RSS

Tag Archives: Taecke

Hoe dekken leden van het Nederlandse politiek-bestuurlijke establishment zich in tegen gevolgen van hun beleid?

 

if-you-cant-beat-them

‘Onze pensioenleeftijd gaat gestaag omhoog, onze pensioenpotten verdampen en onze pensioenen worden gekort en onze AOW-leeftijd gaat gestaag omhoog’ zegt Taecke, ’dan is het toch heel begrijpelijk dat degenen die zich daartegen kunnen indekken dat ook doen?’

‘Ook als ze daartoe de rest van ons bestelen?’ vraagt Semanur.

‘Het gebeurt grotendeels legaal,’ antwoordt Taecke, ‘dus kun je moeilijk van bestelen spreken.’

Marieke begrijpt dat Taecke het nu heeft over het gesjoemel van de ‘Noorse Broeders’ / ‘de Christelijke Gemeenschap Nederland’ (CGN). ‘Daar werken Nederlandse rijksambtenaren aan mee, die met name worden genoemd in de NRC-artikelen van Joep Dohhmen. Onder anderen ene Jan Rengers, een senior medewerker van de auditdienst van het ministerie van Financiën en ene Bert Kobes, de coördinator Melddesk Datalekken van de Belastingdienst. Zijn deze heren nog steeds in overheidsdienst? Zo ja, dan doen ze blijkbaar niets onwettigs en kan meneer Dohmen een aanklacht wegens laster en smaad tegemoet zien. Ook een oud-FIOD ambtenaar blijkt voor de Noren te werken. Waarom ook niet, want tegenwoordig verhuur je je aan de meest-biedende. Dat is het wonderschone van de publiek-private samenwerking: het doet ethische grenzen vervagen en laat normatieve kaders verdampen. Anything goes as long as it pays.’

‘Toch frappant dat het in korte tijd wéér over de Belastingdienst gaat,’  zegt Taecke. ‘Net kwam VVD’er Eric Wiebes en zijn gulle generaal Hans Leijtens in het nieuws vanwege riante afvloeiingsregelingen van ambtenaren van de Belastingdienst en nu blijken ambtenaren van de Belastingdienst bij deze Noorse Broeders betrokken als adviseurs en handlangers bij belastingontduiking. Als ik aan iemand als Leo Stevens denk, weet ik niet of ik moet huilen of schaterlachen!’

kamagurka-_uw-geld

‘O ja,’ herinnert Marieke zich, ‘Stevens pleitte voor een geloofwaardig belastingstelsel, maar deze jongens zijn Stevens lichtjaren vooruit wat betreft het ondermijnen van de geloofwaardigheid van onze Belastingdienst! We leven op andere planeten. Stevens is van de oude stempel en heeft het over officiële wetten en regels die onrechtvaardig uitwerken, over gewetensvol handelen, terwijl deze jongens de kantjes van ons maatschappelijk systeem er openlijk af lopen.’

Semanur vat samen waar het om gaat: ‘Degenen die weten hoe ze de neoliberale deregulering in naam van de marktwerking kunnen misbruiken en/of omzeilen, en die in de posities verkeren waarin ze dat kunnen, doen dat ongeremd en de rest staat er bij en kijkt ernaar.
Nu zijn de Noorse broeders in het nieuws. Daar wordt het principe van ANBI misbruikt (oneigenlijk gebruikt) in combinatie met vermogen stallen in belastingparadijzen (Cyprus). Bij de belastingdienst wordt een vertrekregeling voor 700 miljoen euro wettig misbruikt, bij de politie mag een OR voor 1,8 miljoen feest vieren en dan kijken de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer de andere kant op, want die hebben bergen boter op het hoofd en doen als het even kan hetzelfde via wachtgeldregelingen. Over de belastingparadijzen was even commotie – de Panama-papers – maar iedereen wist dat er niets aan gedaan zou worden en nu hoor je daar niks meer over.’

‘Je hebt gelijk,’ zegt Marieke, ‘er was ooit een tijd dat bijvoorbeeld een parlementaire enquête nog iets groots was. Nu haalt de burger er zijn schouders over op. Het zal wel. De hoge dames en heren stelen zichzelf rijk en wij kunnen er toch niks tegen doen. De tweedeling tussen degenen die legaal kunnen plunderen en de rest, is inmiddels fundamenteel. Het maakt niet uit waar het gebeurt, en wie het doen, het principe is hetzelfde. Die het dichtst bij het vuur zitten, warmen zichzelf het allerbeste. En die muur wordt steeds dikker, zodat degenen op de achterste rijen er steeds meer bij inschieten. Dan gooien de nobo’s de pensioenleeftijd maar omhoog en korten ze op pensioenbetalingen. ’

‘Nobo’s vond ik een goeie,’ zegt Semanur grinnikend: ‘bobo’s die in feite nobodies zijn. De eeuwig naar geld en status hongerende geesten en spoken die in ons midden verkeren.’

‘Precies,’ zegt Taecke, ‘of het nu CEO’s van verzelfstandigde woningcorporaties zijn die de grote meneer uithangen met publieke gelden, of politici en ambtenaren, zoals in het geval Wiebes – Leijtens en de politiebaas Bouman, of CEO’s van sekten als de Noorse broeders, het principe is onveranderd: de roofdieren vergrijpen zich ongestraft aan de prooidieren, want ze doen dat vreemd genoeg binnen wettelijke kaders. Kijk naar die vertrekregelingen van Eric Wiebes. Wat moet ik daar nou mee? Wiebes zegt sorry en daarmee is de kous af. De miljoenen blijven weg, wettelijk verdampt.’

Semanur: ‘Eigenlijk vreemd dat de Scientology kerk nog geen proces tegen de Noorse broeders heeft aangespannen wegens plagiaat en diefstal van een idee. De Noorse broeders hanteren namelijk precies dezelfde methode, vanuit dezelfde formule, als Scientology en – en daar heeft ook niemand het over – de IS. Al deze clubs verkopen een gevoel van “erbij horen en ertoe doen”. De IS gebruikt goedgelovigen als kanonnenvlees in een jihad waarvan vooral de top profiteert (materieel en immaterieel) en hetzelfde doen de Scientology-pipo’s en de Noorse broeders.

ernstig-bedrog-boek_water

Godsdienst is nog altijd iets waarmee je de meeste mensen kunt lijmen en lubben. Per cultuur en per geloof is er een format voorhanden. Hard werken en in het zweet uws aanschijns uw opdrachtgevers rijk maken bij de gristenen en sneuvelen in een jihad bij de verdwaasde moslims. De schaapachtige volgelingen offeren zichzelf op en voelen zich daardoor deel van iets groters, hogers en nobelers.’

‘Die managers van het Derde Rijk deden het erg knap,’ zegt Taecke, ‘die hadden er een heel circus omheen gebouwd. Compleet met operette uniformen, ijzeren kruizen, medailles in soorten maten, je kon zo gek niet verzinnen of ze hadden het tot op het bot uitgebaat. Sneuvelen voor het vaderland was voor velen het summum. En ziet waartoe ze de massa’s konden brengen. Huiveringwekkend, maar het kan morgen zo maar opnieuw gebeuren.’

‘Tja, bankdirecteuren die weten dat ze toch worden gered met belastinggeld, stelen zichzelf ook rijk,’ zegt Marieke. ‘Ik zie geen principieel verschil tussen de Noorse broeders, Scientology, het duo Wiebes-Leijtens en korpschef Bouman. Allen misbruiken wettelijke regels en kaders door er oneigenlijk gebruik van te maken. Daar kun je glad over babbelen, maar het is en blijft diefstal. Over zo’n generaal Leijtens zul je niks meer horen. Die man valt zoals te doen gebruikelijk gewoon omhoog en de volgende staat al in de coulissen om op een andere plek dezelfde ladenlichterij te bedrijven en haar slag te slaan.’

Taecke: ‘PvdA-mevrouw Evelien Herfkens, bijvoorbeeld, die is ook iedereen al lang vergeten. Die leeft royaal ergens in New York van een vet salaris-wachtgeld of zoiets en van VVD-mevrouw Neelie Kroes weet niemand meer wat ze allemaal voor onoorbaars heeft uitgespookt. En dan zijn dit er nog maar de enkelingen die me te binnen schieten. Zou je de hele mikmak uitkammen, dan zou je op miljarden structureel gestolen geld uitkomen. Al die dik betaalde baasjes en mevrouwen van die prestigieuze pseudogeprivatiseerde instellingen, waarvan niemand precies weet wat ze eigenlijk doen en voortbrengen. Zo eroderen ze systematisch de laatste restjes vertrouwen die de brave burger eventueel nog heeft in de democratische rechtsstaat. Ach wat, we weten inmiddels niet beter.’

geschiedenis-van-de-godsdienst

‘Het maakt het nog beroerder, omdat dit slag lieden zich niet alleen onttrekken aan beleid en wettelijke kaders die ze vaak zelf in elkaar hebben helpen steken,’ zegt Semanur, ‘maar met en door het zich onttrekken berokkenen ze naast financiële ook nog eens mentale en morele schade. Ze rauzen er dus dubbel op los. Maar Taecke heeft gelijk: de meesten van ons talen er niet meer naar.’

‘Daarom dat Zwarte Piet en de nominale allochtoon maar van stal worden gehaald,’ zegt Taecke, ‘dan kan de meute zich daar druk over maken. Dat haalt namelijk net zo weinig uit als je opwinden over legale roof en wettelijk gedekte plunder door de Nobo’s. Als je maar enigszins in de gelegenheid bent, dan zorg je dat je zo snel als mogelijk aan de kant van de rovers en uitbuiters komt te staan. Dat is vandaag de dag het devies.’

‘Ook bizar, vinden jullie niet?’ vraagt Marieke, ‘er staan drie keer lappen van artikelen over een frauduleuze godsdienstige sekte in de NRC en wij lezen het verhaal eigenlijk alleen om te kijken welke formule ze precies hanteren (hier maken ze vooral gebruik van ANBI’s en is het format dat van Scientology) en wie er aan Nobo’s bij zijn betrokken. Voor de rest zal het allemaal wel. Je gaat je niet verdiepen in alle variëteiten van list en bedrog, want dat helpt je toch geen ene steek. Net als bij die schreeuwerige stukken over de Panama papers. Het zal wel. So what?

Bij de enquête over de Bouwfraude keken mijn ouders bijna iedere keer dat het op tv was. De klokkenluider Ad Bos werd nota bene gestraft. Toen hadden ze het wel gehad en hadden ze de zaak echt helemaal door. Nu negeren ze parlementaire enquêtes totaal. Het enige wat ze zeggen is: zonde van het geld, maar er moest zeker weer een stel aan de bak voor een extra zakcentje en gratis reclame met het oog op de carrière.’

chappatte3-wijzen-in-gekkenhuis

Enkele voorbeelden van de verspilling / oneigenlijk gebruik van publiek geld:

Jelle Brandsma: ‘Wegwezen bij de Belastingdienst’ / Trouw 01/06/2016

‘De reorganisatie bij de Belastingdienst loopt uit de hand. Er moeten in zeven jaar 5000 van de 30.000 medewerkers weg en nu hebben zich al 4000 mensen gemeld. De ambtelijke top schat dat dit aantal de komende jaren oploopt naar 8000 en dan blijven er te weinig handen over om het werk te doen. “Dit vraagt om ingrijpen”, zei staatssecretaris Eric Wiebes [VVD] van financiën vandaag tegen de Tweede Kamer.

Van de 30.000 medewerkers bij de Belastingsdienst moeten tot 1 januari 2023 5000 mensen weg. Hoeveel geld iemand meekrijgt is afhankelijk van het aantal dienstjaren en de loonschaal waarin iemand zit. Twee voorbeelden: iemand met 21 dienstjaren en een brutosalaris van 4350 euro per maand krijgt 52.000 euro mee. Een medewerker met 29 dienstjaren en 3200 euro als brutoloon krijgt bij een vrijwillig vertrek 38.000 euro. De opstappremie is maximaal 75.000 euro, behalve voor, volgens de Belastingdienst ‘een hele kleine groep’ mensen met hoge salarissen.’

Marechausseebaas stapt over naar fiscus‘ /  de Telegraaf 28 AUG 2015

‘DEN HAAG – De commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, wordt de nieuwe hoogste baas bij de Belastingdienst. Leijtens volgt daar Peter Veld op, die sinds 2009 directeur-generaal Belastingdienst was.
Leijtens (52) is vrijdag door de ministerraad benoemd, op voorspraak van de ministers Stef Blok (Rijksdienst) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën).’

Onderwijs & Woningcorporaties / vastgoed

ROC-Leiden. De Leidse gemeenteraadsleden gaan de boot in met vastgoedspeculatie en zadelen de Leienaren op met 17 miljoen euro verlies.

Hans Schuurman: Het ROC-debacle kent alleen maar verliezers  /  Leids Nieuwblad do. 22 sept. 2016

LEIDEN – ‘De gemeenteraad debatteerde vorige week over de complete mislukking van het ROC Leiden waarbij zij zelf met onroerendgoedtransacties voor 17 miljoen ‘in ‘t schip’ gingen.

De gemeente kocht indertijd vier (oude) schoollocaties en rekende zich rijk als  projectontwikkelaar. Met de kredietcrisis rond 2008 stortte hun luchtkasteel in. “We hebben ervan geleerd”, zeggen raadsleden dan altijd, maar deze grondtransacties kwamen niet hen maar alle Leidenaren op een verlies van € 17 miljoen te staan. ‘

ROC Leiden debacle kost Leiden 17 miljoen euro’  / NU.nl /  14 september 2016

Tjerk Gualthérie van Weezel: ‘In hoeverre was ABN Amro betrokken bij het Vestia-debacle? Onbeantwoorde vragen na eindrapport parlementaire enquêtecommissie’ / Volkskrant, 1 december 2014

‘De voormalige Vestia-directeur Erik Staal heeft naar nu blijkt de dramatische situatie bij corporatie Vestia voor de eigen commissarissen verzwegen.’  Vastgoed Journaal, 27 maart 2012

 

Woningcorporaties en cruiseschepen: de SS Rotterdam-affaire ‘  / Follow the Money,   6 JUNI 2014

Debacle ss Rotterdam: 230 miljoen’ /  NOS nieuws 21-06-2012

redactie Algemeen Dagblad (05-06-2014), ‘Oud-bestuursvoorzitter Martien Kromwijk van corporatie Woonbron heeft ‘spijt’ van de aankoop van de ss Rotterdam, waardoor zijn organisatie voor bijna 230 miljoen euro de mist inging. Hij bood er vandaag voor de Parlementaire Enquêtecommissie Woningincorporaties zijn excuses voor aan.’

Bodegraafse Krant (03-06-2014:  ‘Wethouder Martien Kromwijkdonderdag voor enquêtecommissie Woningcorporaties’

Parlementaire enquête naar de Woningcorporaties (2013 – 2014)

Spoorwegen: Parlementaire enquête Fyra (Fyra-enquête) over de geruchtmakende aanbesteding van die Italiaanse hogesnelheidstrein (2016 – …. ), Follow the Money

 

 

 

 

nelpuntnl.nl

 

 

 
Leave a comment

Posted by on november 6, 2016 in Uncategorized

 

Tags: , , , , , , , , ,

Der Tod in Aleppo

nietzsche_mann-toverberg

‘Tatsachen gibt’s nicht, nur Kombinationen, feiten bestaan niet, er zijn slechts combinaties van interpretaties, ‘ zegt Semanur, ‘ik parafraseer de filosoof-met-de-hamer, Nietzsche, zoals je begrijpt. Ik lees namelijk net dat de affaire MH17 uit 2014 met ketelmuziek wordt opgerakeld, terwijl alle hotemetoten donders goed weten dat “de daders” bijna zeker nooit zullen worden gevonden en berecht.’

‘Een goed begin en nu gaan we geopolitiek combineren,’ zegt Taecke en hij voegt er droog aan toe: ‘Liefst zonder ons met de hamer op onze duim te slaan. De zorgpremies gaan omhoog, dus eet gezond en blijf heel.’

* Vrolijkheid *

Zorah: ‘Dit gebeurt 1) in het kader van de opmaat-politieke-marketing voor de Kamerverkiezingen volgend jaar: kijk ons als Haagse regering eens de Globale Gerechtigheid dienen, 2) als dienst aan Amerika/de NAVO: gewoon anti-Putin retoriek. Dit is de combinatie die mij in dit kader direct te binnen schiet.’

‘Mee eens,’ zegt Taecke, ‘ik doe er Finland en Syrië bij. Ik lees op de site van Trouw dat er in het geheim in Finland twee jaar geleden tests zouden zijn gehouden om vast te stellen of er Bukraketten zouden kunnen zijn gebruikt om MH17 neer te halen. Dus Finland hoort bij “ons” in het kamp tegen Rusland. Of er tests met de BUK zijn gehouden, vraag ik me af en: zo er al tests gehouden zouden zijn in Finland, zouden die niet eerder het doel hebben gehad om te testen welke raketten vanuit Finland Rusland zouden kunnen bereiken en/of omgekeerd? Dus offensief, in plaats van defensief.’

‘Okay,’ zegt Semanur, ‘en Syrië kan ik ook plaatsen vanwege dat laatste offensief tegen Aleppo. De media overtreffen elkaar in superlatieven om die waanzin te etiketteren. Wie, welke partij, komt daar straks uit als held en wie als oorlogsmisdadiger? Voor de burgerslachtoffers in Aleppo is dat natuurlijk volkomen irrelevant, maar de politieke Wichtigmacher die schaken op het geopolitieke schaakbord zijn druk bezig met hun publicitaire zetten. En de media berichten “objectief” dus zonder relaties of verbanden te leggen of suggereren.’

‘Geen causale relaties,’ zegt Taecke, ‘maar wel degelijk: betekenisvolle samenhangen. Synchroniciteit à la Carl Jung dus.’

Semanur is van mening dat er wel degelijk causale verbanden zijn, want wat er in Syrië gebeurt, krijgt zijn echo’s en weerslag hier, in de berichtgeving over Rusland/Putin en Turkije/Erdogan. ‘Alleen mogen de media die relaties niet expliciet leggen, maar wij doen dat natuurlijk wel. MH17 wordt als onderwerp niet voor niets steeds weer opgewarmd. Wanneer er negatieve emoties jegens Rusland gemobiliseerd moeten worden, huplakeee, daar wordt MH17 weer uit de vriezer getrokken. Het lijk wordt opgewarmd. Dat de nabestaanden van de MH17-slachtoffers keer op keer emotioneel gemangeld worden, is net zo min van belang als het lot van de Syriërs die de bommen van weet ik wie op hun dak krijgen.’

Hear! Hear!

Zorah begint te lachen en zegt: ‘Dit vind ik ook een heel sterk staaltje volksverlakkerij. Luister wat de NRC meldt: “Meer plek om te zitten in de trein dankzij instapzones” en dan een heel verhaal over hoe meer zitplaatsen te creëren middels spreiding van reizigers via instapzones. Er komen geen wagons bij en de treinen gaan niet frequenter rijden, neen, er wordt virtuele zitcapaciteit geschapen en de NRC drukt er een doodserieus artikel over af. Geweldig! Okay, ook dit hoort bij de positieve opmaat naar de komende Kamerverkiezingen. Feiten bestaan niet, hooguit smoezen.’

‘Wat zou zo’n “communicatiebureau” nou in rekening brengen voor zo’n gebakken lucht story?’ vraagt Taecke zich af. ‘Het komt ongetwijfeld ten laste van de prijs van het treinkaartje. De managers besparen op het “product publiek vervoer” en stellen hun eigen bonussen veilig. Het klootjesvolk laat zich gedwee als vee de wagons in geleiden. Je houdt het niet voor mogelijk! En de privatisering gaat overal gewoon door. Goed, terug naar de wereldpolitiek.’

Zorah: ‘Ik heb van al Jazeera de foto van Aleppo-puin – tenminste dat neem ik maar aan, Aleppo – geplukt en in deze posting geplakt.
Ik heb ook het artikel van Marwan Bishara even gelezen en zet de link daarvan bij deze posting; naïef stuk van Bishara. Putin heeft zijn Machiavelli natuurlijk ook gelezen. Jammer voor die Syriërs die gebombardeerd worden, maar die tellen even niet mee.’

Semanur vraagt aan Zorah: ‘Over lezen gesproken, hoe gaat dat bij jouw studenten? Het aanleren om nieuwsberichten in verband te zien?’

‘Goed,’ zegt Zorah enthousiast, ‘ze vinden het spannend, maar het was wel wennen. Het verhaal van Golding – Heer der vliegen – ging er in als koek. Ze willen meer! Gek toch, hoe een andere manier van tegen de werkelijkheid aankijken nieuwe werkelijkheden kan doen ontstaan.’

‘Als ze maar niet allemaal beroepsvolksverlakkers worden,’ zegt Taecke. ‘Wij zijn intussen niet anders meer gewend, maar ik vind ons huidige epistemologische project aan de hand van Thomas Mann’s roman De toverberg toch knap ingewikkeld hoor.’

‘Ik verbeeldde me zelfs dat ik onlangs over Madame Clawdia Chauchat droomde, ‘ zegt Semanur met een brede glimlach, ‘en over  de joodse jezuïet Naphta. Is Naphta nou joods of katholiek? Hij is in ieder geval niet tot priester gewijd vanwege zijn tuberculose, de tering dus. Naphta zou dus stiekem toch joods kunnen zijn. Intrigerend, die identiteitskwestie in de tijd van Mann en zoals Mann die behandelt in een roman. Goede romanschrijvers beschrijven dé werkelijkheid beter dan wat of wie dan ook.’

Taecke blijft het analyseren van De toverberg inspannend vinden, ‘maar ook zeer bevredigend. Had ik maar veel  eerder zo leren lezen.’

‘Jouw droom, vind ik erg ter zake,’ zegt Zorah tegen Semanur, ‘immers: de Chauchat was een machinegeweer dat verradelijk haperde en Hans Castorp wemelt aan het eind van het verhaal de Eerste Wereldoorlog in. Hij wemelt, dat vind ik hier het juiste werkwoord, Castorp fladder-zwemelt het bos in. Duitsers hebben iets met bossen. Vermoedelijk sinds Arminius de legioenen van Varus in het Teutoburgerwoud in de pan hakte. Bovendien is Clauwdia Chauchat een Russin met Kirgiezenogen, wat wil je nog meer? Erg actueel, toch?’

‘Ik heb gisteravond wel vijf keer achter elkaar naar Der Lindenbaum van Schubert geluisterd, door Thomas Hampson gezongen. Prachtig!’ zegt Semanur oprecht kwijnend. ‘Ik heb de Winterreise cd meteen gekocht. Hampson hadden ze niet dus is het Hermann (Arminius) Prey geworden, maar ik probeer toch Hampton te bemachtigen. Romantisch-cynisch om je hoofdpersoon met zo’n mooi lied op de lippen de vernietiging in te zenden.’

‘Das Mädchen sprach von Liebe / Die Mutter gar von Eh’  …’  zingt Taecke uit volle borst, ‘want zo zijn vrouwen. Ik ben benieuwd hoeveel lezingen we aan het eind van ons seminar van De toverberg zullen hebben,’ besluit hij.’Jullie weten intussen dat Mann levenslang met de complete werken van Nietzsche onder zijn hoofdkussen sliep? Dus alles past in alles.’

chauchatmachinegeweer-onbetrouwbaar

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

De Turkse premier Erdogan houdt woord en hij zorgt voor de Turken

 

Nou, nou,’ zegt Zorah met bewondering, ‘president Erdogan komt zijn belofte aan de Turken na: Turkse staatsburgers mogen visumvrij door de EU-/Schengenlanden reizen, dankzij het Soros-plan dat als Merkel-plan aan de man werd gebracht.’

Dat vind ik positief! , ‘ reageert Marieke, ‘jammer dat Angela Merkel en die andere EU-druiloren er zo’n zielige soap van hebben gemaakt. Dat Turken vrij door Europa mogen reizen, vind ik positiever dan dat hele gedoe rond dat TTIP-verdrag, dat enkel en alleen is bedoeld om (Amerikaanse) multinationals het plunderen van Europa makkelijker te maken. Hoe vaker en hoe meer Turken er door Europa reizen hoe minder vreemd we voor elkaar worden.’

Zohra zegt: ‘Ik zie meteen drie punten: Erdogan vertrouwt zichzelf, hij vertrouwt de Turken en hij heeft geen hoge dunk van de matige kwaliteit van de EU-politici. Daarom dat Erdogan niet als de DDR (waar Merkel trouwens opgroeide) de Turken binnen wil houden, neen, hij laat ze juist vrij en dat brengt net zo goed “risico’s” met zich mee. De Turken zouden immers mentaal en cultureel kunnen overlopen. Blijkbaar heeft de Turkse president genoeg zelfvertrouwen om dat te riskeren.’

Hear, hear!’ valt Taecke bij, ‘Erdogan snapt gewoon wat de mensen, Turken of niet-Turken, nodig hebben: een identiteit, een voorbeeld, een leider met idealen die ook nog eens dingen voor elkaar krijgt, die levert (Erdogan delivers). Jammer dat wij niet van dergelijke politici meer op de vitale plekken blijken te kunnen krijgen.
Integreren en inburgeren moet je ergens in, je kunt niet in een luchtledig integreren. Dat zegt Pim Fortuyn trouwens verrassend duidelijk en eenvoudig in zijn “Verweesde samenleving,” om tot dat inzicht te komen hoef je trouwens geen genie te zijn. Maar dat voelen, snappen, zien, deze politieke kloothommels domweg niet. Die zijn 200% met zichzelf tevreden en 300% met hun eigen belangetjes bezig.’

Na het lezen van Gabriel Zucman weet ik helemaal zeker dat ik niet meer moet stemmen,’ zucht Zorah. ‘De submiddelmaat aan politiek talent en politieke kwaliteiten trekken in de EU aan de touwtjes. Beklemmend om je dat te realiseren. Het is open en bloot te lezen nota bene. David Van Reybrouck krijgt steeds meer gelijk
Dat 64% van de Turkse Nederlanders de afgelopen keer voor Erdogan stemde, komt mede doordat de Nederturken Erdogan positiever zullen zien omdat ze in Nederland geen politiek houvast hebben. In Turkije zouden ze waarschijnlijk iets genuanceerder tegen de president aankijken. Maar, ondanks dat: Erdogan dóet iets voor de Turken.’

Taecke: ‘Tja, Van Middelkoop somt een paar dingen op die Erdogan voor de Turken buiten Turkije doet: “[H]ij speelt actief in op hun behoeften. Hij richtte in 2010 zelfs een speciaal ministerie voor hen op. Hij snapt wat hij voor hen moet doen. Zo heeft hij de afkoopsom voor de dienstplicht verlaagd en maakt hij zich sterk voor visumvrij reizen naar Europa. In 2014 veranderde zijn regering de Turkse kieswet: Turken die in het buitenland wonen mogen nu ook stemmen als ze zich tijdens de verkiezingen níet in Turkije bevinden.”
Logisch zou ik zeggen, want je bent tenslotte ook Turk. Als je zo nodig een statement wilt maken dan zeg je de Turkse nationaliteit gewoon op en stel je je tevreden met je Nederlandse of Duitse of weet ik wat, paspoort. Dan eet je niet van twee walletjes. Negentig procent van de circa 280.000 Nederturken heeft twee paspoorten.’

Marieke: ‘Dat is wel even een verschil met Duitsland hè? Daar wonen drie miljoen (3.000.000) Turken op 81 miljoen andere Duitsers totaal. En dan de optredens van halve zolen als Jan Böhmermann en Angela Merkel. Totaal niet-ingeburgerde personages. Gevaarlijk lieden. Het establishment brengt ons in gevaar door hun groeiend contactverlies met de werkelijkheid. De Brusselse of Washingtonse kaasstolpen, daar leven wij gewoon niet in.‘

Zorah: ‘Het politieke establishment léért ook niet bij, hè. Er was jaren terug in Duitsland al gedoe met de Duitse Turken. Dat escaleerde zo dat Turkse ondernemers dreigden hun geld en businesses uit Duitsland weg te halen. Ja, en toen kon het plotseling weer allemaal wel. Beschamend, maar vooral het soort politici dat we tegenwoordig hebben, dat doet ons de das om.’

Die verloedering van de politiek is eigenlijk razendsnel gegaan,’ vindt Marieke, ‘ Binnen dertig jaar geloof ik. Dat moet toch voor een belangrijk met dat vermaledijde neoliberale denken te maken hebben: iedereen en alles is een commodity. Dat wérkt gewoon op den duur niet met mensen. De wal keert steeds vaker het schip en daar worden wij niet gelukkiger of vrolijker van.’

Het onderscheid is steeds scherper tussen mensen die nog ergens in geloven, die er idealen op nahouden, weten wat gemeenschapszin is en de lieden die alleen geld kunnen tellen en de ieder-voor-zich-mentaliteit tot godsdienst hebben verheven,’ zucht Taecke, ’en dan komt onvermijdelijk het gezeur over de islam uit de kast. Als die lui de islam nou maar hervormden, dan komt alles goed.’

Vreemd nietwaar?’ zegt Marieke, ‘nu laten dezelfde scoringsbeluste politici grote aantallen nieuwkomers instromen – want ze willen op de internationale podia voor hun soortgenoten hoog scoren – terwijl die nieuwkomers helemaal niet geseculariseerd zijn! Dat zal de politici worst wezen, want als straks met de nieuwe cohorten immigranten de inburgerproblemen ontstaan, zijn de politici die nu verzaken al lang weer weg. En zo hobbelen we in kringetjes rond. ‘

Een dom argument, dat van politiek afgerekend worden na vier jaar via verkiezingen, ‘ snuift Taecke, ‘want de lui gaan er geen cent in inkomen op achteruit, vaak integendeel: ze vallen omhoog en krijgen nog meer uit de Ruif! Ondermaats presteren, wordt in de politiek beloond en helemaal niet afgestraft. Dus wat nou: democratie?! Het is een businessmodel voor een kliek. Er bestaan niet eens meer keuzen tussen politieke merken die verschillende wereldvisies vertegenwoordigen en belichamen, er is alleen nog productdifferentiatie die met marketingtechnieken in praktijk wordt gebracht.’

Marieke begint te lachen: ‘Onze democratie wordt nu weer aan de man gebracht via de eventuele politiebewaking die ene mevrouw U. zal krijgen, omdat ze zo nodig haar vrijheid van meningsuiting moet kunnen uitoefenen. Het principe is natuurlijk correct, maar de pervertering neemt steeds lachwekkender vormen aan. Wanneer je als politiek, als maatschappij, de leefsfeer zodanig in kwaliteit achteruit laat gaan, dan wordt iedere democratische uiting een aanfluiting. Jouw voorbeeld Taecke, van die politici die na vier jaar stuntelen en modderen nog worden beloond op de koop toe, vind ik misschien wel de grootste pervertering van wat ooit voor democratie doorging.’

Maar welke Nederlandse politicus articuleert die soort gedachten vandaag de dag?’ vraagt Zorah, ‘ze zijn allemaal bezig met scoren für die Bühne. Niets wordt in samenhang meer gepresenteerd. Het zijn steeds meer losse brokken informatie zonder context die je krijgt toegeworpen, net als wij burgers op onszelf staande atomen zijn, zonder maatschappelijke context. We huppen van rel naar rel en hoppen van schandaal naar schandaal. Zo’n president Erdogan laat weer eens zien dat een visie, een plan – laat het desnoods een grotesk idee van een nieuw Ottomaans Rijk zijn – wel degelijk wint van leeg en zielloos opportunisme.’

Ik heb een stuk gekregen over “de Turkse tijdbom” in Duitsland,’ zegt Marieke. ‘Dat dateert van drie jaar terug, 2013, en daarin wordt hetzelfde gezegd als wat onder anderen Wilfred van der Poll (Trouw) nu zeggen.’

Nou, het Nederlands Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat die geluiden hier ook horen, ‘ meent Zorah, ‘alleen lezen politici dat niet, of snappen ze het niet, of interesseert het ze niemendal. Zij worden er nooit slechter van als politicus. Voor hen is altijd wel een plek aan de Grote Ruif, dus wat kan het hun schelen?’

‘Nou ja, tijdbom vind ik sensatiepers hoor. Waarom zouden Turken of Marokkanen of wie dan ook als een tijdbom fungeren? Wat Duitsland met de Turkse Duitsers meemaakt vanwege die halve zool Böhmermann, dat kunnen wij misschien weer met de Marokkaanse Nederlanders krijgen, zoals met Van Gogh bedoel ik: sarren en treiteren onder het mom van vrije meningsuiting. De Marokkaanse Nederlanders lopen qua geboortecijfer op de Turken uit,’ merkt Taecke op, ‘en dan komen er nu nog massa’s Arabische moslims bij, waarover deze politici nog geen seconde hebben nagedacht, natuurlijk. Inderdaad, gaan stemmen is in deze tijd wel het domste wat je kunt doen, want je bevestigt deze politieke labbekakken daarmee enkel in hun eigenwaan.’

Tenzij je Nederturk bent en op de partij van Erdogan stemt natuurlijk,’ merkt Marieke lachend op.

 

drievrouwen DuTuDu

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,