RSS

Tag Archives: Paul Cliteur

Waarom geen referendum gehouden over “de perceptie-vraag” of we witmensen intelligenter vinden dan zwartmensen, of omgekeerd?

‘Mevrouw Kajsa kutje karnemelk Oh oh (K.K.K.o.o.) wil ten koste van alles voorkomen dat er een correctief-raadgevend-referendum wordt bekokstoofd over onze perceptie aangaande de IQ-verschillen tussen zwart – wit. K.K.K. wil geen zwart – wit dichotomie aanblazen. Ook geen lobotomie. Zelfs niet bij voltooid-levenders. Ook niet wanneer die op D66 stemmen of lid zijn van die enge club. In die laatste gevallen zou lobotomie een uiterst humane ingreep kunnen zijn.’

‘En bo-tanie? Mag botanie nog worden onderwezen op onze scholen?’

‘Neen, neen, neen! Niet onderwezen, maar hooguit aangeleerd, of zelf opgedaan.’

‘Oóóóh, gelukkig maar, want daar hoef je niet “bevoegd” voor te wezen. Aanleren en kennis opdoen, kun je goddank buiten de officiële leerfabrieken om praktiseren en plegen.’

‘Leerfabrieken, brrrrrrr. Een heel toepasselijke naam, zeker als de wind verkeerd waait.’ Willemijn knijpt haar neus dicht. ‘Dat essay van historicus Eelco Runia in de NRC van 20 januari 2018 gaf er een proeve van weg en die KNAW-adviserend-corrigerende brochure over de aantrekkelijkheid van ons polderland als onderzoeksland (ISBN 978-90-6984-721-4) wreef dat er nogeens goed in. Brrrrrr …. Zo rieken dooie paarden, waar je liever niet aan moet trekken.’

‘Geen wonder, de toonzetting van die KNAW-brochure. Het zijn immers slagers die hun eigen vlees keuren.’

‘Het gaat om het algehele niveau van ons Onderwijs en nu wordt de aandacht afgeleid door te focussen op in het Engels lesgeven. Dat laatste is vanzelfsprekend prima, maar moet geen (snobistisch!) doel op zich worden! Joost van de Vondel in het Engels vertalen voor een paper over zijn taalgebruik is kolder! Moeten de Italianen Dante, Tasso en Petrarca in steenkolen Engels gedoceerd krijgen?! Wáánzin! Geef de colleges wis- en natuurkunde in het Engels en economie ook, natuurlijk, dat spreekt intussen bijna vanzelf, maar ga de discussie over het algemene niveau van onsonderwijs niet verleggen!

‘Zachtjes sudderend gaat het niveau van ons Hoger Onderwijs onherroepelijk naar beneden en teloor. Het principe van de gekookte kikker. In naam van de nefast nivellerende “Gelijkheid”! De lieden die een comfortabel leventje in die biotoop leiden en er een flinke boterham eten, zullen natuurlijk niet degenen zijn die de kat de bel aanbinden. Zij hebben tenslotte inmiddels ook zo hun vaste lasten. Wanneer we er straks door derden op zullen worden gewezen, is het te laat, dan is het ach en wee jammeren en hoe heeft het toch ooit zo ver kunnen komen.’

‘D66, dé onderwijspartij!’

‘Waartoe deze inleiding?’ vraagt Mohammad, ‘O ja, het gaat over dat stukje van Philip van Tijn op de Elseviersite van 4 februari jongstleden. Meneer van Tijn vertelt daarin dat hij het moeilijk heeft met de ideeën en verwoorde standpunten van D66-mevrouw K.K.K. . Lees haar Ien Dales-verhaal en je snapt waarom. Meneer van Tijn is vast niet de enige die vraagtekens bij dat verhaal heeft.’

‘Het verhaal van K.K.K. hangt van begin tot eind aan elkaar van de identiteits-retoriek,’ meent Willemijn, ‘ze begint met de lesbische PvdA-politica Ien Dales en ze sluit haar verhaal ermee af: bijna een #Me Tóó! Ik vind haar geneuzel over onze grondwet helemaal geen doorwrocht verhaal, zoals meneer Van Tijn, maar puur afleiden van waarom het eigenlijk gáát. Het referendum zou in onze Grondwet moeten worden verankerd en niet al die identiteitsfranje en -frutsels die K.K.K. opsomt. Die spreken doodgewoon vanzelf, of moeten dat in ieder geval gaan doen. Daartoe is het referendum als emancipatorisch instrument en pedagogisch gereedschap bij uitstek geschikt. Edoch, daarover bij K-3 geen woord! Natuurlijk niet, want voor de neoliberale Rutte is echte democratie, effectieve inspraak, vloeken in de kerk.’

‘Meneer Ramautarsing mag van mij beweren wat en zo veel hij wil,’ zegt Moh., ‘Als hij als donkergekleurde medemens beweert dat donkergekleurde medemensen een lager IQ zouden hebben dan kleurloze witmensen, dan heeft hij voor mij bijna automatisch en default gelijk. Je zou ervoor kunnen pleiten die meneer Ramautarsing tegen zichzelf te beschermen. Geestelijk automutilatie, voortkomend uit ….?  Vul zelf maar in. Daar kun je misschien zelfs een verkiezingsprogramma mee vullen.’

‘Beschermen, door hem erelid van D66 te maken?’

‘Bijvoorbeeld. Homeopathische verdunning en zo.’

‘We worden melig jongens,’ zegt Moh. ‘Laten we afsluiten met een paar links.

Ik heb onlangs een video van Café Weltschmerz bekeken, met Baudet, Waling en Cliteur. Ik moest wennen aan het format. Dat is namelijk anders dan de gelikte pre-fab-formats waarin we zulke gesprekken door de conventionele media meestal krijgen voorgeschoteld.
Baudet praat nog niet met meel in de mond, maar ik vraag me af of hij dat zou blijven doen wanneer zijn club groter groeit.’

‘Laten we er nog twee links bij zetten,’ oppert Willemijn, ‘ 1) een gesprek van Erik de Vlieger met Baudet en 2) een filmpje van Baudet – Pechtold in de Kamer, waarbij het mij vooral gaat om die uitwisseling van blikken van verstandhouding tussen Rutte en Kajsa Ollongren op tijdlijn 1:38 – 1:40 van de video.’

Zygmunt Bauman (2001): Community. Seeking Safety in an Insecure World / Polity, ISBN: 0-7456-2635-1 (pbk)

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dildo en Aeneas. Erotiek in de politiek, of een kolderieke Kameropera?

‘Het komt door die professor Cliteur die een vergiet op zijn kop zet en het tussen neus en lippen door over een van de vluggertjes van Hendrik de achtste heeft, op het Partijcongres van Forum voor Democratie,’ zegt Taco. ‘Later ging voorman Baudet het hebben over urenlang vrijen met een geliefde. Toe dacht ik: há, kijk hier heb je het Angelsaksische model van Cliteur (het gladde vluggertje met een praecox) tegenover het Oriëntalistische model van de Kama Soetra (het eindeloze minnekozen zonder ejaculatie als summum) dat blijkbaar door Baudet wordt voorgestaan – en wellicht gepraktiseerd, maar dat weet ik niet. Je moet behoorlijk lenig zijn om de Kama professioneel in praktijk te brengen hoor.’

‘Okay, okay,’ zegt Faisal, ‘als je te weinig ejaculeert, krijg je natte dromen, vandaar, dat kon je zien op dit partijcongres, maar vanwaar die dildo?’

Taco: ‘Ik vond meneer Cliteur met dat vergiet op zijn hoofd op een clitoris lijken. Meer dan op een penis of dildo. Geen erg mooie clitoris weliswaar, maar toch een clitoris. Een pueriel penisje, misschien? Heeft niks met de persoon Cliteur te maken, maar ik heb het over hetgeen hij in mijn perceptie uitbeeldde, met dat vergiet: een wat verpieterde, verwaarloosde, clitoris. Nou kijk, clitoris is een ander woord voor kietelaar en dat is precies wat het Forum voor Democratie wil zijn: een geweldig prikkelende kietelaar die het politiek establishment van Nederland wakker wil kietelen en vooral het kartel moet worden gekieteld. Kietelt het kartel! luidt de strijdkreet. Het zijn kartelkietelaars. Dus daarom vind ik het optreden van Cliteur een volmaakte voltreffer, helemaal in stijl. Kietelen moet je blijkbaar leren.’

‘Hmm, dus meer een vrouwelijke, in ieder geval vrouwvriendelijke, benadering en niet meteen: hup er moet een piemel in,’ zegt Faisal op nadenkende toon. ‘Hmmmm, gender-empathisch, daar zit wat in, ja.’

‘Volgens mij heette Cliteur in feite oorspronkelijk clitoris, maar met de geaffecteerde dictie van professor Paul werd dat als cliteuris uitgesproken en vervolgens ingekort tot Cliteur,’ zegt Mohammad. ‘Dat heeft trouwens niets met clitoridectomie te maken hoor. De IS van Cliteur-IS heeft zich gewoon verzelfstandigd. Laat ik dat heel duidelijk stellen: dit is louter ludieke loltrapperij. Net als de lullepotten van Baudet, Cliteur en Hiddema op dat partijcongres ludiek waren. Niks grimmigs, maar volop flower power erotiek. De potten zijn nadrukkelijk niet lesbisch van aard, dat zegt het woord al: lullepotten. Ludieke lullepotten. Dat vergiet lijkt me trouwens reuze handig bij natte dromen, anders wordt het al gauw een kledderboel van jewelste. Cliteur had het apparaat natuurlijk niet toevallig meegenomen.’

‘En de dildo?’ vraagt Faisal vasthoudend, ‘ik denk dat ik ‘m voel, maar vertel jij het maar.’

‘Nou neen, doe jij dat maar,’ zegt Taco, ‘tenslotte weet jij heel veel van clitorissen, heb ik begrepen. Veel meer dan Moh. en ik samen. Je zegt trouwens dat je ‘m al voelt. Dus ga je gang.’

‘Ik leg het verband via Aeneas die met zijn vader – Anchises, hier verbeeld en gespeeld door mr. Theo Hiddema – op zijn rug brandend Troje ontvlucht,’ legt Faisal uit, ‘Aeneas moet in opdracht van de goden een nieuwe stad stichten, dat wordt Rome, maar hij wordt opgehouden in Carthago door koningin Dido – die van Purcell weetjeniet? – en Dido verruilt haar dildo voor het lid van Aeneas, de penis van Aeneas, hetgeen haar zeer wel bevalt en bekomt. Enfin, om een lang verhaal in te korten. Aeneas krijgt er genoeg van om voortdurend de lul – ik zeg het op zijn oudtestamentisch en onparlementair, dat is tenminste duidelijk – te moeten zijn en hij smeert ‘m, hij ontvlucht Dido, die het daarna dus weer helemaal van haar dildo moet hebben. Dido is wanhopig door Aeneas’ verraad en pleegt zelfmoord. Dido stort zich in haar dildo. Zo zit dat volgens mij met die dildo van jou in deze context. Dido was ook in de RAI, maar ze is flink aangekomen dus ik had haar niet meteen herkend.’

‘Dido moet dan wel heel goed kunnen mikken,’ merkt Mohammad droog op. ‘ Erg theatraal ook, zo’n manier van zelfmoord, maar het past wel bij een vaudeville. Politiek wordt tenslotte steeds theatraler.’

‘Nou, chapeau!’ zegt Taco handenklappend, ‘ik had het niet mooier kunnen vertellen. Maar Catootje dan? Die drenst toch om de vernietiging van Carthago en krijgt haar zijn?’

Catootje die wilde het monopolie op de botermarkt van Carthago doorbreken,’ valt Mohammad in, ‘vooral omdat Aeneas, de stichter van Rome, te veel boter op zijn hoofd had vanwege zijn flirt met Dido en zo. Dus moest Carthago vernietigd worden. Thierry Baudet stipt geloof ik in zijn speech de Punische oorlogen even aan, of waren het de Peloponnesische. Maakt niet uit, allebei vast frische und fröliche Kriege. Nou punisch, vinden we terug in het Franse punir en het Engelse to punish, straffen, en ook in punaise, dat is de vrouwelijke afgeleide vorm, ook wel als voltooid deelwoord misbruikt. Het Maleise woord pelopor komt van de Peloponnesos, want de etymologie staat voor niets en kent geen xenofobie. Zo werd Carthago dus finaal verwoest en in brand gestoken. De grond waarop Carthago had gestaan, werd omgeploegd en in de voren werd zout gestrooid. Het ploegen van de vore betekent – ik meen dat het onder meer in Shakespeare een paar maal in deze betekenis wordt gebruikt – sindsdien geslachtsgemeenschap hebben.’

‘Aha, vanwege Dido en Aeneas in de grot en zo,’ zegt Taco, terwijl hij wijs knikt. ’Juist, juist, dit is Grieks-Romeinse mythologie voor Dummies, boven de achttien jaar. Een opwindende club hoor dat FvD. De dildo is daar volgens mij geheel overbodig gereedschap. Jongens, dit is toch veel leuker dan de fletse verhalen van de Haagse Kaasstolpers die we al jarenlang moeten aanhoren! Het is weliswaar een lul verhaal, zoals bijna alle verhalen van hedendaagse Haagse politici lulverhalen zijn, maar het is lollige lulkoek. Af en toe best liederlijke lulkoek ook, maar dat moet kunnen. Vind ik althans.’

‘En, Thierry Baudet kan het goed brengen, eerlijk is eerlijk’ zegt Faisal waarderend, ‘mits niet al te vaak aangehoord: best geinig, ja. Onderhoudende performance. Als ik zo’n Emile Roemer over het afschaffen van het eigen risico hoor brabbelen, of een Jan Marijnissen hoor uitleggen dat de rijken rijk zijn, omdat ze enorm veel geld hebben, of Jesse Klaver over zijn luchtbrug om tienduizend migranten per maand binnen te halen en tegelijk de uitstoot van CO2 en fijnstof te willen verminderen met klimaatakkoorden, dan vind ik deze lullepotten een verademing hoor.’

‘Vergeet je Lodewijk Asscher van de PvdA niet?’ vraagt Moh. met een wat malicieuze ondertoon.

‘Breek me de snavel niet open over de teksten die zo’n Mark Rutte, Alex Pechtold of IJsbrand Buma debiteren, zegt Taco kreunend, ‘da’s elke keer een ramp. Daar helpt zelfs de grootste dosis viagra echt niet tegen. Wat een geaccumuleerde en geconstipeerde impotentie! Druiligere droefenis is moeilijk te bedenken hoor.’

‘Die club van Baudet moet alleen oppassen niet te groot te worden, want dan gaat het ook met die carnavalsvereniging mis,’ denkt Faisal, ‘zo lang zo’n club klein blijft, kan het zo’n toon aanslaan en in dit register spelen. Een Kameropera dus. Worden ze te groot, dan hopla!, weg met de luciditeit en wordt het keihard euro’s grabbelen.’

‘Ja, juist,’ zegt Moh, ‘dat flirten met Wagner en Nietzsche, dat Baudet geloof ik ook deed, daar moeten ze mee oppassen. Zarathoestra had niet zo veel met Kama Soetra. Neen, Wagner, dat wordt al gauw megalomaan op de pathologische schaal. Dat is standaard-politiek broddelwerk. Neen, een operette of een vaudeville, dat volstaat. Een vignet voor de ondragelijke lichtheid van het bestaan van de beroeps-/carrièrepoliticus. De Homo bulla van vandaag de dag.’

‘Zet een link naar Lucretia en de Etrusken erbij,’ adviseert Faisal, ‘Over Lucretia heeft Baudet het geloof ik niet gehad? Livius stelt echter wel degelijk actuele (gender-)thema’s aan de orde en bovendien is het goed voor de AO = Algemene Ontwikkeling. Ook de AO van de clitorissen, misschien?’

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,