RSS

Category Archives: neoliberalisme

Bekakt

 

 

‘ Het publiek, dat is het volk dat zijn stem verheft en meepraat, de mensen die van zich laten horen. Dat laatste moet dus niet, want dat is slecht voor de democratie. Tenzij je een bekakt, een upper-class, accent, hebt. Dan heb je recht van spreken, beweert Imer Schattschneider. ’

♦  ‘ Of, het gepeupel trekt een geel hesje aan, zoals in Frankrijk gebeurde en dat is ook niet jofel. Bedoel je dat? Het volk dat mee wil praten over wat er over hem wordt beslist en besloten, verandert dan fluïde en naadloos via publiek naar gepeupel. Gepeupel schreeuwt, gebruikt geweld en richt vernielingen aan. Daarmee is het voor de nomenklatoera – het woord “elite” is misleidend, dus liever niet gebruiken – gediskwalifeerd: ze kunnen niet eens fatsoenlijk Nederlands/Frans spreken, geen pamflet schrijven zonder spelfouten, ze hebben geen aanspreekbare vertegenwoordigers, kortom: we kunnen er met het waterkanon en de wapenstok overheen.’

– ‘  Die Ewige Wiederkunft des Gleichen. Het gepeupel, der Pöbel, het geteisem, kortom: de Derde Stand, le Tiers-État van priester Emmanuel Sieyès (pamflet in 1789). Ik word zo vrolijk van de column van Caroline de Gruyter. Zij maakt onderscheid tussen volk en publiek en beroept zich daarbij op Imer Schattschneider. Misschien dat dat onderscheid in zijn boek aan de orde komt, maar in de pdf op internet kan ik het niet zo snel vinden: people en public. Wel lees ik in het internet-pdf dat beeld van die locomotief:  < < What 180 million people can do spontaneously, on their own initiative, is not much more than a locomotive can do without rails. The public is very much like a rich man who is unable to supervise closely all of his enterprise. > >
Het tweede deel vind ik leuk geformuleerd, want een rijk man die in de neoliberale maatschappij zijn toko niet kan overzien en bewaken, die wordt belazerd en bestolen, dat klopt helemaal, maar of Schattschneider met de rails de democratie bedoelt ….?‘

♦  ‘ De democratie die Schattschneider op het oog heeft, bestaat uit een veld van met elkaar concurrerende politieke partijen, die onderling wedijveren om de stem van de kiezer, met diverse ideeën over hoe er geregeerd moet worden:  <<   “Democracy is a competitive political system in which competing leaders and organizations define the alternatives of public policy in such a way that the public can participate in the decision-making process.” > >

Echter: zoals onder anderen ook Mausfeld opmerkt: alle politieke partijen zijn inmiddels toegesneden op de belangenbehartiging van hun top-kaders en die willen allemaal zo snel mogelijk deel uitmaken van de neoliberale kartelpartijen, want dat brengt hen het meeste voordeel. Kijk voor Nederland naar de PvdA, de SP en zelfs de ChristenUnie.

De conclusie luidt: < <  “The people are powerless if the political enterprise is not competitive.” > >  Dat klopt: het volk is democratisch gecastreerd, machteloos, wanneer er niets te kiezen valt. Wanneer alle politieke merken in de praktijk één pot nat zijn. Dan trekt het volk een geel hesje aan en gaat de straat op om te rellen. Zo’n hesje is zeer voorhanden en goedkoper dan een mestvork. Dat deed het volk vroeger: een mestvork grijpen.’

♦ ‘ Mwah, democratie als rails die het volk op het rechte spoor houdt? In deze tijd een moeizame figuur hoor, want hebben we nog wel een democratie? Terwijl de nomenklatoera alles doet om te voorkomen dat het volk – via referendauitslagen bijvoorbeeld – er achter komt dat de nomenkloera heel andere doelen voor ogen heeft dan dat volk? Denk maar aan het Brexit-referendum. De Britse regering was ervan overtuigd dat er massaal voor Remain gestemd zou worden. De Britse bobo’s hadden geen idee wat er onder “het volk” leefde. Dat laat zien dat er hooguit een democratie in naam bestond.
Ik ben intussen eerder geneigd van een “spoor-loze democratie” te spreken. Ik hint op: spoorloos verdwenen, alleen een fantoompijn-democratie rest ons. We stemmen, alsóf we daarmee onze democratische recht uitoefenen. Zie je in die gravure precies die dingen die de Fransen hun gele hesjes deed aantrekken? Taille, Impots en Corveés, belastingen, accijns en herendiensten, staat op de steen gebeiteld waaronder de Derde Stand wordt geplet door de Eerste Stand, de geestelijkheid, clerus, en de Tweede Stand, de adel, de elite. Dat was eind achttiende eeuw en nu, in 2018, is precies hetzelfde aan de orde. Vraag: gaan we nou vooruit of niet? Voor slavenarbeid bij ons kun je terecht bij het Volkskrantartikel over het “werken” bij Bol.com.. Slavernij als business-model gekopieerd van Jeff Bezos met zijn Amazon-plantage-in-loodsen. Het gebeurt onder onze ogen, real time.’

–  ‘ Dat vind ik mooi: spoorloos, zonder spoor, rails, derailed. Het legt meteen de link naar de robber barrons uit Ayn Rand’s romans, de menselijke piranha’ die schatrijk werden over de ruggen van het volk. Of het publiek, wat is het? Wat betreft democratie, worden we eveneens op onze wenken bediend met de oproep aan de Britten van meneer Juncker. Je moet toch maar het gore lef hebben om zo’n tekst uit je strot te krijgen! Ik wens  de Britten en de Hongaren alle geluk en voorspoed toe. Die zijn tenminste zo dapper om tegen de Brussel-maffia van anonieme en ongekozen bureaucraten in het geweer te komen!’’

♦  ‘ Juncker en zijn EU-trawanten dat zijn die besluitenmakers-zonder-verantwoordelijkheid over wie Rainer Mausfeld het heeft. Marc Chavannes zegt terecht: Niemand regeert. Er wordt geregeerd, maar door wie eigenlijk? De daders, aanstichters, liggen altijd op het kerkhof als de gevolgen van hun wandaden aan het licht treden, en de karavaan trekt doodgemoedereerd verder. Daarom vind ik to happen en to go on in die tekst van Schattschneider zo passend vertaald met “gebeuren,” gebeuren in meerdere betekenissen des woords: plaatsgrijpen, zich afspelen, aan de hand zijn, aan de orde zijn.

–  ‘ We gaan dat interview van Rainer Mausfeld door Jasmin Kasubek opnieuw bekijken. Het wordt steeds begrijpelijker naarmate je het vaker bekijkt en beluistert. De rol van Jasmin is precies die van onze pupillen, die stellen bijna dezelfde vragen als zij doet, vanuit dezelfde frames die zij er op nahoudt. Die manier van kijken is inmiddels ingeslepen en vaak ook intuïtief aannemelijk. Het is voor je gemoedsrust beter om te geloven dat iemand die obsceen rijk is, dat dan ook wel verdiend zal hebben. Zo’n biljardair als Nick Hannauer, die ronduit zegt dat hij zijn fortuin niet bij elkaar heeft gegaard door uitzonderlijk intelligent te opereren, die is een nestbevuiler. Meneer Hannauer mag wel uitkijken dat hij niet door zijn collega-miljardairs aan de riek wordt geregen.’

♦  ‘O ja, dat citaat van Winston Churchill over democratie stamt uit 1947, toen werden regeringen nog bemand door volksvertegenwoordigers die je veelal en merendeels het behartigen van het Algemeen Belang nog kon aanwrijven, “die vreselijke oude elite” van Caroline de Gruyter. Dat is al lang niet meer zo. Kijk naar het schoolvoorbeeld Donald Trump die ongegeneerd voor Trump first gaat. Ik ben benieuwd welke regerings-/bestuursvorm er in de coulissen staat te wachten.’

–  ‘ Ik durf te wedden dat het om een vorm, een modaliteit, van autoritair bestuur gaat. Al dan niet gemaskeerd door foppen en manipulatie. Caroline de Gruyter beschrijft op de keper beschouwd hetgeen zich nu in Italië voordoet en Nietzsche voorspelt die Ewige Wiederkunft/Wiederkehr des Gleichen. Dit is trouwens dé tijd om Nietzsche te lezen!’

 

 

 

http://www.euroradicalen.eu/documenten/Rainer-Mausfeld-lezing.pdf

The Necessity of Nationalism | George Friedman [geboren als Hongaar] at Brain Bar

Brilliant interview – Hungarian Foreign Minister v Emily Maitlis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Waarom blaten de lammetjes niet?

 

Rainer Mausfeld zu den „Gelbwesten“, Neoliberalismus, Migration und Elitendemokratie

Der Fehlende Part
    /    Published on Dec 17, 2018

“Der emeritierte Professor für Psychologie, Rainer Mausfeld, begeistert mit seinen Vorträgen zu Manipulationstechniken in Medien und Politik und zieht damit ein Millionenpublikum an. So vertritt Mausfeld zum Beispiel die These, dass sich die repräsentative Demokratie der westlichen Welt zu einer neoliberalen Elitendemokratie entwickelt hat und stellt Begriffe und Systeme in Frage, die man sonst als gegeben ansieht. Jasmin Kosubek spricht mit dem Psychologie-Professor über die Bewegung der Gelben Westen in Frankreich und fordert seine kritischen Thesen zum Neoliberalismus heraus.”

————————   ———————-

 

Prof. Dr. Rainer Mausfeld: “ Warum schweigen die Lämmer?“   /   Thema dieses Vortrags sind Techniken, die dazu dienen, schwerwiegende Verletzungen moralischer Normen durch die herrschenden Eliten für die Bevölkerung moralisch und kognitiv unsichtbar zu machen.

 

 

De gele hesjes gaan viraal >  Vests Go Viral  –  Russia Today in America   Published  on  Dec 27, 2018

Charlotte Dubenskij reports on the ongoing Yellow Vest movement in France and the petition circulating demanding to sue the government over negligence when it comes to fighting climate change. Then, Ashlee Banks talks with Former UK MP George Galloway about Macron’s concessions, the future and goals of the Yellow Vest movement and the uprisings across Europe and Asia that they are inspiring.

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on december 28, 2018 in Maatschappij, neoliberalisme

 

Tags:

Gelukkig, staat EU-bobo Jean-Claude Juncker pal en onwankelbaar overeind

 

‘Wedden dat we die clown Juncker zullen missen?’ Feisal zegt het op doffe toon. ‘Down the drain, mijn dierbare Project Europa. Gekidnapt door de Junckers en hun kongi’s van bankiers en corrupte machtsdronken en geldbeluste beroepspolitici.’

‘Missen? Als de EU er niet meer is, of eerder? ‘ vraagt Ilham. ‘Kiespijn mis je toch ook niet? Die gup uit Luxemburg is de vleesgeworden dronkeman die de neoliberale ladenlichterij onder de naam EU, inmiddels zonneklaar blijkt te zijn.’

‘Gelukkig dat de Rus ook nog zenders – RT = Russia Today – in de lucht heeft, want anders hoorden we hier natuurlijk niets van. Die video over het verdampende vertrouwen in Europa, wat een understatement.’

‘Voor welke (financiële) belangen zou die bekakte meneer Jacob Rees Mogg staan?’ vraagt Ilham zich af. ‘De snuiter heeft een investment-bank-business met kantoren over de hele wereld. Waarom is hij zo vóór een Brexit? Vast niet uit patriottistische gevoelens.’

‘Het is langzamerhand één pot nat. Die beroepspolitici en carrièrediplomaten werken voor een bank of een conglomeraat van banken en andere financiële spelers waar wij niks van weten. Wij dachten lange tijd simpelweg dat we op politieke partijen stemden, met heuse volksvertegenwoordigers die ons werkelijk vertegenwoordigden. De “representatieve democratie,” Hurrah!’

Ilham: ‘Het is veel comfortabeler dat ook maar te blijven denken. Stel je voor. Wat zou men anders moeten? ‘

 

The Ostrich /  de struisvogel

If I were an ostrich
I wouldn’t have to see
All the bad news on the BBC
I wouldn’t have to hear
About hunger, war and fear
I wouldn’t have to know
About people stuck in snow
I could happily let days pass
Idly grazing on the grass

If I were an ostrich
For me the sun would always shine
Should I care about those dying in Iraq and Palestine?
Why listen to politicians
Or banking mathematicians?
I wouldn’t have to think
About those needing food and drink
I’d just turn and face the sun
And continue having fun

If I were an ostrich
I would never have to learn
All about global warming and the tide that’s on the turn
There might be no world solution
To stop aerial pollution
Why care about equality
When you’re destined for frivolity?
So there are people living rough?
Well I couldn’t give a stuff
No solution can be planned
When your head is in the sand

 

 

 

La Chanson des Gilets Jaunes

La chanson des gilets jaunes olé olé President

Président Maquereau – Hymne des Gilets Jaunes – ( Clip Officiel )

“maquereau” =  (een gelegenheids-) pooier (argot / slang), een profiteur, bloedzuiger, neet / un maquereau, c’est parfois un petit bourgeois ou un fils de bon famille, qui accepte de vivre de prostitution d’une compagne ou de son épouse.

Emmanuel Maquereau: “Ze hebben een k* * baantje, slecht betaald en zonder perspectieven. Maar, door ze voor mij te laten werken, verschaf ik ze een beetje waardigheid”

 

Petit Papa Macron / Parodie

 

 

nelpuntnl.nl

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,