RSS

Tag Archives: klootjesvolk

God is dood. Dat is geen fake news. Leve de Übermensch!

 

 

‘Vreemd, nietwaar. Dat men er blijkbaar toch nog steeds ervan uitgaat dat de schoften in de financiële sector het erg zouden vinden wat ze hebben gedaan. Terwijl ze hooguit verbaasd waren – dat hoop ik tenminste nog – over hoe moeiteloos ze ervan afkwamen. Met veel geld toe zelfs.’

– ‘Ik begrijp je figuur van: ik hoop dat ze tenminste nog verbaasd waren over het gemak waarmee ze met hun schoftenstreken en de desastreuze gevolgen daarvan, wegkwamen. Dan zouden de fielten immers vanuit een besef dat ze iets verkeerds hadden gedaan, verbaasd zijn. Hoe kán het dat die stomme meute schapen ons hiermee laat wegkomen?! Dit kon volgens de Bijbel, de Verlichting, de Renaissance, de Democratie, de EU, de Rule of Law en zo, eigenlijk helemaal niet. Blijkbaar kan het wel. God is dus werkelijk dood.
Straks – na de volgende heist – zullen ze zich vermoedelijk luidkeels verongelijkt tonen, wanneer ze een miljardenboete aan hun broek krijgen – hetgeen ik onwaarschijnlijk acht – of zelfs wanneer “men” onvriendelijk over ze schrijft. Hoe durven jullie ons de levieten te lezen, nadat je je zo ongelooflijk onverschillig hebt betoond over de zogenaamde wandaden die we pleegden. Ja, bizar is het wel, ja.’

– ‘Precies, die financiële fielten hebben juist heel veel geleerd van de soepzooi die ze aanrichtten, namelijk dat ze het straffeloos kunnen doen en er nog rijker van werden op de koop toe. En de politieke paljassen springen op die trein en liften lekker mee, zoals tegenwoordige politici overal en altijd doen. Dus die hebben ook een steile leercurve als het om volksverlakkerij gaat.
Meneer Sander Boon zegt het nota bene zelf, over de politici die collaboreren: ” De publiek-private samenwerking tussen overheden en financiële markten vormt de werkelijke oorzaak van de crisis van 2008. Er is sinds die tijd echter niets ondernomen om hier verandering in te brengen, in tegendeel. Om wel verder te komen zal er sprake moeten zijn van ontvlechting van belangen.” Ja, ja, de veelgeroemde publiek-private samenwerking, die tot bergen synergetische winst ten goede van het Algemeen Belang zou leiden. Dat is natuurlijk héél anders uitgepakt, en dat hadden we op onze klompen kunnen aanvoelen. Probeer die onzaligheid nou maar eens te ontvlechten.’

‘If you can’t beat them, join them – GRAB and  GRIFT and GRAFT and get rich yourself.’

‘De enigen die niets van alle ellende leren, dat is het klootjesvolk. Dat blijft zich namelijk knollen voor citroenen laten verkopen. Ze blijven naar de stembus sjokken en ze blijven stemmen. De kuddemens – Nietzsche: der Herdenmensch. Dát is heel vreemd, vind je niet? Het is alsof gaan stemmen als een soort bezwering gezien wordt. Ook nu de politiek-bestuurlijke nomenklatoera de mogelijkheid voor referenda heeft begraven.’

– ‘Klopt. De massa is de enige groep, de enige partij, die niets van de ellende leert. Raar, dat er nog steeds geschreven wordt alsof de schoften in de financiële biotoop niet door zouden hebben dat ze gewoon slapende megarijk kunnen worden en de politici idem dito. De beroepspolitici hebben gemerkt dat de tokkies toch wel op ze blijven stemmen. Hoe schaamtelozer hoe succesrijker.’

‘De Nietzschiaanse Übermensch is binnen onze denkkaders in feite nog steeds ondenkbaar voor de massamens. De kudde die zich naar de slachtbank laat leiden, is ons veel vertrouwder. Bizar, maar het lijkt wáár! Geen fake news. Kijk naar meneer Trump: de vleesgeworden Übermensch! Als het hem – Trump dus – maar voordeel oplevert en goed doet.’- ‘Hosanna, hosanna! Zal ik toch maar eens Mein Kampf kopen?’

‘Ja, en dan gewoon onder je hoofdkussen leggen. Dat is waarschijnlijk voldoende. Wenn es Dir nur wohltut.’

– ‘Nooit geweten dat die oude Friedrich eigenlijk een neoliberaal avant la lettre was. De Vader aller neoliberalen.’

 

 

 

 

 

 

Frontline – dvd-box van 4 dvd’s over de financiële crisis in 2008 – Nederlands ondertiteld
documentaire van 240 minuten

Global Financial Meltdown – One Of The Best Financial Crisis Documentary Films / Published on Nov 23, 2013

Meltdown is a four-part investigation into a world of greed and recklessness that brought down the financial world. The show begins with the 2008 crash that pushed 30 million people into unemployment, brought countries to the edge of insolvency and turned the clock back to 1929. But how did it all go so wrong? Lack of government regulation; easy lending in the US housing market meant anyone could qualify for a home loan with no government regulations in place. Also, London was competing with New York as the banking capital of the world. Gordon Brown, the British finance minister at the time, introduced “light touch regulation” – giving bankers a free hand in the marketplace.

FRONTLINE | “The Warning” | PBS  /  Published on Oct 17, 2009

In the devastating aftermath of the economic meltdown, FRONTLINE sifts the ashes for clues about why it happened and examines critical moments when it might have gone much differently.  Looking back into the 1990s, veteran FRONTLINE producer/director Michael Kirk (“Inside the Meltdown,” “Breaking the Bank”) discovers early warnings of the crash, reveals an intense battle among high-ranking members of the Clinton administration and uncovers a concerted effort not to regulate the emerging, highly complex and lucrative derivatives markets that would become the ticking time bomb within the American economy.

 

De onaantastbaren (d.w.z. de bankiers en financiers)  –  The Untouchables

Why Wall Street’s leaders have escaped prosecution for the 2008 financial crisis or any fraud related to the sale of bad mortgages.

Storyline
Are the CEOs of mega-banks too big to jail? Though fraudulent practices at banks contributed to America’s financial meltdown, to date no Wall Street titan has been convicted of a crime connected to the crisis. Frontline investigates the lack of prosecutions of Wall Street executives in the wake of the mortgage-backed securities fueled financial crisis.

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,

Migranten, zijn om op te schieten

„Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen“
Max Frisch

Steve Breen_naam

“Kijk eens hoe er weer eens politiek wordt bedreven over de ruggen van asielzoekers, pardon: gelukszoekers! “ Annemieke houdt de Trouw omhoog en leest voor: “Ene Harry van Dalen, econoom te Tilburg, meent dat migratie best kan, maar dan wel: bla, bla bla, ……. hier:
‘ De andere manier om het dilemma op te lossen is door de kant van volledig vrije migratie te kiezen en de royale welvaartsstaat los te laten. Althans, immigranten genieten dan niet langer dezelfde rechten als autochtonen. Het sluit ook aan op een visie die The Economist onlangs ten beste gaf in een commentaar op de vluchtelingenstroom. Volgens dit liberale weekblad moet Europa niet zeuren. De commentator van dienst had een eenvoudige boodschap: “Let them in and let them earn.” Alleen komt die boodschap wel met een bijsluiter dat alle Europese arbeidsmarkten veel opener en flexibeler moeten worden.
Vrij vertaald: de bescherming waar veel Europese werknemers nu op rekenen, moet op de helling. Het is de Amerikaanse manier om met immigratie om te gaan. De sociale bescherming komt vooral via de arbeidsmarkt tot stand en niet via de band van sociale zekerheid. Om circulaire migratie goed te laten functioneren, moet de arbeidsmarkt dan vooral als een filter dienen: migratie is gekoppeld aan een arbeidscontract in het land van bestemming. De wereld is één grote arbeidsmarkt en circulaire migratie is daar het logische slotstuk van.’

“Ho ho,” zegt Mohammad, “Harry zegt ook: …. ‘maar het is vaak de verdeling van welvaart – de winnaars en verliezers – die de pijn veroorzaakt.’ Die man is best genuanceerd, voor een econoom.
Als de ingezetenen van Nederland het met minder moeten doen omdat er meer varkens zijn die de spoeling dunner maken, dan zullen veel Nederlanders tot de verliezers behoren. Denk ik. Maar, ik geloof dat ik weet waar je heen wilt: die flexibilisering van de arbeidsmarkt ….
Maar …. kijk ook eens naar de gammele institutionele infrastructuur in Nederland, zoals het naargeestige UWV, dat werkzoeken en werk moet coördineren en werklozen naar werk geleiden, maar ze in plaats daarvan juist demoraliseert en neurotiseert. Economen en historici kunnen wel van alles roepen, zoals zet de migranten aan het werk! maar dan moet de politiek wel even zorgen voor een adequate infrastructuur. Wedden dat het kereltje Pechtold van D66 dit straks ook gaat echoeën”: laat die migranten integreren door ze aan het werk te zetten; niet: aan een baan te helpen, maar aan het werk te zetten. ”

“Precies,” beaamt Annemieke, “en Halbe de VVD’er Zijlstra, springt daar meteen op in, in het AD. Ik lees het in de Trouw op de site : ‘Volgens Zijlstra vormt de toestroom van vluchtelingen een acute bedreiging voor de Nederlandse welvaartsstaat en sociale voorzieningen. Het mes moet in de opvang, bepleit de politicus. “Er is een run op Nederland, die moeten we stoppen. Want de zorgkosten lopen op, de woningmarkt loopt vast. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten naar een minimumniveau voor deze vluchtelingen. Het is mijn dure plicht als politicus om ons eigen welvaartsniveau, waar hard voor gewerkt is, te beschermen.” ‘
Ze lacht, “dure plicht. Alsof Zijlstra onze sociale voorzieningen een biet kunnen schelen, die man wil gewoon lagere loonkosten en nog soepeler ontslagmogelijkheden! Ja, ja, en de woningmarkt van clubgenoot Stef Blok en de zorgkosten van de VVD-troll Edith Schippers. Schippers moet de artsen demoraliseren en breken (geen ethische beroepscode meer), zodat ze robotmatig doen wat de multinationals ze via hun politieke zetbazen en stromannen opdragen. Precies zoals de VVD’er Rutte openlijk in de VN een biermerk promoot.“

“Natuurlijk, “ beaamt Mo, “daar is het een VVD’er voor, maar hij framet het handig. Hij begint met versobering van de opvang van vluchtelingen en daar kan niemand tegen zijn, vermoed ik. Althans, indien die opvang als super de luxe gedefinieerd kan worden. Daarna gaat ‘ie natuurlijk op de toer van …. en dan komen we nóg te kort als we niet solidair de WW-uitkeringen en de rest, óók versoberen …
De rest, dat betekent niet de bonussen van allerlei politiek benoemde pipo’s op patserige posten in semi-geprivatiseerde organisaties en zo, maar de sociale voorzieningen van het klootjesvolk en de loonkosten. Die moeten van Zijlstra fors omlaag.
Zijlstra maakt meteen een bruggetje naar de medische sector om partijgenoot Edith Schippers een kontje te geven, want die tante zit met de huisartsen die tegen haar dictaten in opstand komen, gelukkig maar! Neen, dat doen ze bij de VVD weer reuze handig.
Wat ik heel beroerd vind, is dat zo’n beroepspoliticus als Zijlstra niet begrijpt dat hij door Nederland onaantrekkelijk voor migranten te willen maken, Nederland meteen en onvermijdelijk ook minder aantrekkelijk maakt voor de Nederlanders. Immers, je realiseert je – aanvankelijk misschien onbewust – dat zulke knoeiende koekenbakkers ook over jouw leven beschikken. Als het politici blijken te zijn met mechanistische opvattingen en wezenloze ideeën als van deze VVD’er Zijlstra, dan staat ons allen weinig goeds te wachten. Dat hebben we intussen ook ondervonden. Immers: moedwillig ‘onaantrekkelijk maken,’ dat is puur negativistisch geformuleerd, bijna vandalistisch (maak alles wat mooi is kapot en lelijk! dan wil niemand het hebben) en klinkt mij zeer onsympathiek en onaantrekkelijk in de oren. Een bot statement. Dat laat geheel onverlet dat er op verantwoorde wijze moet worden omgegaan met middelen en mensen. Dat zullen de asielzoekers vermoedelijk zelf ook wel snappen.  ”

Annemieke zegt zuchtend: “ Klopt helemaal. In dezelfde lijn ligt het voortdurend praten over de huizenmarkt en de huizenprijzen door deze enge club. Of mensen gelukkig en comfortabel wonen, komt nooit ter sprake. Alles wordt in prijzen uitgedrukt. Deze beroepspolitici weten voor alles een prijs te verzinnen, maar ze kennen van niets de waarde. Dus valt het belangrijkste per definitie altijd tussen wal en schip. Voor waarden hebben deze beroepspolitici geen vocabulaire, dus ook geen idee. De media schrijven het allemaal klakkeloos over of blèren het bij de nieuwsuitzendingen over de radio, want ze zijn immers alleen doorgeefluik van objectieve informatie. De huizenmarkt trekt weer aan. Hosanna! Intussen verzakt het huis van mijn oom en tante in Groningen,en dan moet je VVD’er Henk Kamp horen! Brrrrr ….. wat een nare mensen!
Ik vind het allemaal erg doorzichtig, zo’n verbale oprisping van kroonprins Halbe. Natuurlijk steunt D66 de VVD verkapt; dus Pechtolds argumenten daar kun je zo doorheen prikken, omdat Pechtold bijvoorbeeld ook lagere loonkosten wil – althans: hij beweert dat standpunt in te nemen, maar hij is makelaar in standpunten. En dan de PvdA, die gaat weer op de super sneue toer. Wat zijn dat toch een sufkonten…… Hoe komen we van die kleffe kortzichtige kliek af.”

Mohammad: “Wie zegt dat de PvdA voor de afwisseling niet juist heel slim opereert, om D66 de wind uit de zeilen te nemen en zowel de coalitiepartner PvdA als het mannetje Asscher met z’n flexhobby, een helpende hand te bieden? Laten we nog even bekijken wat de volgende moves van de beroepssjacheraars zijn …. om de schone schijn op te houden en een nobel imago te projecteren. Best leuk, hoewel niet al te lang graag, om te zien in welke bochten ze zich zullen wringen”

“In ieder geval zullen de migranten en de Nederlandse onderkanters er het allerbekaaiste van af komen, hetgeen het algemene welbehagen en het nationale moreel niet ten goed zal komen. Heden gij, morgen ik, nietwaar?” ”

Annemieke zegt grinnikend: “De illustratie van Ruben Oppenheimer in de NRC van vandaag, vind ik hier eigenlijk het beste bij passen: de visie-fant van VVD-hoofdman Rutte (‘de olifant in Ruttes kamer’) met de pruik van oud-VVD’er Wilders op (de non-visies van PVV en VVD lopen parallel of zijn identiek en ze trompetteren van alles) en VVD-staatssecretaris Dijkhoff als hommel erboven, gezien door het vizier van het jachtgeweer van de opa van VVD-minister Ard van der Steur, die jager was en geen stroper, zoals de opa van die Van Raak bij de SP!”

 

NRC_20151010 R Opp tekst _3

 

Lezen:

Harry van Dalen: Migratie zal hoe dan ook pijn doen, in Trouw, zaterdag 2015.10.10
http://krant.trouw.nl/?code=ST-6447-3tAILjF15wEawRiBK4u4-caps.trouw.nl&state=paperId(62369)%2Czone(NL)#/paper

Zijlstra wil Nederland onaantrekkelijker maken voor vluchteling in Trouw, op de site, 2015.10.10 http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4160568/2015/10/10/Zijlstra-wil-Nederland-onaantrekkelijker-maken-voor-vluchteling.dhtml

Grenzen aan de opvang   Door VVD op 10 oktober 2015

De tsunami aan vluchtelingen naar Nederland moet worden gestremd. Geen oogcorrecties of borstvergrotingen meer op kosten van de Nederlandse belastingbetalers!
“Dat doen we door Nederland onaantrekkelijk te maken voor vluchtelingen. Wij bieden ze sobere basisvoorzieningen. Bommel_Zijlstra Eten, kleding, onderdak, zorg en voor de kinderen ook onderwijs. Maar niet meer dan dat. Geen bijstandsuitkering, geen voorrang voor een woning, geen zorgpakket met dieetbehandelingen en ooglidcorrecties. Zo wordt Nederland minder aantrekkelijk. Zo kunnen we de massale toestroom verminderen.”

 

 

 
Leave a comment

Posted by on oktober 10, 2015 in euro, geopolitiek, globalisatie, politiek cabaret

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

De VVD positioneert zich tegenover de PvdA, met asielzoekers en migranten

Door: Loes Singeling, Jeroen Visser – Volkskrant 10 september 2015

Steeds meer gemeenten vangen vluchtelingen op

“Een groeiend aantal gemeenten geeft gehoor aan de oproep van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD – Asiel) om vluchtelingen op te vangen. Dit bevestigt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

In Winterswijk bestaat al een azc met 500 bewoners. Op aandringen van de lokale VVD worden nu extra opvanglocaties gezocht. ‘We kunnen niet blijven toekijken hoe gezinnen op straat lopen en vrouwen op stations moeten bevallen. We moeten nu wat doen’, zegt VVD-raadslid Frank Roerdinkholder. Hij heeft onder meer een leegstaand zorgcentrum op het oog.”

Goofy-peinst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MickeyM wordt VVD'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on september 10, 2015 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , ,