RSS

Tag Archives: politieke pipo’s

Operatie geslaagd, patiënt overleden

‘Tja, patiënten moeten natuurlijk kunnen overlijden, net zoals ziekenhuizen failliet moeten kunnen gaan, en woningbouwcorporaties en scholen over de kop moeten kunnen. Dat hoort bij Marktwerking en Democratie. Een ziekenhuis met een hoog aantal geslaagde operaties en misschien een hoger aantal patiënten die aan die geslaagde operaties bezweken, zal het vast goed doen op de beurs. Want de operaties waren immers stuk voor stuk briljant uitgevoerd en perfect geslaagd? Zegt de kredietbeoordelaar. De nabestaanden van de overleden slachtoffers krijgen een forse rekening vanwege het overlijden van de patiënt. Doodgaan na een geslaagde operatie, dat is je reinste sabotage en zorgt alleen maar voor extra werk. In het wereldbeeld van meneer Marcel Canoy, Distinguished Lecturer Erasmus School Of Accounting And Assurance, is dat vermoedelijk heel normaal.’

– ‘Ik krijg er toch nog steeds de rillingen van, van zo’n stuk proza als van deze meneer Canoy. Dat komt, ik werk nog met foute denkramen en achterhaalde folkloristische waarden- en normencomplexen. Tegenwoordig nemen begrafenisondernemers vingerafdrukken af van aan hun zorg toevertrouwde kadavers, maken daar snuisterijen van en bieden die te koop aan, aan nabestaanden. Hoe kóm je op het idéé!? Nietwaar?’

‘Dat laatste vraagt alleen een geaberreerd, abnormaal, mens zich af. Een normaal mens denkt: gat in de markt! Die overleden patiënten uit zo’n Canoy-ziekenhuis, die gaan linea recta, per buizenpost, al dan niet in stukken, naar uitvaartverzorger DELA en de rest laat zich makkelijk raden. Business opportunities waar jij en ik nooit op zouden komen. Meneer Canoy geeft vermoedelijk les in dit soort winstgevende handeltjes opzetten. Ik weet het niet, maar het lijkt me er het type voor.

Jij en ik, wij worden nooit rijk. We denken gewoon verkeerd. Kijk zo’n meneer Canoy vaart waarschijnlijk ook blind op ratings van kredietbeoordelaars als Standard and Poor’s, Fitch en Moody’s en meer van dat soort piskijkers en paljassen die bloed aan hun handen hebben, doordat ze triple A ratings verstrekten aan financiële instellingen die rommelhypotheken en andere toxic assets sleten. Canoy zal geen spelbreker in de Huizinga-zin-des-woords zijn. Canoy speelt het spel gewoon mee. Als een systeembank omvalt, veroorzaakt dat in het wereldbeeld van meneer Canoy een ontoelaatbare averij. Maar een ziekenhuis dat omvalt, of een woningbouwcorporatie, of een onderwijsinstelling die over de kop gaan, pfffff, een kniesoor die daar op let. De mensen die erdoor getroffen worden en in ellende worden gedompeld? Jammer: collateral damage. Door zulke meneren als deze Marcel Canoy kon onze maatschappij de vorm krijgen en aannemen die ze nu heeft.’

– ‘Vergeet de onvolprezen politieke nomenklatoera niet en de collaborerende media. Canoy haalt volgens mij ook dingen door elkaar, vandaar dat ik s‘ mans betoog niet echt kan volgen. Rommelig. Warrig. Hij schrijft bijvoorbeeld: “De partijen kunnen hun politieke kapitaal beter investeren in het stellen van vragen naar de achtergrond van dit faillissement. Zoals opgetekend door de journalisten Bas Soetenhorst en Jeroen Wester in hun voortreffelijke boek ‘De kraak van het Slotervaartziekenhuis’ is hier heel veel over te zeggen, zoals waarom een ziekenhuis dat ooit vanuit ideologische motieven is opgericht een bestuursvoorzitter (Willem de Boer) had die ook voor 0,75 fte op de loonlijst stond bij een ander ziekenhuis en daarmee de wettelijke beloningsnorm overtrad. En zo zijn er nog talloze dingen te noemen.”

Dit vind ik een voorbeeld van zo’n wezensvreemde redenatie van Canoy, immers: het Slotervaart werd in 1976 geopend vanuit idealistische uitgangspunten, en per 1 juli 1997 geprivatiseerd. De heer Willem de Boer, die meneer Canoy noemt, was volgens Wikipedia bestuurder van Slotervaart van 22 februari 2018 tot 26 juli 2018. Dus ruim 20 jaar ná de privatisering. De bestuurders van ná de privatisering (o.a. mw. Erbudak en meneer Winter) en vóór het optreden van De Boer hebben er ook een potje van gemaakt.  Dus ….? Achtergrond … ? Dat is toch vragen naar de bekende weg? Tja, hoezo, privatisering is altijd en overal goed? Privatisering van instellingen die hoofdzakelijk publieke diensten voortbrengen, dient alleen maar om het plunderen en roven van profiteurs te faciliteren.

En dan het verhaal van de zzp’ers. Canoy vindt het fenomeen zzp’er blijkbaar heel gewoon. Niet alleen bij postbodes en pizza-koeriers, maar ook in een ziekenhuis.  Rendement is rendement. Dondert niet waarmee dat “rendement” wordt gescoord. Vreemd. Heel vreemd. Althans voor mij. Toch geeft de man onderwijs. Ra ra ra.’

‘Het is vechten tegen de bierkaai met zulke personages als meneer Canoy. Ze maken intussen helaas de dienst uit. De krant schrijft nog met bewondering voor de man ook. Kijk bijvoorbeeld naar zo’n minister Bruins. Een pot nat. Neoliberale slopers en brekers.’

– ‘Nou, en zo’n Simon Buma van het CDA dan? Die roept op het CDA-congres schijnheilig: “Ziekenhuizen zijn meer dan een stapel stenen. En faillissementen zijn geen stresstest voor de zorg” Buma volgens de NRC: De oorzaak van de problemen is volgens Buma „het liberale rendementsdenken”. „Dat is te ver doorgedrongen in onze samenleving en dat klonk ook door in de woorden van de minister.” Een ziekenhuis is, vindt Buma, géén bedrijf met klanten en contracten. „Zorg gaat over de behandeling van en aandacht voor kwetsbare mensen. Over de toewijding van personeel.”
Die Buma toch. Geef de kotsbak effe aan, als je wilt. Ysbrand Buma, die nota bene met Rutte en trawanten collaboreert bij het uitrollen van neoliberaal beleid! Deze jongens bedrijven schaamteloos politiek vandalisme.’

‘Heb je dat larmoyante stuk over de PvdA-messias in Vrij Nederland toevallig gezien? Lodewijk Asscher trekt ten strijde tegen het Grootkapitaal. Het Grootkapitaal. Daar kan de man zich onmogelijk een buil aan vallen, want dat is zo enorm dat het meteen nietszeggend, gebakken lucht, wordt. Meneer Asscher, pak eerst eens de structuren aan die maken dat ziekenhuizen kunnen omvallen, worden gelubd en gekannibaliseerd voor de verkoop. Een maatschappelijke organisatie en inrichting die het mogelijk maken dat hele blokken sociale woningen als speculatie-objecten over de toonbank gaan bij (buitenlandse) investeerder en speculanten! Dat zijn concrete doelen, meneertje. Daar hebt u zelf aan meegewerkt, aan het tot stand laten komen van deze roofinfrastructuur, deze mogelijkheden tot gelegitimeerde plunder.’

– ‘Inderdaad. Doe iets tegen de verkoop van kavels sociale woningbouw-woningen-inclusief-huurders door buitenlandse sprinkhanen, doe iets tegen de verhoging van de pensioenleeftijd voor medeburgers die zwaar en slijtend werk verrichten, en vooral: breng de erosie en sloop van ons onderwijs tot stand. Dit zijn zaken waarmee je zichtbare resultaten kunt scoren. Maar het Grootkapitaal?? En waarom zou je niet en-en proberen? Een ziekenhuis als Slotervaart met minimale marktwerking, naast andere ziekenhuizen. Kijken hoe dat gaat en hoe de kwaliteit van de zorg bij de respectieve ziekenhuizen is. Maar neen hoor: MARKTWERKING is het en marktwerking moet het blijven. Stel je eens voor dat ziekenhuizen zonder marktwerking beter voldoen aan de wensen van de burger-patiënt. Je moet er niet aan denken.’

‘Daar krijgen politieke pipo’s nou 100.000 euro-Plus per jaar voor. Voor zulk “beleid.”
Zeg, ik heb die presentaties van de Duitse beweging “Opstaan” bekeken. Die Sahra Wagenknecht doet tenminste iets om de lethargie van de kiezer te overwinnen en tegen de malaise bij de politici. Of de Sammlungs Bewegung Aufstehen van de grond komt, is natuurlijk de vraag. De nomenklatoera zal het niet zo maar laten gebeuren dat zijn verdienmodel wordt bedreigd.
Als ik er diep over nadenk, beoogt Aufstehen de beroepspolitici – tenminste voor een deel – te omzeilen: politiek maken, bedrijven, zonder inmenging van beroepspolitici. Nou, ga daar maar eens aanstaan! Dat laten de carrière- en beroepspolitici natuurlijk nóóit gebeuren. Dat gaat om hun dikbelegde boterhammen.’

– ‘Politiek zonder politici. Hè ja. Als dat toch zou kunnen! Dat zou de enige politiek zijn die misschien nog zou dienen waarvoor politiek is bedoeld: het Volk vertegenwoordigen en niet bij de neus nemen met gladde slangenolieverkopers-prietpraat en marketing trucs.
Wat ik zo frappant vind – en ook weer niet, want de kaste van beroepspolitici is overal grosso modo dezelfde: eigenbelang eerst – dat je aan de lotgevallen van de SPD [ = Sozialdemokratische Partei Deutschlands = de Nederlandse PvdA] nauwkeurig ziet hoe het met de PvdA is gegaan en gaat. Wagenknecht verbaast zich terecht over het steeds verder opschuiven van de pijngrens bij de SPD. Hoe vaak en hoe hard de kiezer de partij ook afstraft, de SPD gaat net als de PvdA blindelings door op de ingeslagen weg. Grotesk! Het lijkt de beroepspolitici geen zier te kunnen schelen wat hun kiezers denken of willen. Zo lang zij maar op het dikverdienende pluche kunnen kleven, is het hen scheissegal wat er met de massa en de politiek gebeurt.’

‘Sahra Wagenknecht is aan de Groningse Rijksuniversiteit gepromoveerd. Dat staat althans op Wikipedia – ik maak maar weer eens 50 euro over naar Wikipedia. Prima initiatief. Sahra Wagenknecht runt met Oskar Lafontaine en Gregor Gysi, die Linke.  Lafontaine is uit de SPD gestapt.’

– ‘Dat van Groningen wist ik niet. Dat ze een Perzische vader had, wist ik ook niet. Vandaar dat ze er zo “Oosters” uitziet. Iets verder dan Oost-Duitsland dus. Dat over die Linke dat klopt. Maar de Duitse kiezer ging en gaat niet massaal naar die Linke, maar kiest waarschijnlijk toch voor de rare Groenen, de geen-vlees-en-geen-vis-partij, net als Groen Links in Nederland.’

‘Toch dapper dat Sahra dat toegeeft: die Linke wekt blijkbaar evenmin vertrouwen bij de kiezer. Waarschijnlijk omdat Lafontaine als vandaal wordt beschouwd. Oskar heeft immers de SPD verlaten en hoe beroerd een politieke club ook presteert, je blijft er vreemd genoeg bij sappelen. Vinden de meeste mensen blijkbaar? Maar, het zal ook aan ’s-mans persoonlijkheid liggen. Ik durf te wedden dat wanneer een Gregor Gysi alleen die Linke zou leiden, het een stuk meer kiezers zou trekken. Helaas is Gysi met pensioen.’

– ‘Ik ben benieuwd hoe het Aufstehen zal vergaan, maar ik vrees dat ze niet ver komen. De massa laat zich vreemd genoeg niet makkelijk helpen. Het klootjesvolk sukkelt of rent als kippen-zonder-kop achter de gladste en meest gewetenloze mooipraters aan. Ik hoop dat ik ongelijk krijg en dat Aufstehen echt gaat werken.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

De PvdA’ers Asscher & Samsom spelen de elkaar verwijtende pot en ketel

Willemijn: ‘Moet je horen hoe columnist Bert Wagendorp in de Volkskrant cynisme verpakt als camp: “De winnaar [dus Asscher of Samsom] moet vervolgens de PvdA in maart 2007,” ze schaterlacht, ‘ Oeps! Freudiaans: moet 2017 zijn natuurlijk! ‘ Ze gaat lachend verder, ‘ “ van de rand van de afgrond naar de top van de berg voeren, ongeveer zoals Samsom dat deed in 2012: van twaalf naar 38 zetels in de laatste vier weken van de campagne.
Dat zou een argument kunnen zijn om gewoon weer voor Samsom te kiezen: misschien kan hij het trucje nog een keer herhalen.” Einde citaat.’ Willemijn grinnikt nog na.

‘Tja,’ zegt Zorah,’ zo’n stuk wordt gepubliceerd. Had Wagendorp geschreven dat Samsom een betere volksverlakker is dan Asscher, dan was het stukje niet geplaatst. De krant moet altijd de schijn van serieusheid en positieve grondhouding ophouden. Dus schrijft Wagendorp met stalen gezicht dat Samsom “het trucje” dat hij 2012 uithaalde, nog een keer kan uithalen. Dat wil zeggen: het klootjesvolk iets anders voorspiegelen dan wat de sukkelaars die zo massaal op Samsom stemden, uiteindelijk kregen, toen Samsom en zijn gang eenmaal op het Haagse pluche zaten.’

( ………………. )  ( ……………….)

 

clowns-trump_clinton

 

 

Bert Wagendorp: ‘Niet chic? Wat Asscher doet is armoedig’ / column in de Volkskrant van dinsdag 22 november 2016

 

zie NELPUNTNL.NL  voor de complete posting

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on november 22, 2016 in de media, neoliberalisme, politiek cabaret

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

De Turken van D66

‘Hoezo, die relatie tussen Turken en het Nederlandse D66?’ Sonia kijkt vragend naar Marieke.

‘Omdat beide hetzelfde willen – für die Bühne, natuurlijk, nur für die Bühne – namelijk het onmogelijke,’ antwoordt Marieke met een brede grijns. ‘Na de aanslag in het Turkse Gaziantep waarbij 53 mensen op een bruiloft werden opgeblazen, moeten de Turkse politici daadkrachtige geluiden maken. Zoals: de grens tussen Turkije en Syrië moet volledig gezuiverd worden van IS/Daesh-terroristen. Ja, doei! D66 doet hetzelfde, met het oog op de komende verkiezingen. Vaste banen om ‘de/een’ tweedeling te voorkomen. Doehoei!’

‘Aháá’, die luchtballon van het kereltje Pechtold om vaste banen te creëren,’ zegt Sonia begrijpend, ‘natuurlijk kan dat niet en dat weet Pechtold donders goed. Veel Nederlanders vallen straks gewoon tussen wal en schip. Dat is nu al te voorzien en het gebeurt al om ons heen. Iedereen denkt: mij overkomt het niet, alleen de buurvrouw. Maar, intelligentie is nu eenmaal niet eerlijk verdeeld en het simpele werk doen de migranten eerst. Zelfs zonder de instroom van al die vluchtmigranten op de arbeidsmarkt lukt het niet om iedereen werk te verschaffen, laat staan vast werk. Die migranten komen in dit Volkskrant-artikeltje niet eens ter sprake. Dus. Gááááahaááááp  ….. wat is politiek toch saai en doorzichtig fantasieloos. Steeds dezelfde trukendozen.’

part-timer precariaat Tandberg

‘D66 heeft nota bene zelf het neoliberalisme gesteund en gepromoot waar het maar kon. Weet je nog? Die slimme deals die ze, samen met die enge bevindelijke partijen, als Loyale Oppositie met dit kabinet sloten. De media prezen die pipo’s er de hemel voor in; terwijl ze onze democratie saboteerden!,’ zegt Marieke grinnikend. ‘En nu, plompverloren zonder context en zonder geschiedenis: iedereen een vaste baan. Terwijl de “ondernemers” juist steeds meer flexwerkers met flexlonen willen. Ja hoor. De brutalen hebben de halve wereld. De verkiezingen komen er aan en er moeten zetels worden binnengehengeld, dus gaan ze stakkerige sprookjes uit de duim zuigen.
Diep nadenken, serieus en grondig prakkezeren over zaken die echt hout snijden, zoals een basis-inkomen en het invoeren van het referendum, zoals de Zwitsers het referendum hanteren, dat zou nog iéts zijn dat naar visie riekt, maar dit ….. dit is niet eens gebakken lucht. En al die andere politieke merken springen er meteen snappend en snaterend bovenop. Men kan weer even voort, met verbale luchtfietserij.’

Sonia: ‘Dit D66-luchtballonnetje is zoiets als Wilders’ losse flodders met die plannetjes om Nederland de gulden terug te geven en hopla, halsoverkop uit de EU en eurozone te halen. Als je iemand zoiets precies niet kunt toevertrouwen, is het Wilders met zijn vereniging. De media hebben echter weer iets om eindeloos te herkauwen en de makelaars in standpunten kakken hun klamme windeieren. Ze pakken altijd iets bijna-onmogelijks bij de kop. Dat is het handigste, want hoewel het met enig nadenken bij voorbaat als onuitvoerbaar door de mand valt, laat het zich als haalbare belofte verpakken. Utopistische windeieren, waar kwakzalvers een dikbelegde boterham aan verdienen.‘

syria iran melanoom copy

‘Ja,’ zegt Marieke, ‘het doet me ook denken aan de column van Aleid Truijens in dezelfde Volkskrant (2208.2016) over die natuurgenezers die in Duitsland mogen praktiseren. Mevrouw Truijens maakt zich daar dik om. Vooral over ene Klaus Ross, die goede zaken doet met anti-kankerbehandelingen. De man zou de politiek in moeten, maar wat Ross doet is nóg gemakkelijker. Hij legt patiënten aan een infuus met vruchtensappen en casht rond de 10.000 euro per kuur. Maar iedereen mag zelf weten wat zij of hij koopt, nietwaar? Windeieren zijn naar ieders smaak te koop.

‘Of je nou met lege beloftes valse illusies aan het kiezersvolkje slijt, of vage behandelingen aan kankerpatiënten verkoopt: wij leven in een vrije markt-economie waar alles een commodity is. Dus ook HOOP wordt vermarkt,‘ concludeert Sonia, ‘waarom ook niet? Wat is het verschil tussen de hoop op genezing die de patiënten van dokter Ross kopen en de hoop op een beter bestuur die al die mensen koesteren, die toch iedere keer weer gaan stemmen? Het schijnt een maximale gelukzaligheid te wezen, die ‘men’ wereldwijd wil exporteren, onze neoliberale vrije markt democratie. Alleen willen steeds minder mensen het afnemen.’

‘Nou, stemmen heeft nog iets magisch,’ meent Marieke, ‘als het met de economie beter gaat omdat het CBS of CPB of SCP dat zeggen – maar intussen intussen is jouw huurwoning stilletjes verkocht aan meneer Sjors Soros in de Oekraïne – dan heb je toch de illusie dat jij daar met jouw stem toe hebt bijgedragen. Het verband tussen de verkoop van onze woningen aan beleggende speculanten en het geglobaliseerde terrorisme en de kredietcrises, dat verband leggen maar heel weinig mensen. Vroeger was stemmen kiezen, maar omdat er geen keuze meer mogelijk is tussen de politieke merken, is kiezen ook geen stemmen meer. Wat je ook stemt, je kiest hetzelfde. De politieke pipo’s doen aan marketing met merkendifferentiatie.’

“Vroeger legden politici zulke verbanden, zegt Sonia zuchtend, ‘toen hadden politici nog steekhoudende verhalen. Tegenwoordig handelen de beroepspolitici in opgeknipte stukjes narratief. Net zoals de financiële tovenaarsleerlingen securities opknippen en verpakken in pakketjes waarvan niemand nog weet wat de inhoud is en welke gevolgen verbonden zijn aan die praktijk. Het is geweldig innoverend en het blaast de economische activiteit op.

bla_bla_bla

Vandaar dat voorzichtige en wijze mensen als baron Rothschild alvast op goud overstappen. Kijk, dat zijn nou dingen die mij een zekere mate angst aanjagen en dat gevoel van onzekerheid veroorzaakt op zijn beurt angst voor terrorisme. En dan moet er een halve zool zo nodig gaan beweren dat er vroeger óók terrorisme was en misschien méér dan tegenwoordig. Alsof dát terrorisme in die contekst, identiek gesteld kan worden aan het huidige terrorisme. Nooit gehoord van het verschil tussen de gemeten temperatuur en de gevoelstemperatuur? Vroeger had je bijvoorbeeld geen lopende band massa-productie van toxic assets en je had nog Volksvertegenwordigers die deden wat het woord zegt: volk vertegenwoordigen. Nu heb je alleen woordkramers, bla bla blaters.’

Marieke: ‘Goeie site toch, dat Russische Sputnik, want daar heb je dat bericht over Rothschild zien staan? Tegen dat verkwanselen van onze vooraad sociale woningen hoor je ook geen Haagse politieke pipo betogen. Neen, want zij vangen anderhalve ton per jaar, dus zij wonen niet in huurwoning. Kunst zeg.’

Sonia: ‘Ja, Sputnik. Kijk, je moet heel goed schiften en wegen wat je waarschijnlijk acht en wat niet, maar in ieder geval kom je op Sputnik en al Jazeera perspectieven tegen die je in onze brave kranten nooit leest. En vergeet de BBC World Service natuurlijk niet. Die degelijke analyses die je per podcast op je mp3 speler kunt neerladen. Dát zijn pas analyses! Door combineren kun je een beter beeld vormen dan wanneer je alleen ónze propaganda consumeert. Denk ik althans.’

‘Ach,’ zegt Marieke, ‘ik weet niet eens wat er op de Spelen in Río de Janeiro allemaal is gebeurd, maar ze zijn nu al bezig om de Spelen in Tokio te verpatsen. Wat missen wij toch veel, nietwaar?’

‘Voorlopig neem ik m’n vruchtensapjes toch maar gewoon oraal en niet intraveneus bij dokter Ross,’ zegt Sonia droog,  ’hetgeen onverlet laat dat iedereen zelf moet weten hoe zij of hij dood wil gaan, indien ze de keuze hebben tenminste.’

‘Daar zeg je me wat,’ zegt Marieke,’de keuze en het geld! Je mag wel naar dokter Ross in Duitsland en naar de Exit-klinieken in Zürich en Basel, om er begeleid dood te gaan, als je daar het geld voor hebt tenminste (anders moet je aan het touw of voor de trein), terwijl wij het hier moeten stellen met doodverveeld worden door zulke flipflap pipo’s met hun politiek-bestuurlijke luchtballonen festivals.
Het is en blijft ongelijk verdeeld op deze wereld.’

Tim Campbell_kop wint

 

Baron Rothschild koopt goud – Sputnik International
http://sputniknews.com/politics/20160819/1044443930/rothschild-gold-dollar.html

‘The Western central bankers are conducting “the greatest experiment in monetary policy” history with consequences impossible to predict, Lord Rothschild writes, warning that the world is now in “uncharted waters.” ‘

NRC artikel Driessen NRC over het verkwanselen van sociale woningen aan buitenlandse speculant-beleggers
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/19/opeens-is-je-huurhuis-verkocht-aan-een-miljardair-3816700-a1517080

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,