RSS

Zijn de cartoons van Marian Kamensky over Martin Schulz cryptisch en discriminerend?

01 dec

Kamensky tekent de voorman van de Duitse socialisten, Martin Schulz, in twee cartoons waarin Schulz wordt afgebeeld in situaties die hem aan Jezus Christus relateren. In het cartoon waarin Schulz met een houten ‘K’ een helling optuft, doet Schulz denken aan Christus die zijn kruis de berg Golgotha op draagt. Het andere cartoon toont Schulz over water lopend. Vind je de cartoons cryptisch en discriminerend?’

‘Degene die geen verhaal bij deze cartoons kunnen bedenken, vinden ze vermoedelijk cryptisch,’ zegt Satish, ‘degenen die er verhalen uit de bijbel in zien, degenen die de cartoons in een bijbel-context kunnen duiden, zullen de Kamensky cartoons met herkenning bezien.’

Mohammad: ‘De cartoons van Kamensky discrimineren (onderscheid maken) volgens mij wel degelijk. Immers, ze onderscheiden tussen een publiek dat de bijbel-iconografie creatief kan hanteren en de rest, die dat niet kan. Die misschien helemaal niets van en over de bijbel weten. Waarom wordt door ons, ik bedoel onze kleine club, bij de afbeelding van Schulz met de K op de schouders onmiddellijk gedacht aan de kruisgang van Jezus? En bij Schulz over water lopend ook? Omdat de meesten van ons enigszins vertrouwd zijn met die verhalen van Jezus uit de bijbel.’

‘Bovendien zitten we tegen Kerst aan,’ brengt Willemijn in herinnering.

‘Inderdaad en Kerst schrijf je ook met een ‘K’, evenals Kamensky, merkt Moh. spits op.

‘Kun je wat dieper in de iconografie en exegese graven?’

‘Nou, bij de tekening van Schulz over water lopend, denk ik via de bijbel aan vertrouwen – in de Duitse politieke context zelfs aan hybris – dat vertrouwen verlaat Schulz halverwege zijn wandeling, de moed zinkt hem in de schoenen en dan zinkt hij als politicus dus helemaal,’ zegt Willemijn, ‘net zoals die discipel die over water loopt totdat hij niet meer gelooft dat hij dat kan. Dat zal bij dat verhaal over de vissers in een boot met Christus op het meer van Galilea – of was het Tiberias – zijn, meen ik, maar dat moet je maar naslaan. Het gaat over geloof, ongeloof en overmoed.’

Mattheus 14; 22-33

‘ “Ik zal u maken tot vissers van mensen …”,’ zegt Satish.

‘Juist, maar dan is Schulz een slechte visser,’ meent Moh., ‘want hij weet maar weinig vissen – kiezers dus – in zijn netten te vangen. De SPD verloor fors. Daarom zinkt Schulz natuurlijk. Hij heeft er geen vertrouwen meer in en hij drost uit de coalitie-besprekingen. Wat drossen, hij heeft daar niet eens aan meegedaan (terwijl zo’n Lodewijk Asscher stond te trappelen). Pikant trouwens dat juist een Christian (Lindner van de FDP) de coalitiebesprekingen doet stranden. Okay, dit wordt subtiele spijkers op heel laag water zoeken. Sorry.’

‘Het was het meer van Galilea, geloof ik,’ zegt Willemijn, ‘er steekt een storm op en het notendopje waarin Jezus en enkele collega’s zitten, raakt in nood en iedereen probeert zijn eigen huid te redden en iedereen kijkt naar Jezus om een wonder.’

‘Zoals de kiezers die het gedachtengoed van de SPD aanhangen naar Schulz kijken of keken,’ merkt Moh. op, ‘maar dan blijkt Martin Schulz – net als Diederik Samsom en Lodewijk Asscher – niet de messias, maar Judas Iskariot, die hen uitlevert aan de neoliberalen. Je kunt het verhaal zo ingewikkeld maken als je zelf wilt – wanneer je tenminste geverseerd ben in bijbelverhalen.’

‘Goed, goed, laten we proberen het simpel te houden,’ stelt Willemijn voor. ‘Schulz met een enorm kruis op de helling van Gogotha, waar hij zal worden gekruisigd en Schulz die niet over water blijkt te kunnen lopen. Dat zijn de basisingrediënten.’

‘De K staat voor Koalition,’ zegt Moh., ‘want Martin Schulz blijkt gedwongen te worden toch aan coalitiebesprekingen mee te doen. Schulz moet dat kruis torsen, daar helpt geen lieve moeder (Maria) aan en Angela is hier bepaald geen engel die Martin de hemel in draagt. Allesbehalve!’

Satish: ‘Dus Martin Schulz gelooft aanvankelijk dat hij de Here Jezus is en hij loopt over water, maar dan zinkt hij en verdwijnt vervolgens onder het oppervlak dat rimpelloos blijft. Onzichtbaar en rimpelloos. Want hetgeen zich onder de waterspiegel afspeelt, dat krijgen wij nooit te zien, dat zijn de deals die in achterkamertjes gesloten en beklonken worden.’

‘Dan voorspelt Marian Kamensky dus dat de SPD door de Leviathan van de UNION (CDU & CSU) wordt gegrepen,’ zegt Willemijn, ‘dat is geen vrolijk vooruitzicht voor de Kerst, vind ik.’

‘Vanuit het standpunt van de UNION wel, natuurlijk,’ zegt Moh., ‘want die peuzelen de sociaaldemocraten op. Dit zweemt naar voorspellend dromen. Daar wordt in de bijbel ook het nodige over geschreven. Maar, we houden het simpel. Van Leviathan kun je daarom misschien beter de walvis van Jonah maken, dat is bovendien iets vrolijker voor de SPD. Ietsje maar hoor, niet heel erg veel. Enfin, in Nederland is het ook huilen met de pet op voor zogenaamd Links. De socialisten zitten allemaal en overal in West-Europa in hetzelfde wrakke schuitje op een meer waar het stormt.’

‘Er zijn geen goede socialistische schippers en stuurlui, daar komt het door,’ zegt Satish beslist, ‘de beste socialistische stuurlui staan aan wal en vertikken het om met de huidige bemanningen scheep te gaan. Helemaal ongelijk kan ik ze niet geven. Trouwens, meestal willen de bemanningen – de tegenwoordige beroepsbestuurders en carrièrepolitici – helemaal geen kundige kapitein en stuurlui op de brug, want dan zouden ze aan de bak moeten. Ze weten dat zij in ieder geval een reddingboot zullen hebben.’

‘Hebben jullie opgemerkt dat zowel in Duitsland als in Nederland twee partijen met een ‘C’ in hun naam momenteel de dienst (helpen) uitmaken ?,’ vraagt Moh.. ’In Duitsland de CDU en CSU en in Nederland het CDA en de CU. Stel de letters C en K als inwisselbaar en de cartoons van Kamensky  worden meteen een stuk minder cryptisch. Of juist niet?’

‘Ik vind deze twee illustraties van Marian Kamensky heel geschikt voor op een kerstkaart,’ zegt Willemijn. ‘Al wie met ons mee wil gaan, die moet onze verhalen verstaan.’

‘En zo zijn onze verhalen,’ zegt Satish. ‘AMEN’

‘Een voor velen tamelijk cryptische kerstkaart, hoor, die van Willemijn,’ vindt Mohammad. ‘Ik weet niet of die in het (Duitse) inburgeringspakket moet en kan …. ‘

‘Volgens Angela Merkel schaffen wir das. Laten we maar het beste hopen voor Martin Schulz.’

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Comments are closed.