RSS

Tag Archives: Faisal

Waarom “die Beertje Bombazijn” wel degelijk kan en “die Kutje Karnemelk” ook niet

‘Misverstand, Beertje Bombazijn is een naam!’ zegt Ilham, ‘dus die Beertje Bombazijn kan wel degelijk. Dat Beertje Bombazijn kan ook, maar beteken-voelt dan nèt iets anders. Je kunt zeggen: Kajsa Kutje Karnemelk, die zit op Binnenlandse Zaken en moet van de meneer Rutte (Koot en Bie: de meneer) alles wat met referendum heeft te maken, van de tafel vegen en deleten. Maar je kunt evengoed zeggen: Kajsa Ollongren, dat kutje karnemelk, laat zich voor het VVD-karretje van Rutte & Co spannen. Alletwee kan, maar het voelt net anders. K.K. die, slaat op de unieke persoon die K.K. heet en K.K. dat, refereert aan kutjes-karnemelk-in-het-algemeen, als soort. Dat of die kan Edith Schippers zijn, of Melanie Schultz, Jeanine Hennis, Jet Bussemaker, enzovoorts. Die en dat, het is een subtiel verschil, maar dat is taal nou eenmaal.’

Faisal en Taco komen binnen in polonaise-stap en toeterend: ‘Retteketet-ketet, stemt beter op Baudet! Retteketet-ketet, stemt beter op Baudet!’

‘Wat is dít nou weer?!’ vraagt Marieke, ‘hoezo, stemt beter op Baudet?’

‘Jullie hebben dat stuk van sjeuïge Sjoerd de ombudsman op je beeldscherm staan,’ wijst Taco. ‘Meneer Sjoerd allitereert zo fraai: bombarie – Baudet – beetje – buitensporig en: de elite epateren. Wow! ‘

‘Cultuurkritieken en cabaret!’ roept Faisal. ‘En die krijtstreep die een liberale courant moet trekken. Ik vind dat deftig hoor. De Kaukasische krijtkring, net een parabel van Brecht, over het te vondeling gelegde Oekraïne-referendum; ook zo mooi en gevoelig!’

‘Hebben jullie geborreld?’ vraagt Ilham wantrouwig, terwijl ze dichterbij komt om te snuffelen, ‘Vodka? Dat ruik je niet, toch?’

‘Neen, neen,’ verzekert Faisal, ‘die krat vodka van oom Vladimir is al lang verdampt, maar dat essay van meneer Sjoerd eindigt zo mooi: een scherpe baudologie. Wow! Waarom geen boude baudologie? Of een bijtende baudologie?’

‘Badinerende baudologie …? Bête en blatante baudologie, klinkt ook best mooi. Niet zo blèrend.‘

‘Ach wat, Baudet en retteket, ’t zal wel,’ zegt Ilham, ‘het ging ons om Beertje Bombazijn en dat slaat dit keer toevallig op de VVD’er Dijkhoff van wie we een strip tease zien op de NRC-site. Dijkhoff zou de VVD-kroonprins zijn en dus laat hij zijn baard staan en niet meer het stoppelveld van enige weken terug.’

‘Voor de goede orde: Beertje Bombazijn, Klaas Dijkhoff, demonsteert hoe je als neoliberaal de burger uitkleedt. Dit oefent hij minstens zes keer per etmaal voor de spiegel.’

‘En we vonden bepaalde formuleringen van ombudsman Sjoerd de Jong wel grappig, maar het leukste is dat versje van W.F. Hermans over Beertje Bombazijn in “Uit talloos veel miljoenen”, vertelt Willemijn: ’  “Bombazijn, dat brave beertje / Die at ‘s zondags graag een peertje. / ‘s Zaterdags een stukje worst / Met een biertje voor de dorst.” Helemaal de VVD-van-vroeger vinden wij. Bombazijn komt voort uit een gemis: Sita en Clemens van de Wissel hebben geen kinderen en Beertje Bombazijn zou je als een surrogaat voor het afwezige kind kunnen zien. Net als Klaas Dijkhoff het VVD-gemis belichaamt. Öde, dat is het beste woord voor de VVD van nu: öde. Onvertaalbare amorfe galm en gons. Zelfs T.S Eliot liet het in het Duits staan: “Oed’ und leer das Meer …”.’

‘O ja, dat gedicht dat gaat over het land, de wereld, na het neoliberalisme. Treffend gedicht. Profetisch. Vooruitziende blik van T.S.E.. Wel onherstelbaar naargeestig, maar het neoliberalisme is tenslotte ook in ieder opzicht naargeestig: öde.’

Ilham: ‘Ja, en toen dat versje over Klaas Dijhoff, die een peertje eet, en een stukje worst met een biertje erbij, langskwam, zei Willemijn dat het tweede “die” fout was, dat moest ook “dat” zijn en zo kwamen we dus op Kajsa k. k. … . Het is tenslotte zondag en dan doen we graag eventjes literatuur lite. Mede met het oog op de les van morgen.’

‘Vreemd dat blijkbaar zo veel columnisten zo gebeten zijn op meneer Baudet,’ zegt Taco. ‘Ik begrijp dat niet goed. Wat is er nou zo bijzonder aan de man? Ik vind hem een beetje op de Oostenrijker Sebastian Kurz lijken. Zowel qua uiterlijk als wat politiek programma betreft.’

‘Alleen heeft Herr Kurz zijn oren laten vergroten,’ zegt Faisal, ‘opdat hij beter naar het volk kan luisteren. Dat moest van zijn moeder.’

‘Ach ja, als je geen snor of baard kunt laten groeien, dan vergroot je je oren. Politici doen de raarste dingen.’

‘Men is daar niet onverdeeld enthousiast over Sebastian. De Zürcher Zeitung schrijft een beetje spijteig dat hij blijft hangen en eigenlijk verzaakt: “Die Wahlbotschaft lautete: Kurz wird es richten – und sie verfing.” Dat zal met lavendel loverboy Baudet ongetwijfeld ook gebeuren, mocht zijn FvD groter groeien.’

‘Ge(Marine)eerde Geert dreigt ze voorbij te streven, maar het politieke establishment doet of zijn neus bloedt.’

‘Terwijl Troje brandt!’

‘Dat komt ervan, als je je klassieken niet meer kent.’

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pueri pueri pueri puerilia tractant, en was Guy Fawkes wel een guy ?

 

‘Goed: pueri pueri …. kinderen zijn kinderen en gedragen zich kinderlijk, houden zich met kinderachtige zaken bezig. Daar komt de theorie van Thomä, ultrakort door de bocht en liberaal geparafraseerd, op neer. Waarom tekent Hajo de Reijger, de centrale figuur in zijn illustratie bij het interview van Caroline de Gruyter met de Duitse filosoof Dieter Thomä, met een Guy Fawkes masker?’ vraagt Satish. ‘Betekent het volgens Thomä en volgens Hajo-Thomä dat de identiteit, gender, van de figuur niet belangrijk is, gaat het om het protest? Maar how about Macron? Die noemt Thomä ook. Ik vind de combinatie van teksten en tekening veel intrigerender dan de theorie van Dieter Thomä afzonderlijk, op zich, bezien. Die vier typologieën volgens Thomä, zijn voor mij vooral interessant, omdat Thomä alleen de man (puer) behandelt. Hij zegt niets over de vrouw (puella). Bijvoorbeeld: Aung San Suu Kyi, Angela Merkel, Marine le Pen, Hillary Clinton, Indira Ghandi, Margaret Thatcher, Kim Jung-un (net als Donald Trump een “puer obsitatissimus“) en zo voorts.’

True,’ zegt Zorah, ‘alleen levende witte mannen, Thomä noemt als voorbeelden witte machtige mannen. Maar de tekening is geënt op het schilderij van Delacroix en daar figureert Marianne centraal. Dus het Franse en vrouwelijk element zit er in Hajo’s tekening wel in. Ik denk dat Thomä mannen gebruikt vanwege de herkenbaarheid voor zijn imaginaire publiek. Ik denk heel eerlijk gezegd ook dat Hajo de theorie van Thomä beter vat en weergeeft dan de filosoof zelf dat doet. Caroline de Gruyter maakt er ook een nuttige job van wat structureren betreft, want ik heb meneer Thomä op Youtube bekeken en beluisterd en ik vond zijn betoog knap ingewikkeld hoor. Wel mooi Duits bij tijd en wijle.’

‘Thomä komt er allengs beter in,’ denkt Faisal, ‘en gaat zijn theorie duidelijker verwoorden. Dat zal het vooral zijn. Overigens is er nog een betekenislaag in de gebruikte tekening van Hajo, namelijk de juli-revolutie in Frankrijk van 1830. Daarover gaat het schilderij van Delacroix. Let op dat er in de titels staat: guidant, gidsend en niet dirigeant, leidend. Dat masker is multi-functioneel omdat het bijvoorbeeld ook associaties met Marine le Pen, via Jeanne d’Arc, lijkt te omzeilen maar daardoor juist de aandacht op le Pen vestigt.’

‘Dit schilderij van Delacroix uit 1830, roept door zijn compositie – en thematiek – bij mij associaties op met het doek van Théodore Géricault uit 1818,’ zegt Zorah, ‘alsof Géricault reeds voorzag en voorvoelde waar het met Frankrijk heen zou gaan, hetgeen niet onwaarschijnlijk is, want hij leefde tenslotte in die zelfde tijd. Kunstenaars hebben nu eenmaal zeer gevoelige antennes voor maatschappelijke ontwikkelingen. Denk maar aan de roman Onderwerping/Soumission van Houellebecq en Remains of the Day van Ishiguro. Zinderend actueel!’

‘Prachtig!,’ roept Faisal, ‘herinner je je hoe het icoon van Géricault terugkomt in Asterix en Obelix? De Franse geschiedenis is een bonte bedoening met vele dramatische, theatrale, hoogtepunten en leent zich uitermate goed voor stripvertellingen. Manu Macron als stripfiguur? Dat zou de zaken meteen een stuk inzichtelijker maken.’

‘Over Macron houdt Thomä er ideeën op na die ik niet deel,’ zegt Satish, ‘maar goed, het is zijn theorie. Dat masker van Hajo komt mij goed uit. Macron moet zijn ware gezicht aan mij nog tonen. Het gaat voorlopig om het business model van Rothschild (Macron en compagnie) versus of met dat van Goldman Sachs (Draghi en kornuitjes), tegen ons, het klootjesvolk. De “bankiers” (wie zijn dat toch? welke namen en gezichten horen daarbij?) zullen zichzelf echt niet te kort doen en zich in ieder geval drie keer indekken tegen mogelijke tegenslagen.’

‘Ik leg een volgens mij belangrijker verband via vrouwen,‘ zegt Faisal, ‘en wel via onderzoekster Hilde Reidling in het stuk van Lidwien Dobber in de Trouw van 29 november jongstleden. Mevrouw Reidling breekt daar namelijk een lans voor het betrekken van politiek-ongeïnteresseerden bij het politieke bedrijf. Reidling:  <  “Beschouw de mensen die allang kiesrecht hebben, maar die zich niet gehoord voelen en dus nooit meer naar de stembus komen, als nieuwe kiezers.” Steek meer moeite in ze, zoek uit wie ze zijn en wat ze willen, bepleit ze. Probeer hen meer te betrekken en zet mensen op de kandidatenlijst met wie ze zich kunnen identificeren. > Hier draait het natuurlijk om.
Ik ben het met Satish eens dat de theorie van Thomä, zoals ik die uit artikelen over die ideeën tot mij heb genomen, vooral interessant kan zijn door hetgeen hij ongezegd laat. Hij laat het publiek helemaal buiten beschouwing en concentreert zich op alfa-mannetjes. Thomas Carlyle’s theorie van de Great Man. Maar dat was me dunkt de eerste helft van de negentiende eeuw.’

Also very true,’ zegt Zorah, ‘Hilde Reidling oppert een heel zinnig idee en frame, dat contrasteert met het conventionele idee van de mannelijke politicoloog, die staat gedwongen opkomst bij verkiezingen voor. Maar met gedwongen opkomst overtuig je ongeïnteresseerde wantrouwigen volgens mij niet. Integendeel! Je wakkert er het wantrouwen, de weerzin en afkeer voor politici en politiek juist mee aan! Immers: ik geloof niet meer in het huidige stelsel van representatieve democratie zoals dat intussen is verworden, maar ik word door de shareholders (niet stakeholders, maar shareholders!) gedwongen om hen te legitimeren middels stemmen. Ja hoor, het is goed met jullie. Doei!’

Satish: ‘Het blijft draaien om de hete brij van het referendum, nietwaar. Het referendum wordt door en politieke shareholders en de media compleet, systematisch en bewust genegeerd of de prut in gepraat. Dat verhoogt mijn sympathieke belangstelling voor het referendum slechts.’

‘En het doet mijn afkeer voor de politici en hun handwerk alleen maar toenemen,’ zegt Zorah. ‘Mannelijke én vrouwelijke beroepspolitici.’

‘Voorlopig genoeg brainwork,’ roept Faisal, ‘wie gaat er mee boerenkool halen bij de boer hier achter? Daar is de vorst (of de vorstin, wat u wilt) nu goed overheen gegaan.’

‘YAMMIE! Wij willen er ongeschoren spek bij! Met van die zwarte borstelharen.’

http://www.zeit.de/2016/43/puer-robustus-dieter-thomae

Dieter Thomä: “Puer robustus”Geschichte der Quertreiber  /  Von Michael Opitz

https://de.wikipedia.org/wiki/Kippfigur

http://www.acesweekly.co.uk/about

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Dildo en Aeneas. Erotiek in de politiek, of een kolderieke Kameropera?

‘Het komt door die professor Cliteur die een vergiet op zijn kop zet en het tussen neus en lippen door over een van de vluggertjes van Hendrik de achtste heeft, op het Partijcongres van Forum voor Democratie,’ zegt Taco. ‘Later ging voorman Baudet het hebben over urenlang vrijen met een geliefde. Toe dacht ik: há, kijk hier heb je het Angelsaksische model van Cliteur (het gladde vluggertje met een praecox) tegenover het Oriëntalistische model van de Kama Soetra (het eindeloze minnekozen zonder ejaculatie als summum) dat blijkbaar door Baudet wordt voorgestaan – en wellicht gepraktiseerd, maar dat weet ik niet. Je moet behoorlijk lenig zijn om de Kama professioneel in praktijk te brengen hoor.’

‘Okay, okay,’ zegt Faisal, ‘als je te weinig ejaculeert, krijg je natte dromen, vandaar, dat kon je zien op dit partijcongres, maar vanwaar die dildo?’

Taco: ‘Ik vond meneer Cliteur met dat vergiet op zijn hoofd op een clitoris lijken. Meer dan op een penis of dildo. Geen erg mooie clitoris weliswaar, maar toch een clitoris. Een pueriel penisje, misschien? Heeft niks met de persoon Cliteur te maken, maar ik heb het over hetgeen hij in mijn perceptie uitbeeldde, met dat vergiet: een wat verpieterde, verwaarloosde, clitoris. Nou kijk, clitoris is een ander woord voor kietelaar en dat is precies wat het Forum voor Democratie wil zijn: een geweldig prikkelende kietelaar die het politiek establishment van Nederland wakker wil kietelen en vooral het kartel moet worden gekieteld. Kietelt het kartel! luidt de strijdkreet. Het zijn kartelkietelaars. Dus daarom vind ik het optreden van Cliteur een volmaakte voltreffer, helemaal in stijl. Kietelen moet je blijkbaar leren.’

‘Hmm, dus meer een vrouwelijke, in ieder geval vrouwvriendelijke, benadering en niet meteen: hup er moet een piemel in,’ zegt Faisal op nadenkende toon. ‘Hmmmm, gender-empathisch, daar zit wat in, ja.’

‘Volgens mij heette Cliteur in feite oorspronkelijk clitoris, maar met de geaffecteerde dictie van professor Paul werd dat als cliteuris uitgesproken en vervolgens ingekort tot Cliteur,’ zegt Mohammad. ‘Dat heeft trouwens niets met clitoridectomie te maken hoor. De IS van Cliteur-IS heeft zich gewoon verzelfstandigd. Laat ik dat heel duidelijk stellen: dit is louter ludieke loltrapperij. Net als de lullepotten van Baudet, Cliteur en Hiddema op dat partijcongres ludiek waren. Niks grimmigs, maar volop flower power erotiek. De potten zijn nadrukkelijk niet lesbisch van aard, dat zegt het woord al: lullepotten. Ludieke lullepotten. Dat vergiet lijkt me trouwens reuze handig bij natte dromen, anders wordt het al gauw een kledderboel van jewelste. Cliteur had het apparaat natuurlijk niet toevallig meegenomen.’

‘En de dildo?’ vraagt Faisal vasthoudend, ‘ik denk dat ik ‘m voel, maar vertel jij het maar.’

‘Nou neen, doe jij dat maar,’ zegt Taco, ‘tenslotte weet jij heel veel van clitorissen, heb ik begrepen. Veel meer dan Moh. en ik samen. Je zegt trouwens dat je ‘m al voelt. Dus ga je gang.’

‘Ik leg het verband via Aeneas die met zijn vader – Anchises, hier verbeeld en gespeeld door mr. Theo Hiddema – op zijn rug brandend Troje ontvlucht,’ legt Faisal uit, ‘Aeneas moet in opdracht van de goden een nieuwe stad stichten, dat wordt Rome, maar hij wordt opgehouden in Carthago door koningin Dido – die van Purcell weetjeniet? – en Dido verruilt haar dildo voor het lid van Aeneas, de penis van Aeneas, hetgeen haar zeer wel bevalt en bekomt. Enfin, om een lang verhaal in te korten. Aeneas krijgt er genoeg van om voortdurend de lul – ik zeg het op zijn oudtestamentisch en onparlementair, dat is tenminste duidelijk – te moeten zijn en hij smeert ‘m, hij ontvlucht Dido, die het daarna dus weer helemaal van haar dildo moet hebben. Dido is wanhopig door Aeneas’ verraad en pleegt zelfmoord. Dido stort zich in haar dildo. Zo zit dat volgens mij met die dildo van jou in deze context. Dido was ook in de RAI, maar ze is flink aangekomen dus ik had haar niet meteen herkend.’

‘Dido moet dan wel heel goed kunnen mikken,’ merkt Mohammad droog op. ‘ Erg theatraal ook, zo’n manier van zelfmoord, maar het past wel bij een vaudeville. Politiek wordt tenslotte steeds theatraler.’

‘Nou, chapeau!’ zegt Taco handenklappend, ‘ik had het niet mooier kunnen vertellen. Maar Catootje dan? Die drenst toch om de vernietiging van Carthago en krijgt haar zijn?’

Catootje die wilde het monopolie op de botermarkt van Carthago doorbreken,’ valt Mohammad in, ‘vooral omdat Aeneas, de stichter van Rome, te veel boter op zijn hoofd had vanwege zijn flirt met Dido en zo. Dus moest Carthago vernietigd worden. Thierry Baudet stipt geloof ik in zijn speech de Punische oorlogen even aan, of waren het de Peloponnesische. Maakt niet uit, allebei vast frische und fröliche Kriege. Nou punisch, vinden we terug in het Franse punir en het Engelse to punish, straffen, en ook in punaise, dat is de vrouwelijke afgeleide vorm, ook wel als voltooid deelwoord misbruikt. Het Maleise woord pelopor komt van de Peloponnesos, want de etymologie staat voor niets en kent geen xenofobie. Zo werd Carthago dus finaal verwoest en in brand gestoken. De grond waarop Carthago had gestaan, werd omgeploegd en in de voren werd zout gestrooid. Het ploegen van de vore betekent – ik meen dat het onder meer in Shakespeare een paar maal in deze betekenis wordt gebruikt – sindsdien geslachtsgemeenschap hebben.’

‘Aha, vanwege Dido en Aeneas in de grot en zo,’ zegt Taco, terwijl hij wijs knikt. ’Juist, juist, dit is Grieks-Romeinse mythologie voor Dummies, boven de achttien jaar. Een opwindende club hoor dat FvD. De dildo is daar volgens mij geheel overbodig gereedschap. Jongens, dit is toch veel leuker dan de fletse verhalen van de Haagse Kaasstolpers die we al jarenlang moeten aanhoren! Het is weliswaar een lul verhaal, zoals bijna alle verhalen van hedendaagse Haagse politici lulverhalen zijn, maar het is lollige lulkoek. Af en toe best liederlijke lulkoek ook, maar dat moet kunnen. Vind ik althans.’

‘En, Thierry Baudet kan het goed brengen, eerlijk is eerlijk’ zegt Faisal waarderend, ‘mits niet al te vaak aangehoord: best geinig, ja. Onderhoudende performance. Als ik zo’n Emile Roemer over het afschaffen van het eigen risico hoor brabbelen, of een Jan Marijnissen hoor uitleggen dat de rijken rijk zijn, omdat ze enorm veel geld hebben, of Jesse Klaver over zijn luchtbrug om tienduizend migranten per maand binnen te halen en tegelijk de uitstoot van CO2 en fijnstof te willen verminderen met klimaatakkoorden, dan vind ik deze lullepotten een verademing hoor.’

‘Vergeet je Lodewijk Asscher van de PvdA niet?’ vraagt Moh. met een wat malicieuze ondertoon.

‘Breek me de snavel niet open over de teksten die zo’n Mark Rutte, Alex Pechtold of IJsbrand Buma debiteren, zegt Taco kreunend, ‘da’s elke keer een ramp. Daar helpt zelfs de grootste dosis viagra echt niet tegen. Wat een geaccumuleerde en geconstipeerde impotentie! Druiligere droefenis is moeilijk te bedenken hoor.’

‘Die club van Baudet moet alleen oppassen niet te groot te worden, want dan gaat het ook met die carnavalsvereniging mis,’ denkt Faisal, ‘zo lang zo’n club klein blijft, kan het zo’n toon aanslaan en in dit register spelen. Een Kameropera dus. Worden ze te groot, dan hopla!, weg met de luciditeit en wordt het keihard euro’s grabbelen.’

‘Ja, juist,’ zegt Moh, ‘dat flirten met Wagner en Nietzsche, dat Baudet geloof ik ook deed, daar moeten ze mee oppassen. Zarathoestra had niet zo veel met Kama Soetra. Neen, Wagner, dat wordt al gauw megalomaan op de pathologische schaal. Dat is standaard-politiek broddelwerk. Neen, een operette of een vaudeville, dat volstaat. Een vignet voor de ondragelijke lichtheid van het bestaan van de beroeps-/carrièrepoliticus. De Homo bulla van vandaag de dag.’

‘Zet een link naar Lucretia en de Etrusken erbij,’ adviseert Faisal, ‘Over Lucretia heeft Baudet het geloof ik niet gehad? Livius stelt echter wel degelijk actuele (gender-)thema’s aan de orde en bovendien is het goed voor de AO = Algemene Ontwikkeling. Ook de AO van de clitorissen, misschien?’

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,