetten voor het Nut van het Algemeen hoor.’

‘Gelukkig maar dat het SCP heeft besloten om het Publieke Debat te resetten,’ zegt Taco opgelucht, ’dat lees ik tenminste in het redactionele commentaar van de NRC, vandaag op de site. Luister maar: “Het huidige beeld van Nederland als slagveld van een cultuuroorlog tussen vreemdelingvijandige nationalisten en hedonistische kosmopolieten, is volgens de redenering van het SCP niet meer dan dat: een beeld. Gebruikt in een publiek debat met een vaak pessimistische grondtoon, tussen boze burgers die bang zijn cultureel ten onder te gaan in een vloedgolf van vreemdelingen. Meer specifiek: van moslims.
Zie het regeerakkoord van Rutte III: terughoudend ten aanzien van Europa, harde taal over asielpolitiek en veel patriottische schijnbewegingen rond vlag en volkslied. Iedereen die het waagt te twijfelen aan die claustrofobische versie van de status quo is van de elite en zeker geen „normale Nederlander”.”
Nou moe, lusjenogpeultjes?’

‘Kijk jij nou verbijsterd, geschokt of onthutst?’ vraagt Semanur bezorgd, terwijl ze een thermometer uit het medicijnkastje haalt.

‘Zou het kunnen dat de NRC een beetje ironisch is?’ vraagt Willemijn bedeesd, ‘ik bedoel: de volgende zin luidt: “In dat klimaat komt nu het SCP met de ijskoude vaststelling dat „men over immigranten nu iets positiever is dan aan het begin van de jaren negentig”. Destijds vond 49 procent van de mensen dat er te veel buitenlanders in Nederland woonden, nu vindt 31 procent dat.”

Het gaat om die “ijskoude vaststelling,” dat schrijf je toch niet als je vindt dat de vaststelling volgens jou terecht of correct is.’

‘De NRC kan heel vilein zijn hoor, ‘zegt Semanur, ‘want waarom schrijft de redactie “ijskoud” terwijl intussen iedereen weet dat het klimaat alleen maar warmer wordt. Er groeien bananenbomen bij mijn buren in de tuin. En een heuse bamboestoel. Subtropisch dus. In dit subtropische klimaat vindt het SCP ijskoud …?  Dit is subcutane satire, als je mij vraagt.’

‘Natuurlijk is de NRC ironisch,’ zegt Taco, ‘zelfs nauw verholen sarcastisch. Zeker als je het slot leest: “De toon van het debat is vergeleken met 1990 verscherpt, aangewakkerd door het sindsdien breed beschikbaar gekomen internet. Bovendien tekent zich een verscherping af van de kloof in de samenleving. Die kloof is ook een oude bekende van 25 jaar geleden. Daarbij horen ontwikkelingen die wel degelijk zorgwekkend zijn: terwijl veel mensen leven in voorspoed, is de armoede toegenomen, de toegang tot (hoger) onderwijs en dus de kans op maatschappelijke stijging is verslechterd. De bevolking wordt niet alleen ouder maar vooral ook zieker, terwijl de zorg afneemt en mantelzorg een idee-fixe is. Hoog tijd dus voor burgers en beleidsmakers om de feiten in 2018 weer met een koel oog te bezien.” De toevoeging van “weer” bijvoorbeeld. Hoezo “weer met een koel oog bezien”? hebben ze/we al die tijd soms met koortsogen naar de werkelijkheid gekeken?’

Willemijn vindt dat die toegenomen kloof tussen arm en rijk en tussen kansarmen en kansrijken bewijzen zijn van het enorme succes van het neoliberale beleid van Rutte I, II en nu dus Rutte III.’Hoe groter die kloven, hoe succesvoller het neoliberale VVD-beleid. Neen, we moeten onze handjes dichtknijpen. Er is alleen maar goed nieuws!’

‘Je hebt gelijk,’ zegt Taco met een zucht, ‘waarom zouden al die politieke pipo’s anders neoliberaal beleid uitrollen. Kijk maar naar de PvdA en nu de SPD van Schulz in Duitsland, die naar een GroKo met de neoliberale Union van Merkel en trawanten op weg is. Een witte Kerst en geprolongeerd verhevigd neoliberaal beleid. Hallelujaaaaa! Het gaat opwaarts met de wereld.’

‘Zet de verwarming maar wat lager,’ suggereert Willemijn, ‘de aarde warmt ons vanzelf wel op.’

‘Ik zal de thermometer toch maar paraat houden,’ zegt Semanur, ‘ingeval de koortsachtigheid verder toe dreigt te nemen. Opmerkelijk hoor dat SCP-rapport. Veel humor ook bij de luitjes. Wanneer een deel van burgers rijker wordt – steeds vaker zonder daar nog voor te hoeven werken – dan komt de rest er automatisch bekaaid vanaf. Dat is een logische en evidente zaak en veroorzaakt stress bij al die ploeterende medelanders, die steeds harder moeten lopen om op dezelfde sport van maatschappelijke ladder te kunnen blijven balanceren. Dat zijn halsbrekende capriolen en precaire toeren en daarom heten ze ook het precariaat.’

‘Precies, precair, dat komt uit het Frans,’ weet Willemijn, ‘daar had je toen le tiers état met de abbé Emmanuel de Sieyès en zo – nu zijn er Emmanual Macron en Marianne le Pen – en wij hebben het polder-precariaat. Dat klinkt net zo chique hoor, vind ik. Meneer Rutte en mevrouw Edith Schippers riepen toch ook steeds dat het Nederlandse polder-precariaat cakejes moest eten?’

‘Dat roepen ze nog steeds,’ meldt Taco grimmig, ‘daar zijn het neoliberalen voor.’

Semanur: ‘Enne, niet alleen is de toegang tot onderwijs verslechterd, maar de kwaliteit van dat moelijker toegankelijker onderwijs evenzeer. Het is dubbelop. Dus wat nou: vertrouwen in de toekomst? Al die als feel good geframede nieuwsitems, daar taalt toch geen gezonde hond meer naar. Nepnieuws met een strik. Zijn jullie akkoord met erwtensoep waar de roerspaan rechtop in blijft staan? Het spek is in een mum ontdooid en Faisal heeft de vaat van twee dagen voorbeeldig weggewerkt.’

‘Wat ik nog met nadruk wil stellen,’ zegt Taco: ‘géén truffels in welke vorm of gedaante dan ook met de kerst, want dat lokt alleen maar varkens!’

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Piemelzwiepen?

‘Piemelzwiepen, dat moet toch gewoon mogen? Volgens mij is dat een burger- en mensenrecht. Desalniettemin schijnt Donald Trump afgelopen zaterdag Dokkum niet in te hebben gemogen, omdat hij werd ingeschat als potentiële piemelzwieper,’ vertelt Willemijn terwijl ze haar lachen nauwelijks kan bedwingen. ‘In het Amerikaans-Fries heet dat (bijna ongeveer) to swaffle, en dat mag in Dokkum dus niet. De VVD heeft het verboden. Vanwege Bonifacius geloof ik. Die is destijds vanwege swaffelen door de Friezen vermoord. Zwarte bladzijde in de geschiedenis.’

‘Wat?! Kaatsen en kûtjespielen mag in Friesland wel, maar swaffelen niet? Moeten we die onverlichte negorij, waar mensenrechten blijkbaar met klompen worden getreden, niet subiet uit de euro kieperen?’

‘Echt iets voor de VVD hoor, dat swaffelverbod in de winter: risicomijdende politiek die geen geld mag kosten,’ zegt Taco smalend. ‘Hoe kun je nou bij tien graden onder nul piemelzwiepen verbieden. Ik kan ‘m bij min vijf al niet meer vinden. Laat staan dat ik ermee zou kunnen zwiepen. Zo banaal als een neoliberaal.’

‘Nou ja, ik verzin het niet hoor,’ zegt Willemijn die de lachtranen uit haar ogen veegt, ’hier, het staat zwart op wit en andersom (pas op, wit op zwart moet tegenwoordig ook, anders is het discriminatie)  in een nette krant, opgetekend door een keurige columniste die bij de nonnetjes school heeft gegaan.’

‘Leuk geschreven column,’ zegt Mohammad waarderend. ‘Tja, misschien heeft de partner van de columniste een gevoelige blaas terwijl hij een fanatieke piemelzwieper is, die op kou reageert met een blaasontsteking. Dan zit zij ook met de gebakken peren en dat is niet leuk. Daarom is ze lid van de VVD geworden. Vermoed ik. Heus niet omdat het zulke zeikerds zijn. Denk ik. Neen, puur vanwege het nononsense neoliberale piemelzwiepbeleid. Hoe het ook zij, evengoed heeft dat VVD-verbod om in Dokkum te swaffelen ertoe geleid dat Trump Afghanistan wil binnenvallen. Daar wil hij eerst de minirokjes terug op straat en daarna zal hij er ongetwijfeld een piemelkastijcampagne van jewelste verordonneren. Hele eenheden mariniers schijnen op geheime locaties druk bezig te zijn met swaffle trainingen. Geen poezenwater hoor!’

Willemijn proest het uit van het lachen en zegt tussen het hikken door: ‘Je ziet het haast voor je. Moeten die mariniers ook met de blote swaffel bakstenen klieven en zo …? Ach Here, wat een tijden zijn dit toch.’

Billy Bush bevestigt het en die zal het toch wel weten,’ zegt Taco met een ernstig gezicht, ‘het gaat dit keer niet om de winsten van Kellogg’s of Halliburton, zoals onder de oude Bush en compaan Cheney, maar om belangen van grote banken zoals:  Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo en Bank of America. Ja, deze namen ken ik, omdat ik er sinds jaar en dag rekeningen / accounts heb lopen. Vanwege mijn krantenwijk- en vakkenvullers-loon.’

‘De yell luidt: Grab them by the pussy, galore! En dat doen de grote bankiers dagelijks. Die grijpen je als spaarder voortdurend gevoelig in je portemonnee. Zou een cursus piemelzwiepen helpen?’

Willemijn: ‘Is het niet vreemd dat we de foto van de minirokjes die in Trump in vuur en vlam zetten, niet te zien krijgen. Arab News laat weliswaar een foto van dames in korte rokjes zien, maar vermeldt erbij dat dit niet de foto is met de viagrale uitwerking op Trump. Wat voor foto zou dat dan wel niet zijn?’

‘Vermoedelijk heeft die generaal McMasters een plaatje uit het pikante prentenkabinet van John F. Kennedy gebruikt,’ oppert Taco. ‘Kennedy had een kaartsysteem met honderden foto’s van opwindende dames en in welke stad ze woonden en wat hun maten waren en hunne speciale kundigheden op het gebied van piemelzwiepen. Op afroep beschikbaar. Trump schijnt Kennedy als lichtend voorbeeld te beschouwen.’

‘Toch zou ik dit verbod op piemelzwiepen aankaarten in Straatsburg, bij het Hof,’ zegt Willemijn met pretlichtjes in haar ogen. ‘Stel je voor dat je door de neoliberalen wordt beknot in het vrij en onbelemmerd piemelzwiepen. Er moet echt een referendum komen, om piemelzwiepen onderdeel van de Koningsdag-folklore te maken, vind ik. Als compensatie voor de castratie van zwarte piet. Zwart, belastingvrij en koninklijk piemelzwiepen ……en zaklopen.’ Ze zakt met de slappe lach onder de tafel.

‘Ja, met Donald Trump als super piemelzwieper. Make our piemels great again!,’ zegt Taco met een grafstem. ‘Dat is pas ijzersterke geopolitiek. Awkwardly awesome.’

‘In ieder geval weten we nu weer waarom we lid (ja, zo heet dat: lid) van de NAVO en de euro zijn,’ zegt Moh. met zijn meest wijsgerige stem. ‘Gelukkig maar dat de vorst gewoon en op zijn dooie gemakje ijskoud over de boerenkool gaat en niet hitsig zwiepend.’

 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/jul/27/bunny-greenhouse-war-profiteering

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Zijn de cartoons van Marian Kamensky over Martin Schulz cryptisch en discriminerend?

Kamensky tekent de voorman van de Duitse socialisten, Martin Schulz, in twee cartoons waarin Schulz wordt afgebeeld in situaties die hem aan Jezus Christus relateren. In het cartoon waarin Schulz met een houten ‘K’ een helling optuft, doet Schulz denken aan Christus die zijn kruis de berg Golgotha op draagt. Het andere cartoon toont Schulz over water lopend. Vind je de cartoons cryptisch en discriminerend?’

‘Degene die geen verhaal bij deze cartoons kunnen bedenken, vinden ze vermoedelijk cryptisch,’ zegt Satish, ‘degenen die er verhalen uit de bijbel in zien, degenen die de cartoons in een bijbel-context kunnen duiden, zullen de Kamensky cartoons met herkenning bezien.’

Mohammad: ‘De cartoons van Kamensky discrimineren (onderscheid maken) volgens mij wel degelijk. Immers, ze onderscheiden tussen een publiek dat de bijbel-iconografie creatief kan hanteren en de rest, die dat niet kan. Die misschien helemaal niets van en over de bijbel weten. Waarom wordt door ons, ik bedoel onze kleine club, bij de afbeelding van Schulz met de K op de schouders onmiddellijk gedacht aan de kruisgang van Jezus? En bij Schulz over water lopend ook? Omdat de meesten van ons enigszins vertrouwd zijn met die verhalen van Jezus uit de bijbel.’

‘Bovendien zitten we tegen Kerst aan,’ brengt Willemijn in herinnering.

‘Inderdaad en Kerst schrijf je ook met een ‘K’, evenals Kamensky, merkt Moh. spits op.

‘Kun je wat dieper in de iconografie en exegese graven?’

‘Nou, bij de tekening van Schulz over water lopend, denk ik via de bijbel aan vertrouwen – in de Duitse politieke context zelfs aan hybris – dat vertrouwen verlaat Schulz halverwege zijn wandeling, de moed zinkt hem in de schoenen en dan zinkt hij als politicus dus helemaal,’ zegt Willemijn, ‘net zoals die discipel die over water loopt totdat hij niet meer gelooft dat hij dat kan. Dat zal bij dat verhaal over de vissers in een boot met Christus op het meer van Galilea – of was het Tiberias – zijn, meen ik, maar dat moet je maar naslaan. Het gaat over geloof, ongeloof en overmoed.’

Mattheus 14; 22-33

‘ “Ik zal u maken tot vissers van mensen …”,’ zegt Satish.

‘Juist, maar dan is Schulz een slechte visser,’ meent Moh., ‘want hij weet maar weinig vissen – kiezers dus – in zijn netten te vangen. De SPD verloor fors. Daarom zinkt Schulz natuurlijk. Hij heeft er geen vertrouwen meer in en hij drost uit de coalitie-besprekingen. Wat drossen, hij heeft daar niet eens aan meegedaan (terwijl zo’n Lodewijk Asscher stond te trappelen). Pikant trouwens dat juist een Christian (Lindner van de FDP) de coalitiebesprekingen doet stranden. Okay, dit wordt subtiele spijkers op heel laag water zoeken. Sorry.’

‘Het was het meer van Galilea, geloof ik,’ zegt Willemijn, ‘er steekt een storm op en het notendopje waarin Jezus en enkele collega’s zitten, raakt in nood en iedereen probeert zijn eigen huid te redden en iedereen kijkt naar Jezus om een wonder.’

‘Zoals de kiezers die het gedachtengoed van de SPD aanhangen naar Schulz kijken of keken,’ merkt Moh. op, ‘maar dan blijkt Martin Schulz – net als Diederik Samsom en Lodewijk Asscher – niet de messias, maar Judas Iskariot, die hen uitlevert aan de neoliberalen. Je kunt het verhaal zo ingewikkeld maken als je zelf wilt – wanneer je tenminste geverseerd ben in bijbelverhalen.’

‘Goed, goed, laten we proberen het simpel te houden,’ stelt Willemijn voor. ‘Schulz met een enorm kruis op de helling van Gogotha, waar hij zal worden gekruisigd en Schulz die niet over water blijkt te kunnen lopen. Dat zijn de basisingrediënten.’

‘De K staat voor Koalition,’ zegt Moh., ‘want Martin Schulz blijkt gedwongen te worden toch aan coalitiebesprekingen mee te doen. Schulz moet dat kruis torsen, daar helpt geen lieve moeder (Maria) aan en Angela is hier bepaald geen engel die Martin de hemel in draagt. Allesbehalve!’

Satish: ‘Dus Martin Schulz gelooft aanvankelijk dat hij de Here Jezus is en hij loopt over water, maar dan zinkt hij en verdwijnt vervolgens onder het oppervlak dat rimpelloos blijft. Onzichtbaar en rimpelloos. Want hetgeen zich onder de waterspiegel afspeelt, dat krijgen wij nooit te zien, dat zijn de deals die in achterkamertjes gesloten en beklonken worden.’

‘Dan voorspelt Marian Kamensky dus dat de SPD door de Leviathan van de UNION (CDU & CSU) wordt gegrepen,’ zegt Willemijn, ‘dat is geen vrolijk vooruitzicht voor de Kerst, vind ik.’

‘Vanuit het standpunt van de UNION wel, natuurlijk,’ zegt Moh., ‘want die peuzelen de sociaaldemocraten op. Dit zweemt naar voorspellend dromen. Daar wordt in de bijbel ook het nodige over geschreven. Maar, we houden het simpel. Van Leviathan kun je daarom misschien beter de walvis van Jonah maken, dat is bovendien iets vrolijker voor de SPD. Ietsje maar hoor, niet heel erg veel. Enfin, in Nederland is het ook huilen met de pet op voor zogenaamd Links. De socialisten zitten allemaal en overal in West-Europa in hetzelfde wrakke schuitje op een meer waar het stormt.’

‘Er zijn geen goede socialistische schippers en stuurlui, daar komt het door,’ zegt Satish beslist, ‘de beste socialistische stuurlui staan aan wal en vertikken het om met de huidige bemanningen scheep te gaan. Helemaal ongelijk kan ik ze niet geven. Trouwens, meestal willen de bemanningen – de tegenwoordige beroepsbestuurders en carrièrepolitici – helemaal geen kundige kapitein en stuurlui op de brug, want dan zouden ze aan de bak moeten. Ze weten dat zij in ieder geval een reddingboot zullen hebben.’

‘Hebben jullie opgemerkt dat zowel in Duitsland als in Nederland twee partijen met een ‘C’ in hun naam momenteel de dienst (helpen) uitmaken ?,’ vraagt Moh.. ’In Duitsland de CDU en CSU en in Nederland het CDA en de CU. Stel de letters C en K als inwisselbaar en de cartoons van Kamensky  worden meteen een stuk minder cryptisch. Of juist niet?’

‘Ik vind deze twee illustraties van Marian Kamensky heel geschikt voor op een kerstkaart,’ zegt Willemijn. ‘Al wie met ons mee wil gaan, die moet onze verhalen verstaan.’

‘En zo zijn onze verhalen,’ zegt Satish. ‘AMEN’

‘Een voor velen tamelijk cryptische kerstkaart, hoor, die van Willemijn,’ vindt Mohammad. ‘Ik weet niet of die in het (Duitse) inburgeringspakket moet en kan …. ‘

‘Volgens Angela Merkel schaffen wir das. Laten we maar het beste hopen voor Martin Schulz.’

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,