RSS

Tag Archives: Lex Oomkes dagblad Trouw

Broodje aap? Doet de Mafia echt alleen maar zaken in de zomer?

 

 

‘Zomerse zakenlui. Echt Italiaans zeg. Mooi-weer-gangsters. Wint de Mafia toch altijd, en moorden ze werkelijk alleen maar in de zomer? Wie zou er niet stiekem maar al te graag lid van zo’n club willen worden?’

‘De Mafia wordt als “alternatieve staatsvorm” inderdaad steeds aantrekkelijker, maar hoe kom je zo van het stuk van Ankersmit op de Mafia?’ vraagt Willemijn.

Mohammad antwoordt, terwijl hij de Groene Amsterdammer erbij pakt: ‘Hier, lees dit artikel van Anne Branbergen: de Mafia wil geen democratie. En de mainstream media (msm) blijven consequent over ‘populisten’ schrijven en spreken. Luigi di Maio van de Vijfsterren kan nog zo veel stemmen krijgen, uiteindelijk bepalen de financiële instellingen en hun politieke handlangers dat er geen democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in het parlement komen en blijven zij aan de touwtjes trekken. Dat vinden de msm helemaal niet erg. Logisch, want de eigenaren van die msm hebben bergen financiële boter op het hoofd.

Niet alleen de Italianen hebben niets te zeggen, wij allemaal hebben helemaal niets in te brengen. De meesten van ons blijven het toneelstuk echter gewoon meespelen en doen alsof we in een democratie van de Verlichting en de Mensenrechten en de rest van de reutel leven.’

Willemijn leest voor uit de Groene: ‘ < Welk Italiaans euvel je ook neemt: maffia, corruptie, een geldverslindende en obsolete staat, een granieten gerontocratie, galopperende jeugdwerkloosheid, wanbeheer van de immense natuurlijke en culturele potentie; het is de hoogste tijd dat er serieus wat aan wordt gedaan. De hoogste tijd voor Italië, de hoogste tijd ook voor Europa.

In de plannen die de Vijfsterrenbeweging en de Lega samen hadden ontwikkeld ging dat ook gebeuren. De problemen werden benoemd, de profiterende kaste scheet in zijn broek. Nu weer niet, want alles blijft voorlopig bij het oude. > ‘

Willemijn grinnikt en zegt: ‘Ik las zaterdag die pagina’s grote stukken in de Trouw, over Gert-Jan Segers van de CU, die het neoliberalisme beweert te gaan aanpakken. Ik moest denken aan Robert Kennedy die de georganiseerde misdaad ging aanpakken en prompt werd vermoord, toen hem dat warempel leek te lukken. De Mafia laat zich geen oor aannaaien. Als je zaken doet met Mafiosi, zoals John Kennedy met Sam Giancana – ze deelden zelfs dezelfde vriendin – dan kun je je niet drukken, zoals politici dat jegens hun kiezers doen. Politici kunnen kiezers structureel een oor aannaaien, maar de Mafia oftewel the Deep State, dat is andere koek.
De foto van Segers in de papieren Trouw is trouwens een andere dan die welke op de site staat.’

Moh.: ‘Nou, hoewel, op beide foto’s staat meneer Segers pontificaal een broodje aap te op te peuzelen. Op de papieren foto staan alleen ook leden van de Japanse Mafia, de Yakuza. Of is het een combinatie van Yakuza en Chinese Tongs? Dat kan ik niet 100% zeggen.’

‘Weet je nog die film “The Wild Geese” ? met Richard Burton, Roger Moore & Richard Harris, waar huursoldaat Richard Burton aan het slot de verraderlijke bobo doodschiet, omdat die hem en zijn mannen heeft verraden? Slechte C-film, behalve het eind. Het eind is steengoed.’

‘Ja natuurlijk. Enne“The Whistle Blower,” waarin Michael Caine hetzelfde doet. Bravo! Niks geen om de vier jaar afrekenen via “democratisch stemmen” – zoals net weer in Italië is gebeurd – maar boter bij de vis en lik op stuk.’

‘De heren Oomkes en Zuidervaart framen hun Trouw-artikel wel heel gereformeerd-listig,’ zegt Willemijn, ‘ze schrijven niet dat Segers en zijn CU met de neoliberalen collaboreren, maar dat Gert-Jan Segers zijn nek heeft uitgestoken. Nu gaat meneer Segers de neoliberale Mafia van binnenuit opblazen, dus als een soort Joseph Pistone, alias Donnie Brasco. Koddig toch, die politieke biotoop en zijn inmates. Al die broodjes aap. Met ketchup, sambal, en mosterdsaus.’

‘Ach, meneer Segers heeft zeven jaren in Egypte gewoond. Wie weet is hij via Damascus naar Caïro gereisd en onderweg, van of naar Damascus, verlicht geraakt, zoals Saulus – Paulus, ‘ zegt Moh., ‘dat weet je met die pipo’s maar nooit. ‘

‘Dat hangt ervan af of Segers zeven vette of zeven magere jaren in Egypte beleefd heeft,’ meent Willemijn op ernstige toon. ‘Maar een broodje aap is het natuurlijk wel. Het Liberalisme de wacht aanzeggen, ja, ja, na eerst ijverig gecollaboreerd te hebben. Eerst als lid van de loyale en constructieve oppositie en nu als collaborateur in een kabinet met Rutte en zijn gang. Deze prutspolitici eroderen de politiek. Wie neemt nog serieus wat ze allemaal neuzelen, toeteren of blèren,’

‘O ja, en Ysbrand Buma van het CDA laat mopperende geluiden horen over die dividendbelasting,’ herinnert Moh. zich, ‘want Buma moet natuurlijk ook beetje anti-neoliberaal klinken, maar intussen.’

Willemijn: ‘Maar intussen mogen cabaretiers bijvoorbeeld geen grappen maken over de rulings van de belastingdienst, want alle medeplichtige politici aan die financiële apekool zijn angstvallig buiten schot gebleven of gehouden. Dat is me dunkt pure Mafia. Hier, het stond in het Financiële Dagblad van zaterdag 17 maart 2018, in een stuk van Laurens Berentsen over het cabaretiersduo Jan Beuving & Patrick Nederkoorn: “Degenen die de systemen hebben bedacht, hebben boter op hun hoofd. Geen enkel verantwoordelijk politicus is bij de parlementaire enquête naar fiscale constructies verhoord.” Belachelijk, nietwaar. In Nederland!’

‘Dat is het boeiende aan dat carnaval rond Trump dat in Amerika bezig is,’ zegt Moh. ‘dat laat ons overduidelijk zien dat de georganiseerde misdaad geglobaliseerd is, over het grote geld gaat en de politici aan een touwtje heeft. Trump, Putin en de overige capo’s, wrijven het ons in: wij doen zaken met en via de Mafia, nou en. Ik ben benieuwd of de FBI en andere nog enigszins rechtschapen Amerikaanse instituties het bolwerken tegen Trump, of dat we onherroepelijk en openlijk onder Mafia-bewind komen.
Als er een organisatie is daar nog enigszins een rem op zou kunnen willen zetten, dan is dat paradoxaal genoeg de Mafia. Want die wil liefst zaken blijven doen in de schaduw en zijn grote mond zou Trump weleens kunnen opbreken. Denk maar aan John Gotti en zijn bella figura.’

‘De Mafia, of hoe je ze ook noemen wilt, zullen “het Project Europa” niet meer loslaten,’ meent Willemijn, terwijl ze diep zucht, ‘hoeveel van ons belastinggeld is al in diepe zakken van allerlei duistere figurene verdwenen en hoeveel volgt er nog? De politici hebben ons verkocht, uitgeleverd. Misschien aanvankelijk uit dommigheid, maar intussen moeten ze gewoon meedraaien. Geen weg terug. Es gibt keine Alternatieve. There Is No Alternative – TINA. Ja hoor, het is goed met jullie. Jullie varen er wel bij en wij laten ons massaal bedotten.’

‘Mafia-genie Lucky Luciano verwoordt het synoniem zijn van de Mafia-mentaliteit en de nep-vrije markt van het neoliberalisme treffend, ‘zegt Moh.: ‘Er is geen goed of slecht geld, alleen maar geld. Er is geen moraal of ethisch kader meer: alleen ruftend rendementsdenken, gulzig en gretig graaien naar groot geld uit wezenloos winstbejag.’

‘Zo’n genie als Lucky Luciano is helaas in de verkeerde wieg geboren,’ zegt Willemijn, ‘hij had aan onze kant moeten staan, in plaats van al die suffe druiloren die tegenwoordig op het pluche kleven. Die Donald Trump is tenminste een eerlijke leugenaar. Op zijn manier dan. Die graait openlijk en ongeneerd waar en wat hij maar kan graaien. Of het nou dollars zijn of vrouwen, Trump graait en grabbelt er naar hartelust naar. Let’s make America great again!

 

 

 

 

 

The Dubious Friends of Donald Trump Parts 1 & 2 Zembla and vara nl

Watch ZEMBLA: The dubious friends of Donald Trump part 3: The billion dollar fraud.

Donald Trump’s business links to the mob – BBC Newsnight

 

Joshua Zeitz:  ‘The Bobby Kennedy Myth’ /  Politico 05 June 2018

 

Mafia History: Charlie Luciano (Founder of The Syndicate)

John Gotti Documentary Gambino Crime Family, Junior Gotti, NY Five Families, New Jersey Family

The Gambino Crime Family – Full Documentary

The Dark Side of JFK: How Kennedy’s Reckless Personal Behavior Imperiled His Presidency (1997)

 

nelpuntnl.nl

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Betekent: weg met de referenda, automatisch: leve de democratie!?

‘De frames waarmee Trouw-columnisten Lex Oomkes (Trouw 28.02.2018)  en Hans Goslinga (Trouw 25.02.2018) de klucht rondom het afschaffen van “het referendum” (welk referendum wordt er eigenlijk afgeschaft?) presenteren, doen mij me van harte aansluiten bij hun conclusie: goed dat dit issue (ik vermijd de term referendum met opzet) voorlopig in de ijskast is gezet,’  zegt Mohammad op zijn laptop wijzend. ‘Ik blijf vóór institutie van het referendum, maar ik moet er niet aan denken dat het met deze politici zijn beslag zou krijgen. Gelukkig kan dat dus ook niet, zoals zij ironisch genoeg zelf hebben bewezen. Daarvoor is de politieke kwaliteit te pover – ik gebruik een understatement. Dus als meneer Goslinga zegt dat “De afwaardering van de directe democratie [het referendum] spiegelbeeldig een herwaardering [betekent] van de vertegenwoordigende democratie” ben dat pertinent niet met hem eens, want de wijze waarop deze politieke pipo’s die ons heten te representeren zich wat het referendum aangaat van hun taak kwijten, waardeert de representatieve democratie minstens net zo ongenadig af. De waarde van het referendum als onmisbaar democratisch instrument blijft voor mij echter onaangetast en staat buiten kijf. Nu misschien nog steviger dan tevoor, want ik wil graag zuinig met onze democratie omgaan. Van politici van het huidige allooi moeten we het zeker niet hebben. Voor hen geldt Stalins vuistregel: vertrouwen is goed, controle is beter. Serieuze en solide referenda, voorzien in een goed controlemiddel.’

‘Hmmmmm,’ zegt Ilham peinzend, ‘ik moet er nog wat dieper over nadenken. Maar …. dat verkiezingen om de vier jaar als een vorm van afrekening gepresenteerd kunnen blijven worden, vind ik intussen een farce, die grenst aan regelrecht bedrog. Immers: het zal beunhazende en avonturierende “politici” compleet worst wezen of ze worden herkozen of niet; zij komen toch altijd “goed terecht” want daar zorgt het systeem voor. Ga eens na wat er met een Halbe Zijlstra gebeurt en hoeveel inkomen hij momenteel scoort en straks, na een tijdje, als alles vergeten is. Welk gremium wordt er straks met dat stuk verdriet opgezadeld, als directeur, CEO of anderssoortige schijngestalte van de dikbetaalde oppersmurf?’

‘Het is net zo cynisch als je naar het recente geval Eric Wiebes (VVD) kijkt,’ zegt Moh.. Wiebes blundert en knoeit als een tovenaarsleerling op Belastingen. De naweëen van ‘s mans wanbeleid zijn voor menig Nederlander nog voelbaar, want zij krijgen hun toeslagen bijvoorbeeld niet of niet op tijd of niet secuur uitbetaald. Ervaren belastinginspecteurs zijn met riante regelingen uitgestroomd (Wiebes huurde generaal Leijtens in, weetjenog?) en de rest in die toko gaat op avontuur en menige inspecteur sluit zelfs op eigen houtje deals (rulings) met multinationals. Wild West! Toch wordt Wiebes door zijn partijbaas Raspoetin Rutte, huppelekee! op Milieu geplakt. Alsof er niets is gebeurd. En iedereen slikt het voor zoete koek. Dat is missschien nog het allervreemdste.’

Ilham: ‘Edith Schippers (VVD) dan? Die bestond het om de tandartsentarieven vrij te geven in naam van de fundamentalistische neoliberale ideologie van de vrije marktwerking. De geest is in de wereld van de tandartsenij niet meer terug in de fles te krijgen. Iedere tandarts – vooruit, er zijn nog enkele normale en fatsoenlijke lieden bij – bekijkt de patiënt tegenwoordig op rendement. Hoe past deze patiënt in mijn verdienmodel? Wordt het meteen een vals gebit, of een tijdje boren en gaatjes vullen – of af en toe zelfs gaatjes maken? – en daarna misschien de goudmijn voor implantaten en dergelijke? Niemand die zulke politieke blunders doorrekent op de catastrofale gevolgen voor het publiek. De huisartsen waren de enigen die tegenspel boden toen Schippers aan hun beroepseed wilde tornen. En dan die man van haar, die Sander Spijker met z’n declareer-bedrijf. Een bloeiende familieonderneming.’

Mohammad lacht als hij zegt: ‘En ze leren er niet van hè. Integendeel, want nu zijn de gewone artsen al bezig met zzp-formules. De vrije markt met de patiënt als melkkoe en proefkonijn. Zo’n zzp-dokter die kent jou niet, die kijkt straks in jouw online file en na een korte babbel grijpt zij of hij naar een volgens haar bij jouw ziekteprofiel passende pil, poeder of drankje. Dan heb ik het nog niet over cumputervirussen en kwaadwillige hackers, die jouw file saboteren. De dokter die jou jaren kent, zal zeggen: hé, da’s vreemd. Dit symptoom past helemaal niet bij u. Maar zo’n zzp’er is compleet afhankelijk van jouw instant file die online staat. Geweldig kostenbesparend allemaal. Kletskoek natuurlijk, want de kosten krijgen zoals gewoonlijk wij op ons bordje.
Over het onderwijs begin ik niet eens, want daar is de averij na zo’n veertig jaar neoliberale sloop onnoemelijk. Daar is een krankzinnige kaalslag gepleegd en schade aangericht. Een groot deel van al de andere narigheid die we nu over ons heen krijgen, is grotendeels op decennia-lang marginaal onderwijs-met-ernstige-bloedarmoede te herleiden. Kijk, met referenda kun je als (onvrijwillige) klant van de kaasstolpers en als gedwongen consument van hun beleid, tussentijds nog bijsturen of op de rem trappen, nu helemaal niet. Het huidige stelsel past niet meer bij de veranderde mentaliteit van zowel de beroepspoliticus als de moderne en mondige kiezer.’

Ilham: ‘Overigens lees ik bij Lex Oomkes een passage die mij niet duidelijk is. Wat bedoelt hij met geldig in: “Als dertig procent van de kiezers de moeite neemt te stemmen in een referendum, is de uitslag geldig. Maar die ‘geldigheid’ suggereert vervolgens ook dat er een besluit genomen is en niet alleen maar een advies van de kiezer aan kabinet en Kamer om een genomen besluit te schrappen.”
Hoezo? Ik lees geldig in dit verband als: het gehouden referendum is bij dertig procent opkomst geldig als referendum. Punt. Niet geldig in de zin dat de regering die uitslag (instemmend of afkeurend) meteen in zijn beleid moet verwerken. Zo lijkt meneer Oomkes in mijn lezing geldig te interpreteren. Niet mee eens dus. Een referendum is (technisch) geldig wanneer het solide (valide en betrouwbaar) in elkaar is gestoken en correct afgenomen. Meer niet. Een regering hoeft een raad (raadgevend referendum) niet op te volgen, maar die keuze en beslissing wordt dan wel zichtbaar. Dáár gaat het om, om die zichtbaarbeid van een duidelijk geformuleerde politieke keuze, met toelichting waarom wel of niet, alstublieft.’

Moh.: ‘Dat is geloof ik de grootste makke. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om een correctief en bindend referendum, zoals ook deze twee heren lijken te willen doen voorkomen. Het gaat om het instrument van referendum in alle denkbare modaliteiten. Ik moet er niet aan denken dat in handen van deze politici een correctief referendum (Goslinga: voorstel Biesheuvel) grondwettelijk verankerd zou worden. Mijn hemel. Daar bakken ze helemaal niks van. Dat wordt chaos.
Voordat het referendum ook als correctief-bindend in de Grondwet zou mogen komen, moet er eerst zorgvuldig geëxperimenteerd en geleerd worden – praxis: al doende leren – om te gaan met het raadgevend/adviserend referendum. Dat is een essentiële stap die niet kan worden overgeslagen. De soap rond het Oekraïne-referendum (nou ja, referendum) demonstreert dat overduidelijk. De initiatiefnemers wisten nauwelijks waar het over ging en waarmee ze bezig waren! Treurig om te aanschouwen.’

‘Het lijkt er verdraaid veel op dat er moedwillig langs elkaar heen wordt gepraat en met opzet verwarring gezaaid, om het referendum in diskrediet te brengen, maar ik wil onnozelheid bij vele gesprekspartners niet uitsluiten, ‘ zegt Ilham. ‘Beklemmend om te merken dat die verwarring vooral lijkt te komen uit de koker van lieden die ooit tot het “linkse” kamp gerekend werden. Melanie Phillips heeft groot gelijk als ze beweert dat ook in dat kamp steeds meer profiteurs hun heil zochten en zoeken. Zogenaamd links, maar alleen om hun zakken te vullen en de erfopvolging aan de ruifplek veilig te stellen. Het onderscheid tussen rechts en links is verdwenen, omdat bijna ieder lid van de huidige nomenklatoera, het tegenwoordige establishment – ongeacht het politieke merk of de partijvlag waaronder zij werkt – primair voor eigen gewin gaat. De mallotige pseudoprivatisering van het publieke productieproces, het produceren van publieke diensten, is gênant door zijn onverholen doorzichtigheid. De meeste privatisering werkt voor het publiek kostprijsverhogend, omdat er riante salarissen uit moeten worden betaald aan lidmaten van de nomenklatoera die op de managementplekken worden geplakt. Of ze nou capabel zijn of niet.’

Moh.: ‘Dat geldt voor bijna alles. Het zijn primair business modellen ten bate van de nomenklatoera, van referendum tot en met het “Project Europa.” Niet een ontwikkeling om opgetogen van te raken. Vandaar dat het aantal verwarde personen zo snel toeneemt. Wie weet er nog wat voor beleid over haar wordt uitgekieperd? Men ervaart alleen de naargeestige consequenties van oorzaken die zorgvuldig worden weggepoetst met verbale volksmennerij en tonnen politieke reclame.’

‘Ook over de definitie van wat een verward persoon is, worden vervolgens wederom sloten spin gegoten,’ zegt Ilham met een grijns,’ hoewel je maar naar de beelden van een confabulerende VVD-minister Halbe Zijlstra, over een datsja, hoeft te kijken om snappen waar het over gaat. Ik vermoed sterk, dat wanneer we goed zouden mogen inventariseren, het aantal verwarde personen op het Haagse pluche en onder de Haagse kaasstolp, onevenredig en schrikbarend groot zal blijken.’

‘De rechtlijnigheid en zuiverheid van de SGP, is weer een hoofdstuk apart,’ zegt Moh. met een milde klank stem.

https://nl.wikipedia.org/wiki/J.A.A._van_Doorn

Melanie Phillips Exposes The Left and the Media /  BuckForis TV – Published on Nov 13, 2016

Melanie Phillips: ‘The World Turned Upside Down: America’s Retreat, Britain’  / Stoughton Media Access Corporation / Youtube, Published on Jul 22, 2016

‘Western Civilization and the Battle for Sanity” – Hausman Memorial Speaker Series welcomed British Jewish journalist, broadcaster and author Melanie Phillips to Ahavath Torah Congregation in Stoughton, MA on July 14, 2016.’

 

 

 

Tags: , , , , , , , , ,

Is er een “turnaround” bij de PvdA op til?

Jerry Mager
op Work In Progress, zondag 13 juli 2014, (herziene versie van 12.07); 14.07 kleine aanvullingen

‘De onderscheiding van vriend en vijand is bedoeld om de uiterste graad van intensiteit van een verbinding of scheiding, van een associatie of dissociatie aan te geven.
De politieke vijand hoeft niet moreel slecht te zijn en niet esthetisch lelijk; het is niet nodig dat hij als economische concurrent optreedt en het kan misschien zelfs voordelig zijn om zaken met hem te doen. Hij is immers enkel de andere, de vreemde, en tot zijn essentie behoort niets anders dan dat hij in een bijzonder intensieve zin existentieel iets anders en vreemds is, zodat in het uiterste geval conflicten met hem mogelijk zijn, die noch door een van tevoren opgestelde algemene normering, noch door de uitspraak van een “niet betrokken” en daarom “onpartijdige” derde beslecht kunnen worden.’
Carl Schmitt (2001:63): Het begrip politiek

Oud-partijvoorzitter Ruud Koole maakt de geesten volgens mij rijp voor wat er in de PvdA staat te gebeuren. Ik leid dit hoofdzakelijk af uit twee korte teksten van zijn hand – naast uitlatingen in gesprekken en quotes die ik links en rechts meen te hebben opgevangen. Ik doel op het artikel Twee diepterecords in Socialisme & Democratie (S&D) nr. 3, juni 2014: 5-9 en een opiniestuk in Trouw van 11 juli 2014, onder de kop Discussie maakt PvdA zichtbaarder. In dit tweede stuk reageert de heer Koole op een opiniestuk van Trouw-columnist Lex Oomkes in de Trouw van 9 juli.

damage control
De PvdA heeft in de positie waarin hij als partij momenteel verkeert, twee grote liabilities. Die heten: Diederik Samsom en Lodewijk Asscher. Hier zit de partij momenteel mee geschoren.
Als mijn voorgevoel me niet al te zeer bedriegt, hetgeen natuurlijk altijd mogelijk is, dan zal Diederik Samsom het veld ruimen en Lodewijk Asscher komende tijd, althans voorlopig, van het politieke hoofdtoneel verdwijnen. Ook de huidige partijvoorzitter Hans Spekman zal zich een low profile moeten aanmeten.
Deze moves, die in feite een radicalere turnaround inleiden, zullen moeten worden gemaakt teneinde de PvdA voor een onstuitbare marginalisatie, zo niet complete teloorgang, te behoeden. Een wisseling van de wacht tijdens deze rit is alleen bij grotere calamiteiten te verwachten, maar de zittende politici zullen zich vast op de te verwachten koerswijziging kunnen voorbereiden en zodoende hun “afgang” toch nog enig cachet geven. Damage control vanaf eergisteren luidt het parool. Beperking van de averij, in hun eigen belang, in het belang van de PvdA en in het belang van de kiezer-burger die al te veel heeft moeten inleveren door het verzaken van deze PvdAploeg.

horor vacuï
Ik geloof dat Koole de kiezer correct leest als hij in Trouw schrijft dat het helemaal niet de hoofdwens van die kiezer is dat dit kabinet de rit uitzit. Waarom zou dat in hemelsnaam ook het geval moeten zijn? Kort door de bocht gezegd: waarom zou de kiezer koste wat kost een vulling van pluche-zetels willen, ongeacht wiens of welke achterwerken er op dat pluche kleven? De kiezer is toch nog niet helemaal kinds?
Trouw-columnist Lex Oomkes lijkt te denken dat de kiezer aan politieke horor vacuï lijdt: liever een zompig zwalkend en modderig modderend PvdA-smaldeel op het pluche dan tijdelijk geen regering. Misschien hoopt de heer Oomkes dat Samsom c.s. inderdaad de rit gedwee en mak uitzitten, want dan zou het mes aan twee kanten snijden: het neoliberale VVD-programma wordt verder uitgevoerd en de PvdA brengt zich als partij al collaborerende om hals. Dat wil zeggen, wanneer Oomkes dit resultaat voor ogen staat, natuurlijk. Ik kan niet in ’s mans hoofd en hart kijken. Oomkes’ badinerende dreigement dat de PvdA maar beter een succes van dit kabinet kan maken (Trouw, 9 juli 2014), ‘met hier en daar wellicht een wat duidelijker sociaal-democratisch stempeltje’, valt niet anders te duiden dan dat Diederik Samsom c.s. volgens de heer Oomkes maar beter Rutte en kompaantjes niet voor de voeten kunnen lopen. Desnoods ten koste van het voortbestaan van de PvdA.

Munchhausen_moeras

marges van akkoorden
Het opzoeken van de randen van het regeerakkoord, zoals Ruud Koole constaterend adviseert en adviserend constateert, had natuurlijk van meet af moeten gebeuren. Coalitie in het landsbelang? Desnoods. Allemaal tot je dienst, maar niet ten koste van alles! Koole legt de voornaamste oorzaak van het nalaten door Samsom c.s. die marges op te zoeken bij de (te) sterke identificatie van Diederik Samsom met het regeerakkoord (S&D:7).
De voornaamste oorzaak, okay, maar deze gecaste ploeg PvdA-bewindslui treft evenzeer blaam, net als de kudde in de Kamer, want zij hobbelden en hobbelen allemaal gedwee mee. Juist daarom zullen de meesten ook zijn aangesteld, neem ik aan. Zij (menen te) weten aan welke kant hun boterhammen zijn gesmeerd en wie ze belegt. Op twee uitzondering na: Désirée Bonis en Myrthe Hilkens, die het uitvoeren van een VVD-PVV-programma na enige tijd toch te gortig werd. Zij stapten uit de Tweede Kamer. Groepsprocessen blijven hoewel grotendeels en veelal voorspelbaar toch boeiend.

de burger bedot
Intrigerend vind ik wat Koole in S&D op bladzijde 6-7 schrijft: “Na de antagonistische campagne, die VVD en PvdA geen windeieren opleverde, besloten de leiders van die partijen vrijwel terstond om met elkaar een regeringscoalitie te vormen. Duidelijk was dat de kiezers van 2012 die niet hebben gewild, zoals toen wel werd geopperd.” Het woordje ‘die’ vervangen door ‘dat’, maakt dat iets uit? Zouden de kiezers desnoods een VVD-PvdA coalitie hebben geslikt wanneer die niet direct, hapsnap, was beklonken of wilden de kiezers helemaal geen coalitie tussen PvdA en VVD?
Ik ben geneigd het met Koole eens te zijn, indien hij tenminste bedoelt dat de kiezers zich bij de neus genomen voelen door de wijze waarop Samsom zich, eenmaal van stemmenwinst verzekerd, ontpopte. De kiezers voelen zich niet au sérieux genomen, ze hebben voor spek en bonen meegedaan en worden achteraf gedeclasseerd. Erger nog, en ook veel wranger: de kiezer weet zich door speedy Samsom gebruikt, bedonderd en bedot.

Der Zug fährt zwar… aber, wohin und wozu?
Het kabinet wordt in sneltreinvaart in elkaar gegooid, schrijft Koole: “[z]onder eerst een alternatieve coalitie te beproeven en zonder rekening te houden met het feit dat beide partijen samen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Een psychologisch noodzakelijke gewenningsperiode was de achterban niet gegeven. “
Vervolgens hekelt Koole die kinderlijk verwoorde kinderlijke methodes van kwartetten en uitruilen en het refereren aan politieke standpunten als “hobby’s”.
Het knulligste was wel de behandeling van de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie versus de strafbaarstelling van illegalen: kroonjuwelen verkwanselen voor een bord linzen. Dat was politiek broddelwerk. Het zat er overigens dik in, want deze aanpak en zienswijze was en is inherent aan het niet-aanvoelen van het belang en gewicht van de immateriële, noem het desnoods symbolische, aspecten en dimensies die politiek eigen zijn, immers:  ‘Hij antwoordende zeide: Er is geschreven: “De mensch zal bij brood alleen niet leven ….”. ‘ (Mattheus 4:4, zie ook Lukas 4:4; Deut. 8:3). Die feeling, dat Fingerspitzengefühl, ontbreekt jammerlijk over de hele linie, terwijl juist die, met een compagnon als deze VVD, broodnodig zijn.

neolib orcade onderbuik van de Titanic
Intuïtief had een echte PvdA’er aangevoeld en geweten dat het in ieder opzicht beter ware geweest de VVD te grillen op het punt van de inkomensafhankelijke ziektekosten, want neoliberaal en sociaaldemocratisch zijn wezenlijk anders. Had de VVD er zeer onsympathiek voor laten straatvechten om daar iets van voor de poorten van de hel weg te slepen, zodat iedere kruimel materiële winst onherroepelijk en alleen ten koste van een groot moreel verlies was te behalen. Dat is pas uitruilen! Had de symbolische dimensies benadrukt en uitgebuit, zonder te jammeren en te snotteren over solidariteit en die verdere semantisch sleetse mikmak. Show! Don’t tell! Had die neoliberale kongsi meteen, hopla!, de volle verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de strafbaarstelling op het bordje geschoven. Jullie willen toch zo graag, met je cosmetische kulministerie van “Veiligheid”, nou je mág. De tragische affaire Dolmatov illustreert hoe dat zou zijn uitgepakt.

houd de burger bang en maak hem onzeker
Overigens, nog zo’n misselijke truc, dat Ministerie van Veiligheid. Die aanstellerige naam is door dure marketingbureaus bedacht om de burger juist een permanent gevoel van on-veiligheid te bezorgen. Want waarom zou je een Ministerie van Veiligheid nodig hebben als het veilig is? Kijk maar wat de VVD staatssecretaris van Veiligheid Fred Teeven en zijn stille vennoot PVV’er Geert Wilders zich momenteel veroorloven! Dat duo bespeelt in tandem de onderbuik, met respectievelijk het thema xenofobie via de asielzoekers en angst voor die duivelse islam via de jihadi.
Negenennegtig procent afleidingstactiek. Jongens, we hebben een Ministerie van Veiligheid. De VVD-keien Fred & Ivo waken over ons, ga maar rustig slapen. Intussen rolt de rest van de neoliberale ladenlichters onze zakken, steelt onze spaarcenten en plundert onze pensioenkassen. Kijk, dát geeft de burger pas een rustig gevoel van veiligheid.
Orca’s, die huishouden onder sullige zeehonden, en de PvdA faciliteert dat van harte. Dát hebben Samsom c.s. noch aangevoeld noch begrepen en dat dringt nog steeds niet tot ze door. Daarom verwacht ik dat ze uiteindelijk het veld dienen te ruimen. Louter en alleen al in het belang van de partij. Diederik Samsom wil liefst iedere kritische noot uit de partij smoren. Indien hij daarin slaagt, dan verdient de PvdA inderdaad niet beter dan het lot van de Titanic ondergaan.

Titanic_plus 25prctherbronnen
Dat partijvoorzitter Hans Spekman zich te weinig heeft laten gelden, lijkt mij duidelijk en over Lodewijk Asscher heb ik elders al eerder het een ander te berde gebracht. Onherroepelijke ongeloofwaardigheid als sociaaldemocratisch politicus van de getalenteerde, sympathieke, integere en naïeve Asscher, zou een spekkie voor menig neoliberaal bekkie zijn. What a waste that would be!
Asscher doet er goed aan zich te herbronnen, zoals dat in CDA-speak heet. Hij zou zich diepgaand en grondig kunnen bezinnen op het verschil tussen sociaaldemocratisch en liberaal. Een PvdA-denker als Paul Kalma zou hem – en niet Asscher alleen, want de PvdA wemelt zoals bijna iedere partij, van politiek ongeletterden (en opportunisten!) – daarbij uitstekend kunnen bijstaan en coachen. Kalma is niet de enige. Mij schieten tijdens het inkloppen van deze tekst namen te binnen als die van oud-partijvoorzitter Felix Rottenberg en nestor Arie van der Zwan, maar de PvdA heeft natuurlijk veel meer kanonnen. Voorwaar geen softe geitenharen-sokken types, maar wel personen bij wie de sociaaldemocratie zit ingebakken in het ruggenmerg en die gepokt gemazeld zijn in de politieke arena.
te laat herbrondOnafhankelijk, kritisch en vrij denken, is iets anders dan politieke standpunten voorstaan en verdedigen vanuit een verward ideeëncomplex of een gecontamineerd ideologisch kader en onduidelijke agenda. Vooralsnog geloof ik dat Asscher oprecht en van goede wil is, maar voor de PvdA opereert hij iets te vaak als ongeleid projectiel. Zeker met deze club VVD’ers (geflankeerd door PVV’er Wilders en D66-ger Pechtold, als orca’s op zeehondenjacht) kan geen politieke partij zich iets dergelijks veroorloven. Daarvoor staat er te veel op het spel en gedane zaken nemen moeilijk een keer.
Tenslotte Ruud Koole in S&D op bladzijde 9: ‘Het neoliberalisme verdient krachtig tegenspel. Dat betekent ook dat zo nu en dan de randen van het regeerakkoord zullen worden opgezocht; dat men niet onder alle omstandigheden een kabinetscrisis moet willen vermijden;  dat men durft na te denken over andere samenwerkingsverbanden … dan alleen een coalitie met de VVD.’
Zeker dit laatste kunnen meerdere politieke clubs zich ter harte nemen. Het CDA onder Sybrand Buma lijkt alweer bezig zich slinks met de VVD aan te vrienden, want om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer. Echter: ‘wat baat het een’ mensch, zoo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel ?’ (Mattheus 16:26) Nietwaar?
Mis poes! God is de Markt. Laat ons dus alles tot Markt verklaren en maken. Laat ons winstbelust dansen om het gouden kalf, want in het Evangelie van de Winst liggen onze ziel en zaligheid en in de leer van de Privatisering geloven wij heilig, tot in eeuwigheid. Amen.

Hoe gaat deze soap na de zomer verder. Gaat de PvdA ten onder, of trekt het politieke merk zich als de Baron van M. bij de haren uit het moeras. Welke trukendozen worden er onder die Haagse kaasstolp opengetrokken, welke worsten worden ons straks voorgehouden, welke boemannen worden er uit de kast gehaald, welke crises over ons afgeroepen, hoe zullen journalisten en andere mediamensen het spel spelen en zich opstellen en hoe kneedbaar zal het klootjesvolk zich tonen. We kunnen niet wachten. De zomer is gelukkig bijna voorbij.

‘Newspapers and magazines come under all kinds of social, and in particular nongovernmental, pressures. If a newspaper criticizes a wealthy business lobby, it can face debilitating cuts in advertisements; and so it may feel compelled not to criticize the lobby. If it criticizes its government during an international crisis and the people of that nation are sufficiently nationalistic, it may face a boycott by general readers; and fearing this, it may decide not to criticize the government. ‘
Kaushik Basu (2003:119): Prelude to Political Economy.

* * *   titanic-ratten

Referenties:
S&D, jaargang 71, nr. 3, juni 2014, Trouw, vrijdag 11 juli 2014 en Trouw 9 juli 2014

Carl Schmitt (2001): Het begrip politiek / gevolgd door: Het tijdperk van neutraliseringen en depolitiseringen / Amsterdam: Boom – Parrèsia / isbn: 90 5352 725 7 / vertaling van Der Begriff des Politischen / 1963, Berlin: Duncker & Humblot

Kaushik Basu (2003/2000): Prelude to Political Economy. A Study of the Social and Political Foundations of Economics / Oxford – New York: Oxford University Press / ISBN: 0-19-926185-7 (paperback)

 

 link   > >  nelpuntnl.nl

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,