RSS

Tag Archives: geopolitiek

Vladimir Putin stuurt Amerikaanse militairen naar Afghanistan

De Russische president heeft namelijk besloten bondgenootschappen aan te gaan met Afghaanse partijen die ertoe bijdroegen dat de Sovjet Unie uit Afghanistan werd verdreven. Die strijd duurde van december 1979 tot februari 1989. Putins steun heeft de Taliban reeds aan enkele militaire overwinningen geholpen en zijn (van de Talibaan) legitimiteit in de regio vergroot. Dit heeft Amerika doen besluiten dat het niet langer werkloos kon toezien, maar zich opnieuw actief met Afghanistan moest bemoeien. Putin dwingt Trump als het ware om opnieuw Amerikaanse militairen naar Afghanistan te sturen, terwijl Trump net instinctief had besloten dat Amerika zich zou terugtrekken.

Politiek analist Najif Sharifi legt op de site van al Jazeera uit hoe de vork volgens hem in de steel zit.

Sharifi gebruikt de term “great game” waarmee hij verwijst naar het touwtrekken in de negentiende eeuw tussen Engeland-Groot Brittannië en Rusland om de hegemonie over Afghanistan en zijn buurstaten in Centraal- en Zuid-Azië. Momenteel zou het “grote schaakspel” gespeeld worden door Rusland, de VS en zijn bondgenoten, China, India en Pakistan.

President Putin voert aan dat hij de Talibaan steunt, omdat die de ISIL bestrijdt en dat laatste in het belang van Rusland is. De Talibaan voert oorlog tegen de Afghaanse regering die door Amerika en de NATO-landen overeind wordt gehouden. Door de Taliban te steunen werkt Putin Amerika en de NATO dus tegen.
Volgens Sharifi overdrijft Putin de aanwezigheid van de ISIL in Afghanistan weliswaar, maar helemaal ongelijk heeft de Russische president niet met zijn bewering dat de ISIL ook voor Rusland risico’s met zich brengt. Denk aan de islamitische bevolkingen in de ex-sovjet-republieken aan Ruslands grenzen, waar de islam vurig wordt beleden en grondig aangehangen.

Door de Taliban te steunen, dekt Putin zich tevens alvast op termijn in (to hedge) voor een mogelijk ineenstorten van de Afghaanse regering in Kabul, wanneer de Westerse bondgenoten zouden besluiten het bijltje erbij neer te gooien en zich uit Afghanistan terug te trekken. Ook kan meespelen dat Putin revanche neemt voor het feit dat hij in het verleden steeds buiten de besprekingen over het lot van Afghanistan werd gehouden.
Daarnaast ziet Putin met lede ogen aan hoe de Centraal-Aziatische staten steeds meer in de Chinese invloedsfeer worden getrokken. Putin probeert daaraan tegenspel te leveren door Rusland steviger op de kaart te zetten.

Niet onbelangrijk voor Rusland zijn volgens Sharifi de rijkdommen aan grond- en delfstoffen van de Centraal-Aziatische landen. Zij beschikken over de grootste olie- en gasreserves van de hele regio en Rusland probeert de afzet van die grondstoffen naar Zuid-Aziatische landen te ontmoedigen of zelfs te frustreen, zodat de Centraal-Aziatische staten afhankelijk blijven van Rusland en China voor de afzet van hun gas en olie.

Sharifi meent dat het onwaarschijnlijk is dat Rusland de harde-kern-fundamentalisten tot bondgenoten-op-de-lange-termijn (strategic) kan maken. Daarvoor zijn ideologische verschillen te groot en zit de vijandigheid jegens Rusland bij de Talibaan te diep. Hun denk- en leefwerelden zouden “incommensurabel” zijn.

De meest profijtelijke strategie voor Putin is daarom om met de Afghaanse regering en regionale en internationale bondgenoten de strijd aan te binden met de groeiende dreiging van extremisten in de regio. Sharifi waarschuwt Rusland voor een strategisch verbond met de extremisten. Wanneer Putin de fout begaat om de Taliban als solide alternatief te beschouwen voor een Afghaanse regering, dan zal hij dat op de langere termijn bezuren. Op den duur zullen de Taliban volgens Sharifi een nieuwe golf van terrorisme veroorzaken, die Ruslands veiligheid direct in gevaar zal brengen.
Veel hangt af van de houding van Amerika en zijn bondgenoten welke koers Putin uiteindelijk zal kiezen. Een verkeerde keuze van zowel het Westen als Rusland – de scenario’s zijn in Sharifi’s betoog noodzakelijkerwijze op elkaar betrokken – zal enkel de Taliban en andere extremisten in de kaart spelen.

 

Steve Coll: ‘The Taliban’s Response to Trump’s Afghanistan Address’  / The New Yorker – August 23, 2017

Max Fisher & Amanda Taub: ‘Why Afghanistan’s War Defies Solutions’ – The New York Times – Aug. 24, 2017

Chantal Mouffe (2013): Agonistics. Thinking the world politically  / London – New York: Verso / ISBN-13: 978-1-78168-103-9

Hannah Arendt (2004/1994): Vita Activa / Amsterdam: Boom / ISBN: 90 5352 123 2 / vertaling uit het Engels door C. Houwaard.

Duitse uitgave, 1960 / Vita activa oder Vom tätigen Leben / München – Stuttgart: Piper paperback

Voor landkaarten o.a.:

http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/03/19/291428078/why-ukraine-makes-russia-s-other-neighbors-nervous

https://saylordotorg.github.io/text_world-regional-geography-people-places-and-globalization/s11-07-central-asia-and-afghanistan.html

https://www.ucg.org/files/image/article/where-does-russia-fit-in-end-time-bible-prophecy.jpg

http://www.chinasage.info/maps/neighborcountries.htm

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Strictly Business! Donald Trump bewijst dat de Chinezen hem nu al serieus nemen

 

In een interview (11.12.2016) op de zender Fox News Sunday zei Donald Trump dat hij zich niet gebonden acht aan een één-China-politiek, tenzij er een deal met China wordt gesloten waarbij handelsrelaties eveneens een rol spelen. Als ik met de bazin van Taiwan wil telefoneren, dan doe ik dat, zegt Trump, dat laat ik me door China niet verbieden. Zoals te verwachten viel, reageert men van Chinese kant op de manier waarop de Chinezen denken dat wij verwachten dat zij zullen reageren: furieus, gekwetst, verongelijkt! Dan komen de dreigementen en uiteindelijk giet men olie op de golven door het op Trumps onervarenheid af te schuiven. Save face, heet dat in China geloof ik.

Trump zou de Chinezen wel eens beter verstaan en begrijpen dan de Westerse mainstream media (MSM) lijken te denken, of althans ons willen doen geloven. Trump beschikt tenslotte over door de Chinese wol geverfde adviseurs. Laten we maar aannemen dat in Bejing ook geen wereldvreemde pipo’s aan de knoppen zitten.
Trump laat de Chinezen en de wereld botweg weten dat wat hem betreft over alles gesjacherd kan worden. De Chinezen weten als geen ander hoe handel werkt, voelt en ruikt.
Je kunt er termen als: hypocrisie, diplomatie, geopolitiek of commercieel inzicht tegenaan gooien, maar als puntje bij paaltje komt, zijn Taiwan, de Oekraïne, Syrië en desnoods een over straat rollebollende EU net zo goed wisselgeld op de speeltafel waaraan de grote jongens zitten. Het ergste misverstand is denken dat je met hooggstemde fraseologie alléén – zoals als democratie, mensenrechten, zelfbeschikking, en Internationale Rechtsorde – vandaag de dag nog alles in deze wereld naar je hand kunt zetten. Wil je dat die tot op zekere hoogte nuttige concepten enige intrinsieke waarde blijven behouden, dan zul je toch allereerst moeten ophouden om met twee maten te meten. Internationaal Recht geldt dan bijvoorbeeld ook voor de Palestijnen en niet alleen in een dispuut over de Zuidchinese Zee of over de aanspraken van Rusland op de Krim en enig begrip voor Ruslands betrokkenheid bij de gang van zaken in de Oekraïne, die vlak naast de Russische deur ligt.
Voorlopig is het beste interpretatie-frame ervan uit te gaan dat zakenman Trump en zakenman Xi Jinping elkaar aftasten en elkaars nieren proeven. Daaruit kan een wederzijdse verstandhouding resulteren die is gebaseerd op zakelijk inzicht en zakelijke belangen. Het is strictly business, zoals ze dat in The Godfather zeggen. No personal feelings and let’s make one another offers neither of us can refuse! Without losing too much face, that is.

 

 

 

http://www.rferl.org/a/chinese-daily-calls-trump-naive-over-taiwan/28170931.html

http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-china-idUSKBN13U01J

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , ,

Gaat VVD’er Mark Rutte doen wat hij roept – eindelijk eens naar de mensen luisteren – of draait hij zich eronder uit?

‘Nou eens zien wat VVD’er Mark Rutte gaat doen: echt naar de mensen luisteren, zoals hij zijn EU-kornuiten onlangs nog in een toespraak voorhield, of zijn achterwerk afvegen met de uitslag van het Oekraïne-referendum waar 61% van de stemmers tegen stemde,’  zegt Zorah. Ze wijst op de artikelen op de Trouw– en NRC-site en vervolgt: ‘De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), bestaande uit negen (9) personen, bepleit sterk ratificering van het Associatieverdrag met de Oekraïne. Rutte moet volgens deze negen dus niet naar de mensen luisteren.’

zie voor de complete posting:  NELPUNTNL.nl

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on december 8, 2016 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,