RSS

Tag Archives: Eric Wiebes VVD

“Wie van verre komt gevlogen, wordt hier wonderlijk onthaalt”

‘Iedereen die de neiging mocht voelen Nederlandse letterkunde te gaan studeren, doet er wijs aan liever een inburgeringscursus te kopen.’  Semanur kijkt ongelovig terwijl ze dit zegt. ‘Dit verhaal van Lotte Jensen is compleet van de gekken en getuigt van de uit de hand gelopen nitwitterij in de politiek. Nota bene: Vondel moet in het Engels worden vertaald voor een paper in het kader van een studie in de Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis? Daarentegen krijgen vreemdelingen die vanwege de Haagse politici moeten inburgeren, vanaf dag één alles in het hen onbekende Nederlands voorgeschoteld. Compleet crazy toch? Waarom kán dit gewoon?!’

‘Alleen “onderwijs” in businessmodellen en rendement verhogende truuks tellen nog,’ zegt Willemijn, ‘maar zelfs daar is het een dolkomische kermis. Kijk maar naar het programma van Lubach over inburgerings-fraudeurs, want dat zijn die toko’s voor mij gewoon, met hun inverdienmodellen en -tactieken: ladenlichters. Raar dat het veld dit allemaal pikt en over zich heen laat komen. Aan de andere kant: je bent wetenschapper en docent en hebt geen tijd en lust om de Haagse politici aan een dagvulling te helpen.’

‘De gevolgen van ruim veertig jaar beunhazen in en op het Ministerie van Onderwijs, komen nu in alle schrijnendheid aan de oppervlakte,’ meent Ilham. ‘Van de laaggeletterdheid bij belastingambtenaren (ja, je leest het goed) tot en met deze proeve van krankzinnigheid. Tenzij mevrouw Jensen een compleet verzonnen verhaal opdist, natuurlijk.’

‘Dat kan, maar lijkt me onwaarschijnlijk,’ zegt Semanur. ‘Nog niet zo lang geleden las ik de laatste oprisping van PvdA-mevrouw Jet Bussemaker (PvdA-Onderwijsminister geweest in Rutte-II), die de mening ventileerde dat ik meen de kabinetsposten fifty-fifty over mannen en vrouwen verdeeld zouden moeten. Zoiets. In elk geval onzinnig en 100% gericht op media-aandacht trekken.’

‘Och ja, die tante van allerlei extra-super-master tracks of zoiets,’ herinnert Willemijn zich. Met VVD’er Sander Dekkers een span voor een bokkenwagen. ‘Rampzalig, zulke types in de politiek en dan ook nog eens op onderwijs. Wedden dat mevrouw Bussemaker ook weer gewoon omhoog valt? Moet je horen wat Lotte Jensen schrijft.’
Willemijn leest voor: ’  Vakken die gericht zijn op de Nederlandse samenleving en cultuur, zoals Nederlandse journalistieke cultuur, vaderlandse geschiedenis en Nederlandse letterkunde, verdwijnen uit het curriculum. Voor mij als docent en onderzoeker Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis is het nu al nauwelijks meer mogelijk om mijn specialisme op masterniveau te doceren. Het grootste deel van de vervolgopleidingen is in het Engels en daarin kun je geen Nederlandstalige schrijvers of Nederlandstalige secundaire literatuur voorschrijven.”
Hiervan zal geen Haagse kaasstolper een oog minder om dichtdoen of een hap minder om eten, maar over een paar jaar is dit vak natuurlijk weggekwijnd.‘

Ilham: ‘En het SCP maar beweren dat haast iedereen in Nederland tevreden is. Zou dat laatste SCP-onderzoek misschien door laaggeletterden zijn uitgevoerd en opgeschreven?’

‘Wat bedoel je met die opmerking over laaggeletterden bij de Belastingdienst?’ vraagt Willemijn aan Ilham.

Ilham: ‘De Belastingdienst kreunt en steunt momenteel onder gevolgen van vier jaar VVD-meneer Wiebes en is een puinhoop. Wiebes heeft het volgens mij alleen erger gemaakt, want de verhalen die ik hoorde, vertelden dat het vóór Wiebes en generaal Hans Leijten ook al een puinzooi was, maar dat mag de Belastingdienst natuurlijk niet zeggen, dus hebben de Rijksvolkverlakkers het geframed naar een verhaal dat beweert dat de Belastingdienst veel tijd kwijt is aan laaggeletterde burgers-klanten.’

‘Da’s waar. Wiebes heeft er met de generaal Leijten voor gezorgd dat hoogopgeleide Belastingambtenaren vertrokken met een riante vertrekregeling,’ herinnert Willemijn zich, ‘dus bleven de laaggeletterde en semi-geletterde ambtenaren over, op een enkele geletterde na. Daar plukken wij burgers nu de wrange vruchten van, plus van de gestage daling van het algemene opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking natuurlijk.’

‘Probeer maar eens via de Belastingtelefoon betrouwbare informatie los te peuteren, ‘ zegt Ilham met een zucht. ‘Ze weten het gewoon niet en ze snappen het volgens mij ook niet echt. Ik ben nog bezig om de huurstoeslag van mevrouw Heintjes en meneer Machielsen correct berekend en uitbetaald te krijgen. Die mensen zijn verhuisd, omdat een pipo van de toeslagenlijn ze had voorgerekend dat ze een toeslag zouden krijgen, waardoor de nieuwe huur (flat met lift en schoonmaakhuismeester en zo) voor hen betaalbaar zou zijn. Zijn ze verhuisd, krijgen ze èn een aanmaning om hun toeslagen over voorgaand jaar terug te betalen èn bericht dat de nieuwe huurtoeslag voor deze woning ongeveer 1/3 (let wel: 1/3!) gaat bedragen van het bedrag waarop ze gerekend hadden. Die mensen eten nu dus brood met pindakaas en ze zetten de thermostaat veel te laag, om stookkosten te besparen.’

‘Het beroerde is dan ook nog dat ze links en rechts asielmigranten, floep! een compleet ingericht huis zien betrekken,’ zegt Willemijn, ‘en dan zijn mijn oom en tante nóg zo schattig dat ze zeggen: “Die mensen zullen het echt nodig hebben, Willemijn” en: “Wij zouden niet met ze willen ruilen.” Hetgeen natuurlijk ook weer waar is.’

‘Nominaal en officieel zijn de Nederlanders steeds hoger opgeleid, maar in de praktijk kunnen ze nog nauwelijks lezen of fatsoenlijk schrijven, en dus denken we ook gebrekkiger, want denken doe je nu eenmaal in taal.’

Ilham: ‘Dan werkt het dus dubbelop: laaggeletterde Belastingambtenaren die laaggeletterde burgers moeten voorlichten en inlichten en dus uiteindelijk op-lichten. De Kamer reageerde natuurlijk: geschokt, onthutst en verbijsterd, maar drinkt vervolgens zijn glas en pleegt zijn plas. Maar hierover maak ik nog een aparte blog. Dit verhaal van Lotte Jensen vind ik hemeltergend genoeg om eerst te posten. Ook als waarschuwing voor wie denkt zo’n studie te gaan volgen: het loont van geen kant!’

Semanur: ‘Wiebes vind ik een tragikomisch geval. Die man wordt door Rutte op posten gezet waar rommel gemaakt moet worden. Nu zit hij dan op het Ministerie van Klimaat, omdat noch de VVD, noch de boer’np’tij van Buma willen dat er effectief strikt milieubeleid op poten wordt gezet en gehandhaafd – da’s slecht voor de varkenshouders, de intensieve pluimveehouderij, voor de euro en de rendementen – dus poten ze Wiebes daar neer. Toch behoorlijk cynisch vind ik, maar ja, de man is meerderjarig en hij is er zelf bij.’

‘Als je al deze onderwerpen op een rijtje zet, is het bij elkaar allemaal heel kolderiek, heel onwezenlijk,’ zegt Willemijn. ’Mensen die moeten inburgeren en geen woord Nederlands verstaan, worden meteen in het Nederlands toegesproken en krijgen Nederlandse teksten onder de neus, terwijl een studie Nederlandse Cultuur, op Universiteitsniveau, in het steenkolen Engels moet.’ Ze tikt tegen haar voorhoofd. ‘Oikofobie, inderdaad.’

‘De Gysbrecht van Vondel, met de tekst: “De liefde tot zijn land is ieder aangeboren” zou vandaag de dag niet meer kunnen. Dat is nationalisme en fascisme, xenofobie, tegen de Verlichting en tegen de Mensenrechten. Zo’n toneelstuk zou niet eens door de vóór-censuur komen.’

‘De Chinezen en Russen hoeven niks te doen. We doen het gewoon zelf. Misschien is Eric Wiebes een beetje masochistisch. Maar ik vind ‘m wel aandoenlijk aardig. Prettig gestoord.’

‘Wiebes misschien, maar meneer Rutte is verre van gestoord. Die is gehaaid en glad en weet precies waar Abraham de centen haalt.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

De Franse macaroni van Manu Macron …?

Petar Pismestrovic / Kleine Zeitung, Austria

‘Die Nederlandse militairen op Sint Maarten, dat vind ik nou zo geruststellend en vet-cool om te zien hè …’ zegt Willemijn een tikkeltje zwijmelend. ‘Iedere foto van het getroffen gebied wordt gedomineerd door stoere Nederlandse mariniers in battle dress. De plunderaars doen het bij voorbaat in hun multicolor onderbroeken-boxershort! Niks geen graafmachines of caterpillars die nijver puin ruimen en hijskranen die meteen aan wederopbouw beginnen, dat zou zóóoó corrupt ogen, nietwaar? Bouw, vastgoed, pepernoten, VVD …. Neen, Nederland stuurt de marechaussee met blanke sabels. Ja, dat staat er: blánke sabels! Natuurlijk: blánke. Zo begon de kolonisatie immers. Die echte VOC-mentaliteit, weetjeniet?’ Ze begint te zingen: ‘’Wáááháaár de blanke top der duinen, schittert in de zonnegloed ….. hoor je wel: de blanke top.’

‘De berichtgeving was van meet af gericht op sensatie, vooral plunder, vandaar die militairen en die uniformen en vergeet de goed zichtbaar gedragen wapens niet,’ zegt Zorah, ‘sensatie first, dat is de huidige reflex van journalistiek. Helaas. Het is wel een makkelijk format, natuurlijk.’ Ze schenkt verse koffie en loopt naar de magnetron. ‘Zielig voor die Franse president, vind je niet?’ vraagt Zorah terwijl ze haar hoofd schuin houdt, naar de magnetron. ‘Die is Parijs ontvlucht vanwege de guillotine, naar Frans Sint Martin en hij ziet met lede ogen hoe de marechaussee van generaal Hans Leijten de orde op het Nederlandse deel preventief en virtueel herstelt, terwijl de generaal zelf nota bene in Nederland zit. Met zwaar betaald kater-verlof na zijn avontuur bij de Belastingdienst van Eric Wiebes. Die generaal Leijten, die weet hoe je geruisloos chaos moet scheppen, dus die is na zo’n orkaan de juiste man op de juiste plek, dunkt mij.’

‘PvdA minister Ronald Plasterk was ook naar Sint Maarten,’ zegt Willemijn, ‘dat is in verband met het te privatiseren bouwtoezicht. Dat mocht in Nederland niet van de Eerste Kamer, dat privatiseren, en dus is Ronald als de wiedeweerga naar het rampgebied gereisd, want daar moet natuurlijk veel gebouwd worden. Liefst zónder toezicht en vergunningen en zo, want het moet snel gaan. Zoals met zijn eigen tuinhuis. Ze moeten daar op de Antillen op tijd klaar zijn voor de volgende orkaan. De kabinetsformatie schijnt nu alweer stroef te verlopen vanwege het plukharen over de vraag welke bevriende aannemers van welke politieke merken de vetste bouwopdrachten krijgen. Het zal vast via een “Lek” bekend worden welke toko de vetste pepernoot krijgt.’

‘Ach ja,’ zegt Zorah, terwijl ze het verse brood uit de magnetron haalt, ‘de een zijn dood, is de ander zijn brood. Wil jij? Met kaas, met jam, met roomboter …?’ Ze bekijkt een verse foto van het verwoeste Sint Maarten en zegt: ‘Die mariniers dragen gewassen en gestreken gevechtspakken, zie je dat? Ik kan het stijfsel gewoon ruiken. En ze zijn zo glad geschoren. Beregaaf man! Die plunderzieke negers zullen het wel uit hun bruine lijf laten om iets te plunderen. Wat hebben we toch een geweldige krijgsmacht. Die VVD-mevrouw voor Militaire Zaken, Jannie Hennie Plas is een kanjer hoor.’

‘O, jij hebt de column van Ephimenco in de Trouw gelezen, over de macaroni-president Macron,’ ziet Willemijn. ‘Wat een loser is die Louis XVI zeg. Die had maar vijf officiële maîtresses. Nou ja, hij kon vermoedelijk ook maar tot vijf tellen, dus die mevrouwen waren goed af.’

‘Macron, magnetron, macaroni …… who gives a damn. Hier hebben we de verwoesting van de euro, de vluchtmigranten en het vandalisme van de bankiers en daar op gezette tijden een orkaan. Zo blijft er een zeker gevoel van gerechtigheid in stand. Niet alleen maar mooi weer willen hebben en belastingparadijs willen zijn. Kom nou! Eerlijk delen hoor.
Ach gut, Ephimenco is bedroefd over Macron, want Macron wil Frankrijk privatiseren en dat willen de meeste Fransen geloof ik niet,’ zegt Zorah met volle mond. ‘Die willen hun pensioen en AOW en stokbrood-met-alpino zo houden. Om van de wijn maar te zwijgen. De Fransen voelen er niets voor om net als de Cubanen macaroni en spaghetti te moeten eten, van arremoei. Het woord “egoïst” is niet voor niets van Franse herkomst. Maar wie plunderen er nou op Frans Sint Maarten? Zijn dat Nederlandse ondernemende-hulpverleners-zonder-grenzen, of wie zijn dat eigenlijk? Dat vertelt Ephimenco dan weer niet. Het zijn vast geen foute VVD’ers, dat zou al te gek wezen. Plunderen op klaarlichte dag en on camera. Maar die Nederlandse gevechts-uniformen …… gááááhááááf man. Wil je nog stokbrood? Het is nog warm.’

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/10/97001-20170910FILWWW00182-emmanuel-macron-arrivera-a-saint-martin-mardi-matin.php

https://www.reuters.com/article/us-storm-irma-france/frances-macron-will-travel-to-saint-martin-on-tuesday-idUSKCN1BL0Y5

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

De instroom van vluchtmigranten, het UWV, de Huizenmarkt en de Belastindienst

wiebes-belastingdienst

‘Het UWV (de letters staan voor: Uw Werk Verdwijnt) werkt niet en bij de belastingdienst wordt groot geld weggegeven door een genereuze generaal Leijtens, onder VVD-toezicht van Wiebes en nog niet zo lang geleden stond PvdA’er Samsom vooraan op de Bühne om een luchtbrug in te stellen voor duizenden migranten per week of per dag, ik weet het niet meer,’ zegt Willemijn, ‘in ieder geval voor heel veel. Terwijl de eerste fase hier natuurlijk is: Sociale Dienst voor een uitkering en vervolgens blijft er een aanzienlijk aantal voor altijd in de Bijstand en andere uitkeringen zitten. Het UWV dus, en de SVB.’

‘O ja,’ die toko van die onwettige Nederlandse uitkeringen aan Israëli die illegaal als kolonisten Palestijns gebied bezetten, op bevel van PvdA’er Lodewijk Asscher,’ herinnert Zorah zich.

David zucht: ‘Een neef van me werkt bij een soort privé reïntegratie-/loopbaantraject-/heractiveringsbureau, en die vertelt geen vrolijke verhalen over de kansen op de arbeidsmarkt van deze categorieën. En dat dat niet alleen, maar er zijn ook nog cohorten tweede en zelfs derde generatie “migranten” die nog nauwelijks Nederlands spreken en zo goed als analfabeet zijn. Afgezien van de enkele succesverhalen die er gelukkig ook zijn.’

‘Dat kan de Haagse plucheklevers geen fluit schelen,’ zegt Willemijn, ‘die zijn enkel bedacht op hun reputatie op het wereldtoneel. Niet alleen de Nederlandse politici, maar bijna alle, alleen zijn de bevolkingen elders assertiever dan de Nederlandse.’

‘Behalve de uitkeringen en het werk was er ook niemand van al die dure politici die zei: hoe zit het met de huisvesting, na de azc’s?’ zegt Zorah, ‘de neoliberale VVD (Stef Blok) heeft met medewerking van de PvdA de woningmarkt (hoezo markt?) ondersteboven gehaald en nu komen er plotsklaps tienduizenden mensen binnen. Kan dat zonder ingrijpende wantoestanden en ontsporingen? Is daar over nagedacht? Neen, de mensen die te hoop lopen tegen de azc’s, die zijn de tokkies. Terwijl de echte tokkies natuurlijk in Den Haag zitten, daar onder die kaasstolp!
Eigenlijk onbegrijpelijk, want aan dit soort oorzaak-en-gevolg-ketens denk je toch automatisch? Dat is simpele causaliteit. Je kunt vluchtmigranten binnenlaten, als je bestuurlijke sociale infrastructuur op orde is en je weet dat de maatschappij het aankan. Maar dit, dat dit zo maar kan zonder dat de verantwoordelijke politici onder uit de zak krijgen. Een raar systeem, dat vooral drijft op image building, framing en reclame.’

‘Zeg maar gewoon: Volksverlakkerij,’ zegt David hartgrondig, ‘je moet wel een plank voor je hoofd hebben als je straks bij de Kamerverkiezingen toch weer gaat stemmen. En dan gaan de vandalen gewoon door, want ze zijn immers democratisch gekozen. Zo gaat dat. Als je het niet okay vindt, dan ga je maar bij Vladimir Putin asiel vragen. Of pleur je maar op, terug naar Erdogan’

‘En ze bedenken daar onder die Haagse kaasstolp van alles om de aandacht van de mensen af te leiden,’ zegt Zorah, ‘bijna allemaal flutprogrammapunten die niets aan de onmiddellijke maatschapelijke noden doen en nijpende sociale behoeften negeren. Ik vind de NRC toch met kop en schouders boven de rest van de Nederlandse media uitsteken hoor. Daar zitten een paar goede onderzoeksjournalisten.’

asscher-klijnsma-socialisten

 

 

Volkskrant 21 juni 2014
‘Staatssecretaris Jetta Klijnsma raadt Nederlanders aan een moestuin te nemen als aanvullend pensioen. Dat zegt ze vandaag in een interview met het AD. Er is met verbazing gereageerd op de uitspraak.

NRC (14 junli 2016): ‘Asscher wist dat hij wet overtrad’

NRC (16 oktober 2016): ‘Oud-generaal kan de fiscus niet redden’

NRC (24 augustus 2016): ‘Vertrekregeling Belastingdienst blijft te populair’

F.D.(7 juni 2016):  Vertrouwen in leiding Belastingdienst wankelt

NRC (19 oktober 2016): ‘Computers UWV crashen elke dag en info raakt zoek’

 

Tags: , , , , , , , , , ,