RSS

Category Archives: oorlog

Moeten de Noord-Koreanen lid worden van de EU, de euro invoeren, het Wilhelmus leren en voortaan van honden afblijven?

‘Moet Noord-Korea nu ook al lid van de EU worden en de euro invoeren?’ Komen de Koreanen dan gewoon, legaal, hierheen, in plaats van als vluchtmigranten?’ vraagt Willemijn op licht wanhopige toon.

‘Als die Koreanen het Wilhelmus willen leren zingen, heeft meneer Buma van het CDA alvast geen bezwaar. Toch?’, antwoordt Ilham. ‘Niet eens zo heel moeilijk lijkt me. In plaats van de keizer van China heb ik altijd geëerd, zingen ze alleen de koning van Hispanje – zonder Catalonië dan, natuurlijk.’

‘Ze moeten zeker wel een verklaring tekenen dat ze van de honden afblijven,’ oppert Willemijn met een lichte spijt in haar stem. ‘Dat zou ik nou weer handig vinden, want met de honden loopt het in Nederland intussen de spuigaten uit.’

‘Dat valt tegen hoor, met die hondeneterij in Korea,’ weet Ilham, ‘Ja, sommige (Zuid-)Koreanen eten hond, vooral als stoofpot (boshintang), maar het is geen standaarddieet. In Noord Korea eten ze natuurlijk alles, zelfs kinderen. Maar dat komt vooral door de honger en voedselschaarste.’

‘Ik vind die kop boven dat stuk van meneer Buruma wel aardig, bijna attractief,’ zegt Faisal en hij leest voor: ‘ “ Voor Kim Jong-un is vernietiging beter dan overgave,” dat lijkt me momenteel een effectieve oplossing. Ik kan niet uit het stuk opmaken of Buruma zelfvernietiging bedoelt of vernietiging van buitenaf. Door Amerika, of door China bijvoorbeeld?’

‘Ik lees bij Buruma “zelfvernietiging, “collectieve zelfmoord” schrijft Buruma,’  zegt Willemijn, kijk maar:  ‘ “Voor hem is het waarschijnlijk een zaak van alles of niets; vernietiging is beter dan overgave. Wellicht denken sommige Noord-Koreanen, vooral in de partij en militaire elite, er net zo over. Het gebeurt vaker dat een fanatiek geloof eindigt in collectieve zelfmoord.” Of de Noord-Koreanen dat kunnen en mogen – van China mogen vooral – is echter maar de vraag.’

‘Hm,’ bromt Ilham, ‘meneer Buruma lijkt de heren Kim en Trump haast een scenario aan de hand te willen doen,’ ze leest voor: ‘ “Kim zou wel eens in de verleiding kunnen komen iets roekeloos te doen, zoals het afschieten van een raket naar Amerikaans grondgebied. De Amerikanen moeten dan wel reageren met geweld. Dit zal tot een catastrofe leiden, niet alleen voor de Noord-Koreanen, maar voor miljoenen Koreanen die even ten zuiden van Noord-Korea wonen en part noch deel hebben aan de cultus van Kim.” Tja, wat moet ik hier mee? Ik geloof toch altijd nog eerder dat Kim Jung-un meer respect en angst heeft voor China dan voor Amerika hoor.’

‘Ach natuurlijk,’ zegt Willemijn, ‘meneer Buruma etaleert vooral zijn kennis over de regio en de politiek, maar ik kan uit zijn artikelen bijna nooit iets nuttigs voor mij halen. Dat kan ik uit het stuk van Korea-professor Remco Breuker ook niet hoor. Breuker raadt aan om je aan te vrienden met Korea (welk Korea) en Vietnam in plaats van vooral rekening te houden met China.’

Faisal leest voor uit het artikel van Remco Breuker: ‘ “Een realistische relativering van China helpt ons ook om de crisis met Noord-Korea in het goede perspectief te zien: namelijk dat ook China met de handen in het haar zit. We zullen daarom zelf moeten handelen en op eigen kracht, hoe bescheiden ook, moeten vertrouwen in plaats van ons te verlaten op luie diplomatie. Het debacle van het huidige Noord-Korea-beleid maakt het risico op conflict, zelfs nucleair, reëel. Blijven kowtow’en – een voetval maken voor China maakt een toch al beroerde situatie alleen maar erger.” Hij kijkt op en zegt: ‘Vooral die zin “We zullen daarom zelf moeten handelen en op eigen kracht, hoe bescheiden ook, moeten vertrouwen in plaats van ons te verlaten op luie diplomatie.” Maakt me huiverig. Ik kan me moeilijk indenken dat Breuker bedoelt dat we de Nederlandse krijgsmacht, maar nu met de goede mortiergranaten graag, naar Noord-Korea sturen. Wees nou eerlijk: we weten intussen generaties lang hoe de Chinees in Nederland en West-Europa smaakt. Voor de Noord-Koreaanse keuken geldt waarschijnlijk een heel ander menu.’

“Doet me denken aan admiraal Perry en zijn kannoneerbootdiplomatie,’  zegt Ilham met een grijns, ‘maar ja, daar staat de slag in de Javazee tegenover en dat vind ik nou ook niet zo’n geweldige opsteker. Ik bedoel: de Japanners hebben hun kamikazepiloten hoogstwaarschijnlijk op Doormans actie geïnspireerd: Ik val aan! Volgt mij! Hoezo, zelfvernietiging als een Aziatisch-Oosters monopolie?’

‘Kijk, dat vind ik nou een realistische relativering,’ zegt Willemijn, ‘hoewel de heldhaftigheid van Karel Doorman apocrief blijkt, hij was gewoon de koers kwijt en stoomde puur per ongeluk op de Japanners af. Wie wil er nog krentenbrood? Ik bedoel: een baksel waar ook de hond van de buren brood van lust?’

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zal Donald Trump zich een vaardige pokerspeler tonen?

We leven niet langer in een wereld die wordt bepaald door twee grote machtsblokken die elkaar beconcurreerden: de VS en zijn satellieten versus de Sovjet Unie met de zijne. Die bipolaire wereld kon je vergelijken met een schaakboord waaraan twee spelers zaten. De huidige wereld is eerder te vergelijken met een kaarttafel, waaraan meerdere spelers zitten die elkaar proberen af te troeven. In deze multipolaire wereld houdt de Amerikaanse president Donald Trump als “dealer” alle kaarten in handen. Althans volgens de Russische politiek analist Vladimir Lepekhin. * Let op de positie van Trump op de foto bij dit artikel op de Sputnik site: alleen en met de rug naar de acht “wereldleiders” gekeerd.

Anders dan zijn voorgangers George W. Bush en Barack Obama brengt Trump zijn eerste buitenlandse bezoeken aan Saudi-Arabië, Israël en het Vaticaan, terwijl hij de Europeanen een beetje links laat liggen en met opzet stiefmoederlijk bedeelt.
Volgens de Russische politicoloog Igor Shatrov legt Trump tevens het accent op de centra van wereldgodsdiensten, terwijl Israël de belangrijkste Amerikaanse bondgenoot in de regio wordt.

[Sputnik: ‘Speaking to Radio Sputnik ahead of Trump’s foreign tour, Russian political scientist Igor Shatrov suggested that the US president planned to visit “the centers of world religions.” ‘]

Behalve dat Trump hiermee aan een vorm van identiteitspolitiek (godsdiensten) zou doen, benadrukt Lepekhin een interessant aspect als hij beweert dat Trumps strategie is gericht op samenwerking met regerende elites en niet zozeer met regeringen van landen die – althans nominaal en formeel – een representatieve democratie als staatsvorm hebben. Dat Trump blijkbaar Groot Brittannië tot de “plutocratiën” rekent, is saillant. Op deze gedachtengang doorbordurend: Groot Brittannië zou als klassenmaatschappij de facto worden bestierd door een klein establishment dat de touwtjes in handen heeft. Vandaar de Brexit – dit is echter mijn [j.m.] speculatie.

Dit zou verklaren waarom Trump het Rusland van Vladimir Putin een warm hart lijkt toe te dragen. Indien deze redenering klopt, dan is de EU hier nog niet klaar mee. Trump wil dat de NAVO – in ieder geval de Amerikaanse – de wapenindustrie meer en lucratiever opdrachten, bestellingen, gunt. Hiermee snijdt het mes voor de USA aan meerdere kanten: 1) de EU/NAVO houdt zijn eigen militaire broek op en parasiteert niet langer op de USA, 2) de (Amerikaanse) wapenindustrie krijgt een oppepper, 3) de EU moet een groter deel van zijn budget aan wapens uitgeven in plaats van aan “investeringen” die met wereldhandel te maken hebben.

De lakmoestest voor de EU/NAVO is de mate van succes waarmee het de strijd aanbindt met Daesh (ISIL/ISIS), al-Qaeda en deTaliban. Is de NAVO volgens Trump niet effectief genoeg op deze fronten, dan zal Trump hoogstwaarschijnlijk stoppen met het financieren van deze giga-organisatie in Brussel.

[ Sputnik: ‘ … if the alliance fails to efficiently fight against Daesh (ISIS/ISIL), al-Qaeda and Taliban, it is unlikely that Washington will continue to pour money into this “monstrous” organization.’]

Volgens Lepekhin is Trump er helemaal niet op uit om Europa en de wereld te overtuigen van Amerika’s leiderschap. Die traditionele rol kost de VS immers erg veel geld en soldaten. Neen, Trump is er op uit een compleet nieuwe wereldorde te scheppen naar het model van de kaarttafel waaraan diverse spelers aan het kaartspel deelnemen.
In die wereldorde kan Amerika qualitate qua toch de baas spelen en de lakens uitdelen, zonder dat het daarmee automatisch de financiële lasten op zich hoeft te nemen. Trump beoogt – als ik Lepekhin correct interpreteer – een soort franchise model, waarbij iedere franchisenemer verantwoordelijk is voor het profijtelijk opereren van haar eigen toko. Ze mogen allemaal onder het merk USA opereren, zo lang dat de Amerikaanse president goeddunkt.

 

Sputnik (28.5.2017) : Merkel hint dat Europa niet langer op Amerika en Groot Brittannië kan bouwen / ‘Merkel Hints Europe Can No Longer Rely on US, Britain

Reuters video Merkel
http://www.reuters.com/video/2017/05/28/europe-can-no-longer-rely-on-allies-merk?videoId=371767981&newsChannel=worldNews

Lees ook de column van Paul Krugman op de site van de New York Times van 22 mei 2017: ‘The Unfreeing of American Workers’

nelpuntnl.nl

 

 

Tags: , , , , , , , ,

‘Dulce et decorum est, pro patria mori …. ‘

‘Verdelgen, vermoorden, doden, uitroeien en neutraliseren ……Zijn er nog meer smaken? Hoe kunnen we elkaar nog meer naar het leven staan?’ vraagt Ilham terwijl ze op haar beeldscherm wijst. Ze leest voor uit een Elsevier-bericht: “ ‘Perswoordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer zorgde dinsdag [11.4.2017] voor ophef tijdens een persconferentie over de vergeldingsactie van de Verenigde Staten na de chemische aanval in Syrië vorige week, waarschijnlijk door het regime van Assad. Spicer zei tegen journalisten dat ‘zelfs iemand zo verachtelijk als Hitler geen chemische wapens gebruikte’.

‘Miljoenen Joden, zigeuners en gehandicapten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord door de nazi’s, die systematisch gifgas gebruikten in concentratiekampen. Hitler gebruikte geen gifgas zoals Assad dat nu doet, ‘door zijn eigen volk, onschuldige mensen, te vermoorden met gas’, aldus Spicer. De perswoordvoerder vindt dat de Russische president Vladimir Poetin goed moet nadenken of hij zo’n regime wil blijven steunen.’ ”

 

‘Ik denk,’ zegt Marieke peinzend, ‘dat Sean Spicer bedoelt dat: communisten, joden, mismaakten, gekken en homoseksuelen nooit en nergens tot “eigen volk” horen te horen. Later hoorden de nazi’s ook niet meer tot het Duitse volk. Geloof ik tenminste te hebben begrepen. Hoewel ook nazi’s ooit zouden moeten hebben gezegd dat ze het schaffen zouden. Apocrief. Is ze trouwens ook niet gelukt. Daarom zijn de Trumps waarschijnlijk naar Amerika geëmigreerd. Ja, ik speculeer maar wat hoor, want dit is weer zo’n halfgaar media-broodje aap.’

‘Hoor ik dat goed? En Mexicanen dan?’ vraagt Sake, ‘wat zijn de Mexicanen dan volgens meneer Spicer? Waarom wil president Trump zo’n lange muur bouwen? Toch zeker niet om Mexicanen tegen die muur te zetten, hè?! Executeren dus. Zo veel Mexicanen zijn er niet eens, want Trump wil geloof ik een hééééle lange en hoge muur oprichten.’

‘Nou, of er genoeg Mexicanen zijn voor zo’n muur met die functie? Dat hangt ervan af aan welke kant van de muur je je bevindt’, merkt Ilham droogjes op, ‘de goede kant of de foute kant, de verkeerde kant, de óver-kant, die dus meteen búiten-kant is. Jenseits …? Horen de neo-nazi’s wel bij het Duitse volk? Of is het Duitse volk intussen helemaal veranderd? Angela Merkel haalt iedereen jubelend binnen, dus blijkbaar heeft zij een giga-identiteitsprobleem. Merkel is dan ook in Oost Duitsland grootgegroeid, toen Duitsland nog letterlijk schizoïde, schizofreen, gespleten, was. Die situatie lijkt ze terug te willen, want die sfeer is ze gewend: dus polarisatie is haar welkom. Tegelijkertijd beweert ze dat multikulti gescheiter ist; klassiek geval van schizofrenie.’ Onbewuste drijfveren bepalen ons lot. “Wo Es war, soll Ich werden“, als dat geen identitietsdenken is, weet ik het niet.

* Vrolijkheid *

‘Trump is niet bepaald een fan van Frau Merkel,’ brengt Sake in herinnering, ‘maar van wie is Trump eigenlijk wel fan, behalve van Donald Trump zelf natuurlijk.’

Marieke: ‘Trump wil gewoon een grote muur bouwen om die naderhand door Vladimir Putin te laten afbreken en neerhalen. Zo zit dat natuurlijk, want Donald Trump kickt op historisch bewustzijn en zo. Bovendien is bouwen goed voor de werkgelegenheid en de economie. Dondert niet wat je bouwt, als je maar veel bakstenen stapelt en bergen beton stort. Kijk naar Israël. Daar wordt ook driftig gebouwd. Aan de goede of de verkeerde kant? Dat hangt af van het frame dat je hanteert. Wie kan nog zeggen dat mensen niets leren van de geschiedenis? En Assad? Assad die zegt doodleuk: eigen volk eerst aan het gas. Dat is hoogstaande hoffelijkheid. Kunnen ze in Groningen nog een puntje aan zuigen.’

Ilham onderdrukt een geeuw: ‘Wat een ophef, wat een stampei, en waarover? Vanwege een Witte Huis perschef – wat wil je? – die wat wauwelt en hutselt waarop de media het opblazen. Laat de media zich toch met serieuze berichtgeving en solide analyse bezighouden. De Duitsers gebruikten trouwens gifgas bij Ieper in WO-I. Mosterdgas. Toen kenden ze blijkbaar nog geen Sarin?’

‘De nazi’s gebruikten Zyklon-B,’ merkt Marieke op, ‘cynischer en botter kun je het niet bedenken. Neten en luizen verdelg je immers met een pesticide. Het is de kers op de taart hoor.’

‘Die Spicer gebruikt de moderne methode van associatie-met-excuses-voor-de foute-associatie,’ meent Sake, ‘maar dan is de associatie al gelegd. Hier dus: Assad – gifgas – Hitler. De excuses worden snel gemaakt, maar de associatie blijft kleven, en daar gaat het om. Contaminatie door associatie.’

 

 

 

Wilfred Owen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dulce_et_decorum_est

http://users.skynet.be/historia/owen.html

 

 

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,