RSS

Tag Archives: PvdA

Integriteit, de VVD en de PvdA, gaat dat samen?

‘De voorman van de PvdA, een club van nepsociaaldemocraten die de kiezer in de boot neemt, verwijt zijn collaboratie-partner, de neoliberale VVD die net zijn Chief Whip Integrity Hennie Keizer heeft moeten uitzwaaien, dat die collaboratiepartner zijn integriteit – ik heb het over zonnekoning Lodewijk –  in twijfel trekt, nou moe, hoe zou je dat nou noemen?’ vraagt Menno terwijl hij de NRC neerlegt.

‘Hyperbolische humbug?’ suggereert Ilham.

‘Heb je dat interview echt gelezen?’ vraagt Zorah, en ze voegt eraan toe: ‘Als ik iets zie met PvdA en Lodewijk Asscher erin dan ga ik gauw verder met voorbijgaan, want dat kan niet anders dan politieke humbug wezen. Hoewel: politieke humbug is een tautologie. Wat deze PvdA-jongens en meisje al niet verzinnen om hun merk weer enigszins in de kiezersmarkt gepositioneerd te krijgen.’

‘Tja, het gaat bij die plucheposities onder de Haagse kaasstolp om grof geld,’ merkt Menno op, ‘dus iedere politieke gang wil zoveel mogelijk plekken aan de ruif. Er eten veel mensen van mee, en niet zo zuinig ook.’

‘Wat vind je van het interview?’ vraagt Ilham lachend, ‘het is in ieder geval kort. Koddig, die Asscheriaanse uithaal over integriteit naar de VVD terwijl bij die club de verse rel rond integriteitsmanager Hennie Keizer nog amper is bestorven. Bij de VVD weet momenteel niemand meer wat integriteit betekent, inhoudt. Alle eventuele opvattingen over integriteit zijn door de schoorsteen verdampt, in rook opgegaan. Dat je je voor integriteit uitgerekend aan deze VVD oriënteert, is zacht gezegd nogal armoedig, schamel en pover. Maar tja, wie innig met pek omgaat ….’

‘Mwah, ik las het interview vooral op koddige uitspraken en hilarische formuleringen,’ geeft Menno ten antwoord, ‘de inhoud is luchtig, en dat is een zwaar understatement. Een journalistiek niemendalletje. Ongetwijfeld een verplicht nummertje, ingestoken door PvdA spindoctors. Alsof een salarisverhoging voor onderwijzend personeel de kwaliteit van ons onderwijs na ruimt dertig jaar politiek uithollen in een klap op peil kan brengen. Zo’n weddeverhoging is natuurlijk broodnodig en komt lichtjaren te laat, maar om daar nu nog een politiek punt mee te willen scoren, neen, dat is pure rampenpolitiek.’

‘Helmaal de stijl van PvdA-onderwijsminister Jet Butsenmaker,’ zegt Ilham grinnikend, ‘die had het ook altijd over een quality boost bij het onderwijs en tracks of excellence en meer van die zure zotte apekool.’

‘Best aandoenlijk toch?’ zegt Ilham, ‘met een kabinetscrisis dreigen, terwijl je als nespsociaaldemocraat nota bene vicepremier bent in een demissionair neoliberaal kabinet en net uit volle borst beleid hebt helpen uitrollen dat er principieel op gericht is iedere vorm van beroepstrots – bij àlle praktisanten-uitvoerenden, van schoonmakers tot medici – uit te roeien met wortel en tak. Want dát doen de neoliberalen: systematische karaktermoord plegen door iedereen tegen iedereen op te zetten als concurrenten in de Markt. De mens de mens een geldwolf. Dat venijn doorsijpelt onze maatschappij en voordat je dat ontgift hebt …. vermoedelijk is daar een heuse catastrofe voor nodig anders lukt het echt niet meer. ’

De neoliberale ontwortelde mens over wie bijvoorbeeld Richard Sennett en Zygmunt Bauman schrijven,’ merkt Zorah op, ‘dat ontwortelde, zonder houvast en met een provisorisch moreel kompasje voor norm-nomaden, dat wordt geframed als vrije flexwerker en de hemel in gemarket. Overal inzetbaar, vrij en zonder bazen boven zich, entrepreneur van haar eigen leven, maar intussen als vervangbare weggooikracht en melkkoe uitgeperst zonder dat ze er zelf erg in heeft. Het pernicieuze aan dit kankerend proces is dat mensen elkaar net zo makkelijk als wegwerpobjecten gaan zien en behandelen: de medemens als middel en niet meer een doel op zich.’

‘De rat race om het rendement!’ roept Ilham.

‘Ik vind zo’n Asscher-reclame oliedom, kortzichtig en amateuristisch,’ zegt Menno, ‘welke pr-fabrikant verzint er nou zo’n slappe stunt, terwijl haar product er meer levend dan dood bij hangt? Juist vanwege de integriteit: in de verkiezingscampagne de indruk geven dat je op de PvdA moet stemmen om de VVD van het regeerpluche te houden en na de verkiezingen collaboreren met die VVD, waarbij je je eigen sociaaldemocratische standpunten door het putje spoelt. Dan heb ik het nog niet over Asschers overtreden van de Wet door met Nederlands belastinggeld illegale Israëlische kolonisten te sponsoren. Het grote zelfmedelijden van een gesjeesd PvdA-politicus.’

Ilham is van mening dat Asscher een frame gebruikt dat intussen gangbaar is. Zeker in de politiek: ‘Immers: wanneer je hard roept dat iemand je integriteit aantast dan vertrek je vanuit de vanzelfsprekende aanname dat jij – de verongelijkte – integer bent en dat de ander hoogstwaarschijnlijk weet wat integriteit inhoudt. Die ander kan jou ook in je integriteit aantasten zonder dat zij weet wat integriteit is en wat jij daaronder verstaat. Indien je in dit geval meteen al aanneemt dat noch Asscher noch de VVD volgens jou weten wat integriteit inhoudt – laat ik het tot politieke integriteit beperken – dan loopt deze Asscheriaanse luchtballon leeg voordat die is opgelaten.’

HEAR! HEAR!

‘Bijna dezelfde redenering gaat volgens mij op voor dat Inkomstenbelastingformulier van Gerrit Zalm’,  zegt Menno, ‘wie gelooft er nou dat Zalm maar één bron van inkomsten heeft en dat hij daarover – heel integer en goudeerlijk als de man is, Zalm is tenslotte lid van de VVD – honderd procent opening van zaken geeft. Zeker als je het boek van Gabriel Zucman Belastingparadijzen net gelezen hebt en je realiseert je dat Zwitserland  van de anonieme machten die onze levens bestieren buiten de eurozone mag blijven, dan weet je toch beter?’

‘Zwitserland krijgt vast niet zo maar dispensatie om buiten de euro te blijven,’ meent Ilham, ‘behalve Goldman Sachs (Mario Draghi c.s.) zijn met Emmanuel Macron nu ook Rothshild en kompanen partij en speler geworden, geloof ik, maar wie zoekt dat uit en durft erover te publiceren?’

‘Geld is in die kringen synoniem voor status en prestige, daarom is dat stukje in dezelfde NRC op de bladzijde ernaast, over Gerrit Zalm, ook zo komisch,’ zegt Zorah: ‘informateur en VVD’er Zalm krijgt voor zijn informateurswerk geen geld. Nou jij weer! Zalm heeft vermoedelijk zelfs een vette donatie gepleegd om dit prestigieuze klusje-met-lobbywerk-als-ingebakken-extra, te mogen verrichten. Dus wat nou: VVD’er Gerrit Zalm is zo fideel en werkt zich in ‘s lands belang voor het liefdewerk-en-oud-papier het eelt op de handen!?’

* Vrolijkheid *

‘Dat is de lezer zoals gewoonlijk voor dom verslijten,’ zegt Ilham, ‘want voor Zalm is alles wat hij doet of laat gewoon en vanzelf in geld vertaalbaar. Dat de man zijn Inkomstenbelastingformulier in zijn geheel instuurde, maakt het echt tragikomisch. Alsof grootverdieners als Zalm slechts één Inkomstenbelastingformulier zouden moeten invullen. Ze – er zijn er meer die stunten met hun Inkomstenbelastingformulier! – doen me denken aan schuinsmarcheerders die er een officiële echtgenote op nahouden voor de façade en de schone schijn, terwijl ze tig maîtresses en wie weet wellicht ook nog schandknaapjes erbij hebben. Tenslotte kunnen ze het betalen. Wat is een inkomstenbelastingformulier nou voor zulke megagrootverdieners? Als zij tien Inkomstenbelastingformulieren zouden (laten) invullen, krijgen ze vermoedelijk nog meer geld toe, vanwege allerlei aftrekposten, speciale regelingen en fiscale slimmigheidjes waar wij nooit van hebben gehoord. Waar hebben deze komedianten hun inkomstenbronnen gestald, waar hebben ze hun vermogens geparkeerd en waaruit bestaan die vermogens? Kom nou toch. We zijn toch geen gekke Henkies?’

Zorah: ‘Ik las dit weekend een ander interview dat ik echt belangwekkend vind. Daar is iemand, de schrijver Édouard Louis in Letter & Geest van Trouw, aan het woord over mensen en zaken waarmee politici als Asscher en Rutte en Buma en Pechtold, maar vooral politici als Asscher, die zich immers als “links”  afficheren, zich bezig zouden moeten houden.’

‘Touché!’ roept Ilham, ‘en via de socioloog en ervaringsdeskundige Louis kom je vanzelf bij de Amerikaanse psycholoog Dacher Keltner die meent te hebben ontdekt dat mensen met macht en status de eigenschappen (met name empathie) die hen tot die positie heeft gebracht, die eigenschappen neigen te verliezen wanneer ze die machtige positie bereikt hebben.
Ik bedacht dat Keltner zou moeten onderzoeken of de machtigen die hij onderzocht heeft, misschien narcistisch worden (indien ze dat tenminste niet al in aanleg zijn) en hun empathische vermogens naar binnen richten, en zichzelf als object van sympathie en medelijden maken. Dus een vorm van pathologische, ziekelijke, auto-empathie gaan beoefenen. Alles draait om mij, de zonnekoning. Narcisme en egoïsme tot pathologische dimensies opgestuwd.’

‘Gerrit Zalm zou een mooie casus voor Louis zijn,’  meent Zorah, ‘want Zalm is immers net als Louis zijn sociale klasse ontstegen – hij heeft een broer die schoenen verkoopt op de markt – en is lid van een politieke partij die die klasse waaruit hij voortkomt, afknijpt. Zalm is een blauwe maandag PvdA-lid geweest, maar heeft in zijn streven omhoog typisch de club gekozen die qua “cultuur” het beste bij hem past, waarin hij zich thuis voelt: de VVD dus. Ik bedoel: deze, de huidige, VVD en niet de echte liberalen van ooit.’

‘Markt hoort blijkbaar bij de familie Zalm: een letterlijke markt en een virtuele markt, het is alles Markt wat de klok slaat,’ zegt Ilham grinnikend.

Menno: ‘Dit interview met Louis in Letter & Geest van Trouw dit weekend, vind ik het interessantste verhaal in de Nederlandse kranten! Zijn nieuwe roman Geschiedenis van Geweld staat op het punt van verschijnen in een Nederlandse vertaling.’

Het interview van Becker staat nu op de Trouw-site, maar er zijn nog andere interviews met Louis op het internet te vinden,’ meldt Ilham, ‘In dat Trouw-interview staan behartenswaardige dingen. Enfin, ik print het stuk van Trouw in ieder geval uit en/of kopieer het, want ik ga het in de groep gooien ter discussie.’

‘Ik zet deze blog vast op de site,’ meldt Zorah, ‘dan kunnen de jongelui in ieder geval oriënterend voorwerk verrichten, want ook ik ga er met mijn studenten dieper op door.’

Menno: ‘Louis zegt over Emmanuel Macron precies hetzelfde als Olivier Tonneau in de Guardian zei: Macron ziet de onderklasse (le tièrs état, les sansculottes) niet staan en houdt ze vaak bijna openlijk voor het lapje. Bij Louis wordt die fabriekarbeider letterljk door Macron in zijn hemd gezet. Nota bene: Macron de investment banker, waagt het om zijn financiële windhandel “werken” te noemen! Waar Macron zich op richt, is het aan het lijntje houden van de middenklasse, terwijl hij de vermogende klasse niet alleen buiten schot houdt, maar onbeschaamd laat profiteren van de twee onderklassen. Het komt per saldo aan op gehaaide volksverlakkerij en politieke kwakzalverij, met de medewerking en hulp van de media. We zullen het zien, maar ik hoop van harte dat ik ongelijk heb.’

‘Helaas zal het “Project Europa” daar niet beter van worden,’ zegt Ilham met een diepe zucht, ‘want je kunt die vele mensen die structureel achter het net vissen en steeds verder gemarginaliseerd raken, niet eeuwigdurend voor de gek houden.’

Literatuur en politiek : « Weg met Eddy Bellegueule »

Interview: Edouard Louis over Weg met Eddy Bellegueule

Jacques de Kadt (1948): Verkeerde voorkeur  (Amsterdam: Van Oorschot).  ‘Het socialisme na de Tweede Wereldoorlog’ staat hierin op bladzijde 85-125

‘Over “voorkeur” en “toon” staat als voorwoord op bladzijde 7-24

Werk van De Kadt staat op de site van dbnl

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Een apologie voor de PvdA, of een requiem voor links?

 

Moet je deze apologie voor de verliezende PvdA in de Trouw lezen!, ‘ Ilham tilt haar tablet omhoog en ze heeft een brede glimlach. ‘Prachtig, hoe de Trouw-redacteuren nu al lobbyen voor regeringsdeelname van het CDA, met eventueel de Christen Unie! Dus: VVD met CDA en CU en desnoods D66.’

‘Leg uit, ‘ Willemijn snijdt het verse stokbrood.

Ilham leest voor: ‘ “Het uiteindelijke verkiezingsresultaat lijkt te mager om alleen de oorzaak te zien in de deelname en de steun aan het tweede kabinet-Rutte. Tot vlak voor de campagne van 2012 stond de partij immers ook op een bedenkelijk laag niveau in de peilingen en dat al sinds langere tijd.” Dat vind ik een zwak en doorzichtig begin, want precies in de campagne van 2012 wekte Diederik Samsom valse verwachtingen (“Ik geef geen garanties, maar mijn kompas staat op eerlijk delen”) die hem aan de zetelwinst hielpen. Dat hij die verwachtingen niet honoreerde, dat is nou precies de oorzaak voor deze afstraffing die de PvdA nu incasseerde, met die negen zetels. Nog veel hoor, negen zetels. Makke schapen, inderdaad.’

‘Staat ook in het boek van Stokmans, over die verwachtingen,’ beaamt Willemijn, ‘waar komen volgens jou de bevindelijken (CDA en CU) in beeld?’

Ilham steekt haar wijsvinger op en leest voor: ‘ “…. de jonge middenklasse heeft geen behoefte aan de oude manier waarop de partij de idealen vormgeeft. Van hen moet het lichter, minder gericht op directe solidariteit met minder kansrijken en vooral met meer nadruk op milieu.

Het dilemma is, dat om dergelijke groepen weer aan zich te binden, de PvdA aloude sociaaldemocratische idealen geweld aan moet doen.

De sociaaldemocratische ideologie schreeuwt om een vertaling naar de samenleving van de 21ste eeuw. Ook al biedt zo’n project niet meteen directe garantie op nieuw succes bij de volgende verkiezingen.” ‘

Ilham kijkt op en zegt: ‘ minder gericht op directe solidariteit met minder kansrijken ..’ dat is met enige goede wil, neoliberalisme, in het verlengde van de Weberthese te leggen …. , vind ik. Best slim geframed. De Weberthese na een neoliberale update, natuurlijk, dus: ieder voor zich en god voor ons allen. Niet de Weberthese in de versie van Max Weber: door een bonafide levenswandel en oprecht begaan zijn met het lot van de kansarme medemens, kweek je als gelovig gristen een solide reputatie van onkreukbare compassie en die reputatie maakt dat je omgeving je vertrouwt en als gevolg daarvan gaat het je (ook zakelijk-financieel) voor de wind, en dát kan dan een vingerwijzing zijn voor je staat van uitverkorene.’

‘Hm, het verschil tussen de echte Weberthese en de neoliberale, geperverteerde, versie is er een tussen dag en nacht. Je kunt dit betoogje over de PvdA inderdaad als tamelijk sluw van Trouw-redacteuren c.s. lezen,’ zegt Willemijn, ‘want deze redactie veegt als het ware de door haar als sociaaldemocratische idealen gediskwalificeerde ethische dimensie van foute naastenliefde op de ashoop. Precies wat Buma al deed met zijn uitlating dat extreme linkse ideeën bestreden moesten worden. Die demagogische oprisping van Buma was een opening naar de neoliberalen van de huidige VVD en D66 als VVD-lite en meteen een sneer naar de sentimentele Gutmenschen van de linkse kerk. Een requiem voor links over de band van de nepsociaaldemocraten van de PvdA gespeeld. Dat belooft weinig goeds voor de komende vier jaar: VVD, CDA, D66 en de CU ……. Mijn hemel, de afbraak van ons lieve Nederland gaat gewoon door!’

‘Die reserve jegens de minder-kansrijken is meteen te lezen als een pleidooi voor een matiging van de immigratie,’ zegt Ilham met een huivering, ‘want die wordt toch geacht vooral te bestaan uit een instroom van minder kansrijken? De goedopgeleide immigranten mogen natuurlijk binnen. Graag zelfs. Vooral als ze niet-moslim zijn, liefst gristen. Het mes snijdt kortom aan alle kanten, indien het om aansluiting bij de fundi-gristen-ideologie gaat. Als je het op deze manier leest, zijn het best griezels. Die geëtaleerde zorg voor het milieu verwordt daardoor tevens tot een marketing gimmick.’

‘Ach, het zal vast aan jouw manier van exegese-plegen liggen,’ zegt Willemijn grijnzend, ‘te veel Derrida en Deleuze gelezen, misschien? Hoewel, wat heeft de PvdA de afgelopen tijd anders gedaan dan aloude sociaaldemocratische idealen geweld aandoen? Dit is wel humor, zeg.
Ik vermoed dat de griezels zoals jij ze noemt, zullen proberen die jongen Klaver van Groen Links te lubben en in het pak te naaien zoals ze met de PvdA’ers Samsom en Asscher hebben gedaan. Als Klaver tuk is op het regringspluche en ijdel genoeg om toe te happen, dan krijgt hij met de piranha’s Rutte (VVD), Pechtold (D66) en Buma (CDA) te maken. Dat gaat Klaver nooit redden, dus zal hij allengs meebuigen en neoliberaal beleid gaan helpen bestendigen. Hij zal in ieder geval niet proberen de doorgeschoten dereguleringen en pseudoprivatiseringen terug te draaien.’

‘Zo neutraliseren de vogelspinnen nog een potentieel links “gevaar.”‘

‘Samsom en Asscher zijn een eitje geweest. De “broodnodige” bezuinigingen gingen over de ruggen van vooral PvdA-kiezers. Pecies die medeburgers die erop hadden vertrouwd dat de PvdA (Samsom & Asscher) ervoor zouden zorgen dat de zure bezuinigingen eerlijk verdeeld werden over de Nederlanders en niet juist de VVD-populatie uit de gure wind zouden houden.’

Ilham vervolgt: ‘Dit Trouw-commentaar pleit meteen impliciet voor een herijking – in die kringen zeggen ze: herbronning – van deze specifieke gristelijke moraal: niet meer zo klef met de kansarmen, luitjes! Dat is verschaald gristendom, dat evenzeer schreeuwt om een update, een face lift, met als doel: toekomstbestendigheid in de 21ste eeuw van deze clubs. Misschien, onbedoeld, briljant, hoor.’

‘Toch is het ráár dat er van “links” maar geen reactie komt op dit soort frames,’ zegt Willemijn, ‘alsof de lui bij de SP bijvoorbeeld volkomen verdoofd en van de wereld zijn! Ze staan met de mond vol tanden. Heel raar hoor. Getuigen van benedenmaatse politieke kwaliteit vind ik dat. Geen wonder dat de neoliberalen de vloer met de zogenaamde linksen aanvegen. Laten we dus maar gauw allemaal neolibs worden, dan zijn we vermoedelijk sneller van de aardse ellende op dit ondermaanse tranendal af. Vooral vanwege het milieu, want dat is niet voor framing vatbaar.’

 *  Vrolijkheid *

 

Hoofdredactie TROUW:  ‘De zware opgave voor de PvdA’  (8:47, 18 maart 2017)

https://www.trouw.nl/opinie/de-zware-opgave-voor-de-pvda~a732dacc/

Zie voor de Weberthese het deel over de protestantse sekten in Amerika in Max Weber (2012): De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme (Nederlandse vertaling uit het Duits) /  uitgever Boom, ISBN: 9789461055804

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Hoera! de PvdA is 70 jaar!

 

Spekman_PvdA 70 jaar

tom poes_Sociaaldemocr failliet

 

 

Rutte-verjaarscadeau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bommel PvdA

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,