RSS

Het ‘flitslid’ als Viagra voor de PvdA

22 okt

‘De gehoopte wederopstanding van de PvdA middels het flitslid als Viagra, precies zo is het,’ zegt Marieke lachend, ‘en zoals Viagra een nep-erectie geeft en een oneigenlijk middel voor erectie is, zo is het flitslid dat ook in de politiek.’

‘Het maakt helemaal niet meer uit, wie er op een partij- of politieke pipo stemmen,’ zegt Zorah, ‘daarom kunnen politieke merken dit middel te baat nemen. Alleen al vanwege de publiciteit en de prikkel om te gaan stemmen, zoals je tegenwoordig op alles kunt stemmen voor de fun. De spin off die politieke merken hopen te verwerkelijken is, dat flitsleden ook bij de “echte” verkiezingen op de club zullen stemmen waarvan ze flitslid zijn geworden.’

politiek-priapisme

‘Dat moet de achterliggende motivatie zijn,’ zegt Semanur met een brede grijns, ‘want al dat gebabbel over het democratie-verhogende effect dat flitsleden teweegbrengen, vind ik complete kletskoek.’

‘Democratie? Lariekoek!’ zegt Marieke, ‘ze willen je verleiden straks te stemmen op je flitsmerk, want het enige dat bij die lui telt, zijn de zetels. Ze hopen op enige residu-merkenloyaliteit als gevolg van het voor-de-lol-stemmen op een merk. Dan stem je straks misschien ook weer op de PvdA, want je hebt tenslotte 2 euro betaald, en als je niet tijdig je lidmaatschap opzegt, blijf je nog officieel lid ook! ’

Semanur vindt dat het principe niet verschilt van stemmen op de PVV van Wilders, want dat is een vereniging met maar een lid: het Flitsende Lid Geert de Grote. Een perverse vorm van politiek priapisme.’

* Vrolijkheid *

‘Mensen die op Wilders’PVV stemmen, beseffen niet dat ze op een politieke kwakzalver stemmen,’ zegt Semanur, ‘dat is veel erger, want geniepiger, tersluikser. Die mensen denken dat ze op een heuse politieke partij stemmen, want zo presenteert Wilders zijn club ook. Nou bestaan er geen heuse politieke partijen meer, maar toch ……’

‘Flitsleden hoeven maar één keer twee euro te betalen om op een persoon te stemmen van wie zij vinden dat die als lijsttrekker moet fungeren,’ zegt Zorah, ‘en dat maakt mogelijk dat je als niet-lid van PvdA een lijstrekker kunt meebenoemen. Indien een raddraaier en/of concurrent het organiseert, koopt die gewoon tig stemmen voor 2 euro per stem en laat die op de meest ongeschikte kandidaat stemmen. Het vergt enige organisatie en een financiële investering, maar het kàn.’

‘Ik zou het als regulier PvdA-lid een schoffering vinden wanneer niet-leden over lijsttrekkers van mijn partij konden stemmen,’ zegt Semanur.

‘Dit scenario van kidnappen, werd bij ons meteen besproken,’ merkt Marieke op, ‘en de Trouw van vandaag (22.10.2016) bespreekt de mogelijkheid van rommelstemmen ook. De PvdA heeft het drie jaar geleden al gedaan in Utrecht, Groningen en Zoetermeer. De hilarische noot was dat het oncontroleerbaar was of mensen twee keer gingen stemmen. Er staat niet of Spekman dit manco heeft gerepareerd, alleen dat “actieve politici voor andere partijen worden geweerd.” Wat dat inhoudt, weet ik niet.’

‘Nou ja,’ zegt Semanur, ‘wat mij betreft zou ik de moeite niet eens nemen. Ik stem überhaupt niet meer. Wanneer je manipulering via flitsstemmen wil bedrijven, moet je daar aanzienlijke energie in steken en dat loont alleen voor concurrerende clubs, of voor de PvdA zelf, als ze via buitenstemmen bepaalde kandidaten willen promoten of de event willen pimpen.’

‘Nou, ze gaan hun gang maar,’ zegt Marieke, ‘de meesten van ons stemmen niet eens meer. Ik vind het argument van legitimering van de kandidaten via flitsstemmen, dus buitenstaanders, een non-argument.

morgenrood

Stemmen door buitenstaanders, draagt helemaal niet bij aan de legitimering van de kandidaten. Het erodeert legitimering juist in den brede. Net als Semanur zegt: ik zou het als een schoffering door het partijbestuur ervaren en dat zou de legitimering van het partijbestuur voor mij juist verminderen. Dus dan krijg je een minimaal gelegitimeerd partijbestuur dat marginale legitimatie koopt voor kandidaten via flitsstemmen. Geef mijn portie dan maar aan Fikkie!’

‘Het komt neer op het openlijk genereren van stemmen door het voeren van reclame,’ zegt Zorah. ‘Met dit flitsstemmen windt de PvdA daar geen doekjes meer om. Ze kunnen niet meer reclame maken door inhoudelijke manipulatie van hun boodschap, want dat prikt iedereen inmiddels door. Dus hebben ze bedacht dat ze het kiezen, het stemmen, als reclamemiddel inzetten. Het is stemmen omwille van het stemmen en niet om een bepaald politiek standpunt te bevestigen of te verstevigen. Daarmee wordt het politiek gezien een loze, lege, exercitie.’

‘Goed gezegd,’ zegt Marieke met waardering, ‘en dat maakt dat de “gekozen” kandidaat haar of zijn mandaat op die manier zal opvatten: niet geworteld in PvdA-gedachtengoed. Als dat er al en nog zou zijn.’

‘Dus nog vrijblijvender dan nu toch al het geval is,’ zegt Zorah. ‘Zo’n gekozene zal geneigd zijn te zeggen: ik zorg voor stemmen, dus ik zorg voor jullie riante inkomens en brood op de plank, dus ik bepaal wat er politiek gebeurt. Het is volgens mij alleen maar nog meer dood-in-de-democratische pot.’

*  Stilte *

‘Ja,’ zegt Semanur, ‘ik moest het even laten doordringen en ga er nog over nadenken, maar wat Zorah zegt, lijkt me correct. Iemand – ik heb het over de tegenwoordige beroeps- en carrière politici – die mede is gekozen door gelegenheidsstemmen, zal vermoedelijk nog meer dan de huidige politici toch al zijn, geneigd zijn om gelegenheidsstandpunten te verkopen. Te verkopen. Als het maar stemmen oplevert. Nog meer commodificatie van “een product” dat zich uit de aard der zaak niet leent tot vermarkten.’

Marieke zegt dat deze truc met de flitsstemmen onlosmakelijk verbonden is met het tegenwoordige type “politicus”: de entertainer die met gevatte one liners en snedige vliegenafvangers scoort, ook al heeft zij nul komma nul inhoud en de visie van een Mark Rutte. Als ze het publiek echt politiek zouden kunnen binden dan zou dit soort pseudopolitieke kermisattracties niet nodig zijn.

verdwaald-flitslid_cactus

‘Vergeet “de oortjes” niet, ‘herinnert Semanur de aanwezigen, ‘tegenwoordig zijn die oortje zo klein en tegelijk zo gevoelig dat niemand ziet of een politicus wordt voorgezegd door paardenfluisteraars. Zo’n souffleur kan heel ergens anders zitten met een staf aan assistenten om zich heen. Via een beeldscherm ziet ze het optreden van haar baas of bazin en op de juiste ogenblikken fluistert ze de infoboodschap door. Vooral als het om cijfers gaat, erg handig. Dan lijkt het net alsof je zelf alles weet en paraat hebt.’

‘Ik vind het stuk van PvdA’er Ruud Koole in de Trouw van vandaag goed door zijn manier van kritiek spuien, ‘ zegt Zorah. ‘Er staan vier of zo stukken in Trouw over de PvdA-stunt met flitskiezers, inclusief het redactioneel commentaar, maar Koole doet het subtiel. Hij schrijft dat de stunt met flitsleden kán, maar zijn stukje ademt wat mij betreft helemaal het tegendeel uit.’

‘Retorsich slim,’ zegt Marieke, ‘want dan lezen de partijgenoten het misschien. Anders denken ze: hè bah, Ruud Koole met zijn eeuwige kritiek, die gaan we niet lezen.’

‘Koole is net als Paul Kalma en andere PvdA’ers met inhoud, gemarginaliseerd in de PvdA,’ merkt Semanur op. ‘Dom en eeuwig jammer, maar blijkbaar onvermijdelijk in deze tijd waarin bijna iedere beroepspoliticus voor eigen gewin gaat. Koole geeft partijleider Spekman openlijk een sneer, maar ik vind het inderdaad een stukje understatement van klasse. De kop alleen al: “Kiezers hebben zo een echte keuze”, welke kiezers? Koole zegt: “De verkiezing van de lijsttrekker door alle partijleden voorkomt dat de aanwijzing van de politiek leider slechts een zaak is van de partijtop alleen.”  Alle partijleden, dus flitsleden zijn net zulke volwaardige partijleden als de jarenlange PvdA-leden? Volgens Spekman, formeel wel. Ja hoor, meneer Spekman. Dit is ironie van Koole. Zo lezen wij het tenminste.’

ruud-koole

Marieke: ‘Koole wrijft het ook nogeens in dat Samsom en Asscher hebben gecollaboreerd met de VVD en dat het dus simplistisch is om te denken dat de kiezer een zogenaamde strijd tussen die twee als een strijd tussen standpunten zal zien. Jack Monash heeft trouwens ook meegedaan en gretig gecasht, dus niemand van de establishment-concurrenten is onbevlekt en de zogenaamde concurrentie is een doorzichtige manoeuvre. Louter für die Bühne.’

“Ik vind het een belediging van mijn intelligentie als kiezer,’ zegt Zorah, ‘dat de Haagse kaasstolper en hun handlangers denken dat ik hun doorzichtige gerommel niet zou doorzien en al hun bla bla blindelings slik.’

Semanur vervolgt: ‘Koole schrijft: “De lijsttrekkers zijn intern getest voordat zij het strijdtoneel van de verkiezingen betreden. Zij weten zich gesteund door de leden.”  Ja, ja, intern getest. juist, intern, in de partij. Wat weten de flitsleden van die interne test? Die zijn immers geen lid van de PvdA? Dat zijn buitenstaanders, passanten. Koole: “ Zij weten zich gesteund door de leden,” welke leden? De flitsleden stemmen alleen en steunen daarmee de kandidaat helemaal niet. Hooguit legitimeren ze door hun stemmenaantal. Maar een stem van een flitslid hééft geen intrinsieke legitimiteitswaarde. Het is een leeg getal, een cijfer. Meer niet.’

het-ere-flitslid

‘Dat schrijft Koole ook aan het slot,’ zegt Zorah: ‘ “Het is daarom goed dat de PvdA niet is overgegaan tot het  openstellen van de interne verkiezingen voor niet-leden. De identiteit van een partij zou vervagen door de invloed van passanten.”  Dat Koole die mogelijkheid zelfs verwoordt, dat interne partijverkiezingen voor niet-leden zouden kunnen worden opengesteld – Bizar!
Die afronding over identiteit is het gif in de staart, want die identiteit wordt met de stunt van de flitskiezer natuurlijk wel degelijk aangetast. Mede door het eroderen van de legitimiteit van het partijkader dat zulke stunts uithaalt. Van wat voor een partij ben je in godesnaam lid? Dit partij-establishment kan niet genoeg gewone burgers als lid en kiezer aan zich binden, daarvoor is de inhoudelijke kwaliteit van de pipo’s op het pluche ontoereikend, en dus gaat dat partij-establishment over de rug van de trouwe en loyale partijleden stunts uithalen puur om stemmen binnen te hengelen. Want een plucheplek betekent: financieel vet scoren.’

‘Politici lopen financieel gewoon ongeneerd binnen,’ zegt Marieke, ‘de een nog sneller en grover dan de andere.’

‘Weet je die invloed van de leden die er volgens Koole voor zorgt dat “de politiek leider zich niet te ver van de identiteit van de partij verwijdert” gaat alleen op voor echte leden en dus niet voor flitsleden,’ zegt Semanur, ‘die hebben alleen “invloed” door hun eenmalige getalsscore, maar kun je dat invloed noemen. Dat is een eenmalige impact en geen invloed met een duur.
Ik denk dat we Koole misschien te veel ironie toedenken; wij lezen het in de ironische modus, maar dat wil niet zeggen dat Koole het zo bedoelt, maar met zijn bedoelingen hebben we tijdens het lezen niets te maken. Dat is zo.‘

Zorah herinnert de aanwezigen aan de discussie in de werkgroepen over het referendum als politiek middel om de burger bij de politiek te betrekken en het vergelijken van deze stunt met de flitsleden met het institutionaliseren van het referendum. Het referendum ligt parallel in het verlengde van deze discussie over flitsleden als politiek Viagra. Daar gaan we op doorstuderen. Intussen zijn we enkel bevestigd in onze overtuiging dat niet-stemmen de beste optie is.

Semanur: ‘Het referendum keert de zaak als het ware om. Dan zijn de pluche-pipo’s de flits-flapdrollen en niet de burger-kiezer. Politici zijn passanten, die komen en gaan. Niet wij. Wij burger-kiezers zijn insiders, ingezetenen, wij ervaren het beleid van de plucheklevers dagelijks aan den lijve dus we zijn terdege geïnformeerd over wie ons wat aandoet en daarover geven we graag tussenrapporten in de vorm van referenda. Volwassen referenda en geen flut-flauwekul-vragenlijstjes. Echte referenda betrekken de burger-kiezer werkelijk bij de politiek, maar dat willen de beroepsolitici helemaal niet. Die willen ons met reclame lijmen en lubben en zand in de ogen strooien.’

‘Geen wonder dat zowel de media als het politieke establishment het thema referendum zorgvuldig doodzwijgen, in de hoop dat het vanzelf wel weer weggaat,’  zegt Marieke.

HEAR! HEAR!

 

 

Dagblad Trouw zaterdag 22 oktober 2016    –   Ruud Koole: ‘Kiezers hebben zo een echte keuze’

Morgenrood” (strijdlied)

 

neoliberale-politicus

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.