RSS

Tag Archives: discriminatie

Waarom geen referendum gehouden over “de perceptie-vraag” of we witmensen intelligenter vinden dan zwartmensen, of omgekeerd?

‘Mevrouw Kajsa kutje karnemelk Oh oh (K.K.K.o.o.) wil ten koste van alles voorkomen dat er een correctief-raadgevend-referendum wordt bekokstoofd over onze perceptie aangaande de IQ-verschillen tussen zwart – wit. K.K.K. wil geen zwart – wit dichotomie aanblazen. Ook geen lobotomie. Zelfs niet bij voltooid-levenders. Ook niet wanneer die op D66 stemmen of lid zijn van die enge club. In die laatste gevallen zou lobotomie een uiterst humane ingreep kunnen zijn.’

‘En bo-tanie? Mag botanie nog worden onderwezen op onze scholen?’

‘Neen, neen, neen! Niet onderwezen, maar hooguit aangeleerd, of zelf opgedaan.’

‘Oóóóh, gelukkig maar, want daar hoef je niet “bevoegd” voor te wezen. Aanleren en kennis opdoen, kun je goddank buiten de officiële leerfabrieken om praktiseren en plegen.’

‘Leerfabrieken, brrrrrrr. Een heel toepasselijke naam, zeker als de wind verkeerd waait.’ Willemijn knijpt haar neus dicht. ‘Dat essay van historicus Eelco Runia in de NRC van 20 januari 2018 gaf er een proeve van weg en die KNAW-adviserend-corrigerende brochure over de aantrekkelijkheid van ons polderland als onderzoeksland (ISBN 978-90-6984-721-4) wreef dat er nogeens goed in. Brrrrrr …. Zo rieken dooie paarden, waar je liever niet aan moet trekken.’

‘Geen wonder, de toonzetting van die KNAW-brochure. Het zijn immers slagers die hun eigen vlees keuren.’

‘Het gaat om het algehele niveau van ons Onderwijs en nu wordt de aandacht afgeleid door te focussen op in het Engels lesgeven. Dat laatste is vanzelfsprekend prima, maar moet geen (snobistisch!) doel op zich worden! Joost van de Vondel in het Engels vertalen voor een paper over zijn taalgebruik is kolder! Moeten de Italianen Dante, Tasso en Petrarca in steenkolen Engels gedoceerd krijgen?! Wáánzin! Geef de colleges wis- en natuurkunde in het Engels en economie ook, natuurlijk, dat spreekt intussen bijna vanzelf, maar ga de discussie over het algemene niveau van onsonderwijs niet verleggen!

‘Zachtjes sudderend gaat het niveau van ons Hoger Onderwijs onherroepelijk naar beneden en teloor. Het principe van de gekookte kikker. In naam van de nefast nivellerende “Gelijkheid”! De lieden die een comfortabel leventje in die biotoop leiden en er een flinke boterham eten, zullen natuurlijk niet degenen zijn die de kat de bel aanbinden. Zij hebben tenslotte inmiddels ook zo hun vaste lasten. Wanneer we er straks door derden op zullen worden gewezen, is het te laat, dan is het ach en wee jammeren en hoe heeft het toch ooit zo ver kunnen komen.’

‘D66, dé onderwijspartij!’

‘Waartoe deze inleiding?’ vraagt Mohammad, ‘O ja, het gaat over dat stukje van Philip van Tijn op de Elseviersite van 4 februari jongstleden. Meneer van Tijn vertelt daarin dat hij het moeilijk heeft met de ideeën en verwoorde standpunten van D66-mevrouw K.K.K. . Lees haar Ien Dales-verhaal en je snapt waarom. Meneer van Tijn is vast niet de enige die vraagtekens bij dat verhaal heeft.’

‘Het verhaal van K.K.K. hangt van begin tot eind aan elkaar van de identiteits-retoriek,’ meent Willemijn, ‘ze begint met de lesbische PvdA-politica Ien Dales en ze sluit haar verhaal ermee af: bijna een #Me Tóó! Ik vind haar geneuzel over onze grondwet helemaal geen doorwrocht verhaal, zoals meneer Van Tijn, maar puur afleiden van waarom het eigenlijk gáát. Het referendum zou in onze Grondwet moeten worden verankerd en niet al die identiteitsfranje en -frutsels die K.K.K. opsomt. Die spreken doodgewoon vanzelf, of moeten dat in ieder geval gaan doen. Daartoe is het referendum als emancipatorisch instrument en pedagogisch gereedschap bij uitstek geschikt. Edoch, daarover bij K-3 geen woord! Natuurlijk niet, want voor de neoliberale Rutte is echte democratie, effectieve inspraak, vloeken in de kerk.’

‘Meneer Ramautarsing mag van mij beweren wat en zo veel hij wil,’ zegt Moh., ‘Als hij als donkergekleurde medemens beweert dat donkergekleurde medemensen een lager IQ zouden hebben dan kleurloze witmensen, dan heeft hij voor mij bijna automatisch en default gelijk. Je zou ervoor kunnen pleiten die meneer Ramautarsing tegen zichzelf te beschermen. Geestelijk automutilatie, voortkomend uit ….?  Vul zelf maar in. Daar kun je misschien zelfs een verkiezingsprogramma mee vullen.’

‘Beschermen, door hem erelid van D66 te maken?’

‘Bijvoorbeeld. Homeopathische verdunning en zo.’

‘We worden melig jongens,’ zegt Moh. ‘Laten we afsluiten met een paar links.

Ik heb onlangs een video van Café Weltschmerz bekeken, met Baudet, Waling en Cliteur. Ik moest wennen aan het format. Dat is namelijk anders dan de gelikte pre-fab-formats waarin we zulke gesprekken door de conventionele media meestal krijgen voorgeschoteld.
Baudet praat nog niet met meel in de mond, maar ik vraag me af of hij dat zou blijven doen wanneer zijn club groter groeit.’

‘Laten we er nog twee links bij zetten,’ oppert Willemijn, ‘ 1) een gesprek van Erik de Vlieger met Baudet en 2) een filmpje van Baudet – Pechtold in de Kamer, waarbij het mij vooral gaat om die uitwisseling van blikken van verstandhouding tussen Rutte en Kajsa Ollongren op tijdlijn 1:38 – 1:40 van de video.’

Zygmunt Bauman (2001): Community. Seeking Safety in an Insecure World / Polity, ISBN: 0-7456-2635-1 (pbk)

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kinderboerderij

Volkskrant 18 april 2016 (artikel Willem Veenstra): “Stel: Erdogan wil Hans Teeuwen laten vervolgen omdat de cabaretier hem afgelopen week ‘een jongenshoertje’ noemde. Dan kan de Turkse president een beroep doen op artikel 267 van het wetboek van strafrecht. Daarin staat dat het beledigen van een bevriend staatshoofd verboden is. Erdogan moet dan een klacht indienen bij de Nederlandse regering en ‘via de diplomatieke weg verzoeken om strafvervolging’.

Is de wetgeving achterhaald?
Ja, zeggen veel strafrechtdeskundigen. ‘Er is geen enkele rechtvaardiging voor een wettelijk onderscheid tussen een staatshoofd en een gewone burger’, aldus advocaat Gerard Spong. Waarom zouden we de een beter willen beschermen dan de ander, vraagt hij zich af. ‘Een staatshoofd is gezien zijn positie ook nog eens beter in staat zich te verweren dan een burger. Weg met die wet!’ “

Joost Turkentrekker

“Op het eerste gezicht klinkt wat meester Gerard Spong zegt heel aannemelijk en democratisch. Maar, indien meester Spong beweert dat een staatshoofd een bevoorrechte positie heeft, dan vergoelijkt hij toch openlijk, zij het impliciet, klassenjustitie?”

“Nou, ik denk eerder: inkomensongelijkheid. Ik denk dat meester Spong bedoelt dat staatshoofden veel meer verdienen dan gewone burgers en dat ze dus vééél hogere advocatenhonoraria kunnen en moeten betalen. Indien jij een rijkaard beledigt en die huurt advocaat Spong in om zijn gram te halen, dan krijg je geheid veel eerder een douw dan wanneer jij Loe de behanger, voor Loe de behanger uitmaakt. Die geeft je waarschijnlijk een peut en dan moet jij hèm betalen. Daar hoeft meester Spong niet eens aan te pas te komen, dat kan zo’n ongeletterde provinciale kantonrechter ook. Dat is rechtvaardig. Geloof ik tenminste. Maar houd met ten goede, ik ben niet van D66. Dat is de club van de kantonrechters.”

“Nog iets: wanneer ik Erdogan of Demirel (ik noem maar een makkelijke Turkse naam) beledig omdat hij een gewone Turk is, ben ik dan niet racistisch? Of hangt dat van mijn scheldwoorden af. Als ik zeg: Demirel is een kinderboertje en bijna niemand kent Demirel, hoewel de naam oorspronkelijk niet uit Groningen komt, tja, wat dan …? Dan beledig ik iemand die een Turks klinkende naam draagt. Dat is toch zijn eigen schuld? Of niet dan? Dan vráág je er toch om voor kinderboertje te worden uitgescholden?”

“Daar heb je het probleem bij de kop: zou jij iemand die géén Turks klinkende naam draagt voor kinderboertje uitschelden? Dat slaat toch als Dirk op boter? Alleen personen met een Turkse naam komen in aanmerking voor het scheldwoord ‘kinderboertje’!”

“Oef, moeilijk hoor. Dit is typisch een probleem voor de bollebozen van D66, want die weten heel nauwkeurig hoe het hoort. Dat is de fatsoenlijkste partij van Nederland.’”

“Kijk, nou ben je heel vilein satirisch, op het pornografisch-obscene af bezig, maar ik kan je niets maken. Toch?”

“Lekker gevoel is dat hè”

 

BSchot Goofy HMV txt

“Zeg, is dit eigenlijk niet raar? President Erdogan bewandelt de koninklijke weg van de aangifte wegens belediging, Mevrouw Merkel stolpert, ze reageert pas tertiair zoals ze primair had horen te reageren, namelijk: laat de rechter (niet de ongeletterde kantonrechter natuurlijk, want die is van D66) beslissen en wat gebeurt er: Erdogan krijgt de volle laag.”

“Ja, wel een beetje raar, ja. Ik huiver vooral als ik bedenk wat voor politieke kwaliteit aan dergelijke reacties als van Merkel is gepaard. Die reacties maken deel uit van een reactie-handelingsrepertoire dat toch wortelt in een zeker ethos, zou je zeggen. Gewoon, wellevendheid, goede manieren en zo. Brrrrrrr ……….. Net als die move van PvdA’er Glans Glimmerkans die met zo’n koffertje vol heisa naar Turkije …… brrrrrr…. Dat laat je toch geen diplomatie bedrijven. Dat gaat gewoon mis, daar komen ongelukken van. Zulke lieden moeten met een muilkorf op aan de lijn bij het hondenhok gehouden worden. Maar je hebt gelijk. Wat was de eerste kreet en de luidste roep van de politici na Erdogans reactie, inclusief de Haagse kaasstolpers: DEREGULEREN! Afschaffen die wet.”

“Ze hebben de neoliberale Pavlov-reflex: dereguleer en het marcheert weer. Het rijmt weliswaar, maar marcheren doet het voor geen meter, natuurlijk. Voor de huidige politici is de beste oplossing van een probleem: de afschaffing van dat probleem. Het heeft ons nek diep in de penarie geduwd, maar die plucheklevers zitten er wel.”

“Had Erdogan maar een fatwa uitgevaardigd tegen die Jan Bramenman. Zodat ‘ie bij de eerste de beste dönner-shoarma-tent een spies door z’n achterwerk had kunnen krijgen … Wat, waarom lach je nou? Ik ben maar half schertsend hoor.”

“Hier hebben we het uitgebreid over gehad: je verklaart dummy’s als die Duitse nepkomiek Böhmermann vogelvrij, wanneer je zo’n wet zou afschaffen. Die wet is er in de eerste plaats om hen tegen zichzelf te beschermen. Een beschaafd staatshoofd doet namelijk een beroep op de wet en laat het verder aan het fatsoen van de nationale politici over. Lieden die een fatwa – of zoals de paus deed: excommuniceren – uitvaardigen verklaren zo’n stuk onbenul tot vrij wild voor andere onbenullen.”

“Inderdaad. De deftige politieke hansworsten hebben de snavel vol van globalisatie en vrij verkeer van personen en wat al niet, maar aan de praktische gevolgen van hun woorden en daden besteden ze geen seconde. De praktijk is nu eenmaal dat als je naar een IS-gebied reist, je grote kans loopt om hals gebracht te worden. Dan kun je nog zo hard roepen dat het tegen de Conventies van Genève is en tegen de Verlichting, bla bla bla bla, maar ik zou voorlopig toch even liever niet naar Syrisch IS-gebied gaan.”

“Moet je nagaan: Rushdie’s ‘Duivelsverzen’ zijn goede literatuur, maar daar had de Ayatollah K. geen boodschap aan. Had die man maar aan de bel getrokken bij de Britse overheid. Had ‘ie natuurlijk nul op rekest gekregen – hoop ik althans – maar …. “

“Ja, wat? Je spreekt jezelf tegen hè. Want als die ayatollah had gedaan wat president Erdogan nu deed, dan had hij erkend dat hij zich in onze rechtsorde kon inleven en ons als beschaafde mensen beschouwde die naar onze eigen wetten recht spreken. Maar dan had de ayatollah ook met rode oortjes de Duivelsverzen gelezen. Maar dan hij ook geen fatwa uitgevaardigd. Dus het is een tegenstrijdige redenering. Toch?”

“Ja, we hebben met een realiteit te maken die we niet prettig hoeven te vinden, maar beter wel onder ogen kunnen zien. Deze Böhmermann brengt bagger voort, maar veroorzaakt deining omdat de beledigde partij zich netjes gedraagt. Wonderlijk.”

“Dit is in feite dubbel: het gaat om goede smaak en het gaat om kwetsen. Böhmermann kwetst ons in onze smaak met zijn wangedrochtelijk product. Daar moeten maar schuttingen voor worden opgericht. Op die schuttingen – bij voorkeur langs de grenzen van Europa op te richten – mogen lieden als Böhmermann hun schuttingtaal spuien.”

“Maar staan er niet al schuttingen rond politieke arealen, waar politici zich plegen op te houden? “

“Hoe bedoel je? Alleen populisten bezigen toch af en toe op het randje schuttingtaal? Die doen dat om via de rechter aandacht te trekken.”

“Neen, sorry, ik word melig, laten we kappen. Ik bedoel dat politici alles over de schutting gooien. Dan zeggen ze dat ze ‘ernaar zullen kijken’ en dat is: hup de riek erin en weg ermee over de schutting.”

“Laten we maar een Piet Paaltjes gedicht lezen, of John O’Mill, of een vettige limerick. Om af te kicken.”

“Er was een man in Cairo,
die stuurde zijn kwakkie per Giro.
Maar zijn vrouw in Parijs,
die zei ben je niet wijs?
Als je wilt neuken dan doe je dat hiero”

“Mwah , die houdt niet echt over. En alweer: Cairo hè. Wat me toch bevreemdt, is dat die smaadbazen het altijd over de boeg van poep, pies, sodomie, pedofilie, geslachtsdaden en -delen gooien. Het zal met een gestremde ontwikkeling hebben te maken, vermoed ik.”

Rushdie_maagd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,