RSS

Tag Archives: D66

Nepnieuws gaat hand in hand met Nieuwspraak (‘Newspeak’), ook illustrators kunnen zich daar niet aan onttrekken

 

In de Trouw van 9 maart 2018 schrijft columnist Stevo Akkerman dat de medegasten op denkbeeldige congressen, de ING-grootverdiener Ralph Hamers (3.000.000 euro per jaar) mijden en  verscholen blikken naar hem doen uitgaan. Geen verholen, maar verscholen blikken. Of meneer Akkerman pleegt een freudiaanse verschrijving, of hij vestigt op subtiele wijze onze aandacht op het feit dat op samenkomsten die worden bevolkt door personen als meneer Hamers, vrijwel uitsluitend gestolen blikken geworpen of verstuurd worden. Het zijn immers bijna allemaal grootverdieners die zulke partijtjes bezoeken, dus stelen ligt sequentieel net iets eerder in de rede dan (ver-)helen. Op zulke virtuele bijeenkomsten worden weliswaar vaak gestolen zaken geheeld (vooral in de vorm van toxic assets en onderhandse deals, vermoed ik), maar dan moeten ze toch eerst worden gestolen. Zo’n entiteit is een verscholen grootheid, totdat hij wordt geheeld. Helen betekent in deze context het tegenovergestelde van wat wij er voorheen onder plachten te verstaan, namelijk: verzieken, en niet: beter, gezond, maken. Dat schrijft George Orwell voor in zijn boek 1984. Nieuwspraak moet, om nepnieuws te voorkomen, beweert Orwell. Daarom zegt de EU-nomenklatoera bijvoorbeeld steeds hardnekkiger dat de EU moet uitbreiden teneinde Vrijheid, Democratie en de Verlichting zo wereldwijd mogelijk te verbreiden. Niet om zijn hegemoniale neoliberale variant van vrije marktwerking dwingend aan andere naties op te leggen. Honi soit qui mal y pense, nietwaar. Vandaar de Brexit, want de kouseband wordt niet alleen in Suriname bezongen en verorberd.

In de papieren NRC van 10 maart 2018 doet columnist Tom-Jan Meeus iets soortgelijks als Stevo Akkerman: Meeus schrijft namelijk dat bij de ING, marktwerking de lijdende gedachte is. Dat klopt volgens mij als een zwerende vinger, want de marktwerking bij de ING moet wel aan een ernstige kwaal lijden, immers alleen bij een zwaar-zieke koortsig ijlende kan het waanidee postvatten dat meneer Hamers 3.000.000 ’s jaars aan salaris moet verdienen. Shell-/ING-bobo Jeroen van der Veer vindt dit bedrag evenwel heel normaal, omdat Hamers volgens hem onder zijn kunnen en ten onrechte in de verkeerde league voetbalt en bovendien op de verkeerde positie staat opgesteld. Geen speld tussen te krijgen. De redenatie van Van der Veer staat als een huis, als een villa, een kasteel, een veste.
Echter. De gedachtenpolitie van het Ministerie van Waarheid, onder leiding van D66-minister mevrouw K3 Ollongren, heeft meneer Meeus en de NRC zwaar op de vingers getikt, hen van hun bedden gelicht en hen onverholen te verstaan gegeven dat de krant wordt gebreideld en Meeus in de donkerste kerker van de Haagse gevangenpoort geworpen, wanneer ze de lange IJ niet subiet veranderen in een korte. Dat geschiedde dan ook binnen luttele uren en in het stuk op de NRC site staat nu ordentelijk, dat bij de ING marktwerking leidende gedachte is. De lange ij is door een korte vervangen. Dat heet in het bankiersdieventaaltje een haircut en niet een dubbele beenamputatie, want dan zou het geen Newspeak zijn. Deze operatie maakt de algehele beroerigheid er niet minder op, maar in ieder geval oogt het minder opvallend, het lijden is verholen, en intussen zijn we aan dat verschijnsel zieke banken gewend. Banken zijn vandaag de dag, bijna zonder uitzondering en wereldwijd, chronisch ziek, maar stellen alles in het werk om dat te verhelen. Totdat ze met astronomische bedragen aan belastinggeld, voor omvallen moeten worden behoed en gestut. Louter vanwege het etiket – dat meteen een vrijbrief is: too big to fail.

Trouw-columniste Nelleke Noordervliet schrijft dat ze op 21 maart tegen de sleepwet zal stemmen, omdat burgers de staat horen te wantrouwen. Jammer voor mevrouw Noordervliet dat de staat de sleepwet al in 1984 blijkt te hebben ingevoerd en toen tegelijkertijd het referendum afschafte. Dat kan, want anders dan bij Winston Smit in Orwells versie, zijn onze archieven tegenwoordig digitaal en niet niet meer van papier.
Wat Big Brother ons hiermee inwrijft is dat wij helemaal niets mee te vertellen hebben, want met enkele eenvoudige muisklikken kan ieders identiteit naar believen worden veranderd. Als ik op deze site een link naar de artikelen van Nelleke Noordervliet en Tom-Jan Meeus aanbreng, kan het zijn dat iemand die morgen of zelfs over een kwartier al, de links aanklikt, heel andere teksten onder onder ogen krijgt dan die waarnaar ik verwees – net als met de verandering van ij in ei in de tekst van Meeus. Ik heb nu de papieren versie nog, maar overmorgen ligt de krant in de papiercontainer of het kippenhok en kan ik niets meer hard maken. Meneer Meeus en de NRC kunnen stug volhouden dat er nooit een lange ij heeft gestaan. Zo kan mij en u op ieder moment door Big Brother het afscheiden van nepnieuws in de schoenen geschoven worden. Dat is waarschijnlijk de achterliggende gedachte bij deze operatie van Wiv/Sleepwet: Big Brother kan alles veranderen wat hij wil wanneer hij dat wil. In eerste instantie zal hij in voorkomende gevallen ontkennen dat hij zulks heeft gedaan, om in tweede instantie Russische, Koreaanse of Mosad-hackers de schuld in de schoenen te schuiven. Intussen moet ik als burger maar zien hoe in mijn eigenlijke verhaal geloofd krijg. Met geldoverschrijvingen naar virtuele rekeningen van virtuele entiteiten gebeurt het al. Banken staan bij dit soort ontwikkelingen altijd vooraan en zij noemen het dwingende innovatie.
Digitale manipulatie, mutilatie en/of contaminatie van vitale gegevens, is het grootste gevaar dat bij deze ontwikkeling dreigt. Niet de terroristen tegen wie deze maatregelen heten te worden genomen. George Orwell voorzag het allemaal.

De drie columnisten, Akkerman, Meeus en mevrouw Noordervliet, denken en schrijven hun columns vanuit dezelfde verwondering, verbazing en verbijstering, die ons inmiddels allemaal eigen zal zijn, al zijn we aan die emoties gewend geraakt. Je kunt tenslotte niet permanent tussen verbijstering en verontwaardiging leven. Hoe kan het dat deze goochemerd – toevallig heet deze gup Ralph Hamers, maar hij heeft vele naamloze kameraadjes en kornuitjes – drie miljoen per jaar vangt, terwijl onze leerkrachten al jaren systematisch ondergewaardeerd worden en staken om een kruimeltje meer salaris? En de schoonmakers, de buschauffeurs, verpleegsters, de bejaardenverzorgers?
Politici en de financiële jongens en meisjes verkeren steeds meer en vaker in dezelfde biotoop. Draaideur-constellaties zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Wie kan privaat en publiek nog uit elkaar houden? Als het om “beloningen” gaat, hangen de bankiers de private entrepreneur uit. Werken ze hun instellingen door onverantwoordelijk en incompetent geknoei in de penarie en dreigen er banken om te vallen, dan schreeuwen zij als eerste het hardste dat ze omwille van het Algemeen Belang met Belastinggeld uit de brand dienen te worden te worden geholpen. Uiterst bizar, maar we zijn het blijkbaar normaal en onvermijdelijk gaan vinden.
Vandaar dat je als burger tegenover de staat (Nelleke Noordervliet) permanent de basishouding van wantrouwen aanneemt, want politici zijn immers het meest zichtbare uithangbord van die staat. Hoeveel oud- en ex-politici bekleden er lucratieve functies in de financiële wereld? Wij, het publiek, hebben beter in de gaten dan zijzelf waar, wanneer en hoe hun particuliere belang is verweven met ons algemeen belang. Voor de meesten van hen, is dat al lang niet meer duidelijk en veelal is die onwenselijke gang van zaken vanzelfsprekend geworden, want wie appelen vaart, appelen eet.
Stevo Akkerman beschrijft het banale mechanisme van de remuneratie-thermiek. Als Ralph Hamers met zijn schrale 3.000.000 per jaar te weinig scoort, dan scoort meneer Van der Veer met zijn 11.000.000 automatisch te veel. Dat kan natuurlijk niet en dus moet Hamers’ wedde omhoog. En dus gaan de remuneraties van league-genoten mee omhoog, over de hele breedte. Kassa! Zo werkt dat. Met reële waarde of werkelijke prestaties en tastbare toegevoegde waarden heeft het helemaal niets en nada uit te staan. Columnist Meeus schetst in een illustratief vignet hoe in deze hybride biotoop van politiek en groot geld de realiteit in acht minuten verdraaid wordt. Dat gebeurt veel vaker en in veel kortere tijdspannen. Flitsgeld, nietwaar. Meer zit er echt niet aan of achter. De big data die Meeus aanroert, en waarover Big Brother al lang beschikt, zullen met de Wiv-sleepwet alleen maar Bigger en nog Bigger worden. Je hoeft over niet veel fantasie te beschikken om je voor te stellen wat er met al die informatie in handen van tovenaarsleerlingen wordt verhapstukt en bekokstoofd. Wat voor ongelukjes er het gevolg van kunnen zijn. Nu al. De dames en heren politici hebben er niet voor niets zo’n haast mee, dat zij de zaakjes met terugwerkende kracht en zonder ons (wat is er met ons sociaal contract gebeurd?), in werking stellen. Doen ze dat echt, heus en waarlijk, louter en puur, ter bevordering van de Democratie?

Ook bij afbeeldingen kunnen digitale technieken (denk aan photoshoppen) gebruikt worden om dingen naderhand te veranderen. Wie nu naar de illustratie van Ruben Oppenheimer kijkt, die bij het stuk van Meeus staat, ziet een octopus met een mannenkop die een blauwe tweet omhelst. Kijk je nog eens beter dan zie je dat het gezicht en de haarlijn van de kop, op zowel het hoofd van Jan Terlouw lijken als op dat van Alexander Pechtold – Oppenheimer doet dit vaker met gezichten. D66 verandert letterlijk van gezicht, terwijl je ernaar kijkt. Het stuk van Meeus en Opperheimer heeft in de  kop niet zo maar staan dat de realiteit in acht minuten volledig kan worden verdraaid. Verdraaid, als dat niet ook gebeurt! Bovendien haalt Ruben Oppenheimer nog meer grappen uit. Hij verwijst naar zijn tekening in de NRC van 17 februari 2018, waarop een VVD-octopus staat afgebeeld, met Rutte in de positie van de tweet en/of octopus. D66 is in korte tijd steeds meer op de VVD gaan lijken. Tegelijk roept de prent associaties op met Oppenheimers tekening van Tayyep Erdogan en de blauwe vogel. Wat de octopus met de blauwe vogel doet, onttrekt zich deels aan ons blikveld, maar de tekst bij de tekening van Erdogan en blue bird zal er vast niet per se niet mogen staan.
Het rode potlood dat wellicht uit de tweetvogel of de octopus komt, kan erop duiden dat of de tweet of de octopus een potloodventer is: stemmen, is tenslotte een vorm van exhibtionisme. Big Brother weet precies wie er hebben gestemd en wie niet. Zelfs wat je hebt gestemd, is met enige technische trucs te achterhalen. Bijvoorbeeld middels vergelijking van tijdstippen (van stemknop indrukken) en videocamera’s die registreren wie er om hoe laat een stemlokaal betreedt. De videocamera’s zijn overal opgehangen voor onze veiligheid. Het rode potlood in de tekening kan zelfs zo maar langsdrijven en hoeft niet per se uit de tweet of octopus te komen. Het zinkt, dus is gemaakt van zwaarder hout dan waaibomenhout, of is het helemaal geen potlood?

Een fraaie illustratie van Oppenheimer staat bij het artikel van Tom-Jan Meeus in de NRC van 3 maart 2018. Franz Kafka (!) heeft door het gekrakeel en plukharen in die streekziekenhuizen een blauw oog opgelopen en een lid op de neus gekregen. Van welke politieke partij dat lid een lid is, mag je zelf weten. Hoewel. Dat laatste is ook weer niet waar, want Benjamin Barber merkt op bladzijde 163 van zijn boek heel alert en ad rem op dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen publiek en privaat kiezen (“between public and private choosing”), en precies daarover gaat het bewuste artikel van Meeus – Oppenheimer.

 

 

Benjamin Barber (2003): Fear’s Empire  / NY – London: Norton / ISBN: 0-393-05836-0
Nederlandse vertaling door Iris den Hollander: Het rijk van de angst / ISBN: 90 7634 173 7

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

D66’ger Pechtold, ziet gouden handel in tweedehands programmapunten

pechtold l'éclat

Lieke komt grinnikend binnen en zegt: ‘De NRC neemt het kereltje Pechtold fraai op de hak, met z’n propagandastunt voor vaste banen vanwege het fatsoen.’
Ze stikt van het lachen. ‘In het Commentaar van vandaag (23.08.2016: “Flexibele arbeidscontract is terecht verkiezingsthema”), ik kom niet meer bij!’

‘Ja hè,’ zegt Marieke lachend, ‘ik las het de eerste keer met enige verbazing: zat de NRC nou Pechtold te promoten? Maar na twee keer de ogen uitwrijven, zag ik dat het natuurlijk een uiterst meewarig stukje is. Die banen zijn er gewoon niet, geen losse en al helemaal geen vaste, dus Pechtold loopt weer eens voor aap te luchtfietsen. Die meewarigheid in het NRC-stuk geldt overigens de hele politieke poppenkast daar op het Haagse pluche, onder de Haagse kaasstolp.’

Lieke: ‘Ja, maar het kereltje P. moet zonodig de spits afbijten in de jacht op stemmen, dus terecht dat het kuiken op de korrel genomen wordt.
De grondoorzaak, dat is de groeiende tweedeling in onze maatschappij, laat Pechtold natuurlijk onaangeroerd, want die snapt hij zelf maar half en hij acht de kiezer er te dom voor. Aan de basis ligt de steeds grotere scheefgroei tussen de mensen die zonder werken vaak veel geld binnenharken uit vermogens die ze ook nogeens geërfd kunnen hebben met aan de andere kant degenen die hun inkomen uit arbeid moet peuren. Rijke werklozen versus arme werkenden. Zzp’ers en flexwerkers maken in toenemende mate deel uit van het groeiende bestand werkende armen, the working poor. Enfin, Thomas Piketty lezen, is voor een gemiddelde D66’ger te hoog gegrepen.’

capitalistnot-working_txt

Marieke: ‘ De wegwerpmensen, de niet-duurzame productiefactoren, waarin (sic! niet: in wie, want het zijn dingen) je niet investeert en die je steeds minder betaalt en die alleen tegen verkiezingstijd aangesproken worden. Gelukkig maar dat Alexander Pechtold zich opwerpt als hun kampioen!’

* VROLIJKHEID *

Marieke vervolgt: ‘Het NRC Commentaar begint heel sterk met het citeren van Pechtold die vindt dat flexwerkers een “wegwerpproduct” dreigen te worden. Dat zijn ze dus al lang, vooral dankzij politieke clubs als die van het kereltje Pechtold, maar de verkiezingen komen eraan en Links (wat was dat ook alweer, links, iets met sociaaldemocratie of zo ….?) heeft totaal geen aantrekkingskracht voor verstandige kiezers. Dus, denkt het kereltje P. van 66D: laat D66 er snel bij zijn en het verbaal met veel ketelmuziek opnemen voor de wegwerpproducten die hij nota bene eerst zelf heeft helpen creëren. Dat is politiek: je maakt eerst het probleem dat je daarna gaat “aanpakken.” Wie trapt daar nog in?’

‘Het staat er vilein en zeer ad rem,’ grinnikt Lieke en ze leest voor: ‘Werknemers hebben na enige tijd recht op de zekerheid van een vaste baan. Dit is geen vorm van luxe maar uitdrukking van een fatsoenlijke samenleving.  Het is opmerkelijk dat juist D66 zich op dit punt profileert. In hun vorige verkiezingsprogramma manifesteerden de Democraten zich nog als de grote pleitbezorgers van een zo dynamisch mogelijke arbeidsmarkt,met de flexibele loopbaan als „een avontuur’’.’ Ze barst weer in lachen uit: ‘De NRC-redactie heeft een alinea in de passage ingelast, maar dat maakt het voor mij juist extra opvallend!’

‘Mooi, nietwaar,’ zegt Marieke met een brede grijns, terwijl ze citeert: ‘ “Dit is geen vorm van luxe maar uitdrukking van een fatsoenlijke samenleving.  Het is opmerkelijk dat juist D66 zich op dit punt profileert.” De volgorde is perfect: opmerkelijk dat juist D66 zich voor een fatsoenlijke samenleving hard maakt … Ai, auw. Pechtold kan niet eens subtiel hypocriet zijn.’

‘Als zout in de wonde, meldt de NRC ook nog dat het kereltje P. een afdankertje, een tweedehandsje misbruikt, ‘ zegt Lieke, ‘ want het banenplan (Wet Werk en Zekerheid) van de PvdA-ster Lodewijk Asscher is al de soep ingelopen en nu presenteert Pechtold ongegeneerd dezelfde mislukking als stunt. Je wrijft je ogen uit. Politici deugen echt nergens anders voor. Ongelooflijk.’

‘De banen zíjn er gewoon niet, althans niet genoeg, dat heeft Asschers mislukking laten zien‘ zucht Marieke, ‘dus wat snatert onze vriend Pechtold nou?’

Bommel over veilingmeester AP

‘Wat een kanjers zitten er op het Haagse pluche, nietwaar?’ zegt Lieke, ‘zo’n lulletje rozenwater van een Lodewijk Asscher, die bij een club zit die veel van de huidige ellende heeft helpen mee-veroorzaken, net als Pechtold met zijn flexbaan-als-avontuur … en nu heeft de labbekak het fout ingeschat en gaat ‘ie 180 graden door de bocht met het voorspelbare resultaat van nul komma nul. Jammer voor al die mensen die dachten dat flexwerk het ultieme geluk zou brengen. Ook stom trouwens, om politici te geloven. Maar wat moesten ze anders? Met de neoliberale VVD werd de fuik geconstrueerd en de stomme vis zwemt er blindelings in. Met scholen tegelijk.En nu voelen ze dat ze worden uitgeknepen als citroenen door de winners. Zúúr, heel zuur.’

Marieke: ‘Terwijl de Haagse plucheklevers de lachende derde zijn. Er zijn doodgewoon niet voldoende banen en er zijn te veel mensen, terwijl er steeds meer mensen (vluchtmigranten) bijkomen en er banen afgaan. Moet je om dat niet te zien, hebben doorgeleerd op de Haagse Academie voor Hogere Politiek? Potsierlijke pipo’s: vertél het de massa en werk als de wiedeweerga aan alternatieven! Blijf niet zinloos zoete broodjes bakken.’

Lieke: ‘Deze pipo’s zien nooit iets aankomen. Geen kredietcrises, geen vluchtelingentsunami’s, geen banen-tekorten, zelfs de vergrijzing van de Nederlandse bevolking zagen ze niet aankomen. De scheefgroei tussen obsceen rijk en gewoon arm, is te complex om uit te leggen en vooral politiek gevaarlijk, brisant. Als politicus leid je de aandacht van het klootjesvolk van dat onderwerp af! Misschien heb je je eigen spaarcenten bij een vermogensbeheerder in Luxemburg gestald. Dan moet alles vooral zo blijven als het is.’

Marieke: ‘Dat met die vergrijzing, die de polletiek niet ziet aankomen, komt doordat beroeps- en carrièrepolitici nooit bij hun ouders en grootouders op bezoek gaan. Hebben ze geen tijd voor, want ze moeten van Den Haag, naar Brussel, naar Washington, via Tokio enzovoorts, vanwege het regelen van het globale verkeer en hun globale carriéres. Dan zie je dus niet dat je opa en oma en papa en mama vergrijzen. Dat snap je toch wel? ‘t Is wel wonderlijk, nietwaar? Dat ze gewoon kunnen zeggen: de vergrijzing, die kon niemand zien aankomen.”

Lieke: ‘En vervolgens doen ze als remedie de AOW-leeftijd omhoog. Want daardoor word je pas veel later grijs. Klaar is Kees.’

‘Da’s briljant bedacht, want meteen goed voor het banenaanbod. Immers, hoe meer AOW’ers op de arbeidsmarkt, hoe meer banen,’ legt Marieke uit. ‘Bovendien hebben AOW’ers meestal al een vaste baan, dus door het verhogen van de AOW-leeftijd schep je als pientere politicus meteen meer vaste banen. Instant politiek. Dat is zoiets als de wonderbare vermenigvuldiging van de vissen en de broden door de here Jezus. Je moet er maar opkomen.’

*   Vrolijkheid  *

Lieke vervolgt: Er zit een pipo als premier in het Haagse torentje – heel snel te vergrijzen, hoop ik maar – die zich 24/7/365 op de borst ramt omdat ‘ie geen visie heeft. Tja, dan ben je toch uitgepraat?’

Marieke: ‘Dat zou je als normaal mens zijn: uitgepraat, maar dit zijn beroeps-politici hoor! Die praten non stop dag en dag door.’

‘Het zijn kanjers,’ zegt Lieke hoofdschuddend en met eerbied in haar stem, ‘die zijn niet voor een gat te vangen, die gaan glashard het standpunt en de opvatting van “vaste banen” uitventen. Als geheel nieuw idee, met enzymen en witmakers, voor de verkiezingen.’

Marieke: Het NRC-commentaar eindigt op een zeer toepasselijke oubollige toon, net niet expliciet sarcastisch, maar voor de goede verstaander natuurlijk uiterst sardonisch:  “Het is prijzenswaardig dat D66 erkent dat de mede door deze partij gesteunde wet niet tot het beoogde resultaat leidt. Nu de andere betrokkenen nog. De verkiezingen en de daarop volgende kabinetsformatie bieden een uitstekende gelegenheid om tot iets beters te komen.” Neerbuigender kan haast niet, wel?’

Lieke: ‘Hoezo, iets beters? Komen er meer banen (hoe definieert het CBS een “baan” momenteel trouwens?) als je het voorhanden werk flexibiliseert of juist “vast” maakt? Kun je dat überhaupt? Daar gaan “de werkgevers” nog altijd over. Die zijn dus de winners.’

Proestend: ‘Iets beters? Niet dus! Het beestje krijgt hooguit een andere naam, er worden andere etiketten op geplakt, het CBS gebruikt een andere definitie, het CBP past een andere rekenmethodiek toe, en dan zijn de politieke sjacheraars weer spekkoper.’

 * VROLIJKHEID *

‘Je moet die Pechtold en de rest van de Haagse plucheklevers aan het mislukte Project Europa zetten,’ zegt Marieke hiklachend: ‘ervaringsdeskundologen in mislukte goede bedoelingen, experts in brakke beleidsplannen bakken! Maar evengoed met een stalen smoel acteren als superbe seniore Staatslieden!‘

‘Nou,’ zegt Lieke terwijl ze een vinger opsteekt, ‘er is toch een verschil tussen de dingen die je als politicus-staatsman niet kunt zien aankomen. Kijk, als provinciaalse krabbelaar in de polletiek kun je scharrelen met vaste banen, flexbanen, zzp’ers, met vergrijzing en zo, maar als echte Grote Jongen, voer je een eenheidsmunt in: de euro. Dat is een olifant, een vrachtauto, die iedereen ziet en hoort aankomen zeker als het om de gevolgen gaat. Toch de euro als eenheidsmunt invoeren, terwijl iedereen zegt: dat kan niet zonder fiscale en politieke unie. Kijk naar de geschiedenis, daar komt ellende van. Dat zie je aankomen.
Maar, jij bent gemandateerd volksvertegenwoordiger, nietwaar. Democratisch op het pluche gekozen. Jij zult als politicus minimale last ondervinden van de gevolgen van door jou geïmplementeerd beleid.
Voer dus tegen beter weten de euro in. Boem! Rommel Griekenland met hulp van Goldman Sachs bij de eurozone. Klaboem! Structurele narigheid verzekerd. Benoem Mario Draghi van Goldman Sachs tot opperbaas van de EU-bank, de ECB. Pats! Kat in ‘t bakkie. Globlablabalisatie. Daar zullen onder tafel de nodige douceurtjes op cijferrekeningen in Zwitserland en Luxemburg zijn gestort.

Kijk! Als je de rampen en de ellende die uit de invoering van een eenheidsmunt voortvloeien niet ziet aankomen, kijk dan …. dán heb je het pas echt gemaakt in de internationalemondialegloblablapolitiek! Dan tel je pas echt mee. Dat is voor een peuteraar formaat Pechtold of een gnoom garnituur Asscher, niet weggelegd. Die moeten nog heel veel oefenen op de snelweg, met vrachtauto’s die ze niet zien aankomen. In Nederland dus met fietsers.’

 * HILARITEIT *

jip en Janneke _pechtold

 

update, op 26 augustus 2016 ingevoegd

‘De aap komt snel uit de mouw,’ zegt Lieke grinnikend, ‘die D66’ger Pechtold wil een vaste baan voor hemzelf (Volkskrant 26.08), in de politiek, en hij wil een paar schalen omhoog via een ministerspost. Nu snap je ‘s mans gesnater over die vaste baan voor iedereen. Die vaste banen voor flexwerkers dat is gewoon een windei, een fopspeen. Politiek is hét middel om zelf vet te soppen. Zo zie ik het intussen teminste, helaas.’

Marieke: ‘Wij lezen niet meer wat er in de media staat, want dat staat er nooit. Er staat altijd iets anders, verpakt in een conventioneel frame. Zo geconditioneerd zijn we intussen. Wat Pechtold hier allemaal zegt, komt neer op: ik wil een salarisverhoging en daarom moet ik minister worden. De rest snijden we automatisch weg. Dat is bla bla.’

Lieke: ‘Wat een dreigement van Pechtold hè? Hij lijkt Erdogan wel, met z’n dreigementen. Poeh! Als die Pechtold geen minister wordt dan blijft hij na 15 maart gewoon hangen. Wedden?’

‘Natuurlijk,’ zegt Marieke, ‘tenzij hij elders meer kan verdienen, want hij schijnt alimentatie te moeten betalen en dan wil hij natuurlijk ook gewoon financieel binnenlopen. Dus en zodoende. PvdA’er Samsom zit ook met alimentatie en zo, dus die zal ook op zoek zijn naar graziger weiden. That is politics folks!

‘Dat we toch in zo’n betrekkelijk korte tijd tot kritische mediavolgers zijn getransformeerd,’ zegt Lieke terwijl ze thee bijschenkt, ‘wat heet kritisch. Ik geloof gewoon bijna niets meer wat er wordt gemeld in de media. Vlak voor verkiezingen meldt de radio natuurlijk dat het CBS heeft uitgerekend dat we er allemaal 1% op vooruit gaan en er meer banen komen. Dat hoorde ik gisteren op radionieuws. Meteen: klik, o ja verkiezingen op komst, dus feel good berichtgeving. Heel logisch. Tenslotte zijn de topfuncties bij toko’s als CBS, CPB, Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens en nog veel en veel meer, allemaal politieke beloningen. Dat is een hele industrie van krab jij mijn rug, dan was ik de jouwe.’

‘Wat wil je?’ vraagt Marieke, ‘we zijn intussen geroutineerde Kremlin watchers. Tja, als zo’n lijsttrekker van Groen Links wordt gepromoot als een tweede Trudeau, omdat hij op de Canadees moet lijken? Waar gáát het allemaal nog over? Types als een Pechtold gedijen in zo’n systeem als platjes op … vul zelf maar in, want ik vind het klef.’

‘Wat denk je van: platjes op de publieke vluchtheuvel?’ zegt Lieke lachend. ‘Enfin, van die Pechtold zijn we nog niet af. Ach, wat maakt het trouwens uit? De ene politieke pipo is nog winderiger dan de andere.
Veel belangrijker: ik lees vanochtend op de Site van Sputnik dat we misschien binnenkort weer een stroom vluchtmigranten kunnen verwachten, omdat Erdogan de plug eruit trekt. De Duitsers pressen de Turken namelijk om de vliegbasis Incirlik weer open te stellen voor NAVO personeel en NAVO-vluchten. Waarschijnlijk doen de Duitsers dat op aandringen van de Amerikanen. Met eventueel de plug eruit trekken, zullen Erdogan – en Putin – vermoedelijk wachten tot vlak voor verkiezingen in Duitsland. Dan kunnen ze de Duitse politici het beste chanteren. Timing is het halve werk.’

Lieke gaat bedachtzaam verder:’ “De Nederlandse politiek” wil die tsunami nu wel zien aankomen en dus bouwen ze stug azc’s bij. Overcapaciteit. Of zouden ze dat doen omdat er al een deal was met azc-bouwers die met een politiek merk onder een deken liggen? Of omdat ze met mensensmokkelaars een stiekeme verstandhouding hebben: wij hebben overcapaciteit aan azc’s dus stuur het vluchtingenvee maar hierheen, want als politici hebben we chaos en dreiging nodig. Win – win dus, want zodoende winnen de mensensmokkelaars en de politici. De uitgeperste vluchtelingen en de burger met azc’s in de voor- en achtertuin zijn de losers. Private ondernemerswinst en publieke ellende, het normale neoliberale verdienmodel. Je weet het niet meer hè. Wat die lui drijft. Behalve geld, natuurlijk.’

‘In elk geval worden deze politici zeker niet door het Algemeen belang gedreven,’ meent Marieke stellig, ‘ondanks de gladde vrome praatjes die hun communicatie- en marketingbureaus voor ze bedenken en uitschrijven en die ze over ons uitstorten. Daarom interpreteren we de berichtgeving nu steevast via een bochtje: wat is er misschien van waar? Even afwachten, de kat uit de boom kijken, combineren en contekst en Bingo! Meestal is het: ene oor in andere uit, delete, delete …
O ja, Sputnik zei je, Incirlik, dat heb ik ook gezien, ja. Kijk dat zijn nou zaken die je in de gaten moet houden. Het begint met een opgooiertje van die SPD-man Rainer Arnold (die kietelt daarmee meteen Merkels CDU, tenzij het afgesproken werk is, een een-tweetje), over de vliegbasis Incirlik en als de sneeuwbal gaat rollen en Putin zegt tegen Erdogan: trek de stop er maar uit – inderdaad, liefst voor de verkiezingen – en laat ze daar in Duitsland en Nederland zwemmen in de vluchtelingen. Ik fourneer die drie miljard wel en jij bent meteen van die zogenaamde migranten af. Intussen train je in Turkije een cohort “vluchtelingen” in het maken van bommen, in sabotage- en paniekzaaitechnieken. Dan gaan de poppen hier straks aan het dansen. De media hebben de tranentrekkende foto’s en sentimentele stories al handenwrijvend stand by.’

‘Tenzij Alexander Pechtold van D66 persoonlijk ingrijpt natuurlijk,’ zegt Lieke triomfantelijk. ‘Tenslotte gaat het om geopolitiek.Dus ik hang een portret van Roerganger Pechtold vast boven het huisaltaar hoor!’

* Vrolijkheid *

bert-koenders_hotline

* * *

Mirjam Vissers: politieke prenten, illustraties, strips, cartoons, karikaturen

http://www.mirjamvissers.nl/cartoons/cartoons_frame.htm

“Flexibele arbeidscontract is terecht verkiezingsthema” is de kop boven hetzelfde NRC Commentaar van 23.08.2016  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/23/d66-gelooft-nu-niet-meer-in-flexibel-arbeidscontract-3951796-a1517522

Maurice Limmen (voorzitter CNV Vakcentrale) : ‘De vaste baan die D66 de kiezer nu voorhoudt, is helaas een fopspeen’ – Trouw 25.08.2016

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/02/niet-flexibel-wel-goedkoop-1511939-a406455

FD   01.03.2016
http://fd.nl/economie-politiek/1141723/ontslagwet-van-asscher-was-politieke-dadendrang-waarbij-te-weinig-is-nagedacht

‘Ontslagwet van Asscher was politieke dadendrang waarbij te weinig is nagedacht’
Krantentitel: ‘‘Dit akkoord komt voort uit politieke dadendrang van Asscher waarbij te weinig is nagedacht’’
‘Werkgevers en politici hebben de nieuwe ontslagwet van minister Lodewijk Asscher ten onrechte onthaald als wondermiddel voor de arbeidsmarkt.’

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Kinderboerderij

Volkskrant 18 april 2016 (artikel Willem Veenstra): “Stel: Erdogan wil Hans Teeuwen laten vervolgen omdat de cabaretier hem afgelopen week ‘een jongenshoertje’ noemde. Dan kan de Turkse president een beroep doen op artikel 267 van het wetboek van strafrecht. Daarin staat dat het beledigen van een bevriend staatshoofd verboden is. Erdogan moet dan een klacht indienen bij de Nederlandse regering en ‘via de diplomatieke weg verzoeken om strafvervolging’.

Is de wetgeving achterhaald?
Ja, zeggen veel strafrechtdeskundigen. ‘Er is geen enkele rechtvaardiging voor een wettelijk onderscheid tussen een staatshoofd en een gewone burger’, aldus advocaat Gerard Spong. Waarom zouden we de een beter willen beschermen dan de ander, vraagt hij zich af. ‘Een staatshoofd is gezien zijn positie ook nog eens beter in staat zich te verweren dan een burger. Weg met die wet!’ “

Joost Turkentrekker

“Op het eerste gezicht klinkt wat meester Gerard Spong zegt heel aannemelijk en democratisch. Maar, indien meester Spong beweert dat een staatshoofd een bevoorrechte positie heeft, dan vergoelijkt hij toch openlijk, zij het impliciet, klassenjustitie?”

“Nou, ik denk eerder: inkomensongelijkheid. Ik denk dat meester Spong bedoelt dat staatshoofden veel meer verdienen dan gewone burgers en dat ze dus vééél hogere advocatenhonoraria kunnen en moeten betalen. Indien jij een rijkaard beledigt en die huurt advocaat Spong in om zijn gram te halen, dan krijg je geheid veel eerder een douw dan wanneer jij Loe de behanger, voor Loe de behanger uitmaakt. Die geeft je waarschijnlijk een peut en dan moet jij hèm betalen. Daar hoeft meester Spong niet eens aan te pas te komen, dat kan zo’n ongeletterde provinciale kantonrechter ook. Dat is rechtvaardig. Geloof ik tenminste. Maar houd met ten goede, ik ben niet van D66. Dat is de club van de kantonrechters.”

“Nog iets: wanneer ik Erdogan of Demirel (ik noem maar een makkelijke Turkse naam) beledig omdat hij een gewone Turk is, ben ik dan niet racistisch? Of hangt dat van mijn scheldwoorden af. Als ik zeg: Demirel is een kinderboertje en bijna niemand kent Demirel, hoewel de naam oorspronkelijk niet uit Groningen komt, tja, wat dan …? Dan beledig ik iemand die een Turks klinkende naam draagt. Dat is toch zijn eigen schuld? Of niet dan? Dan vráág je er toch om voor kinderboertje te worden uitgescholden?”

“Daar heb je het probleem bij de kop: zou jij iemand die géén Turks klinkende naam draagt voor kinderboertje uitschelden? Dat slaat toch als Dirk op boter? Alleen personen met een Turkse naam komen in aanmerking voor het scheldwoord ‘kinderboertje’!”

“Oef, moeilijk hoor. Dit is typisch een probleem voor de bollebozen van D66, want die weten heel nauwkeurig hoe het hoort. Dat is de fatsoenlijkste partij van Nederland.’”

“Kijk, nou ben je heel vilein satirisch, op het pornografisch-obscene af bezig, maar ik kan je niets maken. Toch?”

“Lekker gevoel is dat hè”

 

BSchot Goofy HMV txt

“Zeg, is dit eigenlijk niet raar? President Erdogan bewandelt de koninklijke weg van de aangifte wegens belediging, Mevrouw Merkel stolpert, ze reageert pas tertiair zoals ze primair had horen te reageren, namelijk: laat de rechter (niet de ongeletterde kantonrechter natuurlijk, want die is van D66) beslissen en wat gebeurt er: Erdogan krijgt de volle laag.”

“Ja, wel een beetje raar, ja. Ik huiver vooral als ik bedenk wat voor politieke kwaliteit aan dergelijke reacties als van Merkel is gepaard. Die reacties maken deel uit van een reactie-handelingsrepertoire dat toch wortelt in een zeker ethos, zou je zeggen. Gewoon, wellevendheid, goede manieren en zo. Brrrrrrr ……….. Net als die move van PvdA’er Glans Glimmerkans die met zo’n koffertje vol heisa naar Turkije …… brrrrrr…. Dat laat je toch geen diplomatie bedrijven. Dat gaat gewoon mis, daar komen ongelukken van. Zulke lieden moeten met een muilkorf op aan de lijn bij het hondenhok gehouden worden. Maar je hebt gelijk. Wat was de eerste kreet en de luidste roep van de politici na Erdogans reactie, inclusief de Haagse kaasstolpers: DEREGULEREN! Afschaffen die wet.”

“Ze hebben de neoliberale Pavlov-reflex: dereguleer en het marcheert weer. Het rijmt weliswaar, maar marcheren doet het voor geen meter, natuurlijk. Voor de huidige politici is de beste oplossing van een probleem: de afschaffing van dat probleem. Het heeft ons nek diep in de penarie geduwd, maar die plucheklevers zitten er wel.”

“Had Erdogan maar een fatwa uitgevaardigd tegen die Jan Bramenman. Zodat ‘ie bij de eerste de beste dönner-shoarma-tent een spies door z’n achterwerk had kunnen krijgen … Wat, waarom lach je nou? Ik ben maar half schertsend hoor.”

“Hier hebben we het uitgebreid over gehad: je verklaart dummy’s als die Duitse nepkomiek Böhmermann vogelvrij, wanneer je zo’n wet zou afschaffen. Die wet is er in de eerste plaats om hen tegen zichzelf te beschermen. Een beschaafd staatshoofd doet namelijk een beroep op de wet en laat het verder aan het fatsoen van de nationale politici over. Lieden die een fatwa – of zoals de paus deed: excommuniceren – uitvaardigen verklaren zo’n stuk onbenul tot vrij wild voor andere onbenullen.”

“Inderdaad. De deftige politieke hansworsten hebben de snavel vol van globalisatie en vrij verkeer van personen en wat al niet, maar aan de praktische gevolgen van hun woorden en daden besteden ze geen seconde. De praktijk is nu eenmaal dat als je naar een IS-gebied reist, je grote kans loopt om hals gebracht te worden. Dan kun je nog zo hard roepen dat het tegen de Conventies van Genève is en tegen de Verlichting, bla bla bla bla, maar ik zou voorlopig toch even liever niet naar Syrisch IS-gebied gaan.”

“Moet je nagaan: Rushdie’s ‘Duivelsverzen’ zijn goede literatuur, maar daar had de Ayatollah K. geen boodschap aan. Had die man maar aan de bel getrokken bij de Britse overheid. Had ‘ie natuurlijk nul op rekest gekregen – hoop ik althans – maar …. “

“Ja, wat? Je spreekt jezelf tegen hè. Want als die ayatollah had gedaan wat president Erdogan nu deed, dan had hij erkend dat hij zich in onze rechtsorde kon inleven en ons als beschaafde mensen beschouwde die naar onze eigen wetten recht spreken. Maar dan had de ayatollah ook met rode oortjes de Duivelsverzen gelezen. Maar dan hij ook geen fatwa uitgevaardigd. Dus het is een tegenstrijdige redenering. Toch?”

“Ja, we hebben met een realiteit te maken die we niet prettig hoeven te vinden, maar beter wel onder ogen kunnen zien. Deze Böhmermann brengt bagger voort, maar veroorzaakt deining omdat de beledigde partij zich netjes gedraagt. Wonderlijk.”

“Dit is in feite dubbel: het gaat om goede smaak en het gaat om kwetsen. Böhmermann kwetst ons in onze smaak met zijn wangedrochtelijk product. Daar moeten maar schuttingen voor worden opgericht. Op die schuttingen – bij voorkeur langs de grenzen van Europa op te richten – mogen lieden als Böhmermann hun schuttingtaal spuien.”

“Maar staan er niet al schuttingen rond politieke arealen, waar politici zich plegen op te houden? “

“Hoe bedoel je? Alleen populisten bezigen toch af en toe op het randje schuttingtaal? Die doen dat om via de rechter aandacht te trekken.”

“Neen, sorry, ik word melig, laten we kappen. Ik bedoel dat politici alles over de schutting gooien. Dan zeggen ze dat ze ‘ernaar zullen kijken’ en dat is: hup de riek erin en weg ermee over de schutting.”

“Laten we maar een Piet Paaltjes gedicht lezen, of John O’Mill, of een vettige limerick. Om af te kicken.”

“Er was een man in Cairo,
die stuurde zijn kwakkie per Giro.
Maar zijn vrouw in Parijs,
die zei ben je niet wijs?
Als je wilt neuken dan doe je dat hiero”

“Mwah , die houdt niet echt over. En alweer: Cairo hè. Wat me toch bevreemdt, is dat die smaadbazen het altijd over de boeg van poep, pies, sodomie, pedofilie, geslachtsdaden en -delen gooien. Het zal met een gestremde ontwikkeling hebben te maken, vermoed ik.”

Rushdie_maagd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,