RSS

Tag Archives: populisme

Zwitsers zeggen per referendum NEEN tegen symboolpolitiek

 

‘De Zwitsers snappen donders goed dat die belasting’hervorming’ een wassen neus is,’ zegt Herre grinnikend, ‘de multinationals blijven hoe dan ook de dienst uitmaken. Met of zonder de zogenaamde belastinghervormingen. Daarom zeiden de meeste Zwitsers: NEEN. Laat Zwitserland gewoon eerlijk oneerlijk blijven en laat de politici ophouden met hun gebakken-lucht-politiek.’

Mieneke: ‘Politici, ook Zwitserse, willen liefst dat iedereen meedoet met de poppenkasterij van oneerlijk oneerlijk zijn, dan laat je je als kiezer medeplichtig maken, maar de Zwitsers trappen er dus niet in. Liever eerlijk oneerlijk. Of ze gelijk hebben.’

*  Vrolijkheid  *

‘Daar komt het wel op neer,’ zegt Zorah: ‘openlijk liegen, is “niet erg” als iedereen weet dat je liegt maar zich erbij neerlegt, omdat iedereen weet dat niemand iets aan de situatie kan veranderen. Het staat politiek correct heel netjes opgeschreven door Renske Heddema in de Trouw van zaterdag 11.02.2017. Alsof met het ondertekenen van een paar papieren de EU-realiteit zou veranderen. ’

Mieneke: ‘De EU (wie is/zijn dat ook weer?) “heeft in 2016 nieuwe regelgeving tegen belastingdumping opgesteld. Vanaf 2019 moeten de EU-landen beginnen met de invoering. Belasting moet worden afgedragen in de landen waar het geld wordt verdiend. Speciale tarieven voor buitenlandse holdings worden aangemerkt als concurrentievervalsing.”
Met andere woorden: de multinationals en hun diefjesmaatjes – daar reken ik ook de draaideur- en lobby-poitici toe – krijgen tot 2019 de tijd om hun “gereedschapskisten” op orde te brengen, waarmee ze deze brave regels doodleuk kunnen omzeilen. Met die fiscale geitenpaadjes waren de graaiende gabbers natuurlijk al lang bezig, want zij wisten vermoedelijk lichtjaren eerder dan de suffe parlementariërs hoe de hazen zouden lopen.’

Herre pakt de krantenpagina en leest voor: ‘ “Het [Zwitserse] parlement wil het akkoord van de burgers voor een herziening van de vennootschapsbelasting. Het gaat om het gelijktrekken van het tarief voor multinationals en voor Zwitserse, plaatsgebonden, bedrijven. Op dit moment kan een multinational worden gepaaid om zich in Zwitserland te vestigen met slecht 5 procent vennootschapsbelasting, terwijl voor een Zwitsers bedrijf tussen de 13 en 24 procent kan gelden, afhankelijk van het kanton. Dat mag niet meer volgens internationale richtlijnen.” ’

‘Ach ja,’ zegt Mieneke, ‘dat is waar ook. Het heeft te maken met de officiële status van Zwitserland als geassocieerd EU-lid. Dat het niet goed gaat met het EU-project van de Brusselse bobo’s is duidelijk. Griekenland zal waarschijnlijk toch uit de euro moeten en de Brussel-bureaucraten schijnen de Oekraïne bij hun EU-club te willen trekken.’

‘Tja, je kunt meneer Poroshenko een protagonist of exponent van de deep state noemen,’ zegt Herre schouderophalend, ‘of je vindt gewoon dat Poroshenko een Oekraïnse mafioso is en geen haar beter dan de Brusselse. Het is een kwestie van etiketteren en framen.’

Zohra valt in: ‘Daarom waarschijnlijk dat de chef van de AIVD van zich laat horen met berichten over Russische en Chinese hackers die Haagse staatsgeheimen willen hacken en Geert Wilders aan de macht helpen. Want een Grexit zal geld kosten en dat geld moet zoals altijd door ons worden opgehoest (extra “besparingen”) en dan is het goed om vast een zondebok-boeman voor de ellende achter de hand te hebben. De Russen en Chinezen zijn daar exotisch genoeg voor. Doordat de Russen onze systemen hacken, moet Griekenland uit de euro en zijn besparingen nodig. Geen speld tussen te krijgen hoor.’

* Vrolijkheid *

‘Ik hoor het al,’ zegt Herre lachend, ‘jullie hebben weer heel andere frames dan de journalisten die keurige stukjes voor de mainstream media afscheiden. Maar de Zwitsers vertrouwen de Zwitserse politici net zo weinig als wij de Haagse vertrouwen. Sonia die Zwitserse is, zegt, dat de meeste Zwitsers helemaal niet tegen eerlijke belastingheffing zijn, al wordt het wel op die manier geframed door de media, maar dat ze geloven dat deze exercitie waar veel bombarie over wordt gemaakt, een losse flodder is.’

Zohra: ‘Als de Zwitsers JA zeggen tegen de zogenaamde belastinghervormingen dan blijven de multinationals gewoon in Zwitserland, maar onder een ander etiket. De politici kunnen dan zeggen dat de belastingen omhoog moeten, omdat Zwitserland eerlijk wil zijn en door het JA veel multinationals zijn vertrokken – in werkelijkheid blijven die gewoon zaken doen in Zwitserland, maar onder andere namen en andere juridische constructies. De belastingverhogingen kunnen echter politiek beter aan de Zwitser worden gebracht.’

‘Zeggen de Zwitsers NEEN tegen de cosmetische operatie dan zullen de belastingen vermoedelijk ook omhoog geschroefd worden,’ zegt Mieneke, ‘maar dan is de EU de boosdoener. De politici kunnen de belastingen met een NEEN vermoedelijk niet meteen hoog opschroeven want de multinationals blijven immers. De positie van Zwitserland met betrekking tot de EU zal ook niet veranderen want de Brusselse bobo’s en de Bernse bobo’s hebben elkaar gewoon veel te hard nodig. Per saldo zal er veel lucht verplaatst worden en dat is “werk” voor de beroepspolitici, maar er zal wezenlijk niet veel veranderen. Oude wijn in nieuwe zakken.’

Zohra: ‘Het cynische vind ik dat de volksverlakkerij openlijk gebeurt, want ook de Zwitserse politici hebben parallel aan die ethische wet een “gereedschapskist” ontworpen die de wet neutraliseert.’ Ze leest voor: ‘ “De belastingtarieven voor de multinationals moeten omhoog, en die van het lokale bedrijfsleven omlaag. Omdat dat tot een exodus van buitenlandse holdings zou leiden, ontwierp het parlement tegelijkertijd een ‘gereedschapskist’ met compensatiemaatregelen waaruit de kantons kunnen putten om de multinationals binnen hun grenzen te houden. Want aftrekposten creëren, dat mag wel.”
Dus de Zwitserse parlementariërs bedotten de burger openlijk – net als de EU-parlementariërs doen. De burgers weten dat eigenlijk ook wel, maar wat moeten ze?‘

Trouw: “Landen als Nederland en België kennen nu al aftrekposten voor intellectueel eigendom die ook in de Zwitserse gereedschapskist zitten. Dus uniek is het gereedschapskistje niet. En het Verenigd Koninkrijk zal na de Brexit het nodige doen om internationale holdings fiscaal te lokken met lagere belastingtarieven.”

Herre is van mening dat de voornaamste drijfveer van de Zwitserse politici  die vóór deze ethische wet ijveren, lijkt te zijn: de schijn ophouden dat zij nog bepalen hoe het er in Zwitserland aan toe gaat, terwijl voor iedereen duidelijk is dat de banken en multinationals de dienst uitmaken. Hij zegt: ‘Het enige wat West-Europese politici nog kunnen doen, is zorgen voor de interne, de nationale, (her-)verdeling van zoet en zuur. Op dat vlak zouden neoliberale politici en sociaaldemocraten met elkaar moeten concurreren. Maar helaas … tenminste de Nederlandse sociaaldemocraten zijn nep-sociaaldemocraten gebleken, die collaboreren met de neo-liberalen.’

‘De Zwitserse sociaaldemocraten zijn dan toch heel anders,’ zegt Zohra, ‘want als we het FD mogen geloven, ijveren die wèl voor het burgerbelang. ’ Ze leest voor uit de FD-tekst: ‘ “De [Zwitserse] sociaaldemocraten zijn de motor achter de nee-stem. Zij vrezen dat de kantons het niet aandurven om de tarieven voor de multinationals te verlagen. In plaats daarvan gaat de belasting voor de lokale bedrijven omlaag, en dat zou leiden tot stevige bezuinigingen, zo is hun verhaal, waarvoor kennelijk veel kiezers gevoelig waren.
Andere critici wezen op de nieuwe ontsnappingsroutes die het voorstel bood aan bedrijven. Zo zouden er speciale aftrekposten komen voor bijvoorbeeld onderzoekskosten en patentkosten.” Kortom: waar gaat het eigenlijk over en wiens belangen zouden in Zwitserland met deze wet hoofdzakelijk gediend worden?’

‘Ik kan de redenering van het FD op veel punten niet volgen,’ zegt Herre met een treurig gezicht, ‘kun je nagaan hoe labyrinthisch die fiscale wetgeving moet zijn! Maar dat het een politieke fopspeen is, moge duidelijk zijn.’

Mieneke: ‘Sonia zegt precies hetzelfde als de Stefan Miller uit het Trouw-artikel: de gewone Zwitser snapt niets meer van de wet en dus stemt hij tegen, want het zou dom zijn om vóór iets te stemmen dat je niet begrijpt. Goed dat ze in Zwitserland het referendum  hebben!’ Ze leest voor: ‘ ” …  de wet is zo complex geworden, dat de Zwitsers er niet veel meer van snappen. “Het is iets voor  accountants en belastingconsulenten”, zegt Stefan Miller (55), een leraar die ‘nee’ gaat stemmen. “Wat ik helemaal fout vind, is dat de minister van financiën Ueli Maurer voortdurend dreigt met doemscenario’s als het volk nee zegt.”
Minister Maurer zal vast andere belangen meewegen dan uitsluitend het belang van de Zwitserse bevolking , want voor Ueli Maurer betekent “het Project Europa” op de eerste plaats een carrière, net als voor de meeste beroepspolitici.’

‘Het Zwitserse referendum werkt weer perfect,’  constateert Zorah: ‘Wanneer politici niet duidelijk kunnen maken waarom ze iets wel of niet willen, dan zeggen de kiezers: terug naar je tekentafel en probeer het maar opnieuw. Niks geen geitenpaadjes buiten of naast het democratische pad!’

Herre geeft haar met de elleboog een speels zetje in de zij en zegt: ‘Ho, ho, ons Oekraïne-referendum is nu al een klassiek schoolvoorbeeld van neoliberale visieloze toekomstbestendige politiek! Wedden dat de VVD van meneer Rutte er héél veel stemmen mee scoort!’

 * Hilariteit *

‘Herre formuleert het zijn “eerlijk oneerljk / oneerlijk oneerlijk” net als de sociologieprofessor Willem Schinkel over Trump, in de NRC van zaterdag 11 februari,’ zegt Zorah. ‘Schinkel schrijft dat Trump de waarheid liegt. Schinkel gaat op het eind volgens mij de mist in met zijn paradoxen, maar de strekking van zijn artikel klopt met hoe wij erover denken: er bestaat geen politiek links, rechts of midden meer in de conventionele zin van het woord. Volgens de main stream media zijn Trump, Le Pen, Petry, Wilders en die andere tegendraadse politici, populistische antidemocraten. Ik vind de rest van de politici, het hele politieke establishment dus, met inbegrip van de zich als socialisten of sociaaldemocraten afficherende clubs, neoliberale antidemocraten.’

Mieneke: ‘Inderdaad. Het is van de hond of van de kat gebeten worden, the devil and the deep blue see …. van de regen in de harde drup, out of the frying pan into the fire …’

‘Zet de link naar het stuk van Willem Schinkel maar bij deze posting,’ zegt Herre, ‘de professor zet het allemaal nog eens op een rijtje en hij mag het als professor van de NRC als opiniestuk plaatsen. Bovendien schrijft Schinkel in eerste instantie en op het oog over Amerika en Trump, maar het gaat net zo goed over West-Europa. Mensen stemmen op Trump of op Marine le Pen of op Geert Wilders omdat ze wanhopig te kennen willen geven dat het anders moet. Niemand gelooft dat Wilders, Le Pen of Frauke Petry het voor de gewone man opnemen, maar men wil dat het roer omgaat, hoe dan ook.’

Mieneke: ‘Gaan jullie op 15 maart stemmen en op wie gaan jullie stemmen? Ik twijfel nog steeds tussen de PVV of niet gaan stemmen.’

‘Andere smaken zijn er ook voor mij niet,’ zegt Zorah: ‘niet-stemmen of op Wilders stemmen. Brrrrr….. bij de gedachte aan het laatste lopen rillingen me over het lijf. Ik denk dat ik toch maar weer niet ga stemmen.’

Herre haalt diep adem en zegt: ‘Ik ga PVV stemmen en dat vind ik verschrikkelijk. Ik zag de VVD’er Rutte onlangs weer eens op de buis en wist zeker dat van die man en zijn soortgenoten voor ons geen heil valt te verwachten. Dus het wordt dit keer de PVV. Laat die andere paljassen maar kleur bekennen en de PVV boycotten. Dan kunnen de journailleurs hun sleetse treurzangen over de teloorgang van onze democratie weer uit de kast halen. Bah! Doodzonde, want we komen er geen steek verder mee.’

 

Renske Heddema: ‘Zwitsers spreken zich uit over hervorming belasting’  /  Trouw, zaterdag 11 februari 2017

Fin. Dagblad

Willem Schinkel: ‘Trump liegt en spreekt de waarheid’ / NRC zaterdag 11 februari 2017

 
Leave a comment

Posted by on februari 16, 2017 in banken, Europa, framing, geld, neoliberalisme

 

Tags: , , , , , , , ,

Insiders, incrowd, incest en inteelt in de politiek

‘Ik ga die Trump steeds interessanter vinden,’ zegt Karina,’nu heeft hij opschudding teweeggebracht bij de incrowd van het Amerikaanse militaire-politieke establishment door hun exponenten niet vanzelfsprekend toegang te geven tot zittingen van de Nationale Amerikaanse veiligheidsraad. Leuk!’
Ze leest voor van de Trouw pagina: ‘ “ …  wie mogen er rond de tafel zitten als de Nationale Veiligheidsraad van de VS bijeenkomt om de president te adviseren? Elke president mag dat zelf bedenken. En wat Donald Trump bedacht was: zijn adviseur Stephen Bannon moet daar absoluut bij zijn, maar de voorzitter van de verenigde chefs van staven, de hoogste militaire adviseur van de president, neuh. En de directeur voor de nationale inlichtingendiensten? Ook niet altijd. Die twee werden geschrapt uit de lijst van vaste leden en komen alleen nog op uitnodiging. Maar voor de blanke nationalist en voormalige uitgever van de rechtse website Breitbart is er wel een vaste stoel.”

Hopla! Steve Bannon van Breitbart! Aanpakken luitjes!’ Ze kijkt lachend op.

‘Tja, Stephen Bannon en Breitbart,’ zegt Ilham met een grijns, ‘dat is voor echte Washington inner circle Amerikanen nog erger dan het Russische Sputnik bezoeken en af en toe de Pravda lezen. Het hele establishment in de gordijnen, want ze mogen niet meer aanzitten bij een club die hen van status en prestige voorziet. Ai! dat doet zeer hoor!’

Karina: ‘Van de ene dag op de andere zijn ze van insider tot outsider gebombardeerd, dat zal voor deze mensen slikken zijn. Hun hele leven draait om zulke “lidmaatschappen” en de tijd die je moet wachten voordat je toegang tot de Opperbevelhebber krijgt.’

‘Ze vertegenwoordigen en behartigen belangen,’ zegt Ilham, ‘vergeet dat niet. Het is keiharde business. Statusverlies, scheelt in earning opportunity. Dat doet Breitbart natuurlijk ook. Eigenlijk is het niet meer dan logisch wat Trump doet: de media bepalen waarover wordt geschreven en hoe, dus kiest Trump die media mensen die hem en zijn club gunstig afbeelden. So what is the fuss? Trump is de baas en hij bepaalt tot op grote hoogte wat er gebeurt. Je zult zien dat de meesten na een tijdje eieren voor hun geld kiezen en bijdraaien. Dat soort lieden weet aan welke kan hun boterham is beboterd en belegd.’

‘Ik vergelijk het met de Nederlandse PvdA’ers,’ zegt Karina, ‘die kropen bij de neoliberalen van Rutte op schoot, want er moesten plucheplekken worden verdeeld en dan spelen overtuigingen een secundaire rol. Nu proberen zowel de PvdA als D66 zich als progressief and pro the people te afficheren. Er stond een goed stuk in de Trouw van zaterdag 28 januari van ene Bob de Ruijter (“Mea culpa”) een politicoloog die voor de PvdA en D66 heeft gewerkt en dus in de politieke keuken heeft gestaan.’

Ze pakt de Trouw van zaterdag erbij en leest voor:

‘ “Eind jaren tachtig, toen ik [Bob de Ruiter] werkte voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA was de boodschap al: Europa zal niet zijn of het zal sociaal zijn. Dus geen beleidsconcurrentie waardoor lonen onder druk komen. En laat dat nou precies zijn wat er gebeurde in de jaren die volgden. Asscher is dus wel rijkelijk laat en mogelijk te laat.

Intussen heeft D66-leider Alexander Pechtold de maakbaarheidsgedachte herontdekt en voert nu campagne met, zo las ik in een ledenbrief, ‘het meest progressieve verkiezingsprogramma ooit’. Dat laatste waag ik te betwijfelen. Maar toegegeven: gelet op waar hij vandaan komt – met zijn gedram op versobering van de sociale zekerheid stond hij rechts van de VVD – is zijn zwenking naar links groter dan welke draai van zijn voorgangers ook.”

Veel mensen weten dit niet meer en die laten zich opnieuw bij de neus nemen door de PvdA en D66. Dat voorkomt Donald Trump met zijn shock therapie wel. Door met schokeffecten te werken. In Nederland gaat iedereen en alles opnieuw vormeloos, amorf, in elkaar over en dreigt alles bij het oude te blijven. Haagse groupthink, incest en inteelt.’

‘Af en toe schudt Wilders de zaak op, maar die maakt geen serieuze politiek,’  zegt Ilham. ‘Ga even door met Nederland en wat daar in deze Trouw over staat, want pal onder dat stuk van De Ruiter staat een commentaar van hoofdredacteur Cees van der Laan. En, waar gaat dat over?’

‘O ja!,’ roept Karina, ‘daar hadden mijn pupillen het gisteren over. Het gaat over uitspraken van “populisten” over het uitzetten van “beroepsmoslims” in De Balie (Amsterdam) en Van der Laan schrijft o.a.: “ Politici, onder wie PvdA-lijsttrekker Asscher, reageerden geschokt op het debat in De Balie, de Amsterdamse gemeenteraad stelde vragen en de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren [D66] achtte het voorstelbaar dat hier sprake was van discriminatie van een geloofsgroep. Het is niet uitgesloten dat er aangifte wordt gedaan.”
Karina: ‘Mijn pupillen dropen van minachting voor de houding van Asscher en D66-mevrouw Ollongren: “geschokt” en “aangifte doen,” ja, ja. Schijnheilig politiek correct, vonden ze het. Weet je wat ik opmerk, dat zo’n houding als van PvdA’er Asscher en D66-ger Ollongren antipathie oproept jegens hen. Veel van mijn pupillen zeiden: deze mensen hebben ons land mede in de soep gedraaid met hun neoliberale politiek en tegen Wilders stellen ze zich met betrekking tot moslims plotseling weer keurig kleinburgerlijk op. Om te kotsen, zeiden er een paar zelfs. Neen, dat was niet mis hoor.’

Ilham: ‘Terwijl Ollongren en Asscher dingen zeggen, die op zich fatsoenlijk zijn. Maar hun selectieve  timing van locatie en tijdstip wekt steeds meer wrevel en aversie. Dat bespeur ik steeds vaker, ja. De Ruiter zegt het in Trouw recht voor zijn raap: “Daarom moeten Asscher en Pechtold erkennen dat het neoliberale beleid waarin zij zijn meegegaan of zelfs voorop hebben gelopen, tot grote problemen heeft geleid. Zij springen echter gemakkelijker over hun schaduw dan over hun torenhoge ego.” Dat ego van die lui, is inderdaad beangstigend, polder-narcisten. Trump heeft ook een groot ego, maar die is president van Amerika. Dit zijn kleine krabbelaars op klompen in de politieke polder die Nederland heet. Dat maakt het tandakken in de schijnwerpers, met onderwerpen die hun kracht en kunnen verre te boven gaan, nog veel gênanter.’

Karina: ‘Pechtold wil (ze willen altijd iets, want willen kost niets en iedereen vergeet het zo weer) nu opeens een onderzoek naar marktwerking in de zorg. Tja, de verkiezingen naderen en dan passen ze hun slogans aan.’ Ze leest weer voor uit het stuk van Bas den Hond: ‘ “ In het Witte Huis van Trump gaan gevestigde noties over hoe je het land moet regeren juist met een grote zwaai het raam uit.” Je zou haast geneigd zijn te zeggen: beroerder kan het nooit worden, hoogstens beroerd op een andere manier.’

Ilham: ‘Het artikel van Robert Mead in Foreign Affairs vind ik een verademing. Zorg eerst voor orde in eigen huis, zorg voor je kiezers. Je moet natuurlijk in de gaten houden wat er in de grote wereld gebeurt, maar ga niet primair voor eigen glorie op buitenlandse podia. Ik heb mijn pupillen aangeraden Mead te lezen. Ik neem Meads apologetische draai ten behoeve van Trump via Jackson, op de koop toe. Desnoods. Om het verhaal als drager van de boodschap en het argument op te vijzelen, mag Mead van mij Trump aan Jackson koppelen.
Laat al die Haagse politieke haantjes met hun gewichtige uitspraken over geopolitieke thema’s zoals klimaatverandering en die eeuwige mantra over “de Verlichting” maar eerst aandacht besteden aan onze woningnood in Nederland, daar kunnen ze wel degelijk wat aan doen, maar dat is ver beneden hun waardigheid.’

Karina: ‘In feite gaan ze in Den Haag, onder die kaasstolp,  gewoon op de oude voet verder: laat het neoliberale water over Gods neoliberale akker stromen en stem vóór alle woon- en huisvestingwetten van de VVD’er Stef Blok. Ongelooflijk toch? Wónen, dat interesseert de Haagse pipo’s blijkbaar geen zier!’

Ilham: ‘En dan onze pensioenen. Daar is van alles mee loos, maar daar kunnen ze in Den Haag niks meer aan doen, want dat beslist de neoliberale financiële mafia ntussen. Omdat de politieke pipo’s niet begrepen wat er hun neuzen gebeurde, of zich lieten paaien en omkopen. Onze pensioenen zijn en worden verkwanseld door dezelfde politici die zich nu, vlak voor verkiezingen, plosteling enorm betrokken tonen bij de Nederlandse kiezer. Alsof Geert Wilders het grootste gevaar is, in plaats van labbekakkige pluchklevers van oudsher.’

Bob de Ruiter: ‘Mea culpa. Dat willen de keizers graag horen’ / dagblad Trouw, za. 28 januari 2017, opinie p. 26

Walter Russell Mead: ‘The Jacksonian Revolt. American Populism and the Liberal Order’  /  Foreign Affairs, 20 januari 2017

Cees van der Laan (hoofdredacteur Trouw): ‘Het debat mag niet verder opschuiven’ /  dagblad Trouw, za. 28 januari 2017, opinie p. 26

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4360235/2016/08/18/Trumps-nieuwe-campagneleider-houdt-van-harde-confrontaties.dhtml

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/22/zo-veroverde-een-radicale-website-het-witte-huis-5391201-a1532943

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , ,

Het establishment, desintegreert en destabiliseert …

Je Suis Paris

Leyla vat het samen: “Het establishment desintegreert, waarbij desintegreren betekent: 1) onze maatschappij wordt door het establishment gedesintegreerd (bijvoorbeeld door het ongecontroleerd binnenlaten van grote aantallen vreemdelingen en het voortdurend uitbreiden van de EU) en 2) het establishment lijdt in toenemende mate een zelfstandig bestaan, gaat een eigen leven leiden, dat steeds minder voeling heeft met het brede maatschappelijke gebeuren, zoals de gewone burger dat beleeft, ervaart en ondervindt. Het establishment desintegreert dus zelf.“
Leyla pauzeert even, en vervolgt:  “De tweede vorm van desintegratie uit zich bij de autochtonen (de inheemse) burger door voorkeur uitspreken voor partijen als de PVV (Nederland), Pegida (Duitsland) en Front National (Frankrijk) of door niet meer te stemmen. Bij de allochtonen uit zich het 1) in apathie (vooral onder de eerste generatie immigranten) en 2) in militant optreden (bij de tweede en derde generaties) zoals in Keulen op oudejaarsnacht en afreizen naar strijdtonelen zoals nu in Syrië.”

Taecke: “Voor het werkwoord destabiliseren geldt hetzelfde: het establishment destabiliseert in de overgankelijke en onovergankelijke werkwoordvorm. Het establishment destabiliseert zelf en het establishment destabiliseert de maatschappij. Malika Sorel en vele anderen gebruiken nog het woord ‘elites’, maar wij beschouwen het establishment niet meer als een elite, geen meritocratie van lieden die op grond van verdienste en competentie hun bevoorrechte posities innemen, zoals ooit nog overwegend het geval was,  maar een kleilaag, een leemlaag en een maatschappelijke korst waarvan de leden maatschappelijke vooruitgang eerder frustreren dan dat ze die faciliteren en positief stimuleren. ”

thanksgiving-Vanessa Valadez

“De desintegratie van het establishment is de oorzaak van de maatschappelijke desintegratie en destabilisatie,” zucht Marieke. “Vervolgens onderscheiden we drie integratie-probleem-groepen: 1) allochtone allochtonen (nu vooral instromende Syriërs en andere migranten, die bovendien overwegend moslim zijn), 2) autochtone allochtonen (tweede en derde generatie immigranten vooral Maghrebi, zoals waarschijnlijk in Keulen zal blijken, ook moslims), 3) autochtonen (dus oorspronkelijke ingezetenen van de respectieve landen, meest seculieren).”

“De grootste en gevaarlijkste tweedeling die zich momenteel in rap tempo voltrekt, is die tussen het establishment (de gevestigde orde) en de rest van de maatschappij,” zegt Leyla. “Die des-integratie, het losraken van establishment en de rest, veroorzaakt het uiteenvallen van de respectieve maatschappijen en ook van het aggregaat dat Europa heet, dus de andere desintegraties zijn een logische afgeleide, een automatisch gevolg,  van de basis-desintegratie van de establishments.”

“Inderdaad,” zegt Taecke, “en wij maar ‘hopen’ dat de rellen en Keulen en Zweden rechtstreeks in verband zouden zijn te brengen met leden van de IS, liefst bewijsbaar door IS-infiltranten waren veroorzaakt. Dat zou de zaak een stuk overzichtelijker maken. De onderzoeken in Keulen ontkrachten ons paradigma helaas en de aanslag in Jakarta op 14 januari – vermoedelijk door Indonesische  foto Jakarta_txtIS-franchisers – onderschrijft die ontkrachting. De IS werkt vooralsnog vanuit het patroon: van dik hout zagen we planken, moorden dus. Geen subtiele psychologische oorlogvoering. Wij dachten te euro(pa)-centrisch. Tenminste, vooralsnog. Het kan zijn dat de IS zijn strategie en tactieken in de toekomst bijstelt, natuurlijk.”

“Dat hoeft de IS eigenlijk niet eens te doen,” beweert Marieke, “want het establishment hier, doet het ontregelende werk voor ze. De IS kan zich beperken tot fungeren als katalysator. In bijna alle EU-landen gaat dat op. Je zou de opstanden in Polen en Hongarije tegen de Brussel se bureaucraten kunnen beschouwen als ‘de Europese lente.’ Net zoals het klootjesvolk in Egypte en andere Midden-Oosten landen in opstand kwam tegen het establishment daar, zo komen de Polen en de Hongaren in opstand tegen het Brusselse establishment hier. Het referendum dat we op 6 april 2016 in Nederland houden over het associatieverdrag met de Oekraïne is net zo goed een rebellie tegen dat establishment. Vooral omdat het associatieverdrag al is beklonken door het establishment (dat zich legitieme volksvertegenwoordigers noemt) neemt het symbolische rebelliegehalte toe en de democratische legitimatie erodeert en kalft verder af.”

Leyla: “De IS is een rebellie tegen het religieuze establishment van de Saoedi wahabisten, dus islam-endogeen, maar wel volk tegen het establishment, tegen de Saoedi-Arabische kalief. De IS sticht dus zijn eigen kalifaat. Deze grondvorm ontwaren we overal: wrevel jegens een autoritair establishment, die zich ontlaadt in rebellie. Alleen de invulling, de lading en de uitingsvormen verschillen per regio en per land. Al naar gelang de cultuur en de vigerende institutionele kaders. In Europa werkt de euro inmiddels eerder desintegrerend (centrifugaal) en dus omgekeerd als door de Brusselse bureaucraten werd verwacht, namelijk samenbindend (centripetaal). Brussel heeft met de EU al genoeg integratieproblemen en vergroot die enkel door grote aantallen niet-Europese immigranten (meest moslims) binnen te laten.”

“Hier, in West-Europa, speelt de islam mee als extra desintegratie bevorderend ingrediënt bij de hier gevestigde moslim allochtonen,” zegt Marieke. “De establishments hier zijn nog overwegend samengesteld uit niet-moslim, seculiere, blanke, autochtonen. Dat werkt ook desintegratie-bevorderend. Lees de roman ‘Onderworpen’ van Michel Houellebecq er maar op na.”

“De islam bevordert ook de desintegratie bij autochtonen (de Nederlandse Nederlanders) ,” corrigeert Leyla, “want de islam wordt hoofdzakelijk belichaamd door (allochtone) medeburgers die nog lang niet allemaal tot geïntegreerde burgers kunnen worden gerekend. Ik formuleer het maar als understatement. De grote instroom van vreemde moslims, vergroot het aanwezige ongemak bij de autochtonen, de Nederlandse Nederlanders. Die keren zich af van de establishment politici. Óf ze stemmen op de PVV van Wilders – dat doen in mijn opinie de echte tokkies, de eencelligen –  óf ze stemmen helemaal niet meer. Dat is niet zo vreemd, vind ik.”

Marieke: “Okay, dat komt er bovenop: half- of ongeïntegreerde moslims, dat is dubbelop vreemd en bedreigend. Wat er gebeurt als ongeveer de helft van de kiesgerechtigden niet meer stemt, kunnen we nu, real time, zien in Polen: 37,6 procent beslist wat er daar gebeurt. Of dit slecht of goed is voor Polen, weet ik eigenlijk niet. De PiS van Jaro Kaczinsky heeft in ieder geval een samenhangend programma. Dat heeft Wilders (met opzet) niet, want Wilders wil helemaal niet regeren. Wilders wil alleen pro-fiteren, dus Wilders doet precies dat wat hij ‘de vreemdelingen’ verwijt: profiteren en uitvreten. De meesten van ons stemmen ook niet meer, om de eenvoudige reden dat we niet zouden weten op wie. Wilders is voor ons namelijk geen optie, dus ….?”

“De massa, het volk overal, ook in het rijke West-Europa, dus ook wij, behoren tot de globaliseringslosers. Leden van de respectieve establishments houden elkaar in het zadel en op het pluche. Dat is een nefast effect van de globalisering. Die Saoedische miljarden oliedollars kennen geen grenzen. terrorism_tomas_15_ROME
Zo bombarderen ‘wij’ via de Amerikanen als proxy’s (duvelstoejager, knechtje) voor het Saoedi-establishment en laat ons establishment de vruchten van die bombardementen (ontheemden) massaal toe bij ons, “ zegt Taecke, “hetgeen de aanwezige en aan de gang zijnde binnenlandse (de endogene) desintegratiekrachten en -tendensen versterkt (want die massa-migranten moeten immers ook integreren). Ze fungeren als versneller voor des-integratie.
Leyla heeft gelijk. De grote aantallen nieuwkomers verwateren het moeizame integratieproces van onze autochtone allochtonen. Tegelijkertijd bevorderen zij de vervreemding tussen de gewone man en het establishment; dat is evengoed desintegratie. We zetten dus stappen terug op het integratiepad, in plaats van vooruit. Met het project Europa zien we hetzelfde: desintegratie (centrifugaliteit) in plaats van integratie (centripetalitit) en saamhorigheid.”

“Een actuele update,” breekt Marieke in, “net meldt een bericht op internet dat de IS in Oost-Syrië zo’n 300 vrouwen en kinderen heeft vermoord. Combineer dat met de info uit de kranten van dit weekend (de immigranten bestaan hoofdzakelijk uit jonge mannen – Canada neemt als enige land maatregelen hiertegen!) en het plaatje wordt weer een stuk completer.
Het establishment achter de knoppen, doet-maar-wat, ze hebben geen visie, geen idee, ze zien geen causale verbanden, geen grotere samenhangen.”

“Visie is niet nodig zegt VVD-premier Mark Rutte,” lacht Leyla, “we moeten ad hoc improviseren op de snel wisselende omstandigheden. Alsof een visie, een ideologie, die improvisatie niet juist naar een hoger kwaliteitsniveau zou kunnen tillen. Toch zit zo’n man daar, op die plek. Het schijnt democratisch gegaan te zijn ook nog. De Polen zijn helemaal niet gek.”

“De huidige establishments zijn een verlengstuk van het financieel-politieke-militaire complex,” beweert Taecke, “dat zie je aan het bombarderen van Syrië. Wie bombarderen daar wie en wat en waarom? Laat de kranten en andere media ons dat maar eens bij herhaling en haarfijn uitleggen. Dan weten we tenminste waarom die vluchteling-migranten hierheen stromen.”

“Nu vluchten die media gretig halsoverkop in ‘verklaringen’ van etnische herkomst van plegers van seksuele misdrijven, “ zegt Marieke grinnikend, “dat is sensationeler en politiek correct tegelijkertijd. De journailleurs bellen links en rechts deskundologen en die geven hun opinies – voor ‘normale’ omstandigheden. Makkelijk gescoord. Het leidt de aandacht van de vraag waarom er zoveel mensen op drift zijn en raken – door oorlogsgeweld. Wie hebben belang bij en voordeel van die oorlogen, waarom wordt er in Syrië gebombardeerd?! Herinner ons daar s.v.p. voortdurend aan!”

Leyla vat samen: “Dus: de nieuwkomers, de allochtone allochtonen, moeten integreren, de vervreemde autochtone allochtonen (in de Franse banlieus bijvoorbeeld) moeten integreren en de vervreemde autochtonen moeten ook integreren. Intussen drijven overal in de rijke landen de establishments verder af van het volk. Dat betekent dat desintegratie koning is, terwijl iedereen in de media de mond vol heeft van integratie.”

* VROLIJKHEID *

“We zullen zien hoe we ons paradigama verder uitwerken. Veelbelovend ziet het er niet uit.”

“De activiteiten van de IS hebben welsiwaar niet direct met de rellen in Keulen te maken, maar indirect natuurlijk wel degelijk, “ zegt Taecke. “Immers, 1) de IS verdrijft mensen door hun terreur, 2) de IS trekt bombardementen aan van partijen die Assad en/of de IS weg willen hebben (de Saoedi en via hen de Amerikanen en ‘wij’) en partijen die Assad juist niet weg willen hebben (Poetin, Rusland), 3) de stromen migranten die hier instromen (allochtone allochtonen), wekken de verongelijktheid en jaloezie op van de autochtone allochtone immigranten (waarom zij wel, en wij niet?), maar ook van de autochtonen (zij krijgen een huis en wij blijven op de wachtlijst staan).

Terwijl NIEMAND tegen het asiel bieden aan vervolgden is. Wij kijken niet anders naar vluchtelingen dan vroeger. Wij willen best en vanzelfsprekend onze rijkdom delen met de nooddruftige medemens die in nood verkeert. Wij vragen ons alleen af waarom het er nu plotseling zo veel zijn, terwijl daar geen natuurlijke rampen (bijvoorbeeld tsunami’s en droogte) als oorzaken voor zijn aan te wijzen.
.
Dit paradigma kunnen we nog verder uitspinnen, en dat gaan we de komende dagen vast ook doen.”

 

Godsdienst__oleksy_kustovsky

* * *

Thanksgiving Day (dankzeggingsdag), vaak verkort tot Thanksgiving, is een nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada waarop dank wordt gezegd (traditioneel aan God) voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen. In de Verenigde Staten wordt deze dag gevierd op de vierde donderdag in november. In Canada, waar de oogst eerder in het jaar eindigt, wordt het op de tweede maandag in oktober gevierd. In protestants-orthodoxe kerken in Nederland bestaat de Dankdag voor het Gewas.

Khouri en Ennabi (in de cartoon van Valadez) zijn christen-Arabische achternamen

Kleis Jager / Malika Sorel: ‘De elites brengen ons in gevaar’ in Trouw,  13.12.2015

Malika Sorel : “La France s’autodétruit sans rendre service aux immigrés”

Jan Techau (directeur van Carnegie Europe): ‘Als het Westen zijn meest essentiële verworvenheid niet meer herkent, kan het zichzelf wel afschrijven’ /  in de Volkskrant 29 januari 2015,

Valeri Hudson: ‘Europa heeft een mannenprobleem.’ / NRC 2016.01.16
Als gevolg van de migratiecrisis telt Zweden nu 123 zestien- en zeventienjarige jongens op elke honderd meisjes van die leeftijd. En dat is niet goed, schrijft Valerie Hudson. Bestudeer Canada!

 

Totale, directe democratie is onwerkbaar. Vertegenwoordigende, representatieve, democratie werkt echter alleen goed wanneer de kiezers, het volk, de door hen gekozenen (kunnen) vertrouwen.

Recente lectuur hierover:

David Van Reybrouck: Tegen verkiezingen / ISBN 978 90 234 7459 3, 128 pagina’s

‘Loten, dat geeft de burger macht’ / Volkskrant  5 oktober 2013

‘Loten is democratischer dan stemmen’ / Trouw 6 oktober 2013

Thijs Kleinpaste:  ‘Het tegengeluid van de Poolse intelligentsia’ / De Groene Amsterdammer van 13 januari 2016

Ekke Overbeek: ‘Wilt u de totale democratie?’ in Trouw,  17/01/2016, 14:25

Menno Sedee: ‘Oud-militair opgepakt voor doden IS-strijders’ NRC 15 januari 2016 ‘Het is verboden als Nederlander in het buitenland dodelijk geweld te gebruiken, ook tegen terroristen. ‘

bommel_weet van hoed en rand

 

 

 

 

 

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,