RSS

Tag Archives: corruptie

Globale gerechtigheid & simonie

 

 

‘Hoe kom je aan deze combi van globale gerechtigheid en simonie?’ vraagt Daphne, terwijl ze op het eerste deel, het Inferno, de hel, van Dantes Goddelijke Komedie wijst dat op de ontbijttafel ligt.  ‘Simonie, dat is toch het verkwanselen van kerkelijke ambten, genoemd naar Simon de Tovenaar, Simon Magus, die er bij Dante slecht afkomt?’

‘Ik heb het even nageslagen,’ antwoordt Ilham die uit De Groene opkijkt, ‘want ik zag toevallig de column van Rob Schouten op de Trouwsite, waar Schouten het heeft over de canto’s 19 (simonie) en 21 (corruptie, nepotisme) van Dantes Inferno. Ik vroeg me af in welke cirkel personen als Dick Benschop, Jozias van Aartsen en Abiodun Williams door Dante geplaatst zouden worden. En Madeleine Albright niet te vergeten, natuurlijk. Zij verkwanselen net zo goed baantjes, via welke ze met publiek geld goede sier maken.’

‘Praat me even bij, wil je?’

‘Lees het slot van dit Groene-artikel over het “Haagse Instituut voor Globale Gerechtigheid” eerst eens,’ zegt Ilham terwijl ze Daphne het blad aangeeft. ‘Ongelooflijk staaltje van ouwejongens-onder-elkaar-smijten met publieke fondsen.’

‘Je bedoelt: “ Een kapitaal van twintig miljoen euro, grotendeels gefinancierd uit aardgasexploitatie waar de Groningers met aardbevingen de prijs voor betalen, heeft geen tastbaar resultaat opgeleverd. En de hoofdrolspelers? Abi Williams is terug op zijn oude alma mater. Sinds april 2017 is hij directeur van het Institute for Global Leadership en ‘professor of practice’ internationale politiek bij de Fletcher School of Law and Diplomacy, Jozias van Aartsen is plaatsvervangend burgemeester van Amsterdam. Dick Benschop begint op 1 mei als president-directeur van Schiphol.” ?’

Ilham: ‘Precies. Dit kun je seculiere simonie noemen, oftewel nepotisme. Ridicuul in zijn kinderlijkheid, maar daarom des te kwaadaardiger. Ik geloof alleen niet dat ook maar één van de betrokkenen aan de kaak gesteld zal worden.’

‘Integendeel haast,’ zegt Daphne, ‘ze vallen omhoog, zoals te doen gebruikelijk. Van Aartsen (VVD) springt van Amsterdam (een mooi inverdien-/business model / opportunity) ongetwijfeld naar een nog lucratiever plek aan de Grote Ruif, Benschop (PvdA) gaat Schiphol faciliteren bij de uitbreiding en zal ongetwijfeld meer euro’s gaan vangen en meneer Williams is terug als “professor of practice” op Tuft. Ongetwijfeld tegen een hogere fee, want hij heeft zijn CV opgeluisterd met vier jaar als “President of The Hague Institute for Global Justice.”

Ilham grinnikt: ‘Mooi he zo’n CV van meneer Williams: “Prior to returning to his alma mater, he served for four years as President of The Hague Institute for Global Justice.” Dat de man er een zooitje van heeft gemaakt, staat er natuurlijk niet bij en in Amerika lezen ze De Groene vast niet.’

‘En áls ze De Groene zouden lezen, wat dan nog? Mensen als meneer Williams, vallen net als de Benschoppen, de Van Aartsens en soortgenoten, vanzelf omhoog vanwege ijlte, het ontbreken van welk soortelijk gewicht dan ook.’

‘Enfin,’ zegt Ilham met een zucht, ‘het lijstje van Rob Schouten is kortom heel erg beperkt. Dat komt natuurlijk vooral omdat het soort corruptie – het vergooien en verkwisten van publieke gelden door nitwits – nooit als corruptie mag worden benoemd en aangemerkt.’

‘Je kunt niet weten,’ oppert Daphne, ‘misschien dat ze door Dante op de aanvliegroutes van Schiphol worden ingegraven? Maar dan wel met de koppen boven het maaiveld en een paar extra oren daaraan vastgenaaid, zodat ze dag en nacht het lawaai van de vliegtuigen horen …’

‘Afgewisseld met hokken in een huis dat om hen heen uit elkaar scheurt, zoals de huizen in Groningen, vanwege de gasboringen …. Ach, het is allemaal nog veel te lankmoedig voor zulke pipo’s.’

 

Dante Alighieri (2000): Deel I: Inferno (vertaling Rob Brouwer) / Leiden: Primavera / ISBN: 90-74310-61-3

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Bij de politie vangen ze dieven toch met dieven ….?

beste_leerling

‘Politie korpschef Gerard Bouman gaat naar de Belastingdienst, om de fiscale ambtenaren op hun prestaties af te rekenen. Bouman is daar de aangewezen persoon voor, omdat hij ervaringsdeskundige is als het verspilling van publieke gelden gaat,’ David zegt het lachend, maar zijn gezicht staat grimmig.

Semanur vindt dat grappen hier niet functioneel zijn, precies omdat het over onze politie gaat. De politie en justitie horen de dragers, de pijlers, van iedere democratie te zijn. Dus onkreukbaar, dat wil niet zeggen foutloos en zonder gebreken, maar dan binnen redelijke kaders.

‘Zei je satire, David?’ vraagt Willemijn met een brede grijns. ‘Okay als satire opper ik dat Gerard Bouman racisme verweten zou kunnen worden – lees het NRC-commentaar –  daarom dat hij naar de Caraïben is gestuurd ……’

Niek onderbreekt haar: ‘Dat gebeurde natuurlijk om Bouman te laten onderzoeken of Zwarte Pieten echt zwart zijn, dan wel alleen maar zwart werken, zoals bij het politiekorps van Bouman. Gerard Bouman is vermoedelijk rijp voor een functie als topdiplomaat ergens bij de EU of de VN of weet ik waar er nog meer gerausd wordt en je Chinezen spleetogen kunt noemen en Afrikanen roetmoppen.’

‘Jongens kappen nou, dit is niet echt leuk hoor,’ zegt Semanur, ‘het gaat over de politie nota bene. De politie! Wat is er aan de hand bij en met onze politie? Marechaussee-generaal Hans Leijtens verspilt publiek geld bij de Belastingdienst via riante vertrekregelingen van ambtenaren, wat oud-politieman Pier Eringa intussen allemaal voor goeds heeft gedaan bij de spoorwegen, weet ik niet, en nu deze korpschef Gerard Bouman ….. What seems to be the problem?’

Willemijn vindt dat Semanur gelijk heeft: ‘We draven door. Dat komt omdat we bááálen van steeds maar weer een schandaal, een nieuwe affaire. Het houdt maar niet op. Integendeel, het lijkt structureel te zijn geworden en steeds vaker voor te komen. Dat frustreert me enorm. Het doet die lui ook niets meer dat ze in de media aan de kaak worden gesteld, want ze weten dat ze met even door de zure appel heen bijten tot de club van vermogenden zullen behoren. Je hoort nooit meer iets van ze. Ze gaan met riant pensioen of wachtgeld of weet-ik-wat-voor-regeling, of ze vallen omhoog in de banencarrousel en de volgende staat alweer klaar om uit de ruif te grissen.’

‘Nou ja, ‘ zegt David, ‘het is knulligheid op knoeierij gestapeld. Dat de Nederlandse politie voor een deel bestaat uit personen die je racisme zou kunnen aanwrijven, is tot daaraantoe. Neen, neen, wacht even! Ik praat het niet goed! Maar ik heb tot dusverre altijd met degelijke dienders te maken gehad, bij verkeersovertredingen en zelfs toen ik valselijk werd gearresteerd wegens een zogenaamde winkeldiefstal. Correcte gasten. Ik heb twee agenten meegemaakt die ik niet erg intelligent vond, maar toch: correct. Discriminatie gaat over de schreef als het bewust racistisch wordt, maar ik kan me dáár nog iets bij voorstellen. Het is immers zo makkelijk om iemand te onthouden vanwege haar huidskleur, of omdat ze een hazenlip heeft. Als iemand een hazenlip heeft en ook nog zwart is, dan ben je als opspoorder helemaal spekkoper, want hoeveel personen met die kenmerken lopen er rond?
Maar daarover gaat dit dus niet hè?! Wat ik bedoel is dat hoge echelons zo jammerlijk in de fout gaan. Juist bij een instelling als de politie, moet de top onkreukbaar en kundig zijn. Vooral onkreukbaar. Dommigheid, kan op die plek eigenlijk ook niet, maar allà, de beste breister laat weleens een vijg vallen en de paarden die de havermout verdienen, trekken aan het kortste eind als je ze in de mond kijkt.  ‘

 * Vrolijkheid *

‘Jij kunt eergisteren korpschef van politie worden’ zegt Semanur tegen David, ‘of zelfs misschien Minister van Justitie (en Veiligheid, vooruit maar) zo welbespraakt en idiomatisch creatief als jij bent! Ik ben het helemaal met je eens over de onkreukbaarheid: die moet gewoon zijn ingebakken bij politiemensen, bij alle ambtenaren, zoals vroeger, maar zeker bij politie en justitie!’

‘Onze pientere politici denken daar anders over,’  zegt Niek, ‘als die pluchepipo’s tenminste nog denken – behalve aan zichzelf natuurlijk. De deregulering van de ambtenarenstatus zal dit soort wansmakelijkheden alleen maar bevorderen en doen toenemen. Daar kun je gif op innemen. De beroepstrots die vroeger een belangrijk onderdeel was van de ambtenarenstatus verdampt en wordt gesubstueerd door dit soort flauwekul. Hier, bij de politie: 1.8 miljoen belastinggeld spenderen aan luxe uitjes, dure etentjes en dubieuze representatie. Als je op die wijze kunt fêteren en gefêteerd wordt, dan tel je mee. Het is toch zielig mensen!’

Samanur: ‘Het heeft alles te maken met die nefaste ideologie die neoliberalisme heet: je verdient niet een hoog salaris omdat je goed en kundig bent, maar je maakt aanspraak op de status van kundighied en competentie omdát je een hoog salaris scoort. De omgekeerde wereld dus.’

‘HEAR! HEAR!,’ roept Willemijn, ‘dan kun je wachten op dit soort ongein. Of het nou is bij het onderwijs, de zorg (denk aan het medisch beroepsgeheim), het openbaar vervoer, de sector sociale woningbouw of de bancaire biotoop met een maatschappelijke functie: publiek en privaat loopt overal door elkaar heen. Met als gebruikelijke uitkomst: de winsten worden privaat opgestreken, terwijl de verliezen worden afgewenteld op het publiek, op ons dus.’

‘En dat voelt niet lekker,’ zegt Niek, ‘en wat mij betreft, voelt het steeds minder lekker. Toch zet deze tendens gewoon door. Hoe kunnen we hier een einde aan maken? Hoe kunnen we dit tij keren en ambtsdragers krijgen die integer en bonafide operen vanuit een geïnternaliseerd ethos, een zindelijk waarden- en normenpatroon dat deel uitmaakt van de persoonlijkheid? Het lijkt wel alsof dat soort mensen uitsterft of zich op andere biotopen heeft teruggetrokken.
Ik bedoel zo’n Gerard Bouman moet toch beseffen dat hij het gedrag van de COR niet kan tolereren? Net als een Hans Leijtens moet snappen dat hij geen kader kan scheppen waarin ambtenaren er wettig en legaal met een grote zak poen als vertrekregeling vandoor kunnen gaan? Dat valt volgens mij onder gelegenheid geven volgens, art. 47 Wetboek Strafrecht.’

‘Indien je deze onwenselijke ontwikkeling wilt stoppen, dan moet je zeker niet doen zoals de Haagse kaasstolpers net weer hebben geflikt met het dereguleren van de ambtenarenstatus, ‘ zegt David, ‘dat vind ik gezien deze ontwikkelingen gewoon pervers. Alsof beleidmakers niet snappen hoe het werkt wanneer je de kat op het spek bindt. Of doen ze maar alsof ze het niet snappen?’

‘Politie en leger staan voor veiligheid en bescherming,’ zegt Semanur terwijl ze op het beeldscherm wijst, ‘ik lees hier bijvoorbeeld dat Guy Verhofstadt voor één Europees leger pleit als bescherming tegen agressie van buiten. En Theresa May (Engelse conservatieve premier) vindt BREXIT onwenselijk omdat het de samenwerking tussen de respectieve politiekorpsen en geheime diensten zou benadelen. De vijand voor May is vermoedelijk “het globale terrorisme.” Afgezien van de realiteitszin en het opportunistische gehalte van zulke oprispingen van politici laat dit zien dat juist bij politie, leger en daar tussenin die “geheime diensten” met hun groeiende bevoegdheden tot afluisteren en arresteren, integriteit en onkreukbaarheid essentieel zijn. Anders weet ik niet wat het grotere kwaad is: de externe vijand of de eigen beschermer.’

overheid-private-sector

 

LINKS

Trouw (1 november 2016): ‘Extern onderzoek naar verspilling COR politie’.
Uit onderzoek naar de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie komt naar voren dat grote delen van het budget onrechtmatig en ondoelmatig zijn besteed en dat aanzienlijke geldbedragen zijn verspild. Ook ontbrak een goed toezicht, blijkt verder uit het onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiedienstencentrum.’
http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4406692/2016/11/01/Extern-onderzoek-naar-verspilling-COR-politie.dhtml

Elsbeth Stoker & Wil Thijssen: ‘Politiechef droeg bij aan geldverspilling: “Gerard vindt het goed”, was de teneur ‘/  Volkskrant 2 november 2016
http://www.volkskrant.nl/binnenland/politiechef-droeg-bij-aan-geldverspilling-gerard-vindt-het-goed-was-de-teneur~a4406954/

Willem Feenstra: ‘Politiebond Caribisch Nederland kaatst bal terug na kritiek oud-korpschef Bouman. De politiebond van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (NAPB BES) is boos op Gerard Bouman. De onlangs in opspraak geraakte Nederlandse ex-korpschef schrijft in een rapport dat de politie in Caribisch Nederland zich al jaren schuldig maakt aan ‘niet integer handelen’. Terwijl Boumans eigen integriteit nu onderwerp van discussie is.’  / Volkskrant,  5 november 2016
http://www.volkskrant.nl/buitenland/politiebond-caribisch-nederland-kaatst-bal-terug-na-kritiek-oud-korpschef-bouman~a4409700/

NRC commentaar (10 november 2016): ‘Politiesoap wordt gezagscrisis’
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/10/politiesoap-wordt-gezagscrisis-5211284-a1531161

Marcel Haenen: ‘Ex-korpschef Bouman legt werk als adviseur politie tijdelijk neer. Dat besluit komt een week nadat er een onderzoek werd ingesteld naar Boumans rol in de geldverspilling bij de Centrale Ondernemingsraad van de politie. ‘ /  NRC 8 november 2016
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/08/oud-korpschef-bouman-legt-werk-als-adviseur-politie-neer-a1530740

Marcel Haenen: ‘ Nu ook rol ministers onderzocht in geldverspilling bij politie. Door de geldaffaire bij de politie stopt Gerard Bouman als adviseur, stapt de COR op en wordt rol Van der Steur (VVD) en Opstelten (VVD) onderzocht.’ /  NRC 8 november 2016
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/08/nu-ook-rol-ministers-onderzocht-in-geldverspilling-bij-politie-5199968-a1530876

Guy Verhofstadt (Opinie NRC):  ‘Voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog komt Europa er alleen voor te staan. Tijd om ons te verenigen onder één Europees commando, betoogt liberale europarlementariër Guy Verhofstadt.’ /  NRC 11 november 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/11/het-antwoord-op-trumps-isolationisme-is-een-europees-leger-a1531339

Nick Hopkins & Rowena Mason: Gelekte geluidsopname laat horen wat Theresa May werkelijk vindt van Brexit / ‘ leaked recording shows what Theresa May really thinks about Brexit’ / The Guardian, 26 oktober 2016
https://www.msn.com/en-au/news/world/exclusive-leaked-recording-shows-what-theresa-may-really-thinks-about-brexit/ar-AAjoFab

Willem Bosma & Saskia van Westhreenen: ‘Prorail-directeur Eringa: Met 140 door de mist’
http://www.dvhn.nl/groningen/Prorail-directeur-Eringa-Met-140-door-de-mist-21208438.html

‘Eringa (54) is sinds april vorig jaar de hoogste baas van Prorail, de beheerder van het spoorwegnet in Nederland. President-directeur van een bedrijf met een jaaromzet van 1,2 miljard euro en 3900 werknemers. Staatssecretaris Sharon Dijksma noemde Prorail ‘een getormenteerde mammoettanker.
Waar Eringa ook baas is: het gezond verstand moet zegevieren. Aan protocolfetisjisme heeft hij een broertje dood. Hij heeft er schik in om dat van hoog tot laag tussen de oren te krijgen. ,,Het gaat om je houding en gedrag. In dit geval had iemand moeten denken: we sturen direct drie busjes. Net als bij de politie: opschalen!’’  ‘

Weert Schenk: ‘Prestatiecontract? De nieuwe korpschef van Flevoland, Pier Eringa, wordt ontslagen als hij slecht presteert en krijgt een bonus als hij het goed doet….’  Volkskrant 

Trouw (15/03/2006): ‘Korpschef Pier Eringa van de politie in Flevoland is benoemd tot gemeentesecretaris van de gemeente Nijmegen. Sinds 2002 is hij korpschef in de jongste provincie. Zijn benoeming in de oudste stad van Nederland gaat in op 15 mei. Eerder was Eringa regiodirecteur bij NS Reizigers en directeur sociale veiligheid bij de spoorwegen.’
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1466657/2006/03/15/Korpschef-wordt-gemeentesecretaris-in-Nijmegen.dhtml

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Manifest over de Panamapest. De belastingparadijzen …..

tax evasion-70

 

Belasting ontwijking op de manieren en de op de schaal zoals in de Panamapapers weer eens uit de doeken wordt gedaan, is slecht nieuws. Daarom staat het op de voorpagina’s. U kunt het bij Gabriel Zucman nog eens dunnetjes, maar gedocumenteerd beredeneerd, nalezen in zijn recente boek ‘Belastingparadijzen’.

Geen overheid kan financieel-fiscale misdrijven voorkomen. Sterker nog: menige overheid lijkt inmiddels financiële misdrijven te faciliteren.

Het beklemmendste aan de laatste onthullingen middels de Panama-papers is dat ze voor de meesten van ons geen verrassingen meer in petto hebben. Wij verwachten niet anders meer. Een eerlijke bankier of politicus bestaat al lang niet meer, maar het lijkt buiten ons om te gaan en allemaal op een andere planeet te gebeuren.

In het manifest van Jan Alleman (John Doe) staat onder het kopje ‘Politieke lafheid’ onder andere dat

‘Jennifer Shasky Calvery, het hoofd van de dienst voor de bestrijding van financiële misdrijven van het ministerie van financiën in de VS recent haar aftreden heeft aangekondigd om aan de slag te gaan bij de HSBC, één van de beruchtste banken ter wereld.’

Het manifest van Jan Alleman (het lek, of een van de lekken, van de Panamapapers) is in het Engels te lezen op de site van de Süddeutsche Zeitung en in Nederlandse vertaling door Hans Moerbeek in de Trouw van vandaag (7/5/2016).

Jan Alleman/John Doe begint zijn manifest met het aan de kaak stellen van de groeiende inkomensongelijkheid wereldwijd. Dat er rijke mensen zijn, is van alle tijden en dat de een rijker is dan de ander is niet per definitie verkeerd. Maar de plotselinge explosieve toename van die inkomensongelijkheid is de moeite van een nadere analyse waard. Wat veroorzaakt de groeiende inkomensongelijkheid, welke tot nu toe onderbelichte factoren liggen ten grondslag aan de wonderbaarlijke vermenigvuldigingen van vele vermogens? Heeft het nog iets te maken met economische activiteiten zoals wij die kennen? Met dingen maken, verkopen en kopen? Zijn er andere ‘dingen’ op het toneel verschenen waarover wij (de door ons gekozen overheden) intussen geen zeggenschap meer hebben? Leven wij tegenwoordig in parallelle werelden?

Jan Alleman laat er geen misverstand over bestaan. Het draait om financiële producten in de ruimste zin des woords en het antwoord luidt volgens hem: ‘[E]en enorme, alomtegenwoordige corruptie. En het is geen toeval dat het antwoord afkomstig is van een juridisch advieskantoor. Mossack Fonseca was meer dan alleen een radertje in de machine van vermogensbeheer en heeft zijn invloed gedurende tientallen jaren aangewend om overal ter wereld in het belang van criminelen wetteksten te formuleren en wetten om te buigen. ‘

Jan Alleman lijkt tegen beter weten in te geloven in een keer ten goede van deze naargeestige ontwikkeling. Zo laat zich zijn slotbetoog tenminste lezen.

Jan Alleman gelooft dat de openbaarmaking van de ondermijnende praktijken uiteindelijk de wal zal zijn die het schip keert. Informatie achterhouden en onderdrukken zal de mondiale machthebbers en de geglobaliseerde establishments niet tot in eeuwigheid van dagen lukken: ‘Toentertijd was er militaire macht nodig om het volk weer onder bedwang te krijgen. Nu is het beperken van informatie net zo effectief, of misschien nog wel effectiever, aangezien de handeling vaak onzichtbaar is. We leven echter in een tijd van goedkope, onbeperkte digitale opslagruimte en snelle internetverbindingen die landsgrenzen overschrijden. Er is niet veel voor nodig om te begrijpen dat de volgende revolutie – van het begin tot het einde, van de eerste letter tot aan een wereldwijde berichtgeving door de media – een digitale zal zijn.’

Jan Alleman stelt echter vast dat de rot en kanker in het merg van het systeem zijn doorgedrongen: ‘[W]anneer er een informant nodig is om alarm te slaan, zouden we ons allemaal nog veel meer zorgen moeten maken. Dat is namelijk een signaal dat alle middelen om ervoor te zorgen dat de macht in de samenleving eerlijk verdeeld blijft, hebben gefaald, dat het defect tot in de kern van het systeem is doorgedrongen en dat ernstige instabiliteit wel heel dichtbij komt. Dit is dus de tijd om in actie te komen, en dat begint met het stellen van de juiste vragen.’

De enige juiste vraag lijkt momenteel: hoeveel moet er worden weggesneden en geamputeerd en is dat nog mogelijk zonder dat de patiënt de geest geeft?

* * *

De revolutie al een digitale zijn’ in Trouw, za. 07.05.2016

John Doe’s Manifesto’ in het Engels. Op de site van de Süddeutsche Zeitung

Belastingparadijs Panama ligt in Luxemburg & Zwitserland ….’

Financial Crimes Enforcement Network Director Calvery to Depart

 

HSBC-70prct

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , ,