RSS

Tag Archives: populisme

Hokusai, Hajo en Democratie

‘Alweer zo’n mooie illustratie van Hajo de Reijger, naar de iconische prent van de Japanner Hokusia [spreek uit: hok-saai]!’ roept Semanur, ’moet je kijken, op de NRC-site. Een tsunami aan stembiljetten die de stembus tot ridiculiteit degradeert. Hoe toepasselijk, want de representatieve democratie raakt steeds verder ondermijnd.’

‘Inderdaad, treffend,’ vindt Ilham, ‘Hajo’s tekening resumeert voor mij enkele artikelen over “Democratie” die ik afgelopen twee weken zag. Deze tsunami staat bij een artikel over “het referendum” waarover binnenkort een boek verschijnt. Samengevat, en uit het artikel: “Het referendum heeft een januskop. Goed vormgegeven – ingebed in maatschappelijke deliberatie, met evenwichtige informatievoorziening en realistisch verwachtingsmanagement – kan het referendum een nuttige toevoeging zijn aan het democratisch palet. Slecht vormgegeven kan het meer kapotmaken dan ons lief is.” Omzichtig en helaas niet rechttoe-rechtaan. Er staat niet: het referendum-op-z’n-Zwitsers, is momenteel de beste medicijn tegen allerlei vormen van onfris populisme en ongezond nationalisme!’

‘Deze auteurs noemen het Zwitserse referendum niet,’ zegt Semanur verbaasd.  ‘Vreemd. Misschien doen ze dat in hun boek wel?’

‘Krek!’ zegt Thijmen, ‘de nagel/spijker op z’n kop! Van de affaire generaal Middendorp / VVD-minister Jannetje Hennis tot en met het Catalaanse separatistische circus. Hadden er tussentijds metingen (referenda) van de volksopvattingen plaatsgevonden, dan waren deze vloedgolven (shocking and awful > shock and awe / shock waves) vermoedelijk niet gebeurd. Nu breekt de dam vanwege het opgekropte ressentiment dat geen uitweg meer vindt via de reguliere methode van een-maal-per-vier-jaar-stemmen-zonder-effect-in-het-beleid-te zien.’

‘Bij de affaire bij Militaire zaken, zien we dit verschijnsel op micro-niveau, in Catalonië en eigenlijk qua emoties in de héle EU, zien we dit proces van zich steeds meer afwenden van de burger van de politiek, op meso-schaal,’ vindt Semanur.

‘Het enige artikel waarin het neoliberalisme wordt genoemd als funeste ondermijner van democratie zag ik op de site van Sputnik,’  zegt Ilham: ‘een artikel van John Wight: “We are living in an age of nationalisms – a resurgence in the embrace of the principle of self-determination as the driver of progressive change amid the chaos and flux authored by the collapse of a neoliberal status quo and the concomitant rise in anger, fear, confusion, and insecurity it has wrought. [cursivering toegevoegd]” Let wel, er staat: the driver of progressive change. Dat “progressive” lees ik bij voorkeur als technisch “beweging” en niet als maatschappelijk kwalificerend “vooruitgang.” ‘

‘Voor een goede analyse van de soap rond mevrouw Hennis en de mortiergranaten moet je het stuk van Ko Colijn lezen op de site van Vrij Nederland,’ vindt Semanur, ‘de bewerkte versie ervan op de NRC-site vind ik overigens een stuk minder. Ik lees voor uit Colijn: “Hier wordt loyaliteit, geen kwade eigenschap, zelfs haast opgerekt tot missiegeilheid, het actief lobbyen van krijgsmachtdelen voor verre operaties die defensie te machtig zijn. Ik vind dat een valse redenering, want het is de politiek die missies wil en er in het buitenland mee scoort, …” Let op het een neoliberaal wezensvreemd begrip als “loyaliteit” (hoeveel kost een kilootje loyaliteit? kan dus niet). Verderop heeft Colijn het over “de financiële lens” en “niet primair veiligheidspolitiek, maar budgettair of bedrijfsvoeringstechnisch. Dat tekent de tijdgeest en verraadt de macht van Den Haag …” Tja, die macht vind ik tragisch en pernicieus. Ik lees de passage als: het verraadt de on-macht van de Haagse macht … en dat vind ik gevaarlijk! De tijdgeest is door en door nefast neoliberaal: ieder voor zich en weg met de solidariteit.’

‘Tovenaarsleerlingen op het pluche en achter de knoppen,’ zegt Thijmen, ‘geeft mij geen rustig en veilig gevoel.‘

‘Zet dit vast op onze site,’ zegt Ilham, ‘met vermelding van links naar artikelen. Dan kunnen we het maandag meteen op de werkgroepen bespreken.’

36 Views of Mount Fuji – by Hokusai Katsushika 1760-1849
https://www.artelino.com/articles/hokusai-36-views-fuji.asp

 

NELpuntNL.nl

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zwitsers zeggen per referendum NEEN tegen symboolpolitiek

 

‘De Zwitsers snappen donders goed dat die belasting’hervorming’ een wassen neus is,’ zegt Herre grinnikend, ‘de multinationals blijven hoe dan ook de dienst uitmaken. Met of zonder de zogenaamde belastinghervormingen. Daarom zeiden de meeste Zwitsers: NEEN. Laat Zwitserland gewoon eerlijk oneerlijk blijven en laat de politici ophouden met hun gebakken-lucht-politiek.’

Mieneke: ‘Politici, ook Zwitserse, willen liefst dat iedereen meedoet met de poppenkasterij van oneerlijk oneerlijk zijn, dan laat je je als kiezer medeplichtig maken, maar de Zwitsers trappen er dus niet in. Liever eerlijk oneerlijk. Of ze gelijk hebben.’

*  Vrolijkheid  *

‘Daar komt het wel op neer,’ zegt Zorah: ‘openlijk liegen, is “niet erg” als iedereen weet dat je liegt maar zich erbij neerlegt, omdat iedereen weet dat niemand iets aan de situatie kan veranderen. Het staat politiek correct heel netjes opgeschreven door Renske Heddema in de Trouw van zaterdag 11.02.2017. Alsof met het ondertekenen van een paar papieren de EU-realiteit zou veranderen. ’

Mieneke: ‘De EU (wie is/zijn dat ook weer?) “heeft in 2016 nieuwe regelgeving tegen belastingdumping opgesteld. Vanaf 2019 moeten de EU-landen beginnen met de invoering. Belasting moet worden afgedragen in de landen waar het geld wordt verdiend. Speciale tarieven voor buitenlandse holdings worden aangemerkt als concurrentievervalsing.”
Met andere woorden: de multinationals en hun diefjesmaatjes – daar reken ik ook de draaideur- en lobby-poitici toe – krijgen tot 2019 de tijd om hun “gereedschapskisten” op orde te brengen, waarmee ze deze brave regels doodleuk kunnen omzeilen. Met die fiscale geitenpaadjes waren de graaiende gabbers natuurlijk al lang bezig, want zij wisten vermoedelijk lichtjaren eerder dan de suffe parlementariërs hoe de hazen zouden lopen.’

Herre pakt de krantenpagina en leest voor: ‘ “Het [Zwitserse] parlement wil het akkoord van de burgers voor een herziening van de vennootschapsbelasting. Het gaat om het gelijktrekken van het tarief voor multinationals en voor Zwitserse, plaatsgebonden, bedrijven. Op dit moment kan een multinational worden gepaaid om zich in Zwitserland te vestigen met slecht 5 procent vennootschapsbelasting, terwijl voor een Zwitsers bedrijf tussen de 13 en 24 procent kan gelden, afhankelijk van het kanton. Dat mag niet meer volgens internationale richtlijnen.” ’

‘Ach ja,’ zegt Mieneke, ‘dat is waar ook. Het heeft te maken met de officiële status van Zwitserland als geassocieerd EU-lid. Dat het niet goed gaat met het EU-project van de Brusselse bobo’s is duidelijk. Griekenland zal waarschijnlijk toch uit de euro moeten en de Brussel-bureaucraten schijnen de Oekraïne bij hun EU-club te willen trekken.’

‘Tja, je kunt meneer Poroshenko een protagonist of exponent van de deep state noemen,’ zegt Herre schouderophalend, ‘of je vindt gewoon dat Poroshenko een Oekraïnse mafioso is en geen haar beter dan de Brusselse. Het is een kwestie van etiketteren en framen.’

Zohra valt in: ‘Daarom waarschijnlijk dat de chef van de AIVD van zich laat horen met berichten over Russische en Chinese hackers die Haagse staatsgeheimen willen hacken en Geert Wilders aan de macht helpen. Want een Grexit zal geld kosten en dat geld moet zoals altijd door ons worden opgehoest (extra “besparingen”) en dan is het goed om vast een zondebok-boeman voor de ellende achter de hand te hebben. De Russen en Chinezen zijn daar exotisch genoeg voor. Doordat de Russen onze systemen hacken, moet Griekenland uit de euro en zijn besparingen nodig. Geen speld tussen te krijgen hoor.’

* Vrolijkheid *

‘Ik hoor het al,’ zegt Herre lachend, ‘jullie hebben weer heel andere frames dan de journalisten die keurige stukjes voor de mainstream media afscheiden. Maar de Zwitsers vertrouwen de Zwitserse politici net zo weinig als wij de Haagse vertrouwen. Sonia die Zwitserse is, zegt, dat de meeste Zwitsers helemaal niet tegen eerlijke belastingheffing zijn, al wordt het wel op die manier geframed door de media, maar dat ze geloven dat deze exercitie waar veel bombarie over wordt gemaakt, een losse flodder is.’

Zohra: ‘Als de Zwitsers JA zeggen tegen de zogenaamde belastinghervormingen dan blijven de multinationals gewoon in Zwitserland, maar onder een ander etiket. De politici kunnen dan zeggen dat de belastingen omhoog moeten, omdat Zwitserland eerlijk wil zijn en door het JA veel multinationals zijn vertrokken – in werkelijkheid blijven die gewoon zaken doen in Zwitserland, maar onder andere namen en andere juridische constructies. De belastingverhogingen kunnen echter politiek beter aan de Zwitser worden gebracht.’

‘Zeggen de Zwitsers NEEN tegen de cosmetische operatie dan zullen de belastingen vermoedelijk ook omhoog geschroefd worden,’ zegt Mieneke, ‘maar dan is de EU de boosdoener. De politici kunnen de belastingen met een NEEN vermoedelijk niet meteen hoog opschroeven want de multinationals blijven immers. De positie van Zwitserland met betrekking tot de EU zal ook niet veranderen want de Brusselse bobo’s en de Bernse bobo’s hebben elkaar gewoon veel te hard nodig. Per saldo zal er veel lucht verplaatst worden en dat is “werk” voor de beroepspolitici, maar er zal wezenlijk niet veel veranderen. Oude wijn in nieuwe zakken.’

Zohra: ‘Het cynische vind ik dat de volksverlakkerij openlijk gebeurt, want ook de Zwitserse politici hebben parallel aan die ethische wet een “gereedschapskist” ontworpen die de wet neutraliseert.’ Ze leest voor: ‘ “De belastingtarieven voor de multinationals moeten omhoog, en die van het lokale bedrijfsleven omlaag. Omdat dat tot een exodus van buitenlandse holdings zou leiden, ontwierp het parlement tegelijkertijd een ‘gereedschapskist’ met compensatiemaatregelen waaruit de kantons kunnen putten om de multinationals binnen hun grenzen te houden. Want aftrekposten creëren, dat mag wel.”
Dus de Zwitserse parlementariërs bedotten de burger openlijk – net als de EU-parlementariërs doen. De burgers weten dat eigenlijk ook wel, maar wat moeten ze?‘

Trouw: “Landen als Nederland en België kennen nu al aftrekposten voor intellectueel eigendom die ook in de Zwitserse gereedschapskist zitten. Dus uniek is het gereedschapskistje niet. En het Verenigd Koninkrijk zal na de Brexit het nodige doen om internationale holdings fiscaal te lokken met lagere belastingtarieven.”

Herre is van mening dat de voornaamste drijfveer van de Zwitserse politici  die vóór deze ethische wet ijveren, lijkt te zijn: de schijn ophouden dat zij nog bepalen hoe het er in Zwitserland aan toe gaat, terwijl voor iedereen duidelijk is dat de banken en multinationals de dienst uitmaken. Hij zegt: ‘Het enige wat West-Europese politici nog kunnen doen, is zorgen voor de interne, de nationale, (her-)verdeling van zoet en zuur. Op dat vlak zouden neoliberale politici en sociaaldemocraten met elkaar moeten concurreren. Maar helaas … tenminste de Nederlandse sociaaldemocraten zijn nep-sociaaldemocraten gebleken, die collaboreren met de neo-liberalen.’

‘De Zwitserse sociaaldemocraten zijn dan toch heel anders,’ zegt Zohra, ‘want als we het FD mogen geloven, ijveren die wèl voor het burgerbelang. ’ Ze leest voor uit de FD-tekst: ‘ “De [Zwitserse] sociaaldemocraten zijn de motor achter de nee-stem. Zij vrezen dat de kantons het niet aandurven om de tarieven voor de multinationals te verlagen. In plaats daarvan gaat de belasting voor de lokale bedrijven omlaag, en dat zou leiden tot stevige bezuinigingen, zo is hun verhaal, waarvoor kennelijk veel kiezers gevoelig waren.
Andere critici wezen op de nieuwe ontsnappingsroutes die het voorstel bood aan bedrijven. Zo zouden er speciale aftrekposten komen voor bijvoorbeeld onderzoekskosten en patentkosten.” Kortom: waar gaat het eigenlijk over en wiens belangen zouden in Zwitserland met deze wet hoofdzakelijk gediend worden?’

‘Ik kan de redenering van het FD op veel punten niet volgen,’ zegt Herre met een treurig gezicht, ‘kun je nagaan hoe labyrinthisch die fiscale wetgeving moet zijn! Maar dat het een politieke fopspeen is, moge duidelijk zijn.’

Mieneke: ‘Sonia zegt precies hetzelfde als de Stefan Miller uit het Trouw-artikel: de gewone Zwitser snapt niets meer van de wet en dus stemt hij tegen, want het zou dom zijn om vóór iets te stemmen dat je niet begrijpt. Goed dat ze in Zwitserland het referendum  hebben!’ Ze leest voor: ‘ ” …  de wet is zo complex geworden, dat de Zwitsers er niet veel meer van snappen. “Het is iets voor  accountants en belastingconsulenten”, zegt Stefan Miller (55), een leraar die ‘nee’ gaat stemmen. “Wat ik helemaal fout vind, is dat de minister van financiën Ueli Maurer voortdurend dreigt met doemscenario’s als het volk nee zegt.”
Minister Maurer zal vast andere belangen meewegen dan uitsluitend het belang van de Zwitserse bevolking , want voor Ueli Maurer betekent “het Project Europa” op de eerste plaats een carrière, net als voor de meeste beroepspolitici.’

‘Het Zwitserse referendum werkt weer perfect,’  constateert Zorah: ‘Wanneer politici niet duidelijk kunnen maken waarom ze iets wel of niet willen, dan zeggen de kiezers: terug naar je tekentafel en probeer het maar opnieuw. Niks geen geitenpaadjes buiten of naast het democratische pad!’

Herre geeft haar met de elleboog een speels zetje in de zij en zegt: ‘Ho, ho, ons Oekraïne-referendum is nu al een klassiek schoolvoorbeeld van neoliberale visieloze toekomstbestendige politiek! Wedden dat de VVD van meneer Rutte er héél veel stemmen mee scoort!’

 * Hilariteit *

‘Herre formuleert het zijn “eerlijk oneerljk / oneerlijk oneerlijk” net als de sociologieprofessor Willem Schinkel over Trump, in de NRC van zaterdag 11 februari,’ zegt Zorah. ‘Schinkel schrijft dat Trump de waarheid liegt. Schinkel gaat op het eind volgens mij de mist in met zijn paradoxen, maar de strekking van zijn artikel klopt met hoe wij erover denken: er bestaat geen politiek links, rechts of midden meer in de conventionele zin van het woord. Volgens de main stream media zijn Trump, Le Pen, Petry, Wilders en die andere tegendraadse politici, populistische antidemocraten. Ik vind de rest van de politici, het hele politieke establishment dus, met inbegrip van de zich als socialisten of sociaaldemocraten afficherende clubs, neoliberale antidemocraten.’

Mieneke: ‘Inderdaad. Het is van de hond of van de kat gebeten worden, the devil and the deep blue see …. van de regen in de harde drup, out of the frying pan into the fire …’

‘Zet de link naar het stuk van Willem Schinkel maar bij deze posting,’ zegt Herre, ‘de professor zet het allemaal nog eens op een rijtje en hij mag het als professor van de NRC als opiniestuk plaatsen. Bovendien schrijft Schinkel in eerste instantie en op het oog over Amerika en Trump, maar het gaat net zo goed over West-Europa. Mensen stemmen op Trump of op Marine le Pen of op Geert Wilders omdat ze wanhopig te kennen willen geven dat het anders moet. Niemand gelooft dat Wilders, Le Pen of Frauke Petry het voor de gewone man opnemen, maar men wil dat het roer omgaat, hoe dan ook.’

Mieneke: ‘Gaan jullie op 15 maart stemmen en op wie gaan jullie stemmen? Ik twijfel nog steeds tussen de PVV of niet gaan stemmen.’

‘Andere smaken zijn er ook voor mij niet,’ zegt Zorah: ‘niet-stemmen of op Wilders stemmen. Brrrrr….. bij de gedachte aan het laatste lopen rillingen me over het lijf. Ik denk dat ik toch maar weer niet ga stemmen.’

Herre haalt diep adem en zegt: ‘Ik ga PVV stemmen en dat vind ik verschrikkelijk. Ik zag de VVD’er Rutte onlangs weer eens op de buis en wist zeker dat van die man en zijn soortgenoten voor ons geen heil valt te verwachten. Dus het wordt dit keer de PVV. Laat die andere paljassen maar kleur bekennen en de PVV boycotten. Dan kunnen de journailleurs hun sleetse treurzangen over de teloorgang van onze democratie weer uit de kast halen. Bah! Doodzonde, want we komen er geen steek verder mee.’

Renske Heddema: ‘Zwitsers spreken zich uit over hervorming belasting’  /  Trouw, zaterdag 11 februari 2017

Fin. Dagblad

Willem Schinkel: ‘Trump liegt en spreekt de waarheid’ / NRC zaterdag 11 februari 2017

 
Leave a comment

Posted by on februari 16, 2017 in banken, Europa, framing, geld, neoliberalisme

 

Tags: , , , , , , , ,

Insiders, incrowd, incest en inteelt in de politiek

‘Ik ga die Trump steeds interessanter vinden,’ zegt Karina,’nu heeft hij opschudding teweeggebracht bij de incrowd van het Amerikaanse militaire-politieke establishment door hun exponenten niet vanzelfsprekend toegang te geven tot zittingen van de Nationale Amerikaanse veiligheidsraad. Leuk!’
Ze leest voor van de Trouw pagina: ‘ “ …  wie mogen er rond de tafel zitten als de Nationale Veiligheidsraad van de VS bijeenkomt om de president te adviseren? Elke president mag dat zelf bedenken. En wat Donald Trump bedacht was: zijn adviseur Stephen Bannon moet daar absoluut bij zijn, maar de voorzitter van de verenigde chefs van staven, de hoogste militaire adviseur van de president, neuh. En de directeur voor de nationale inlichtingendiensten? Ook niet altijd. Die twee werden geschrapt uit de lijst van vaste leden en komen alleen nog op uitnodiging. Maar voor de blanke nationalist en voormalige uitgever van de rechtse website Breitbart is er wel een vaste stoel.”

Hopla! Steve Bannon van Breitbart! Aanpakken luitjes!’ Ze kijkt lachend op.

‘Tja, Stephen Bannon en Breitbart,’ zegt Ilham met een grijns, ‘dat is voor echte Washington inner circle Amerikanen nog erger dan het Russische Sputnik bezoeken en af en toe de Pravda lezen. Het hele establishment in de gordijnen, want ze mogen niet meer aanzitten bij een club die hen van status en prestige voorziet. Ai! dat doet zeer hoor!’

Karina: ‘Van de ene dag op de andere zijn ze van insider tot outsider gebombardeerd, dat zal voor deze mensen slikken zijn. Hun hele leven draait om zulke “lidmaatschappen” en de tijd die je moet wachten voordat je toegang tot de Opperbevelhebber krijgt.’

‘Ze vertegenwoordigen en behartigen belangen,’ zegt Ilham, ‘vergeet dat niet. Het is keiharde business. Statusverlies, scheelt in earning opportunity. Dat doet Breitbart natuurlijk ook. Eigenlijk is het niet meer dan logisch wat Trump doet: de media bepalen waarover wordt geschreven en hoe, dus kiest Trump die media mensen die hem en zijn club gunstig afbeelden. So what is the fuss? Trump is de baas en hij bepaalt tot op grote hoogte wat er gebeurt. Je zult zien dat de meesten na een tijdje eieren voor hun geld kiezen en bijdraaien. Dat soort lieden weet aan welke kan hun boterham is beboterd en belegd.’

‘Ik vergelijk het met de Nederlandse PvdA’ers,’ zegt Karina, ‘die kropen bij de neoliberalen van Rutte op schoot, want er moesten plucheplekken worden verdeeld en dan spelen overtuigingen een secundaire rol. Nu proberen zowel de PvdA als D66 zich als progressief and pro the people te afficheren. Er stond een goed stuk in de Trouw van zaterdag 28 januari van ene Bob de Ruijter (“Mea culpa”) een politicoloog die voor de PvdA en D66 heeft gewerkt en dus in de politieke keuken heeft gestaan.’

Ze pakt de Trouw van zaterdag erbij en leest voor:

‘ “Eind jaren tachtig, toen ik [Bob de Ruiter] werkte voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA was de boodschap al: Europa zal niet zijn of het zal sociaal zijn. Dus geen beleidsconcurrentie waardoor lonen onder druk komen. En laat dat nou precies zijn wat er gebeurde in de jaren die volgden. Asscher is dus wel rijkelijk laat en mogelijk te laat.

Intussen heeft D66-leider Alexander Pechtold de maakbaarheidsgedachte herontdekt en voert nu campagne met, zo las ik in een ledenbrief, ‘het meest progressieve verkiezingsprogramma ooit’. Dat laatste waag ik te betwijfelen. Maar toegegeven: gelet op waar hij vandaan komt – met zijn gedram op versobering van de sociale zekerheid stond hij rechts van de VVD – is zijn zwenking naar links groter dan welke draai van zijn voorgangers ook.”

Veel mensen weten dit niet meer en die laten zich opnieuw bij de neus nemen door de PvdA en D66. Dat voorkomt Donald Trump met zijn shock therapie wel. Door met schokeffecten te werken. In Nederland gaat iedereen en alles opnieuw vormeloos, amorf, in elkaar over en dreigt alles bij het oude te blijven. Haagse groupthink, incest en inteelt.’

‘Af en toe schudt Wilders de zaak op, maar die maakt geen serieuze politiek,’  zegt Ilham. ‘Ga even door met Nederland en wat daar in deze Trouw over staat, want pal onder dat stuk van De Ruiter staat een commentaar van hoofdredacteur Cees van der Laan. En, waar gaat dat over?’

‘O ja!,’ roept Karina, ‘daar hadden mijn pupillen het gisteren over. Het gaat over uitspraken van “populisten” over het uitzetten van “beroepsmoslims” in De Balie (Amsterdam) en Van der Laan schrijft o.a.: “ Politici, onder wie PvdA-lijsttrekker Asscher, reageerden geschokt op het debat in De Balie, de Amsterdamse gemeenteraad stelde vragen en de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren [D66] achtte het voorstelbaar dat hier sprake was van discriminatie van een geloofsgroep. Het is niet uitgesloten dat er aangifte wordt gedaan.”
Karina: ‘Mijn pupillen dropen van minachting voor de houding van Asscher en D66-mevrouw Ollongren: “geschokt” en “aangifte doen,” ja, ja. Schijnheilig politiek correct, vonden ze het. Weet je wat ik opmerk, dat zo’n houding als van PvdA’er Asscher en D66-ger Ollongren antipathie oproept jegens hen. Veel van mijn pupillen zeiden: deze mensen hebben ons land mede in de soep gedraaid met hun neoliberale politiek en tegen Wilders stellen ze zich met betrekking tot moslims plotseling weer keurig kleinburgerlijk op. Om te kotsen, zeiden er een paar zelfs. Neen, dat was niet mis hoor.’

Ilham: ‘Terwijl Ollongren en Asscher dingen zeggen, die op zich fatsoenlijk zijn. Maar hun selectieve  timing van locatie en tijdstip wekt steeds meer wrevel en aversie. Dat bespeur ik steeds vaker, ja. De Ruiter zegt het in Trouw recht voor zijn raap: “Daarom moeten Asscher en Pechtold erkennen dat het neoliberale beleid waarin zij zijn meegegaan of zelfs voorop hebben gelopen, tot grote problemen heeft geleid. Zij springen echter gemakkelijker over hun schaduw dan over hun torenhoge ego.” Dat ego van die lui, is inderdaad beangstigend, polder-narcisten. Trump heeft ook een groot ego, maar die is president van Amerika. Dit zijn kleine krabbelaars op klompen in de politieke polder die Nederland heet. Dat maakt het tandakken in de schijnwerpers, met onderwerpen die hun kracht en kunnen verre te boven gaan, nog veel gênanter.’

Karina: ‘Pechtold wil (ze willen altijd iets, want willen kost niets en iedereen vergeet het zo weer) nu opeens een onderzoek naar marktwerking in de zorg. Tja, de verkiezingen naderen en dan passen ze hun slogans aan.’ Ze leest weer voor uit het stuk van Bas den Hond: ‘ “ In het Witte Huis van Trump gaan gevestigde noties over hoe je het land moet regeren juist met een grote zwaai het raam uit.” Je zou haast geneigd zijn te zeggen: beroerder kan het nooit worden, hoogstens beroerd op een andere manier.’

Ilham: ‘Het artikel van Robert Mead in Foreign Affairs vind ik een verademing. Zorg eerst voor orde in eigen huis, zorg voor je kiezers. Je moet natuurlijk in de gaten houden wat er in de grote wereld gebeurt, maar ga niet primair voor eigen glorie op buitenlandse podia. Ik heb mijn pupillen aangeraden Mead te lezen. Ik neem Meads apologetische draai ten behoeve van Trump via Jackson, op de koop toe. Desnoods. Om het verhaal als drager van de boodschap en het argument op te vijzelen, mag Mead van mij Trump aan Jackson koppelen.
Laat al die Haagse politieke haantjes met hun gewichtige uitspraken over geopolitieke thema’s zoals klimaatverandering en die eeuwige mantra over “de Verlichting” maar eerst aandacht besteden aan onze woningnood in Nederland, daar kunnen ze wel degelijk wat aan doen, maar dat is ver beneden hun waardigheid.’

Karina: ‘In feite gaan ze in Den Haag, onder die kaasstolp,  gewoon op de oude voet verder: laat het neoliberale water over Gods neoliberale akker stromen en stem vóór alle woon- en huisvestingwetten van de VVD’er Stef Blok. Ongelooflijk toch? Wónen, dat interesseert de Haagse pipo’s blijkbaar geen zier!’

Ilham: ‘En dan onze pensioenen. Daar is van alles mee loos, maar daar kunnen ze in Den Haag niks meer aan doen, want dat beslist de neoliberale financiële mafia ntussen. Omdat de politieke pipo’s niet begrepen wat er hun neuzen gebeurde, of zich lieten paaien en omkopen. Onze pensioenen zijn en worden verkwanseld door dezelfde politici die zich nu, vlak voor verkiezingen, plosteling enorm betrokken tonen bij de Nederlandse kiezer. Alsof Geert Wilders het grootste gevaar is, in plaats van labbekakkige pluchklevers van oudsher.’

Bob de Ruiter: ‘Mea culpa. Dat willen de keizers graag horen’ / dagblad Trouw, za. 28 januari 2017, opinie p. 26

Walter Russell Mead: ‘The Jacksonian Revolt. American Populism and the Liberal Order’  /  Foreign Affairs, 20 januari 2017

Cees van der Laan (hoofdredacteur Trouw): ‘Het debat mag niet verder opschuiven’ /  dagblad Trouw, za. 28 januari 2017, opinie p. 26

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4360235/2016/08/18/Trumps-nieuwe-campagneleider-houdt-van-harde-confrontaties.dhtml

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/22/zo-veroverde-een-radicale-website-het-witte-huis-5391201-a1532943

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , ,