RSS

Tag Archives: Diederik Samsom PvdA

Gaat ex-PvdA’er Jacques Monasch ex-VVD’er Geert Wilders evenaren of zelfs naar de kroon steken?

‘Ontpopt Monasch zich straks net als Geert Wilders tot succesvol politiek ondernemer? Wilders verdient al jaren een dikbelegde boterham aan zijn politieke handeltje. Hij brak in september 2004 uit de VVD-fractie en heeft zich intussen gemanifesteerd als een succesvolle politieke entrepreneur. Wilders heeft sinds zijn breuk met de VVD in de Kamer gezeten. Momenteel bezet zijn PVV, als vereniging met één lid (te weten: Geert Wilders), 12 zetels in de Tweede Kamer, evenveel als D66. Gaat Jacques Monasch dit evenaren?’ Semanur kijkt vragend rond.

‘Gezien de geschiedenis die mij van Monasch intussen bekend is, betwijfel ik dat, ‘antwoordt Willemijn, ‘Wilders had meteen een focus – de islam – en daar heeft hij zich in vastgebeten. Wilders heeft gaandeweg zowel zijn politieke product vervolmaakt, alsook de wijze waarop hij dat product aan de man brengt. Monasch heeft niet zo’n focus en ik vind hem nogal zwalkend en zwabberend. Neen, ik geloof niet dat Monasch het lang zal uitzingen in de Kamer. Monasch is geen keiharde politieke marktkramer als Wilders. Wilders is en blijft tenslotte een VVD’er die een eigen zaak is begonnen.’

Zorah: ‘De islam als object om tegen te ageren, vormt voor Wilders een vaste en zekere bron van inkomsten. Hij moet nu alleen oppassen dat hij tijdig overschakelt van Marokkanen naar Syriërs en andere moslims. Hij moet aan productdifferentiatie doen. Voor de rest kan Wilders gewoon de islam en de vreemden die aan die islam vastzitten, blijven uitbaten. Ik denk dat Wilders tig keer per dag een dankgebed richting Mekka uitspreekt. Het is zijn voornaamste bron van inkomsten.’

Willemijn: ‘Godsdienst is voor politici een erg aantrekkelijk thema. Kijk naar de SGP van Kees van der Staaij. Die heeft net verkondigd tegen de islamitische gebedsoproep te zijn, want er komen verkiezingen aan. De SGP vist zodoende in de PVV-vijver, maar moet dat voorzichtig doen. Wel identitietspolitiek bedrijven, maar niet meteen geassocieerd worden met de PVV. En natuurlijk de regering steunen die mee-bombardeert in Syrië of overal waar christelijke of yazeri vrouwen als seksslavinnen worden gehouden.
Dat bombarderen veroorzaakt veel vluchtelingen. Die komen dan naar ons toe en dan zegt Van der Staaij (terecht overigens) tegen de moslims onder hen: jullie moeten je aanpassen en niet op vrijdag van de moskee schreeuwen, want dat vinden wij gristenen niet goed. Bombarderen mag weer wel, als het maar niet op gristenen is. Best moeilijk hoor, politiek-godsdienstige afwegingen maken. Die guppen onder de Haagse kaasstolp zijn hier de hele dag mee bezig, dus geen wonder dat ze zulke hoge salarissen krijgen.’

‘Deze acties begrijpt Jan met de Pet,’ zegt Semanur, ‘net zoals het gekrakeel over Zwarte Piet. Ga je iets dieper en complexer op de zaken in en probeer je verbanden te leggen en grotere samenhangen te suggereren, dan haakt het kluitjesvolk af en schakelt het over op chips,bier en een Songfestival. Die grotere verbanden worden ook steeds tegenstrijdiger, dus wat moet je als eenvoudige loonslaaf? Uiteindelijk krijgen we de politici die we verdienen, hoe zuur sommigen onder ons dat ook vinden.’

‘De zekerste manier om je hieraan te ontrekken, is zo snel mogelijk heel erg rijk te worden,’ zegt Willemijn, ‘dan heb je met dat getrek en geduw op die neoliberale Markt niets meer te maken. Je bestelt je boodschappen on line, laat ze thuis bezorgen en je boekt on line vier keer per jaar je vakantie naar de Balearen of de Rivièra. Of je trekt je terug in je compound. Je hoeft die domme massa niet eens te zien laat staan te ontmoeten als je dat niet wilt. Af en toe misschien, via de televisie.Heel even maar hoor.’

‘Nietzsches “laatste mens” ‘, zegt Semanur.

Zorah zucht en zegt: ‘Meneer Monasch heeft in 2007 wel zijn Seven Pillars of Wisdom (zijn ‘Zeven nieuwe veren’) het licht doen zien, maar ja, hij is geen Peter O’Toole, natuurlijk.’

* Vrolijkheid *

‘Een haan met maar zeven veren is een geplukte kip,’ zegt Semanur, ‘ ook als het rode veren zijn. Bovendien heeft Monasch al die tijd met de rest van de PvdA, inclusief Lodewijk Asscher, gecollaboreerd met de neoliberale VVD. Het ergste gevolg voor de PvdA is dat de zogenaamde strijd om het lijssttrekkerschap nu nog wezenlozer wordt. Monasch was weliswaar een collaborateur, maar hij stond niet zo in de schijnwerpers als Lodewijk Asscher die vicepremier is en natuurlijk Diederik Samsom, die de ultieme PvdA-sociaaldemocratie-sloper is. Nu gaan die twee hoofdcollaborateurs Samsom en Asscher zogenaamd met elkaar in de ring. Dat is bizar. Het tekent het wezenloze karakter van deze PvdA, ten voeten uit.’

smerige-campagne

Zorah merkt op dat de aandacht van de media-analisten jammer genoeg geen aandacht besteden aan het verschijnsel afsplitsingen en uitbrekende politici. ‘Is dat een trend? Wat moeten wij er als zogenaamde democratische politiek bewuste maatschappij voor consequenties aan verbinden? Waarom wordt het referendum als democratisch correctiemiddel en kompas, zo eendrachtig doodgezwegen? Dat vind ik beklemmend.’

‘Zorah heeft gelijk,’ vindt Willemijn, ‘wat hebben wij er als burgers aan dat individuele beroepspolitici op de raarste momenten een fractie van ons ongenoegen mobiliseren en daar alleen zelf beter van worden. In een referendum kunnen we met ons allen een tussenrapport aan de carrièrepolitici uitdelen en zo ons ongenoegen (of onze loftuitingen!) laten blijken . Als we net als in Zwitserland het referendum structureel inbedden in ons politieke systeem, zal onze democratische rechtsstaat daar flink van opknappen.’

Zorah: ‘Is eigenlijk ooit onderzocht of de frequentie van politieke dissidenten zoals Wilders destijds en nu Monasch, in landen met referendum (Zwitserland) minder is (of zelfs totaal onbekend!) dan in representatieve democratieën zonder referenda?’

‘Interessante correlatie zou dat zijn,’ zegt Willemijn, ‘maar referenda dwingen de beroepspolitici tot leveren van kwaliteitspolitiek en daar zit hem de bottle neck volgens mij. De huidige soort beroepspolitici heeft veel liever een instabiel en potentieel chaotisch speelveld. Dan kunnen ze opportunistisch opereren terwijl ze dat uitventen als flexibiliteit en improviserend kiezen uit “schaarse alternatieven.“ Zo framen ze visieloosheid in een klap weg. De chaos waarbij ze gedijen, die schrijven ze toe aan de globalisatie, en als het effe kan vergroten ze de chaos moedwillig, zodat er geen sporen achterblijven die naar hen leiden als veroorzakers en aanstichters van incidenten en wanorde, anomalie. De haarden van incompetentie zijn zij, de huidige politici. Enfin, die affaires en schandalen stapelen zich niet voor niets op.’

Nicole Besselink: ‘Monasch doet kabinet en met name PvdA pijn’ /  TROUW  07/11/2016

‘Monasch kiest voor eigen gelijk’ / NRC 08/11/2016

 

nelpuntnl.nl

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Het ‘flitslid’ als Viagra voor de PvdA

‘De gehoopte wederopstanding van de PvdA middels het flitslid als Viagra, precies zo is het,’ zegt Marieke lachend, ‘en zoals Viagra een nep-erectie geeft en een oneigenlijk middel voor erectie is, zo is het flitslid dat ook in de politiek.’

‘Het maakt helemaal niet meer uit, wie er op een partij- of politieke pipo stemmen,’ zegt Zorah, ‘daarom kunnen politieke merken dit middel te baat nemen. Alleen al vanwege de publiciteit en de prikkel om te gaan stemmen, zoals je tegenwoordig op alles kunt stemmen voor de fun. De spin off die politieke merken hopen te verwerkelijken is, dat flitsleden ook bij de “echte” verkiezingen op de club zullen stemmen waarvan ze flitslid zijn geworden.’

politiek-priapisme

‘Dat moet de achterliggende motivatie zijn,’ zegt Semanur met een brede grijns, ‘want al dat gebabbel over het democratie-verhogende effect dat flitsleden teweegbrengen, vind ik complete kletskoek.’

‘Democratie? Lariekoek!’ zegt Marieke, ‘ze willen je verleiden straks te stemmen op je flitsmerk, want het enige dat bij die lui telt, zijn de zetels. Ze hopen op enige residu-merkenloyaliteit als gevolg van het voor-de-lol-stemmen op een merk. Dan stem je straks misschien ook weer op de PvdA, want je hebt tenslotte 2 euro betaald, en als je niet tijdig je lidmaatschap opzegt, blijf je nog officieel lid ook! ’

Semanur vindt dat het principe niet verschilt van stemmen op de PVV van Wilders, want dat is een vereniging met maar een lid: het Flitsende Lid Geert de Grote. Een perverse vorm van politiek priapisme.’

* Vrolijkheid *

‘Mensen die op Wilders’PVV stemmen, beseffen niet dat ze op een politieke kwakzalver stemmen,’ zegt Semanur, ‘dat is veel erger, want geniepiger, tersluikser. Die mensen denken dat ze op een heuse politieke partij stemmen, want zo presenteert Wilders zijn club ook. Nou bestaan er geen heuse politieke partijen meer, maar toch ……’

‘Flitsleden hoeven maar één keer twee euro te betalen om op een persoon te stemmen van wie zij vinden dat die als lijsttrekker moet fungeren,’ zegt Zorah, ‘en dat maakt mogelijk dat je als niet-lid van PvdA een lijstrekker kunt meebenoemen. Indien een raddraaier en/of concurrent het organiseert, koopt die gewoon tig stemmen voor 2 euro per stem en laat die op de meest ongeschikte kandidaat stemmen. Het vergt enige organisatie en een financiële investering, maar het kàn.’

‘Ik zou het als regulier PvdA-lid een schoffering vinden wanneer niet-leden over lijsttrekkers van mijn partij konden stemmen,’ zegt Semanur.

‘Dit scenario van kidnappen, werd bij ons meteen besproken,’ merkt Marieke op, ‘en de Trouw van vandaag (22.10.2016) bespreekt de mogelijkheid van rommelstemmen ook. De PvdA heeft het drie jaar geleden al gedaan in Utrecht, Groningen en Zoetermeer. De hilarische noot was dat het oncontroleerbaar was of mensen twee keer gingen stemmen. Er staat niet of Spekman dit manco heeft gerepareerd, alleen dat “actieve politici voor andere partijen worden geweerd.” Wat dat inhoudt, weet ik niet.’

‘Nou ja,’ zegt Semanur, ‘wat mij betreft zou ik de moeite niet eens nemen. Ik stem überhaupt niet meer. Wanneer je manipulering via flitsstemmen wil bedrijven, moet je daar aanzienlijke energie in steken en dat loont alleen voor concurrerende clubs, of voor de PvdA zelf, als ze via buitenstemmen bepaalde kandidaten willen promoten of de event willen pimpen.’

‘Nou, ze gaan hun gang maar,’ zegt Marieke, ‘de meesten van ons stemmen niet eens meer. Ik vind het argument van legitimering van de kandidaten via flitsstemmen, dus buitenstaanders, een non-argument.

morgenrood

Stemmen door buitenstaanders, draagt helemaal niet bij aan de legitimering van de kandidaten. Het erodeert legitimering juist in den brede. Net als Semanur zegt: ik zou het als een schoffering door het partijbestuur ervaren en dat zou de legitimering van het partijbestuur voor mij juist verminderen. Dus dan krijg je een minimaal gelegitimeerd partijbestuur dat marginale legitimatie koopt voor kandidaten via flitsstemmen. Geef mijn portie dan maar aan Fikkie!’

‘Het komt neer op het openlijk genereren van stemmen door het voeren van reclame,’ zegt Zorah. ‘Met dit flitsstemmen windt de PvdA daar geen doekjes meer om. Ze kunnen niet meer reclame maken door inhoudelijke manipulatie van hun boodschap, want dat prikt iedereen inmiddels door. Dus hebben ze bedacht dat ze het kiezen, het stemmen, als reclamemiddel inzetten. Het is stemmen omwille van het stemmen en niet om een bepaald politiek standpunt te bevestigen of te verstevigen. Daarmee wordt het politiek gezien een loze, lege, exercitie.’

‘Goed gezegd,’ zegt Marieke met waardering, ‘en dat maakt dat de “gekozen” kandidaat haar of zijn mandaat op die manier zal opvatten: niet geworteld in PvdA-gedachtengoed. Als dat er al en nog zou zijn.’

‘Dus nog vrijblijvender dan nu toch al het geval is,’ zegt Zorah. ‘Zo’n gekozene zal geneigd zijn te zeggen: ik zorg voor stemmen, dus ik zorg voor jullie riante inkomens en brood op de plank, dus ik bepaal wat er politiek gebeurt. Het is volgens mij alleen maar nog meer dood-in-de-democratische pot.’

*  Stilte *

‘Ja,’ zegt Semanur, ‘ik moest het even laten doordringen en ga er nog over nadenken, maar wat Zorah zegt, lijkt me correct. Iemand – ik heb het over de tegenwoordige beroeps- en carrière politici – die mede is gekozen door gelegenheidsstemmen, zal vermoedelijk nog meer dan de huidige politici toch al zijn, geneigd zijn om gelegenheidsstandpunten te verkopen. Te verkopen. Als het maar stemmen oplevert. Nog meer commodificatie van “een product” dat zich uit de aard der zaak niet leent tot vermarkten.’

Marieke zegt dat deze truc met de flitsstemmen onlosmakelijk verbonden is met het tegenwoordige type “politicus”: de entertainer die met gevatte one liners en snedige vliegenafvangers scoort, ook al heeft zij nul komma nul inhoud en de visie van een Mark Rutte. Als ze het publiek echt politiek zouden kunnen binden dan zou dit soort pseudopolitieke kermisattracties niet nodig zijn.

verdwaald-flitslid_cactus

‘Vergeet “de oortjes” niet, ‘herinnert Semanur de aanwezigen, ‘tegenwoordig zijn die oortje zo klein en tegelijk zo gevoelig dat niemand ziet of een politicus wordt voorgezegd door paardenfluisteraars. Zo’n souffleur kan heel ergens anders zitten met een staf aan assistenten om zich heen. Via een beeldscherm ziet ze het optreden van haar baas of bazin en op de juiste ogenblikken fluistert ze de infoboodschap door. Vooral als het om cijfers gaat, erg handig. Dan lijkt het net alsof je zelf alles weet en paraat hebt.’

‘Ik vind het stuk van PvdA’er Ruud Koole in de Trouw van vandaag goed door zijn manier van kritiek spuien, ‘ zegt Zorah. ‘Er staan vier of zo stukken in Trouw over de PvdA-stunt met flitskiezers, inclusief het redactioneel commentaar, maar Koole doet het subtiel. Hij schrijft dat de stunt met flitsleden kán, maar zijn stukje ademt wat mij betreft helemaal het tegendeel uit.’

‘Retorsich slim,’ zegt Marieke, ‘want dan lezen de partijgenoten het misschien. Anders denken ze: hè bah, Ruud Koole met zijn eeuwige kritiek, die gaan we niet lezen.’

‘Koole is net als Paul Kalma en andere PvdA’ers met inhoud, gemarginaliseerd in de PvdA,’ merkt Semanur op. ‘Dom en eeuwig jammer, maar blijkbaar onvermijdelijk in deze tijd waarin bijna iedere beroepspoliticus voor eigen gewin gaat. Koole geeft partijleider Spekman openlijk een sneer, maar ik vind het inderdaad een stukje understatement van klasse. De kop alleen al: “Kiezers hebben zo een echte keuze”, welke kiezers? Koole zegt: “De verkiezing van de lijsttrekker door alle partijleden voorkomt dat de aanwijzing van de politiek leider slechts een zaak is van de partijtop alleen.”  Alle partijleden, dus flitsleden zijn net zulke volwaardige partijleden als de jarenlange PvdA-leden? Volgens Spekman, formeel wel. Ja hoor, meneer Spekman. Dit is ironie van Koole. Zo lezen wij het tenminste.’

ruud-koole

Marieke: ‘Koole wrijft het ook nogeens in dat Samsom en Asscher hebben gecollaboreerd met de VVD en dat het dus simplistisch is om te denken dat de kiezer een zogenaamde strijd tussen die twee als een strijd tussen standpunten zal zien. Jack Monash heeft trouwens ook meegedaan en gretig gecasht, dus niemand van de establishment-concurrenten is onbevlekt en de zogenaamde concurrentie is een doorzichtige manoeuvre. Louter für die Bühne.’

“Ik vind het een belediging van mijn intelligentie als kiezer,’ zegt Zorah, ‘dat de Haagse kaasstolper en hun handlangers denken dat ik hun doorzichtige gerommel niet zou doorzien en al hun bla bla blindelings slik.’

Semanur vervolgt: ‘Koole schrijft: “De lijsttrekkers zijn intern getest voordat zij het strijdtoneel van de verkiezingen betreden. Zij weten zich gesteund door de leden.”  Ja, ja, intern getest. juist, intern, in de partij. Wat weten de flitsleden van die interne test? Die zijn immers geen lid van de PvdA? Dat zijn buitenstaanders, passanten. Koole: “ Zij weten zich gesteund door de leden,” welke leden? De flitsleden stemmen alleen en steunen daarmee de kandidaat helemaal niet. Hooguit legitimeren ze door hun stemmenaantal. Maar een stem van een flitslid hééft geen intrinsieke legitimiteitswaarde. Het is een leeg getal, een cijfer. Meer niet.’

het-ere-flitslid

‘Dat schrijft Koole ook aan het slot,’ zegt Zorah: ‘ “Het is daarom goed dat de PvdA niet is overgegaan tot het  openstellen van de interne verkiezingen voor niet-leden. De identiteit van een partij zou vervagen door de invloed van passanten.”  Dat Koole die mogelijkheid zelfs verwoordt, dat interne partijverkiezingen voor niet-leden zouden kunnen worden opengesteld – Bizar!
Die afronding over identiteit is het gif in de staart, want die identiteit wordt met de stunt van de flitskiezer natuurlijk wel degelijk aangetast. Mede door het eroderen van de legitimiteit van het partijkader dat zulke stunts uithaalt. Van wat voor een partij ben je in godesnaam lid? Dit partij-establishment kan niet genoeg gewone burgers als lid en kiezer aan zich binden, daarvoor is de inhoudelijke kwaliteit van de pipo’s op het pluche ontoereikend, en dus gaat dat partij-establishment over de rug van de trouwe en loyale partijleden stunts uithalen puur om stemmen binnen te hengelen. Want een plucheplek betekent: financieel vet scoren.’

‘Politici lopen financieel gewoon ongeneerd binnen,’ zegt Marieke, ‘de een nog sneller en grover dan de andere.’

‘Weet je die invloed van de leden die er volgens Koole voor zorgt dat “de politiek leider zich niet te ver van de identiteit van de partij verwijdert” gaat alleen op voor echte leden en dus niet voor flitsleden,’ zegt Semanur, ‘die hebben alleen “invloed” door hun eenmalige getalsscore, maar kun je dat invloed noemen. Dat is een eenmalige impact en geen invloed met een duur.
Ik denk dat we Koole misschien te veel ironie toedenken; wij lezen het in de ironische modus, maar dat wil niet zeggen dat Koole het zo bedoelt, maar met zijn bedoelingen hebben we tijdens het lezen niets te maken. Dat is zo.‘

Zorah herinnert de aanwezigen aan de discussie in de werkgroepen over het referendum als politiek middel om de burger bij de politiek te betrekken en het vergelijken van deze stunt met de flitsleden met het institutionaliseren van het referendum. Het referendum ligt parallel in het verlengde van deze discussie over flitsleden als politiek Viagra. Daar gaan we op doorstuderen. Intussen zijn we enkel bevestigd in onze overtuiging dat niet-stemmen de beste optie is.

Semanur: ‘Het referendum keert de zaak als het ware om. Dan zijn de pluche-pipo’s de flits-flapdrollen en niet de burger-kiezer. Politici zijn passanten, die komen en gaan. Niet wij. Wij burger-kiezers zijn insiders, ingezetenen, wij ervaren het beleid van de plucheklevers dagelijks aan den lijve dus we zijn terdege geïnformeerd over wie ons wat aandoet en daarover geven we graag tussenrapporten in de vorm van referenda. Volwassen referenda en geen flut-flauwekul-vragenlijstjes. Echte referenda betrekken de burger-kiezer werkelijk bij de politiek, maar dat willen de beroepsolitici helemaal niet. Die willen ons met reclame lijmen en lubben en zand in de ogen strooien.’

‘Geen wonder dat zowel de media als het politieke establishment het thema referendum zorgvuldig doodzwijgen, in de hoop dat het vanzelf wel weer weggaat,’  zegt Marieke.

HEAR! HEAR!

 

 

Dagblad Trouw zaterdag 22 oktober 2016    –   Ruud Koole: ‘Kiezers hebben zo een echte keuze’

Morgenrood” (strijdlied)

 

neoliberale-politicus

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

“Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.” (Wittgenstein)

‘De burger weet intussen donders goed dat hij niets heeft in te brengen via de representatieve democratie. De beroepspolitici die zich als volksvertegenwoordiger afficheren, hebben niks in de melk te brokken en dansen naar het pijpen van de GigaBanken. Dus dan stem je niet meer (een exit als kiezer), of je doet alsof de politiek onderdeel is van de entertainment-industrie en je voegt je bij de kermisgangers. Dat vind ik tragisch.’ Semanur zegt het met een ernstig gezicht.

Marieke: ‘In de EU hebben we de macht van het Grote Geld real time gezien aan wat er met de Grieken gebeurde: stemmen wat ze wilden en tot ze blauw zagen, maar Goldman Sachs en het IMF zeiden: NEEN! Einde verhaal.’

‘Toch blijven journalisten over politici en politiek schrijven alsof er niets aan de hand is met de democratie,’ zegt Semanur sip, ‘ik las net op de sites van Trouw en NRC twee stukken over Asscher en de PvdA. Alsof er niets is gebeurd! Net alsof de collaboratie van de nepsociaal-democraten met de neoliberalen helemaal niet heeft plaatsgevonden! Alsof je deze PvdA-politici gewoon op hun gebabbel kunt vertrouwen!’

asscher-for-president

‘Dat kun je bij geen enkele moderne carrièrepoliticus. Maar wat moeten journalisten anders?’ vraagt Marieke. ‘Die journalisten hebben ook een hypotheek en een gezin. De schoorsteen moet nu eenmaal roken, dus maken ze er iets van. De meesten zullen echt wel weten dat ze mee doen aan de grote zinloosheid. Ik word er niet vrolijk van, maar okay, ik hoef niet te schrijven voor een krant of site en ik kan me gewoon van stemmen onthouden. Hoe ongaarne ook, want ik zou graag willen stemmen, maar ik weet bij Jove niet op wie. Geen van die pratende hoofden stelt iets wezenlijks voor. Ze presenteren hun acts and that’s it. Tragisch, voor ons. Zeker. Benieuwd wanneer de wal het schip keert, want je kunt zelfs de kluitjesmensen toch niet eeuwigdurend bedotten?’

‘Zou het onderwerp REFERENDUM nog aan bod komen bij de komende verkiezingen?’ vraagt Semanur zich af. ‘Een degelijk geïnstitutionaliseerd referendum, zoals de Zwitsers dat hebben, dat zou een slok op een borrel schelen als het om het keren van de verloedering van de politiek en democratie gaat.’

Marieke zit het somber in voor het referendum. ‘Alles wat authentieke en inhoudelijke politiek zou kunnen vereisen en bevorderen, en de burger zou dwingen zich serieus in politiek te verdiepen, wordt gefnuikt. Dit slag politieke entertainers zit daar niet op te wachten en de media bestaan in symbiose met het establishment. Dus tel uit je winst. Politiek en kiezer leven langs elkaar heen, maar ze houden hun façade en masker op. Dat is voor de korte en middellange termijn best comfortabel.’

‘Bij echter crises merk je hoe dat politiek-democratisch tekort ons allen opbreekt,’ zegt Semanur. ‘De migrantenstroom is het meest recente voorbeeld voor het op grote schaal in de soep lopen van een giga-organisatie als de EU. De laatste rel bij de Nederlandse belastingdienst onder VVD’er Eric Wiebes met die onzalige marechaussee-generaal Hans Leijtens, brengt de betonrot van onze staatsinrichting weer eens aan het licht, maar wat wordt daaraan gedaan? Het is gewoon wachten op de volgende geldverslindende misser.’

‘Tja,’ zegt Marieke, ‘zulke gezonde en degelijke mensen als belastingdeskundige Leo Stevens zitten moreel en karakterologisch te degelijk in elkaar om bij dit kluppie plucheklevers in de smaak te vallen. Mensen als Stevens zijn geen kermiskwanten en zij eisen kwaliteit. Die prikken door gladde babbels heen. Dat betekent in deze tijd: afgekeurd!’

Semanur: ‘De NRC schrijft in zijn commentaar van vandaag over Samsom en Asscher, die het voor de show tegen elkaar opnemen in de strijd om het partijlidmaatschap. Luister:
“Beiden zijn verantwoordelijk voor het beleid dat sinds 2012 met de PvdA in het kabinet is gevoerd. Beiden hebben dit beleid de afgelopen jaren hartstochtelijk tegen gevoelens van de eigen achterban in uitgedragen.
Over wie die stemgerechtigde leden straks zijn, kunnen ook vragen worden gesteld. Speciaal voor de verkiezing introduceert de PvdA een tijdelijk lidmaatschap. Wie twee euro overmaakt wordt een maand lid en kan zijn of haar stem uitbrengen op een van de kandidaten. De optimistische interpretatie is dat de verkiezing hiermee zo open mogelijk wordt. Maar de sombere benadering is dat met een dergelijke lage financiële drempel het lijsttrekkerschap voor buitenstaanders ‘te koop’ is.
Lodewijk Asscher heeft zich gemeld. De PvdA is weer even volop in het nieuws. Als het aan het partijbestuur ligt, gaat het straks om Lodewijk of Diederik. Maar bovenal lijkt het toch vooral om aandacht te gaan en niet om inhoud.” [Einde citaat]

Een tamelijk neutraal stuk over een politieke gotspe, vind ik het. De PvdA heeft platweg gecollaboreerd met de neoliberalen nadat Samsom stemmenwinst had behaald door geheel andere verwachtingen te kweken! Maar goed, de NRC is een deftige krant.’

‘Ik vind het veel erger dan een gotspe,’ zegt Marieke, ‘ik vind het bot-opportunistisch. Ik zou toch al nooit stemmen op een nepsociaaldemocratische club die ongegeneerd neoliberaal afbraakbeleid helpt uitvoeren, maar de zeer lage dunk die ik daardoor al van deze PvdA-politici had, wordt extra bevestigd door dit naargeestige gedoe. Deze PvdA’ers hebben geen benul waar het bij politiek om gaat. Dat bewees Samsom ook al met zijn uitruilformatie destijds met Rutte.’

‘Beklemmend,’ zegt Semanur, ‘dat pipo’s die politiek bedrijven zonder politieke inhoud, op het pluche en aan de knoppen zitten. Deze jongens hebben geen idee van en totaal geen gevoel voor wat politiek is. Voor hen is het niet meer dan schuiven met lege termen. Vandaar dat Samsom en Rutte destijds politieke principes konden uitruilen. Bizar, maar wel een grotesk gevaarlijk gegeven.’

 

 
Leave a comment

Posted by on oktober 18, 2016 in de media, framing, Maatschappij, politiek en zo

 

Tags: , , , , , , , , ,