RSS

Tag Archives: PvdA

Operatie geslaagd, patiënt overleden

‘Tja, patiënten moeten natuurlijk kunnen overlijden, net zoals ziekenhuizen failliet moeten kunnen gaan, en woningbouwcorporaties en scholen over de kop moeten kunnen. Dat hoort bij Marktwerking en Democratie. Een ziekenhuis met een hoog aantal geslaagde operaties en misschien een hoger aantal patiënten die aan die geslaagde operaties bezweken, zal het vast goed doen op de beurs. Want de operaties waren immers stuk voor stuk briljant uitgevoerd en perfect geslaagd? Zegt de kredietbeoordelaar. De nabestaanden van de overleden slachtoffers krijgen een forse rekening vanwege het overlijden van de patiënt. Doodgaan na een geslaagde operatie, dat is je reinste sabotage en zorgt alleen maar voor extra werk. In het wereldbeeld van meneer Marcel Canoy, Distinguished Lecturer Erasmus School Of Accounting And Assurance, is dat vermoedelijk heel normaal.’

– ‘Ik krijg er toch nog steeds de rillingen van, van zo’n stuk proza als van deze meneer Canoy. Dat komt, ik werk nog met foute denkramen en achterhaalde folkloristische waarden- en normencomplexen. Tegenwoordig nemen begrafenisondernemers vingerafdrukken af van aan hun zorg toevertrouwde kadavers, maken daar snuisterijen van en bieden die te koop aan, aan nabestaanden. Hoe kóm je op het idéé!? Nietwaar?’

‘Dat laatste vraagt alleen een geaberreerd, abnormaal, mens zich af. Een normaal mens denkt: gat in de markt! Die overleden patiënten uit zo’n Canoy-ziekenhuis, die gaan linea recta, per buizenpost, al dan niet in stukken, naar uitvaartverzorger DELA en de rest laat zich makkelijk raden. Business opportunities waar jij en ik nooit op zouden komen. Meneer Canoy geeft vermoedelijk les in dit soort winstgevende handeltjes opzetten. Ik weet het niet, maar het lijkt me er het type voor.

Jij en ik, wij worden nooit rijk. We denken gewoon verkeerd. Kijk zo’n meneer Canoy vaart waarschijnlijk ook blind op ratings van kredietbeoordelaars als Standard and Poor’s, Fitch en Moody’s en meer van dat soort piskijkers en paljassen die bloed aan hun handen hebben, doordat ze triple A ratings verstrekten aan financiële instellingen die rommelhypotheken en andere toxic assets sleten. Canoy zal geen spelbreker in de Huizinga-zin-des-woords zijn. Canoy speelt het spel gewoon mee. Als een systeembank omvalt, veroorzaakt dat in het wereldbeeld van meneer Canoy een ontoelaatbare averij. Maar een ziekenhuis dat omvalt, of een woningbouwcorporatie, of een onderwijsinstelling die over de kop gaan, pfffff, een kniesoor die daar op let. De mensen die erdoor getroffen worden en in ellende worden gedompeld? Jammer: collateral damage. Door zulke meneren als deze Marcel Canoy kon onze maatschappij de vorm krijgen en aannemen die ze nu heeft.’

– ‘Vergeet de onvolprezen politieke nomenklatoera niet en de collaborerende media. Canoy haalt volgens mij ook dingen door elkaar, vandaar dat ik s‘ mans betoog niet echt kan volgen. Rommelig. Warrig. Hij schrijft bijvoorbeeld: “De partijen kunnen hun politieke kapitaal beter investeren in het stellen van vragen naar de achtergrond van dit faillissement. Zoals opgetekend door de journalisten Bas Soetenhorst en Jeroen Wester in hun voortreffelijke boek ‘De kraak van het Slotervaartziekenhuis’ is hier heel veel over te zeggen, zoals waarom een ziekenhuis dat ooit vanuit ideologische motieven is opgericht een bestuursvoorzitter (Willem de Boer) had die ook voor 0,75 fte op de loonlijst stond bij een ander ziekenhuis en daarmee de wettelijke beloningsnorm overtrad. En zo zijn er nog talloze dingen te noemen.”

Dit vind ik een voorbeeld van zo’n wezensvreemde redenatie van Canoy, immers: het Slotervaart werd in 1976 geopend vanuit idealistische uitgangspunten, en per 1 juli 1997 geprivatiseerd. De heer Willem de Boer, die meneer Canoy noemt, was volgens Wikipedia bestuurder van Slotervaart van 22 februari 2018 tot 26 juli 2018. Dus ruim 20 jaar ná de privatisering. De bestuurders van ná de privatisering (o.a. mw. Erbudak en meneer Winter) en vóór het optreden van De Boer hebben er ook een potje van gemaakt.  Dus ….? Achtergrond … ? Dat is toch vragen naar de bekende weg? Tja, hoezo, privatisering is altijd en overal goed? Privatisering van instellingen die hoofdzakelijk publieke diensten voortbrengen, dient alleen maar om het plunderen en roven van profiteurs te faciliteren.

En dan het verhaal van de zzp’ers. Canoy vindt het fenomeen zzp’er blijkbaar heel gewoon. Niet alleen bij postbodes en pizza-koeriers, maar ook in een ziekenhuis.  Rendement is rendement. Dondert niet waarmee dat “rendement” wordt gescoord. Vreemd. Heel vreemd. Althans voor mij. Toch geeft de man onderwijs. Ra ra ra.’

‘Het is vechten tegen de bierkaai met zulke personages als meneer Canoy. Ze maken intussen helaas de dienst uit. De krant schrijft nog met bewondering voor de man ook. Kijk bijvoorbeeld naar zo’n minister Bruins. Een pot nat. Neoliberale slopers en brekers.’

– ‘Nou, en zo’n Simon Buma van het CDA dan? Die roept op het CDA-congres schijnheilig: “Ziekenhuizen zijn meer dan een stapel stenen. En faillissementen zijn geen stresstest voor de zorg” Buma volgens de NRC: De oorzaak van de problemen is volgens Buma „het liberale rendementsdenken”. „Dat is te ver doorgedrongen in onze samenleving en dat klonk ook door in de woorden van de minister.” Een ziekenhuis is, vindt Buma, géén bedrijf met klanten en contracten. „Zorg gaat over de behandeling van en aandacht voor kwetsbare mensen. Over de toewijding van personeel.”
Die Buma toch. Geef de kotsbak effe aan, als je wilt. Ysbrand Buma, die nota bene met Rutte en trawanten collaboreert bij het uitrollen van neoliberaal beleid! Deze jongens bedrijven schaamteloos politiek vandalisme.’

‘Heb je dat larmoyante stuk over de PvdA-messias in Vrij Nederland toevallig gezien? Lodewijk Asscher trekt ten strijde tegen het Grootkapitaal. Het Grootkapitaal. Daar kan de man zich onmogelijk een buil aan vallen, want dat is zo enorm dat het meteen nietszeggend, gebakken lucht, wordt. Meneer Asscher, pak eerst eens de structuren aan die maken dat ziekenhuizen kunnen omvallen, worden gelubd en gekannibaliseerd voor de verkoop. Een maatschappelijke organisatie en inrichting die het mogelijk maken dat hele blokken sociale woningen als speculatie-objecten over de toonbank gaan bij (buitenlandse) investeerder en speculanten! Dat zijn concrete doelen, meneertje. Daar hebt u zelf aan meegewerkt, aan het tot stand laten komen van deze roofinfrastructuur, deze mogelijkheden tot gelegitimeerde plunder.’

– ‘Inderdaad. Doe iets tegen de verkoop van kavels sociale woningbouw-woningen-inclusief-huurders door buitenlandse sprinkhanen, doe iets tegen de verhoging van de pensioenleeftijd voor medeburgers die zwaar en slijtend werk verrichten, en vooral: breng de erosie en sloop van ons onderwijs tot stand. Dit zijn zaken waarmee je zichtbare resultaten kunt scoren. Maar het Grootkapitaal?? En waarom zou je niet en-en proberen? Een ziekenhuis als Slotervaart met minimale marktwerking, naast andere ziekenhuizen. Kijken hoe dat gaat en hoe de kwaliteit van de zorg bij de respectieve ziekenhuizen is. Maar neen hoor: MARKTWERKING is het en marktwerking moet het blijven. Stel je eens voor dat ziekenhuizen zonder marktwerking beter voldoen aan de wensen van de burger-patiënt. Je moet er niet aan denken.’

‘Daar krijgen politieke pipo’s nou 100.000 euro-Plus per jaar voor. Voor zulk “beleid.”
Zeg, ik heb die presentaties van de Duitse beweging “Opstaan” bekeken. Die Sahra Wagenknecht doet tenminste iets om de lethargie van de kiezer te overwinnen en tegen de malaise bij de politici. Of de Sammlungs Bewegung Aufstehen van de grond komt, is natuurlijk de vraag. De nomenklatoera zal het niet zo maar laten gebeuren dat zijn verdienmodel wordt bedreigd.
Als ik er diep over nadenk, beoogt Aufstehen de beroepspolitici – tenminste voor een deel – te omzeilen: politiek maken, bedrijven, zonder inmenging van beroepspolitici. Nou, ga daar maar eens aanstaan! Dat laten de carrière- en beroepspolitici natuurlijk nóóit gebeuren. Dat gaat om hun dikbelegde boterhammen.’

– ‘Politiek zonder politici. Hè ja. Als dat toch zou kunnen! Dat zou de enige politiek zijn die misschien nog zou dienen waarvoor politiek is bedoeld: het Volk vertegenwoordigen en niet bij de neus nemen met gladde slangenolieverkopers-prietpraat en marketing trucs.
Wat ik zo frappant vind – en ook weer niet, want de kaste van beroepspolitici is overal grosso modo dezelfde: eigenbelang eerst – dat je aan de lotgevallen van de SPD [ = Sozialdemokratische Partei Deutschlands = de Nederlandse PvdA] nauwkeurig ziet hoe het met de PvdA is gegaan en gaat. Wagenknecht verbaast zich terecht over het steeds verder opschuiven van de pijngrens bij de SPD. Hoe vaak en hoe hard de kiezer de partij ook afstraft, de SPD gaat net als de PvdA blindelings door op de ingeslagen weg. Grotesk! Het lijkt de beroepspolitici geen zier te kunnen schelen wat hun kiezers denken of willen. Zo lang zij maar op het dikverdienende pluche kunnen kleven, is het hen scheissegal wat er met de massa en de politiek gebeurt.’

‘Sahra Wagenknecht is aan de Groningse Rijksuniversiteit gepromoveerd. Dat staat althans op Wikipedia – ik maak maar weer eens 50 euro over naar Wikipedia. Prima initiatief. Sahra Wagenknecht runt met Oskar Lafontaine en Gregor Gysi, die Linke.  Lafontaine is uit de SPD gestapt.’

– ‘Dat van Groningen wist ik niet. Dat ze een Perzische vader had, wist ik ook niet. Vandaar dat ze er zo “Oosters” uitziet. Iets verder dan Oost-Duitsland dus. Dat over die Linke dat klopt. Maar de Duitse kiezer ging en gaat niet massaal naar die Linke, maar kiest waarschijnlijk toch voor de rare Groenen, de geen-vlees-en-geen-vis-partij, net als Groen Links in Nederland.’

‘Toch dapper dat Sahra dat toegeeft: die Linke wekt blijkbaar evenmin vertrouwen bij de kiezer. Waarschijnlijk omdat Lafontaine als vandaal wordt beschouwd. Oskar heeft immers de SPD verlaten en hoe beroerd een politieke club ook presteert, je blijft er vreemd genoeg bij sappelen. Vinden de meeste mensen blijkbaar? Maar, het zal ook aan ’s-mans persoonlijkheid liggen. Ik durf te wedden dat wanneer een Gregor Gysi alleen die Linke zou leiden, het een stuk meer kiezers zou trekken. Helaas is Gysi met pensioen.’

– ‘Ik ben benieuwd hoe het Aufstehen zal vergaan, maar ik vrees dat ze niet ver komen. De massa laat zich vreemd genoeg niet makkelijk helpen. Het klootjesvolk sukkelt of rent als kippen-zonder-kop achter de gladste en meest gewetenloze mooipraters aan. Ik hoop dat ik ongelijk krijg en dat Aufstehen echt gaat werken.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Kan de Europese sociaaldemocratie niet zonder het Sovjet-Russische communisme?

‘Noem dat maar geen voorteken van Hogerhand: Angela Merkel zegt haar lunchafspraak met VVD’er Mark Rutte af en gaat met haar plas naar president dokter Frank-Walter Steinmeier (SPD), omdat de coalitieverkenningen zijn geploft,’ zegt Sita met enige verbazing in haar stem. ‘Uitgerekend een Christendemocratische bondskanselier bij wie een Nederlandse neoliberaal op de koffie komt, moet naar de sociaaldemocratische president Steinmeier omdat een Duitse liberale partij – de FDP van Christian Lindner – de besprekingen afbreekt!’

En Steinmeier probeert zijn SPD voor het lot van de Nederlandse sukkelaar-PvdA te behoeden door de coalitiepartijen op te roepen tot hernieuwde pogingen een regering te vormen – zonder de SPD!

‘Het lijkt er bijna op dat de Duitse liberalen van Christian Lindner tevoren een geheime afspraak met de VVD’er Rutte hadden om van hem te horen hoe je de socialisten er het beste in kunt luizen,’ suggereert Ilham, ‘omdat dat de FDP in navolging van de neoliberale VVD in Nederland, de Duitse sociaaldemocraten van Martin Schulz een oor willen aannaaien. Vraag is of Schulz net zo’n flapdrol wil zijn als de PvdA’ers Samsom en Asscher. Die lieten hun persoonlijke status boven partij- en kiezersbelangen prevaleren.’

‘Jongens, Mark Rutte is doodsimpel naar Duitsland afgereisd om Angela Merkel in te wijden in het Haagse neoliberale geheime wapen: het kwartetspel. Mevrouw Merkel loopt al een tijdje te zeuren om te verklappen hoe Rutte die PvdA’ers toch een paar oren aangenaaid kreeg en Rutte is gezwicht: hij gaat Angela kwartetten leren, en wel de Haagse variant, dat wil zeggen met doorgestoken kaarten.’

‘Dat moet het zijn,’ zegt Ilham, ‘Rutte gaat Merkel behalve Haags kwartetten ook nog het Haagse zwarte pieten bijbrengen. Gôh, dat niemand behalve wij dat doorheeft.’

‘Schulz krijgt nu van alle kanten te horen dat hij “regeringsverant-woordelijkheid” moet nemen,’ zegt Sita met een glimlach, ‘dat vind ik zo’n ráár argument. Waarom zouden de sociaaldemocraten de neoliberalen steeds moeten gerieven om bij de gratie gods te mogen meeregeren, terwijl iedereen bij voorbaat kan zien dat de liberalen zelf niks willen inleveren van hun programma. Dat is toch bizar? Indien je als neolibs de socialisten zo graag in je regering wil, okay, maar dan moet je hun programma serieus nemen en desnoods als liberalen een flinke veer laten. Dus als liberale partij óók vuile handen maken en net zo goed je kiezers durven bedriegen.’

‘De sociaaldemocratie in West-Europa blijkt geen ruggengraat te hebben. Deze nep-socialisten lieten hun ware gezicht zien en zakten in elkaar toen de Sovjet-communisten er de brui aan gaven en de Sovjet Unie weer tot Rusland werd. Eigenlijk is de verloedering van de West-Europese sociaaldemocraten dus de schuld van Michael Gorbachev met zijn glasnost. De Westerse socialisten kunnen niet op eigen benen staan, hebben geen eigen overtuiging en dus geen eigen verhaal. Zonder de Oostblok-communisten zijn ze helemaal niets meer.
Uit pure radeloosheid hebben zij zich toen maar uitgeleverd aan de neoliberalen. Vandaar dat ze steeds een kluitje flapdrollen en fluimen op de leidinggevende posities van de organisatie hebben zitten. Kijk maar naar de pathetische Nederlandse PvdA. De SP en Groen Links hangen er net zo troosteloos bij.’

Sita: ‘Eigenlijk vreemd, vind ik, want láát de West-Europese socialisten hun bestaansrecht als Alternative für Europa hebben ontleend aan de contrastwerking met communistisch Rusland. Dan nog: toen de Sovjet-Unie uiteenviel zou dat juist een extra stimulus voor de socialisten hebben moeten zijn. Kijk maar wat de Amerikanen probeerden met Rusland te doen,toen de alcoholist Boris Jeltsin in Rusland de baas was. De neoliberalen met hun “Vrije-Marktwerking-van-de-Verlichting-met-Democratie” zogen het land in razend tempo land leeg. Was Vladimir Putin niet tussenbeide gekomen, dan was er nu hoogstwaarschijnlijk geen Rusland meer geweest. Ja, als een soort fietsenstalling voor de VS misschien. Dat proces in Rusland, wat daar gebeurde, dat had de sociaaldemocraten prachtig in de kaart kunnen spelen. Kijk, hadden ze kunnen zeggen, kijk eens wat er in Rusland gebeurt vanwege de “Vrije Marktwerking” met de Siamese tweeling van deregulering en privatisering. Dat moeten we ons hier niet laten overkomen. Opgelegd pandoer voor de West-Europese socialisten, maar neen, die gaan op hun rug liggen met de pootjes omhoog en laten zich als deurmat gebruiken door de neo-liberalen.’

Angela Merkel heeft dat in Oost-Duitsland meegemaakt met de aaseters van Treuhand. Die hebben de Ossies flink uitgekleed. Maar, zo kun je zeggen, dat waren Duitsers “onder elkaar,” maar Rusland is een ander verhaal! Dat land werd nota bene door ons lichtend voorbeeld Amerika te grazen genomen!

Ilham: ‘De PvdA slaat werkelijk alles als het om politiek opportunisme en cynisme gaat. Zoals Lodewijk Asscher nu doet alsof zijn neus bloedt en er helemaal niets gebeurd is. Het bizarre vind ik dat zoiets gewoon blijkt te kunnen. Dat de PvdA-aanhang niet ziet en niet snapt dat deze poppenkasterij ten koste van de partij gaat en dat ze de oude kliek gewoon hun gang laten gaan. Uiterst vreemd verschijnsel, zo’n verlichte-vrije-markt-democratie, gegrondvest op joods-christelijke fundamenten en beginselen. Vergeet dat laatste deel van deze maffe mantra alsjeblieft niet. Het slaat weliswaar nergens meer op, maar dat maakt het blijkbaar des te spannender.’

‘Angela Merkel is in Oost-Duitsland opgegroeid en heeft het aan den lijve en van nabij ervaren. Vandaar dat ze weet dat ze Martin Schulz an die Wand regieren kann,’ meent Sita, ‘en vooral hóe ze dat moet doen. Mooie taal, dat Duits: an die Wand regieren en an die Wand stellen ….. je kunt er vaak precies, haargenau und tadellos gründlich, mee uitdrukken waar het om gaat, zonder het beestje expliciet bij de naam te hoeven noemen.’

Wat vind je van deze FDP-slogan: “Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.” In Nederlandse omstandigheden zou je een Diederik Samsom en Lodewijk Asscher deze woorden hebben willen horen uitspreken! Beter om niet te regeren dan om verkeerd te regeren ( “vals” te spelen). Helaas: die twee politieke kanjers gingen doodleuk in de collaboratiestand en vriendden zich schaamteloos aan met de neoliberalen van Mark Rutte!

Ilham: ‘Besser ist’s, nicht zu wählen, als falsch zu wählen … , daarom stem ik dus ook niet meer.’

‘De omgekeerde wereld,’ meent Sita, ‘in Duitsland willen de liberalen hun kiezers niet bedonderen door met de CDU van Merkel mee te regeren – en dus op z’n minst politiek genadebrood te moeten eten – terwijl de Nederlandse PvdA’ers hun kiezers doodleuk en met een stalen smoel bedotten.’

‘En opnieuw gaat het ook in Duitsland om migranten toelaten,’ zegt Ilham. ‘Het struikelblok was geloof ik bij deze Duitse coalitiebesprekingen “gezinshereniging”, daar kan ik me iets bij voorstellen. Bijvoorbeeld: verkapte verruiming van het aantal migranten. Waarom wil zo’n Angela Merkel toch zo’n zelfmoordbeleid doorzetten van onbeperkt vreemde vogels Duitsland in laten stromen? In Nederland heb je die vreemde snaken van Klaver en Samsom, die ook desnoods per luchtbrug tienduizenden migranten Nederland binnen willen halen – nota bene: zonder dat ze talen om de inburgering!  Wat bezielt die jongens toch? Wat beweegt ze? Het lijkt alsof ze geen zier geven om het Asielrecht, want dat helpen ze hiermee om zeep. Uiterst vreemd en bizar.’

Montag 20.11.17Thomas PlaÃmann

‘Ik vind Merkels standpunt ronduit extremistisch,’ zegt Sita, ‘en dus komt er een tegen-extremisme op, dat net zo onzindelijk is, en dat zich kinderachtig – maar tegelijk griezelig en eng – hult in Hitleriaans aandoende retoriek en dezelfde onwelriekende kretologieën lijkt te gebruiken. Waanzinnig! Maar het komt omdat de zogenaamd hypercorrecte politiek net zulke extremistische ideeën in praktijk wil brengen: Ik vind dat dat Europa helemaal geen onbeperkte hoeveelheden nieuwkomers moet willen toelaten. Zeker niet wanneer moslimlanden als Saoedi-Arabië en de Golfstaten geen islamitische migranten willen toelaten. Je zou bijna gaan denken dat de politici die zo’n toelatingsbeleid voorstaan, gewoon en doodordinair zijn omgekocht.’

Dat zal niet veel schelen, dat omkopen. Tegenwoordig heet het alleen: be-lobby-et, door lobbyisten week en zacht gemaakt, doorgekookt. Lobby en omkoperij is een vaag terrein. Je weet niet waar het ene in het andere overgaat. Denk maar aan het afschaffen van de dividendbelasting in Nederland. Maar dat nationale (en zogenaamde Europese) politici het vertegenwoordigen van hun kiezers al geruime tijd niet meer als hun eerste plicht en prioriteit voelen, is een vaststaand gegeven.

‘Dat rechtse extremisme van iemand als Angela Merkel, maakt bewegingen met eenzelfde simpel argumenten-arsenaal salonfähig, ‘ meent Ilham. ‘Kijk naar die vreemde club van Erkenbrand. Nooit van die gasten gehoord. Erkenbrand? Onder welke tegel komen die lui vandaan gekropen?

‘Ach, dat Erkenbrand is niet interessant,’ vindt Sita, ‘ik dacht even dat je het over de vertogen van Jared Taylor ging hebben. Verhalen zoals Taylor die afsteekt, winnen aan interessantheid door en vanwege de botte brutaliteit van iemand als Angela Merkel, die zonder aan de Duitsers te denken eigenmachtig een miljoen of meer vluchtmigranten besluit binnen te laten. Dat is ronduit brutaal, super-arrogant. Wir schaffen es! Ja, ja …. Lust je nog peultjes? Wanneer de zogeheten nette en ordentelijke beroepspolitici baarlijke nonsense verkopen, gaat de burger op zoek naar alternatieve verhalenvertellers, die meer democratisch hout lijken te snijden.’

‘Ik geef je gelijk,’ beaamt Ilham, ‘ik heb met belangstelling naar interview-gesprek van meneer Taylor en mevrouw Amna Nawaz op ABC gekeken en geluisterd en ik moet zeggen dat ik meneer Taylor vaak erg overtuigend vond. In ieder geval zei hij in mijn oren geen onvertogen woord. Of ik het altijd met Taylor eens ben, is vers twee.’

‘Wat vind je van het gesprek tussen Jared Taylor en Jorge Ramos?’ vraagt Sita. ‘Ik heb zitten analyseren wat ik daarbij voelde en ik moet zeggen dat ik de journalist Ramos eigenlijk een drammer vind. Dat komt waarschijnlijk mede door de politiek van “onze” establishment-beroeps-politici met betrekking tot (islamitische) vluchtmigranten: laat ze maar ongeremd, ongelimiteerd en ongescreend binnen. Wanneer begint de lobby om de Rhohingya-moslims uit Birma/Myanmar naar de EU te halen? Er verschijnen met regelmaat berichten in de media die sterk doen denken aan de berichten over Syrische migranten als opmaat voor de stroom die op gang kwam.’

Adam Zyglis / Buffalo News

Tendentieus van de Volkskrant om te melden dat de optredens van Jared Taylor van Youtube zouden zijn verwijderd. Er staan er nog vele op te zien en daar wordt geen onvertogen woord door Taylor in gezegd of gebezigd.

‘De beroepspolitici hier, hebben met de Birmese bobo’s hoogstwaarschijnlijk niet zulke commercieel lonende relaties als met de oliesheiks en met menige Afrikaanse dictator,’ meent Ilham. ‘Saudi-Arabië en zijn satelietstaatjes aan de Golf hebben olie (en inmiddels oeverloze hoeveelheden dollars en Amerikaans schuldpapier) en in Afrika zitten diamanten, kobalt, aluminium en nog vele andere begerenswaardige grondstoffen in de aarde. Dus worden de door roofbouw gegenereerde migranten uit die contreien Europa ingehengeld. De ene politieke dienst is de andere waard en de ene politieke hand wast de andere, waardoor beide handen steeds smeriger worden.’

‘Goed,’ zegt Sita met een diepe zucht, ‘nu maar afwachten wat Merkel en Schulz gaan doen en hoe de Duitse neoliberalen en Merkels CDU de diverse politieke partij-belangen tegen elkaar uitspelen en uitruilen en wie er tenslotte aan het kortste langste eindje trekt, dat natuurlijk het langste kortste eindje zal blijken, want het is tenslotte lood om oud ijzer.’

‘Martin Schulz: Schafft er das noch? ‘  / Die Zeit Online

‘Merkel und Schulz – “ein ideales Gespann” ‘  [  ein ideales Gespann …..?  het verschil is subtiel: een ideaal stel, of: een span voor de bokkenwagen?]

‘Man sollte nicht vergessen, nach Hype und Anti-Hype bleibt dennoch etwas übrig: bislang 17.000 neue Parteimitglieder und in den Umfragen fünf Prozentpunkte mehr für die SPD als im Dezember. Hätte das damals jemand vorhergesagt, hätten alle geantwortet: Kann gar nicht sein, so ein massiver Schulz-Effekt ist ausgeschlossen.

Und dennoch kann es durchaus sein, dass die SPD von überhaupt keinem Mann zu retten ist. Und die Frauen in der SPD sind zurzeit offenbar mit anderen Dingen beschäftigt als mit dem Überleben ihrer Partei.  (………………)  (……………….)

Die Frage ist nicht, ob das Land ihn [= Martin Schulz] brauchen kann, sondern was ihm sein Machtstreben sagt. Fordert es: Ganz oder gar nicht? Oder spricht es: Zehn Jahre musst du jetzt noch machen, dort, wo der Wähler dich hinstellt?

Es gibt einen Mann, der diese Frage vielleicht beantworten kann, obwohl er kein Parteifreund von Martin Schulz ist, sondern eigentlich sein Gegner. Trotzdem kennt er Schulz besser als viele SPD-Funktionäre.

Der Mann ist der CSU-Europapolitiker Bernd Posselt. ( …………)  ( …………….. )

Auch zu Angela Merkel habe Schulz während der vielen europäischen Krisen einen erstklassigen Kontakt gefunden. Bernd Posselt malt sich deshalb schon aus, wie es mit Schulz, dem ehemaligen Gottkanzler, dem vermeintlichen Retter der SPD, in Zukunft laufen könnte. Es ist das Bild einer neuen alten großen Koalition. Merkel und Schulz – Posselt nennt die beiden “ein ideales Gespann”.

Merkel als Kanzlerin, Schulz als ihr Vize. ’

Jared Taylor > ‘You Stole America from the Indians

Published on Aug 4, 2017  –   American Pride

[CENSORED] Jared TaylorRace Differences in Intelligence
Dismantle The Matrix   Published on Sep 7, 2017
A re-upload of Jared Taylor’s infamously censored video on race differences in intelligence.

Frank Furedi (Volkskrant 2017.11.21): ‘De anti-populisten zijn gevaarlijker dan de populisten.

Deze stelling verdedigde de Britse hoogleraar sociologie Frank Furedi vorige week in Brussel. Het debat Good en Bad Populism was georganiseerd door het Britse Institute of Ideas en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.
De vijandigheid ten opzichte van het populisme is een karakteristiek element geworden in de hedendaagse politieke cultuur in Europa. Oppositie tegen het beleid van de Europese Unie wordt beschouwd als crimineel en de eurosceptici worden afgeschilderd als halve of hele nazi’s.’

Group: ViewsEurope
Credit: SCHRANK
Source: Sunday Business Post – Dublin, Ireland
Keywords: COLOR MERKEL GERMANY FAR RIGHT ELECTION DIRECTION CAR NAZI 100217
Provider: CartoonArts International / The New York Times Syndicate

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Integriteit, de VVD en de PvdA, gaat dat samen?

‘De voorman van de PvdA, een club van nepsociaaldemocraten die de kiezer in de boot neemt, verwijt zijn collaboratie-partner, de neoliberale VVD die net zijn Chief Whip Integrity Hennie Keizer heeft moeten uitzwaaien, dat die collaboratiepartner zijn integriteit – ik heb het over zonnekoning Lodewijk –  in twijfel trekt, nou moe, hoe zou je dat nou noemen?’ vraagt Menno terwijl hij de NRC neerlegt.

‘Hyperbolische humbug?’ suggereert Ilham.

‘Heb je dat interview echt gelezen?’ vraagt Zorah, en ze voegt eraan toe: ‘Als ik iets zie met PvdA en Lodewijk Asscher erin dan ga ik gauw verder met voorbijgaan, want dat kan niet anders dan politieke humbug wezen. Hoewel: politieke humbug is een tautologie. Wat deze PvdA-jongens en meisje al niet verzinnen om hun merk weer enigszins in de kiezersmarkt gepositioneerd te krijgen.’

‘Tja, het gaat bij die plucheposities onder de Haagse kaasstolp om grof geld,’ merkt Menno op, ‘dus iedere politieke gang wil zoveel mogelijk plekken aan de ruif. Er eten veel mensen van mee, en niet zo zuinig ook.’

‘Wat vind je van het interview?’ vraagt Ilham lachend, ‘het is in ieder geval kort. Koddig, die Asscheriaanse uithaal over integriteit naar de VVD terwijl bij die club de verse rel rond integriteitsmanager Hennie Keizer nog amper is bestorven. Bij de VVD weet momenteel niemand meer wat integriteit betekent, inhoudt. Alle eventuele opvattingen over integriteit zijn door de schoorsteen verdampt, in rook opgegaan. Dat je je voor integriteit uitgerekend aan deze VVD oriënteert, is zacht gezegd nogal armoedig, schamel en pover. Maar tja, wie innig met pek omgaat ….’

‘Mwah, ik las het interview vooral op koddige uitspraken en hilarische formuleringen,’ geeft Menno ten antwoord, ‘de inhoud is luchtig, en dat is een zwaar understatement. Een journalistiek niemendalletje. Ongetwijfeld een verplicht nummertje, ingestoken door PvdA spindoctors. Alsof een salarisverhoging voor onderwijzend personeel de kwaliteit van ons onderwijs na ruimt dertig jaar politiek uithollen in een klap op peil kan brengen. Zo’n weddeverhoging is natuurlijk broodnodig en komt lichtjaren te laat, maar om daar nu nog een politiek punt mee te willen scoren, neen, dat is pure rampenpolitiek.’

‘Helmaal de stijl van PvdA-onderwijsminister Jet Butsenmaker,’ zegt Ilham grinnikend, ‘die had het ook altijd over een quality boost bij het onderwijs en tracks of excellence en meer van die zure zotte apekool.’

‘Best aandoenlijk toch?’ zegt Ilham, ‘met een kabinetscrisis dreigen, terwijl je als nespsociaaldemocraat nota bene vicepremier bent in een demissionair neoliberaal kabinet en net uit volle borst beleid hebt helpen uitrollen dat er principieel op gericht is iedere vorm van beroepstrots – bij àlle praktisanten-uitvoerenden, van schoonmakers tot medici – uit te roeien met wortel en tak. Want dát doen de neoliberalen: systematische karaktermoord plegen door iedereen tegen iedereen op te zetten als concurrenten in de Markt. De mens de mens een geldwolf. Dat venijn doorsijpelt onze maatschappij en voordat je dat ontgift hebt …. vermoedelijk is daar een heuse catastrofe voor nodig anders lukt het echt niet meer. ’

De neoliberale ontwortelde mens over wie bijvoorbeeld Richard Sennett en Zygmunt Bauman schrijven,’ merkt Zorah op, ‘dat ontwortelde, zonder houvast en met een provisorisch moreel kompasje voor norm-nomaden, dat wordt geframed als vrije flexwerker en de hemel in gemarket. Overal inzetbaar, vrij en zonder bazen boven zich, entrepreneur van haar eigen leven, maar intussen als vervangbare weggooikracht en melkkoe uitgeperst zonder dat ze er zelf erg in heeft. Het pernicieuze aan dit kankerend proces is dat mensen elkaar net zo makkelijk als wegwerpobjecten gaan zien en behandelen: de medemens als middel en niet meer een doel op zich.’

‘De rat race om het rendement!’ roept Ilham.

‘Ik vind zo’n Asscher-reclame oliedom, kortzichtig en amateuristisch,’ zegt Menno, ‘welke pr-fabrikant verzint er nou zo’n slappe stunt, terwijl haar product er meer levend dan dood bij hangt? Juist vanwege de integriteit: in de verkiezingscampagne de indruk geven dat je op de PvdA moet stemmen om de VVD van het regeerpluche te houden en na de verkiezingen collaboreren met die VVD, waarbij je je eigen sociaaldemocratische standpunten door het putje spoelt. Dan heb ik het nog niet over Asschers overtreden van de Wet door met Nederlands belastinggeld illegale Israëlische kolonisten te sponsoren. Het grote zelfmedelijden van een gesjeesd PvdA-politicus.’

Ilham is van mening dat Asscher een frame gebruikt dat intussen gangbaar is. Zeker in de politiek: ‘Immers: wanneer je hard roept dat iemand je integriteit aantast dan vertrek je vanuit de vanzelfsprekende aanname dat jij – de verongelijkte – integer bent en dat de ander hoogstwaarschijnlijk weet wat integriteit inhoudt. Die ander kan jou ook in je integriteit aantasten zonder dat zij weet wat integriteit is en wat jij daaronder verstaat. Indien je in dit geval meteen al aanneemt dat noch Asscher noch de VVD volgens jou weten wat integriteit inhoudt – laat ik het tot politieke integriteit beperken – dan loopt deze Asscheriaanse luchtballon leeg voordat die is opgelaten.’

HEAR! HEAR!

‘Bijna dezelfde redenering gaat volgens mij op voor dat Inkomstenbelastingformulier van Gerrit Zalm’,  zegt Menno, ‘wie gelooft er nou dat Zalm maar één bron van inkomsten heeft en dat hij daarover – heel integer en goudeerlijk als de man is, Zalm is tenslotte lid van de VVD – honderd procent opening van zaken geeft. Zeker als je het boek van Gabriel Zucman Belastingparadijzen net gelezen hebt en je realiseert je dat Zwitserland  van de anonieme machten die onze levens bestieren buiten de eurozone mag blijven, dan weet je toch beter?’

‘Zwitserland krijgt vast niet zo maar dispensatie om buiten de euro te blijven,’ meent Ilham, ‘behalve Goldman Sachs (Mario Draghi c.s.) zijn met Emmanuel Macron nu ook Rothshild en kompanen partij en speler geworden, geloof ik, maar wie zoekt dat uit en durft erover te publiceren?’

‘Geld is in die kringen synoniem voor status en prestige, daarom is dat stukje in dezelfde NRC op de bladzijde ernaast, over Gerrit Zalm, ook zo komisch,’ zegt Zorah: ‘informateur en VVD’er Zalm krijgt voor zijn informateurswerk geen geld. Nou jij weer! Zalm heeft vermoedelijk zelfs een vette donatie gepleegd om dit prestigieuze klusje-met-lobbywerk-als-ingebakken-extra, te mogen verrichten. Dus wat nou: VVD’er Gerrit Zalm is zo fideel en werkt zich in ‘s lands belang voor het liefdewerk-en-oud-papier het eelt op de handen!?’

* Vrolijkheid *

‘Dat is de lezer zoals gewoonlijk voor dom verslijten,’ zegt Ilham, ‘want voor Zalm is alles wat hij doet of laat gewoon en vanzelf in geld vertaalbaar. Dat de man zijn Inkomstenbelastingformulier in zijn geheel instuurde, maakt het echt tragikomisch. Alsof grootverdieners als Zalm slechts één Inkomstenbelastingformulier zouden moeten invullen. Ze – er zijn er meer die stunten met hun Inkomstenbelastingformulier! – doen me denken aan schuinsmarcheerders die er een officiële echtgenote op nahouden voor de façade en de schone schijn, terwijl ze tig maîtresses en wie weet wellicht ook nog schandknaapjes erbij hebben. Tenslotte kunnen ze het betalen. Wat is een inkomstenbelastingformulier nou voor zulke megagrootverdieners? Als zij tien Inkomstenbelastingformulieren zouden (laten) invullen, krijgen ze vermoedelijk nog meer geld toe, vanwege allerlei aftrekposten, speciale regelingen en fiscale slimmigheidjes waar wij nooit van hebben gehoord. Waar hebben deze komedianten hun inkomstenbronnen gestald, waar hebben ze hun vermogens geparkeerd en waaruit bestaan die vermogens? Kom nou toch. We zijn toch geen gekke Henkies?’

Zorah: ‘Ik las dit weekend een ander interview dat ik echt belangwekkend vind. Daar is iemand, de schrijver Édouard Louis in Letter & Geest van Trouw, aan het woord over mensen en zaken waarmee politici als Asscher en Rutte en Buma en Pechtold, maar vooral politici als Asscher, die zich immers als “links”  afficheren, zich bezig zouden moeten houden.’

‘Touché!’ roept Ilham, ‘en via de socioloog en ervaringsdeskundige Louis kom je vanzelf bij de Amerikaanse psycholoog Dacher Keltner die meent te hebben ontdekt dat mensen met macht en status de eigenschappen (met name empathie) die hen tot die positie heeft gebracht, die eigenschappen neigen te verliezen wanneer ze die machtige positie bereikt hebben.
Ik bedacht dat Keltner zou moeten onderzoeken of de machtigen die hij onderzocht heeft, misschien narcistisch worden (indien ze dat tenminste niet al in aanleg zijn) en hun empathische vermogens naar binnen richten, en zichzelf als object van sympathie en medelijden maken. Dus een vorm van pathologische, ziekelijke, auto-empathie gaan beoefenen. Alles draait om mij, de zonnekoning. Narcisme en egoïsme tot pathologische dimensies opgestuwd.’

‘Gerrit Zalm zou een mooie casus voor Louis zijn,’  meent Zorah, ‘want Zalm is immers net als Louis zijn sociale klasse ontstegen – hij heeft een broer die schoenen verkoopt op de markt – en is lid van een politieke partij die die klasse waaruit hij voortkomt, afknijpt. Zalm is een blauwe maandag PvdA-lid geweest, maar heeft in zijn streven omhoog typisch de club gekozen die qua “cultuur” het beste bij hem past, waarin hij zich thuis voelt: de VVD dus. Ik bedoel: deze, de huidige, VVD en niet de echte liberalen van ooit.’

‘Markt hoort blijkbaar bij de familie Zalm: een letterlijke markt en een virtuele markt, het is alles Markt wat de klok slaat,’ zegt Ilham grinnikend.

Menno: ‘Dit interview met Louis in Letter & Geest van Trouw dit weekend, vind ik het interessantste verhaal in de Nederlandse kranten! Zijn nieuwe roman Geschiedenis van Geweld staat op het punt van verschijnen in een Nederlandse vertaling.’

Het interview van Becker staat nu op de Trouw-site, maar er zijn nog andere interviews met Louis op het internet te vinden,’ meldt Ilham, ‘In dat Trouw-interview staan behartenswaardige dingen. Enfin, ik print het stuk van Trouw in ieder geval uit en/of kopieer het, want ik ga het in de groep gooien ter discussie.’

‘Ik zet deze blog vast op de site,’ meldt Zorah, ‘dan kunnen de jongelui in ieder geval oriënterend voorwerk verrichten, want ook ik ga er met mijn studenten dieper op door.’

Menno: ‘Louis zegt over Emmanuel Macron precies hetzelfde als Olivier Tonneau in de Guardian zei: Macron ziet de onderklasse (le tièrs état, les sansculottes) niet staan en houdt ze vaak bijna openlijk voor het lapje. Bij Louis wordt die fabriekarbeider letterljk door Macron in zijn hemd gezet. Nota bene: Macron de investment banker, waagt het om zijn financiële windhandel “werken” te noemen! Waar Macron zich op richt, is het aan het lijntje houden van de middenklasse, terwijl hij de vermogende klasse niet alleen buiten schot houdt, maar onbeschaamd laat profiteren van de twee onderklassen. Het komt per saldo aan op gehaaide volksverlakkerij en politieke kwakzalverij, met de medewerking en hulp van de media. We zullen het zien, maar ik hoop van harte dat ik ongelijk heb.’

‘Helaas zal het “Project Europa” daar niet beter van worden,’ zegt Ilham met een diepe zucht, ‘want je kunt die vele mensen die structureel achter het net vissen en steeds verder gemarginaliseerd raken, niet eeuwigdurend voor de gek houden.’

Literatuur en politiek : « Weg met Eddy Bellegueule »

Interview: Edouard Louis over Weg met Eddy Bellegueule

Jacques de Kadt (1948): Verkeerde voorkeur  (Amsterdam: Van Oorschot).  ‘Het socialisme na de Tweede Wereldoorlog’ staat hierin op bladzijde 85-125

‘Over “voorkeur” en “toon” staat als voorwoord op bladzijde 7-24

Werk van De Kadt staat op de site van dbnl

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,