RSS

Tag Archives: Ernest Renan

Het establishment, overal op de wereld: gaat voor zichzelf ….

citatn MSor_MHouell

“De kloof tussen het establishment – abusievelijk ook nog wel ‘elite’ genoemd – en de gewone man, het volk, de massa, is onrustbarend groot en groeit nog steeds. Overal op de wereld, maar des te  schrijnender in de zogenaamde beschaafde landen, zoals in West-Europa bijvoorbeeld. ” zo vat Zorah het interview met Malika Sorel-Sutter (Trouw, 12 dec. 2015) samen. “Het uit elkaar groeien van het Romeinse establishment – het senatorstuig –  en het plebs, de plebejers, lag ten grondslag aan de ondergang van het Romeinse Rijk, en het gebeurt gewoon opnieuw. De geschiedenis herhaalt zich.”

“We hebben niet voor niets een gediplomeerd historisch expert als minister president,” roept Marieke olijk, “en Frutte is hoogvlieger van de liberale VVD ook nog, dus wij zitten bij het gebeuren eerste rang! Draai die tune van de Titanic-film maar vast opnieuw en zet de ramen wijd open.” Rutte Tom Janss_grenzen

*  Vrolijkheid *

“Deze keer heeft de redactie van Letter & Geest gelukkig geen stoofpotjesvrouw (une femme pot-au-feu) opgeduikeld, maar iemand met zinnige ideeën, met wie je het dus ook oneens kunt zijn, omdat ze geen gepatenteerde onzin verkoopt.“ Tjeu zegt het uit de grond van zijn hart. “Maar, wat madame Sorel beschrijft, zien we om ons heen plaatsvinden, hier, in Nederland, real time! Kijk naar de leerlingenpopulatie van de juist failliet verklaarde ROC Leiden, een van de vele massa- leerfabrieken in Nederland. Turf eens hoeveel leerlingen daar op zitten met rijke, witte, ouders en hoeveel leerlingen met niet-rijke, (niet-)witte ouders. Rijd eens langs zo’n leerfabriek in willekeurig welke (grote) stad in Nederland en kijk, gewoon kijken, naar de samenstelling van de leerlingen die je in de pauzes rond zo’n school ziet. Ga eens langs een paar peuter-crèches in je buurt. Kijk naar kleur van de peuters die daar ronddartelen in de zandbak en informeer naar de prijs van zo’n crèche.”

“Kijk naar de locaties en wijken waar onze Volksvertegenwoordigers hun optrekjes hebben,” valt Marieke bij, “die wonen werkelijk en echt niet in sociale huurwoningen waar ze worden geteisterd door allerlei asset-managers, die erop uit zijn zo veel mogelijk huurpenningen uit de huurders te persen en die daartoe een repertoire aan trucs hebben opgebouwd. Neen, die luitjes wonen riant en de vuilnis wordt bij hen gegarandeerd ieder dag opgehaald, ook in de weekends. En de straatverlichting doet het en straalt helderder licht uit dan in tokkiewijken.
Ik weet het, want ik woon afwisselend in diverse buurten en zeker een van die buurten is vergeven van de Haagse kaasstolpers. Mijn oom die er woont, zegt zuur dat de buurt hard achteruit kachelt. Al die bolides-met-chauffeur-op-Rijkskosten. En dan voor die povere politieke kwaliteit. Hij en mijn tante, ze vinden het maar niks.”

* Vrolijkheid *

“Jongens, wij maken en grappen over en we lachen erom, maar het is niet echt opwekkend, hè?“ Zorah stelt een retorische vraag. “Ik, tenminste, wil dolgraag weer kunnen stemmen op iemand die ik kan vertrouwen, iemand, zij of hij, die mijn en onze belangen vertegenwoordigt. Niet op de flatulente flapdrollen en knikkebollende kwekkebekken die vandaag de dag de politiek overbevolken en domineren. Ik kan potverdikkie niet eens meer stemmen! Ik zou niet weten op wie!”  personalia Malika S-S

“Je bent de enige niet,” zegt Marieke troostend, “maar dit is een zwaar understatement. De tokkies stemmen echter wel. Die stemmen voor de beste foeballer, voor de winnaar van The Voice, voor het mooiste muziekje van weet-ik-wie, en ze stemmen in een moeite door voor een pratend hoofd dat ze toevallig op de buis voorbij zien komen, terwijl ze een vette frikandel met cola consumeren. Weten zij veel.
Dus, dat wij niet stemmen, maakt de plucheklevers niets uit. Die weten namelijk precies wie er niet stemmen. Dat is eenvoudig na te gaan aan het aantal ingeleverde stemoproepen en stembiljetten. Alles is te koop, dus ook die info. Zij weten dus op welke doelgroepen ze hun marketing trukendoos moeten loslaten, althans, de voodoo-afdelingen en reclame bureaus weten dat. Daarom stemmen tokkies op tokkies. C’est simple comme bonjour.”

Mailika Sorel-Sutter-citaat

 

“Je hebt waarschijnlijk gelijk, maar daar word ik niet vrolijk van,” zegt Zorah zuchtend. “Merk op dat Michel Houellebecq niet voorkomt in het interview met Malika Sorel, maar zijn roman ‘Onderworpen’ schijnt wat mij betreft door iedere regel heen. Wat heeft die man de maatschappelijke situatie, de labbekakkigeheid van het establishment, meesterlijk beschreven.”

“Mw. Sollers refereert aan Ernest Renan (1823-1892),” zegt Tjeu terwijl hij het boekje erbij pakt, “hier, op bladzijde 99 over de natie die een ziel is, een geestelijk beginsel. Dit citeert ze bijna letterlijk.”

“Ja ja, Renan,” onderbreekt Zorah hem ietwat ongeduldig, “maar die is toch ook zwaar gedateerd hoor. Die moet je in zijn historische context lezen en verstaan. Echter, op sommige punten is Renan zinderend actueel, dat is zo. Wat Renan bijvoorbeeld zegt over een handelsunie (Zollverein), kijk op pagina 95, kan zo in het discours over de EU van nu:  ‘Een Zollverein is geen vaderland. Aan nationaliteit zit een gevoelskant. Gemeenschappelijke belangen zijn een sterke bindende factor voor mensen (94).’
Hadden de EU-bobo’s dat maar begrepen: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, eerst de gemeenschappelijke belangen en dan, heel geleidelijk en getemporiseerd, de politieke unie en daarna, héél lang daarna misschien, een muntunie. Maar neen: de muntunie werd op de markt gegooid, want het moest nog in hún tijd zijn beslag krijgen, zodat zij er de credits en de materiële vruchten van konden plukken. Het slaat nergens op!”

“Wij zijn fucked met de tokkies, ik zei het al, zowel in Brussel als  in Den Haag, ” merkt Marieke op. “Zorah heeft gelijk, maar de vertalers van Qu’est ce qu’une nation? (moet je nagaan: in 1877 in Leiden uitgesproken, en nu zitten ze daar met een failliete leerfabriek: het ROC-monster!), ‘Wat is een natie?’ hebben er kritische voetnoten bij gezet. Op bladzijde 121 schrijven ze: ‘Het is jammer dat de naam < Europese Unie > in de plaats kwam van de Europese Gemeenschap, omdat de Europese integratie optimaal tot zijn recht komt als Europese Gemeenschap van soevereine naties.’
Erg sterk vind ik dat ze besluiten met een ironisch-gelaten citaat van Renan, die de tokkies als ‘politieke krachtpatsers’ etiketteert: ‘ [W]ij moeten in staat zijn de minachting van deze krachtpatsers te ondergaan. Misschien dat zij, na flink wat onvruchtbare pogingen, toch terugkomen op onze bescheiden en praktische oplossingen. Om gelijk te krijgen in de toekomst, is het soms beter dat wij erin berusten in het heden voor ouderwets door te gaan.’   Het is alleen zo verhipte jammer dat sinds 1877 alleen maar nog meer politieke krachtpatserij en politieke minachting over ons is uitgestort. De afgelopen vijf tot tien jaar waren het zelfs gigagrote bakken minachting en het gaat maar door.”

Tjeu: “Prachtig, hoe we in ‘Onderworpen’ de Franse president Valls getekend zien, zo levensecht. En hoe Houellebecq de manoeuvres van Le Pen, de socialisten en Sarkozy, al in kaart brengt, zoals ze zich nu, na deze eerste verkiezingsronde, ook voltrekken. Je kunt er donder op zeggen dat PVV’er Wilders en ook de VVD-strategen (en dan bedoel ik nadrukkelijk niet personen als Edik Snippers of Schwalbe Kwijlstra, laat staan Kwark Frutte!) hun plan zullen trekken met de Franse verkiezingen als oriëntatie-paradigma. Want de tokkies moeten gepaaid en binnen gehengeld worden. “  Citatn islam_christ

“Dat is eigenlijk niet heel erg moeilijk,” beweert Zorah, “jammer genoeg, vind ik zelf. Omdat de drijfveer van de huidige politieke tokkies macht heet en de meesten weinig tot geen intellectuele bagage hebben. Zetelwinst en zetelbehoud, daar draait het om, dat zie je nu aan de manoeuvres van de politici in Frankrijk. Ook het FN van Le Pen gedraagt zich ‘professioneel profijtelijk’ en op meer ‘kiezers-rendement’ gericht. Dan houd je dus weinig over aan creatieve politiek, die bestaat gewoon niet meer. Kijk naar Kwark Frutte met zijn diskwalificatie van lange termijn visie als de olifant die het zicht beneemt. Dat geeft weinig tot geen reden voor hoop. Bij de rest van de politieke gangs is het niet veel beter gesteld.”

Marieke: “Je hebt alweer gelijk. Of het nu Snijplank de Harige Buurman (CDA) is, Schwanz van Dwaalen of Schrans van Kwaalen (VVD-Eubobo), Glans Glimmerkans (PvdA-Eubobo), Blodekijk de Sasser (PvdA-belofte), Edik Slippers, Snikkers, Slikkers of Snippers …. (de VVD-Medusa) of onverschillig wie van het Haagse pantheon ook, we zijn en blijven fucked.”

“Ik ga het interview nog een keer lezen en misschien met de rest bespreken,” deelt Tjeu mee. ”Misschien dat de andere zaterdag-kranten nog iets hebben, maar ik heb al cursorisch gekeken en er zit volgens mij weinig echt inhoudelijks tussen. Het slot van het interview met Malika Sorel-Sutter vind ik een goede uitsmijter voor nu, niet vrolijk, maar wel realistisch denk ik. Ze zegt: ‘Ik ben erg somber over de toekomst. Onder de vele immigranten die Europa nu bereiken zullen er veel zijn die mislukken om de redenen die ik heb geschetst. En dat zal ongetwijfeld tot nieuw geweld leiden.’ ”

Hear, Hear! Helaas pindakaas!

Tjeu, heeft nog twee PS-sen:
P.S.: O ja, een interview met Guy Verhofstadt over de EU in de Telegraaf van vandaag, 12.12.2015. Ik heb het idee dat je tien keer beter met de Belgische liberaal Verhofstadt te maken kunt hebben, dan met alle Nederlandse VVD’ers bij elkaar! Japan is fucked, omdat ze het Westen wilden imiteren, dat zegt Verhofstadt niet, maar ik lees het er wel. Zie Pankaj Mishra.

P.S. P.S. Sylvain Ephimenco houdt zich in zijn Trouw-column gedeisd. Ondanks de titel: ‘Burgeroorlog’.  Voor een allochtoon tot de derde graad (Griekse roots, Franse schoolopleiding, Nederlandstalige columnist), toch bewonderenswaardig. Dat biedt perspectief op volledige integratie. Oooooit …. Misschien? Als hij geen Kalashnikov voor de kerst vraagt tenminste.

* * *

Malika Morel-Sutter: ‘De elites brengen ons in gevaar’ / interview door Kleis Jager in dagblad Trouw, zaterdag 12 december 2015 / bijlage Letter & Geest
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4206682/2015/12/13/De-elites-brengen-ons-in-gevaar.dhtml

Ernest Renan (2013/1877): Wat is een natie?  / Amsterdam: Elsevier boeken / ISBN: 97890352 5107 6 (paper) / vertaling uit het Frans, inleiding en duiding door Coos Huijsen en Geerten Waling

Michel Houellebecq (2015): Onderworpen / Amsterdam: Arbeiderspers / ISBN: 978 90 295 381 9

Renan omslag-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,