RSS

Tag Archives: dagblad Trouw

Integriteit, de VVD en de PvdA, gaat dat samen?

‘De voorman van de PvdA, een club van nepsociaaldemocraten die de kiezer in de boot neemt, verwijt zijn collaboratie-partner, de neoliberale VVD die net zijn Chief Whip Integrity Hennie Keizer heeft moeten uitzwaaien, dat die collaboratiepartner zijn integriteit – ik heb het over zonnekoning Lodewijk –  in twijfel trekt, nou moe, hoe zou je dat nou noemen?’ vraagt Menno terwijl hij de NRC neerlegt.

‘Hyperbolische humbug?’ suggereert Ilham.

‘Heb je dat interview echt gelezen?’ vraagt Zorah, en ze voegt eraan toe: ‘Als ik iets zie met PvdA en Lodewijk Asscher erin dan ga ik gauw verder met voorbijgaan, want dat kan niet anders dan politieke humbug wezen. Hoewel: politieke humbug is een tautologie. Wat deze PvdA-jongens en meisje al niet verzinnen om hun merk weer enigszins in de kiezersmarkt gepositioneerd te krijgen.’

‘Tja, het gaat bij die plucheposities onder de Haagse kaasstolp om grof geld,’ merkt Menno op, ‘dus iedere politieke gang wil zoveel mogelijk plekken aan de ruif. Er eten veel mensen van mee, en niet zo zuinig ook.’

‘Wat vind je van het interview?’ vraagt Ilham lachend, ‘het is in ieder geval kort. Koddig, die Asscheriaanse uithaal over integriteit naar de VVD terwijl bij die club de verse rel rond integriteitsmanager Hennie Keizer nog amper is bestorven. Bij de VVD weet momenteel niemand meer wat integriteit betekent, inhoudt. Alle eventuele opvattingen over integriteit zijn door de schoorsteen verdampt, in rook opgegaan. Dat je je voor integriteit uitgerekend aan deze VVD oriënteert, is zacht gezegd nogal armoedig, schamel en pover. Maar tja, wie innig met pek omgaat ….’

‘Mwah, ik las het interview vooral op koddige uitspraken en hilarische formuleringen,’ geeft Menno ten antwoord, ‘de inhoud is luchtig, en dat is een zwaar understatement. Een journalistiek niemendalletje. Ongetwijfeld een verplicht nummertje, ingestoken door PvdA spindoctors. Alsof een salarisverhoging voor onderwijzend personeel de kwaliteit van ons onderwijs na ruimt dertig jaar politiek uithollen in een klap op peil kan brengen. Zo’n weddeverhoging is natuurlijk broodnodig en komt lichtjaren te laat, maar om daar nu nog een politiek punt mee te willen scoren, neen, dat is pure rampenpolitiek.’

‘Helmaal de stijl van PvdA-onderwijsminister Jet Butsenmaker,’ zegt Ilham grinnikend, ‘die had het ook altijd over een quality boost bij het onderwijs en tracks of excellence en meer van die zure zotte apekool.’

‘Best aandoenlijk toch?’ zegt Ilham, ‘met een kabinetscrisis dreigen, terwijl je als nespsociaaldemocraat nota bene vicepremier bent in een demissionair neoliberaal kabinet en net uit volle borst beleid hebt helpen uitrollen dat er principieel op gericht is iedere vorm van beroepstrots – bij àlle praktisanten-uitvoerenden, van schoonmakers tot medici – uit te roeien met wortel en tak. Want dát doen de neoliberalen: systematische karaktermoord plegen door iedereen tegen iedereen op te zetten als concurrenten in de Markt. De mens de mens een geldwolf. Dat venijn doorsijpelt onze maatschappij en voordat je dat ontgift hebt …. vermoedelijk is daar een heuse catastrofe voor nodig anders lukt het echt niet meer. ’

De neoliberale ontwortelde mens over wie bijvoorbeeld Richard Sennett en Zygmunt Bauman schrijven,’ merkt Zorah op, ‘dat ontwortelde, zonder houvast en met een provisorisch moreel kompasje voor norm-nomaden, dat wordt geframed als vrije flexwerker en de hemel in gemarket. Overal inzetbaar, vrij en zonder bazen boven zich, entrepreneur van haar eigen leven, maar intussen als vervangbare weggooikracht en melkkoe uitgeperst zonder dat ze er zelf erg in heeft. Het pernicieuze aan dit kankerend proces is dat mensen elkaar net zo makkelijk als wegwerpobjecten gaan zien en behandelen: de medemens als middel en niet meer een doel op zich.’

‘De rat race om het rendement!’ roept Ilham.

‘Ik vind zo’n Asscher-reclame oliedom, kortzichtig en amateuristisch,’ zegt Menno, ‘welke pr-fabrikant verzint er nou zo’n slappe stunt, terwijl haar product er meer levend dan dood bij hangt? Juist vanwege de integriteit: in de verkiezingscampagne de indruk geven dat je op de PvdA moet stemmen om de VVD van het regeerpluche te houden en na de verkiezingen collaboreren met die VVD, waarbij je je eigen sociaaldemocratische standpunten door het putje spoelt. Dan heb ik het nog niet over Asschers overtreden van de Wet door met Nederlands belastinggeld illegale Israëlische kolonisten te sponsoren. Het grote zelfmedelijden van een gesjeesd PvdA-politicus.’

Ilham is van mening dat Asscher een frame gebruikt dat intussen gangbaar is. Zeker in de politiek: ‘Immers: wanneer je hard roept dat iemand je integriteit aantast dan vertrek je vanuit de vanzelfsprekende aanname dat jij – de verongelijkte – integer bent en dat de ander hoogstwaarschijnlijk weet wat integriteit inhoudt. Die ander kan jou ook in je integriteit aantasten zonder dat zij weet wat integriteit is en wat jij daaronder verstaat. Indien je in dit geval meteen al aanneemt dat noch Asscher noch de VVD volgens jou weten wat integriteit inhoudt – laat ik het tot politieke integriteit beperken – dan loopt deze Asscheriaanse luchtballon leeg voordat die is opgelaten.’

HEAR! HEAR!

‘Bijna dezelfde redenering gaat volgens mij op voor dat Inkomstenbelastingformulier van Gerrit Zalm’,  zegt Menno, ‘wie gelooft er nou dat Zalm maar één bron van inkomsten heeft en dat hij daarover – heel integer en goudeerlijk als de man is, Zalm is tenslotte lid van de VVD – honderd procent opening van zaken geeft. Zeker als je het boek van Gabriel Zucman Belastingparadijzen net gelezen hebt en je realiseert je dat Zwitserland  van de anonieme machten die onze levens bestieren buiten de eurozone mag blijven, dan weet je toch beter?’

‘Zwitserland krijgt vast niet zo maar dispensatie om buiten de euro te blijven,’ meent Ilham, ‘behalve Goldman Sachs (Mario Draghi c.s.) zijn met Emmanuel Macron nu ook Rothshild en kompanen partij en speler geworden, geloof ik, maar wie zoekt dat uit en durft erover te publiceren?’

‘Geld is in die kringen synoniem voor status en prestige, daarom is dat stukje in dezelfde NRC op de bladzijde ernaast, over Gerrit Zalm, ook zo komisch,’ zegt Zorah: ‘informateur en VVD’er Zalm krijgt voor zijn informateurswerk geen geld. Nou jij weer! Zalm heeft vermoedelijk zelfs een vette donatie gepleegd om dit prestigieuze klusje-met-lobbywerk-als-ingebakken-extra, te mogen verrichten. Dus wat nou: VVD’er Gerrit Zalm is zo fideel en werkt zich in ‘s lands belang voor het liefdewerk-en-oud-papier het eelt op de handen!?’

* Vrolijkheid *

‘Dat is de lezer zoals gewoonlijk voor dom verslijten,’ zegt Ilham, ‘want voor Zalm is alles wat hij doet of laat gewoon en vanzelf in geld vertaalbaar. Dat de man zijn Inkomstenbelastingformulier in zijn geheel instuurde, maakt het echt tragikomisch. Alsof grootverdieners als Zalm slechts één Inkomstenbelastingformulier zouden moeten invullen. Ze – er zijn er meer die stunten met hun Inkomstenbelastingformulier! – doen me denken aan schuinsmarcheerders die er een officiële echtgenote op nahouden voor de façade en de schone schijn, terwijl ze tig maîtresses en wie weet wellicht ook nog schandknaapjes erbij hebben. Tenslotte kunnen ze het betalen. Wat is een inkomstenbelastingformulier nou voor zulke megagrootverdieners? Als zij tien Inkomstenbelastingformulieren zouden (laten) invullen, krijgen ze vermoedelijk nog meer geld toe, vanwege allerlei aftrekposten, speciale regelingen en fiscale slimmigheidjes waar wij nooit van hebben gehoord. Waar hebben deze komedianten hun inkomstenbronnen gestald, waar hebben ze hun vermogens geparkeerd en waaruit bestaan die vermogens? Kom nou toch. We zijn toch geen gekke Henkies?’

Zorah: ‘Ik las dit weekend een ander interview dat ik echt belangwekkend vind. Daar is iemand, de schrijver Édouard Louis in Letter & Geest van Trouw, aan het woord over mensen en zaken waarmee politici als Asscher en Rutte en Buma en Pechtold, maar vooral politici als Asscher, die zich immers als “links”  afficheren, zich bezig zouden moeten houden.’

‘Touché!’ roept Ilham, ‘en via de socioloog en ervaringsdeskundige Louis kom je vanzelf bij de Amerikaanse psycholoog Dacher Keltner die meent te hebben ontdekt dat mensen met macht en status de eigenschappen (met name empathie) die hen tot die positie heeft gebracht, die eigenschappen neigen te verliezen wanneer ze die machtige positie bereikt hebben.
Ik bedacht dat Keltner zou moeten onderzoeken of de machtigen die hij onderzocht heeft, misschien narcistisch worden (indien ze dat tenminste niet al in aanleg zijn) en hun empathische vermogens naar binnen richten, en zichzelf als object van sympathie en medelijden maken. Dus een vorm van pathologische, ziekelijke, auto-empathie gaan beoefenen. Alles draait om mij, de zonnekoning. Narcisme en egoïsme tot pathologische dimensies opgestuwd.’

‘Gerrit Zalm zou een mooie casus voor Louis zijn,’  meent Zorah, ‘want Zalm is immers net als Louis zijn sociale klasse ontstegen – hij heeft een broer die schoenen verkoopt op de markt – en is lid van een politieke partij die die klasse waaruit hij voortkomt, afknijpt. Zalm is een blauwe maandag PvdA-lid geweest, maar heeft in zijn streven omhoog typisch de club gekozen die qua “cultuur” het beste bij hem past, waarin hij zich thuis voelt: de VVD dus. Ik bedoel: deze, de huidige, VVD en niet de echte liberalen van ooit.’

‘Markt hoort blijkbaar bij de familie Zalm: een letterlijke markt en een virtuele markt, het is alles Markt wat de klok slaat,’ zegt Ilham grinnikend.

Menno: ‘Dit interview met Louis in Letter & Geest van Trouw dit weekend, vind ik het interessantste verhaal in de Nederlandse kranten! Zijn nieuwe roman Geschiedenis van Geweld staat op het punt van verschijnen in een Nederlandse vertaling.’

Het interview van Becker staat nu op de Trouw-site, maar er zijn nog andere interviews met Louis op het internet te vinden,’ meldt Ilham, ‘In dat Trouw-interview staan behartenswaardige dingen. Enfin, ik print het stuk van Trouw in ieder geval uit en/of kopieer het, want ik ga het in de groep gooien ter discussie.’

‘Ik zet deze blog vast op de site,’ meldt Zorah, ‘dan kunnen de jongelui in ieder geval oriënterend voorwerk verrichten, want ook ik ga er met mijn studenten dieper op door.’

Menno: ‘Louis zegt over Emmanuel Macron precies hetzelfde als Olivier Tonneau in de Guardian zei: Macron ziet de onderklasse (le tièrs état, les sansculottes) niet staan en houdt ze vaak bijna openlijk voor het lapje. Bij Louis wordt die fabriekarbeider letterljk door Macron in zijn hemd gezet. Nota bene: Macron de investment banker, waagt het om zijn financiële windhandel “werken” te noemen! Waar Macron zich op richt, is het aan het lijntje houden van de middenklasse, terwijl hij de vermogende klasse niet alleen buiten schot houdt, maar onbeschaamd laat profiteren van de twee onderklassen. Het komt per saldo aan op gehaaide volksverlakkerij en politieke kwakzalverij, met de medewerking en hulp van de media. We zullen het zien, maar ik hoop van harte dat ik ongelijk heb.’

‘Helaas zal het “Project Europa” daar niet beter van worden,’ zegt Ilham met een diepe zucht, ‘want je kunt die vele mensen die structureel achter het net vissen en steeds verder gemarginaliseerd raken, niet eeuwigdurend voor de gek houden.’

Literatuur en politiek : « Weg met Eddy Bellegueule »

Interview: Edouard Louis over Weg met Eddy Bellegueule

Jacques de Kadt (1948): Verkeerde voorkeur  (Amsterdam: Van Oorschot).  ‘Het socialisme na de Tweede Wereldoorlog’ staat hierin op bladzijde 85-125

‘Over “voorkeur” en “toon” staat als voorwoord op bladzijde 7-24

Werk van De Kadt staat op de site van dbnl

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Seniele senioren, het ict-gebeuren, sociale woningbouw, zorg en marktwerking

‘Moet je horen, dit gaat over senioren die zelfstandig (moeten/willen) blijven wonen: “”Een verbeterslag kunnen we pas maken als 65-plussers vaardiger worden met computers. Zo ontstaat de vraag naar techniek uit ouderen zelf.” ‘ Willemijn legt de Trouw (za. 13.5.2017) lachend neer. Ze zegt: ‘Ik zweer het je zulke dames als deze mevrouw Jacobs bestáán echt. Deze persoon houdt zich volgens dit Trouw-artikel al tien jaar met onderzoek ouderen-zelfstandig-wonen bezig.’ Ze pakt de krant op en herhaalt: ‘Zo ontstaat de vraag naar techniek uit ouderen zelf.’

‘Knap hè?’ zegt Marieke, ‘terwijl ze Trouw pakt, ‘ze halen alle technieken uit de kast, maar vergeten degenen om wie het gaat. Ik lees voor:  “ ’ ZZG’s nieuwste project heet ‘leefstijlmonitoring’: sensoren in een woning registreren de handelingen van een bewoner. Valt diegene of gaat hij vaker dan normaal naar het toilet, dan merken de zorgmedewerkers dat. ‘ ” Goed. De zorgmedewerkers merken dat. En toen?’

‘Nou, zegt Tjeerd met een ongelukkig gezicht, ‘meer zorgmedewerkers aanstellen bijvoorbeeld, is volgens mevrouw Jacobs economisch niet haalbaar, dus dan is het wachten op de vraag naar techniek uit de ouderen zelf. Toch? Dat lijkt me zo klaar als een klontje.’

* Hilariteit *

‘Ja, kijk hier eens,’ zegt Tjeerd, ‘als je als senior geen vraag naar techniek meer kunt genereren, dan is je leven echt voltooid hoor. Dan pruttel je ver na je houdbaarheidsdatum op kosten van de gemeenschap voort. Dan wordt het hoog tijd voor de Keizerlijke weg: hup de oven in!’

Willemijn: ‘Dit verhaal is net zo goed geframed vanuit het marktdenken. Daar moet ik steeds opnieuw aan denken. Alles, van huizen bouwen tot en met zorg voor onze ouderen, moet rendabel zijn en iedereen die ermee van doen heeft en ervan mee-eet is gespitst op het verkopen van zichzelf. Marktdenken is het denkraam van de meeste mensen, inclusief de nieuwe generaties journalisten, poltici en ondernemers. Dan is het niet raar dat de mensen achter Goede Doelen tot de slotsom komen dat de Nederlander steeds minder pro-sociaal wordt.’

‘De dames Jacobs en Julen draaien gewoon mee in “het systeem”, zegt Marieke, ‘die houden zich aan de regels, geschreven en ongeschreven. Babbelen over high tech snufjes is gewichtiger dan vertellen over de zorgkracht die poepluiers verschoont en de gangen, douches en toiletten schrobt. Weet je nog, dat gedichtje van Gerard Reve,’ ze draagt voor: ‘ ” Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar / verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, / en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien.” Zuster Immaculata doet het laagste van het laagste werk. Die heeft geen tablet met organogrammen, of een telefoonnummer van de zegspersoon van de Minister.’

‘En ze draagt vast geen kokerrokje of mantelpakje,’ zegt Tjeerd mijmerend.

* Vrolijkheid *

‘In ieder geval ben je als senior van – pak ‘m beet, boven de 65? – onverdacht van cybercriminaliteit, want je snapt niets van de moderne digitale techniek,’ zegt Willemijn.

* Vrolijkheid *

Tjeerd zegt:  ‘Het Trouw-artikel van deze Jeannine Julen is wel handig in elkaar gezet. Human interest. “Investeren in woningen op alle fronten”. Op alle fronten dus, en dan behandelt ze in één stuk 1) de woningnood en wat daar dan aan gedaan “zal worden” – het gaat altijd over oprechte voornemens en serieuze plannen, niks concreets beloven – en 2) de aandacht van politici-bestuurders voor onze seniore medemens.’

‘Ze schrijft “woningen” en niet huizen, ’merkt Willemijn op ‘want woningen refereert aan de basale menselijke behoefte aan woonruimte, terwijl huizen aan de huizenMARKT is gerelateerd. Dat gaat over speculeren en winstbejag, over geld investeren eigenlijk. Maar neen, hier is over nagedacht. Door wie? Tja, ik weet het niet.’

‘Intussen gaat het stuk wel degelijk over de huizenmarkt,’ zegt Marieke, ‘en mogen de diverse bobo’s en (vertegenwoordigers van) stake- and shareholders hun zegje doen. Zou mevrouw Julen dit artikel bijna kant en klaar afgeleverd hebben gekregen van de belanghebbenden bij de bouw- en huizen business?’

‘In negen van de tien gevallen schrijft een lobbyist-voorlichter zo’n tekst en neemt de inktkoelie van de krant het grootste gedeelte braaf over,’ beweert Tjeerd.

Willemijn: ‘Als onbevangen, argeloze, lezer ben je na het stukje gelezen te hebben, geneigd opgeruimd adem te halen en te denken: zie je wel, overmorgen is de woningnood in Nederland voorbij en voor onze senioren wordt ook steeds beter gezorgd, dus ga ook ik een zonnige oude dag tegemoet in Nederland.’

‘Dat laatste is zeker waar,’ beaamt Marieke, ‘behalve dat ik een flinke veer moet laten wat betreft mijn pensioen en dat ik steeds langer moet doorwerken – wat je dan nog werken kunt noemen – maar dat moet nu eenmaal, vanwege Europa. Zonder het Project Europa zouden we zo weer een wereldoorlog hebben en dan lopen onze vermogens gevaar, want grote oorlogen werken vermogensnivellerend. Dáárom is het project Europa en een EU met euro onmisbaar en noodzakelijk: om onze vermogens veilig te stellen. De euro zorgt ervoor dat de lidstaten met handen en voeten aan het project Europa gebonden zijn en blijven. Ze kunnen niet weg. Al zouden nog zo graag willen. Zo’n Brexit is een klap voor de top. Macron moet Frexit koste wat kost voorkomen. Daar is hij voor ingehuurd, gepromoot en gepushed. We kunnen gewoon geen grote oorlog gebruiken, in Europa. Laat ze elkaar elders de hersens maar inslaan, maar niet in Europa!’ Ze pauzeert en kijkt vragend rond, ‘Of loop ik mezelf nu voorbij? Heb ik straks vermogen? En zo ja, wordt me dat niet afgepakt?’

‘Nou, misschien dat je vermogen hebt,’ zegt Tjeerd, ‘als je vermogende ouders hebt of slim met crematoria speculeert op de vastgoedmarkt, of wanneer je een consultancy runt die Zorgverleners laat zien en uitlegt hoe ze optimaal profijtelijk kunnen declareren. Ik noem maar een paar sectoren van de arbeidsmarkt waar het comfortabel “werken” schijnt te zijn. Alles binnen de wettelijke kaders, daarover geen misverstand. Alleen is de toegang tot die sectoren niet echt vrij – ondanks de vrije marktwerking en zo. Er schijnt een inofficiële ballotage te vigeren en je moet over een bepaald soort “netwerk’’ beschikken. Heb ik tenminste gehoord. Het fijne weet ik er niet van.’

 *  Vrolijkheid *

Tjeerd gaat verder: ‘Okay. Seniele senioren dus. Eergisteren was ik toevallig op Avondgloren om mijn laptop te laten upgraden door meneer Hoedemaker, die 73 jaar jong is en meer van computers weet dan wij hier bij elkaar. Meneer Sliman is 75 jaar en bouwt momenteel een nieuwe laptop voor zijn kleindochter. Met alles d’r op en d’r an. Vooral een topklasse grafische kaart. Ik bedoel maar. Wat ik wel voor ze kan doen, is bijvoorbeeld de stopcontacten van enkelhoogte naar heuphoogte upgraden. Ze zijn namelijk wat stram in de botten. Of een paar gaten boren en strips inschroeven met lange pluggen, voor een werkplank aan de muur. Dat doe ik namelijk sneller, omdat ik als 26-jarige meer kracht heb.’

‘Krek,’ zegt Marieke, ‘zo heb ik onlangs voor mevrouw Diekstra en meneer Mochtar lakenspanners gemaakt. Van bretelgespen en brede Hema-elastiek. Die haal je onder de matras door en daar zet je de lakens mee vast, zodat die strak op het bed blijven en niet door het omdraaien of woelen in een prop in het midden eindigen. Dat was geen vraag naar techniek vanuit de ouderen, maar wel erg essentieel voor hun gevoel van comfort. Dat geldt ook voor mij. Ik heb die lakenspanners ook voor mijn bed gemaakt. De beide senioren kunnen de matras niet optillen om die spanners eronderdoor te krijgen. De thuiszorg mag dat ook niet doen. Tenzij stiekem en incognito. Het valt net buiten de respectieve competenties en bevoegdheden.’

‘O ja,’ zegt Willemijn grinnikend, ’ik voel ‘m komen: de thuiszorg en de huishoudelijke hulp. Die mogen beide enkel strikt omschreven handelingen verrichten en de handelingen die de zorgvrager graag gedaan ziet, mogen ze net niet. Het is hilarisch en ergerniswekkend. Laat ik correct wezen en zeggen dat thuiszorg prima is voor bepaalde gevallen die zich echt bijna niet meer zelfstandig kunnen handhaven, maar …… een persoon voor het uit bed komen (een keer dus, ‘s morgens), een zorgverlener voor het aankleden, vooral kousen/sokken aantrekken, een voor de prik en de pillen en een ander voor, enfin ga zo maar door ….. Je kunt ze beter allemaal hartelijk bedanken en het zelf doen.’

‘Dat doen degenen die het kunnen (betalen) dus ook,’ zegt Tjeerd. ‘Mijn zus is als afgestudeerd arts bijna voltijd-mantelzorger voor twee tantes en een oom. Gratis, natuurlijk. Als je omrekent wat dat de samenleving kost aan eenvoudige, basale, arbeid die wordt verricht door een hoogopgeleide dure kracht, dan krab je je op je hoofd. Gek dat de marktfundi’s daar niet naar talen.’

‘Jouw zus hoeft niet te werken voor haar geld,’ weet Willemijn, ‘want zij en haar partner hebben èn hun medische praktijk verkocht èn partner Hamid heeft een flinke erfenis van zijn grootpapa gekregen. Toch?’

‘Helemaal juist,’ antwoordt Tjeerd, ‘mijn zus en haar echtgenoot zijn vermogende burgers. Die geen vinger hoeven uit te steken voor inkomen. Gek genoeg zorgt mijn zus toch gratis voor drie oude mensen en verricht Hamid gratis plastische chirurgie en doet hij ook orthopedische ingrepen. Het zijn vreemde mensen hoor. Neen, die deugen van geen kant. Maar goed, daar hebben ze de centen dan ook voor. Zij kunnen helemaal op eigen kosten niet-deugen. Wat er van hun kroost, mijn nichtjes en neefje terecht moet komen, weet ik niet, want het lijkt erfelijk. Dat helpen en dingen weggeven. Die kinderen groeien op voor galg en rad, wat ik je brom..’

* Vrolijkheid *

‘Zou zo’n journaliste als deze Jeannine Julen geen oma, opa of misschien ouder hebben, in deze situatie?’ vraagt Marieke zich af, ‘want dan schrijf je er toch niet op deze manier over?’

‘Nou,’ brengt Willemijn in het midden, ‘het is een format, een bepaald stramien met bijbehorend jargon-register. Een artikelen over deze onderwerpen horen momenteel op deze manier te worden geschreven.

‘Net zoals bijna alle mainstream media juichend over Manu Macron schrijven,’ zegt Marieke, ‘Macron is de verlosser die onze beschaving en de euro voor Marine le Pen behoedt.’

‘Precies. Het draait in dit stukje allemaal om prestigieuze high tech gimmicks en “zorg” die hoogopgeleide expertise vereist, ‘ zegt Tjeerd grinnikend, ‘daar moet je een attachékoffertje voor hebben, een kokerrokje of krijtstreepblazer en een tablet plus i-phone. Hetzelfde geldt voor het verhaal over het bouwen trouwens. De titel van het artikel: Investeren in woningen op alle fronten. Daar kun je niet tegenop: op alle fronten wordt er geïnvesteerd. De woningnood wordt door hen die over ons gesteld zijn, bevochten als ware hij de IS.’

‘En de IS is niet te verslaan,’ grinnikt Marieke, ‘want die steekt steeds ondere andere etiketten en op andere plekken de kop op. Trouwens D66-denktank-directeur Van Schie, vindt dat Macron net zo min als D66’gers weet wat sociaal-liberaal inhoudt: geen benul, hebben ze ervan. Klinkt goed, vind ik. Oprecht en eerlijk.’

* Vrolijkheid *

Tjeerd: ‘Tja, investeren op alle fronten. De aannemers, projectontwikkelaars en vastgoedspeculanten (hoe onderscheid je ze?) willen wel. Dat snap ik. Cijfers en termen als isolatietechnieken, isolatie-schillen, zonnepanelen, marktprijzen enzovoorts, ze vliegen je om de oren. Want we e laten zien dat we niet van de straat komen, maar een omgeving scheppen waarin een niet-totaal-demente senior comfortabel kan leven, daar verdiepen we ons niet in.’

Marieke: ‘Er zouden hééél wat senioren nodig zijn om die grote vraag naar al die vele technieken te genereren. Mevrouw Jacobs heeft dus een taak! In de bouwsector, misschien?’

* Vrolijkheid *

‘Knap dat de bouwers alles zo systematisch kunnen plannen,’ zegt Willemijn en vreemd dat menig verhuurder dat niet kan. Uiterst vreemd dat we nog steeds woningnood kennen in Nederland. Ondanks alle vroom geneuzel, schijnheilig gewauwel en ferme daadkrachtieg voornemens.
Ik ben nu bezig met een woningcorporatie die twee maanden huur wil van een seniore mevrouw die is verhuisd en noodgedwongen dubbele huur betaalt. De verhuurder, de woningcorporatie dus – een anonieme organisatie met veel huizen en nog meer managers – laat de nieuwe huur doodleuk ingaan in de tweede week van de maand, waardoor de mevrouw haar huurtoeslag voor die maand kwijtraakt, want die wordt per volle maand berekend, maar de corporatie wil wel van mevrouw dat zij een maand tevoren de huur opzegt. Niet midden in de maand, want dan moet deze mevrouw gewoon nog een maand huur ophoesten. Terwijl de woning daarna evengoed nog een paar weken of langer gewoon leeg staat. Alles draait om de centen.’

‘Breek me de snavel niet open over dit soort botheden,’ verzucht Marieke, ‘de verhuurder, vooral van sociale woningen, heeft een monopolie- en machtspositie. Met name oudere mensen laten het vaak maar zitten en betalen gewoon. Ze weten niet wat hun rechten zijn en willen af van het gezeur. Dan kun je nog zoveel monitoren met geavanceerde apparatuur, maar deze blessures blijven onder de radar. In zo’n stukje als van Julen wordt met container-begrippen gegoocheld en met kostenplaatjes.’

‘Ja, ik doe die mevrouw Jacobs vast onrecht hoor,’ zegt Willemijn, ‘en het kan ook dat de opstellers-schrijvers van deze tekst de zaak versjteren, maar als ik lees: “ZZG’s nieuwste project heet ‘leefstijlmonitoring’: sensoren in een woning registreren de handelingen van een bewoner.
Dat is noodzakelijk, zegt Jacobs. Want de groep ouderen neemt toe, maar het aantal zorgmedewerkers groeit niet mee. “Meer zorgcollega’s inzetten is economisch niet houdbaar.”

Tja zeg. Economisch niet houdbaar. Meer hightech is dat blijkbaar wel. Zou die hightech monitoring niet ook worden gebruikt om het commercieel uit te baten gedrag van de senior inmates te registeren? Je vraagt je dat toch af, want alles en indereen moet immers renderen. Zichzelf terugverdienen en zo …..?’

‘We gaan straks tegen de winter bij tenminste vier senioren in een seniorencomplex de centrale verwarmingen waterzijdig inregelen,’ vertelt Tjeerd, ‘dat zou hen op jaarbasis zo’n 100 euro aan stookkosten besparen.’

‘Waarom doet de verhuurder dat dan niet?’ vraagt Willemijn, ‘het kost natuurlijk extra geld?’

‘Precies,’ antwoordt Tjeerd, ‘en het zijn geen vragen om techniek die vanuit de ouderen zelf komen, want die hebben – net als ik tot voor kort – nooit van waterzijdig inregelen gehoord. Dat is alweer geen vraag naar techniek vanuit senioren. Ik heb dat inregelen intussen vier keer meegemaakt met Huib. Die was er per appartement van vier kamers, zo’n drie uur per woning mee bezig. Huib doet het gratis natuurlijk, maar een woningcorporatiemanager ziet een kostenverhogende ingreep op zich afkomen, dus die rept daar niet over. Warmte is warmte. Punt uit. Het bedrijf dat voor onderhoud en reparatie van de verwarming zorgt houdt zich ook stil, want dat heeft de inschrijving gewonnen door scherp geprijsd in te schrijven.’

‘Ik ben benieuwd hoeveel ons dat volgende winter scheelt in stookkosten’ zegt Marieke, ‘want Huib en kumpenie hebben onze cv onlangs ook waterzijdig ingeregeld. Het is natuurlijk ook beter voor het milieu. Je moet het alleen weten.’

‘Regelt de Markt dit soort zaken niet voor ons?’ vraagt Willemijn. ’Me dunkt dat de verhuurders met perfect waterzijdig ingeregelde cv’s de meeste vraag naar woningen hebben? Want lage stookkosten. Toch?’

‘O ja, en dan?’ vraagt Marieke, ‘er komen meer zaken bij huren en wonen. Zoals de regionale netwerkbeheerders voor elektriciteit bijvoorbeeld. Houd jij bij het kiezen van je woning (of huis) rekening met de netwerkbeheerder die jouw energieverbruik registreert? Dat zijn monopolisten die best kartelafspraken kunnen maken, en het ook met de zogenaamde concurrerende bedrijven kunnen houden. Noem al die merken zogenaamd concurrerende energieleveranciers maar op die je voortdurend confronteren met voordelige aanbiedingen. Schuivers van lege dozen die talloze uitzendkrachten, werkstudenten, achter de telefoon hebben gepoot. Hoezo marktwerking? Marktwerking, is een speeltje van de beroepspolitici, meer niet.’

‘Hear, hear!’ roept Willemijn, ‘trouwens nog iets mallotigs over die openbare aanbestedingsplicht, ook van onderhoudsbedrijven door verhuurbedrijven. Een vriend van mijn broer is manager bij zo’n vastgoedonderhoudbedrijf. Ze hebben onlangs een inschrijving verloren, maar ze leveren wel diensten (personeel) aan het bedrijf dat de “wedstrijd” heeft gewonnen door voor een onmogelijk laag bedrag in te schrijven. Dat betekent dat het personeel van het bedrijf dat de inschrijving heeft verloren, vaak tegen lagere tarieven werkt voor een zogenaamde concurrent die scherper calculeert. Per saldo komt het neer op demotie en loonsverlaging van de werknemers bij het bedrijf dat de inschrijving bij de aanbesteding heeft verloren. De professionals werken vaak bij dezelfde verhuurders aan projecten waaraan ze vóór de aanbesteding ook werkten, alleen voor minder loon. Halleluja en leve de vrije marktwerking!’

* ernstige stilte *

‘In de sector sociale woningbouw heb je als huurder meestal niet veel te kiezen,’ zegt Tjeerd. ‘Hoe een woningcorporatie functioneert, verschilt per management. Vaak zijn de huurders van sociale woningen toevallig ook nog eens de minst mondigen – de ene hoogopgeleide-veelverdienende- scheefwoner daargelaten. Die houdt zich dan gedeisd.’

‘Kortom,’ besluit Marieke, ‘mevrouw Jeannine Julen heeft een feel good tekstje afgescheiden, dat door degenen over wie ze het vooral heeft, nauwelijks wordt gelezen. Zo gaat dat. De bobo’s en hun lakeien praten over het klootjesvolk en over de hoofden van het klootjesvolk heen.’

 

Jeannine Julen: ‘Investeren in woningen op alle fronten‘ – Trouw, zaterdag 13 mei 2017, pagina 21

James Meek: ‘Broken Windows‘ / London Rev.of Books / 13 May 2017

“Money is not the Answer to the Question of broken Windows in Hospitals. If Money were the Answer, I would, of course, have come up with a different Question. The Answer is to shift Resources from unnecessary Parts of a Hospital’s Spending to Front Line Services. As we who would almost certainly have fought in the War know, the Front Line is the only Line actually involved in Fighting Battles, and all other Lines, such as so-called ‘Supply Lines’, carrying ‘Ammunition’ and ‘Food’ to the Troops, are nothing more than a Scam to rip Taxpayers off. Fancy modern high-tech Windows with all their Bells and Whistles, like working Locks and complete Glass, are a luxury Taxpayers cannot afford. Answer me this: if they are forced to fund, through their Taxes, a universal Health Service free at the point of Delivery, how are Hard-working People expected to cope when a serious Family Crisis like Illness comes along?”

Marc Chavannes: ‘Principeloos in harde wereld van Realpolitik’ / NRC, 22 maart 2014

‘Dinsdag [25.3.2014] publiceert reformatorisch filosoof en Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie Roel Kuiper een belangrijk boek dat door de spraakmakende gemeente niet zal worden omhelsd. Te veel zelfreflectie.

De terugkeer van het algemeen belang – Privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland inventariseert de politieke oogst van ruim twintig jaar. Kuiper, die voorzitter was van de parlementaire onderzoekscommissie naar het privatiseringsbeleid, tracht vast te stellen hoe Nederland meespoelde in het wereldwijde neoliberale seizoen en aldus zijn ziel kwijtraakte. ‘

O.O. Cherednychenko, M. Duchateau, A.R. Neerhof, C.M.D.S. Pavillon (redactie): Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? (2010) Antwerpen, Oxford

nelpuntnl.nl

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Een apologie voor de PvdA, of een requiem voor links?

 

Moet je deze apologie voor de verliezende PvdA in de Trouw lezen!, ‘ Ilham tilt haar tablet omhoog en ze heeft een brede glimlach. ‘Prachtig, hoe de Trouw-redacteuren nu al lobbyen voor regeringsdeelname van het CDA, met eventueel de Christen Unie! Dus: VVD met CDA en CU en desnoods D66.’

‘Leg uit, ‘ Willemijn snijdt het verse stokbrood.

Ilham leest voor: ‘ “Het uiteindelijke verkiezingsresultaat lijkt te mager om alleen de oorzaak te zien in de deelname en de steun aan het tweede kabinet-Rutte. Tot vlak voor de campagne van 2012 stond de partij immers ook op een bedenkelijk laag niveau in de peilingen en dat al sinds langere tijd.” Dat vind ik een zwak en doorzichtig begin, want precies in de campagne van 2012 wekte Diederik Samsom valse verwachtingen (“Ik geef geen garanties, maar mijn kompas staat op eerlijk delen”) die hem aan de zetelwinst hielpen. Dat hij die verwachtingen niet honoreerde, dat is nou precies de oorzaak voor deze afstraffing die de PvdA nu incasseerde, met die negen zetels. Nog veel hoor, negen zetels. Makke schapen, inderdaad.’

‘Staat ook in het boek van Stokmans, over die verwachtingen,’ beaamt Willemijn, ‘waar komen volgens jou de bevindelijken (CDA en CU) in beeld?’

Ilham steekt haar wijsvinger op en leest voor: ‘ “…. de jonge middenklasse heeft geen behoefte aan de oude manier waarop de partij de idealen vormgeeft. Van hen moet het lichter, minder gericht op directe solidariteit met minder kansrijken en vooral met meer nadruk op milieu.

Het dilemma is, dat om dergelijke groepen weer aan zich te binden, de PvdA aloude sociaaldemocratische idealen geweld aan moet doen.

De sociaaldemocratische ideologie schreeuwt om een vertaling naar de samenleving van de 21ste eeuw. Ook al biedt zo’n project niet meteen directe garantie op nieuw succes bij de volgende verkiezingen.” ‘

Ilham kijkt op en zegt: ‘ minder gericht op directe solidariteit met minder kansrijken ..’ dat is met enige goede wil, neoliberalisme, in het verlengde van de Weberthese te leggen …. , vind ik. Best slim geframed. De Weberthese na een neoliberale update, natuurlijk, dus: ieder voor zich en god voor ons allen. Niet de Weberthese in de versie van Max Weber: door een bonafide levenswandel en oprecht begaan zijn met het lot van de kansarme medemens, kweek je als gelovig gristen een solide reputatie van onkreukbare compassie en die reputatie maakt dat je omgeving je vertrouwt en als gevolg daarvan gaat het je (ook zakelijk-financieel) voor de wind, en dát kan dan een vingerwijzing zijn voor je staat van uitverkorene.’

‘Hm, het verschil tussen de echte Weberthese en de neoliberale, geperverteerde, versie is er een tussen dag en nacht. Je kunt dit betoogje over de PvdA inderdaad als tamelijk sluw van Trouw-redacteuren c.s. lezen,’ zegt Willemijn, ‘want deze redactie veegt als het ware de door haar als sociaaldemocratische idealen gediskwalificeerde ethische dimensie van foute naastenliefde op de ashoop. Precies wat Buma al deed met zijn uitlating dat extreme linkse ideeën bestreden moesten worden. Die demagogische oprisping van Buma was een opening naar de neoliberalen van de huidige VVD en D66 als VVD-lite en meteen een sneer naar de sentimentele Gutmenschen van de linkse kerk. Een requiem voor links over de band van de nepsociaaldemocraten van de PvdA gespeeld. Dat belooft weinig goeds voor de komende vier jaar: VVD, CDA, D66 en de CU ……. Mijn hemel, de afbraak van ons lieve Nederland gaat gewoon door!’

‘Die reserve jegens de minder-kansrijken is meteen te lezen als een pleidooi voor een matiging van de immigratie,’ zegt Ilham met een huivering, ‘want die wordt toch geacht vooral te bestaan uit een instroom van minder kansrijken? De goedopgeleide immigranten mogen natuurlijk binnen. Graag zelfs. Vooral als ze niet-moslim zijn, liefst gristen. Het mes snijdt kortom aan alle kanten, indien het om aansluiting bij de fundi-gristen-ideologie gaat. Als je het op deze manier leest, zijn het best griezels. Die geëtaleerde zorg voor het milieu verwordt daardoor tevens tot een marketing gimmick.’

‘Ach, het zal vast aan jouw manier van exegese-plegen liggen,’ zegt Willemijn grijnzend, ‘te veel Derrida en Deleuze gelezen, misschien? Hoewel, wat heeft de PvdA de afgelopen tijd anders gedaan dan aloude sociaaldemocratische idealen geweld aandoen? Dit is wel humor, zeg.
Ik vermoed dat de griezels zoals jij ze noemt, zullen proberen die jongen Klaver van Groen Links te lubben en in het pak te naaien zoals ze met de PvdA’ers Samsom en Asscher hebben gedaan. Als Klaver tuk is op het regringspluche en ijdel genoeg om toe te happen, dan krijgt hij met de piranha’s Rutte (VVD), Pechtold (D66) en Buma (CDA) te maken. Dat gaat Klaver nooit redden, dus zal hij allengs meebuigen en neoliberaal beleid gaan helpen bestendigen. Hij zal in ieder geval niet proberen de doorgeschoten dereguleringen en pseudoprivatiseringen terug te draaien.’

‘Zo neutraliseren de vogelspinnen nog een potentieel links “gevaar.”‘

‘Samsom en Asscher zijn een eitje geweest. De “broodnodige” bezuinigingen gingen over de ruggen van vooral PvdA-kiezers. Pecies die medeburgers die erop hadden vertrouwd dat de PvdA (Samsom & Asscher) ervoor zouden zorgen dat de zure bezuinigingen eerlijk verdeeld werden over de Nederlanders en niet juist de VVD-populatie uit de gure wind zouden houden.’

Ilham vervolgt: ‘Dit Trouw-commentaar pleit meteen impliciet voor een herijking – in die kringen zeggen ze: herbronning – van deze specifieke gristelijke moraal: niet meer zo klef met de kansarmen, luitjes! Dat is verschaald gristendom, dat evenzeer schreeuwt om een update, een face lift, met als doel: toekomstbestendigheid in de 21ste eeuw van deze clubs. Misschien, onbedoeld, briljant, hoor.’

‘Toch is het ráár dat er van “links” maar geen reactie komt op dit soort frames,’ zegt Willemijn, ‘alsof de lui bij de SP bijvoorbeeld volkomen verdoofd en van de wereld zijn! Ze staan met de mond vol tanden. Heel raar hoor. Getuigen van benedenmaatse politieke kwaliteit vind ik dat. Geen wonder dat de neoliberalen de vloer met de zogenaamde linksen aanvegen. Laten we dus maar gauw allemaal neolibs worden, dan zijn we vermoedelijk sneller van de aardse ellende op dit ondermaanse tranendal af. Vooral vanwege het milieu, want dat is niet voor framing vatbaar.’

 *  Vrolijkheid *

 

Hoofdredactie TROUW:  ‘De zware opgave voor de PvdA’  (8:47, 18 maart 2017)

https://www.trouw.nl/opinie/de-zware-opgave-voor-de-pvda~a732dacc/

Zie voor de Weberthese het deel over de protestantse sekten in Amerika in Max Weber (2012): De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme (Nederlandse vertaling uit het Duits) /  uitgever Boom, ISBN: 9789461055804

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,