RSS

Tag Archives: nepotisme

Wees loyaal aan ‘el Lider’ en hij matst je

 

 

‘De parallel tussen het gedrag van autocraat Trump en VVD-hopman Rutte, waar het gaat om gunsten verlenen, is treffend, vind je niet? Trump strooit te pas en te onpas met ‘pardons’ en benoemt hem welgezinde figuren op lucratieve sleutelposities. Dat hebben we intussen vaak genoeg gezien.’

‘Het was al duidelijk dat Rutte dat ook deed, maar nu met die beoogde Halbe Zijlstra post bij de Wereldbank, is de overeenkomst des te treffender,’ zegt Semanur, ‘Rutte beschouwt Nederland als zijn privé-toko waar hij naar goeddunken baantjes kan vergeven en met mensen kan schuiven als waren het poppetjes. Hij kan poppetjes naar believen benoemen en afserveren. Halbe Zijlstra is het meest recente voorbeeld. Dat was ook een bizarre blunder hoor, dat spookverhaal over Putins datsja. Dat die Zijlstra zich daarvoor leende. Foei toch, wat een licht.’

Willemijn: ‘Je hebt pipo’s die Rutte matst en je hebt sukkelaars die hij wegwerpt, zoals Eric Wiebes momenteel. Diederik Samsom heeft de PvdA aan Rutte uitgeleverd en die krijgt daarvoor allerlei lucratieve jobs, want Samsom heeft Rutte vette winst bezorgd. De PvdA ligt op z’n gat. Eerst kreeg Samsom een plek in de directie van dat afvalbedrijf en nu is hij op een regelneef-functie geplakt, bij de transitie van gas naar ..? … . Zo links en recht zal Samsom er van Rutte vast nog wat kluifjes bij krijgen toegeworpen.’

‘Stuitend, nietwaar?’ valt Marieke bij. ‘De rotte peren dat zijn lui als K3 Ollongren, die haar D66 kroonjuwelen voor Rutte door de gootsteen spoelt en de volgende is vast CU-voorman Gert-Jan Segers, die een asociaal regeerakkoord heeft ondertekend waar hij zich nu aan moet houden: de bijstandsuitkeringen omlaag bijvoorbeeld. Ook D66 pipo Wouter Koolmees staat volgens mij op de nominatie om door Rutte ingezet (afgezet, bedot) en uitgeknepen te worden, wedden? Die Koolmees is niet de stevigste, die heeft geen sterke ruggegraat en geen lucide denkraam. De enige die zich tot op heden weet te onttrekken aan deze Rutte-roulette is Ysbrand Buma van het CDA.’

‘O ja, VVD’er Klaas Dijkhoff probeert zich ook bij Rutte in te schurken,’ zegt Ilham, ‘die is bereid de meest onsympathieke maatregelen te propageren om Rutte te behagen.’

Het is allemaal zo doorzichtig hè,’ zegt Semanur schouderophalend, ‘zulke pipo’s als Rutte en Trump beschouwen Nederland en alle Rijkseigendommen als hun privé-bezit en de parlementariërs onder Haagse kaasstolp laten zich de kaas van het brood eten. Precies als hun Amerikaanse collega’s Trump nauwelijks een strobreed in de weg leggen. Het is triest en treurig jongens.’

‘Tja, tot een bepaald punt werkt pathologisch narcisme in de lui d’r voordeel, maar dan, dan gaan ze te ver en is het over,’ zegt Ilham, ‘alleen is er dan wel een heleboel ellende aangericht.’

Semanur: ‘Je kunt je afvragen of een Halbe Zijlstra nou zo blij moet zijn met de job die Rutte hem “gunt.” Kan Halbe het aan, of splitst Rutte deze trawant een poisened pill in de maag? Ik bedoel, zo’n Edith Schippers of Annemarie Jorritsma, die laten zich niet makkelijk naaien (sorry, maar dat is in deze context het juiste woord woord), maar een Halbe Zijlstra en een Eric Wiebes ….. dat zijn voor Rutte watjes.’

‘Jij denkt nog dat zo’n baan bij de Wereldbank werkelijk iets om het lijf heeft hè?’ vraagt Ilham met verwondering in haar stem. ‘Maar zo’n positie is voor 90% van de daar geparachuteerden een dumpplaats op de politieke afvalberg. Daar worden pipo’s gedumpt die in hun respectieve thuislanden niet meer bruikbaar zijn, niet langer te handhaven, maar die toch vanwege de schijn aan de Grote Ruif moeten worden geplugd. Die moeten “goed verzorgd” verder kunnen, anders werkt het systeem niet meer. Trump gebruikt zijn pardons net zo: als je me niet tegenspreekt, en braaf doet wat ik zeg, begenadig ik je en maak ik je bobo ergens in de wereld waar Amerika het nog voor het zeggen heeft. Volgens dat principe is onder andere meneer Pete Hoekstra ambassadeur in Den Haag geworden. Zo’n Halbe Zijlstra moet weg uit de Haagse biotoop. De man heeft te veel mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Net als de PvdA’er Ad Melkert destijds.’

Marieke: ‘En er zijn veel meer van die pipo’s die door hun beschermheer of -vrouw aan een gematste goudgerande baan moeten worden geholpen, dus het ellebogenwerk is hevig en Rutte moet concurreren om zijn pipo’s geplaatst te krijgen. Met kwaliteiten of inhoudelijke verdiensten heeft zo’n benoeming bijna nooit iets te maken. Kijk naar hoe Trump te werk gaat. Die gebruikt posten en posities als strooigoed, net als de “pardons”.’

Semanur: ‘Ja, jullie hebben gelijk echt het mafia-principe dus. Lees de Godfather van Puzo er maar op na. Die Zijlstra moet wel haast iets hebben waarmee hij Rutte kan chanteren, want anders zou Rutte hem zondermeer bij het grofvuil hebben gezet en niet al deze moeite doen om Zijlstra bij de Wereldbank te erin te proppen.’

‘Tragisch, zoals de VVD’er Wiebes de Groningse puinzooi van de roofbouw van VVD’er Henk Kamp op z’n bordje kreeg. Kamp was duidelijk te groot in de VVD om afgeserveerd te worden via het recept Rutte, maar Wiebes is een niemand. Het is niet fraai om te zien.’

 

 

 

Rob Reiner: We’re Fighting For The Soul Of Democracy | AM Joy | MSNBC

 

Anthony Giddens (2000:19980): Paars. De derde Weg. Over de vernieuwing van de sociaal-democratie  / Antwerpen – Baarn: Houtekiet / ISBN: 90 5240 546 8

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Globale gerechtigheid & simonie

 

 

‘Hoe kom je aan deze combi van globale gerechtigheid en simonie?’ vraagt Daphne, terwijl ze op het eerste deel, het Inferno, de hel, van Dantes Goddelijke Komedie wijst dat op de ontbijttafel ligt.  ‘Simonie, dat is toch het verkwanselen van kerkelijke ambten, genoemd naar Simon de Tovenaar, Simon Magus, die er bij Dante slecht afkomt?’

‘Ik heb het even nageslagen,’ antwoordt Ilham die uit De Groene opkijkt, ‘want ik zag toevallig de column van Rob Schouten op de Trouwsite, waar Schouten het heeft over de canto’s 19 (simonie) en 21 (corruptie, nepotisme) van Dantes Inferno. Ik vroeg me af in welke cirkel personen als Dick Benschop, Jozias van Aartsen en Abiodun Williams door Dante geplaatst zouden worden. En Madeleine Albright niet te vergeten, natuurlijk. Zij verkwanselen net zo goed baantjes, via welke ze met publiek geld goede sier maken.’

‘Praat me even bij, wil je?’

‘Lees het slot van dit Groene-artikel over het “Haagse Instituut voor Globale Gerechtigheid” eerst eens,’ zegt Ilham terwijl ze Daphne het blad aangeeft. ‘Ongelooflijk staaltje van ouwejongens-onder-elkaar-smijten met publieke fondsen.’

‘Je bedoelt: “ Een kapitaal van twintig miljoen euro, grotendeels gefinancierd uit aardgasexploitatie waar de Groningers met aardbevingen de prijs voor betalen, heeft geen tastbaar resultaat opgeleverd. En de hoofdrolspelers? Abi Williams is terug op zijn oude alma mater. Sinds april 2017 is hij directeur van het Institute for Global Leadership en ‘professor of practice’ internationale politiek bij de Fletcher School of Law and Diplomacy, Jozias van Aartsen is plaatsvervangend burgemeester van Amsterdam. Dick Benschop begint op 1 mei als president-directeur van Schiphol.” ?’

Ilham: ‘Precies. Dit kun je seculiere simonie noemen, oftewel nepotisme. Ridicuul in zijn kinderlijkheid, maar daarom des te kwaadaardiger. Ik geloof alleen niet dat ook maar één van de betrokkenen aan de kaak gesteld zal worden.’

‘Integendeel haast,’ zegt Daphne, ‘ze vallen omhoog, zoals te doen gebruikelijk. Van Aartsen (VVD) springt van Amsterdam (een mooi inverdien-/business model / opportunity) ongetwijfeld naar een nog lucratiever plek aan de Grote Ruif, Benschop (PvdA) gaat Schiphol faciliteren bij de uitbreiding en zal ongetwijfeld meer euro’s gaan vangen en meneer Williams is terug als “professor of practice” op Tuft. Ongetwijfeld tegen een hogere fee, want hij heeft zijn CV opgeluisterd met vier jaar als “President of The Hague Institute for Global Justice.”

Ilham grinnikt: ‘Mooi he zo’n CV van meneer Williams: “Prior to returning to his alma mater, he served for four years as President of The Hague Institute for Global Justice.” Dat de man er een zooitje van heeft gemaakt, staat er natuurlijk niet bij en in Amerika lezen ze De Groene vast niet.’

‘En áls ze De Groene zouden lezen, wat dan nog? Mensen als meneer Williams, vallen net als de Benschoppen, de Van Aartsens en soortgenoten, vanzelf omhoog vanwege ijlte, het ontbreken van welk soortelijk gewicht dan ook.’

‘Enfin,’ zegt Ilham met een zucht, ‘het lijstje van Rob Schouten is kortom heel erg beperkt. Dat komt natuurlijk vooral omdat het soort corruptie – het vergooien en verkwisten van publieke gelden door nitwits – nooit als corruptie mag worden benoemd en aangemerkt.’

‘Je kunt niet weten,’ oppert Daphne, ‘misschien dat ze door Dante op de aanvliegroutes van Schiphol worden ingegraven? Maar dan wel met de koppen boven het maaiveld en een paar extra oren daaraan vastgenaaid, zodat ze dag en nacht het lawaai van de vliegtuigen horen …’

‘Afgewisseld met hokken in een huis dat om hen heen uit elkaar scheurt, zoals de huizen in Groningen, vanwege de gasboringen …. Ach, het is allemaal nog veel te lankmoedig voor zulke pipo’s.’

 

Dante Alighieri (2000): Deel I: Inferno (vertaling Rob Brouwer) / Leiden: Primavera / ISBN: 90-74310-61-3

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Oost-Europa, wie leven daar ook alweer …?

KAZANEVSKY-partnership

 

“Waarom helpen we Rusland eigenlijk niet?” vraagt Semanur.”Ik heb de Elsevier meegepakt van de kiosk, omdat er op de kaft stond dat het in Oost-Europa anders zou gaan, maar klopt niets van. Maar Rusland – stukje van Hans Crooijmans – wordt schandalig behandeld door ‘onze’ politici, die voor de camera’s tandakken over esoterische ‘verdragen’ die hen beletten de stromen migranten uit exotische Verweggistans buiten de deur te houden, terwijl ze Rusland afknijpen.”

“Rusland heeft de Krim geannexeerd en doet moeilijk over de Oekraïne,” zegt Simon, “en dat zint bepaalde groepen en kongsi’s blijkbaar niet, want hun belangen lopen anders dan de onze.”

“Ach natuurlijk,” zegt Semanur, “China annexeert Tibet (ze noemen het iets anders), Israël pikt land van de Palestijnen, Amerika heeft zowat heel Zuid-Amerika onder de duim en onder zijn hegemonie gebracht, India en Pakistan bakkeleien over Kashmir, maar Rusland mag niets van dat alles?” Steve Bell 02.09.2014

“Je hebt gelijk,” geeft Simon toe, “maar Amerika zorgt voor ‘onze belangen’ – ahum, ahum – terwijl Rusland, tja …. Maar ik ben het met je eens. Je haalt terecht dat geëmmer over de Europese grenzen aan, en die vreemdelingen die met horden binnenstromen, omdat  de politici van die slimme verdragen gesloten hebben. Maar jij stemt ook niet meer, toch? Trouwens, ik lees weer niets over het aanpakken van de oorzaken van die stromen mensen die op drift zijn en raken.  Blijkbaar is het bombarderen van die woestijn bij Syrië ook in schimmige maar winstgevende verdragen afgekaart. Altijd maar weer zo’n pratend hoofd dat het voor de camera’s heeft over een plan om de migrantenstroom aan de grens te verminderen. Helaas kan dat dan niet vanwege verdragen. Lariekoek en loze praat.”

“In Rusland zit Poetin de globaal opererende sprinkhanen (multinationals, equity raiders en andere dieven en boeven) dwars. Ik ben in die pil van Steve Myers begonnen en daar staat het eigenlijk al in,” zegt Semanur. “Poetin probeert voor zijn mensen te zorgen, maar dat steekt een spaak in het wiel van de lijkenpikkers die klaar staan om te plunderen en te graaien, zodra er in Rusland een ledenpop aan de knoppen komt.”

“Was dat het stuk over democratie in Oost-Europa?” vraagt Simon.

“Neen, dat – van Michiel van Blommestein – gaat over Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen, “ antwoordt Semanur, “maar daar gebeurt precies hetzelfde als hier! Vriendjespolitiek tot je er van kotst. Alleen is het daar misschien nog menselijker dan hier, waar enkel de centen tellen.

Hier, ene Darek over Polen: ‘Hij werkt al tien jaar op het ministerie, kwam er binnen tijdens de vorige regering van de sociaal-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en overleefde de wisseling in 2008 naar de centrumrechtse regering van het Burgerplatform, die het vervolgens tot afgelopen oktober voor het zeggen had.

Het verhaal van Darek is in Polen niets bijzonders. Bij elke regeringswisseling nemen bestuurders met dezelfde politieke kleur als de regering de controle over, officieel onafhankelijke, overheidsinstanties meteen over. De ambtenarij gaat al sinds het begin van de democratie in 1989 gebukt onder ernstige kliekvorming.

Ook vrijwel alle staatsbedrijven hebben nieuwe directies die voornamelijk bestaan uit sympathisanten van de regerende partij. Na de glansrijke verkiezingsoverwinning van PiS in oktober is het niet anders gegaan. De top van ministeries, agentschappen, de politie, de geheime dienst en de publieke omroepen is in amper twee maanden tijd vervangen door loyale bestuurders.’

Wat is het verschil met de wisseling van de wacht als er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt? Die vervangt zelfs de ambassadeurs door vriendjes de hem hebben geholpen. En hij benoemt, als het effe kan, hem welgezinde rechters van het hoogste rechtscollege.” Ze snuift ongeduldig en vervolgt: ”hier ene Marek Migalski, een politicoloog, ook over Polen:  ‘Volgens Migalski verwachten partijleden nog steeds dat ze worden beloond voor hun inzet als hun partij de verkiezingen wint. ‘Bedenk dat elke partij duizenden, soms tienduizenden actieve leden heeft,’ zegt Migalski. ‘Die moeten worden beloond met de mooie baantjes van de aanhangers van de vorige machthebbers.’

Zo is in Polen een vicieuze cirkel ontstaan. Ook al zou de leider van een partij met de beste bedoelingen een einde willen maken aan deze baantjesmolen, dan nog kan hij het niet verkopen aan zijn achterban. ‘Je kunt PiS dan wel verwijten dat ze hier volop aan meedoen, maar bedenk dat ze mensen vervangen die op vergelijkbare wijze op die posities zijn terechtgekomen,’ zegt Migalski. ‘Ik zie geen enkele partij die dit echt wil of kan doorbreken.’

Nou? En waar komen oud-politici hier dan terecht? Bij de NS, bij KPN, bij een woningbouwcorporatie …? Wat nou, het gaat daar anders….”

“Vandaar dat de plucheklevers zo gebrand zijn op vergroting van het bureaucratische banencircus in ‘Europa’, ”dat is een snoepwinkel voor ze,” zegt Simon. poetin_timmermans_5

“Pff,” Semanur gooit het tijdschrift op tafel, “het lijkt steeds meer op pure marketing: hetzelfde politieke product dat ons als verschillend en beter of slechter wordt aangesmeerd. Kijk je even verder, dan blijkt er weinig tot geen verschil. Het gaat om het uitknijpen van het klootjesvolk terwijl de politiek schaamteloos medeplichtig is en royaal de eigen zakken vult.”

“Het is met deze Eurobobo’s bijna hetzelfde liedje als met de Amerikaanse presidenten,” grinnikt Simon, “wanneer het Europa-establishment een land of staatshoofd boycot, dan deugt dat staatshoofd meestal voor de bevolking. Zodra ze een land er met zachte voorwaarden bij willen hebben, dan kun je er donder op zeggen dat de bevolking de pineut is. Die wordt uitgemolken en uitgekleed, al dan niet subtiel.
Bij ons worden de pensioenfondsen nu zachtjes leeggezogen door onzichtbare machten. De geldverdampmachine is aangezet en de politieke praatjesmakers profileren zich met plannen om de instroom zogenaamd te beteugelen.

Bij Amerikaanse presidenten kun je intussen bijna als vuistregel hanteren dat alle presidenten die deugen, vermoord worden. Dat betekent dat de gangsters en de watjes, de halfzachte eitjes (Jimmy Carter bijvoorbeeld) of de senielen (Ronald Reagan) de touwtjes zogenaamd in handen houden, maar de financiële bobo’s het in feite voor het zeggen hebben.”

* * *

Elsevier Magazine nr. 4 / 30 januari 2016 / hierin: Michiel van Blommestein: ‘In Oost-Europa wringt het al sinds 1989’ & Hans Crooijmans: ‘Rusland zit nu echt klem’

 

ASA_Rusland 40prct

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,