RSS

Tag Archives: politiek

Christendemocratische omtzigtigheid. Niet voor de poes en niet voor een gat te vangen …

Jos Collignon 111417

 

Lezersbrieven Volkskrant over Pieter Omtzigt: ‘Het betreft hier toch gewoon een leugenaar’

LEZERSBRIEVEN (Volkskrant, 14 november 2017) Pieter Omtzigt, CDA-woordvoerder MH17, zal de komende tijd even geen woordvoerder meer zijn. Lezers vinden dat niet ver genoeg gaan. Omtzigt heeft zijn geloofwaardigheid verloren. En als hij ‘even geen woordvoerder’ meer is, hoe lang is even?

 

Trouw (11 nov. 2017)  /  ‘Het CDA vindt dat Kamerlid Pieter Omtzigt verder kan met andere dossiers zoals financiën, Europa en pensioenen. Dat besloot de Tweede Kamer-fractie vanochtend. Fractievoorzitter Sybrand Buma: “Pieter kan weer aan het werk.”  ‘

 

 

 

nelpuntnl.nl

 

Tags: , , , ,

PvdA’er Lodewijk Asscher schiet steeds vaker in het verkeerde keelgat!

‘Nou, iemand in de trein riep vanmorgen dat Asscher zich in het hoofd had geschoten,’ legt Thiemen uit, ‘maar die had de kop, het hoofd dus, van het Elsevier-artikel verkeerd gelezen. Tja, wat wil je, met zo’n minuscuul beeldschermpje …’

‘En met belabberd onderwijs, dat nog steeds slechter wordt,’ valt Willemijn hem in de rede.

‘Dus corrigeerde een andere passagier de lezer met de mededeling dat Asscher zich volgens Elsevier in de voet had geschoten en zich weer eens hysterisch aanstelde,’ vertelt Thiemen. ‘Plotsklaps de lerarensalarissen willen verhogen om het PvdA-imago op te vijzelen en dan met een nep-kabinetscrisis dreigen, want Asscher en kompanen zitten immers gewoon te collaboreren in een demissionair neoliberaal kabinet.’

‘Alles aan deze PvdA-kongsi is nep en fake,’ zegt Willemijn hartgrondig. ‘Ik word kotsmisselijk van die lui. Steeds dat hoofd van Asscher, nog net niet in zoetige soft focus, bij een reclameboodschap verpakt in politiek cadeaupapier. Het werkt bij mij als een rode lap op een stier.’

Zorah: ‘Die PvdA-reclame schiet zijn doel dus compleet voorbij. Het schiet echt niet op met die sukkelaars. Mij schieten die propagandistische collages rond Asscher geheid in het verkeerde keelgat.’

* Vrolijkheid *

Thiemen: ‘Wat wil deze collaborerende zittende PvdA-kliek nou? Eerst helpen ze de neoliberalen met hun ladenlichterij om maar op het regeringspluche te komen en te kleven, en nu, op het einde van de rit, nadat de kiezer de PvdA te verstaan heeft gegeven niets van het bedrog te moeten hebben, wringen de nep sociaaldemocratische slijmballen zich in allerlei bochten om op de valreep nog een imagoverandering te bewerkstelligen!’

‘Die lezer in de trein zal in de war zijn geweest met Pim Fortuyn,’ meent Zorah, ‘want Fortuyn is immers wel degelijk in het hoofd geschoten!? Door een verdwaasde geest met een verkeerd voedingspatroon.’

‘Sommigen zeggen: door de PvdA,’ meent Thiemen, maar dat moet je liever niet hardop zeggen, want dan slepen Asscher en kornuiten je misschien nog voor de rechter vanwege de publiciteit die dat oplevert. De PvdA zit flink benauwd omhoog met dat zetelverlies van 29 zetels. Dat scheelt omgerekend miljoenen euro’s aan inverdiencapaciteit voor de partij-nomenklatoera. Wonderlijk dat die club blijkbaar zoveel handlangers en sympathisanten bij het journaille heeft, want de pers laat geen gelegenheid voorbijgaan om Asscher een blijde boodschap aan te wrijven. Wat mogen we blij zijn met zulke sociaaldemocraten!’

‘Dat geval van die treinreiziger lijkt bijna op imago-contaminatie,’ zegt Willemijn met een brede glimlach, ’Fortuyn is in het hoofd geschoten, Elsevier schrijft dat Asscher zich in de voet schiet en die treinpassagier maakt er van dat Asscher zich in het hoofd heeft geschoten. Terwijl de PvdA intussen al heel lang een manke club is, dus dat zich in de voet schieten van Asscher is tautologische beeldspraak, want Asscher is de politieke horrelpoot bij uitstek.’

‘Trouwens, je kunt veel beter naar die uitzendingen met en over Pim Fortuyn kijken, op Youtube,’ zegt Zorah, ‘dan alle flutberichten en media-prietpraat over deze politieke paljassen en deze kabinetsformatie volgen.’

‘Volg jij al die berichten over de kabinetsformatie dan nog?’ vraagt Willemijn op ongelovige toon. ‘Zonde van je tijd toch? Wat maakt die meneer Segers van de CU nou voor verschil? Ze gaan daar in den Haag, onder die kaasstolp, gewoon verder hoor met het neoliberaal plunderen van de publieke sector. Met of zonder de CU of Groen Links.’

‘Dat klopt,’ zegt Zorah rustig, ‘het is de voortzetting van het beleid Wim Kok die Tony Blair naar de kroon wilde steken waar het ging om de Nederlandse sociaaldemocraten geruisloos te laten verzuipen in het neoliberale moeras. Alleen komen de huidige PvdA-kopstukken daar niet voor uit en de media snappen het niet, of ze durven het verband niet te leggen. Iemand als Chantal Mouffe legt het duidelijk uit in hoofdstuk 3 van haar boek Over het politieke. Ze verwijst daarbij naar artikelen van Stuart Hall die je op internet kunt lezen.

Wat Tony Blair en zijn New Labour hebben gedaan – “het omzetten van de sociaal-democratie in een specifieke variant van vrijemarkt-neoliberalisme” – beoogde Samsom ook middels het laten fungeren van de PvdA als bijwagen van de VVD, terwijl hij in de verkiezingscampagne de indruk wekte dat zijn PvdA diametraal tegenover het neoliberale gedachtengoed van Rutte en kompanen stond.’

‘Toen de PvdA-kliek eenmaal op het pluche zat en op de schoot van Rutte en zijn bende, zijn ze gewoon aan het collaboreren geslagen,’ zegt Thiemen, ‘deels vanuit de gewetensusser als burgemeesters in oorlogstijd te opereren, maar dat konden ze alleen voorzover de VVD, dus Rutte, Zijlstra en hun adjudanten, dat tolereerden. Daarnaast wende het voor de PvdA’ers snel, die plakplek op het pluche met alle perk and pamper die bij de status hoorden. Het zijn net gewone mensen, die ook hun ziel voor een grijpstuiver aan de duivel verkwanselen.’

‘Of iemand als Samsom – en Lodewijk Asscher en de rest van hun PvdA’ers – dat ten volle beseften en beseffen,’ is voor mij de vraag hoor,’ zegt Marieke, ‘volgens mij werd Samsom door de gevolgen van zijn driftige doen ingehaald, verrast en overlopen. In plaats van zijn misrekening toe te geven en te herbronnen, koos hij maar voor de vlucht naar voren. Dat is ‘s mans persoonlijkheid als alfa-mannetje. Lodewijk Asscher sukkelt gewoon suffig op hetzelfde pad voort en de rest van zogenaamd links is te laf, te futloos en ideeën-loos om te interveniëren met alternatieve scenario’s.’

‘Vandaar dat vele “spinnen” en knutselen met projecties van imago’s door deze PvdA,’ vervolgt Zorah, ‘Mouffe schrijft op bladzijde 71 dat Blair en zijn New Labour doen alsof het conflictmodel tussen links- en rechtsgeöriënteerde politiek niet meer bestaat en ze proberen hun politieke eenheidsworst door middel van marketing en reclame aan de consument-kiezer te slijten. Deze PvdA doet krek hetzelfde. Het PvdA-partij-establishment wil in feite hetzelfde als de VVD (denk aan Plasterks recente poging de controle op de bouw te privatiseren), verzet zich niet tegen VVD-beleid, maar moet de schijn ophouden vanwege de productdifferentiatie. Het publiek moet in de waan worden gelaten dat tussen PvdA en VVD verschil zit en dat de kiezer dus nog iets heeft te kiezen. Asschers recente stunt met de lerarensalarissen past in deze tactiek.’

‘PvdA en VVD hebben tot het laatste geprobeerd om de PvdA bij de formatiebesprekingen te betrekken vanuit een soort onvermijdelijkheidsscenario,’ brengt Thiemen in herinnering, ‘die beschimmelde en verschaalde mantra: “Het Land moet geregeerd,” die tot vervelens toe werd nagebauwd en uitgekauwd. Wij geloven dat informateur Tjeenk Wilink (een klassiek sociaaldemocraat) dat heeft voorkomen door eerst Klaver (Groen Links) en daarna Segers (CU) naar voren te duwen. Nu zit Segers dus in de PvdA-situatie van collaborateur met Rutte en Buma (CDA) en Pechtold (D66).’

* * denkpauze in stilte * *

Thiemen: ‘Semanur en de anderen zijn gisteren en vandaag de hele dag Fortuyn-video’s wezen bekijken. Ik heb mijn ouders er attent op gemaakt en mijn moeder belde vanmiddag met de mededeling dat ze geen vermoeden had dat Pim Fortuyn nog zo uitgebreid op internet is te zien! Mijn vader en moeder en twee ooms zaten aan het beeldscherm gekluisterd. Voor hen is het recente geschiedenis en het voorziet in veel achtergrondinformatie over de huidige politieke toestand in Nederland. Van de berichtgeving in de media worden ze niet veel wijzer, menen zij.’

‘Dat word ik ook niet hoor,’ zegt Willemijn, ‘ik volg het vanuit m’n ooghoeken, maar vanuit de wetenschap dat het 90 procent humbug, suikerspin en gebakken lucht, is. Moet je dat stuk in Elsevier toch eens lezen. Wat die pipo’s er weer niet omheen leuteren. Terwijl ze nota bene zelf schuld zijn aan de adfbraak van ons onderwijs en de demotivatie van het docentencorps.’

Zorah: ‘Ik heb een lijstje gemaild gekregen met de volgens Semanur interessantste Fortuyn-interviews en optredens. Over onderwijs moeten we bijvoorbeeld het gesprek met Witteman bekijken. Fortuyn heeft het precies over dat systematisch demotiveren van de professionals door de managers. Alleen jammer, schrijft Semanur, dat Witteman te veel onnodig tussendoor kakelt en Fortuyn daardoor te weinig kans krijgt zijn standpunten ten volle uit de doeken te doen.’

‘Ik heb dat gesprek Fortuyn – Witteman bekeken,’ zegt Thiemen en Wittemans kippendrift wordt af en toe inderdaad hinderlijk, maar Fortuyn is krachtig genoeg om op koers te blijven en krijgt zijn opvattingen wat mij betreft grotendeels goed over het voetlicht. Waar zijn zulke persoonlijkheden als Pim Fortuyn vandaag de dag nog te vinden in de Nederlandse politiek?!’

‘Zelfs de term “progressief patriottisme” heeft Asscher – of hebben zijn propagandisten –  volgens mij van Fortuyn gejat,’ meent Willemijn. ‘Lees de stukken over het pamflet van Joan Derk van der Capellen maar op de site van DBNL en vergelijk een en ander alleen met de titel van Fortuyns boek: Aan het volk van Nederland. Ik heb dat boek trouwens opgevraagd bij de bieb en ga het waarschijnlijk zelf aanschaffen. Fortuyn schrijft alleszins zinnige dingen.’

‘Fortuyns boeken worden voor mij hoe langer hoe meer de moeite waard,’ meent Zorah, ’net als de geschriften van Jacques de Kadt trouwens. Bizar dat Fortuyn zo verguisd is geworden en nog steeds genegeerd wordt. Fortuin formuleert het allemaal onomwonden en dwingt daarmee tot (politieke) daden en tja, dat hebben de dames en heren politici natuurlijk liever niet. Die schuiven liefst alles af op oorzaken waaraan zij niets kunnen doen en verklaren alles tot natuurverschijnsel. Van begrotingstekorten en aanzwellende migrantenstromen tot en met de opwarming van de aarde toe.’

Thiemen komt terug met Aan het volk van Nederland en laat het boek zien: “Ik heb het jaren terug gelezen en er staan riders in bij de passages die mij toen al opvielen. Fortuyn ging uit van een calculerende burger en hij was voor een markteconomie, maar ….. onder supervisie van de overheid. Op bladzijde 163: “Met z’n allen in vrijheid de markt op, onder het wakend oog van de bevoegde overheid, dat is het ideaal dat ik voor ogen heb.” en op bladzijde 211 benadrukt hij de regiefunctie van de politiek ten dienste van het algemeen belang, want: “De markt, mensen, instellingen, bedrijven en organisaties kunnen van alles, behalve boven zichzelf uitstijgen en gemeenschappelijke belangen en doelen formuleren. ….. daar ligt precies de taak van de politiek: de formulering en behartiging van datgene wat zij ziet als het algemeen belang. Daarover de regie voeren, dat is haar taak.” De politiek moet daartoe volgens Fortuyn het publieke debat inspireren en organiseren en de agenda aanreiken.’

‘Fortuyn gaat volgens mij van een pré-neoliberaal politiek bestel uit en hij is naïef ten aanzien van de taakopvatting van de gemiddelde politicus,’ meent Zorah, ‘te bedenken dat hij dit begin negentiger jaren schreef. Hoe snel deze dingen kunnen veranderen.’

‘Hoe het ook zij, jammer genoeg zullen we nooit weten hoe Fortuyn het gedaan zou hebben als hij niet door die halve zool van een Van de Graaf in het hoofd was geschoten,’ verzucht Willemijn, ‘eeuwig jammer.’

Thiemen merkt op: ‘In het gesprek met Witteman refereert hij bij het thema onderwijs vrij nauwkeurig aan passages op bladzijde 157 – 163. Fortuyn heeft het boek opgedragen “Joan Derk baron van der Capellen tot den Pol. Een zwaarmoedig man en moedig heer. ” Daar komt de titel van het boek ook vandaan.’

‘Vreemd, dat alles waar nu vaak zo’n heisa en bombarie over wordt gemaakt, al vele malen gebeurd en gezegd moet zijn,’ zegt Zorah mijmerend. ‘Ik lees op de onvolprezen site van DBNL de tekst van het pamflet Aan het volk van Nederland van Capellen Pol en krijg telkens een schokje van herkenning: regenten, de BV Nederland / de “compagnie”, rentmeesters enzovoorts, al die termen worden tegenwoordig gebruikt alsof ze overmorgen waren uitgevonden.’

‘Lees op de DBNL-site de bladzijden 83 – 85 eens,’ zegt Thiemen, ‘dan zie je ook dat Fortuyn zijn ideeën van niet zover haalt. De paginering die DBNL aanhoudt klopt precies met die van de papieren uitgave van “Heureka – Weesp” uit 1981.’

 

 

 

Daniel J. Boorstin (1969): Het imago / Den Haag: Leopold / vertaling uit het Engels door Yge Foppema / The Image is o.a. in goedkope Penguin paperback verschenen

Chantal Mouffe (2008):  Over het politieke / Kampen: Klement / ISBN:  978-90-8687-004-2

Stuart Hall (The Guardian, Wednesday 6 Aug. 2003): Nieuw Labour is verdergegaan waar het Thatcherisme ophield. Tony Blair’s project was om de sociaaldemocratie in het neoliberalisme te laten opgaan. / ‘New Labour has picked up where Thatcherism left off. Blair’s project has been to absorb social democracy into neo-liberalism’

Pim Fortuyn (1993): Aan het volk van Nederland / Amsterdam – Antwerpen: Contact / ISBN:90-254-0303-4

Joan Derk van der Capellen tot den Pol ( 1781): Aan het Volk van Nederland / uitgave 1981, ingeleid door W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink / Weesp: Heureka / ISBN: 90 6262 361 1

Jürgen Habermas (1976:15): Legitimation Crisis / London: Heinemann / ISBN: 0 435 82386 8 / vertaald uit het Duits (1973) Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus / Suhrkamp

 

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5896/de-wortels-van-fortuyns-gedachtegoed.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aan_het_Volk_van_Nederland

http://www.dbnl.org/tekst/cape004aanv01_01/cape004aanv01_01_0003.php

Ewald Engelen: ‘De laatste sociaaldemocraat’  in de Groene, 9 augustus 2017

 

nelpuntnl.nl

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Keert het “Algemeen Belang” ooit terug in de Europese politiek?

 

 

‘Het akkevietje met Crema-Keizer, de VVD-voorzitter die zich multimiljonair grabbelde en babbelde, ligt de neoliberalen zwaar op de maag denk ik,’ zegt Siebe terwijl hij de Trouw neerlegt,’ Ik bedoel maar, dat grote stuk over VVD-minister-onderhandelaar Edith Schippers werd niet voor niets voor dit weekend ingestoken bij de NRC.’

Willemijn lacht en zegt: ‘Ik heb dat stuk van Enzo Steenbergen cursorisch gescand en er staat inderdaad niets inhoudelijks in, behalve dat mevrouw Schippers een toffe, kranige en meevoelende onderhandelaar is. Geen woord over de materie waaróver deze neoliberale beroepspolitica dan wel onderhandelt. De coalitiegenoten VVD, CDA en D66 werken keihard aan postieve beeldvorming, want ze moeten een slachtoffer vinden dat zich door hen laat inspinnen en leegzuigen in een coalitiekabinet.’

‘Je kunt sympathiek onderhandelen over onsympathieke maatregelen die de tweedeling bevorderen en bestendigen,’ zegt Semanur grinnikend, ‘Daar moet je wel neoliberaal voor zijn, maar het kàn hoor. Vraag maar aan de huisartsen hoe mevrouw E.S. probeerde hen te dwingen hun beroepseed op de schroothoop te gooien. Allemaal in het Algemeen Belang en ter voorkoming van fraude door kwaadwillende zakkenvullende dokters.’

‘Het CDA speelt het over de band van de katholieke filantropen Brenninkmeijer,’ zegt Siebe, ‘groot artikel over hun goedgeefsheid. Charitas, filantropie, via de kerk. Tja dat is net iets subtieler dan de VVD doet, maar het zijn dan ook Jezuïeten. De Brenninkmeijers hebben de oprichting van het CDA gefinancierd en stonden aan de wieg van de KRO. Ze omzeilen en ondermijnen de democratische allocatie en herverdeling van middelen door liefdadigheid. Het oogt nobel, maar het is stiekem subversief. Een democratisch gekozen regering moet de nationale koek herverdelen, via de belastingen, dus fiscale wetgeving. Daar moet een parlement over steggelen en schatrijke privé-personen, die zich bij niemand hoeven verantwoorden, moeten daar niet als cowboys tussendoor fietsen.’

Willemijn trekt haar wenkbrauwen op en zegt: ‘De tycoons Brinninkmeijer zetten een politieke partij (het CDA) op poten en een radiozender (de KRO). Hoe noem je dat? Het aanwenden van je vermogen om invloed en macht uit oefenen, toch? Me dunkt.’

‘Vermoedelijk was het Vaticaan op de een of andere manier als mede-sponsor betrokken bij deze operaties,’ poneert Siebe. ‘Vrome katholieken die zich inzetten voor Opus Dei, het Werk van God. Tja, bewijzen kun je het vast niet, maar ik vermoed toch sterk dat het Vaticaan een vinger in de pap had. Direct of indirect. Hetgeen niet betekent dat ik de familie Brenninkmeijer duivelse complottanten vind. Het zijn ongetwijfeld brave borsten die het beste voorhebben met de wereld, maar moet je eens horen en lezen hoe ze nu over Putin schrijven, in verband met het Russische netwerk van RT en de site Sputnik. Putin is de baarlijke AntiChrist. Laat zo’n vadsige VVD’er als die Hennie Keizer liever Russisch leren en enkele klassieken lezen en proberen die geestelijk te verwerken. Dan zit zo’n sneu sujet tenminste niet in z’n neus peuterend de hele dag aan vieze dingen te denken! ‘

‘Geef de Keizer wat des Keizers is …… Redde Ceasari quae sunt Ceasaris, want: Pecunia non olet, cumque crematoria ommelet pueri Petteflet,’ declameert Willemijn terwijl ze het tafelkleed in een zwaai als een toga om de schouder slaat,

* Hilariteit *

‘Gut, dát is pas pruttelend potjeslatijn zeg,’ roept Siebe bewonderend en voegt er met een geschrokken gezicht aan toe: ‘Eh, wacht even. Ik bedoel niets over potjes of lesbische nonnen …. of zo hoor. Ik denk eerder aan de kleine potjes met van die grote oren ……’

‘Die potjes die je kunt breken? Ego te absolvo a peccatis tuis,’ zegt Willemijn met een doodgraversstem, terwijl ze een kruis in omgekeerde richting en ondersteboven slaat.

* Vrolijkheid *

‘Nou, nou dat zou bijna uit James Joyce kunnen zijn gejat,’ merkt Semanur op. ‘Daarom dat iemand als Thomas Piketty vraagtekens zet bij de concentratie van steeds grotere vermogens in handen van enkelingen. Het gaat niet om afgunst op rijkdom, maar om de beschikkingsmacht die is verbonden aan groot geld. Die rijke stinkerds zijn door niemand gekozen, maar toch bepalen ze veel zaken, zonder dat er een volksvertegenwoordiging aan te pas komt. Kijk, een goede relatie met het Vaticaan zal je zakelijk gezien vast geen windeieren leggen.’

‘Daarnaast is het profijtelijk voor je zieleheil,’ zegt Willemijn grinnikend, ‘priesters verkopen weliswaar geen aflaten meer, maar toch …’

Siebe: ‘Het heugt me als de dag van gisteren dat onze tante Machteld dagenlang met buikpijn liep omdat haar ARP werd opgedoekt, verzwolgen door het CDA!  Petrus Antonius Josephus Maria (Piet) Steenkamp, zat niet zo maar bij de Jezuïeten op school.’

Willemijn: ‘Steenkamp kreeg voor elkaar wat sukkeltje Samsom niet lukte: het lubben van Groen Links en de SP om op het wrakke PvdA-schip mee te varen. Verschil in politieke kwaliteit moet er wezen en – laat ik eerlijk wezen jegens duffe Diederik – ook een beetje tijdgeest. Summa cum laude je eindexamen middelbare school doen, is blijkbaar toch niet hetzelfde als bij de Jezuïeten op college zitten.’

Semanur zegt met een brede glimlach:  ‘Steenkamp promoveert als katholiek op het proefschrift ‘De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants-christelijke kring’, dus hij had zich tevoren terdege ingelezen: hoe werkt het verdienmodel van de grefo’s and what makes them tick? Hoe moet je de Weber-these lezen om misschien te snappen hoe die bij de diverse protestantse sekten werkt. Kijk, dat zijn echte politici. Met een solide strategie en een lange termijn visie. Niet deze ad-hoc-pipo’s, hap-snap-ik-improviseer-en-schmier-paljassen.’

‘Mark Kranenburg kan als spottend worden gelezen als hij schrijft dat VVD en PvdA hun collaboratiekabinet in 52 dagen in elkaar staken,’ voegt Willemijn grinnikend toe. ‘Vooral als ik lees dat M.K. de 51 dagen van PvdA’er Den Uyl afzet tegen de 40 dagen van CDA’er Van Agt en VVD’er Wiegel. Dus Samsom heeft zelfs dàt record niet kunnen breken. Nota bene, Samsom deed er 12 dagen langer over om zijn collaboratie-coöperatief met Rutte op te tuigen, door uitruil van politieke standpunten. Godbetert.’

‘Leuk hè, dat M.K. besluit met de constatering dat Groen Links almaar serieuzer genomen moet worden, omdat de club steeds langer mag mee-formeren,’ zegt Siebe.

‘Niet vomeren, maar formeren,’ corrigeert Willemijn streng. ‘Denk aan je articulatie!’

 * Vrolijkheid *

‘Nu is het wachten op de propaganda in de media voor en vanwege D66,’ zegt Semanur, ‘want het kereltje Alexander Pech. moet en zal minister worden, dus zal er nog wat aan image building gedaan worden om het kereltje als geloofwaardig ministeriabel te presenteren. Welke club is bereid daar voor veren te laten? Ben benieuwd. Bij D66-doyen Jan Terlouw hoeven ze niet aan te kloppen, want die gruwt en griezelt van wat er tegenwoordig politiek aangerommeld wordt. Wie of wat zal er voor de D66-propagandakar gespannen worden? Lukt het ze om Jesse Klaver van Groen Links in te kapselen? Met ketelmuziek en tromgeroffel over het Algemeen Belang en de Noodzaak Nederland te regeren?’

‘Vooral dat laatste argument is populair onder de pipo’s, ‘zegt Siebe grijnzend, ‘Het Land moet geregeerd! Jawel, en wie gaan dat dan doen, denkt u? Dat regeren. De Markt, samen met de Privatisering en Deregulering? Nou, dat regeert akelig stroef en voelt in toenemende mate onprettig hoor. Dat verzeker ik u.’

* Vrolijkheid *

‘Ach, weten zij veel. Zij laten zich ook maar sturen, in alle betekenissen van sturen. Maar wat las je daar in de Trouw?’ vraagt Willemijn aan Siebe.

‘Een ingezonden brief van ene Jan Verheij over de crematorium-deal van VVD-bobo Hennie Keizer, ‘ antwoordt Siebe. ‘Dat is inderdaad hemeltergend doorzichtig wat die Keizer met medeplichtigheid van al die snuiters in de toezichtraden heeft uitgehaald. Vermoedelijk is Hennie net zo’n charmante onderhandelaar als Edith. De Franse Manu Macron wordt ook al als charmante liberaal neergezet, terwijl Marine le Pen steevast de populistische kenau heet. Slangenolie-verkopers hebben het tij mee.’

Semanur: ‘Dan moet je naast de stukjes over hebberige Hennie, of Henry, dat stukje van Ingrid Weel in dezelfde Trouw lezen. Over het korten op bijstand. Genant. Het is vechten tegen de bierkaai met die gasten. Zo’n Keizer wordt gladjes multimiljonair met lijkverbranders en als je bijstandstrekker bent mag je hooguit als brandstof dienen voor Keizers crematoria.
Waar ik mijn hart voor vasthoud, is wat er nu allemaal onder de radar wordt bedisseld om ons nationale woonbestand te ontregelen en roofrijp te maken. Dat schimmige gedoe over Daeb-woningen en niet-Daeb-huizen. Daar zit VVD’er Stef Blok achter en ook zijn clubgenoot Johan Remkes, heb ik gehoord. En meneer Remkes is tevens voorzitter van de Staatscommissie die de toekomstbestendigheid van onze democratie onderzoekt, dus tel uit je winst.
Christophe Guilluy (Trouw 6.5.2017) wijst de huizenmarkt in Frankrijk aan als genadeloze sorteermachine die verliezers en winnaars feilloos en onherroepelijk scheidt. Denk aan het never ending hypotheek-circus bij ons, onze structurele woningnood en de treurnis in de sector sociale woningbouw. Neen, dat belooft weinig goeds.’

‘Ondanks de klimaatakkoorden en andere bla-bla-bla waarmee de Haagse bluf schermt,’ zegt Siebe, ‘Ze zijn óóóh zo belangrijk en ze hebben een dikke vinger in de pap van wat er wereldwijd aan belangrijks wordt beslist. Het is alleen jammer dat ze Nederland verrommelen en versjacheren en laten verloederen.’

‘Weten jullie wat ik nu zo eens zo angstaanjagend schijnheilig vind in die mantra dat de EU voorkomt dat er ooit nog een grote oorlog in Europa losbarst,’ zegt Willemijn, ‘dat een grote oorlog, op wereldschaal, waarschijnlijk een van de weinige gebeurtenissen is die vermogens- en inkomensverdeling op serieuze manier bewerkstelligt. De Franse econoom Tom Piketty zegt en onderbouwt het in zijn Capital en nu schrijft de Amerikaanse historicus Walter Scheidel het ook. Wrang, nietwaar?’

‘Cynisch, als je het zo leest,’ zegt Siebe terneergeslagen, ‘nooit meer oorlog betekent dan doodordinair: aan onze vermogens wordt zonder grote oorlog tenminste niet getornd. Onze gelden zijn veilig. Super hypocriet ook.’

‘Denk aan Roosevelts New Deal. En wie draait de Glass Steagall-wet terug? Jawel, de Democraat slick Bill Clinton. Over hypocriet gesproken. Maarre, een wereldoorlog? Dat is toch niet meer dan een draconische vorm van globalisatie?’ merkt Semanur op. ‘Bij een serieuze nucleaire wereldoorlog zijn er hoogstwaarschijnlijk helemaal geen verliezers en winnaars. Behalve de kakkerlakken, want die schijnen alles te overleven.’

‘Krijgen de Fransen als eerste EU-land officieel een bankier als president?’ vraagt Siebe zich af. ‘Dan is het demasqué der beroepspolitiek volledig: we werden al geregeerd door Goldman Sachs en nu schuift Rothschild daar openlijk bij aan.’

‘Was het niet een van de foundig fathers van Rothschild, Nathan, die zei: ze mogen premier van Engeland maken wie ze willen, desnoods een aangeklede aap, maar ik heb de koorden van de beurs in handen, dus ik bestier het Britse Empire? Wie weet,’ grinnikt Semanur, ‘misschien wordt VVD’er Hennie Keizer op den duur wel president van Nederland?’

‘Ach,’ zegt Willemijn, ‘de meeste politici hebben toch al niets in de melk te brokkelen als het om grote beslissingen gaat. Die worden genomen door de financiers, Denk aan de paniekbenoemingen van Draghi, Monti en Papademos, onder EU-president, graaf Herman van Rompuy. Toen werd de EU echt de facto uitgeleverd aan de grote bankiers en wanneer die eenmaal hun klauwen in een prooi hebben, laten ze die niet meer gaan. Van Rompuy zat overigens ook bij de Jezuïeten op school. Net als Mario Draghi – Instituto Massimo, Rome. Mario Monti idem dito, meen ik. Laten we het er maar op houden dat de Jezuïeten gewoon goed onderwijs geven. Manu Macron zat in Amiens op een particulier Jezuïeten college.
Het middenechelon van de benedenmaatse politci fungeert als waterdragers voor de grote bazen, de pezzonavanti, en moeten  hun respectieve landen plunder- en roofrijp maken. Iedere carrièrepoliticus probeert via de EU of een soortgelijke club, hogerop te komen. Denk aan een Neelie Kroes, of een Guy Verhofstadt, en Mark Rutte zal ongetwijfeld ook die richting op waaien. Kijk naar “onze” Posterijen en “onze” warenhuisketens. Zelfs ons onderwijs! Alles in de uitverkoop. Nu zijn ze bezig met onze woonruimte. Dus waarom niet handelen en financieel scoren met onze doden, overledenen? Alles wordt versjacherd en wij, wij, blijven het voor zoete koek slikken! Blijkbaar willen we zelf dat onze maatschappij dit karakter krijgt. Anoniem en zonder of met vage morele oriëntatiepunten.’

‘Dat laatste lijkt me sterk,’ merkt Semanur op, ‘maar wij zien de verbanden en causaliteiten niet. De grote massa maakt geen onderdeel uit van de netwerken die het voor zeggen hebben. In die biotopen geldt wel degelijk een soort van morele code. Die is alleen particulier en niet universeel. Ondanks het gekwezel over de universele waarden van De Verlichting. We zijn ook óóó zo makkelijk af te leiden. Denk aan de recente soap rond Tayyep Erdogan: de Turk stond met zijn kromzwaard op de drempel. Wie kan ons dan beter leiden dan de regelende ritselaar, de VVD’er Mark Rutte?
Daarom dat referenda door het establishment worden gekarikaturaliseerd, geblokkeerd en gesaboteerd waar maar mogelijk. Want referenda – zoals in Zwitserland, geen karikaturen zoals bij ons referenda worden genoemd – houden zowel de bevolking als de politiek bij de les: waar ging het ook alweer over, is deze maatregel dan wel bevordelijk voor het gestelde doel? Dat is niet wat dit slag politici wil.’

‘Kakkerlakken zijn slimme schepsels,’ merkt Siebe op. ‘Je kunt er vergif op innemen dat meneer Keizer de business verder ontwikkelt en daarbij meelift met de globalisering van “het zakendoen.” We hebben op dit onderwerp doorgeborduurd met enkele visionairs onder ons en voorzien dat te zijner tijd lijken, cadavers, zullen worden getransporteerd naar plekken waar crematie het goedkoopste is. En dat bedrijven lijken importeren en daar allerlei modaliteiten voor verzinnen.’

‘Outsourcing van lijkverbranding,’ zegt Willemijn, ‘dat is een logisch vervolg op de industrialisering van het proces zoals dat nu al plaatsgrijpt: Fordism in the disposal of the dead. VVD’er Henry Keizer zou zijn handel intusen met grote winst kunnen verkopen aan een Indiase of Chinese of Australische cremagigant. Vermoedelijk worden crematoria – al dan niet in combinatie met de totale uitvaartarrangementen – nu al op de beurs genoteerd en versjacherd.
Ik ben intussen weer bij enkele uitvaarten geweest, verzorgd door de zaak met de naam die met een Y begint en die aan de weg timmert. Tot op de minuut ingepland en zelfs de koffie en cake komen van dezelfde leverancier want smaken identiek. De sprekers moeten tevoren worden opgegeven en mogen niet uitlopen, want er komt een usher van Y binnen die ostentatief op het horloge gaat staan kijken. Enfin, je kunt je de ontwikkeling voor geest halen. Die kant gaan we op. Over de psychische en morele impact die het op onze maatschappij zal hebben, denken deze politici niet na. Ze zien wel en improviseren al doende. De externaliteiten van hun gedrag, krijgen wij op onze bordjes. Zoals te doen gebruikelijk.’

‘Intussen ronken en wauwelen de politici over “het Project Europa” dat tot een eensgezinde federatie moet worden gesmeed en Alle Menschen werden Brüder als volkshymne heeft,’ zegt Siebe grinnikend, ‘hoe schizofreen moeten we worden?”

‘Lees de monografie van antropoloog Colin Turnbull: The Mountain People, zegt Semanur en bedenk wat ons voorland zou kunnen zijn.’

 

 

Roel Kuiper (2014) : De terugkeer van het algemeen belang  / ISBN: 97 8946 1642622

Pim Fortuyn (2002): De verweesde samenleving  / ISBN: 90 6112 931 1

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,