RSS

Tag Archives: establishments

Hoe spelen Rusland en de VS de Turkse revolte van 15 – 16 juli uit?

Obama_Putin

Twee vragen om mee te beginnen. 1) Zal Turkije van vandaag op morgen een vazal van Rusland worden? Hoogst waarschijnlijk niet, omdat Vladimir Putin veel meer heeft aan Turkije als onbetrouwbaar en instabiel lid van de NAVO dan als onbetrouwbare bondgenoot-vazal van Rusland. 2) Was de CIA op de hoogte van de geplande revolte? Dat is zeer aannemelijk, want de islamistische Turkse officieren waren voor het Westen (lees vooral: de VS) moeilijker te controleren, onvoorspelbaarder, dan hun seculiere collega’s. Dus zou de CIA de revolte zowel hebben kunnen stimuleren als saboteren, om de seculieren op te ruimen. Bovendien woont Fethullah Gülen sinds 1999 in de VS.
De islamistische officieren zijn nu geneutraliseerd, terwijl het Turkse leger nog net zo afhankelijk van de VS is als tevoren. Ongeacht of dat leger wordt gerund door islamisten of door seculieren. Het Turkse leger is bewapend met NAVO-afdankertjes en uitsluitend inzetbaar voor lokale oorlogen. Echter, op de Turkse basis Incirlik staat volgens de Russische nieuwssite Sputnik meer dan een derde van NAVO’s kernkoppen gestationeerd. De NAVO kan Turkije dus ook niet een twee drie laten gaan. Turkije moet liefst stevig onder NAVO-controle blijven.

Het zal zowel de Russen als de Amerikanen niet ontgaan zijn dat Recep Tayyip Erdogan bij het Turkse establishment weinig vrienden heeft. Erdogan is blijkbaar geen man die persoonlijke loyaliteiten kan genereren en koesteren. De seculiere legerofficieren die zich soms ten koste van eigen leven tegen de coupplegers keerden, deden dit hoogstwaarschijnlijk vooral uit liefde voor hun land en bezorgdheid voor de Turkse instituties, eerder dan voor de president. Zij zijn op de eerste plaats patriotten. Voor een deel kan rancune ten opzichte van de gülenisten meespelen. Veel gülenisten zijn immers door Erdogan benoemd in en op de plaats van seculieren. De seculieren zullen dus noch voor Erdogan noch voor de gülenisten veel warme gevoelens koesteren. Ook de islamisten lopen niet echt weg met hun president.

Intrigerend is bij dit alles de vraag wie ‘men’ als eventuele opvolger van Erdogan in gedachten had.

Dat Recep Tayyip Erdogan de revolte eventueel niet zou overleven, was vermoedelijk in het scenario verwerkt. Wie zou er in zijn plaats zijn gekomen? Misschien dat het de komende tijd duidelijk wordt. In ieder geval is het rumoer rond de prediker Fethullah Gülen van secundair belang. Helemaal onbelangrijk is Gülen echter niet, omdat zijn leer middels het Turkse onderwijs wijd en zijd onder de Turkse jeugd is verspreid. Ideeën zijn vaak moeilijker te verslaan dan legers. Dezelfde redenering gaat op voor de seculiere Turkse militaire elite, die zijn opleiding en training veelal in het Westen ontving en onderging. Onderwijs vervult overal en altijd een sleutelfunctie. Denk maar aan het Rode Boekje van Mao. De grens tussen indoctrinatie en onderwijs is moeilijk te trekken, vandaar dat we zeker in West-Europa nog generaties met het neoliberalisme als mentaliteit zullen zitten opgezadeld.

De groep seculiere Turkse legerofficieren is een vitale factor, want die modern geschoolde en hoogopgeleide officieren zijn zowel kritisch tegenover het Westen – dat Turkije volgens hen onder sim houdt – alsook tegenover Turkse leiders als Erdogan, die zij zien als bijna net zo’n belemmering voor Turkije’s emancipatie.

Volgens de analyse van Pankaj Mishra zou Turkije het meest zijn gebaat bij een ontwikkeling die afziet van klakkeloze nabootsing van het zogenaamde liberale Westerse model. Turkije kan zich liever aan landen als China en Rusland spiegelen. De processen en instituties die de Westerse landen oppermachtig en rijk maakten, zijn niet zonder meer over te planten naar en toe te passen op volken met een heel andere geschiedenis, cultuur en context als het Westen.

In ‘Bland Fanatics’ schrijft Mishra bijvoorbeeld over Azië, dat dat continent heeft laten zien dat het een beperkt palet aan politieke keuzes heeft: ‘The peculiar varieties of liberal thought in Asia reveal the constraints on the political choices open to most of the world’s population. They also show that the old normative explanations of the rise of liberal-capitalist modernity tend to suppress one of its major enabling factors: imperial domination.’ Wat de Westerse mogendheden vooral onttrekken aan de ogen van de Niet-Westerse elites is : imperialistische dominantie.  Amerika-china-Rusland
Het exporteren van het zogenaamde Westerse liberale (inmiddels: neo-liberale) model als enig na te streven ideaal, komt in feite neer op het slim saboteren van de ontwikkelingen die de verscheidene niet-Westers landen zouden moeten kunnen ondergaan, indien hen niet dat wezensvreemde westerse juk werd opgedrongen. Turkije past bijna naadloos in Mishra’s betoog en analyse (een paar uitzonderingen daargelaten), maar Turkije ligt waar het ligt en dus zal Rusland eerder als model kunnen dienen dan bijvoorbeeld Malaysia of Singapore. Intrigerend in dit kader is Mishra’s teruggrijpen op het gedachtengoed van de Russische denker Alexander Herzen.

Mishra: ‘Confronted with the imperatives of modernisation, most Asian nation states chose protectionist economies and political institutions that put national unity and order before individual rights. Successful economic modernisers, such as Singapore’s Lee Kuan Yew and Malaysia’s Mahathir Mohamad, claimed in the 1990s that ‘Asian values’ of social cohesion, thrift and foresight had achieved prosperity more speedily and safely than liberal individualism.’

Voor Turkije zou lidmaatschap van de EU eerder een vloek dan een zegen betekenen, vooral nu de EU volgens Mishra in staat van ontbinding verkeert: ‘The European Union is now unravelling politically and economically.’

In zijn artikel in de Guardian schrijft Mishra: ‘Asians and Africans educated in western-style institutions despaired of their traditionalist elites as much as they resented European dominance over their societies. They sought true power and sovereignty in a world of powerful nation-states – what alone seemed to guarantee them and their peoples a fair chance at strength, equality and dignity in the white man’s world. In this quest China’s Mao Zedong and Turkey’s Mustafa Kemal Atatürk as much as Iran’s democratically-elected prime minister Mohammed Mossadegh followed the western model of mass-mobilisation and state-building.’

Dat laatste is China, Iran en misschien naar zal blijken ook Turkije, duur komen te staan. Wat Mishra hier over Aziatische en Afrikaanse elites schrijft – ‘Asians and Africans educated in western-style institutions despaired of their traditionalist elites as much as they resented European dominance over their societies’ – laat zich een op een toepassen op de seculiere Turkse militaire elite. Die ergert zich dood aan het traditionele Turkse establishment dat in de ogen van die militaire elite de ontwikkeling en emancipatie van Turkije tegenhoudt en traineert, terwijl ze minstens een even groot ressentiment koestert jegens de westerse dominantie; het Westen wil Turkije achterlijk houden. Vandaar die militaire coups, om de tien jaar. Het Turkse leger bevindt zich met zijn ambities in de weinig benijdenswaardige positie tussen Scylla en Charibdis: democratie Turkse stijl en ontwikkeling en emancipatie om met het machtige Westen op gelijke hoogte te komen. Dat Westen zit echter niet te wachten op een sterk Turkije dat zich onafhankelijk kan opstellen. Vooral het Amerikaanse politiek-financieel-militaire complex heeft daar een broertje aan dood. Met de TTIP-handelsverdragen bijvoorbeeld probeert het momenteel zijn greep op Europa en andere landen te verstevigen, dus alsjeblieft niet nog meer onafhankelijkheid in de tent. Hegemonie, dominantie en imperialisme staan hoog in het Amerikaanse vaandel, met als wimpel: neokolonialisme. Alles in naam van de Beschaving en de Wereldvrede. Laten we elkaar dus geen mietje noemen.

Hoe het Turkije de komende tijd zal vergaan, ligt vooral in de handen van Rusland en de VS, waarbij de VS de twijfelachtige voorsprong hebben van het feit dat Turkije NAVO-lid is en qua militaire infrastructuur op Amerikaans-Westerse leest is geschoeid. De strategische ligging van het land, maar vooral de politieke kwaliteiten van een Vladimir Putin, zouden die Westerse voorsprong weleens in een remmende voorsprong kunnen doen verkeren. Praten met Putin – en met Assad – ligt voor de hand, zou je als normaal denkend persoon zeggen. Maar oorlog is big en steeds bigger business, dus normaaldenkende mensen hebben steeds minder in de melk te brokkelen. De tijd zal het leren.

 

karikatur für tribüne-klarstellung

 

 

Pankaj Mishra: ‘The western model is broken’ /   Guardian, Tuesday 14 October 2014
https://www.theguardian.com/world/2014/oct/14/-sp-western-model-broken-pankaj-mishra

Pankaj Mishra: ‘Bland Fanatics’ /   London Review of Books  –  Vol. 37 No. 23 • 3 December 2015
http://www.lrb.co.uk/v37/n23/pankaj-mishra/bland-fanatics

Sputnik Newssite (2016.08.04):  ‘Turkish-NATO Relations Under Strain Over Gulen Extradition Request’
http://sputniknews.com/europe/20160804/1043941933/turkey-nato-gulen-extradition.html

Sputnik Newssite ( 2016.08.07) ‘Turkey-NATO Relations: Five Major Points of Concern’
http://sputniknews.com/military/20160807/1044029532/nato-turkey-concerns.html

Sputnik Newssite (2016.07.18):  ‘What’s Behind Turkey Accusing Its NATO Ally of Links to Failed Coup’
http://sputniknews.com/politics/20160718/1043193836/turkey-us-failed-coup.html

Sputnik News  04.08.2016
‘China and Russia continue the course toward mutual rapprochement: the two countries seek to integrate the Beijing-led ‘One Belt, One Road’ (‘New Silk Road’) initiative with the Eurasian Economic Union (EEU) and with good reason.’
http://sputniknews.com/politics/20160804/1043938822/china-russia-cooperation.html

Christopher de Bellaigue: ‘Turkey Chooses Erdogan’ /  New York Review of Books / 06 augustus 2016
http://www.nybooks.com/daily/2016/08/06/turkey-chooses-erdogan

Caroline de Gruyter / Nikolaos van Dam: ‘Europa preekt maar kan beter met Assad praten’ / NRC 29 juli 2016
Syriëkenner en oud-Syriëgezant Nikolaos van Dam spreekt vrijuit en hekelt de ‘ethische’ opstelling van Europa. „We moeten onderhandelen met Assad. Voor een vreedzame oplossing. Een ‘rechtvaardige oplossing’ krijgen we niet.”
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/29/europa-preekt-maar-kan-beter-met-assad-praten-3399567-a1514004

Laatste nieuws uit Turkije op Al Jazeera / 08 augustus 2016

Erogan en de oppositie verenigen zich in een massamanifestatie. Alleen de Koerdische HDP was niet uitgenodigd, hoewel de HDP de militaire coup heeft veroordeeld. Was de revolte succesvol geweest, dan zouden we ons vaderland op een presenteerblaadje hebben aangeboden aan de vijanden van Turkije. Aldus de Turkse president.

Erdogan zegt in zijn speech verder dat hij herinvoering van de doodstraf zal steunen, indien het parlement die invoering goedkeurt. Tenslotte kennen ook landen als Amerika en China de doodstraf. Sinds 15 juli zijn 70.000 personen (leger, rechterlijke macht, overheidsdiensten en onderwijs) opgepakt of uit hun banen gezet.

 

Obama legt uit

 

May day_80prct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kan het referendum van politieke establishments weer echte elites maken?

immigration-refer Tom Janssen

‘‘Het referendum introduceert ‘directe democratie,’ zonder de ‘vertegenwoordigende democratie’ meteen op de schroothoop te gooien. Zwitserland kent door de vier referenda per jaar een mengvorm van representatieve en directe democratie. Die richting moeten wij ook op!
Het referendum kan als breekijzer dienen om de oligarchische establishments die nu overal in de EU op het pluche gekleefd en vastgekoekt zitten, geleidelijk aan te vervangen door echte, effectieve en functionele politici die inderdaad een elite uitmaken,’ meent Ilham terwijl ze met de krant zwaait, ‘want we moeten echt naar een werkende democratie toe.’

Ze leest voor: ‘ „De democratische malaise in Europa valt niet te ontkennen. Als je de burger niet meer tussentijdse inspraak geeft, kunnen populisten bij verkiezingen de macht grijpen en de koers van het land volledig bepalen. De tijd dat de elites hun gang konden gaan is voorbij”, luidt de waarschuwing van Kriesi. [ einde citaat] Precies wat wij vinden. Kriesi spreekt over elites en wij zeggen establishments en oligarchieën. Die moeten nodig weer elites worden, bekwame en vaardige politici, geen showpipo’s met een gladde bek, geen marskramers en standwerkers die slangenolie verkopen.’

‘Referenda, logisch,’ valt Marieke bij, ‘daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben, al heeft meneer Hanspeter Kriesi dat toevallig wel. Logisch, want net wat Kriesi zegt: “Referenda dwingen de regering dicht bij de wil van het volk te blijven.” Dat is exact de functie van referenda: politici bij de les houden. Niet eens in de vier jaar met gladde praatjes bij de neus genomen kunnen worden, maar zoals de Zwitsers, drie tot viermaal per jaar je kunnen uitspreken over belangrijke onderwerpen middels referenda. Dan moeten de pluchekonijnen zich wel aan hun beloftes houden en kunnen ze veel minder makkelijk meanderen, op avontuur gaan of politiek platte karren door stegen en krochten forceren, want dat is ellende op ellende stapelen. Na vier jaar is de massa het allemaal vergeten en komen de Rijksreclamemakers en freelance Volksverlakkers met nieuwe praatjes voor de vaak en begint de narigheid van voren af aan. Dat schiet niet op.’

‘Het huidige slag beroeps- en carrièrepolitici kan gewoon niet zonder tussenrapporten,’ bromt Sies, ‘ook om henzelf eraan te herinneren waarom het ook alweer ging. Die lui gaan allengs in hun eigen luchtfietserij geloven. Dan brengt een referendum – mits goed georganiseerd en uitgevoerd – ze weer met beide benen op de grond. Daar zijn referenda voor bedoeld.’

‘Referenda helpen de grote lijn vast houden,’ zegt Ilham, ‘want nu kunnen de kaasstolpers tussentijds met allerlei improvisatietjes komen en dat moet niet. Kriesi zegt terecht: “Een referendumcultuur moet groeien” en „Referenda vinden in Zwitserland altijd plaats in de schaduw van het debat onder de elite van politieke partijen, belangengroepen en de media.” Referenda dwingen het establishment tot debat met de kiezer en dat maakt dat alle partijen steeds weer hun doelstellingen expliciet moeten maken en opnieuw formuleren.’

Vadot Laten we Europa redden_2

‘Er moeten geen lieden op het pluche en achter knoppen komen louter vanwege hun partij-connecties en – relaties,’ zegt Marieke, ’lieden die geen enkele voeling hebben met de mensen die ze formeel heten te vertegenwoordigen, maar die ze enkel gebruiken als legitimatie om hun eigen hobby’s te kunnen uitleven. Natuurlijk zijn juist die pipo’s niet erg happig op het referendumsysteem.’

Sies: ‘Dat zegt Kriesi: „Die twijfels over het referendumsysteem leven alleen bij kleine delen van de elite, die totaal anders denken dan het merendeel van de bevolking. Er is in Zwitserland geen andere institutie die zo veel legitimiteit heeft als de directe democratie.” Je moet gewoon beginnen met referenda en er een goede gewoonte van maken.
Degenen die belang hebben bij dit systeem van volksverlakkerij staan niet te springen om een paar keer per jaar een tussenrapport te krijgen over hun presteren, en toch is dat de enige weg die dit rammelende systeem dat nominaal nog representatieve democratie heet – maar dat al lang niet meer is – enigszins geloofwaardig te laten voortbestaan.’

‘De methode Van Reybrouck zal menigeen nog te beangstigend vinden,’ grinnikt Ilham, ‘maar eigenlijk is dat wel de enige echte manier om iedereen bij de gang van zaken te betrekken. Misschien dat dat later ooit nog aan de orde komt. Wellicht kunnen we er tegen die tijd per referendum over beslissen, of we (gedeeltelijke) loting willen. Het thema referendum moet echter urgent geagendeerd worden.’

‘Chapeau voor de NRC,’ zegt Marieke, ‘dat doen ze toch goed. Vlak na elkaar twee belangrijke thema’s agenderen: eerst die onzalige AOW-uitkeringen van joodse Nederlanders of Nederlandse joden – or whatever – in de bezette Palestijnse gebieden en nu het referendum bij de kop gepakt. Goed gedaan NRC!’

HEAR, HEAR!

Dat artikel van Mark Kranenburg, op dezelfde pagina, is ook lezenswaard: ‘Nexit-stemming kan via omweg’. Voor de toekomst misschien. Want we staan niet echt te springen om meteen en subiet een referendum over een Nexit op touw te zetten. Zeker niet in handen van zulke clowns als die welke het raadgevend Oekraïne referendum beduimelden en verfomfaaiden. Referenda zijn serieuze instrumenten. Dus, eerst maar ervaring opdoen met het instrument referendum, je vertrouwd maken met het instrument, zoals de Zwitsers hebben gedaan, dan komt de rest vanzelf.

Brexit Nicolas Vadot

 

Wilmer Heck – NRC za. 9 juli 2016  –   http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/07/09/referenda-vergroten-het-vertrouwen-3139083

Mark Kranenburg – NRC za. 9 juli 2016  –  http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/07/09/nexit-stemming-kan-via-omweg-3166876

David Van Reybrouck – De Correspondent  11 dec. 2013 –  https://decorrespondent.nl/481/Tien-redenen-waarom-loting-weer-ingevoerd-moet-worden/48079317-ead2fba0

David Van Reybrouck – Trouw  6 okt 2013 –   http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/3522206/2013/10/06/Loten-is-democratischer-dan-stemmen.dhtml

Jan Willem Sap (2003): ‘Referenda passen binnen christen- democratische traditie’  in  Christen democratische verkenningen /  winter 2003  / in pdf neer te laden van internet

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Het associatieverdrag van de EU en de Oekraïne is een speeltje van de diverse (politieke) establishments.

 

Maidan_Nezalezhnosti_txt

De opkomst bij het Nederlandse referendum op 6 april 2016 over het associatieverdrag met de Oekraïne was 32,2 % en 61,1% van de kiezers stemde tegen.

Volgens de Duitse politicoloog Alexander Rahr op de Russische site ‘Sputnik’ (07.04.2016) is de uitkomst van het Nederlandse referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne op 6 april 2016, een signaal dat de Europese establishments en hun respectieve publiek verder uit elkaar drijven. De burger wil volgens Rahr geen politici die zich opwerpen als helden voor migranten en luchtfietserij bedrijven rond een ideologische EU-superstructuur.

De uitslag van het referendum was op de eerste plaats een klap voor de leden van het Oekraïense establishment inclusief president Poroshenko, die wilde bewijzen dat hij als een Mozes de Oekraïners naar het Beloofde Land, de vleespotten van het Westen, kon leiden. Voor de EU-bureaucraten in Brussel is het associatieverdrag eigenlijk enkel belangrijk vanwege hun persoonlijke carrières.

Rahr denkt dat een soortgelijk referendum in andere EU-landen een soortgelijke uitkomst te zien zou geven. De Nederlanders stemden niet tegen de Oekraïne en de Oekraïners, maar ze zijn net als de meeste Westelijke EU-burgers vooral tegen uitbreiding van de EU.

De kans op een koerswijziging van de Brusselbureaucraten en al die andere Europese politici, die hun lot hebben verbonden aan het beklinken van deze associatie, acht Rahr gering. Vermoedelijk zullen zij halfslachtige maatregelen nemen om de schijn op te houden, vergelijkbaar met hun ineffectieve aanpak van de vraagstukken rond Engeland en Griekenland. De EU zal niet direct ophouden te bestaan, maar het zal er op uitdraaien dat de politici tenslotte eieren voor hun geld kiezen en de EU allengs richting gemeenschappelijke markt zullen laten terugdrijven. Een Verenigde Staten van Europa zit er volgens Rahr vooralsnog niet in.

“I think it’s too early to bury the EU, but I think that it will turn more and more to what it has always been – a common market, thanks to which Europe saw the formation of a unique economic and social system, where people, for decades after the Second World War, lived better than they had ever before. But we must acknowledge that the idea of a political union…a United States of Europe with some center, which makes decisions in Brussels or via a mechanism for making decisions by consensus, has failed completely.”

 

=============  =============  ============  ===============

Toch leuk om te weten: Europeanen waren al vroeg in de weer met het brengen van Beschaving, meldt ‘Sputnik’

“The first large-scale study of ancient DNA from early American people has confirmed the devastating impact of European colonization on the Indigenous American populations of the time, Science Advances journal wrote.”

Read more: http://sputniknews.com/asia/20160403/1037416679/australia-americans-dna.html#ixzz45FDnSrnR

 

foto AmerIndiaan_Sputnik

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on april 8, 2016 in EU, Europa, politiek en zo

 

Tags: , , , , ,