RSS

Tag Archives: Griekenland

Goocheme Chinezen en de Italiaanse Marco-Polo-mentaliteit

 

 

‘Waarom lach je?’

– ‘Vanwege de column van Caroline de Gruyter, over de slimme Chinezen, die het afknijp-beleid van de EU-maffiosi uitbaten door de Portugezen en Grieken te paaien. Wat een politieke bollebozen zitten er daar in Brussel en Berlijn/Bonn/Frankfurt aan de knoppen. Vol visie, bruisend van de inspirerende vergezichten. Duizend procent toekomstgericht en onbekrompen kosmopolitisch. Maar, niet heus natuurlijk. Integendeel. Nooit gehoord van multipolaire/pluripolaire geopolitiek, of beter nog: grenzenloze, fluïde, opportunistische, geopolitiek. Neen, met die snaterende EU-vogels moeten we de oorlog zeker niet winnen. Myopische druiloren.’

‘Inderdaad. Een Slotervaart ziekenhuis mag “men” privatiseren, uitknijpen en vervolgens kannibaliseren voor de verkoop (Trouw: “Verzekeraars zitten achter spreadsheets patiënten en personeel te verdelen.”) en sociale huurwoningen mogen per kavel worden verkocht aan globale durfkapitalisten, inclusief de huurders, maar o wee wanneer de Chinezen gebruik maken van de neoliberale plunder- en roofklare infrastructuur die “hun” verdienmodellen, van de plucheklevers dus, weleens zouden kunnen aantasten. Dan gaan de Goofy’s piepen. Niet te filmen.’

– ‘Van de Brusselmaffia mogen de Oost- en Zuid-Europese landen alleen een paar miljoen sloebers uit het Midden-Oosten en Afrika absorberen. Gek hè, dat ze daar naar andere mogelijkheden omkijken.’

‘De Macronezen – de Fransosen onder keizer Macron dus – zijn erg bezorgd vanwege de veiligheid. Mevrouw De Gruyter schrijft: “De Fransen hebben een punt: dit gaat de veiligheid van heel Europa aan. Sommige containerhavens die China least, zoals eentje op Sri Lanka, worden omgebouwd tot militaire bases. Kan dat in Sines ook gebeuren? Er zijn ook politieke implicaties. In Brussel en bij de VN stemmen Belt & Road-landen geregeld volgens Chinese instructie – over mensenrechten, CO2-heffingen voor vliegtuigen of elektrische auto’s.”
Veiligheid? Militaire bases? Natuurlijk, want oorlog en wapens, dat is groot geld. Mogen alleen de Amerikanen, Duitsers, Engelsen en Fransen grof geld aan wapendeals verdienen? Verstandig van Putin dat hij de Krim vast heeft veiliggesteld en in de Oekraïne niet al te veel Amerikaanse en “Europese/NATO” klefheden wenst te gedogen. Je kunt immers niet weten. Overigens is Duitsland nog steeds een door Amerika bezet Land.’

– ‘Het stemgedrag is ook niets vreemd. Zo wordt al jaren gestemd over mensenrechten en CO2-heffingen. Wie betaalt, bepaalt. Trump en zijn kongsi krijgen trouwens een koekje van eigen deeg met het zelfstandig opererende Portugal en Griekenland. Aan de ene kant doen de Amerikanen alles om de EU-landen uit elkaar te spelen, terwijl ze aan de andere kant “solidariteit” van die zelfde landen met betrekking tot China eisen.’

‘Veel te ingewikkeld voor ons. We zullen zien hoe de EU-bollebozen dit zullen proberen te framen.’

– ‘Ooit van de Marco-Polo-mentaliteit gehoord? Of zijn “we” bij de VOC blijven steken?’

‘O ja, de Hanze-liga wordt van stal gehaald. Vanwege de begrotingspolitiek van Italië. Was die liga niet mét Russische steden, maar zonder Italië? Vreemd eigenlijk, vind je niet?’

– ‘Ach, het is een frame. Misschien om de aandacht af te leiden. Wie weet. Interessanter is het om op macro-economische schaal te koekeloeren. Bijvoorbeeld wie, welk land, of welke familie die een land bezit, koopt of verkoopt staatsobligaties. Wie handelen er in schuldpapieren. Bekijk deze video van Crypto Jay eens en zie een ander frame dan dat welk onze main stream media hanteren om ons te informeren.
Bijvoorbeeld, waarom verkoopt Putin/Rusland Amerikaanse obligaties en vooral Xi Jinping? En waarom koopt MbS (Saudi-Arabië) zo veel Amerikaanse schulden op? Kunnen Xi en Putin de Amerikaanse dollar echt afknijpen, of dreigen ze enkel? Wat als Amerika zijn kont tegen de krib gooit? Waarom vindt de verkoop en aankoop van Amerikaanse staatsschuld op bepaalde momenten plaats, wanneer er bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, zoals de moord op de Arabische kritische “journalist” Jamal Khashoggi? Welke lijntjes lopen er van Trump’s financiële belangen naar Putin en MbS? In hoeverre zijn Trump’s persoonlijke belangen verweven met Amerikaanse staatsbelangen? Kun je momenteel wat Amerika betreft nog van een democratie spreken? Wat heeft Italië met dit alles te maken, hoe past deze laatste EU-soap, een familie-ruzietje, in een groter plaatje?’

‘Waarom kan Italië doen wat het doet met zijn begroting, en wat zal Mario Draghi ertegen doen? Je hebt waarschijnlijke gelijk. De berichtgeving over het balsturige en stoute Italië is klein bier en laat ons niet zien wat er achter de schermen gebeurt. Ik lees bij Reuters dat Xi zich afficheert als kampioen van kleine landen, die niet veel tegen de bullebak Amerika kunnen terugdoen. Reuters:  << “He [= Xi] said “multilateralism and the free trade system is under attack, factors of instability and uncertainty are numerous, and risks and obstacles are increasing”. “With the deepening development today of economic globalisation, ‘the weak falling prey to the strong’ and ‘winner takes all’ are dead-end alleys,” he [Xi] said. >>

Tegelijk is China gestaag bezig vaste voet in Afrika te krijgen – zónder overigens Afrikaanse vluchtelingen of migranten toe te laten. Dat laten de Chinezen aan ons, in West-Europa, over. Onder andere aan Italië.’

– ‘Ik vraag me af hoeveel ministers en regeringsleiders van deze dingen op de hoogte zijn. Ik vermoed dat er heel wat pipo’s op “hoog niveau,” ook maar gewoon doen wat ze wordt opgedragen. Dan slapen ze nog het rustigste ook. Afgezien van de vraag of ze het intellectueel kunnen behappen, is het ook de vraag of je alle consequenties moet willen kunnen overzien, van hetgeen je doet en wat voor verdragen je ondertekent namens.’

 

 

Amerika buit Duitsland economisch uit /  Die USA beuten Deutschland wirtschaftlich aus (P.Haisenko)

De euro nekt en ruïneert ons / Der Euro bricht und ruiniert uns  /  Published on Dec 18, 2016

Ewald Engelen in de NRC van 26 oktober 2018: ‘Wat mij betreft laat de casus Italië zien wat een misbaksel de euro is. Het staat lidstaten onvoldoende toe een progressief begrotingsbeleid te voeren en geeft de ongekozen technocraten van de Europese Commissie het laatste woord. Daarmee is dit een perfecte illustratie van de onverenigbaarheid van democratie en muntunie.’

Bezet Duitsland – waarom de Duitse soevereiniteit ingeperkt is / „Besetztes“ Deutschland – warum Deutschlands Souveränität eingeschränkt ist | 28.05.2016 |

Dr Daniele Ganser – Vortrag ÖDP München 2017  /   De historicus Daniele Ganser laat ons glashelder zien, hoe de geopolitieke hazen lopen /  Der Historiker und Friedensforscher zeigt einem gut und klar wie da draussen der Hase läuft

Over de manipulatie van de pers en bevolkingsontwikkeling – Daniele Ganser über Manipulationen der Presse und die Bevölkerungsentwicklung

Daniele Ganser, de complottheorie-booswicht – Dr Daniele Ganser – Verschwörungs-Bösewicht

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Massamigratie en terreuraanslagen zorgen voor een stop (moratorium) op verdere uitbreiding van de EU

brussels-maart 2016

Dit is de mening van twee Russische analisten. Timofei Bordachev is directeur van de Faculteit Wereld Economie en Internationale betrekkingen aan de Russische Hogeschool voor Economie en Generaal majoor b.d. Vladimir Vorozhtsov is gepensioneerd veiligheidsanalist van het Russische Ministerie van Interne Zaken. Europa heeft tot nog toe volgens hen slechts een voorproefje gehad van wat er nog aan terreuraanslagen in het vat zit.

[ ‘In recent months, the EU has been hit hard by the twin problems of illegal immigration and terrorism, threats which have rocked the supranational union to its core. Russian analysts say that one major factor can help explain why European leaders have been unable to deal with these problems up to this point: national sovereignty.’]

Volgens Bordachev beschouwt de huidige generatie terroristen zich in oorlog met de hele Westerse beschaving en niet zozeer met Europa of enig Westers land in het bijzonder. De meest weerloze EU-landen vormen bij uitstek hun doelwit. Zoals bijvoorbeeld België.

Tot op heden, aldus Bordachev, heeft Europa nog niet te maken gehad met een professioneel georganiseerde terreur. Zo beschikken de terroristen nog niet over een wijdvertakt en fijnmazig netwerk dat gecoördineerd op meerdere niveaus tegelijkertijd kan opereren. Ook ontberen ze nog specialisten en expertise op het gebied van explosieven, psychologisch voorbereiding voor adspirant daders en contraspionage.

Helaas verandert dat snel. De Parijse aanslagen in november bewijzen dat men gecoördineerd kan toeslaan. In de toekomst zal deze capaciteit worden verfijnd, vergroot en geïntensiveerd.

Het overcorrecte optreden van de autoriteiten speelt de terroristen in de kaart. De autoriteiten moeten er angstvallig voor waken binnen de wettelijke kaders te blijven, hetgeen hun slagkracht ernstig frustreert.

De andere analist, Generaal majoor Vladimir Vorozhtsov, waarschuwt dat het moslimterrorisme waarmee Europa tot nu toe te maken heeft gehad nog geen echt momentum heeft. De leiders van ISIL hebben zich nog niet serieus met Europa beziggehouden en de recente terreuraanslagen zijn vooral symbolisch van aard en nauwelijks politiek geïnspireerd. Deze Europese terroristen wilden zich vooralsnog vooral manifesteren en de lokale bevolkingen intimideren. Ze hebben nog geen politieke eisen geformuleerd.

Generaal Vorozhtsov trekt de vergelijking met de Tsjetsjeense terroristen en hun optredens in Budyonnovsk, Moscow en Beslan. Die stelden politieke eisen. Wanneer de terroristen hun acties coördineren met media offensieven en verweven met burgerrecht-campagnes, dan zullen ze effectiever toeslaan en veel gevaarlijker zijn.

Bordachev benadrukt dat het allereerst nodig is de kern van Europa’s probleem goed te begrijpen en te benoemen: Europa kan in tijden van crises geen vuist maken en de respectieve EU-landen laten zich makkelijk uit elkaar spelen.

Bordachev vindt dat Europa vooral bereid moet zijn politieke chantage te weerstaan. Volgens hem speelt bijvoorbeeld Turkije de rol van afperser op briljante wijze. Turkije krijgt vijf miljard euro om de migrantenstroom te stoppen. Vorig jaar echter wist de Turkse president een stroom Syrische vluchtelingen naar Griekenland te leiden. De ervaring leert, aldus Bordachev, dat een chanteur alleen maar brutaler en driester wordt wanneer hij zijn zin krijgt.

De bejegening die Griekenland van EU-zijde ten deel valt, verdient ook geen schoonheidsprijs. De Grieken worden met de migrantenstroom volledig aan hun lot overgelaten.

Het falen van een gezamenlijke grensbewaking is een ernstig manco. Geen EU-land is wanneer puntje bij paaltje komt, bereid soevereiniteit over te dragen aan een hoger, supernationaal, orgaan. Men bewijst uitsluitend lippendienst aan een gezamenlijk project Europa, maar ieder land gaat voor het eigen belang.

Volgens beide Russische analisten staat Europa op het vlak van terroristische aanslagen nog veel narigheid te wachten. De massamigratie en het Europees gebrek aan eensgezind optreden op bijna ieder gebied, maken de EU-landen kwetsbaar en een aantrekkelijk doelwit voor terroristische aanslagen.

 

* * *

 

Read more: http://sputniknews.com/europe/20160423/1038498407/europe-terrorism-migration-crises-analysis.html#ixzz46kkwbwqe

https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Brussels_bombings

The Caucasus Conflict and Russian Security: The Russian Armed Forces Confront Chechnya III. The Battle for Grozny, 1-26 January 1995

 

 

 
Leave a comment

Posted by on april 24, 2016 in criminelen, Europa, Politiek, terrorisme

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Karikatuur en stereotype: houden de Grieken ons een spiegel voor?

stereotypen en karikaturen
Over Griekenland en de Grieken zijn vanwege het gemodder met ‘het project Europa’ inmiddels talloze nieuwe stereotypen gemunt. Die van schaamteloze profiteur, handophouder en luie uitvreter zijn waarschijnlijk de oudste en meest bekende.
Men kan zich steeds moeilijker aan de indruk onttrekken dat de politiek-correcte media meehuilen met de wolven, om van Griekenland de zondebok te maken voor alles wat er met de EU – vooral na het roekeloze invoeren van de euro, in desastreuze combinatie met de bij het politieke establishment dominante neoliberale ideologie – mis is en in de toekomst ongetwijfeld nog misser zal gaan.

De Grieken worden inmiddels zo dermate “anders” voorgesteld en afgeschilderd dan wij, inwoners van het beschaafde brave deel van Europa, dat ze in toenemende mate onderwerp zijn van hilarische karakteriseringen waarvan desniettemin iets te leren valt. Het amusante aan karikaturen is, dat ze vaak verrassende inkijkjes verschaffen in het zelfbeeld van degenen die karikaturaliserend aan de gang gaan en nijver in de weer zijn met stereotyperingen.
Hoe beroerder we zelf in elkaar zitten, hoe scherper en eendimensionaler meestal de karikatuur die we van die vermaledijde ander fabriceren. Projectie speelt hierbij een centrale rol.

In de Volkskrant van vandaag staat een opiniestuk over Griekenland van twee dames, dat net zo goed over Nederland kon gaan. Het stuk is integraal op de site van de krant te lezen. Ik geef hieronder eerst een verkorte versie van de tekst en daarna enkele passages uit een opiniestuk van Geert Mak over nepotisme en corruptie in Nederland. Tenslotte vermeld ik enkele recente berichten over bonussen en benoemingen in het Nederlandse banencircuit.

Het essay van Nico Baakman (2004): De nomenklatoera in Nederland : over het verschijnsel van partijpolitieke benoemingen is zeer de moeite waard.
Het is een samenvattende voorpublikatie van het boek over Nederlandse politieke benoemingen waaraan Baakman werkt. Te lezen en/of neer te laden van http://irs.ub.rug.nl/ppn/296046787

* * *

Opinie Volkskrant – 7 juli 2015.
De EU moet de Grieken dwingen tot een politieke omwenteling die een einde maakt aan zwak leiderschap, populisme, nepotisme en corruptie.
Door: Iris Wallenburg & Dara Ivanova, beiden verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam.  Collignon Griekenlnd_vingerhand

“populisme, nepotisme en corruptie
De Griekse politiek, maar breder nog de Griekse samenleving, draait voor een groot deel op populisme, nepotisme en corruptie. Een nadere beschouwing is relevant om beter inzicht te krijgen in wat Griekenland nodig heeft om deze crisis te boven te komen – en waarom het meer van Europa nodig heeft dan geld en opgelegde bezuinigingen.

De belangrijkste oorzaak van de Griekse financiële tekorten zit in een disbalans tussen overheidsuitgaven en de inning van belastingen. Het ontduiken van belastingen maakt volgens de Griekse organisatiesocioloog Tsoukas deel uit van een breder politiek en cultureel systeem van populisme, partijpolitiek, nepotisme, corruptie en zwak politiek leiderschap.

stoelendans
De partijpolitiek maakt dat in Griekenland toonaangevende banen (de directeur van een ziekenhuis, een topambtenaar op een ministerie) worden bezet door de personen die een rol spelen in de politieke partij die op dat moment aan de macht is. Een nieuwe regering heeft dan ook een stoelendans tot gevolg. Banen worden niet alleen vergeven op basis van politieke achtergrond, maar het gaat ook om wie je kent. Dit nepotisme kenmerkt het Griekse politieke systeem. Politici benoemen familieleden en vrienden op belangrijke posities.

hervormingenBertrams onderstroom_1
In deze bijna uitzichtloze situatie van het Griekse politieke en maatschappelijke systeem, die Tsoukas eerder deze week in een lezing aanduidde als het ‘Grieks institutioneel faillissement’, ligt wellicht ook het (begin van het) antwoord. Een groeiende groep Grieken vraagt om meer fundamentele veranderingen van het Griekse politieke systeem en beschuldigen de EU ervan hier te weinig oog voor te hebben.
Bezuinigingen moeten, veel meer dan nu het geval is, gepaard gaan met opgelegde hervormingen voor een transparant en eerlijk belastingsysteem, anti-corruptiebeleid en maatregelen die nepotisme bestrijden.
Uiteraard zal dit niet gemakkelijk zijn, zeker niet gezien het feit dat de huidige machthebbers, van de ziekenhuisdirecteur tot president Tsipras, voortkomen uit het bestaande systeem. Juist daarom is buitenlandse leiding noodzakelijk.”

http://www.volkskrant.nl/opinie/grieken-cynisch-over-politiek-systeem~a4095818/

* * *

Nederlandse nomenklatoera

In februari 1996 schreef Geert Mak in de NRC over de Nederlandse nomenklatoera, de vriendjespolitiek en het nepotisme in de Lage Landen. Hieronder een ingekorte versie.

Geert Mak: Het Instituut van Onbenul

“De nomenklatoera is de nieuwe elite aan het Nederlandse politieke firmament. Het is een groeiende groep mensen die op de een of andere manier aan de zwaartekracht van het normale bestaan weten te ontsnappen. En voor leden van de nomenklatoera gelden andere prioriteiten dan voor normale bestuurders.

Het systeem van de Nederlandse nomenklatoera verschilt in wezen niet van dat van de voormalige communistische landen. Ook hier gaat het om een half politieke, half bestuurlijke inner circle, met een paar nimmer uitgesproken, maar niet minder belangrijke privileges. En de belangrijkste daarvan is het eeuwige recht op een leidende functie, ook al heeft de betrokkene geen enkele speciale vaardigheid, en zelfs al heeft hij in het verleden al een spoor van wanbeleid achter zich gelaten. Voor een kolchozevoorzitter in de voormalige Sovjet-Unie was de enige zorg om op papier de plannen te vervullen en niet bij het rayon of de provincie in ongenade te vervallen. En ook de leden van onze nomenklatoera zijn niet bezig met het verwerkelijken van ideëen en visies, maar met posities.

Het systeem van de nomenklatoera heeft alleen voordeel voor de direct betrokkenen. Voor de rest van het land brengt het op termijn onvermijdelijk stagnatie met zich mee, om maar niet te spreken van allerlei bestuurlijke ontsporingen.

Een duidelijk geval van drie uit de hand gelopen kolchozevoorzitters deed zich eind vorige week voor, toen een sluimerend conflict bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen in alle hevigheid naar buiten barstte. Vanuit het politieke circuit waren daar onlangs drie nieuwe bestuursleden benoemd, voorzien van vorstelijke salarissen, auto’s en andere voorrechten. In amper een jaar tijd wisten ze echter de hele organisatie tot in de hoogste gordijnen te jagen en de leiding vrijwel lam te leggen.
Het wie, wat, waar en waarom moet de nu benoemde bemiddelaar maar uitzoeken, maar wat er op tafel ligt is hoe dan ook een geval van bestuurlijk falen. Vorstelijke salarissen worden immers betaald omdat van bestuurders op dit niveau een aantal zeldzame capaciteiten verwacht wordt, juist om een dergelijke puinhoop te voorkomen.

Bij alle drie de bestuursleden was echter sprake van typische nomenklatoera-benoemingen. De ene functionaris moest een nieuwe baan hebben omdat zijn partij bij de verkiezing minder Kamerzetels had gekregen dan verwacht, de andere was door zijn partij niet meer herkiesbaar gesteld omdat hij niet vernieuwend genoeg was, en voor de derde apparatsjik moest onderdak gezocht worden omdat ze was gewipt na een niet bepaald vlekkeloos verlopen partijvoorzitterschap. Maar niemand is in dat bestuur terechtgekomen vanwege duidelijk gebleken kwaliteiten.

De parallellen met het nomenklatoera-systeem in de voormalige Sovjet-Unie gaan echter verder. Wie herkent niet in de ‘gevolmachtigde’ – de oud-politicus, rechter, apotheker, journalist, die naar het dorp gestuurd werd om de boeren de meest onzinnige dingen te laten doen -, wie herkent niet in hem sommige interimmanagers die alleen verstand hebben van boekhouden en bezuinigen, en die geen enkele ervaring hebben op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg of waar zo’n organisatie zich maar mee bezighoudt? En wie herkent niet in de strakke rayonplanning van de Sovjet-landbouw – die alleen maar gericht was op papieren resultaten, en zelden rekening hield met weersomstandigheden, grondsoort en andere natuurlijke factoren – de manier waarop het Haagse ministerie van Onderwijs nu al jarenlang de scholen gek maakt met telkens nieuwe theorieën, plannen, schema’s, fusies? “Het zaaiplan niet vervullen, dat is erg, dat accepteert het rayon niet, maar als de oogst mislukt, dat doet er niet toe, want dan kun je zeggen: ik heb alles gedaan wat u mij bevolen hebt.” “

Een versie van dit artikel verscheen op dinsdag 20 februari 1996 in NRC Handelsblad. http://www.nrc.nl/handelsblad/van/1996/februari/20/het-instituut-van-onbenul-7299903

* * *

Bail out-klein

Corruptie Pang Li_2

Zie ook:

Nico Baakman: Verdeel en heers / Volkskrant 13 mei 2006 “De vier grote politieke partijen verdelen vanouds de topfuncties. De partij als baantjesmachine…”
http://www.volkskrant.nl/politiek/verdeel-en-heers~a799530/

Baakman, N. (2004): De nomenklatoera in Nederland : over het verschijnsel van partijpolitieke benoemingen / Dit essay is te lezen op en neer te laden van de site van de RUG http://irs.ub.rug.nl/ppn/296046787

over de bonus van NS-topman Huges
“Timo Huges, de afgetreden topman van NS, heeft niet op eigen houtje besloten om zichzelf een bonus over 2014 uit te laten betalen. Die voorstelling van zaken, bij herhaling gedaan door minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) is onjuist.
De bonus van Huges was goedgekeurd door de raad van commissarissen van NS en daarna door het ministerie van Financiën. Dat blijkt uit twee vertrouwelijke stukken van de raad van commissarissen van NS.

Het is nog onduidelijk hoe de financiële afwikkeling van het mislukte ontslag zal uitpakken. Dijsselbloem voorziet een gang naar de rechter, zei hij in de Kamer op 9 juni en 1 juli. Een schikking is lastig voor de minister omdat hij dan zal moeten zwijgen over het bedrag dat Huges alsnog meekrijgt. En dat botst met Dijsselbloems belofte aan de Kamer dat Huges niets meekrijgt. Een schikking met een geheim bedrag is een politiek probleem.”

http://www.nrcq.nl/2015/07/07/ns-topman-had-steun-voor-uitbetalen-bonus

over Pier Eringa, nieuwe president-directeur ProRail (is Eringa lid van de PvdA?)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pier_Eringa

https://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/4/15931/

http://www.dordrecht.net/nieuws/2015-01-19-15241-pier-eringa-is-benoemd-tot-president-directeur-prorail.html

“Voorzitter Hans Alders [PvdA] van de Raad van Commissarissen van ProRail, ziet Pier Eringa hiervoor als een uitermate geschikte kandidaat: “Hij heeft een lange staat van dienst en is een ervaren en veelzijdig bestuurder. Een man van zijn kaliber is nodig om ProRail nog beter te laten presteren in het belang van de reizigers en verladers. Eringa is een verbindend leider die als geen ander weet hoe je verschillende partijen met uiteenlopende belangen bij elkaar brengt. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij de samenwerking met NS en de andere vervoerders nog verder gaat verbeteren. ProRail zal zich onder Eringa nog meer bewust worden van haar belangrijke maatschappelijke taak. Ik wens hem daarbij veel succes.’

Zijn nieuwe salaris zit boven de Balkenende norm.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Alders

http://www.blikopnieuws.nl/2015/nieuwe-topman-prorail-gaat-19000-euro-boven-vastgesteld-salaris-verdienen

maandag, 19. januari 2015
Salaris 19.000,- euro boven vastgesteld salaris
“Eringa zal een beloning ontvangen van 207.000,- euro. Deze ligt hoger dan de beloning zoals vastgesteld in het bezoldigingbesluit ProRail, te weten 188.000,- euro (exclusief vergoedingen).
Dit laat staatssecretaris Mansveld [PvdA] in een brief aan de Tweede kamer weten. ‘Gezien de opgave waarvoor ProRail zich gesteld ziet, vind ik deze beloning gerechtvaardigd’, aldus Mansveld.”

http://www.websitevoordepolitie.nl/interviews/korpschef-pier-eringa-ik-wil-geen-dirigent-van-solisten-zijn-77.html

“Korpschef Pier Eringa van Flevoland kwam bij zijn aantreden regelmatig in het nieuws toen bleek dat zijn salaris voor een deel afhankelijk was gemaakt van prestatie-afspraken die hij met zijn korpsbeheerder had gemaakt.
Dit maakte veel discussie los over onderwerpen als prestatiesturing en contractmanagement binnen de Nederlandse politie en de vraag in hoeverre de politie voor veiligheid verantwoordelijk kan worden gehouden.”

 * * *

democratisch GriekBommel over GRKNLND

link:  nelpuntnl.nl

 

Tags: , , , , , , , , , , ,