RSS

Tag Archives: salafisme

De dominee, bankier en de falsaris. Pecunia & politiek

 

‘De dominee, bankier en de falsaris – drievuldig beeld van ‘t geen alom altoos onwaar is?’ suggereert  Marieke op vragende toon. ‘Waarom deze Greshoff parodie-parafrasering?’

‘Omdat ik me bij het lezen van de Trouw-column van de Amerikaanse Nederlander James Kennedy afvroeg of hij het boek van James Comey had gelezen,’  antwoordt Mohammad. ‘Meneer Kennedy zegt dat hij het over kerk en staat heeft, maar het draait hoofdzakelijk om geld. Zoals bij ons tegenwoordig bijna alles alleen nog om geld draait, dus ook de financiering van moskeeën in Nederland met mogelijk salafistisch geld. Logisch.’

‘Inderdaad, geld speelt toch de hoofdrol,’ vindt ook Semanur, ‘Kennedy besluit zijn column met: “Tot nu toe was er weinig ophef over het feit dat de imams van veel Nederlands-Turkse moskeeën worden betaald door de Turkse overheid, omdat zij doorgaans geen salafisten zijn. Maar als de overheid gaat bepalen welke geldstromen wel of niet toelaatbaar zijn, gebaseerd op de inhoud van de prediking, verliezen we de neutrale overheid die we met de scheiding van kerk en staat wilden creëren.” Dus ik begrijp dat meneer Kennedy alle subsidies van moskeeën ongehinderd door staatscontrole wil toestaan?’

‘Helemáál géén goed idee,’ zegt Mohammad nadrukkelijk, ‘ik vind die rel die nu in Amerika aan de gang is rond de bemoeienis van de Russen met de Amerikaanse verkiezingen (denk aan Mike Flynn en Jared Kushner), vergelijkbaar met de subsidies van Nederlandse moskeeën door mogelijk ongure groepen in de Oriënt. Geld staat gelijk met beschikkingsmacht en we willen in Nederland toch zeker ook geen fundi-sharia-rechtspraak? Ongecontroleerde financiering van moskeeën uit “een buitenland” is het hellend vlak met groene zeep insmeren! Koranscholen vind ik net zoiets. Nou ja, ze heten dan wel geen koranscholen, maar ik het vind het onderscheid tussen menige islamitische onderwijsinstelling en koranscholen, spijkers op laag water zoeken. We moeten de zaak scherp in de gaten houden, heus, geloof me – ik begin van de weeromstuit Donald Trump na te bauwen: believe me, it’s true!

Hij pakt de krant op en zegt: ‘Hier moet je horen wat James Kennedy schrijft: ”Hoewel ook vanuit Nederland geregeld financiële steun wordt verstrekt aan kerken en andere religieuze organisaties in het buitenland, veroordelen politici geldstromen in omgekeerde richting als die steun wordt gegeven vanuit niet-democratische landen. Als daar geen godsdienstvrijheid is, mogen ze geen invloed hebben op de prediking hier. In Nederland is ‘geen plaats voor een ideologie van onvrijheid die uit andere landen wordt geïmporteerd’, zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie).”

In het buitenland, ja hallo, welk buitenland? Saudi-Arabië, Jemen, Egypte? Hoeveel christelijke gebedshuizen of culturele instellingen zijn er in Saudi-Arabië? Nou? Wat een manke vergelijking.’

‘Maar, dat zijn niet-democratische landen, toch?’ zegt Marieke, ‘over geld uit dié landen gaat de discussie toch? Maar zouden de Saudi zo dom zijn om rechtstreeks geld naar Nederlandse moskeeën over te maken? Ze zullen inmiddels toch wel andere, listigere, wegen hebben gevonden als ze geld willen overmaken naar salafistische moskeeën in een buitenland? Anders zou ik het een vorm van provocatie vinden. Reuring veroorzaken door openlijk geld aan Nederlandse moskeeën over te maken, moskeeën met imams die de onversneden salafistische leer verkondigen. Dat is toch net zo goed een vorm van inmenging in de politiek van een buitenland?’

‘Nou, ik vind Kennedy’s betoog aan alle kanten rammelen hoor,’ zegt Moh., hij leest opnieuw voor: ’ “Als een moskee ‘gematigd’ [is] en een goede naam heeft, lijkt niemand zich veel zorgen maken. Als een gebedshuis ‘goed in de leer’ is, wordt het met rust gelaten. Maar als dat niet het geval is, wordt het aangepakt. De wet wordt misschien aangepast om een preekverbod in te kunnen stellen of de mogelijkheid om de geldkraan dicht te draaien.

Dit betekent dat de ‘scheiding van kerk en staat’ niet voor alle godshuizen of godsdiensten op gelijke wijze wordt toegepast. Tot nu toe was er weinig ophef over het feit dat de imams van veel Nederlands-Turkse moskeeën worden betaald door de Turkse overheid, omdat zij doorgaans geen salafisten zijn. Maar als de overheid gaat bepalen welke geldstromen wel of niet toelaatbaar zijn, gebaseerd op de inhoud van de prediking, verliezen we de neutrale overheid die we met de scheiding van kerk en staat wilden creëren.”

Hoezo? Zo gauw Turkse imams salafisme – whatever that may be – gaan prediken, of Erdogans politiek ziekelijk ophemelen en verheerlijken als ware het een geloof, dan worden ze toch ook op de vingers getikt? Mogen we althans hopen.’

‘Moeilijke discussie, waar je niet gauw uitkomt,’ vindt Marieke, ‘maar wel humoristisch om te lezen dat geld centraal staat. Zo wil de D66-ger Arjan Kleuveld weten “hoe de imam denkt over openheid van financiën.” Openheid van financiën, dat is voor Kleuveld heel belangrijk. Veel belangrijker dan de inhoud van de preken, vermoed ik. Heeft D66 een motie ingediend of gesteund tegen Ruttes rookgordijnen inzake de 1,4 miljard euro rulings ten behoeve van multinationals? Of is dat openheid en transparantie van een heel ander soort geloof?’

Semanur vraagt of Moh. het verband dat hij legt tussen James Comey en James Kennedy kan toelichten.

‘O, dat gaat over wat Comey over de op geloof-gebaseerde initiatieven van George W. Bush zegt, op bladzijde 76 – 77 van A Higher Loyalty, ‘licht Moh. toe. ‘Een Amerikaanse president die faith-based initiatives als onderdeel van zijn politiek beschouwt, lijkt mij geloof en politiek / kerk en staat, nogal met elkaar te vermengen. Misschien daarom dat Kennedy niet apert tegen een scheiding van politiek en pecunia is. Dat kan ook haast niet, denk ik. Hilarisch vind ik Comey’s karakterisering van de humor van Bush als bij gelegenheid duivels – ocassionally devilish. Een president die faith-based initiatives entameert en er een duivels gevoel voor humor op nahoudt. Dat vind ik komisch opgemerkt. Comey-ish.’

‘Komisch en paradoxaal, ‘vindt Marieke, ‘zoals een CU-minister die zegt, ik lees voor: << “In Nederland is ‘geen plaats voor een ideologie van onvrijheid die uit andere landen wordt geïmporteerd’, zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie). >>  wil een invoerverbod op “ideologie van onvrijheid” dat komt neer op onvrijheid bestrijden met tegen-onvrijheid.
Ben je soms daarom Harold Pinter aan het herlezen, parallel aan Comey’s boek?’

Mohammad antwoordt dat het om een geval van Jungiaanse synchroniciteit moet gaan, want dat toeval bijna niet meer bestaat. Net zoals Waarheid bijna niet meer bestaat. Vandaar dat Donald Trump president van Amerika is en Mark Rutte premier van Nederland.

Synchroniciteit duidt op: een betekenisvolle samenhang tussen (bijna-)gelijktijdig optredende gebeurtenissen, zonder dat er van causale, oorzakelijke, verbanden sprake hoeft te zijn. Synchroniciteit is in de plaats gekomen van hetgeen we vroeger, nog niet eens zo heel lang geleden, plachten aan te duiden als: waarheid. Alternatieve feiten en nepnieuws kun je vanuit een synchroniciteitsframe nog enigszins behappen.

Arme en naïeve James Comey.’

‘Waarom naïef, hoezo?’ vraagt Marieke.

Mohammad: ‘Luister maar naar wat Comey op bladzijde 221 beweert: “The intelligence community does facts; the White House does politics and spin, and does it on its own.” Comey meent spin en politieke ruis nog van feiten te kunnen onderscheiden. Hij heeft nog niet door dat de politiek al lang is geprivatiseerd en vermarkt, dus feiten-resistent en moraal-proof is. Ik vrees dat Comey nog in een vorige tijd leeft en dat hij, en de FBI, het misschien zelfs tegen Trump zullen moeten afleggen. Dat zou een hele, hele, slechte zaak voor de (Westerse?) wereld zijn. We kunnen nu al zien hoe gretig de methodieken en de mentaliteit van Trumpocratie door carrière-politici wordt omhelsd.’

Semanur: ‘Ik vind Comey soms best dubbel. Hij komt op mij af en toe als holier than thou over, maar tegen iemand als Trump kun je onmogelijk eerlijk spelen, want dan word je compleet weggeblazen en ondergeschoffeld. Moet je toch eens nagaan dat Comey door Trump werd ontslagen terwijl hij een paar dagen van zijn staatspensioen af stond! Zoiets dóe je gewoon niet, en zeker niet als president. Comey geeft Trump een koekje van eigen deeg. Trump tettert voortdurend dat hij iedereen die hem een streek levert, driedubbel terugpakt en zo kan ik Comey’s optreden ook zien. Ik gun de man trouwens een riante recette voor zijn boek en ik heb er dan ook drie stuks van gekocht.’

Marieke bladert door A Higher Loyalty en zegt: ‘Helemaal naïef is Comey volgens mij niet, hoor maar wat hij op bladzijde 276 schrijft over de huidige politiek in Washington: “The hypocrisy is so thick as to almost darkly funny. What is happening now is not normal. It is not fake news. It is not okay.” Dat klinkt als tamelijk realistisch, vind ik.’

‘Naïef. Lees maar op de volgende bladzijde,’ zegt Moh. terwijl hij het boek van Marieke overneemt en voorleest: “The next president, no matter the party, will surely emphasize values – truth, integrity, respect, and tolerance – in ways an American leader hasn’t needed to for more than forty years.” Hij kijkt op en vraagt: “Gelooft Comey dat echt? Ik hoorde en zag Judy Woodruff op PBS in gesprek met Comey over zijn boek en dat vond ik niet hoopgevend wat betreft de interesse en de focus van het Amerikaanse publiek: veel Amerikanen lijken de show, of soap, van Trump geloofwaardiger te vinden dan het verhaal en het boek van Comey. In ieder geval zijn heel veel Amerikanen niet bijster geïnteresseerd in het morele en ethische leiderschap dat Comey voorstaat. Waarom zouden de Amerikanen volgende keer anders stemmen en waarom zouden toekomstige presidentskandidaten – en vooral de politieke pr- en reclamebureaus – niet nog een paar stapjes verder gaan dan Donald Trump? Uiteindelijk gaat het om stemmen en beslissingsmacht over heel veel geld.’

Semanur: ‘Comey vergelijkt op bladzijde 123 – 124 de humor van George W. Bush (meestal ten koste van een ander of zelf-depreciërend – “Ook met alleen maar zesjes kun je het tot president van Amerika schoppen”) met de humor van Barack Obama, die volgens Comey “inclusief” is. Boeiend, zo’n analyse.’

‘Zou Donald Trump werkelijk en Nobelprijs krijgen?’ vraagt Marieke op mijmertoon. Ze voegt eraan toe: ‘Ach, wat betekent een Nobelprijs nog? Barack Obama heeft zijn Nobelprijs meteen aan de hond gegegeven. Hoewel hij Hussein als tweede naam heeft en Hawaii volgens Trump in Kenia ligt.’

Harold Pinter kreeg ‘m in 2005,’ brengt Semanur fijntjes te berde.

Moh.: ‘Als Donald Trump de Nobelprijs krijgt – of koopt, wat is het verschil, want alles is tegenwoordig te koop en Trump c.s. beschikken over heel veel geld – dan zullen zijn aanhangers nog heiliger geloven in zijn waarheid, zelfs met terugwerkende kracht. Daarnaast zullen er vele ongeïnteresseerde Amerikanen wellicht geloof gaan hechten aan Trumps alternatieve feiten. De massa is voor politici en hun marketing-huurlingen echt een eitje om te manipuleren hoor. Geen wonder dat zoveel politieke “leiders” een diepe minachting voor de kiezerskudde koesteren. Ik kan ze geen ongelijk geven.’

Semanur: ‘Stel je voor! Noam Chomsky geen Nobelprijs en Donald Trump wel? Dat zou het totale einde betekenen van de schamele rest geloofwaardigheid en prestige die de Nobelprijs voor sommige mensen misschien nog aankleeft. Ach … ‘ ze begint te zingen: ‘ “Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, zuerst Adolf Hitler, dann seine Partei”; “… im Herbst geht der Führer, und im Mai die Partei”; “… im Monat Dezember, gibt’s wieder ein Ei”.’ Ze roept: ‘Wir schaffen das! Yes, we can!’

 

 

 

James Comey (2018): A Higher Loyalty. Truth, Lies, And Leadership  /  New York – London / ISBN:  978-1-5290-0082-5

 

Pinter, Nobellezing

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-e.html

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-e.pdf

 

Subject Of Michael Flynn Seems To Panic President Donald Trump | Rachel Maddow | MSNBC

MSNBC
  Published on Apr 27, 2017

Rachel Maddow reviews the timeline of the scandalous fall of Donald Trump National Security Adviser Mike Flynn and notes that Donald Trump does not respond well when asked about him.

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on mei 1, 2018 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Waarom liggen militairen en staan predikanten?

 

‘Zeg, is het enige PVV-lid Geert Wilders president-commissaris-hoofdman van Israël geworden?’ vraagt Pieter.

‘Waarom zou Wilders president-commissaris van Israël zijn?’ vraagt Nadja, ‘volgens mij is Goldman Sachs al sinds jaar en dag de baas van Israël. En van Amerika en van de EU. Dus wat heeft Wilders met Israël te maken? Behalve als vakantieland misschien? Om te klagen bij de klaagmuur over Marokkanen in het bijzonder en de islam in het algemeen?’

‘Nou, omdat de Israëli hebben besloten niet meer uit de nederzettingen-koloniën in de bezette Palestijnse gebieden te vertrekken,’ antwoordt Pieter. ‘Dat schrijft mevrouw Roelants in de NRC en ik las het onder andere ook op de site van Haaretz en de Independent.’

‘Vanwaar de kop over liggende militairen en staande predikanten?’ vraagt Fahira die binnenkomt lopen. ‘Dat is idioom, is het niet? Zo zeg je dat in het Nederlands nu eenmaal.’

‘Dat klopt,’ zegt Nadja, ‘militairen liggen en predikanten staan, omdat het idiomatisch zo hoort. Maar we lazen het stuk van Stevo Akkerman in de Trouw en toen raakten we in discussie via Freud en zo. Akkermans onderkop luidt namelijk: “ Waar landen liggen, valt met een grote mate van zekerheid vast te stellen, maar waar ze staan is vaak een kwestie van twijfel, ambivalentie en onenigheid. “  Landen liggen, dat associëren we met legers die liggen en bij landen staan denken we aan godsdienst via predikers. Zodoende. Ook vanwege de context natuurlijk: Israël, Palestina, Turkije, zionisme, het Oude Testament en islam. Akkerman zou volgens ons en volgens-Freud-volgens-ons, heel misschien en zéér onbewust voor liggen en staan hebben gekozen. In deze context dan: leger en godsdienst, snap je? ’

‘Origineel,’ zegt Fahira, ‘maar voor mij toch iets te ver gezocht. Ik zou er niet meteen aan denken. Misschien ben ik daarvoor nog niet genoeg ingeburgerd in de Nederlandse cultuur?’

‘Ja, en democratie,’ vult Pieter aan, ‘Akkerman noemt Israël en Turkije democratieën, dus Netanyahu en Erdogan zijn beiden democratisch gekozen leiders, maar wij vinden Turkije en Israël andersoortige democratieën dan bijvoorbeeld onze variant, maar ook bij onderlinge vergelijking.’

‘Dat Goldman Sachs de baas is in zowel Israël, Amerika als de EU, dat denk ik ook, ja,’ zegt Fahira, ‘tenminste als je G.S. als verzamelnaam denkt met de bank G.S. als dominant onderdeel, dominante constituent. Daarom dat deze Israëlische regering dit durft te doen en officieel durft af te kondigen  dat ze in de nederzettingen blijven. G.S. staat achter ze en dus Amerika en dus de EU. De Palestijnen zijn politiek-militair-financieel helemaal nergens.’

‘De Koerden kunnen militair nog wat uitrichten,’ zegt Nadja, ‘maar de Palestijnen helemaal niet. Deze Israëlische move, juist nu, betekent voor mij vooral dat Goldman Sachs in Amerika de touwtjes stevig in handen heeft en Donald Trump aan een touwtje. Trump mag blijven, omdat het G.S. voorlopig het beste uitkomt.’

‘Inderdaad, maar Trump moest in ruil wel bijna al zijn ministers uit G.S.-mensen recruteren. Amerika (dat is trouwens niet per se Trump hoor) wil in die regio de druk op de ketel houden,’ zegt Pieter, ‘dus steunt die entiteit in de VS dit Israël. De Palestijnen zijn niet geliefd bij de Saudi, dus dat is geopolitiek bezien momenteel ook profijtelijk. De Palestijnen zijn geopolitiek beschouwd hooguit berooide bedelaars. Lastige bedelaars bovendien. Tja, en Turkije, ligt geografisch ergens anders en qua cultuur en godsdienst toch ook.’

‘In West-Europa en de V.S. zijn we bevattelijker voor wat Avishai Margalit de “kitsch van Israël” noemt,’ zegt Nadja. ‘Vooral via bijbelonderwijs en cultuuroverdracht. Als je hier Goldman Sachs bekritiseert, moet je oppassen dat je niet voor anti-semiet wordt uitgemaakt, want Goldman Sachs klinkt immers joodsig, net als Rothschild bijvoorbeeld. Nou die risico-link, heel grof gezegd hoor, valt onder de “kitsch van Israël” zoals Margalit dat omschrijft.’

‘Ik vind dat anti-semiet zo ráááár,’ zegt Fahira, ’Arabieren, dus ook Palestijnen, zijn etnisch toch net zo goed semieten? Dus wat nou antisemiet? Maar laten we daar niet op doorborduren, want dat is oeverloos geleuter. En Turkije – Israël dan? Waarom die vergelijking?’

‘Meneer Akkerman kiest een invalshoek van waaruit hij de vergelijking die hij maakt, kan maken,’ vindt Nadja,’namelijk identiteit. Maar ik vind dat je Israël net zo goed, of zelfs beter, met Saoedi-Arabië kunt vergelijken wanneer je de export van godsdienstige ideologie en cultuur-franje als noemer kiest. Israël exporteert en promoot “Israëlische kitsch” (Margalit) en Saudi-Arabië (althans de kleine kliek die er aan de macht is) exporteert – zo schijnt het althans – salafisme/wahabisme, dat je misschien “Saudi-kitsch” zou kunnen noemen.’

‘Alleen de doelgroepen verschillen misschien?’ oppert Fahira.

‘Het ligt volgens mij veel ingewikkelder,’ zegt Nadja, ‘want hoewel de Palestijnen zeker door de Arabische despoten waarschijnlijk als lastige paria’s beschouwd worden, zijn ze toch merendeels moslim en vooral: Arabieren. Dus piepelen van Palestijnen wordt hoe dan ook gevoeld als piepelen van (mede-)Arabieren en mede-moslims, zeker voor de gewone man in die moslimlanden. Misschien zelfs door moslims in West-Europa. Dat komt omdat een identiteit uit zo vele facetten bestaat en loyaliteiten net zo versplinterd kunnen zijn. Wanneer men zich als Arabier-moslim in en door het westen vernederd voelt, dan is de vernedering die de Palestijnen wordt aangedaan net zo pijnlijk. In dit geval van gedoogd landjepikken door Israël, denken veel Arabieren vermoedelijk: zie je wel, al die deftige en dure instituten met hun verheven Verlichtings-bla-bla en Mensenrechten-gezwatel, geven niet thuis als het om Arabieren en moslims gaat.’

Fahira: ‘Ik begrijp je. Nu ziet de hele Arabische en moslimwereld dat Israël doodleuk Palestijns gebied kan inpikken. In weerwil van allerlei resoluties. Louter op grond van een mythe, van “Israëlische kitsch.” Neen, dat voelt niet goed. De Arabier wordt eenvoudig gepiepeld.’

‘Ja, en hij weet het en hij kan er niets tegen doen,’ zegt Nadja, ‘dat maakt het zo vernederend.’

‘Je zou kunnen denken dat Angela Merkel juist nu, uitgerekend nu, het moslimland Turkije piepelt,’ suggereert Fahira, ‘de Israëli piepelen de Palestijnen en Duitsland, dat wel een hééél speciale relatie met Israël heeft, Duistland piepelt Turkije. Dan zou ik de Turken en de Palestijnen meer op elkaar vinden lijken dan de Turken en de Israëli hoor. Bondskanselier Merkel treitert Tayyib Erdogan gewoon openlijk. Dus Palestijnen en Turken: allebei gesjocht.’

Pieter: ‘Dit lijkt me voorlopig voldoende. Wie er aardigheid aan heeft, kan verder pluizen in de fijne verschillen tussen salafisme en wahabisme. Kijk, de “Israëlische kitsch” is in Nederland vrij ver en effectief ingeburgerd – we zijn het ons niet eens bewust dat het er is –  en als het om Turkije gaat, dan vind ik dat er intussen voldoende Turkse Nederlanders zijn ingeburgerd. Die doen echt hun best. Tja, wat moeten we met al die onderscheiden, nietwaar? Je kunt er eindeloos over blijven neuzelen, maar wanneer de overheid zo goed als niets aan inburgeren doet, maar wel ongelimiteerd migranten (en wat voor!) binnen wil halen, dan blijft het dweilen met de kraan open. Kortom: erg bemoedigend vind ik het allemaal niet.’

Fahira: ‘Ik denk dat Turkse moslims andere moslims zijn dan Marokkaanse moslims. De Turken (nou ja, de …) zitten nu vooral met die meneer Gülen in hun maag. Dat is weer een ander soort moslim-geloof, toch? Dus die cartoon van Latuff vind ik zo gek nog niet – Turkije en Israël en dollars. De Palestijnse oma zegt tegen haar kleinzoon: Niet kijken, dat is slecht voor je opvoeding en je ziel, want ze krijgen beiden geld van Goldman Sachs. Zoiets.’

‘Ik vermoed dat Goldmans Sachs en hun diefjesmaatjes – of collegagangsters – moeilijk of geen vaste voet in Turkije kunnen krijgen,’ zegt Pieter, ‘want achter alle bombarie over islam en democratie en oorlog en terroristen, zitten altijd nog vele andere verhalen en scenario’s. Het blijft meestal speculeren en gissen welke scenario’s dat zijn, maar blind varen op wat alleen de Westerse media verkondigen is oerdom en sullig.’

Nadja: ‘Inderdaad opvallend dat bijvoorbeeld de EU en de NAVO de Oekraïne erbij willen, maar Turkije niet. Wat zou Goldman Sachs (de bankenmafia dus) in de Oekraïne allemaal voor elkaar hebben?’

‘De Oekraïense mafia schijnt prima georganiseerd te zijn,’ zegt Pieter, ‘en beschikt over een fijnmazig mondiaal netwerk aan contacten op de hoogste niveaus. In de kroeg deed een tijd geleden een broodje-aap-verhaal de ronde dat geheime diensten waaronder de Mosad, zogenaamd infiltreerden bij diverse mafiose organisaties om de broeders te trainen in speciale methoden. En natuurlijk “contracten” (huurmoorden) te slijten. Compleet ondenkbaar natuurlijk, maar met een paar borrels op komen de stories los hoor.’

‘Via de Oekraïne kan de NATO meteen Putin sarren,’ brengt Nadja in herinnering. ‘En wat de Israëli betreft, áls ze geloven via en aan de hand van verhalen uit “de” bijbel dan toch zeker alleen die welke in het Oude Testament staan? Dat is compleet andere koek dan het Nieuwe Testament hoor.’

‘Vergeet de apocriefe boeken niet,’ zegt Pieter gnuivend, ‘voor elk wat wils. Wat is kitsch en wat is Kunst, nietwaar?’

‘En in hoeverre en tot op welke hoogte spelen de diverse politieke pipo’s  bij dit alles een (onfrisse) rol,’ zegt Fahira. ‘Denk maar aan Goldman Sachs en het de EU inrommelen van Griekenland.’

‘En het geval Barroso, natuurlijk,’ zegt Nadja. ‘Ga in Brussel werken voor Europa en probeer ook in de gouden kooi te komen dan is je kostje gekocht.”

 

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/binnenland/kritiek-moslimorganisaties-op-salafistenschool-ze-kapen-het-islamitisch-onderwijs~a4514885/

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/04/koeweit-spekt-moskeeen-met-miljoenen-12760508-a1572260

http://www.polderislam.nl/achtergronden/korte-informatie-over-de-islam-en-de-belangrijkste-islamitische-stromingen/de-belangrijkste-islamitische-stromingen

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/08/israel-regularisation-law-colonialism-stress-170829105436968.html

http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/inthefield/2017/08/ronnie-kasrils-veteran-freedom-fighter-resistance-170831124357333.html

 

 

 

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Is Salafisme misschien het antwoord op neoliberalisme?

rhino1-text

 

Snip: “Wat zeg je? Salafisme als tegengif voor neoliberalisme. Interessante gedachte. Misschien moet je het meer een reactie dan een antwoord noemen. Dus een onbewust geformuleerd antwoord. Ga eens verder, want ik voel ‘m geloof ik wel.”

Snap: “Het zijn beide ideologieën die door oligarchen worden gebruikt om de massa onmondig en kneedbaar te houden. De neoliberalen zeggen dat ze reli-neutraal zijn, maar ze aanbidden de Godheid Geld. De salafisten beweren dat je de kalief in Arabië moet gehoorzamen. Die bezit echter minstens net zo veel geld als de neoliberale top cats, maar hij heeft er een rookgordijn in de vorm van een Opperwezen tussen opgetrokken.
Maar het zijn concurrerende ideologieën die nu doodordinair en keihard om de wereldhegemonie vechten. De wahabi zien de Chinezen en de Indiërs en ze denken: dat kunnen en willen wij ook. Wij hebben tenslotte oneindig veel geld. En wij, in het superbeschaafde en hoogontwikkelde westen, wij moeten nu inschikken en gehoorzamen. Onze politici worden gewoon gekocht. Dat heeft Michel Houellebecq zo mooi getroffen in zijn roman ‘Onderworpen’. ”

Snip: “Nou ja, bij de neoliberalen of neocons of whatever de naam de van boevenbende ook moge zijn, is dat rookgordijn wat mij betreft de ‘Democratie’ met zijn vrije verkiezingen. Dus: de Saoedische salafisten/wahabi zijn volgens onze propagandisten achterlijk, tirannieke, godsdienstige fundamentalisten en wij zijn in hun ogen goddeloze heidenen. Dat schiet lekker op, vind je niet.”

Snap: “De gedeelde  noemer is GELD, veel geld. De Saoedi exporteren met veel geld hun wahabi-ideologie en wij, nou ja jij en ik natuurlijk niet, wij exporteren ons democratische neoliberalisme met zijn vrije markt kapitalisme, dat de blijde boodschap verkondigt dat iedereen gelijke kansen op heel veel geld heeft. Een klinkend en ritselend evangelie waar slimmerikken munt uit slaan. Beide partijen zijn uit op wereldhegemonie, op zo veel mogelijk macht. Waarom zeggen ze dat eigenlijk niet gewoon? Zijn we van veel gedoe af. Wat jij?”

Diwani Jali80prct

Snip: “Dat kan natuurlijk niet, want dan stemmen de mensen in een democratie niet meer en die in de woestijn bekeren zich niet meer en niemand doet meer wat de bazen bevelen. Democratische verkiezingen zijn de zogenaamde seculiere erediensten aan het Geld bij ons en zij doen dat met de vijf of meer dagelijkse buigingen, de salat,  richting Mekka en dan krijgen ze dus ook geld. Ik versimpel het een beetje, dat begrijp je.
Hmm, ik vind het idee van tegen-ideologie zelf erg aannemelijk. Het is voor mij beide lood om oud ijzer. Volksverlakkerij, maar dan per cultuur anders verpakt en gemarket. Ik moet daar nog over nadenken, maar het idee lijkt me alleszins aanvaardbaar. Hoe kom je hier eigenlijk zo op?”

Snap: “Ik las het laatste artikel van James Meek in de London Review of Books (vrij te lezen op de site)  over onze democratische bombardementen op de boeven in Syrië. Meek zegt het bijna, bijna, zelf als hij op pagina 7 schrijft:  ’For all the concern at the spread of Salafist ideology around the world, there is surprisingly little concern at the spread of interventionist ideology – the creed that country A is entitled to take military action against, or within, country B, without the consent of the government of country B (if it has one) or any evidence that it poses a threat to country A.’
Wij – vooral PvdA-kroonprins Lodewijk Asscher schijnt dat te doen – wij maken ons grote en terechte zorgen om de export van de salafistische ideologie, maar we beschouwen onze interventionistische ideologie – in welks naam we overal in de wereld mogen bombarderen indien ons daar een regiem niet bevalt – als geheel vanzelfsprekend. Toen ik dat las, was de link met het neoliberalisme als overkoepelende ideologie snel gelegd: interventionisme komt voort uit de neoliberale ideologie, is daar gewoon een logische, praktische, uitwerking van.
Kijk maar naar de EU-bobo’s en hun interventionisme in de regio die Poetin als Russische achtertuin ziet, ik bedoel de Oekraïne. Waar straks die poppenkasterij met dat referendum – onze seculiere democratische riten, weet je nog? – over wordt opgetuigd.”

Snip: “Ja, natuurlijk, maar dan roepen onze media in koor dat Poetin stalinistische interventies pleegt, want zo gaat dat. Dus de Saoedi-salafisten prediken en indoctrineren via scholen, madrassas, maar ook op universiteiten, zoals in het Frankrijk van 2027 dat Houellebecq beschrijft in zijn roman ‘Onderworpen’,  en wij bombarderen, omdat we vinden dat het onze plicht is als beschaafd land. Dat doen we soms samen met de salafisten en soms ieder voor zich. Enne, die salafisten die bombarderen ook, maar dan op relatief bescheiden schaal – zoals in Parijs – vergeleken bij onze bombardementen. Dat zijn franchise-salafisten, zeg maar. Een soort mini-proxies. Wij bombarderen groots, in staatsverbanden. Nu, in Syrië, maar ik denk ook aan Irak en Koeweit en verder terug:  Vietnam, Laos en Cambodia ……Dat was niet misselijk. Vietnam en Cambodia zijn er nog steeds niet overheen. Interventionisme, ja, ja.“  springvrouw_txt

Snap: “Juist, maar, zo schrijft James Meek, ‘zij’ hebben de smaak van onze interventiemethoden intussen te pakken en ze bombarderen ook op grotere schaal. Met vliegtuigen, bommen en technologie die wij ze verkopen. Hoe vind je dat?”

Snip: “Hmm. Eigenlijk bedrijven wij staatsterrorisme, maar dat is een contradictio in terminis, en wij zeggen dat zij ordinair terrorisme beoefenen, want zij zijn en hebben geen staat. Zoiets? Althans de IS, van dat kalifaat dat wij bombarderen.De Saoedi hebben wel een staat, natuurlijk. Die zijn niet meer tevreden met de Amerikanen als hun proxies, maar de Saoedi gaan nu ook zelf bombarderen. Ze kopen wel het wapentuig van de Yanks. Tja, het is en blijft tenslotte big business.”

Snap: “Je werkt de gedachte al heel creatief uit, moet ik zeggen. Meek schrijft het niet, maar in feite is hij daar volgens mij bang voor: oorlog. Lees maar. Hunnie krijgen de smaak van interventie te pakken:  ‘What we are beginning to see is how the US and Britain’s invasion of that country not only seemed to other countries to legitimise their own interventions, but has inspired a set of newly prosperous countries to acquire and use the interveners’ tools.’
En, dat kan op den duur leiden tot interventionistische staten (staten met/of leiders met een interventionistische mind set) die tegen elkaar aan gaan schuren, en dat is veel gevaarlijker – want: oorlog door grote schurken die aan het hoofd staan van staten (denk aan de VS) – dan die relatief kleinschalige boeven met hun toch tamelijk beperkte oorlogjes.  Hoe akelig die ook zijn. Vooral in het weekend in disco’s en tijdens de foebal. Lees wat James Meek schrijft: ‘In the long term, heavily armed, interventionist-minded states rubbing up against one another are a greater danger than scattered bands of intolerant dreamers performing sporadic acts of terror.’

Snip heeft de krant gepakt: “Ik lees dat Meek als korte termijn remedie tegen de IS sterke staten aanbeveelt: ‘In the short term, strong states are the answer to IS. Not states that demonstrate their strength by bombing Syria, but states that demonstrate their strength by guiding their clients within Syria towards a suspension of fighting as a prelude to peace.’
Die IS heeft zijn ideologische wortels in het wahabistische salafisme, lees ik hier trouwens. Toe maar, het begint me te duizelen. Kan die arme Lodewijk Asscher dit wel allemaal behappen?
Wat ik toch een beetje ironisch vind, is dat Meek blijkbaar de bonte verzameling:  Rusland, Iran, Amerika, Saoedi-Arabië tot de strong states rekent. Ik vermoed dat hij met sterk bedoelt: formeel sterk, het zijn nominaal en formeel staten. Maar ik vraag me af welke er reuzen op lemen voeten zijn. Enfin, ik ga Meek eens grondig lezen.

children our futureHmmm. Salafistisch imperialisme als reactie op het neoliberale imperialisme. Klinkt erg waarschijnlijk. Tenslotte zijn het mensen zoals wij. Die wahabistische bobo’s willen ook de macht, aan de touwtjes trekken. Net als de bobo’s hier. Het hangt er maar net vanaf wie en wat je gelooft en dat hangt weer af waar je bent geboren en waar je leeft. Ik denk meteen aan al die instromers met hun ideologieën en geloven. Dat kan nog wat reuring geven, denk ik. Maar misschien valt het mee. Ruilen ze het ene opperwezen in voor het andere, zoals wij hebben gedaan …  In Frankrijk is de laïcité zelfs staatsgodsdienst. Is het niet om je te bescheuren? Geen wonder dat ze daar nu geen kant meer op kunnen met hun democratie. Michel Houellebecq heeft de labbekakkerij treffend en haarscherp getekend.“

Snap: “Jij bent niet de enige die het begint te duizelen. Meek haalt een mooi voorbeeld aan met David Cameron, die blijkbaar niet meer weet waarover hij het heeft:  ‘[H]is case is riddled with contradictions. He argues, simultaneously, that IS can’t be defeated without a political settlement; that a political settlement is on the way; and that Britain can’t wait for a political settlement before it starts military action.
He argues, simultaneously, that what Syrian Sunnis most want is for Assad to fall; that Sunni support for Britain’s position is essential; and that toppling Assad is a lesser priority for Britain than attacking IS.
He argues, simultaneously, that ‘destroying Isil helps the moderate forces’ [sic] and that the destruction of IS can’t be brought about without moderate forces – an army, he maintains, made up of 70,000 opposition fighters ‘who do not belong to extremist groups’.
Cameron is vast niet de enige die van alles hierover zegt en zichzelf tegenspreekt, maar James Meek is een oplettende waarnemer, en dat scheelt natuurlijk.”

Snip: “Of het veel zal uitmaken betwijfel ik, want de bobo’s doen wat ze zelf willen. Of het nou salafistische bazen zijn of democratische neoliberale vrije markt kapitalisten.

bondgenoot_5_brooks

Is het niet ten hemelschreiend bizar dat wij hier die migranten  opvangen, terwijl in landen als Saoedi-Arabië, Libië, Egypte, maar vooral Saoedi-Arabië, uitgestrekte lege gebieden liggen die op ontginning wachten. De Saoedi hebben geld te veel, die kunnen als ze dat zouden willen, een airco-stad, een gekoeld en geïrrigeerd landje, voor die vluchtelingen uit het zand stampen en ze eergisteren laten inburgeren.
De Israëli hebben het gedaan! Hebben die Saoedi het soms te druk met mensen geselen, met hoofden en handen afhakken? Laat ze eens – voor zover dat nog kan – de handen uit de boernoes steken en hun hoofd gebruiken!
Saoedi-Arabië zou dat financieel nauwelijks merken! Het geld klotst er tegen de marmeren paleismuren. Nu kopen ze peperdure state of the art gevechtsvliegtuigen en gesofistikeerde moordwapens van het westen en vermoedelijk hebben ze over de hele aardbol privé-steden met gokpaleizen en ander zondig vermaak dat het Opperwezen verboden heeft.
De Saoedische kliek vertikt het ook maar een benarde geloofsgenoot toe te laten. Die geeft de VS een schop en die draaien vervolgens de armpjes van onze labbekakpolitici om en dan moeten wij ze maar opvangen, in ons overbevolkte landje. Dus, ga als de bliksem met knuffels en bloemen aan de grens staan om ze binnen te halen en ga vooral stemmen. Ga stemmen op deze politici! Dan kunnen ze geheel gelegitimeerd nog meer narigheid op onze bordjes schuiven.”

Snap slaat van schrik een kruis en roept: “Goddank hebben wij kroonprins Lodewijk Asscher, van de PvdA, die gaat de salafisten een poepie laten ruiken!”

gebed_gebedje

* * *

James Meek on the bombing of Syria in London Review of Books  Vol. 37 No. 24 · 17 December 2015
http://www.lrb.co.uk/v37/n24/james-meek/after-the-vote

Daniel Trilling:  What to do with the people who do make it across?   London Review of Books  Vol. 37 No. 19 · 8 October 2015
http://www.lrb.co.uk/v37/n19/daniel-trilling/what-to-do-with-the-people-who-do-make-it-across

Malika Sorel-Sutter  –   Trouw 13 december 2015
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4206682/2015/12/13/De-elites-brengen-ons-in-gevaar.dhtml

Jan Techau –  Volkskrant 29 januari 2015
http://www.volkskrant.nl/opinie/het-westen-zal-zich-vooral-onderwerpen-aan-zijn-kleinzielige-zelf~a3839605/

Romana Abels:  ‘Regering bindt de strijd aan met het salafisme’  – Trouw ,  11 december 2015
“Minister Lodewijk Asscher van sociale zaken is op oorlogspad tegen het salafisme. De regering, zei hij gisteren in de Tweede Kamer, kijkt inmiddels anders naar die orthodoxe vorm van islam dan een tijd geleden. Asscher: ‘Het verandert. Het salafisme vormt nu een andere dreiging waar de democratie anders op moet reageren. ‘”

Bommel_VVD fundi's

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,