RSS

Tag Archives: Syrië

Wie kan het verschil tussen tomahawks en boemerangs nog ontwaren?

‘The Donald heeft donderdag 6 april zijn visitekaartje afgegeven met het bombarderen van de Syrische basis Shayrat met maar liefst 59 Tomahawk raketten `a raison van 1,5 miljoen dollar per raket. Dat maakt totaal rond de 90 miljoen dollar die dit vuurwerk de Amerikaanse belastingbetaler heeft gekost.’ Arjen slaakt een zucht en vervolgt: ‘Negentig miljoen dollar is natuurlijk maar een schijntje in die wereld. Maar toch: wat zou je in die regio niet voor goeds en nuttigs hebben kunnen aanrichten voor dat bedrag?’

Semanur meent dat Arjen het zo niet moet zien: ‘Dit is een ander soort visitekaartje dat Trump afgeeft. Het betekent vooral: alleen wij, de Amerikanen mogen dit doen. Alleen wij kunnen de verantwoordelijkheid aan om chemische en nucleaire wapens in te zetten, ten behoeve van de wereldvrede. Denk aan het gebruik van agent orange in Vietnam. Dat was net zo goed chemische oorlogvoering, indirect wel degelijk op mensen en dierlijke have gericht, maar via het frame van de Ho Chi Minh trail willen blootleggen door de jungle te ontbladeren
De andere kant van deze medaille is dat “Amerika” zich het recht voorbehoudt om louche lieden in het zadel te houden en lugubere regimes te steunen, zolang dat in het belang van de Amerikaanse poppenspelers is. Dit prerogatief tast Putin aan door Assad in het zadel te houden. Het gaat niet zozeer om Assad of welke andere poetsenbakker dan ook, neen, het gaat om de beschikkingsmacht van een mogendheid die zich de rol van hegemon aanmeet of wil toeëigenen. Daarom doen Amerika en Rusland armpje drukken in Syrië.’

‘Tja, wat Israël betreft – nog zo’n geval dat zich voor dit frame leent – heeft Amerika een voorsprong,’ meent Arjen, ‘dat moet je dan in de beschouwingen betrekken. De Russen of Chinezen kunnen of durven weinig tegen israëls landjepik te ondernemen. Daar zorgt de Israëlische lobby in Amerika voor gesteund door een geglobaliseerd PR-apparaat. Als je het door deze bril bekijkt, gaat het puur om wie tegen welke paal mag plassen. Op dit moment zijn de Syriërs de klos.’

‘Voor de Amerikanen snijdt het mes aan twee kanten,’ meent Semanur: ‘de verdreven Syriërs en andere displaced persons (zie Saskia Sassens boek Uitstoting) komen massaal richting Europa, hetgeen ontwrichtend op Europese structuren, voor zover die er zijn, werkt. Een verdeeld en zwak Europa waar de respectieve natiestaten elkaar de tent uitvechten, komt de Amerikanen beter van pas dan een sterk en verenigd Europa dat in staat is tegenspel te bieden.’

‘Dat Trump deze act in Syrië uit de hoed heeft getrokken om de slachtoffers van Asads gifgas te wreken, geloof ik ook niet helemaal,’ zegt Willemijn. ‘Trump wil de Chinezen en de hele wereld laten zien dat Amerika zich door Rusland niet laat verdringen als het gaat om regime change in Syrië. Trump en zijn buiksprekers wisselen niet voor niets per seconde hun standpunt inzake het wel/niet aanblijven van Assad.
Bovendien zouden Russische vliegtuigen dat gifgas hebben uitgestrooid en Trump heeft de Russen voor die Amerikaanse raketaanval gewaarschuwd zodat ze weg konden komen. Neen, dit bombardement heeft vooral de wapenontwikkelaars nieuwe kennis opgeleverd en de Tomahawk zal nóg verfijnder worden afgesteld en getuned. De wapenfabrikanten en aandeelhouders spinnen er goed garen bij. Daarbij inbegrepen Donald Trump himself. Denk aan Kellog en Halliburton De sloebers die door het gifgas crepeerden, zal geen politicus aan het hart gaan. Het officiële vertoog, het dominante discours, vereist nu eenmaal deze verhaalvariant: de president van Amerika die ervoor waakt dat het elkaar uitmoorden op sportieve wijze gebeurt, want anders zwaait er wat voor de boosdoeners.’

Semanur: ‘Een Amerikaanse president die zijn mensen geen ziektekostenverzekering (Affordable Health Care = Obama Care) gunt en die illegalen, van wie de meesten nota bene Mexicaanse buren zijn, op een hardvochtige manier het land wil uitzetten, zo’n persoon zal zich heus niets gelegen laten liggen aan een stel Syrische schlemielen dat met gifgas bestookt wordt. Dus die smoes van vergelding voor de slachtoffers stinkt uren in de wind. Het is enkel het standaard format waarin de mainstream media hun berichten over dit onderwerp moeten gieten.’

‘Dat iedere afgevuurde Tomahawk in een of meerdere boemerangs transformeert, zien we aan de laatste “aanslag” in Zweden,’ zegt Arjen, ‘maar zo’n verband legt niemand. Dat zou te ongemakkelijk worden. De meeste mensen zijn niet meer gewend aan (langere) verhalen met iets ingewikkeldere plots. Die willen hapklare brokken die niet moeilijk zijn te doorzien en instant geconsumeerd kunnen worden, zonder te veel historische context a.u.b..’

‘Ach,’ zegt Willemijn schouderophalend, ‘het zal wel weer een tijdje over Trump en zijn dochter Ivanka gaan, maar wat schieten wij daar mee op? Bijvoorbeeld de woningnood in Nederland blijft structureel en moet dus kunstmatig in stand worden gehouden, dat kan niet anders. Nu beginnen de Haagse pluche pipo’s opnieuw over marktwerking en wel op het spoor. Die lui hebben gewoon hun hobbies en stokpaardjes en het algemeen belang zal hen worst wezen. Laat de meneren Trump en Jinping en Putin en wie al niet lekker hun dingetje doen en zorg er als Nederlands beroepspoliticus voor dat ze zaakjes in Nederland tenminste goed zijn geregeld.’

Arjen grinnikt en zegt: ‘Met chocoladeletters in de krant laten zetten dat je als politieke partij een klimaatverdrag hebt ondertekend, maar intussen niets ondernemen tegen verhuurders die de radiatoren van hun huurwoning niet waterzijdig laten inregelen, zodat men meer energie door de schoorsteen jaagt dan strikt noodzakelijk is. Het staat zo sexy: een Klimaatverdrag tekenen. Dat is veel gewichtiger en vooral mediagenieker dan aandacht en zorg voor het detail.’

 

 

Aeschylus (472 v. Chr.): De Perzen / Ambo-Klassiek 1994 / ISBN: 90 6303 597 7 /  vertaling van Herman Altena

 

Marc Chavannes (NRC 22.03.2014): ‘Dinsdag [25 maart 2014] publiceert reformatorisch filosoof en Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie Roel Kuiper een belangrijk boek dat door de spraakmakende gemeente niet zal worden omhelsd. Te veel zelfreflectie.’

 

 

 

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Niet bij brood alleen. Zitten Syrië en Turkije in hetzelfde schuitje?

turkije-syrië_datum

‘Syrië blijft voorlopig een arena, speeltuin, voor Russen en Amerikanen en hun diverse ondoorzichtige proxies. Als je zogenaamd met Assad praat, dan moet je proberen uit te vogelen wiens buikspreekpop hij is wanneer je met hem praat,’ zegt Zorah. ‘Meestal zal hij ook nog een oortje in hebben, zodat je nooit rechtstreeks met Bashar Assad in conversatie bent. In mindere mate geldt dat nu ook voor Tayyip Erdogan van Turkije, die is momenteel als een bokser die groggy om zich heen graait naar houvast. Best gevaarlijk dus.’

‘Waarom steunt Erdogan het regime van Assad eigenlijk?’vraagt Willemijn. ‘Turkije is overwegend sunnitsch, terwijl Assad en zijn alevieten sjia zijn. Ik heb trouwens veel geleerd over Syrië uit dat compacte artikel van Nasser Rabbat in de London Review of Books. Rabbat doceert geschiedenis van de architectuur aan het MIT, maar volgens mij is zijn exposé correcter en meer to the point dan de vertogen van menige zogenaamde Syrië-expert. Raar trouwens, die deskundologie: als je Nederlandse taal en cultuur heb gestudeerd hoef je als neerlandicus  toch ook geen kenner te zijn van de Nederlandse politieke situatie?’

Citaat Nassar Rabbat

‘Rabbat geeft ook een handig beknopt historsich overzicht, ‘ meent Zorah. ‘Bashar is sinds 2000 aan de macht. Zijn vader Hafiz heeft vanaf 1970 Syrië 30 jaar geregeerd. De Arabische socialistische Ba’ath partij wordt in 1947 in Damascus opgericht. Hafiz Assad is een van de oprichters. In 1958, unie van Syrië en het Egypte van Nasser. Tussen 1963 en 1967 zuivert de Ba’ath partij het Syrische leger van capabele sunni-officieren.  In 1984 probeerde Bashars broer Rif’at de oude heer te onttronen, hetgeen mislukte. Bashar studeerde en werkte toen als oogarts in Engeland. Rif’at verongelukte (?) in 1994. Bashar wordt uit Engeland teruggeroepen en volgt zijn vader in 2000 op. Wat een famile, nietwaar?’

‘Never a dull moment. ‘

Assad Syrian President

Ilham: ‘Zowel Assad (Syrië) als Erdogan (Turkije) fungeren nu voornamelijk als ledepoppen van grootmachten en natuurlijk zit het globale grootkapitaal daarachter. Uit het artikel van Rabbat komt Assad over als een figuur die niet bepaald een kundige kracht is op het gebied van mondiale machtspolitiek. Het zal vooral de kliek om hem heen zijn – met name het Syrische leger – die hem uit alle macht in het zadel houdt. Zo lang Assad de belangen van Amerika niet schaadt en de Amerikanen via Syrië Iran en Rusland een voet dwars kunnen zetten, zit Assad relatief veilig.’

‘Noch Assad, noch Erdogan, zijn persoonlijkheden die loyaliteit ten opzichte van hun persoon genereren,’ meent Zorah, ‘en dat maakt ze in de huidige situatie en politieke constellaties bruikbaar. Je kunt een Fethullah Gülen bijna als tegenpool van Erdogan beschouwen. Gülen heeft als godsdsdienstige leider wel degelijk volgelingen.’

citaat koran: ‘Strijd tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden hebben en die niet de godsdienst van de waarheid aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting betalen.’ (9 surat at-tauba)

‘Vandaar waarschijnlijk die onmin tussen Erdogan en Gülen,’ zegt Ilham: ‘Kinnesinne. Erdogan wil de eerste zijn en de macht en populariteit met niemand anders delen.’

‘Daarom zal Putin hem nooit echt binnenlaten en de EU ook niet,’ meent Zorah, ‘hij wordt door iedereen gewantrouwd en dat is best tragisch voor zo’n man. Het verraad van de Turkse islamisten die nota bene eigenhandig door Erdogan zijn gepusht en gepamperd, zal de man alleen maar nog meer paranoïde maken en van die gemoedstoestand zal iedere partij proberen te profiteren. Dat zul je zien.’

‘Daar kun je inderdaad op wachten’ bevestigt Ilham, ‘we maken realtime mondiale machtspolitiek mee. Dat Erdogan een Russische jet neerschiet om Amerika te bewijzen dat hij een loyale NAVO-bondgenoot is, heeft hem noch bij de Amerikanen, noch bij de Russen geliefd gemaakt. Tragische man. ’

‘Vladimir Putin steunt Assad – om Amerika te frustreren – en nu aait hij Erdogan over de bol om dezelfde reden, en omdat zowel Erdogan als Assad allebei Einzelganger zijn,’ vat Willemijn samen. ‘Van Einzelgänger heb je weinig gevaar te duchten, zo lang je ze kort aan de teugel houdt. Die zijn altijd afhankelijk van externe krachtbronnen. Tot op zekere hoogte zijn zowel Assad als Erdogan hollow men, stromannen zonder eigen machtsbasis – zwakke broeders: I Korintiërs 8-11. Althans, zo schat ik tot nog toe de situatie in.’

‘Ze hebben geen echt ideaal,’ meent Zorah, ‘geen van beiden heeft een ideaal dat boven en buiten hemzelf staat, dat hun persoonlijke belang overstijgt, en dat fnuikt ze. Net als het iedere politicus fnuikt.’

‘Ohóóó …. Vandaar dat je die motto’s uit “Omstreden vrijheid” gekozen hebt, ‘ zegt Willemijn verrast. ‘Ik heb dat stuk van Rens van Tilburg herlezen, toen ik jouw motto’s zag en nu vallen de pennen in de gaatjes. Inderdaad: bijna al die Nederlandse bewindspersonen die Van Tilburg ter sprake brengt, zijn volgens mij hoofdzakelijk bezig met eigen carrière, eigen belang. Ook voor Nederland niet florissant hoor. Zuur om je dat te realiseren, maar ik denk dat je gelijk hebt. Islam en neoliberalisme, ze kunnen als ideologie voor iedere politicus bruikbaar zijn. ’

Citaat Markt vTilburg

Zorah: ‘Nou ja, dat zegt Rabbat over Assad: maar bij te veel verwatering krijg je fanatisme en fundamentalisme, want dan weten de mensen het niet meer, het loopt in elkaar over en alles wordt wazig en onduidelijk. In zekere zin is Erdogan daar slachtoffer van: voor de islamisten is hij niet genoeg moslim en voor de seculieren juist te veel moslim. Goed. Ik citeer Rabbat over Syrië: “He [Bashar Assad] also expanded the neoliberal form of state capitalism hesitantly established under his father, and opened it up to his friends and their friends, regardless of sect. Cronyism became almost a state policy, encouraging loyalty to the regime and widening the already huge gap between rich and poor. The spread of ritualistic Islamic piety in the 2000s could be seen as a form of objection to the regime’s excesses …” Ieder voor zich en god voor geen van allen. Dat werkt op den duur niet. Ik lees “Islamic piety” hier maar als fundamentalisme.’

‘De mens zal bij brood alleen niet leven – Matth. 4:4 en zie ook; Johannes 6:35.‘

Ilham: ‘Rabbat deelt de islamisatie in Syrië de rol van toevlucht en houvast toe: “Syrians, having been denied any political power for so long, responded in kind. They took up arms because the regime that had tormented them used violence to maintain its grip. They turned to religion partly because they loathed the regime’s only slightly disguised sectarianism and partly because they felt that after the world had let them down they had no helper but God, as they chanted during demonstrations.” De wereldgemeeschap – wat je je daar ook bij voorstelt – laat je in de steek, maar dan is er nog altijd de ummah, het gemeenschappelijke huis van de islam’

‘Ja, ja,’ zegt Zorah, ‘een gemeenschappelijk huis met vele vertrekken, waarin sunni en sjia elkaar naar het leven staan? En dat ook op mondiale schaal, schrijft Rabbat.’

citaat koran: ‘Twist met de mensen van het boek slechts op de beste manier, behalve met degenen onder hen die onrecht plegen, en zegt: < Wij geloven in wat naar ons is neergezonden. Onze god en jullie god is één. En wij geven ons over aan Hem. > ‘ (29 surat al ankaboet)

‘En in Turkije?’ vraagt Willemijn. ‘Hoe varen de Turkse moslims? Zover ik tot nogtoe over meneer Fethullah Gülen heb gelezen, predikt hij een soort mystieke islam die geloven verbindt? In ieder geval zullen de Amerikanen Gülen willen inzetten om Erdogans positie te verzwakken, zodat hij niet eigenmachtig met de Russen kan dealen en tegelijk een toontje lager moet zingen in de NAVO.’

‘Brrrrr …..’ zegt Ilham, ‘nu moet Erdogan zoete broodjes bakken met Assad vanwege Putin, terwijl de Amerikanen doen alsof ze Assad weg willen hebben en tegen Erdogan zeggen: kssst pak Assad! Straks blijken ze achter Erdogan’s rug met Putin bekokstoofd te hebben dat Assad – voorlopig – mag blijven, todat Clinton en Putin hebben besloten wie voor zowel Amerika als Rusland een acceptabele vervanger voor Assad is.’

‘Erdogan bevindt zich in een benarde positie,’ meent Willemijn. ‘Het Turkse leger zal de komende tijd een vitale rol spelen bij herschikking van de macht in het land. De seculiere officieren zullen vermoedelijk noodgedwongen weer op sleutelposities geplaatst worden, maar het Turkse leger mag ook weer niet te machtig worden. Hoe gaat Erdogan met dat nieuwe leger om, en omgekeerd? Beide partijen vertrouwen elkaar voor geen meter. En dan: welke kant zal Turkije moeten kiezen?’

‘Turkije zit niet in de comfortabele positie van Zwitserland’ zegt Zorah lachend. ‘de Zwitsers kunnen al jodelend onderhandelen over de voor hen meest gunstige positie, die zowel buiten als binnen de EU ligt. Daarbij zijn ze militair neutraal. Wat een land!’

‘Bedoel je Zwitserland of Turkije?’

Citaat PvdATilburg

Nasser Rabbat (2016): ‘Anatomy of the Syrian Regime’ / London Review of Books / vol. 38, nr. 14, 14 juli 2016

Omstreden vrijheid (2015) reader – redactie René Cuperus en Menno Hurenkamp / Amsterdam: Van Gennep / ISBN:  978 9461 64340 7  / NUR 740

Nasser Rabbat (2014): ‘The Death of a Syrian Dream’ / The Atlantic / 09.03.2014

https://syrianfreepress.wordpress.com/

* * *

De Turkse krant Hürriyet Daily (10 aug. 2016) meldt dat Turkije en Rusland een militaire hotline inzake Syrië hebben geïnstalleerd: ‘Turkey, Russia build new mechanism, direct military line on Syria’

‘The St. Petersburg summit of Turkish and Russian leaders on Aug. 9 has yielded the establishment of a tripartite mechanism between the two countries on Syria, as well as a direct military line to avoid unwanted incidents over Syrian airspace, senior Turkish officials have said.

The new mechanism composed of the intelligence services, foreign ministries and militaries of the two parties will hold its first meeting in St. Petersburg on Aug. 11, as one of the immediate results of the lengthy meeting between President Recep Tayyip Erdoğan and Russian President Vladimir Putin.’

zie ook op Al Jazeera >  Dimitar Bechev (09 aug. 2016): ‘Verstandshuwelijk tussen Syrië en Rusland

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on augustus 10, 2016 in Amerika, Europa, geopolitiek, godsdienst, Politiek, Rusland

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Als president Poetin het hoofd koel houdt, komen we deze zomer heelhuids door

turkey_Incerlik 80prct

Maandag, 4 juli 2016 berichtten Turkse, Russische en andere internationale media dat Ankara bereid was de Russische luchtmacht gebruik te laten maken van de Turkse luchtmachtbasis Incerlik. Dit in het kader van Russische anti-terreur operaties in Syrië. Dit is een opmerkelijk bericht, omdat de basis Incerlik behalve door de Turkse luchtmacht ook gebruikt wordt door Amerikaanse, Duitse, Britse en Qatari militairen. De Amerikanen zouden zelfs enkele kernbommen van het type B-16 op Incerlik gestationeerd hebben in het kader van de bescherming van Europa en Turkije is NAVO-lid. Afgezien van de vraag of Rusland de Turkse basis Incerlik nodig heeft voor zijn acties in Syrië, zou het vreemd zijn wanneer Russische vliegtuigen een NAVO-basis mochten gebruiken.
Noch de Russen, noch de Westerse alliantie zitten te wachten op het bijproduct van onvermijdelijke lekkages van militaire informatie die zo’n formule met zich zou brengen. Daarom is het niet vreemd dat Turkije het bericht dezelfde dag nog corrigeerde. Het berustte allemaal op een misverstand en een misinterpretatie van de boodschap van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Mevlut Cavusoglu. De Turkse minister zei maandag in een Turks televisie interview dat Turkije bereid was met iedereen samen te werken die de IS/Daesh bestrijdt. Dat hebben we nu al geruime tijd gedaan, zei de minister, en we hebben Incerlik opengesteld voor hen die de terroristen bestrijden. Waarom zouden we niet op dezelfde condities met Rusland samenwerken? Daesh is tenslotte onze gezamenlijk vijand.

Dat moge zo zijn, maar Rusland is natuurlijk geen mede-NAVOlid en bevindt zich niet in dezelfde positie als Qatar in dezen. Het misverstand lag dus voor de hand en hoefde slechts ingekopt te worden.

Het misverstane Incirlik-citaat ligt in het verlengde van de verkeerd geïnterpreteerde brief van president Erdogan aan collega Poetin inzake de door Turkije neergehaalde Russische straaljager. Erdogan heeft volgens Turkse lezing zijn leedwezen uitgesproken voor de slachtoffers van het door Turkije neergehaalde gevechtsvliegtuig, maar je leedwezen betuigen met de dood van medemensen is niet hetzelfde als je excuses aanbieden. De Russen interpreteerden de Turkse brief als excuses terwijl de Turken zeggen dat het alleen om een condolatiebetuiging ging. De Turkse premier Binali Yildirim heeft dan ook ontkend dat hij Rusland een compensatie heeft aangeboden voor het neerschieten van de Russische straaljager.

Al dit verbale jongleren betekent volgens deskundologen in het Ankara-Moskou-kijken dat Turkije toenadering zoekt tot Rusland. Turkijes belangrijkste doel is het vernietigen van de Koerdische militanten in het zuiden. De strijd tegen IS/Daesh wordt daarbij gebruikt om de zaak met de Westerse alliantie voor Turkije onder een noemer te brengen. Indien de Turken het handig doen, kunnen ze de Westerse alliantie – waar zij als NAVO-land deel van uitmaken – uit elkaar spelen via Rusland en zonder zelf al te zeer buitenbeentje te worden. Latuff Amerika-Turkije Syrie

Dus Turkije probeert in ieder geval van meerdere walletjes te eten: en loyaal NAVO-lid blijven en de Koerden onder sim houden en zich aanvrienden met Rusland, zonder Amerika daarbij al te zeer tegen de haren in te strijken. Erdogans onwrikbare eis dat Assad afstand doet van zijn machtspositie in Syrië, wordt steeds vloeibaarder. De Amerikanen zijn de Turken wat dit betreft voor. Ook Obama is niet meer onverzoenlijk in zijn eis dat Assad het toneel moet verlaten. Dit zouden de Turken als Amerikaans verraad kunnen beschouwen.

Wanneer Vladimir Poetin het slimmer speelt dan de Westerse alliantie – inclusief de Europolitici met hun aan het lijntje houden van Turkije wat betreft het EU-lidmaatschap en hun botte openlijke willen kopen van Erdogans diensten aangaande het tegenhouden van vluchtelingen – dan zal het Poetin misschien eerder lukken de NAVO via Turkije in zijn voegen te laten kraken. Hoe belangrijk prestige en gezichtsverlies worden gevonden, illustreert dit verbale jongleren tussen Erdogan en Poetin eens te meer. Jammer dat de Euro-top-politici dat niet beseffen.

Voor Turkije zijn de op onafhankelijkheid beluste Koerden momenteel de eerste zorg. Daarnaast ondervinden ze in toenemende mate last van terreuraanslagen van de kant van de IS. Dat laatste is voor Turkije weliswaar uiterst onplezierig en economisch nadelig, maar niet zo structureel als het Koerdische streven naar een onafhankelijke staat. Of Turkije werkelijk staat te trappelen om lid van de EU te worden, kun je je ook steeds meer afvragen. Zeker na de Brexit. Zou het niet veel profijtelijker voor Turkije zijn om te blijven doen alsof het zich tekort gedaan en geschoffeerd voelt door de weigerachtige houding van de EU, terwijl de Turken in werkelijkheid de handjes dichtknijpen dat ze buiten de EU zijn gebleven? Wordt het EU-optreden ten opzichte van Turkije ook voor EU-burgers niet steeds tenenkrommender, een brevet van diplomatieke poverheid en politieke submiddelmatigheid?

In dit steek- en schaakspel lijkt president Poetin tot dusverre de vaardigste partij en behept met de effectiefste lange termijn visie. Vladimir Poetin peinst er dan ook niet over om Turkije aan zijn al dan niet verkeerd begrepen beloftes te houden. Rusland kaatste de bal op indirecte wijze terug door te stellen dat zelfs indien Turkije het gebruik van Incerlik aan de Russen zou hebben aangeboden of aanbieden, Rusland daar niet op in zou gaan. Rusland heeft genoeg uitvalsbases en kan zo nodig makkelijk met Teheran tot een vergelijk komen. Kortom: president Poetin lijkt zijn zaakjes in de regio beter op orde te hebben dan de Amerikanen en hun kornuiten.
Terwijl de NAVO met veel ketelmuziek en grote stampei legeroefeningen houdt langs Ruslands westgrens blijft Poetin schijnbaar onbewogen en meester van de situatie.  Als Poetin het hoofd koel houdt dan lijkt de vrede in Europa het beste gegarandeerd. Dat is op zijn minst een verrassend frame te noemen.

Een Russische analist meent dan ook niet geheel onterecht dat Turkijes avances jegens Rusland vooral gezien dienen te worden als een uiting van Turkse onvrede over de wijze waarop de Europeanen en Amerikanen Turkije tot dusverre bejegenen. Dat ligt alleszins in de rede wanneer je Erdogans en Poetins optreden totnogtoe beziet. Het valt echter te vrezen dat de EU-top-politici dit niet zo vermogen te duiden. Wedden dat ze juist dubbel fanatiek over de Oekraïne en de Krim zullen beginnen? Niettegenstaande de kersverse les van Brexit. Je houdt het misschien niet voor mogelijk, maar je moet er niet van opkijken wanneer ze het inderdaad doen ook nog!

Sputnik International: “It’s possible that the rapprochement with Russia is aimed at pushing Ankara’s European and American partners to reduce their anti-Turkish rhetoric. European policy in relation to Turkey, if it has not ended in complete failure, has at a minimum failed to deliver the expected results…Therefore, Ankara’s declarations on cooperation with Russia must be assessed in light of Turkey’s relations with Europe and the West in general.”

Na het recente Brexit zou de relatie van tenminste de EU (wat is dat precies?) met NAVO-partner Turkije en buurman Rusland een nieuwe en originele kijk op de geopolitieke situatie van de Brusselse politici vergen. Of dat er in zit, is helaas zeer de vraag. De EU, het Project Europa, gaat steeds meer op de spreekwoordelijke kruiwagen met kikkers lijken. Daarom is de EU in ieder geval voor de Amerikanen, die hun eigen agenda hebben, geen gelijkwaardige partij. Laten we hopen dat president Poetin een wijzer leider blijkt.

 

 

Tags: , , , , , , , ,