RSS

Tag Archives: Pim Fortuyn

Weekendscholen, voor integratie op z’n Arabisch, in duizend-en-één-nacht?

Meneer Al Hariri, voorzitter van een organisatie die (Syrische) kinderen correct Arabisch wil leren zegt: < We proberen hun over beide culturen te leren zodat er geen misverstanden zijn. Sommige vluchtelingen kijken naar Nederland als een onethische samenleving, maar dat is vaak onwetendheid. Onze missie is het uitleggen van de verschillen en kinderen te leren die verschillen te respecteren.> Juist, ja. Hoe zou meneer Hariri het stuk in de Trouw verstaan, waarin Gert Jan Segers, nota bene voorman van de ChristenUnie, roept dat hij tegen afschaffing van de dividendbelasting is, maar rondbazuint dat hij vóór de afschaffing zal stemmen < in ruil voor het vele goeds dat zijn partij in het regeerakkoord heeft weten te realiseren.> Meneer Segers brengt de arme Syrische kinderen in opperste verwarring, vrees ik,’ zegt Rinne lachend. ‘Die bloedjes denken dat meneer Segers onethisch handelt, maar meester Hariri zegt dat dat niet waar is, maar dat ze de Nederlandse samenleving nog niet begrijpen.’

‘Hoezo?’ vraagt Willemijn onschuldig. ‘Meneer Segers zegt immers heel eerlijk en ethisch ronduit dat hij èn tegen is èn voor stemt. Je kunt een politicus niet veroordelen die voor een maatregel stemt waar hij in wezen tegen is, indien hij dat ronduit toegeeft en aankondigt. De man is open, transparant, bona fide. Je weet tenminste dat als je ooit op meneer Segers zou willen stemmen, je nooit weet of hij vóór politiek stemt waar hij roept tegen te zijn en vice versa. Eerlijk is eerlijk. Segers is flexibel, niet karikaturaal opportunistisch en hilarisch leugenachtig, maar politiek pragmatisch.’

‘Segers heeft een ruggengraat van roestvrij staal,’ zegt Rinne. ‘Segers laat tenminste eerlijk zien dat stemmen geen enkele zin heeft. Dat zegt meneer Segers gewoon en hij doet het omgekeerde van wat hij beweert te zeggen. Een raspolitcus. Met partijgenoot Arie Slob zijn ze een span voor de bokkenwagen.’

‘O juist ja,’ zegt Feisal, ‘natuurlijk. Ik las het al bijna zo dat meneer Segers dat “vele goeds” had gekocht voor de som gelds die de dividendbelasting vertegenwoordigt. Dat is dus dom gedacht van mij. Hoe kun je nou “veel goeds” verwezenlijken, binnenhalen, scoren,  door “iets heel slechts” te doen, door onethisch te handelen. Dat kan niet, dat sluit elkaar automatisch uit, natuurlijk. Moeilijk, maar daarom heet het ook hogere casuïstiek.’

Willemijn gniffelt als ze zachtjes zegt: ‘Arme meneer Lex Oomkes. Die merkt op dat meneer Segers iets doet dat nogal uniek is: < expliciet stellen ergens tegen te zijn en dat desondanks door het geven van politieke steun mogelijk te maken, is nogal uniek. Het geeft het proces van het sluiten van politieke compromissen een nieuwe dimensie.> Zou meneer Oomkes dit ironisch bedoelen? Hoeveel dimensies kent de Nederlandse politiek inmiddels? Zijn die allemaal in het Arabisch vertaalbaar? Bedrijft Segers normatief neutrale politiek? Is dat dan nog politiek?’

‘Slavoj Zizek noemt dat geloof ik: politiek zonder politiek,’ zegt Feisal. ‘Dat schijnt te kunnen. Maar jongens, even een sprong via taalles. Het gaat in dit Trouw-artikel over de vraag of Arabisch leren  – en veel Koranteksten daar bij gebruiken – wel of niet goed is voor de integratie. Ik las in de NRC van zaterdag 18 augustus het verhaal van mevrouw Bertie van Gelder die het door de Duitsers kreeg ingewreven dat ze joods was en in 1982 in Israël ging wonen. Daar kreeg ze meteen tien maanden vijf uur per dag Hebreeuwse les. Wauw! Dat is shock behandeling integratie. Of toch niet? Zij keerde als spijtoptante terug naar Nederland.
Blijkbaar had ze de afwijzing van de joodse staat nodig om te beseffen dat ze joods was en voor haar Nederland de beste biotoop is. Vreemd. In Nederland kan ze zich wel joods voelen en in Israël niet. De Israëli gaven blijkbaar niet zo veel om haar, dat ze haar Nederlandse AOW wilden aanvullen, zodat ze in Israël kon blijven wonen.’

‘Mevrouw Van Gelder brengt voor Israël geen geld in het laatje,’ zegt Willemijn, ‘dat doen de meeste migranten wereldwijd niet. Ze kósten alleen maar geld. Dat is intussen grondig onderzocht. Daarnaast is Bertie van Gelder geen KZ-overlevende, zij zat ondergedoken in Zuid-Limburg, bij Nederlanders. Ze is bovendien een dame op leeftijd, die geen kinderen meer kan krijgen en die geen financieel kapitaal meeneemt Dus tja, dan ben je letterlijk weinig waard. Een liability, geen asset. Helaas pindakaas.’

‘En, Bertie van Gelder vriendde zich aan met Palestijnen en ze werd lid van het linkse Meretz, ‘merkt Feisal op, ‘dat zal haar bij de Israëlische nomenklatoera niet bijster populair hebben gemaakt. Brrr ….. Sabra en Shatila, twee keer S, dus SS. Alsof je een W.F.Hermans-verhaal leest.’

‘Tragisch,’ zegt Willemijn, ‘want Bertie van Gelder ging terug naar een land waar ze nooit eerder was geweest en dat, nu ze er geweest is, niet blijkt te bestaan. Voor haar althans niet. Toch heeft ze twee paspoorten en dat geeft haar blijkbaar rust. Ze voelt zich joods en heeft een Israëlisch paspoort. Tja, en toen? Joods is niet hetzelfde als Israëlisch. Maar goed, die rust gunnen we haar van harte, maar bizar vind ik het wel. Wat is identiteit eigenlijk? Mevrouw Van Gelder kon terug naar Nederland, maar de meeste Syriërs, kunnen die terug naar hun land? Al zouden ze dat nog zo graag willen. En de Molukkers? Die konden niet terug naar een onafhankelijk Molukken, dus de tweede generatie kaapte tenslotte maar een trein. De mariniers die de trein bestormden, kregen – vermoedelijk, waarschijnlijk – het bevel zoveel mogelijk kapers dood te schieten. Dat is natuurlijk ook een oplossing. Bizar.’

‘Waarom denk je dat Amos Oz zijn hoofdpersoon Sjmoeël Asj in de roman Judas, naar babypoeder laat ruiken?’ vraagt Feisal. ‘Omdat Oz vindt dat Israël nooit volwassen is geworden en – dat lees ik tenminste steeds meer uit het boek – ook niet volwassen wil worden. Israël lijdt volgens Oz, volgens mij, aan het Peter Pan syndroom; de puer aeternus. ‘Kind blijven, vooral in de ogen van Amerika en voor veel Europeanen, levert Israël te veel voordelen op. De ziektewinst is in politiek-staatkundig opzicht voor Israël tamelijk groot.’

Willemijn denkt dat Philip Roth de rokkenjagende rabijn in Complot tegen Amerika niet zo maar Bengelsdorf heeft genoemd. ‘Bengel betekent in het Duits – Yiddisch precies wat het in het Nederlands betekent: deugniet, rekelbast.’

Rinne merkt op dat er over die integratie van Syriërs nog wel het een ander valt te zeggen. ‘Maar dat doen we dan misschien morgen. In de brochure van Pim Fortuyn – De islamisering van onze cultuur – staat eigenlijk alles al genoemd wat ik in dit artikel ook lees. Ik denk dat de Syriërs ook kiezen voor Arabisch onderwijs op zo’n weekend school, vanwege de verhouding leraar – leerling. Daar heeft Fortuyn het ook over en mijns inziens terecht. Noem het overdracht van waarden en normen, maar het telt wel degelijk. Daar ben ik van overtuigd.’

‘Treffende naam: Aurora Levant, doet me denken aan het Griekse Gouden dageraad. Is die associatie politiek correct?’ Willemijn onderdrukt een geeuw. ‘Levant van het Franse se lever, opstaan, ontwaken, lever du soleil en natuurlijk de Levant.’

‘Dat meisje dat tien soera’s kan opzeggen, doet me denken aan dat zevenjarige Engelse meisje dat ik ooit op Youtube het gedicht Tyger van Blake heb horen en zien reciteren. Dat is nog het echte, degelijke, ouderwetse onderwijs!,’ zegt Rinne enthousiast.

‘Jullie moeten Roth’s Complot tegen Amerika gelijktijdig lezen met Houellebecq’s Soumission,’ raadt Feisal aan, ‘dat gaf mij tenminste weer een nieuw paradigma voor de concepten xenofobie, bigotterie en racisme.’

‘Houellebecq laat niet voor niets een Tunesiër aan de macht raken en niet een Algerijn,’ merkt Rinne op. ‘Lees bij Fortuyn maar na op bladzijde 84 bijvoorbeeld. O ja, en die verdoolde Belg bij Houellebecq, meneer Rediger, die zit intussen vast in het Europarlement. Romanschrijvers verbeelden de realiteit vele malen nauwkeuriger dan welke verslaggever of historicus dan ook. Over politici heb ik het maar niet eens.’

‘De politicus Ben Abbes in Soumission claimde meteen het departement van onderwijs voor zijn partij,’ merkt Willemijn op, ‘want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Ze leest voor uit Houellebecqs roman Onderworpen: ‘ < Maar pas echt geniaal was de moslimleider geweest toe hij had begrepen dat de verkiezingen niet om economie zouden draaien, maar om waarden ….> dat snappen de Syriërs met hun weekendscholen ook drommels goed. Alleen de West-europese politici lijken daar een absoluut blinde vlek voor te hebben.’

‘In het Amerika van Trump is het nog veel erger,’ merkt Feisal op. ‘De onderwijsminister daar heet – hou je vast: Betsy Devos. Ze bezit tien jachten die ettelijke tientallen miljoenen dollars per stuk kosten en ze lijkt het Amerikaanse onderwijs moedwillig te slopen.’

‘Dat is dan nóg een complot tegen Amerika,’ concludeert Rinne, ‘en net als bij Philip Roth, van binnenuit.’

 

 

 

 

Pim Fortuyn (2001): De islamisering van onze cultuur / ISBN: 90-6112-861-7

 

Public (School) Enemy No. 1: Billionaire Betsy DeVos, Trump’s Pick for Education Secretary

Al Franken Questions Betsy DeVos on Proficiency vs Growth | ABC News

How Betsy DeVos could reshape national education policy

Teacher responds to Education Secretary Betsy Devos’ “60 Minutes” interview

Betsy DeVos Caught Not Paying Taxes

Betsy DeVos Flunked Her ’60 Minutes’ Test

 

Deutschland verstehen: Integrationskurs für Syrer in München

Munich Television  Published on May 2, 2016

Deutschland verstehen – unter diesem Motto wurden Flüchtlinge zu einem Vortrag in München eingeladen. Schnell entstand eine Diskussion. Die Syrer hatten viele Fragen zur Geschichte, zu Gesetzten und mehr.

Islam in deutschen Schulen

 

Sebastian Kurz zu islamischen Kindergärten und Integration.

Sebastian Kurz    Published on Jul 11, 2017

 

Meet The Jews Rejecting Israel For Berlin | Foreign Correspondent

ABC News (Australia)   Published on Aug 28, 2018

Berlin was Holocaust headquarters — but for young Israeli Jews it’s the paragon of cool. Eric Campbell tracks one of the odder modern migrations.

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Orwelliaanse beestenbende in het Brabantse Best?

‘Moet je dit horen,’ roept Ilham, ‘hilarisch door de karikaturale onzinnigheid ervan!’ Ze leest voor: ‘ << Het Brabantse Best heeft een nieuw afvalscheidingssysteem, met voor sommige huishoudens wel vijf verschillende kliko’s. Aanvankelijk deelden de vuilnislieden slechts gele kaarten als waarschuwing uit voor verkeerd gescheiden afval. Maar toen ze begin maart ook rode kaarten gingen uitdelen en afvalbakken lieten staan, werden ze door enkele boze bewoners uitgescholden, bedreigd en agressief bejegend. Er is zelfs een vuilniswagen klemgereden – de straat werd geblokkeerd.

Het nieuwe systeem is bovendien best complex met al die verschillende kliko’s – het is nog maar de vraag of het in deze vorm zal standhouden wanneer het nieuwe gemeentebestuur aantreedt. . Maar, zegt burgemeester Ubachs, het blijft onaanvaardbaar dat sommige bewoners hun onvrede en agressie uitleven op de uitvoerders van het beleid. > >

Vijf kliko’s! Dat is op zich al bizar en dan nog de vraag of deze onzinnige oekaze blijft gelden. Ik hoop het niet. Voor zowel de honden als de schapen, daar in Best.’

‘Honden en schapen? Heb je het soms over het boek Boerderij der dieren van George Orwell?’

‘Op de foto zie je een tafereel uit Boerderij der dieren (Animal farm) van Orwell,’ merkt Satish op, terwijl hij over Ilhams schouder op het scherm met haar meekijkt: ‘De honden uit Orwells satirische parabel, die de schapen of paarden, in bedwang houden en dwingen te doen wat de varkens verordonneren. De een op de racefiets en de ander achter een container. Wat een zielig en larmoyant tafereeltje.’

Eelco: ‘Toch krankzinnig eigenlijk, dat niemand tegen die wethouders en burgemeester daar in Best zegt: Flikker toch op man, met je krankjorume kliko’s! Kom ik moe en chagrijnig thuis van mijn zinloze werk, moest ik in de trein staan omdat er geen zitplaatsen waren. Druipnat van de regen. Moet ik thuis opnieuw zinloos werk doen, met vijf kliko’s. Bedenk iets slimmers. Loop toch naar de pomp en steek die kliko’s in je uitlaatpijp! Of ga er zelf in wonen.’

Ilham zegt grinnikend: ‘Alleen omdat de varkens – in Best zijn dat de gemeente-ambtenaren ten stadhuize, in Den Haag de pipo’s onder de kaasstolp – de hele dag vellen papier volkrabbelen met onzin-beleid, die ze ’s avonds in de kachel mieteren. Net als bij Orwell. Maar toch gehoorzamen de honden de varkens en doen ook de schapen en de paarden wat hen wordt bevolen. Hoe onzinnig de opdracht ook is. Zo zitten wij mensen blijkbaar in elkaar. Lees het artikel maar. Helemaal geschreven vanuit de optiek van de varkens. Wie niet domweg bevelen opvolgt, krijgt het voor haar kiezen.’

‘Weet je nog, die marktgerichte wethouder in L.,’ grinnikt Eelco,’ die bedacht het inverdienmodel om burgers te laten betalen voor het ophalen van grofvuil. Toen gingen de mensen ‘s avonds bankstellen en koelkasten (midden) op straat zetten. Na nog geen jaar heeft de gup het terug moeten draaien. Dit zelfde genie plaatste glascontainers en papier- en restvuilcontainers zo’n vijftig meter uit elkaar, terwijl de containers vaak propvol zaten, zodat wanneer je twee keer met een zware tas kranten bij de volle papiercontainer had gestaan, je voortaan je kranten en je glas in een zak in de restvuilcontainer dumpte. Dan liep je tenminste geen risico je een breuk te sjouwen voor niets.’

‘O ja, en dan die agressieopwekkende farce van apothekersassistentes die je – vaak in hakkelend Nederlands – de tekst van de bijsluiter gingen voorlezen en daar 15 euro extra voor rekenden, vanwege de extra voorlichting die ze verstrekten. Terwijl je het medicijn al vijf jaar of langer gebruikte en zo’n voorleester jouw tijd en die van de wachtenden, stond te verdoen met haar slechte toneelstukje. Daar werden mensen ook agressief van, natuurlijk. Hilarisch en tragisch dat soort beleid. Ja, ja, de neoliberale marktwerking en de Verlichting.’

‘Wat ik in dat essay van socioloog Van Stokkom mis,’ zegt Satish, ‘is wat in de psychiatrie “verschuiving” heet: je reageert je agressie af op een ander object dan het object dat je frustratie en agressie direct veroorzaakt. Een bekend afweermechanisme. Ik heb het stuk niet helemaal gelezen hoor, maar ook Van Stokkom hoort bij de honden, of misschien is hij een Orwelliaanse ezel, die meebalkt, omdat hij iedere dag een volle ruif van de varkens krijgt. De man hoeft niet eens te kwader trouw te wezen en kan best oprecht geloven in wat hij schrijft. Op pagina 51 van zijn essay lees ik iets in de richting van je moet je ook in de andere kant inleven. Maar hij blijft toch in het stramien van “opvoeden,”  a la Michel Foucault: disciplineren door te straffen en te indoctrineren.  ’

‘Ik snap waar je heen wilt,’ zegt Ilham: ‘ook die “gezagsdragers” ervaren hun taak – vooral het onder sim, in bedwang, houden van de schapen en paarden – als zinloos, dus treden ze onnodig overmatig hard op tegen die sloebers. Hun frustratie en woede tegen “het systeem” (dat zijn in feite de vette varkens aan de trog) richten ze op degenen die niets kunnen terugdoen. Ze verschuiven hun agressie naar een ander object. Precies.’

‘Dat lijkt me voor de hand te liggen, want de meeste “handhavers” begrijpen donders goed dat zij qua status en salaris dichter staan bij de paupers die ze moeten controleren en disciplineren, dan bij de anonieme bazen ergens ver weg in hun sky boxen. Aan het grote geld dat de fat cats vangen, zullen de handhavers nooit kunnen tippen. Die wetenschap werkt niet bepaald geruststellend en dan ligt compensatie door hard naar beneden te trappen, om het hoekje.’

Ilham: ‘In lekentaal gezegd: de varkens spelen de honden en schapen tegen elkaar uit. Zowel de honden (de “handhavers”) als de schapen (het klootjesvolk) verschuiven hun agressie. Noch de handhavers, noch de gedisciplineerden, de inmates, kunnen of durven hun woede op de varkens te richten en richten die op elkaar. De varkens zijn de lachende derde.’

‘Dit mechanisme van de psychische afweer middels verschuiving, zie je ook op mondiaal niveau. Journalisten jagen nu op Afrikaanse kleptocraten – beschrijft Evelien Groenink in de Trouw-bijlage Letter & Geest van 19 mei 2018 – omdat die journalisten hoogstwaarschijnlijk niet rechtstreeks kunnen, mogen of durven berichten over de Westers kleptocraten die achter de Afrikaanse kleptocraten zitten. Dat zijn de multinationals en de Giga-Mega-rijken, die vaak een vermogen bezitten dat het BNP van veel Afrikaanse landen overstijgt. Die roven Afrika al decennia lang leeg.’

‘Tja, die mega-rijke plunderaars en rovers, die kunnen zo maar de kranten opkopen waar jij als journalist kritische stukken in schrijft over hun praktijken. Dus, dat is nogal eenvoudig en snel bekeken, dunkt mij. Ondanks de Verlichting, de Renaissance, de Wereldvrede en de Democratie. Bijvoorbeeld een Donald Trump en Rupert Murdoch, die bieden tegen elkaar op. En George Soros en prins Salman? Ik bedoel maar’

‘Mark Zuckerberg koopt met zijn Facebook-miljarden onder andere Hawaii.’

‘Lees bijvoorbeeld The Looting Machine van Tom Burgis en vooral ook Uitstoting (Expulsions) van Saskia Sassen. Het is een beproefde methode van politici door de tijden heen: laat de honden elkaar en de schapen verscheuren, zonder dat ze precies weten waaróm ze het doen en wie ze werkelijk haten, maar niet durven haten.’

‘Kijk nog eens naar die foto,’ zegt Satish, ‘een mooie zomerdag in het landelijke Brabantse Best en daar zien we een opzichter die voor zijn minimumsalaris een andere minum-sloeber moet beschermen tegen de begrijpelijke woede van weer andere sloeberende minumlijders. Vanwege een krankzinnige oekaze van een stel beroeps wezenlozen. Dat heet dan politiek bedrijven. Hilarisch en tragisch. Inderdaad.’

‘Ik heb even in van Stokkoms bibliografie gekoekeloerd,’ meldt Eelco, ‘geen Foucault en geen Orwell. Ook geen Huxley trouwens.’

Satish zegt knipogend: ‘Het Engels kent het gezegde: barking up the wrong tree. Dat moet haast wel aan Orwells Animal Farm zijn ontleend. Honden blaffen maar al te vaak tegen de verkeerde boom en ze plassen daar dan ook tegenaan.’

‘Stokkom heeft het wel over machteloosheid als drijfveer voor agressie,’ merkt Ilham op, ’zie bijvoorbeeld bladzijde 27, maar de diepere machteloosheid veroorzakende factoren zoekt hij niet per se in bagger-politiek van varkens, die op langere termijn en niet-zichtbaar werkt. Neen, het publiek moet vooral goed opgevoed worden. Tja, ook sociologen en andere “ogen” kijken door een bepaalde bril. Ook zij zijn niet immuun tegen vooroordelen.’

‘Jawel, jawel,’ geeft Satish toe, ‘Stokkom heeft bijna, heel erg bíjna hoor, ook een beetje bijna over verschuiving –  zie op bladzijde 51: << In hoeverre zien we nu deze machteloosheid terug bij werknemers met een publieke taak? >> Ik dacht há, hij snapt het toch: ook handhavende en controlerende ambtenaren reageren hun frustratie, vaak heel subtiel, op het publiek – sorry: op de consument, natuurlijk – af, maar neen, dan zwaait hij af naar andere frames.’

‘Dat over agressie-oproepende conducteurs is een goede,’ zegt Eelco, ’onlangs nog meegemaakt. Krijgen drie meisjes bij mij in de coupee kaartjescontrole en blijkt hun kaart verlopen. “Boete,” zegt de conductrice. Waarop een van de meisjes tegen de andere meisjes zegt: “Ach gut toch, dat is ons natuurlijk niet opgevallen, omdat we op de heenweg geen controle hadden. Anders hadden we het natuurlijk gemeld en een kaartje gekocht.” Zegt de conductrice ijzerenheinig: “Dat wordt dan een dubbele boete, want u erkent ook heengaande zwart gereisd te hebben.” Waarop ik zeg: “Ho ho mevrouw de conductrice, dat zeggen de dames helemaal niet. Ze zeggen enkel dat ze heengaande geen kaartjescontrole hadden en dat klopt, want heengaande zijn ze met ons in de auto meegereden.’

‘Hoe liep dat af?’ vraagt Satish.

‘De meisje waren te eerlijk en begonnen blozend te stuntelen en ze zouden betaald hebben, maar de medereizigers lieten dreigende geluiden horen, waarop deze conductrice de wijste partij koos en het met een waarschuwing liet zitten en schielijk de aftocht blies. Maar de commentaren van de andere reizigers lieten aan afkeer en afkeuring jegens de “kapo’s van Auschwitz en fascisten van de Gestapo” niets te raden over.’

Eelco: ‘Mijn moeder stapte jaren geleden met haar kortingskaart om 09:10 in een wachtende trein die naar zij aannam om 09:20 zou vertrekken. Zo stond het ook op het bord vermeld. Met een kortingskaart mocht je pas ná 09:00 reizen. Blijkt dat die trein om 08:48 had moeten vertrekken, maar wegens vertraging pas om 09:22 vertrok. De trein van 09:20, zou een uur later gaan. Dat werd nota bene omgeroepen toen de trein waar mijn moeder en andere ingestapte reizigers met kortingskaart in zaten, al reed.’

‘Ik voel ‘m aankomen,’ zegt Ilham, ‘een oom van mij heeft zoiets meegemaakt, maar ga verder.’

‘Precies. De conducteurs kwamen boetes uitdelen, want deze reizigers waren met hun kortingskaart in een trein gestapt die vóór 09:00 zou zijn vertrokken. Snap je de stompzinnigheid nou, van deze handhavers? Gewoon, ijskoude logica van de koude grond. Levensgevaarlijk voor henzelf bovendien. In plaats van dat de NS aan de gedupeerde reizigers vanwege vertraging excuses en schadeloosstelling aanbiedt!’

Satish vraagt hoe het in het geval van Eelco’s moeder afliep met de conducteurs.

‘Die werden bijna gelyncht. Uitgescholden voor welvaartsfascisten, en ze kregen nog gemenere verwensingen naar het hoofd. Drie mannen wilden met de controleurs op de vuist.  Mijn moeder heeft de zaak nog kunnen sussen, maar de conducteurs belden net zo goed de spoorwegpolitie, waardoor er op het volgende station natuurlijk nog meer vertraging en reuring ontstond.’

‘Ik wed dat die conducteurs intussen op het pluche onder de Haagse kaasstolp zitten,’ zegt Ilham met een zucht, ‘daar hebben ze mensen met een dergelijke instelling maar wat graag. Bevelen opvolgen van de Chef. Je ziet het nu met mevrouw K3 Ollongren het dumpen van het referendum en die wause Wouter Koolmees met zijn dubieuze “strategieën” en experimenten voor het UWV. Vandaar alle onnodige ellende die we over ons heen krijgen. Het baggerbeleid werkt als stapelgif. Meneer Van Stokkom reist vast niet vaak met het OV.’

‘En Van Stokkom zal vast niet van een uitkering moeten leven, waardoor je automatisch met die UWV-honden te maken krijgt. Terwijl het geld op veel plaatsen in Nederland tegen de muren klotst. Brrrr …..’

‘De trein ís ook niet meer van ons, al lang niet meer,’ zegt Eelco, ‘de politieke varkens hebben een monopolist die publieksdiensten (Openbaar Vervoer) levert, geprivatiseerd en draaideur-varkens op de lucratieve managementposities gedropt. Daar gaat het bij privatiseren altijd om: verdienmodellen voor cronies en clientèle creëren. Een topvarken (D66) “verdient” bij de pseudo geprivatiseerde NS zo’n half miljoen euro’s per jaar en het andere topvarken (PvdA) zal het niet voor veel minder doen en dat exemplaar wil nu met het spoor “Europa in, want we moeten mee in de concurrentie tegen de Chinezen” anders neem je straks van Den Haag naar Rotterdam misschien een trein die via Beijing gaat, snap je wel? Dit soort lariekoek dat klakkeloos wordt geslikt. Geen wonder dat het grondpersoneel bij de NS structureel gefrustreerd raakt.’

‘Wat vind je van de dwang van de ING om smartphones aan te schaffen en al je data via je transacties op je smartphone naar Mark Zuckerberg en Cripto Analitica te laten stromen?’

‘Je kunt niet eens meer geen smartphone willen hebben, ‘ zegt Ilham, ‘daar staat een stuk in de Trouw van dit weekend over. Iedereen móet van het politiek-financiële complex aan de smartphone. Anders kun je geen betalingen meer verrichten. Benieuwd wat sociologen over de gevolgen dáárvan te melden hebben.’

Satish: ‘Dat stuk in Trouw over van de smartphone-verslaving af willen gaat over jongeren, maar ik kom geregeld bij senioren in een seniorencomplex om te helpen met formulieren en zo en die zijn helemaal in de stress, want ze kunnen net met een laptop en de TAN-codes werken, maar een smartphone lukt ze gewoon niet. Bovendien willen ze niet eens een smartphone. Dat wil ik ook niet. Toch mag de monopolist van de ING plompverloren zeggen: nú allemaal een smartphone en een extra telefoonabonnement afsluiten bij provider  X, Y, A of B, want kartelpraktijken horen er bij. We krijgen niet alleen een negatieve rente over onze spaargelden, maar we moeten daarbovenop extra kosten maken om gebruik te maken van de “diensten” van monopolisten van de Vrije Markt. Flikker toch op met je smartphones in naam van de Vooruitgang. Geldharkende hypocrieten en huichelaars!’

Ilham leest voor uit de Volkskrant: ‘ << Volgens Bas van Stokkom, socioloog verbonden aan het Criminologisch ­Instituut van de Radboud Universiteit, is agressie tegen publieke dienstverleners een gevolg van enerzijds doorgeslagen assertiviteit en anderzijds tanend gezag. >>  Doorgeslagen assertiviteit?  Zoals bij mevrouw Laterveer (71 jaar) zeker, in het seniorenwooncomplex Catalpa in Voorschoten, die na vijf jaar klagen over kou en tocht, door de onderaannemer van Catalpa en vermoedelijk ook voor enkele bouwbedrijven, de clustermanager mevrouw Heleen Kuit-Boers van de woningcorporatie Woonzorg met goede informatieve gesprekken aan het lijntje wordt gehouden. Kon mevrouw Laterveer maar assertief zijn.’

‘O ja, dat verhaal stond in de Huurwijzer, nr. 2 – zomer 2017, van de Woonbond, dat stuk stuurde Maartje ons toe, want een tante woonde daar geloof ik,’ zegt Eelco, ‘Maartje zei: “Dat Catalpa is gespecialiseerd in woonzorg voor 55+ers en mensen met een beperking – dat gaat gek genoeg vaak samen, hoe is het mogelijk hè? – dus als je maar lang genoeg goede gesprekken met zo’n bewoner houdt, gaat ze vanzelf dood en kun je met de volgende klant hetzelfde pappen-en-nathouden-traject van voren af doorlopen. Dat bespaart enorm op onderhoud.”
Senioren die misschien aan beginnende Alzheimer laboreren, aan het lijntje houden met “goede gesprekken” over bouwtechnieken. Bouwtechnieken waar die clustermanager zelf vast geen kaas van heeft gegeten, natuurlijk. Is dat niet cynisch en ziek? Ik word daar echt agressief van, ja. Ik zal later zelf in zo’n zorgzaam huis verzeild raken, met zo’n clustermanger die tevens een soort onderaannemer is. Dan toch liever het Chinese poeder om er zelf een eind aan te maken.’

‘ik vind BOA een heel toepasselijk acroniem,’ zegt Ilham, ‘want de boa constrictor doodt zijn prooi door verwurging en dat is precies wat dit neoliberale systeem met ons doet.’

‘Heel jammer dat deze boa’s geen varkens mogen wurgen en verorberen,’ vindt Eelco,’ dat zou flink opruimen en ons ongetwijfeld weer wat lucht verschaffen.’

 

‘Jongens nog even over de manier waarop ze politici in de VS middels de vrije pers aan de kaak stellen. Dat is toch even andere koek dan het lievige en verholen gezemel in Nederland hoor. Ik lees net een stuk in Politico hierover en ik zag onlangs op youtube Bill Maher en Stephen Colbert over Trump – en last but not least over Sarah Palin! Oeijoei joei! Dat gebeurt in Nederland van z’n levensdagen niet.’

citaten uit het Politico-artikel:

POLITICO: How much of what you do now is also a critique of the way the mainstream traditional press does its job?

Nackers: That’s been pretty good for us. I did an article about white supremacists being exhausted from doing all these interviews all day with The New York Times. I feel like that stuff has worked out pretty well and it’s good to critique that traditional style.

POLITICO: In your own words, what is your criticism of the way the mainstream press is covering this White House now?

Nackers: I think sometimes it’s just so self-serious. It has been in different stages. The first few months of the Trump administration, it just felt like people took every single thing he said so seriously. And it’s like, really? Even if they’re not funny, they’re tongue-in-cheek arguments where he’s deliberately trying to troll people. I think the press goes running off in the wrong direction: “Look what he’s doing! Look what he’s doing!” And you make a huge deal out of what he says and it’s missing the point of everything.

Bill Maher Monologue 05/12/2018 Trump/Pence are about to destabilise / They MUST be stopped

New Rule: Married to the Mob | Real Time with Bill Maher (HBO)

Sarah Palin’s Donald Trump Speech: ‘Worse Than A Train Wreck’ | Morning Joe | MSNBC

Best of Sarah Palin‘s Wisconsin Fish Fry One-Liners | MSNBC

Bill Gates Dishes About President Donald Trump Meetings In Exclusive Video | All In | MSNBC

Aldous Huxley (1996): Brave New World   / Groningen / ISBN: 9001 54929 2

Reinhold Niebuhr (2015 ): Major Works on Religion an Politics  / Penguin Random House / ISBN:  978-1-59853-375-0  //hierin o.a.:  The Rational Resources of the Individual for Social Living  &  The Morality of Nations

Pim Fortuyn (1995): Uw baan staat op de tocht / Utrecht: Bruna / ISBN: 90 229 8264 5

Anne Wijn: “Je weet niet wat je mist” Trouw, zaterdag 12 mei 2018

“Het smartphonebezit onder jongeren nadert de honderd procent. Twintiger Anne Wijn raakte de hare kwijt. Na een kwellende week zonder WhatsApp en Instagram werd ze nieuwsgierig naar de 1,8 procent die denkt dat je met een oude Nokia ook gelukkig kunt zijn.”

 

 

nelpuntnl.nl

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PvdA’er Lodewijk Asscher schiet steeds vaker in het verkeerde keelgat!

‘Nou, iemand in de trein riep vanmorgen dat Asscher zich in het hoofd had geschoten,’ legt Thiemen uit, ‘maar die had de kop, het hoofd dus, van het Elsevier-artikel verkeerd gelezen. Tja, wat wil je, met zo’n minuscuul beeldschermpje …’

‘En met belabberd onderwijs, dat nog steeds slechter wordt,’ valt Willemijn hem in de rede.

‘Dus corrigeerde een andere passagier de lezer met de mededeling dat Asscher zich volgens Elsevier in de voet had geschoten en zich weer eens hysterisch aanstelde,’ vertelt Thiemen. ‘Plotsklaps de lerarensalarissen willen verhogen om het PvdA-imago op te vijzelen en dan met een nep-kabinetscrisis dreigen, want Asscher en kompanen zitten immers gewoon te collaboreren in een demissionair neoliberaal kabinet.’

‘Alles aan deze PvdA-kongsi is nep en fake,’ zegt Willemijn hartgrondig. ‘Ik word kotsmisselijk van die lui. Steeds dat hoofd van Asscher, nog net niet in zoetige soft focus, bij een reclameboodschap verpakt in politiek cadeaupapier. Het werkt bij mij als een rode lap op een stier.’

Zorah: ‘Die PvdA-reclame schiet zijn doel dus compleet voorbij. Het schiet echt niet op met die sukkelaars. Mij schieten die propagandistische collages rond Asscher geheid in het verkeerde keelgat.’

* Vrolijkheid *

Thiemen: ‘Wat wil deze collaborerende zittende PvdA-kliek nou? Eerst helpen ze de neoliberalen met hun ladenlichterij om maar op het regeringspluche te komen en te kleven, en nu, op het einde van de rit, nadat de kiezer de PvdA te verstaan heeft gegeven niets van het bedrog te moeten hebben, wringen de nep sociaaldemocratische slijmballen zich in allerlei bochten om op de valreep nog een imagoverandering te bewerkstelligen!’

‘Die lezer in de trein zal in de war zijn geweest met Pim Fortuyn,’ meent Zorah, ‘want Fortuyn is immers wel degelijk in het hoofd geschoten!? Door een verdwaasde geest met een verkeerd voedingspatroon.’

‘Sommigen zeggen: door de PvdA,’ meent Thiemen, maar dat moet je liever niet hardop zeggen, want dan slepen Asscher en kornuiten je misschien nog voor de rechter vanwege de publiciteit die dat oplevert. De PvdA zit flink benauwd omhoog met dat zetelverlies van 29 zetels. Dat scheelt omgerekend miljoenen euro’s aan inverdiencapaciteit voor de partij-nomenklatoera. Wonderlijk dat die club blijkbaar zoveel handlangers en sympathisanten bij het journaille heeft, want de pers laat geen gelegenheid voorbijgaan om Asscher een blijde boodschap aan te wrijven. Wat mogen we blij zijn met zulke sociaaldemocraten!’

‘Dat geval van die treinreiziger lijkt bijna op imago-contaminatie,’ zegt Willemijn met een brede glimlach, ’Fortuyn is in het hoofd geschoten, Elsevier schrijft dat Asscher zich in de voet schiet en die treinpassagier maakt er van dat Asscher zich in het hoofd heeft geschoten. Terwijl de PvdA intussen al heel lang een manke club is, dus dat zich in de voet schieten van Asscher is tautologische beeldspraak, want Asscher is de politieke horrelpoot bij uitstek.’

‘Trouwens, je kunt veel beter naar die uitzendingen met en over Pim Fortuyn kijken, op Youtube,’ zegt Zorah, ‘dan alle flutberichten en media-prietpraat over deze politieke paljassen en deze kabinetsformatie volgen.’

‘Volg jij al die berichten over de kabinetsformatie dan nog?’ vraagt Willemijn op ongelovige toon. ‘Zonde van je tijd toch? Wat maakt die meneer Segers van de CU nou voor verschil? Ze gaan daar in den Haag, onder die kaasstolp, gewoon verder hoor met het neoliberaal plunderen van de publieke sector. Met of zonder de CU of Groen Links.’

‘Dat klopt,’ zegt Zorah rustig, ‘het is de voortzetting van het beleid Wim Kok die Tony Blair naar de kroon wilde steken waar het ging om de Nederlandse sociaaldemocraten geruisloos te laten verzuipen in het neoliberale moeras. Alleen komen de huidige PvdA-kopstukken daar niet voor uit en de media snappen het niet, of ze durven het verband niet te leggen. Iemand als Chantal Mouffe legt het duidelijk uit in hoofdstuk 3 van haar boek Over het politieke. Ze verwijst daarbij naar artikelen van Stuart Hall die je op internet kunt lezen.

Wat Tony Blair en zijn New Labour hebben gedaan – “het omzetten van de sociaal-democratie in een specifieke variant van vrijemarkt-neoliberalisme” – beoogde Samsom ook middels het laten fungeren van de PvdA als bijwagen van de VVD, terwijl hij in de verkiezingscampagne de indruk wekte dat zijn PvdA diametraal tegenover het neoliberale gedachtengoed van Rutte en kompanen stond.’

‘Toen de PvdA-kliek eenmaal op het pluche zat en op de schoot van Rutte en zijn bende, zijn ze gewoon aan het collaboreren geslagen,’ zegt Thiemen, ‘deels vanuit de gewetensusser als burgemeesters in oorlogstijd te opereren, maar dat konden ze alleen voorzover de VVD, dus Rutte, Zijlstra en hun adjudanten, dat tolereerden. Daarnaast wende het voor de PvdA’ers snel, die plakplek op het pluche met alle perk and pamper die bij de status hoorden. Het zijn net gewone mensen, die ook hun ziel voor een grijpstuiver aan de duivel verkwanselen.’

‘Of iemand als Samsom – en Lodewijk Asscher en de rest van hun PvdA’ers – dat ten volle beseften en beseffen,’ is voor mij de vraag hoor,’ zegt Marieke, ‘volgens mij werd Samsom door de gevolgen van zijn driftige doen ingehaald, verrast en overlopen. In plaats van zijn misrekening toe te geven en te herbronnen, koos hij maar voor de vlucht naar voren. Dat is ‘s mans persoonlijkheid als alfa-mannetje. Lodewijk Asscher sukkelt gewoon suffig op hetzelfde pad voort en de rest van zogenaamd links is te laf, te futloos en ideeën-loos om te interveniëren met alternatieve scenario’s.’

‘Vandaar dat vele “spinnen” en knutselen met projecties van imago’s door deze PvdA,’ vervolgt Zorah, ‘Mouffe schrijft op bladzijde 71 dat Blair en zijn New Labour doen alsof het conflictmodel tussen links- en rechtsgeöriënteerde politiek niet meer bestaat en ze proberen hun politieke eenheidsworst door middel van marketing en reclame aan de consument-kiezer te slijten. Deze PvdA doet krek hetzelfde. Het PvdA-partij-establishment wil in feite hetzelfde als de VVD (denk aan Plasterks recente poging de controle op de bouw te privatiseren), verzet zich niet tegen VVD-beleid, maar moet de schijn ophouden vanwege de productdifferentiatie. Het publiek moet in de waan worden gelaten dat tussen PvdA en VVD verschil zit en dat de kiezer dus nog iets heeft te kiezen. Asschers recente stunt met de lerarensalarissen past in deze tactiek.’

‘PvdA en VVD hebben tot het laatste geprobeerd om de PvdA bij de formatiebesprekingen te betrekken vanuit een soort onvermijdelijkheidsscenario,’ brengt Thiemen in herinnering, ‘die beschimmelde en verschaalde mantra: “Het Land moet geregeerd,” die tot vervelens toe werd nagebauwd en uitgekauwd. Wij geloven dat informateur Tjeenk Wilink (een klassiek sociaaldemocraat) dat heeft voorkomen door eerst Klaver (Groen Links) en daarna Segers (CU) naar voren te duwen. Nu zit Segers dus in de PvdA-situatie van collaborateur met Rutte en Buma (CDA) en Pechtold (D66).’

* * denkpauze in stilte * *

Thiemen: ‘Semanur en de anderen zijn gisteren en vandaag de hele dag Fortuyn-video’s wezen bekijken. Ik heb mijn ouders er attent op gemaakt en mijn moeder belde vanmiddag met de mededeling dat ze geen vermoeden had dat Pim Fortuyn nog zo uitgebreid op internet is te zien! Mijn vader en moeder en twee ooms zaten aan het beeldscherm gekluisterd. Voor hen is het recente geschiedenis en het voorziet in veel achtergrondinformatie over de huidige politieke toestand in Nederland. Van de berichtgeving in de media worden ze niet veel wijzer, menen zij.’

‘Dat word ik ook niet hoor,’ zegt Willemijn, ‘ik volg het vanuit m’n ooghoeken, maar vanuit de wetenschap dat het 90 procent humbug, suikerspin en gebakken lucht, is. Moet je dat stuk in Elsevier toch eens lezen. Wat die pipo’s er weer niet omheen leuteren. Terwijl ze nota bene zelf schuld zijn aan de adfbraak van ons onderwijs en de demotivatie van het docentencorps.’

Zorah: ‘Ik heb een lijstje gemaild gekregen met de volgens Semanur interessantste Fortuyn-interviews en optredens. Over onderwijs moeten we bijvoorbeeld het gesprek met Witteman bekijken. Fortuyn heeft het precies over dat systematisch demotiveren van de professionals door de managers. Alleen jammer, schrijft Semanur, dat Witteman te veel onnodig tussendoor kakelt en Fortuyn daardoor te weinig kans krijgt zijn standpunten ten volle uit de doeken te doen.’

‘Ik heb dat gesprek Fortuyn – Witteman bekeken,’ zegt Thiemen en Wittemans kippendrift wordt af en toe inderdaad hinderlijk, maar Fortuyn is krachtig genoeg om op koers te blijven en krijgt zijn opvattingen wat mij betreft grotendeels goed over het voetlicht. Waar zijn zulke persoonlijkheden als Pim Fortuyn vandaag de dag nog te vinden in de Nederlandse politiek?!’

‘Zelfs de term “progressief patriottisme” heeft Asscher – of hebben zijn propagandisten –  volgens mij van Fortuyn gejat,’ meent Willemijn. ‘Lees de stukken over het pamflet van Joan Derk van der Capellen maar op de site van DBNL en vergelijk een en ander alleen met de titel van Fortuyns boek: Aan het volk van Nederland. Ik heb dat boek trouwens opgevraagd bij de bieb en ga het waarschijnlijk zelf aanschaffen. Fortuyn schrijft alleszins zinnige dingen.’

‘Fortuyns boeken worden voor mij hoe langer hoe meer de moeite waard,’ meent Zorah, ’net als de geschriften van Jacques de Kadt trouwens. Bizar dat Fortuyn zo verguisd is geworden en nog steeds genegeerd wordt. Fortuin formuleert het allemaal onomwonden en dwingt daarmee tot (politieke) daden en tja, dat hebben de dames en heren politici natuurlijk liever niet. Die schuiven liefst alles af op oorzaken waaraan zij niets kunnen doen en verklaren alles tot natuurverschijnsel. Van begrotingstekorten en aanzwellende migrantenstromen tot en met de opwarming van de aarde toe.’

Thiemen komt terug met Aan het volk van Nederland en laat het boek zien: “Ik heb het jaren terug gelezen en er staan riders in bij de passages die mij toen al opvielen. Fortuyn ging uit van een calculerende burger en hij was voor een markteconomie, maar ….. onder supervisie van de overheid. Op bladzijde 163: “Met z’n allen in vrijheid de markt op, onder het wakend oog van de bevoegde overheid, dat is het ideaal dat ik voor ogen heb.” en op bladzijde 211 benadrukt hij de regiefunctie van de politiek ten dienste van het algemeen belang, want: “De markt, mensen, instellingen, bedrijven en organisaties kunnen van alles, behalve boven zichzelf uitstijgen en gemeenschappelijke belangen en doelen formuleren. ….. daar ligt precies de taak van de politiek: de formulering en behartiging van datgene wat zij ziet als het algemeen belang. Daarover de regie voeren, dat is haar taak.” De politiek moet daartoe volgens Fortuyn het publieke debat inspireren en organiseren en de agenda aanreiken.’

‘Fortuyn gaat volgens mij van een pré-neoliberaal politiek bestel uit en hij is naïef ten aanzien van de taakopvatting van de gemiddelde politicus,’ meent Zorah, ‘te bedenken dat hij dit begin negentiger jaren schreef. Hoe snel deze dingen kunnen veranderen.’

‘Hoe het ook zij, jammer genoeg zullen we nooit weten hoe Fortuyn het gedaan zou hebben als hij niet door die halve zool van een Van de Graaf in het hoofd was geschoten,’ verzucht Willemijn, ‘eeuwig jammer.’

Thiemen merkt op: ‘In het gesprek met Witteman refereert hij bij het thema onderwijs vrij nauwkeurig aan passages op bladzijde 157 – 163. Fortuyn heeft het boek opgedragen “Joan Derk baron van der Capellen tot den Pol. Een zwaarmoedig man en moedig heer. ” Daar komt de titel van het boek ook vandaan.’

‘Vreemd, dat alles waar nu vaak zo’n heisa en bombarie over wordt gemaakt, al vele malen gebeurd en gezegd moet zijn,’ zegt Zorah mijmerend. ‘Ik lees op de onvolprezen site van DBNL de tekst van het pamflet Aan het volk van Nederland van Capellen Pol en krijg telkens een schokje van herkenning: regenten, de BV Nederland / de “compagnie”, rentmeesters enzovoorts, al die termen worden tegenwoordig gebruikt alsof ze overmorgen waren uitgevonden.’

‘Lees op de DBNL-site de bladzijden 83 – 85 eens,’ zegt Thiemen, ‘dan zie je ook dat Fortuyn zijn ideeën van niet zover haalt. De paginering die DBNL aanhoudt klopt precies met die van de papieren uitgave van “Heureka – Weesp” uit 1981.’

 

 

 

Daniel J. Boorstin (1969): Het imago / Den Haag: Leopold / vertaling uit het Engels door Yge Foppema / The Image is o.a. in goedkope Penguin paperback verschenen

Chantal Mouffe (2008):  Over het politieke / Kampen: Klement / ISBN:  978-90-8687-004-2

Stuart Hall (The Guardian, Wednesday 6 Aug. 2003): Nieuw Labour is verdergegaan waar het Thatcherisme ophield. Tony Blair’s project was om de sociaaldemocratie in het neoliberalisme te laten opgaan. / ‘New Labour has picked up where Thatcherism left off. Blair’s project has been to absorb social democracy into neo-liberalism’

Pim Fortuyn (1993): Aan het volk van Nederland / Amsterdam – Antwerpen: Contact / ISBN:90-254-0303-4

Joan Derk van der Capellen tot den Pol ( 1781): Aan het Volk van Nederland / uitgave 1981, ingeleid door W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink / Weesp: Heureka / ISBN: 90 6262 361 1

Jürgen Habermas (1976:15): Legitimation Crisis / London: Heinemann / ISBN: 0 435 82386 8 / vertaald uit het Duits (1973) Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus / Suhrkamp

 

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5896/de-wortels-van-fortuyns-gedachtegoed.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aan_het_Volk_van_Nederland

http://www.dbnl.org/tekst/cape004aanv01_01/cape004aanv01_01_0003.php

Ewald Engelen: ‘De laatste sociaaldemocraat’  in de Groene, 9 augustus 2017

 

nelpuntnl.nl

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,