RSS

Tag Archives: Ewald Engelen de Groene Amsterdammer

Toverballen

‘Ze noemen dit Rutte III. Maar het is: Toverballenverbond II’

Tekst: Tom-Jan Meeus / Illustratie: Ruben L. Oppenheimer / NRC  4 november 2017

‘Dit is een inkoppertje,’ roept Taco, ‘ik zie vier ballen: Rutte, Dijkhoff en Baudet, Hiddema en twee ballen zijn onzichtbaar, want die zitten in de zak die de ruin in zijn mond heeft. Gecastreerde politiek.’

‘Zuig op ze en ze veranderen van kleur: toverballen. En verder?’

‘Nou kijk, Dijkhoff en Rutte zijn achter het vijgeblad van het T-shirt in de weer en Dijkhoff pakt ferm door – kijk maar naar die blik en dat gezicht – terwijl Rutte roept: “Auw, niet zo hard en ruw, Klaas! Ik wil er wel van genieten!,” De etiketten op de achtergrond relateer ik aan een recente column van Ewald Engelen in de Groene, want de VVD’ers zijn vanzelfsprekend bezig met belangenbehartiging van de multinationals.’

‘Jouw analyse klopt niet helemaal met de tekening,’ zegt Willemijn, ‘want daarvoor staat Rutte te veel in beeld, maar die link naar dat stuk van Engelen vind ik mooi. Natuurlijk behartigen ze onder die Haagse kaasstolp de belangen van Shell en andere globale grootgrutters. Suf hè, dat bijna iedereen van mening is dat bijvoorbeeld zo’n Eric Wiebes zijn promotie niet heeft verdiend vanwege zijn geblunder met die generaal Hans Leijtens. De man heeft vanuit de neoliberale opzet bezien juist uitstekend gepresteerd door de Belastingdienst in de chaos te storten en met de klimaatakkoord-afspraken, moet hij natuurlijk hetzelfde doen. Zo wordt in die hoek van Wiebes verwacht.’

Taco: ‘Je hebt gelijk over de tekening. Dan zijn ze dus bij Dijkhoff bezig. Des te enger, vind ik. Mijn nichtje van drie riep bij het zien van de tekening van Oppenheimer, terwijl ze op het paard wees: ‘Kijk, die meneren spelen polio.” Polio! Mooi hè? Kinderen en dronkaards spreken de waarheid.
Tja, polio, dat hoort bij de SGP van meneer Kees van der Staaij, zou ik denken. Die heeft een achterban van personen die tegen vaccinatie zijn en hun kinderen nog liever polio zien krijgen. Staaij mocht niet meedoen met deze toverballen-tent.’

‘De toverballen zag ik voorbijkomen in een stuk over Nederlands dames-volleybal,’ merkt Willemijn op, ‘de sterke service van oranje, die resulteerde in toverballen. O ja, Rutten en Dijkhoff friemelen achter een voetbalshirt, voetbal, waarbij twee keer elf mannen achter een bal aan draven. Het wemelt dus van de ballen.’

‘Om bal(l)orig van te worden,’ zegt Taco, ‘net als van de hedendaagse politiek. Dat is 99% loos gebabbel en schuiven met statements en voze voornemens.Verbaal positioneren, meer niet.’

‘Daarom zijn de illustratie bij de zogenaamde politieke analyses en vertogen zo aardig,’ zegt Willemijn, ‘want aan de textuele inhoud van al die politieke praatjes vertillen we ons geestelijk al lang niet meer. Met de illustraties kun je tenminste nog stoeien.’

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Formeren, vanuit en met fluïde identiteiten

De formatiebesprekingen die nu zo’n 62 dagen duren gaan nergens over, en de enige die dat in de media mag zeggen, is D66-nestor Jan Terlouw,’ zegt Take met ongeduld in zijn stem. ‘Het spel draait rond wie er dit keer de Sjaak gaat worden, net als de PvdA de afgelopen keer. Groen Links heeft in ieder geval bedankt voor die twijfelachtige eer en nu proberen Rutte, Pechtold en Buma een andere gekke Henkie voor hun karretje te spannen.’

‘De onderwerpen die VVD, D66 en CDA aansnijden en in de schijnwerpers zetten, zijn identiteits-politieke onderwerpen,’ valt Semanur bij, ‘immigratiebeleid is misschien het duidelijkste voorbeeld: je bent vóór of tégen open grenzen, dus Schengen, dus voor of tegen Europa. Vóór Europa, dat wil zeggen vóór Angela Merkel en vóór het associatieverdrag met de Oekraïne en het betekent dat je tot de winners hoort, degenen die kosmopolitisch zijn en open in het leven staan. De rest behoort tot de globaliseringsverliezers.’

‘Als winner ben je ook voor de 130 km van VVD-mevrouw Schultz, want een snelle bolide hoort bij je identiteit van winner,’ merkt Take op en voegt eraan toe: ‘nog zo’n flut-thema waar de kranten regelmatig serieus lange stukken over schrijven.’

‘Al deze politieke ellende over onze hoofden, behalve als je een boer’n-bedrijf hebt of je boterham verdient in aan de agrarische sector gerelateerde nijverheden en negoties,’ zegt Siebe, ‘want boer’n worden effectief vertegenwoordigd door meneer Buma en zijn CDA-boer’n lobby’s. Dat zagen we onlangs met die aanvaring met Herman Wijffels. Boer is geen identiteit. Een boer zoekt alleen een vrouw. That’s it folks.

‘Dat tv-programma “Boer zoekt vrouw” is een erg goed PR-instrument voor de agrarische sector in Nederland,’ zegt Semanur, ‘eerlijk is eerlijk. Ik heb er misschien ooit anderhalve aflevering in stukjes van 10 minuten van gezien, maar veel mensen praten erover. En daar gaat het om. Het CDA is een boer’n partij. Dat realiseerde ik me toen Wijffels tegen Buma van leer trok en Buma terugbeet. Dat er nog zoveel boeren in Nederland zijn en industriegerelateerde bedrijven natuurlijk. Die stemmen CDA en daarom is het CDA zo’n grote partij.
Buma moet niets van milieumaatregelen hebben, want die beknotten zijn kiezers in hun bedrijfsvoering. Ik zeg het wat kort door de bocht, want ik weet van genoeg boeren die wel degelijk door hebben dat ze niet ten eeuwigen dage kunnen voortboeren, maar vaak zitten ze in een onmogelijke situatie. Goed dat het CDA voor hen opkomt. Dat is een van de weinige sectoren, groepen, waar politici expliciet belangenbehartiger-vertegenwoordiger zijn. Hoewel helaas voor een deelbelang en vaak ten nadele van het algemeen belang. Maar goed, ik heb sympathie voor de boeren. Niet zozeer voor meneer Buma, maar voor een groot deel van zijn kiezers.’

Siebe: ‘Terecht legt Jan Terlouw de vinger op de zere plek als hij opmerkt dat het hem verbaast dat de formatiebesprekingen van de drie collaborateurs met Groen Links stukliepen op migratie: „Het vluchtelingenprobleem is zo complex. Daar moet je open afspraken over maken. Handel naar bevind van zaken.” Terlouw is gewoon eerlijk en zegt wat hij bedoelt: kap met die identiteits flauwekul en zet je tanden eerst in de harde realiteit. Wauw! Dat is levensgevaarlijk voor de status quo, dus logisch en voor de hand liggend springt Wilders daar meteen op in met zijn identiteits-product dat uit de onderbuik is geboren: minder moslims en minder Marokkanen. Wilders zal nooit aan een zaal benevelde bierdrinkers vragen of ze meer of minder Nederlandse boeren willen. Hij kijkt wel uit. Boer’n kunnen weleens gevaarlijker blijken dan baardmannen. Bovendien horen de boeren hier van nature thuis en Noordafrikaanse Berbers niet.’

‘Dit soort flauwekul frames stelt de neoliberale collaborateurs in staat hun neoliberale agenda te blijven uitwerken en verfijnen,’ zegt Take. ‘De massa laat zich zo gemakkelijk foppen met identitaire thema’s. Niet alleen in Amerika maar overal. Zie de Groene Amsterdammer over Frank.’

‘Als het gaat om de polariteit open versus gesloten, dan gaat het impliciet om algemeen (mondiaal, globaal) belang tegenover eigen (individueel, groeps-, lokaal, nationaal) belang, ‘ zegt Semanur. ‘In het project Europa bijvoorbeeld zouden Griekenland en Ierland niet zo worden afgeknepen, vooral Griekenland, ook met het geen-vinger-uitsteken bij het Griekse probleem met de vluchtmigranten. Één voor allen en allen voor één! Maar neen hoor. Niks Alle Menschen werder Brüder dat schaffen de meeste Menschen nun mal einfach nicht.  Daarentegen worden de Luxemburgers, en natuurlijk de Zwitsers, door de Boys in Brussels met fluwelen handschoenen aangepakt. Als je dat nu nog niet doorhebt dan ben je of kwaadaardig of werkelijk oliedom.’

‘Werkelijk ruimdenkende mensen storen zich evenmin aan godsdienstige grenzen, een godsdienst is voor hen geen identiteitskenmerk, ‘ zegt Take, ‘Jan Terlouw is nota bene de zoon van een gereformeerde dominee, maar hij huivert bij de gedachte dat D66 met de ChristenUnie een verbond zou sluiten. Hier staat het.’ Hij laat een tijdschriftartikel zien. Dat blijkt de weergave van een interview dat Terlouw gaf aan het blad de VrijMetselaar (jaargang 71, april 2017) naar aanleiding van zijn lezing in Leeuwarden op 23 maart jongstleden. Take: ‘Ik vond het blaadje eergisteren in de stationsrestauratie. Terlouw zag graag dat Groen Links bij dit kabinet werd betrokken. Dat past helemaal bij zijn goed-van-vertrouwen-zijn, want Groen Links zou met huid en haar zijn opgegeten door de drie piranha’s, net als met de PvdA (althans met Samsom en Asscher en Spekman) is gebeurd in het onzalige collaboratiekabinet van VVD & PvdA.’

Siebe: ‘Samsom probeert Groen Links de zwarte Piet toe te spelen en de SP te laten aanschuiven bij de besprekingen. Als de PvdA onder zijn leiding de bietenbrug op marcheerde, dan moeten zoveel mogelijk echt linkse partijen er ook maar aan geloven.’

‘Pechtold en Buma doen vrolijk mee met armpje draaien,’ zegt Take: ‘omdat de VVD de grootste partij is, moeten de anderen het VVD-programma maar overnemen.’ Hij tikt tegen zijn voorhoofd. ‘Dat deed Samsom tenslotte ook, terwijl de PvdA toen helemaal niet klein was. Hoe oliedom en oeverloos narcistisch van Samsom.’

‘Tomeloze ambitie, die naadloos overloopt in megalomania, grootheidswaan,’ beweert Siebe, ‘Samsom is een alfa-mannetje, een Macher met een surplus aan testosteron en een meer dan gemiddelde geldingsdrang. Daar hebben de VVD-poppenspelers kundig gebruik van gemaakt, net zoals ze Lodewijk Asscher bespelen op ijdelheid en snobisme. Rutte en maten winden Asscher om hun vinger. Iedereen heeft haar zwakke plekken. Ontdek die en gebruik ze.’

‘Ze brengen het met een stalen gezicht hè?’ zegt Semanur lachend, ‘en de media berichten er ook zo over: degenen die niet bereid is zijn oren naar het neoliberale drietal te hangen, is onverantwoordelijk bezig, want zij weigeren mogelijke regeringsverantwoordelijkheid te nemen.’
Ze vervolgt: ‘Weet je wat ook nog mogelijk is? Dat de Groen Links onderhandelaars wel degelijk de niet-identitaire thema’s ter tafel hebben gebracht (bijvoorbeeld: woningnood, het lot van het precariaat, inrichting van onze zorg en hypotheekrente) maar dat ze daar op straffe des doods naar buiten niets over mogen melden en dat die inzetten – aangenomen dat het zou zou zijn gegaan als ik nu opper – meteen de grond in werden geboord: de drie clubs die straks de lakens gaan uitdelen (VVD, CDA en D66) hebben de zaak al rond: zij gaan gewoon verder met het Rutte-II programma.’

Siebe: ‘VVD-mevrouw Edith Schippers was niet voor niets zo nietszeggend. De betrokkenen lieten en laten geen woord los, vanuit een verkeerd idee van betamelijke discretie, in het Landsbelang ook nog denk ik. Alles wordt uit de kast getrokken om te intimideren. Geen middel geschuwd.’

‘Helmaal niet ondenkbaar dat zo’n scenario heeft gespeeld,’ zegt Take, ‘tenslotte hebben de Groen Linkse bobo’s ook hun vaste lasten, een jonge gezin en een toekomst waar ze aan moeten denken. Ja, Semanur, ik vind het helemaal niet zo onaannemelijk wat je oppert. De volgende schlemiel – dat zal vermoedelijk Segers van de CU zijn, maar wie weet, misschien zelfs de losers van de PvdA – zal voor dezelfde keus gesteld worden: doe met ons mee en maak Nederland verder plunder- en roofrijp en jouw kostje is gekocht, of verdwijn in de politieke wildernis. Wie zal het zeggen? De soap met de PvdA was natuurlijk zum heulen. Brrrrr, wat een naargeestige scenario’s toch.’

Semanur: ‘Je kunt bij zo’n formatie als deze, waar de ploeg van Rutte voor de derde periode gaat, tevens bedenken dat de ongoing projects and interests (van de VVD-club van direct belanghebbenden) steeds belangrijker en kapitaalintensiever worden. Dus, dat zei Marieke onlangs, zou het aannemelijk zijn dat de toekomstige pluchepartners van deze VVD-club, die belangen moeten erkennen en beloven ze niet te schaden. Daarbij moeten minstens twee frames worden gebruikt: een voor de buitenkant, voor het publiek, dat is regeren-in-het-landsbelang-en-in-het-belang van Frankfurt en het andere is het voor de buitenwereld onzichtbare frame: regeren voor het VVD-belang, waarbij de overlap plaatsvindt bij de belangen van de financiële bobo’s (onder de vlag van méér en groter Europa voor de Vrede en de Verlichting) en de belangen van de VVD-bobo’s.’

‘Daarbij ruilen CDA en D66 waarschijnlijk belangen uit met de VVD – ongeveer in de trant van Samsom – Rutte destijds – en moet de eventuele vierde partner én beloven de drie niet in de wielen te rijden én genoegen nemen met minder,’ zegt Take, ‘dat kan best gecompliceerd worden, waarbij Rutte en kornuiten een voorsprong hebben: ervaring met deze scenario’s, grootste partij (dus democratische legitimatie) plus lopende contracten van de lopende projecten. Als je dit logistiek goed in elkaar zet en ervoor zorgt dat de façade meestentijds in tact blijft, kun je het lang uitzingen. Free agents als Hennie Keizer met z’n crematoria, duiken onvermijdelijk af en toe op, net als die VVD-verenigingen die geen belasting betalen. Dat is echter het kruimelwerk. De belangen waar het werkelijk om draait, zijn natuurlijk vele malen groter!’

‘De formule werkt prima in deze tijd van flex, outsourcing, geen vaste banden, fluïde identiteiten en een neoliberale huurlingen-mentaliteit,’ zegt Semanur, ‘kijk naar de nieuwe Franse president Manu Macron. Die is puur interim manager. Sans gêne. “Men” beschouwt Marine le Pen als bad for business en Marcron moet dergelijke storende invloeden neutraliseren.’

‘De eerste en grootste loyaliteit is die aan de eigen bankrekening,’ zegt Take grinnikend, ‘en dan zijn we meteen bij Luxemburg en meneer Juncker en bij Zwitserland dat buiten de EU mag blijven, terwijl het midden in de eurozone ligt. Eigenlijk erg simpel, maar je moet het alleen niet door deze bril willen zien. Onderbuik-thema’s leveren de beste afleiding, net als voetbalwedstrijden en song festivals.’

‘Zwitserland is een democratie compleet met referenda, omdat het buiten de EU heeft weten te blijven,’ zegt Siebe. ‘De belangrijkste referenda die de Zwitsers onlangs hielden, gingen over wel/niet EU-lidmaatschap en wel/niet ongelimiteerde import van vluchtmigranten. Als de Zwitserse en Luxemburgse banken de EU zouden boycotten, dan zijn de rapen gaar. Verrassende gedachte: je moet als land buiten de EU blijven om enigszins democratisch te kunnen functioneren. Het referendum als bestendiger van een democratische rechtsstaat is onverenigbaar met huidig EU-lidmaatschap. Daarom ook dat de VVD’er Johan Remkes de staatscommissie voorzit die onderzoek doet naar de toekomstbestendigheid van ons parlementaire systeem. Status quo gegarandeerd en misschien zelfs richting retro in de vorm van meer ontregelingen en privatiseringen. ‘

Take: ‘Eigenlijk krankzinnig, dat juist het EU-lidmaatschap anti-democratisch kan uitwerken. Het is maar net hoe je een hamer of ander gereedschap gebruikt. Overigens maakt de PvdA’er Ruud Koole deel uit van die staatscommissie en die man lijkt me tot op grote hoogte solide. Koole heeft zich verre gehouden van de Samsom-Asscher kongsi.’

Siebe: ‘Ik ben met je eens dat Koole vermoedelijk het etiket “integer” verdient, maar de man is geen Draufgänger, dus in hoeverre hij ons parlementair systeem werkelijk “toekomstbestendiger” (wat verstaan we daar eigenlijk onder !!??) zal kunnen helpen maken, is zeer de vraag.’

‘De media moeten natuurlijk in het gebruikelijke register blijven berichten en geen alternatieve verhaallijnen volgen,’ zegt Semanur, ‘maar dat is steeds meer gegarandeerd vanwege het opkopen van media door super- en ultra-rijken. Af en toe een “onthulling” door goede onderzoeksjournalisten, om te laten zien dat wij vrije en onafhankelijke nieuwsgaring hebben.’

Take begint te lachen en zegt: ‘Iedereen weet dat iedereen het binnen een week tot een maand is vergeten en de gewone gang van zaken op de gewone manier gewoon doorgaat.’

‘Het is soms net alsof ik in een totaal andere wereld leef, als dit soort berichtgeving lees,’ zegt Siebe, ‘een andere planeet met totaal andere taalspelen die over heel andere dingen gaan. Bizar, dat is het.’

‘Niet zo vreemd,’ zegt Semanur, ‘als je bedenkt dat de journalisten en andere gate keepers er hetzelfde wereldbeeld en dezelfde ambities op nahouden als de meritocratische biotoop waarover ze schrijven. Dat heeft Thomas Frank scherp waargenomen. Voor veel journailleurs zijn de leden van het precariaat over wie ze schrijven, inderdaad: deplorables. De grootste angst van veel journailleurs die maar net rond kunnen komen van hun inktkoelie-slavenarbeid, de grootste angst van hen is, af te glijden naar de status van de deplorables.’

Take: ‘Pechtold komt er vierkant voor uit dat D66 identiteitspolitiek doet. Zie De Groene:  “D66-leider Alexander Pechtold deed er eind februari in een interview met The Financial Times nog een schepje bovenop. Hij dankte daar zijn succes in de peilingen aan de nadruk die D66 onder zijn leiding is gaan leggen op identiteitskwesties: ‘Als het om economische kwesties gaat, zijn we een beetje saai’, aldus Pechtold. ‘Dan bevinden we ons precies in het midden van het politieke spectrum. “ Dat is veilig en verplicht tot niets.‘

‘Nu is de CU van Gert-Jan Segers aan de beurt,’ weet Semanur, ‘dan gaat het vermoedelijk vooral over het thema voltooid leven. Daar gaat het kluppie dan op epibreren en de werkelijk belangrijke thema’s zoals de afstand tussen inkomensverdieners en vermogenden, hoe moet het met het precariaat, de woningnood, ons onderwijs, die worden onder de radar gehouden. Daar komt straks doodleuk neoliberaal beleid voor en iedereen van de spraakmakers doet weer of haar neus bloedt.’

‘Mevrouw Ploumen van de PvdA roert de trom en maakt stennis over Trumps anti-abortuspolitiek,’ zegt Siebe, ‘dat staat ook mijlenver van onze woningnood hier en de vraag hoe we verder gaan met de euro. Toch schrijven de inktkoelies over mevrouw Ploumen als ware zij moeder Theresa en staan ze op het punt la Ploumen voor de Nobelprijs te nomineren.’

‘Nou, nou,’ zegt Semanur sussend, ‘voor de gouden griffel of de gemarineerde sjaal of zoiets.

* Vrolijkheid *

‘Het klimaat is ook een ijzersterke reserve,’ zegt Take, ‘over dat thema kunnen de pipo’s eindeloos epibreren zonder dat het ze tot ook maar iets verplicht. Toch zijn ze bezig, met Samsonite koffertjes de wereld rond vliegen en natuurlijk naar Davos, hè. Want wie in Davos gezien wordt, nou die staat op de nominatie voor een carrière jump.’

‘De media hobbelen gewoon mee hè,’ zegt Siebe, ‘alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De media doen met uitgestreken facie verslag over suikerspinconstructies en tot nietsverplichtende nummertjes luchtverplaatsen. Ze berichten immers alleen maar.’

Semanur kondigt aan dat ze twee teksten heeft gelezen die goed passen in het vertoog over machtspelen zoals ze nu ook bij de Haagse kabinetsformatie ongetwijfeld aan de orde zijn: ‘George Monbiot schrijft in de Guardian over onduidelijk geld (dark money) dat de democratie in Groot Brittanië de das omdoet en een zekere Paul Tyson bespreekt het boek van Yannis Varoufakis: Adults in the room. Tyson spreekt, zo zegt hij, vanuit een teologisch-filosofisch paradigma: “Adults in the room is firstly a prophetic text. I am thinking of ‘the prophetic’ in Socratic terms here, which I will unpack below. Secondly, this is a text that refuses conspiracy theories and moralizing entirely, and yet it is uncannily astute in discerning the dynamics of dark power and the manner in which people are tragically caught up in those dynamics. Adults in the Room is thus a striking exposé of the “principalities and powers” that are the “rulers of the darkness of this world… in high places” that largely define the meta-conditions of our daily lives.”
Varoufakis vertelt over de machtsspelletjes in Brussel, maar de essentiae blijven overal van toepassing ook momenteel in Den Haag. De grote vermogens waar Monbiot het over heeft, hoeven geen toelichting meer als het gaat om de doelen waar zij toe kunnen worden aangewend.’

Ewald Engelen: ‘Thomas Frank en het verraad van de Democraten’ / De Groene Amsterdammer (10 mei 2017)

Thomas Frank: ‘Listen, Liberal‘ / Youtube 2016 april 14

George Monbiot: ‘Dark money is pushing democracy in the UK over the edge’ / Guardian Wednesday 17.5.2017

Boekbespreking van Adults in the Room, by Yanis Varoufakis (London: The Bodley Head, 2017)

Door:  Paul Tyson, Director of the Emmanuel Centre for the Study of Science, Religion and Society, Emmanuel College, University of Queensland.

Jean-Jacques Rousseau: Het maatschappelijk verdrag  / Nederlandse vertaling 1995 uitgegeven bij Boom; Amsterdam, Meppel / ISBN 90 5352 167 4

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Amerikaans historicus Thomas Frank over het liberalisme en het failliet van de Amerikaanse ‘Democrats’

 

zie Youtube >  https://www.youtube.com/watch?v=38JNg210L24

 

 

 Ewald Engelen: ‘Thomas Frank en het verraad van de Democraten’ in de Groene Amsterdammer, 11.5.2017

 

 

Michelle doet een Barackje bij Steven Colbert

 

 

Tags: , , , , , , ,