RSS

Tag Archives: Saudi-Arabië

In de boot genomen?

Schuitje varen, witwassen en veel meer absurd leuk tijdverdrijf met de mega-rijkaards der aarde. En ook hier schijnt Donald Trump bij betrokken te zijn.

Rachel Maddow (MSNBC) looks at a bizarre corruption scandal connected to a Donald Trump fundraiser and other new characters and developments Americans are learning about, suggesting that Robert Mueller’s Trump Russia investigation is far from over. ‘

Dutch Mega Yacht –  9 maart 2018  /   https://www.youtube.com/watch?v=xKxbZaWoLrk

 

 

 
Leave a comment

Posted by on april 15, 2018 in actualiteit, criminelen, geld, globalisatie

 

Tags: , , , , , ,

Migranten willen niet naar Polen of Hongarije, en die landen willen de migranten niet. Is Angela Merkel de enige die het wel wil?

‘Is het niet vreemd dat mensen die naar Europa komen, omdat ze in Duitsland, of Zweden of Engeland willen wonen, naar Oost-Europese landen moeten, nota bene van Duitsland, dat in augustus 2015 eenzijdig haar grenzen ophief (Merkel: “Wir (!) schaffen das!) en ruim een miljoen migranten onbelemmerd en ongecontroleerd liet binnenkomen?

We hebben nu de bizarre situatie dat de migranten die hier intussen zitten niet naar Hongarije, Polen of Roemenië willen, terwijl die landen de migranten evenmin lusten. Dus beide partijen moeten van de Europese Commissie (?) iets wat ze geen van beiden willen. Gaat dat de gezelligheid vergroten, de feestvreugde verhogen en de inburgering bevorderen? Wat denk je? Trouwens: wat en wie is of zijn de Europese Commissie eigenlijk? Zijn die democratisch gekozen, door wie dan wel …? Zijn ze intelligent en kundig, of zijn het “rejects”, die dan maar in godsnaam in de EU-banen-carrousel zijn geloost en gedumpt?’

‘Het zijn humeur-bedervers!’ zegt Willemijn hartgrondig, ‘bemoeials, die in hun luchtdichte stolp ver weg ergens in Brussel of Frankfurt of zo’n negorij, zitten te prakkezeren hoe ze ons het leven zo zuur als mogelijk kunnen maken en zelf steeds hogere wedden voor d’r eigens bedingen.’

‘Veel redenaties zijn lariekoek, zodra je iets verder denkt, ‘zeg Rinne, ‘zoals bijvoorbeeld deze: Turkije mag niet in de EU, want daar zijn de Mensenrechten in het gedrang en – dit wordt nauwelijks hardop gezegd – de Turken zijn moslims. Intussen laat Angela M. meer dan een miljoen moslims ongecontroleerd en in het wilde weg Duitsland inlopen en wordt er door geen “Verlichte” West-Europese regering of krant, met een woord over Saudi-Arabië gerept, want daar krijgen we olie van en daar verkopen we dure wapens aan.’ Hij tikt op zijn voorhoofd en zegt: ‘En de kranten maar neuzelen over het hooghouden van Europese kernwaarden. We zijn gekke Henkies! Duitsland wil het grote Turkije niet in de EU, omdat Turkije dan weleens Duitslands dominantie en bazigheid zou kunnen aanvechten. Dáárom mag Turkije van Duitsland niet in de EU. Zég dat dan gewoon, dan weten we tenminste waarover we praten!’

‘Tja, dat is inderdaad bizar,’ geeft Willemijn toe, ‘we praten hier in de media niet op die manier over deze dingen. Over Saudi-Arabië dat openlijk het intolerante wahabisme exporteert en scholen financiert – geen onvertogen woord! Daarom vind ik het zo verhelderend om de andere kant van het verhaal te horen en het verbaast me hoe zeer ik me daar in het begin toe moest zetten, want zo “mogen we niet praten” is ons ingeprent. Als je het echter zakelijk bekijkt, is de migrantengolf inderdaad niet iets om vrolijk van te worden. Vooral omdat ik in toenemende mate het akelige gevoel krijg dat ik word bedot, misleid en gemanipuleerd door “de” politici en de media. De politici hier, hebben er totaal niet over nagedacht en deze ontwikkeling helemaal niet op zijn consequenties beoordeeld – als ze dat al zouden kunnen! Dat doen ze nog steeds niet en de media vertellen ons op z’n minst een heel eenzijdig verhaal.’

‘Hoe meer ik nu van de andere kant zie, hoe onoprechter en weëer ik de fondant- en marsepeinverhalen in onze kranten en andere media vind smaken,’ zegt Rinne.

‘Over de oorzaken van de migratiegolven hebben ze het al helemaal niet. De massamigratie wordt als onvermijdelijk natuurgebeuren aan ons verkocht.’

‘We zijn aan het inhalen,’ zegt Rinne, ‘ik heb intussen een paar youtube-filmpjes gezien waarvan ik er enkele op de site wil zetten. De eerste laat zien hoe de Hongaarse diplomaat Zoltan Kovacs door de interviewer in de raciale hoek wordt gedrukt en hoe meneer Kovacs dat beleefd en kundig pareert: vrij verkeer van mensen en goederen geldt voor EU-burgers en niet voor migranten van buiten de EU.
Daarnaast vind ik dat de Hongaren zelf mogen beslissen of ze “veel” of “weinig” immigratie per tijdseenheid willen. Daar heeft Brussel (wie dat ook moge zijn) helemaal niets over te zeggen.’

‘Dat formuleert George Friedman heel goed,’ vindt Willemijn, ‘hij steekt de Polen een hart onder de riem. Het verhaal van Paul Weston is vanuit ons frame bezien, natuurlijk zo politiek incorrect als maar kan zijn. Laten we ze op de site zetten, om het eenzijdige media dieet dat we hier krijgen voorgeschoteld, af te wisselen en te wennen aan andere verhalen en frames.’

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/these-are-the-countries-migrants-want-to-move-to/

Norman Stone – ‘Understanding Hungary and the Hungarians’ (PFS 2017)

Hungary on EU dispute: We’ll be “unrelenting” | DW English

Polish foreign minister: Macron’s comments on Poland ‘were not necessary’

Douglas Murray: Poland understands that European migration is madness organized by madmen

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Op hoeveel paarden tegelijk wedt Washington in Syrië?

 

Dat Washington nog steeds treuzelt met het vrijgeven van ook de laatste 28 pagina’s van het 422 pagina’s tellende onderzoeksrapport uit 2002 over de 9/11 aanslagen, komt doordat Saudi-Arabië de afgelopen tientallen jaren Al Qaeda heeft gefinancierd, na de organisatie zelfs in het leven te hebben geroepen – met het doel de Russen uit Afghanistan te jagen  De Saudi hebben geen bezwaar tegen publikatie van het rapport, maar eisten bij voorbaat immuniteit wanneer uit de 28 nog ongepubliceerde pagina’s mocht blijken dat leden van het koninklijk huis op enigerlei wijze in verband gebracht konden worden met de 9/11 aanslagen. Dat de Saudi bij Al Qaeda betrokken zijn, is echter ook duidelijk zonder dat de gewraakte 28 pagina’s gepubliceerd worden, aldus geopolitiek analist Ulson Gunnar.

Gunnar vestigt er de aandacht op dat Saudi-Arabië begonnen is Al Qaeda te steunen, tijdens de Russische aanwezigheid in Afghanistan en die steun nooit meer heeft gestaakt. Saudi-Arabië is ook betrokken bij het steunen van Al Qaeda’s bondgenoten in Syria.

Ulson Gunnar stelt de retorische vraag of het mogelijk is dat Saudi-Arabië van iedere betrokkenheid bij al Qaeda inzake 9/11 wordt vrijgepleit, wanneer dat land Al Qaeda zowel voor als na die datum steunde?

Washington was al die tijd op de hoogte van de Saudi-steun aan Al Qaeda, maar heeft Riyadh nooit een strobreed in de weg gelegd.

Momenteel lijken vooral Saudi-Arabië en Turkije tegen de ISIL in Syrië te strijden, terwijl de CIA het op Assad gemunt schijnt te hebben en niet zozeer de ISIL in het vizier heeft.

Het heeft er alle schijn van dat Washington/Amerika in Syrië op minstens twee paarden wedt: de CIA zou een factie van de Syrische rebellen steunen, terwijl het Pentagon een andere groep strijders (de ‘Syrische democratische strijdmacht’) steunt.

Washington lijkt zowel Poetin een voet dwars te zetten (door Assad als doelwit te kiezen) en een moeite door de Saudi te frustreren (door ISIL niet echt aan te pakken en hier en daar wellicht zelfs te helpen).

De Independent bericht op 12 mei 2015 dat Turkije en Saudi-Arabië een coalitie van islamistische rebellen steunen, die door Amerika werd gebombardeerd.

Wie uiteindelijk aan welke kant in het conflict eindigt als ‘winnaar’ of als ‘verliezer’ is nu nog onduidelijk. In ieder geval behoort de EU niet per se tot de winnaars wanneer we denken aan de tienduizenden vluchtelingen die vanuit Syrië op West-Europa afkomen. De Syrische bevolking behoort in ieder geval tot de verliezers.

 

* * *

 

Bronnen: Sputnik International en The Independant

http://www.activistpost.com/tag/ulson-gunnar

zie ook: http://www.jerry-mager.nl/waarden-en-normen/bestrijdt-amerikas-president-obama-de-isil-in-syrie-of-helpt-hij-de-terroristen-een-handje/

 

 

Tags: , , , ,