RSS

Tag Archives: James Kennedy ‘Trouw’

De dominee, bankier en de falsaris. Pecunia & politiek

 

‘De dominee, bankier en de falsaris – drievuldig beeld van ‘t geen alom altoos onwaar is?’ suggereert  Marieke op vragende toon. ‘Waarom deze Greshoff parodie-parafrasering?’

‘Omdat ik me bij het lezen van de Trouw-column van de Amerikaanse Nederlander James Kennedy afvroeg of hij het boek van James Comey had gelezen,’  antwoordt Mohammad. ‘Meneer Kennedy zegt dat hij het over kerk en staat heeft, maar het draait hoofdzakelijk om geld. Zoals bij ons tegenwoordig bijna alles alleen nog om geld draait, dus ook de financiering van moskeeën in Nederland met mogelijk salafistisch geld. Logisch.’

‘Inderdaad, geld speelt toch de hoofdrol,’ vindt ook Semanur, ‘Kennedy besluit zijn column met: “Tot nu toe was er weinig ophef over het feit dat de imams van veel Nederlands-Turkse moskeeën worden betaald door de Turkse overheid, omdat zij doorgaans geen salafisten zijn. Maar als de overheid gaat bepalen welke geldstromen wel of niet toelaatbaar zijn, gebaseerd op de inhoud van de prediking, verliezen we de neutrale overheid die we met de scheiding van kerk en staat wilden creëren.” Dus ik begrijp dat meneer Kennedy alle subsidies van moskeeën ongehinderd door staatscontrole wil toestaan?’

‘Helemáál géén goed idee,’ zegt Mohammad nadrukkelijk, ‘ik vind die rel die nu in Amerika aan de gang is rond de bemoeienis van de Russen met de Amerikaanse verkiezingen (denk aan Mike Flynn en Jared Kushner), vergelijkbaar met de subsidies van Nederlandse moskeeën door mogelijk ongure groepen in de Oriënt. Geld staat gelijk met beschikkingsmacht en we willen in Nederland toch zeker ook geen fundi-sharia-rechtspraak? Ongecontroleerde financiering van moskeeën uit “een buitenland” is het hellend vlak met groene zeep insmeren! Koranscholen vind ik net zoiets. Nou ja, ze heten dan wel geen koranscholen, maar ik het vind het onderscheid tussen menige islamitische onderwijsinstelling en koranscholen, spijkers op laag water zoeken. We moeten de zaak scherp in de gaten houden, heus, geloof me – ik begin van de weeromstuit Donald Trump na te bauwen: believe me, it’s true!

Hij pakt de krant op en zegt: ‘Hier moet je horen wat James Kennedy schrijft: ”Hoewel ook vanuit Nederland geregeld financiële steun wordt verstrekt aan kerken en andere religieuze organisaties in het buitenland, veroordelen politici geldstromen in omgekeerde richting als die steun wordt gegeven vanuit niet-democratische landen. Als daar geen godsdienstvrijheid is, mogen ze geen invloed hebben op de prediking hier. In Nederland is ‘geen plaats voor een ideologie van onvrijheid die uit andere landen wordt geïmporteerd’, zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie).”

In het buitenland, ja hallo, welk buitenland? Saudi-Arabië, Jemen, Egypte? Hoeveel christelijke gebedshuizen of culturele instellingen zijn er in Saudi-Arabië? Nou? Wat een manke vergelijking.’

‘Maar, dat zijn niet-democratische landen, toch?’ zegt Marieke, ‘over geld uit dié landen gaat de discussie toch? Maar zouden de Saudi zo dom zijn om rechtstreeks geld naar Nederlandse moskeeën over te maken? Ze zullen inmiddels toch wel andere, listigere, wegen hebben gevonden als ze geld willen overmaken naar salafistische moskeeën in een buitenland? Anders zou ik het een vorm van provocatie vinden. Reuring veroorzaken door openlijk geld aan Nederlandse moskeeën over te maken, moskeeën met imams die de onversneden salafistische leer verkondigen. Dat is toch net zo goed een vorm van inmenging in de politiek van een buitenland?’

‘Nou, ik vind Kennedy’s betoog aan alle kanten rammelen hoor,’ zegt Moh., hij leest opnieuw voor: ’ “Als een moskee ‘gematigd’ [is] en een goede naam heeft, lijkt niemand zich veel zorgen maken. Als een gebedshuis ‘goed in de leer’ is, wordt het met rust gelaten. Maar als dat niet het geval is, wordt het aangepakt. De wet wordt misschien aangepast om een preekverbod in te kunnen stellen of de mogelijkheid om de geldkraan dicht te draaien.

Dit betekent dat de ‘scheiding van kerk en staat’ niet voor alle godshuizen of godsdiensten op gelijke wijze wordt toegepast. Tot nu toe was er weinig ophef over het feit dat de imams van veel Nederlands-Turkse moskeeën worden betaald door de Turkse overheid, omdat zij doorgaans geen salafisten zijn. Maar als de overheid gaat bepalen welke geldstromen wel of niet toelaatbaar zijn, gebaseerd op de inhoud van de prediking, verliezen we de neutrale overheid die we met de scheiding van kerk en staat wilden creëren.”

Hoezo? Zo gauw Turkse imams salafisme – whatever that may be – gaan prediken, of Erdogans politiek ziekelijk ophemelen en verheerlijken als ware het een geloof, dan worden ze toch ook op de vingers getikt? Mogen we althans hopen.’

‘Moeilijke discussie, waar je niet gauw uitkomt,’ vindt Marieke, ‘maar wel humoristisch om te lezen dat geld centraal staat. Zo wil de D66-ger Arjan Kleuveld weten “hoe de imam denkt over openheid van financiën.” Openheid van financiën, dat is voor Kleuveld heel belangrijk. Veel belangrijker dan de inhoud van de preken, vermoed ik. Heeft D66 een motie ingediend of gesteund tegen Ruttes rookgordijnen inzake de 1,4 miljard euro rulings ten behoeve van multinationals? Of is dat openheid en transparantie van een heel ander soort geloof?’

Semanur vraagt of Moh. het verband dat hij legt tussen James Comey en James Kennedy kan toelichten.

‘O, dat gaat over wat Comey over de op geloof-gebaseerde initiatieven van George W. Bush zegt, op bladzijde 76 – 77 van A Higher Loyalty, ‘licht Moh. toe. ‘Een Amerikaanse president die faith-based initiatives als onderdeel van zijn politiek beschouwt, lijkt mij geloof en politiek / kerk en staat, nogal met elkaar te vermengen. Misschien daarom dat Kennedy niet apert tegen een scheiding van politiek en pecunia is. Dat kan ook haast niet, denk ik. Hilarisch vind ik Comey’s karakterisering van de humor van Bush als bij gelegenheid duivels – ocassionally devilish. Een president die faith-based initiatives entameert en er een duivels gevoel voor humor op nahoudt. Dat vind ik komisch opgemerkt. Comey-ish.’

‘Komisch en paradoxaal, ‘vindt Marieke, ‘zoals een CU-minister die zegt, ik lees voor: << “In Nederland is ‘geen plaats voor een ideologie van onvrijheid die uit andere landen wordt geïmporteerd’, zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie). >>  wil een invoerverbod op “ideologie van onvrijheid” dat komt neer op onvrijheid bestrijden met tegen-onvrijheid.
Ben je soms daarom Harold Pinter aan het herlezen, parallel aan Comey’s boek?’

Mohammad antwoordt dat het om een geval van Jungiaanse synchroniciteit moet gaan, want dat toeval bijna niet meer bestaat. Net zoals Waarheid bijna niet meer bestaat. Vandaar dat Donald Trump president van Amerika is en Mark Rutte premier van Nederland.

Synchroniciteit duidt op: een betekenisvolle samenhang tussen (bijna-)gelijktijdig optredende gebeurtenissen, zonder dat er van causale, oorzakelijke, verbanden sprake hoeft te zijn. Synchroniciteit is in de plaats gekomen van hetgeen we vroeger, nog niet eens zo heel lang geleden, plachten aan te duiden als: waarheid. Alternatieve feiten en nepnieuws kun je vanuit een synchroniciteitsframe nog enigszins behappen.

Arme en naïeve James Comey.’

‘Waarom naïef, hoezo?’ vraagt Marieke.

Mohammad: ‘Luister maar naar wat Comey op bladzijde 221 beweert: “The intelligence community does facts; the White House does politics and spin, and does it on its own.” Comey meent spin en politieke ruis nog van feiten te kunnen onderscheiden. Hij heeft nog niet door dat de politiek al lang is geprivatiseerd en vermarkt, dus feiten-resistent en moraal-proof is. Ik vrees dat Comey nog in een vorige tijd leeft en dat hij, en de FBI, het misschien zelfs tegen Trump zullen moeten afleggen. Dat zou een hele, hele, slechte zaak voor de (Westerse?) wereld zijn. We kunnen nu al zien hoe gretig de methodieken en de mentaliteit van Trumpocratie door carrière-politici wordt omhelsd.’

Semanur: ‘Ik vind Comey soms best dubbel. Hij komt op mij af en toe als holier than thou over, maar tegen iemand als Trump kun je onmogelijk eerlijk spelen, want dan word je compleet weggeblazen en ondergeschoffeld. Moet je toch eens nagaan dat Comey door Trump werd ontslagen terwijl hij een paar dagen van zijn staatspensioen af stond! Zoiets dóe je gewoon niet, en zeker niet als president. Comey geeft Trump een koekje van eigen deeg. Trump tettert voortdurend dat hij iedereen die hem een streek levert, driedubbel terugpakt en zo kan ik Comey’s optreden ook zien. Ik gun de man trouwens een riante recette voor zijn boek en ik heb er dan ook drie stuks van gekocht.’

Marieke bladert door A Higher Loyalty en zegt: ‘Helemaal naïef is Comey volgens mij niet, hoor maar wat hij op bladzijde 276 schrijft over de huidige politiek in Washington: “The hypocrisy is so thick as to almost darkly funny. What is happening now is not normal. It is not fake news. It is not okay.” Dat klinkt als tamelijk realistisch, vind ik.’

‘Naïef. Lees maar op de volgende bladzijde,’ zegt Moh. terwijl hij het boek van Marieke overneemt en voorleest: “The next president, no matter the party, will surely emphasize values – truth, integrity, respect, and tolerance – in ways an American leader hasn’t needed to for more than forty years.” Hij kijkt op en vraagt: “Gelooft Comey dat echt? Ik hoorde en zag Judy Woodruff op PBS in gesprek met Comey over zijn boek en dat vond ik niet hoopgevend wat betreft de interesse en de focus van het Amerikaanse publiek: veel Amerikanen lijken de show, of soap, van Trump geloofwaardiger te vinden dan het verhaal en het boek van Comey. In ieder geval zijn heel veel Amerikanen niet bijster geïnteresseerd in het morele en ethische leiderschap dat Comey voorstaat. Waarom zouden de Amerikanen volgende keer anders stemmen en waarom zouden toekomstige presidentskandidaten – en vooral de politieke pr- en reclamebureaus – niet nog een paar stapjes verder gaan dan Donald Trump? Uiteindelijk gaat het om stemmen en beslissingsmacht over heel veel geld.’

Semanur: ‘Comey vergelijkt op bladzijde 123 – 124 de humor van George W. Bush (meestal ten koste van een ander of zelf-depreciërend – “Ook met alleen maar zesjes kun je het tot president van Amerika schoppen”) met de humor van Barack Obama, die volgens Comey “inclusief” is. Boeiend, zo’n analyse.’

‘Zou Donald Trump werkelijk en Nobelprijs krijgen?’ vraagt Marieke op mijmertoon. Ze voegt eraan toe: ‘Ach, wat betekent een Nobelprijs nog? Barack Obama heeft zijn Nobelprijs meteen aan de hond gegegeven. Hoewel hij Hussein als tweede naam heeft en Hawaii volgens Trump in Kenia ligt.’

Harold Pinter kreeg ‘m in 2005,’ brengt Semanur fijntjes te berde.

Moh.: ‘Als Donald Trump de Nobelprijs krijgt – of koopt, wat is het verschil, want alles is tegenwoordig te koop en Trump c.s. beschikken over heel veel geld – dan zullen zijn aanhangers nog heiliger geloven in zijn waarheid, zelfs met terugwerkende kracht. Daarnaast zullen er vele ongeïnteresseerde Amerikanen wellicht geloof gaan hechten aan Trumps alternatieve feiten. De massa is voor politici en hun marketing-huurlingen echt een eitje om te manipuleren hoor. Geen wonder dat zoveel politieke “leiders” een diepe minachting voor de kiezerskudde koesteren. Ik kan ze geen ongelijk geven.’

Semanur: ‘Stel je voor! Noam Chomsky geen Nobelprijs en Donald Trump wel? Dat zou het totale einde betekenen van de schamele rest geloofwaardigheid en prestige die de Nobelprijs voor sommige mensen misschien nog aankleeft. Ach … ‘ ze begint te zingen: ‘ “Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, zuerst Adolf Hitler, dann seine Partei”; “… im Herbst geht der Führer, und im Mai die Partei”; “… im Monat Dezember, gibt’s wieder ein Ei”.’ Ze roept: ‘Wir schaffen das! Yes, we can!’

 

 

 

James Comey (2018): A Higher Loyalty. Truth, Lies, And Leadership  /  New York – London / ISBN:  978-1-5290-0082-5

 

Pinter, Nobellezing

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-e.html

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-e.pdf

 

Subject Of Michael Flynn Seems To Panic President Donald Trump | Rachel Maddow | MSNBC

MSNBC
  Published on Apr 27, 2017

Rachel Maddow reviews the timeline of the scandalous fall of Donald Trump National Security Adviser Mike Flynn and notes that Donald Trump does not respond well when asked about him.

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on mei 1, 2018 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Verdient iedereen het haar verdiende loon te krijgen?

‘Is het ooit uitgezocht waarom “verdienen” in het Nederlands hetzelfde betekent als to earn en to deserve in het Engels?’ vraagt Semanur. ‘Het Frans vind ik helemaal apart: gagner, voor geld verdienen en winnen. Zit nog in het Nederlandse gewinnen, denk ik?’

‘Deplorables,’ zegt Freek, ‘deplorables, tokkies, zo noemde onder andere Hillary Clinton de Trump-stemmers en dat vind ik dubbelzinnig en dubieus.’

‘In zijn Trouw-column heeft James Kennedy het over de undeserving en eigenlijk voel ik weinig verschil met die term deplorables (deplorabelen, tokkies, schlemielen en sloebers, werkschuw tuig),’ zegt Semanur, ‘de deplorabelen, de beroerlingen, beroerde medeburgers, de rotte appels. De attitude en opstelling van Amerikanen en Nederlanders ten opzichte van de armoelijers is echter dezelfde. In feite gaat het om minachting van de kant van de vermogenden voor degenen die geen vermogen (weer zo’n dubbelzinnig woord!) hebben (vergaard). Of die vermogenden dat geld nou door hard werken hebben verdiend of door speculatie en overerving, zoals Trump bijvoorbeeld.’

‘De Amerikaanse deserving zijn niet per se congruent met de earners,’ denkt Willemijn.

‘Ik geloof dat de Amerikaanse deserving rich, net zo’n minachting hebben voor de earners als voor de deplorables,’ meent Semanur. ‘Veel rijken zijn inmiddels zo rijk, dat ze zich niets kunnen voorstellen bij mensen die voor hun geldje moeten werken, en dat ze die massa als bedreigend en lastig ervaren.’

‘Je verdiende loon krijgen,’ lijkt daar vreemd genoeg op,‘ zegt Willemijn, ‘raar eigenlijk, vind je niet? Loon dat je verdient, is toch eerlijk geld? Verdiend loon is loon naar werken, terwijl je verdiende loon krijgen, betekent: je trekken thuis krijgen.’

‘Kennedy heeft het onder andere over die vermogensbelasting die F.D. Roosevelt meen ik instelde om de oorlogsinspanning te bekostigen,’ zegt Semanur,’ waarover Thomas Piketty het ook heeft. Daarom dat Piketty zegt dat geld wegnemen bij de vermogenden alleen mogelijk zou zijn wanneer er weer een wereldoorlog zou uitbreken. Dan kan een regering vermogen ont-eigenen, vorderen, rekwireren.’

‘Zoals Kennedy het beschrijft, vind ik de Amerikanen een bizar volk,’ zegt Freek, moet je horen: ‘ “Veel Amerikanen hebben een onjuist beeld van de belastingen. Ze denken dat ze zelf te veel belasting betalen, maar beseffen niet dat veertig procent van alle belastingen betaald worden door de rijkste één procent van de bevolking.” Indien 40 % van de totale belasting betaald wordt door 1 % van die bevolking dan is er toch iets grondig mis?! Kennedy lijkt te impliceren dat die 1% terecht, te veel belasting betaalt. Terecht te veel, dat is op zich al een contradictie. En dan dan die zinsconstructie. Kennedy beweert dus dat 99% van de Amerikaanse bevolking te weinig belasting betaalt. Dus de superrijken worden uitgeknepen door de undeserving? Bizar hoor.’

‘Kennedy formuleert het inderdaad wollig,’ vindt Seamanur, ‘want als je deze lijn van redeneren doortrekt, is het weer niet zo gek dat de 99% Amerikanen belastingverlaging voor die rijke 1% steunt. Het is immers onrechtvaardig dat die 1% rijke Amerikanen 40% van alle belasting betaalt? Niet alleen onrechtvaardig, maar maatschappelijk ongezond en sociaal onwenselijk! Wat een raar land, dat Amerika waarover Kennedy hier schrijft. Geen wonder dat er in Amerika steeds raardere dingen plaatsvinden. De verkiezing van een Donald Trump tot president is tot nogtoe wel de allerbizarste gebeurtenis. Wat komt er nog meer?’

Willemijn: ‘Ja, bizar: de 99% van de Amerikanen vindt de superrijken dus deserving, want ze gunnen die 1% vermogende landgenoten een belastingverlaging. Want dan gaat de economie vooruit. De meeste Amerikanen verklaren zichzelf dus on-machtig en afhankelijk van de rijken. Omdat ze zelf niet obsceen-rijk zijn? Wat een zieke manier van denken en een morbide wereldbeeld.’

‘Tokkies tellen nergens,’ meent Freek. ‘ “Deplorables,” dus tokkies, zijn gelijk aan “expendables,” de wegwerp mens. Ik maak me sterk dat vele politici met een dergelijke minachting over de massa’s denken. Daarom dat de Voorlichtin-reclame-bureaus zulke verrekte goede zaken doen: hoe leid je de tokkies tegen verkiezingstijd om de tuin en neem je ze bij de neus.’

‘De alleramste Amerikanen kun je terecht precariaat noemen,’ zegt Semanur, ‘want die groep kent volgens Kennedy grote schommelingen in belastinglast: “Alleen de allerarmsten met een inkomen tot 10.000 dollar kenden grotere schommelingen: tussen de 2,3 en 22 procent.” Dat is me nogal wat: tussen 2,3 en 22 procent! Dergelijke afdrachten aan de federale overheid, juist door de armsten. Hoe kan dat nou toch? Zo’n maatschappelijke constructie bouwt instabiliteit, een chronisch gevoel van onveiligheid, in de maatschappij in.’

‘Precariaat, dat geldt niet alleen voor Amerika en de Amerikanen,’ meent Willemijn. ‘In Nederland smelten de financiële buffers van de middengroepen net zo goed als sneeuw voor de zon.’

‘Misschien mede dáárom dat Amerikanen zo aan hun wapens hechten?’ oppert Freek, ‘als fopspeen tegen het structurele gevoel van onveiligheid dat ze nota bene zelf in hun systeem inbouwen….’

 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-28/the-trump-tax-reform-s-pass-through-boondoggle

 

http://nelpuntnl.nl

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Hebben Amerika’s ‘losers’ Donald Trump president gemaakt?

bernie-blijf-boos

 

‘Jeanie en Naomi hebben 35.000 dollar gewonnen,’ roept Ilham, ‘gewoon, door bij een bookmaker 15.000 dollar op Trump te zetten en Gerry heeft per saldo 20.000 dollar gewonnen, omdat hij 7.500 verloor door ook op Clinton te zetten. Samen hebben ze dus 55.000 dollar in the pocket! En toch hebben ze politiek gezien verloren, zei Jeanie.’

‘Best geestig hè,’ zegt Marieke, ‘ze hebben noch op Trump noch op Clinton gestemd, maar een educated guess gepleegd over wie de verkiezingen zou winnen en ze winnen dik!’

‘Hebben ze niet gestemd? ’ vraagt Zorah ongelovig, ‘ik dacht me te herinneren van wel hoor.’

‘Jahááá, je hebt gelijk, ze stemden op Bernie Sanders,’ verklaart Iham, ‘maar toen Sanders uit de race stapte, hebben ze niet voor Trump of Clinton gekozen. Naomi zei dat ze zich niet verplicht voelden om te stemmen alleen vanwege het stemmen. Het was voor Bernie Sanders stemmen of anders niet stemmen.’

‘Aha, nu herinner ik me het weer,’ zegt Marieke, ‘zo zat het inderdaad.’

‘Eigenlijk is het net zo goed sarcastisch te noemen, wat ze hebben gedaan,’ vindt Zorah. ‘Geld te zetten op een kandidaat die ze eigenlijk niet zien zitten en winst maken door daarmee het systeem te diskwalificeren. Vooral omdat de kandidaat die wint absoluut niet hun keuze was. Zij waren voor Sanders. Ze hebben de stemming in Amerika echter wel goed gevoeld en correct gelezen. In feite hebben de losers Trump tot winnaar gemaakt, zonder te weten of ze daar zelf wijzer van zullen worden. In ieder geval wilden ze niet dat Hillary Clinton en haar gang er garen bij zouden spinnen.’

Ilham: ‘Daarom vinden Naomi c.s. ook dat ze hebben verloren, hoewel ze financieel gezien wonnen. Noch Trump noch Clinton was hun keuze. Ze hebben hun stemmen “gesublimeerd” met gokken, zei Gerry. Je hebt gelijk als je vindt dat de Amerikaanse losers hebben gewonnen. Maar het zijn niet de echte losers die op Trump stemden. De Trumpstemmers zou je luxe losers kunnen noemen. Ze hebben uit balorigheid op Trump gestemd, omdat ze niet nog een keer door het establishment in de persoon van Clinton voor het lapje wilden worden gehouden. Clinton mocht niet winnen, dus mocht Trump niet verliezen.’

‘Fascinerend!’ roept Marieke, ‘omdat Trump niet naliet ze in te wrijven dat ze losers waren, stemmen ze op hem. Net zoals hij de Amerikaanse beroepspolitci, het hele politiek-bestuurlijke establishment afserveerde, als geschiften, morons en nitwits. Trump is recht voor z’n raap en hij zegt wat hij denkt. Dat kan hij zich veroorloven, want hij is rijk genoeg. Hij hoeft niet met meel in de mond te smoezen omdat hij bobo A of bobo B niet tegen de haren in moet strijken. Trump had net zo min iets te verliezen. Dat is een wezenlijke overeenkomst tussen hem en degenen die op hem stemden: ze behoren niet tot het verfoeide establishment, de incrowd die alles onderling bedisselt. Dezelfde pipo’s die je steeds weer terugziet aan die praattafels op de tv.’

‘Ik heb dat stuk van de Amerikaans-Nederlandse professor James Kennedy (Trouw 12 nov. 2016) naar Naomi, Patrick en Sean gemailed,’ deelt Ilham mee. “Die hebben familie in Sioux County – Iowa wonen. Kennedy komt daar vandaan. Trump kreeg daar 82% van de stemmen, schrijft Kennedy. Naomi heeft bepaalde passages uit Kennedy’s artikel onder elkaar gezet en andere onderstreept.
Deze Kennedy-passages vindt Naomi opmerkelijk: “ Het doet me verdriet dat mensen die ik respecteer en vertrouw – ook christenen die het zout der aarde zouden moeten zijn – op zo’n man [Trump] gestemd hebben. De democratie wordt ondermijnd door mensen van goede wil. Dat is voor mij het meest onthutsend.
In tegenstelling tot Trump-kiezers die zich in een impasse bevinden, zijn deze witte christenen helemaal niet wanhopig, alleen bezorgd. Ze zijn niet cynisch over de politiek, maar geloven dat de politiek moet voldoen aan christelijke maatstaven. Deze oprechte burgers zijn medeverantwoordelijk voor het succes van Trump, en dat baart me zorgen.”
Naomi c.s. verslikten zich in de zin: “De democratie wordt ondermijnd door mensen van goede wil.” Naomi, Sean en Pat zijn van mening dat Clinton en haar partij-Democraten de Amerikaanse democratie al heel lang ondermijnen. Ze vinden Clinton en haar Democraten-gang beslist geen mensen van goede wil.’

‘Patrick, Naomi en Sean hebben na lang aarzelen toch niet gestemd,’ zegt Marieke, ‘want Trump was ze te gortig. Ze vinden Clinton en haar Democraten echter minstens net zo erg, zo niet: erger. Toen Bernie Sanders uit de race viel was het einde oefening. Dat Clinton niet heeft gewonnen, vinden ze positiever dan dat Trump aan het langste eind trok. ‘

paul-combs_loser

Ilham: ‘Ze geloven ook niet dat Trump alles waar maakt wat hij heeft gezegd, want Trump speelde de politicus en politici liegen de waarheid. Kennedy schrijft aan het begin van zijn stuk: “Het probleem van de verkeerde verwachtingen lag in het onvermogen om Trump serieus te nemen. Zijn uitspraken lagen zo ver buiten de grenzen van het betamelijke dat het ondenkbaar was dat hij zou winnen.”
Dit is geestig, want James Kennedy gelooft blijkbaar wat Trump als politicus uitkraamt. Dat vinden Patrick, Sean en Naomi uiterst curieus. Wie gelooft er nou nog een politicus? De meeste mensen in Sioux County geloven waarschijnlijk in een christelijke god, maar een politicus geloven …..?’

Zorah: Patrick mailt: “It was a choice between te devil and the deep blue sea. Actually, not much of a choice at all ….” Bernie Sanders bood een keuze, maar Hillary Clinton absoluut niet.’

Marieke begint te lachen, als ze zegt: ‘Ik denk dat die brave christelijke lieden Hillary Clinton méér geloofden dan Trump en precies dáárom hebben ze niét op Clinton gestemd!’

* Vrolijkheid *

Zorah merkt op dat ze het humoristisch en waarschijnlijk vindt wat Sean mailde: “Trump zegt dat hij 2.000.000 immigranten wil deporteren. Dat veroorzaakte paniek bij de establishment-democraten van Clinton, want die zagen hun goedkope en onderbetaalde bedienden al vertrekken! Foetsjie de goedkope huismeid, weg de tuinman, het kindermeisje, de chauffeur en nog veel meer uitgebuite sloebers!” Heel christelijk van Trump om een einde aan die onchristelijke wantoestanden van uitbuiting van de medemens te willen maken!’

* Vrolijkheid *

‘Professor Kennedy hoort qua inkomen en opleiding natuurlijk niet tot de onderklasse,’ grinnikt Ilham, ‘daar wezen Naomi, Pat en Sean heel fijntjes op. Kennedy stemt volgens hen dus bijna automatisch op Clinton.
Patrick vergelijkt die oprisping van Trump over het deporteren van die 2 miljoen immigranten met de discussie die in Nederland speelde bij de formatie van dit wangedrochtelijke coalitie-kabinet: de PvdA “ruilde” de strafbaarheidstelling van illegaal verblijf in Nederland uit tegen de neoliberalen voor een soort inkomensafhankelijke zorgpremie!’
Ze tikt op haar voorhoofd en zegt: ‘Hoe dom kun je als politicus zijn? Alsof je die strafbaarheid van illegaal verblijf in de praktijk kúnt afdwingen. Er overleed een Russische jongen, Aleksandr Dolmatov, in detentie tijdens de wacht van VVD’er Fred Teeven. De rel was geboren en de moeder werd schielijk afgekocht door de Staat en we hoorden niets meer over de strafbaarheidsstelling van illegaal verblijf. Intussen had de VVD in het regeerakkoord zijn zorgpremie veilig gesteld.’
Ze zucht en besluit: ‘De gevolgen van het minder dan submiddelmatige gehalte van deze club PvdA-politici hebben we voor onze kiezen gekregen. En hoe! De neoliberalen bepaalden en bepalen het beleid!’

‘Over de mogelijke rol van de Russische geheime dienst – en de eventuele deals met de Nederlandse evenknie – bij het het zwijgen opleggen van moeder Dolmatov, horen we natuurlijk nooit iets,’ zegt Marieke.

* Stilte *

‘Ik vind onze interpretatie onze interpretatie voor de Amerikaanse verkiezingen volgens Gregory Bateson tot nu toe ijzersterk,’ zegt Zorah. ‘De losers waarderen het dat Trump ze onverbloemd vertelt wat hij van ze vindt: losers, schlemielen. De meeste Trump-stemmers zijn geen losers in de zin die de mainstream media (MSM) en het gilde van de gebruikelijke kletsmajoors aan de term hechten. Dat eeuwige geneuzel over globaliseringsverliezers. Waar die lui aan die tv-tafels het altijd over hebben. De meeste Trumpstemmers zijn helemaal geen globaliseringverliezers. Materieel gaat het de meeste Trumpstemmers helemaal niet slecht en ze voelen zich kiplekker in hun eigen habitat. Ze voelen zich losers omdat ze worden genegeerd en laatdunkend worden bejegend door de Yuppenklasse die vooral geld met geld maakt. Trump wrijft ze in dat ze losers zijn omdat ze op de halve garen, de morons, blijven stemmen en zich laten ringeloren.’’

ik-hou-niet-van-losers_jim

‘Ringeloren door het Amerikaanse establishment dat achter Clinton aanloopt,’ zegt Marieke, ‘het establishment dat vooral in de grote Amerikaanse steden bij elkaar koekt en klit. Ons kent ons. De blitse bietsers, the slick customers, de gladde gasten. En vreemd genoeg ook de echte losers, die losers zijn omdat ze zo hardnekkig blijven geloven in de Clinton-klasse. De verweesde Amerikanen.’

‘Even Bateson uitleggen,’ zegt Ilham. ‘Dat gaat over een onderzoek onder prostituées, jaren geleden. Bateson en zijn collega’s ontdekten dat de prostitueés die zich het best staande hielden in de naargeestige biotoop, overwegend uit arbeidersmilieus kwamen en van kinds af te horen hadden gekregen dat ze weinig waard waren en waarschijnlijk als huissloof, toiletschoonmaker of hoer zouden eindigen. De hoeren die aan de drugs en drank raakten daarentegen, kwamen uit middle class gezinnen en vaak zelfs upper middle class. Hun makke was de schijnheiligheid van de opvoeders. Die deden of hun dochters heel speciaal waren, maar emotionieel – affectief kregen de meisjes tegenovergestelde signalen. Ze telden eigelijk maar half mee. Die onwaarachtigheid brak de vrouwen op. Ze hadden een vals zelfbeeld meegekregen. Ik geloof dat daar de double bind theorie vandaan komt. Tegenstrijdige signalen, weet je niet?’

‘Juist,’ zegt Marieke, ‘Trump zegt het recht voor zijn raap: jullie zijn losers, want je hebt mijn status niet geëvenaard en je bent de speelbal van gedegenereerde beroepspolitici die liegen en manipuleren. Ik, Donald Trump, ik heb lak aan dat establishment! Hij smeert de losers geen stroop om de mond. Daarom stemmen ze op hem. Het lijkt gek, maar blijkbaar – althans volgens deze theorie – verkiezen mensen pijnlijke eerlijkheid boven die zalvende marsepeinen onwaarachtigheid waar ze intussen dwars doorheen kunnen zien en die daarom extra vernederend werkt: adding insult to injury.’

‘Dat ervaren wij in Nederland toch ook?’ zegt Zorah, ‘steeds een nieuw schandaal, een nieuwe affaire, vanwege establishment-labbekakken die met hun tengels in de suikerpot zitten of bij wie de incompetentie de oren uit spuit?’

Marieke klapt kort in haar handen.

‘Bovendien is het minder pijnlijk voor loser te worden uitgemaakt, wanneer je jezelf niet echt een loser voelt,’ zegt Ilham. ‘De losers van Trump hadden weinig te verliezen in maatschappelijk en materieel opzicht, dat in tegenstelling tot de echte losers die op Clinton stemden en die vermoedelijk daarvan niets wijzer zouden worden. Die voelden zich wel degelijk gekrenkt door Trumps kwalificatie van loser en stemden dus op zijn concurrent Clinton.’

‘Het is bijna Nieztscheaans,’ zegt Marieke, ‘alleen de sterken verdragen het om in de spiegel zonder sluier ervoor te kijken.’

‘Het klinkt misschien raar,’ zegt Ilham, ‘maar je kunt je voorstellen dat je op Trump stemt, omdat dat bijna geheel vrijblijvend is. Er zitten geen zwaarwichtige filosofische consequenties aan, ook al omdat veel dingen die hij beweert bij voorbaat al onmogelijk zijn waar te maken. Zoals dat uitwijzen van al de (illegale) buitenlanders.’

‘Je kunt dit ook iets anders framen als we het een beetje doortrekken naar het stemgedrag van onze Amerikaanse vrienden,‘ vindt Zorah. ‘Naomi, Jeanie, Mark en Gerry beschouwen zichzelf als linkse sociaaldemocraten, dus formeel de partij van Clinton, de Amerikaanse Democraten (Trump hoort bij de Republikeinen). Hun kandidaat is echter Bernie Sanders, en niet Hillary Clinton. Voor onze vrienden heeft Clinton niets met de authentieke Democraten te maken. Dus niet zij zijn afvallige Democraten, maar de Democraten van de partij zijn nep geworden. Daarom stemmen ze niet meer. Trump is voor hen geen optie. Ze oriënteren zich nu dan ook op iemand als Keith Ellison. Dat beschrijft Bas den Hond toevallig in de Trouw van vandaag: “Linkerflank Democraten roert zich.” Het staat op pagina 8.’

Marieke: ‘Naar Nederlandse omstandigheden vertaald, zou je kunnen zeggen: ik voel en noem me zelf links en sociaaldemocraat, en stem daarom dus nu niet meer automatisch op de SP of op Groen Links en al helemáál niet op deze PvdA! Of, zoals Gesine en Karin, die zeggen dat ze zich christen-sociaaldemocraten voelen en daarom niet op dit CDA of deze CU stemmen en al helemáááál niet op de SGP van Kees van der Staaij. Een echte Nederlandse liberaal stemt natuurlijk niet op deze VVD-club van Rutte, en wat D66 voorstelt, weet ik al lang niet meer. De respectieve politieke merken hebben zichzelf verkocht aan de markt en daarmee zichzelf uitgehold. Het zijn lege hulzen waar iemand die inhoud verlangt, niets mee kan.’

‘HEAR! HEAR!’

‘Het midden is verdwenen,’ zegt Zorah, ‘als je het simplistisch samenvat. We willen herkenbare nuances met duidelijke accenten, maar geen extreem en simpel fundamentalisme. Ik zeg het maar extra sterk en schematisch. Graag links, rechts en een midden.’

‘Juist,’zegt Marieke gedecideerd. ‘Wel ruimhartig en genereus asielrecht met zorgvuldige nazorg en begeleiding, maar geen ongelimiteerde en ongecontroleerde tsuanami’s van immigranten die in onze achtertuinen worden gedumpt met de boodschap: zoek het verder zelf maar uit. Wel abortus toestaan, maar niet ter vervanging van voorbehoedmiddelen, wel zelfbeschikking in het kader van Voltooid Leven, maar géén massale carnavals exit en zeker geen druk op zwakke ouderen om er maar uit te stappen! ‘

‘Zo ongeveer, in die trant,’ beaamt Zorah. ‘Het zal mij benieuwen hoe de MSM (mainstream media) straks over Trump schrijven, wanneer de eerste schrilheid is geluwd en ze begrijpen dat ze het met Trump zullen moeten doen. Wanneer Trump ook nog een paar kranten koopt en een tv-radiozender, dan wordt het helemaal leuk.’

‘Amen,’ zegt Ilham, ‘ik vind in de Nederlandse kranten het stuk van Leonie Breebaart (Trouw: “De grillige moraal van Trump”) verhelderend, in de NRC het artikel van Guus Valk (“Gezond narcisme heeft gewonnen”) en Martin Sommer (Volkskrant: “Juist in Nederland had Trump geen verrassing moeten zijn”) verbindt de beide voorgaande artikelen heel mooi door uit te leggen hoe de uitslag in Amerika net zo goed aan de hand van Nederlandse omstandigheden in kaart kan worden gebracht en verklaard kan worden.’

Leonie Breebaart: ‘De grillige moraal van Donald Trump’ / Trouw, zaterdag 12 november 2016

Guus Valk: ‘ “Gezond narcisme” heeft gewonnen’ / NRC, zaterdag 12 november 2016

Martin Sommer: ‘Juist in Nederland had Trump geen verrassing moeten zijn’ / Volkskrant, zaterdag 12 november 2016
http://www.volkskrant.nl/opinie/martin-sommer-juist-in-nederland-had-trump-geen-verrassing-moeten-zijn~a4413650/

Steve Holland & Luciana Lopez: Trump propt zijn overgangsteam vol vrienden en familie / ‘ Trump packs transition team with loyalists and family’/ Reuters, 12 november 2016

Neil Clark: Donald Trump en de vernedering van de MSM ‘experts’/ ‘Donald Trump and the Humiliation of the MSM ‘Experts’ / Sputnik 10 november 2016

Robert Reich: De Democraten vertegenwoordigden ooit de arbeidersklasse. Niet meer / ‘Democrats once represented the working class. Not any more’ / The Guardian, donderdag 10 november 2016
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/10/democrats-working-class-americans-us-election

Thomas Frank: Donald Trump is op weg naar het Witte Huis en de liberalen hebben hem op streek geholpen / ‘Donald Trump is moving to the White House, and liberals put him there’ / The Guardian, woensdag, 9 november 2016
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/09/donald-trump-white-house-hillary-clinton-liberals

 

chappatte-redelijke-trump

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,