RSS

Tag Archives: elite

Kan het referendum van politieke establishments weer echte elites maken?

immigration-refer Tom Janssen

‘‘Het referendum introduceert ‘directe democratie,’ zonder de ‘vertegenwoordigende democratie’ meteen op de schroothoop te gooien. Zwitserland kent door de vier referenda per jaar een mengvorm van representatieve en directe democratie. Die richting moeten wij ook op!
Het referendum kan als breekijzer dienen om de oligarchische establishments die nu overal in de EU op het pluche gekleefd en vastgekoekt zitten, geleidelijk aan te vervangen door echte, effectieve en functionele politici die inderdaad een elite uitmaken,’ meent Ilham terwijl ze met de krant zwaait, ‘want we moeten echt naar een werkende democratie toe.’

Ze leest voor: ‘ „De democratische malaise in Europa valt niet te ontkennen. Als je de burger niet meer tussentijdse inspraak geeft, kunnen populisten bij verkiezingen de macht grijpen en de koers van het land volledig bepalen. De tijd dat de elites hun gang konden gaan is voorbij”, luidt de waarschuwing van Kriesi. [ einde citaat] Precies wat wij vinden. Kriesi spreekt over elites en wij zeggen establishments en oligarchieën. Die moeten nodig weer elites worden, bekwame en vaardige politici, geen showpipo’s met een gladde bek, geen marskramers en standwerkers die slangenolie verkopen.’

‘Referenda, logisch,’ valt Marieke bij, ‘daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben, al heeft meneer Hanspeter Kriesi dat toevallig wel. Logisch, want net wat Kriesi zegt: “Referenda dwingen de regering dicht bij de wil van het volk te blijven.” Dat is exact de functie van referenda: politici bij de les houden. Niet eens in de vier jaar met gladde praatjes bij de neus genomen kunnen worden, maar zoals de Zwitsers, drie tot viermaal per jaar je kunnen uitspreken over belangrijke onderwerpen middels referenda. Dan moeten de pluchekonijnen zich wel aan hun beloftes houden en kunnen ze veel minder makkelijk meanderen, op avontuur gaan of politiek platte karren door stegen en krochten forceren, want dat is ellende op ellende stapelen. Na vier jaar is de massa het allemaal vergeten en komen de Rijksreclamemakers en freelance Volksverlakkers met nieuwe praatjes voor de vaak en begint de narigheid van voren af aan. Dat schiet niet op.’

‘Het huidige slag beroeps- en carrièrepolitici kan gewoon niet zonder tussenrapporten,’ bromt Sies, ‘ook om henzelf eraan te herinneren waarom het ook alweer ging. Die lui gaan allengs in hun eigen luchtfietserij geloven. Dan brengt een referendum – mits goed georganiseerd en uitgevoerd – ze weer met beide benen op de grond. Daar zijn referenda voor bedoeld.’

‘Referenda helpen de grote lijn vast houden,’ zegt Ilham, ‘want nu kunnen de kaasstolpers tussentijds met allerlei improvisatietjes komen en dat moet niet. Kriesi zegt terecht: “Een referendumcultuur moet groeien” en „Referenda vinden in Zwitserland altijd plaats in de schaduw van het debat onder de elite van politieke partijen, belangengroepen en de media.” Referenda dwingen het establishment tot debat met de kiezer en dat maakt dat alle partijen steeds weer hun doelstellingen expliciet moeten maken en opnieuw formuleren.’

Vadot Laten we Europa redden_2

‘Er moeten geen lieden op het pluche en achter knoppen komen louter vanwege hun partij-connecties en – relaties,’ zegt Marieke, ’lieden die geen enkele voeling hebben met de mensen die ze formeel heten te vertegenwoordigen, maar die ze enkel gebruiken als legitimatie om hun eigen hobby’s te kunnen uitleven. Natuurlijk zijn juist die pipo’s niet erg happig op het referendumsysteem.’

Sies: ‘Dat zegt Kriesi: „Die twijfels over het referendumsysteem leven alleen bij kleine delen van de elite, die totaal anders denken dan het merendeel van de bevolking. Er is in Zwitserland geen andere institutie die zo veel legitimiteit heeft als de directe democratie.” Je moet gewoon beginnen met referenda en er een goede gewoonte van maken.
Degenen die belang hebben bij dit systeem van volksverlakkerij staan niet te springen om een paar keer per jaar een tussenrapport te krijgen over hun presteren, en toch is dat de enige weg die dit rammelende systeem dat nominaal nog representatieve democratie heet – maar dat al lang niet meer is – enigszins geloofwaardig te laten voortbestaan.’

‘De methode Van Reybrouck zal menigeen nog te beangstigend vinden,’ grinnikt Ilham, ‘maar eigenlijk is dat wel de enige echte manier om iedereen bij de gang van zaken te betrekken. Misschien dat dat later ooit nog aan de orde komt. Wellicht kunnen we er tegen die tijd per referendum over beslissen, of we (gedeeltelijke) loting willen. Het thema referendum moet echter urgent geagendeerd worden.’

‘Chapeau voor de NRC,’ zegt Marieke, ‘dat doen ze toch goed. Vlak na elkaar twee belangrijke thema’s agenderen: eerst die onzalige AOW-uitkeringen van joodse Nederlanders of Nederlandse joden – or whatever – in de bezette Palestijnse gebieden en nu het referendum bij de kop gepakt. Goed gedaan NRC!’

HEAR, HEAR!

Dat artikel van Mark Kranenburg, op dezelfde pagina, is ook lezenswaard: ‘Nexit-stemming kan via omweg’. Voor de toekomst misschien. Want we staan niet echt te springen om meteen en subiet een referendum over een Nexit op touw te zetten. Zeker niet in handen van zulke clowns als die welke het raadgevend Oekraïne referendum beduimelden en verfomfaaiden. Referenda zijn serieuze instrumenten. Dus, eerst maar ervaring opdoen met het instrument referendum, je vertrouwd maken met het instrument, zoals de Zwitsers hebben gedaan, dan komt de rest vanzelf.

Brexit Nicolas Vadot

 

Wilmer Heck – NRC za. 9 juli 2016  –   http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/07/09/referenda-vergroten-het-vertrouwen-3139083

Mark Kranenburg – NRC za. 9 juli 2016  –  http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/07/09/nexit-stemming-kan-via-omweg-3166876

David Van Reybrouck – De Correspondent  11 dec. 2013 –  https://decorrespondent.nl/481/Tien-redenen-waarom-loting-weer-ingevoerd-moet-worden/48079317-ead2fba0

David Van Reybrouck – Trouw  6 okt 2013 –   http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3522206/2013/10/06/Loten-is-democratischer-dan-stemmen.dhtml

Jan Willem Sap (2003): ‘Referenda passen binnen christen- democratische traditie’  in  Christen democratische verkenningen /  winter 2003  / in pdf neer te laden van internet

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,