RSS

Tag Archives: The Guardian

Is premier Benjamin Netanyahu corrupt, of is dit nepnieuws?

The Guardian – Tel Aviv  / Sunday 3 Dec 2017 – 17.06 GMT

(Netanyahu wil dat de wet over politieonderzoek herschreven wordt, zodat die niet op zijn zaak/casus kan worden toegepast)

Netanyahu tells backers to reword contentious police bill after protests.
Israeli PM says he has asked for legislation on police investigations to be redrafted so it does not apply to his own case

 

Tien tot twintig duizend Israëli protesteerden afgelopen zaterdag 6 december 2017, voor de tweede achtereenvolgende keer, tegen overheidscorruptie en tegen premier Benjamin Netanyahu, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt, vanwege beschuldigingen van ambtsmisbruik.
Netanyahu zit er voor een vierde ambtstermijn. Hij wordt ervan beschuldigd giften van rijke zakenlui en ondernemers te hebben aangenomen en aan het sjacheren te zijn met een krant, om gunstige berichtgeving over hem, in ruil waarvoor Netanyahu een concurrerende krant het leven zuur zou maken.

Reuters – december 9, 2017 Thousands march in Tel Aviv to protest against Netanyahu, corruption

TEL AVIV (Reuters Staff – 2017 december 09) – Thousands of Israelis protested in Tel Aviv on Saturday for the second consecutive week against government corruption and Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is under criminal investigation over allegations of abuse of office.

Police estimated the number of demonstrators at about 10,000 and they followed last Saturday’s demonstration, which was by far the largest of the recent weekly anti-corruption protests when an estimated 20,000 people participated.

The protests have been sparked by corruption allegations against Netanyahu, who denies any wrongdoing. The four-term leader is suspected of involvement in two cases.

The first involves receiving gifts from wealthy businessmen and the second involves negotiating a deal with a newspaper owner for better coverage in return for curbs on a rival daily.

 

 

Zena Tahhan (Al Jazeera, 25 december 2017) Oren Hazan harasses families of Palestinian prisoners

[ Oren Hazan, lid van de Israëlische regering, stapte maandag 25 decemer 2017, op een bus waarin familie zat van Palestijnse gevangenen in de Nafha-gevangenis in Zuid Israël.

Hazan woont in een illgale nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Op zijn Twitteraccount had hij tevoren een foto van hemzelf geplaatst, met een Israëlische vlag. Er stond bij dat hij wachtte op de bus die familieleden van “beesten” vervoerde.]

‘Oren Hazan, a member of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government, boarded a bus carrying the families of prisoners on Monday about to enter Nafha prison in Israel’s south.

Prior to the incident, Hazan, who lives in the illegal Israeli settlement of Ariel in the occupied West Bank, posted a picture of himself on his Twitter account carrying the Israeli flag as he waited for the bus which he said was carrying the families of “animals”.’

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,

De neoliberale “marktwerking” raakt nooit ingeburgerd

‘Als je de effecten van de marktwerking wilt zien die deze politici hebben ingevoerd en waar ze gewoon mee doorgaan, dan moet je naar deze uitzending van Lubach over marktwerking en inburgering kijken,’ zegt Willemijn. ‘Het is helemaal geen satire, maar barre treurige werkelijkheid en het staat voor “marktwerking” op alle terreinen die door de overheid zouden moeten worden bediend, zoals: volkshuisvesting, onderwijs, zorg en openbaar vervoer.’

‘Dit inburgeringsfiasco laat zien hoe weinig kaas deze politici hebben gegeten van het werkelijke leven waarmee wij te maken te hebben,’ beaamt Zorah, ‘ze draaien aan een knop – meestal een knop waar “Marktwerking” op staat – en denken dan dat ze niets meer hoeven doen, want de markt zorgt dat alles goed komt. Wij kunnen de rotzooi opruimen.’

Willemijn: ‘Deze politici zijn geradicaliseerde liberalen: neoliberalen. Ze hebben geen ideologie, maar een drielettergrepige mantra: markt-wer-king. Dat is hun Haarlemmerolie, een uiterst pernicieuse performatieve taaldaad. Daar doen ze alles mee en dus niets in de zin van echte politiek maken. Met name op het vlak van “de economie” – dat wil letterlijk zeggen: staathuishoudkunde, d.w.z. het optimaal en eerlijk verdelen van de koek op nationaal niveau – stimuleren ze de tweedeling tussen degenen die het dichtst bij de Ruif en het vuur zitten, en zich dus het makkelijkste kunnen voleten, en de rest die wordt afgescheept met onder andere verhoogde AOW-leeftijd, zzp’erschap, verhoogd eigen risico in de zorg, langer “zelfstandig wonen” na je AOW, en concurrentie op de sociale woonmarkt met elkaar en met statushouders/nieuwkomers. Intussen wakkeren ze de animositeit met buitenlandse vijanden (nu vooral Vladimir Putin) zo veel en vaak mogelijk aan.’

Zorah: ‘Dat rabiate liberale marktfundamentalisme triggered op zijn beurt andere rabiate fundamentalismes, waaronder godsdienstige varianten. De PVV en de zogeheten populisten zijn een reactie op het liberale marktpopulisme of marktfundamentalisme. Met is maar net hoe je het etiketteert en framet. Daarom dat geïnstitutionaliseerde referenda op de wijze zoals de Zwitsers die kennen, momenteel het enige en beste middel zijn om de beroepspoltici nog enigszins op het juiste spoor te houden. Nu hebben ze na de verkiezingen vier jaar vrij spel en tegen de tijd dat er weer verkiezingen zijn huren ze reclamebureaus in die hun politieke broddelwerk oppoetsen, zodat iedereen opnieuw denkt dat ze het goed gedaan hebben en toch onmisbaar zijn.’

‘Alles draait om beeldvorming: het projecteren van de gewenste beelden met behulp van Talpa-formats.’

Willemijn: ‘Vreemd dat er geen persoon is die dit duidelijk articuleert en framet. Die meneer Baudet komt nog het dichtst in de buurt, maar die is 1) te intellectualistisch en abstract en 2) laat hij zich altijd afleiden door de interviewer, vooral wanneer de interviewer op zijn ijdelheid inspeelt. Dan gaat het verder al snel alleen maar over rugby spelen in kasteeltjes en meer van dat soort trash and humbug.’

‘Mijn ouders gaan op de PVV stemmen,’ zegt Willemijn met een zucht, ’eigenlijk zouden ze niet meer stemmen, maar dan gaan Rutte (VVD), Pechtold (D66) en Buma (CDA) nog meer neoliberale maatschappij-verwoestingen aanrichten zonder dat iemand ze een strobreed in de weg legt, want alles onder die Haagse kaasstolp hobbelt gewoon met de macht mee. Dat hebben ze de afgelopen periode gedaan en dat zullen ze blijven doen. Wilders scheldt hen af en toe tenminste de huid nog vol. Wij kopen daar niets voor, maar helemaal niets doen, is ook geen optie.’

‘Voor D66 staat het ministerschap van kereltje Pechtold op de eerste plaats,’ zegt Zorah, ‘daaraan wordt alles ondergeschikt gemaakt. Pechtold wil zelfs de nep-sociaaldemocraat Dijsselbloem aanhouden als minister, dus daar zijn 1) deals over gesloten en 2) welke partij maakt niets meer uit, ze doen toch allemaal hetzelfde. Geen ideologie, alleen maar wauwelen over Marktwerking.’

Willemijn: ‘En reclametrucs die onze leef- en denkwereld alleen maar nog meer verwateren en vernevelen; de maatschappelijke desoriëntatie in de hand werken en vergroten. Denk aan het bizarre “Burgerservicenummer” (door CDA-voodoo-man Jack de Vries bedacht) i.p.v. het neutrale Sofinummer. De overheid levert steeds minder service en dus voer je als politiek een Burgerservicenummer in. Je steekt als politiek demonstratief de middenvinger op naar de burger. Net als de mallotige herdoping van Ministerie van Justitie naar Veiligheid & Justitie. Dan weet je als burger-consument-klant gewoon dat er minder veiligheid komt. En dat is ook zo. Bizar en stompzinnig! Nu zijn er woningcorporatiemanagers die zich Manager Volkshuisvesting noemen. Het publieke domein wordt steeds verder ontmanteld, de betekenissen worden bewust gecontamineerd.’

‘Tja, de beroepspolitici zijn niet voor niet steeds meer entrepreneur geworden, carrière-managers, zonder veel binding met of belangstelling voor hun kiezers. Het is net als bij al die toko’s als Ziggo, KPN, Nuon, Essent en ga zo maar door: verkopen en gewichtig schuiven met halflege dozen. Wat Rutte en kompanen willen, is intussen duidelijk,’ verzucht Willemijn, ‘die gaan door met maatschappelijke afbraak en voor zichzelf zorgen. Buma (CDA) voelt de hete adem van zijn pluchebeluste partijgenoten in de nek. Ze willen allemaal een goede plek aan de grote ruif. Dus tel uit je winst. Buma begon al met roepen dat “radicale linkse ideeën” bestreden moeten worden, terwijl er helemaal geen ideeën onder de Haagse politici leven, dus ook geen linkse. Dit idee van Buma is gewoon weer zo’n rare frats, een waanidee.’

Zorah: ‘Er bestaat helemaal geen links of rechts meer in de politiek. Dus ook geen midden. Daarom zijn lieden als Buma het Noorden volkomen bijster. Het enige wat ze nog denken te kunen doen, is als bijwagen met de neoliberale VVD meeliften. Zoals PvdA’ers Samsom en Asscher hebben gedaan en doen.’

*  Vrolijkheid  *

Zorah: ‘Het is daar in Den Haag: steek de riek er in en hup! gooi het over de schutting op het bordje van de burger. Die burger slikt toch alles voor zoete koek. Roep gewoon: globalisatie, marktwerking, de Verlichting, Democratie, Putin, populisme en Xi Jinping, en iedereen zwijgt geïntimideerd en overbluft.’

‘Vreemd, nietwaar?’ zegt Willemijn, ‘het is of we met ons allen in snel tempo masochist zijn geworden en steeds verder worden. Deze zotternij van zogenaamde marktwerking is inmiddels karikaturaal, maar toch slikken we het. Mijn ouders waren destijds verbluft over de invoering van concurrentie bij de monopolist NS. Toen haakten ze in feite af van deze politici. Mijn moeder was lid van de PvdA en mijn vader van de Christen Unie. Beiden hebben hun lidmaatschap opgezegd en niet meer gestemd. Nu, in arren moede en met grote tegenzin, gaan ze dan PVV stemmen. Andere keuzes zijn niet voorhanden, ja, nep-keuzes, tussen neoliberaal en neoliberaal met een ander etiket, maar het blijven dezelfde potsierlijke paljassen.’

Zondag met Lubach: Inburgeren kijk je op npo.nl

Pankaj Mishra
Age of Anger [in april verschijnt de Nederlandse vertaling: Tijd van Woede] was een boek waar ik al aan werkte lang voordat ik door had dat ik eraan werkte.’ Aan het woord is Pankaj Mishra, ooit begonnen als romanschrijver aan de Indiase Allahabad University, inmiddels uitgegroeid tot een van de meest voorname essayisten in de kolommen van The Guardian, The New York Times en de London Review of Books.

In Londen, waar hij woont, ligt het in elke boekwinkel in grote stapels: Age of Anger, met de ondertitel A History of the Present.

In feite, zegt Mishra, werkt elke zichzelf respecterende journalist aan precies dit boek. Iedereen die serieus over politiek schrijft, buigt zich wereldwijd over dezelfde thema’s. Over burgers die zich niet meer gezien voelen door hun parlement, over regeringen die niet weten hoe ze met de islam om moeten gaan, over overheden die weerloos staan tegenover de excessen van de grote multinationals. Zo’n beetje elk boek over het politieke landschap dat nu in de winkel ligt zou Age of Anger kunnen heten.

‘De eerste scheuren in dat westerse model ontstonden in de jaren tachtig van Reagan en Thatcher, toen de sociaal-democratie de eerste vormen van deregulatie en privatisering toeliet. Na 1989 – eerst de val van de Muur, daarna de implosie van de Sovjet-Unie – was er geen houden aan.
De ideologie van de sociaal-democratie werd neergehaald en gedelegitimeerd door de ideologie van het vrijemarktdenken. De markt bepaalde nu wie de winnaars en de verliezers waren, de natiestaat hield op relevant te zijn en werd overruled door abstracte, economische krachten.
Dat gaat een tijd goed, een tijd lang zijn mensen bereid te geloven dat het collectieve skelet van de sociaal-democratie een land bij elkaar houdt, totdat het volk niet meer kan wegkijken en in de gaten krijgt dat de vrije markt de botten waar dat skelet uit bestaat aan de hoogste bieder verkoopt.
We hebben onszelf zand in de ogen laten strooien. We wilden dat zand. Op een manier waarop mensen in communistische landen dat niet toestonden. Maar heel weinig mensen in de Sovjet-Unie geloofden in het communisme, maar ze moesten het wel accepteren. Het liberale vrijemarktdenken zit echter vol met blinde gelovigen, in elk parlement in Europa.’  “

Interview Joost de Vries in de Groene Amsterdammer 02.03.2017 > ‘We wilden zand in onze ogen’

The Age of Anger by Pankaj Mishra – review  Nick Fraser,  The Guardian Monday 23 January 2017

 

 

nelpuntnl.nl

 

 

 

Tags: , , , , , , , , ,

Neemt de Nigeriaanse ‘mafia’ het in Palermo tenslotte over van de Sicilianen?

nigerian-gangsters-wage-turf-war-in-southern-italy

De Siciliaanse mafia is flexibel en speelt soepel in op de gevolgen van globalisering in de vorm van migrantenstromen uit Afrika. De Nigerianen die per boot in Sicilië arriveren, blijken het meest ondernemende volkje.
Vanuit Nigeria komen georganiseerde criminele clans met mafia-achtige kenmerken naar Palermo. Die worden zonder al te veel moeite geïncorporeerd in de bestaande Siciliaans-Italiaanse misdaadstructuur.

Het is opvallend dat ook de Nigeriaanse ‘mafiosi’ opereren vanuit een clanstructuur met geheime genootschappen, net als bij de Italiaanse mafia te doen gebruikelijk is.

De Nigerianen houden zich vooral bezig met het exploiteren van prostituees en de handel in drugs.
De Sicilianen leveren de drugs, die vervolgens door Nigeriaanse franchisenemers en zetbazen worden gedistribueerd en verhandeld.

De Italiaanse Cosa Nostra houdt de Nigerianen vooralsnog ferm in de hand, onder andere door hen het bezit en gebruik van vuurwapens te verbieden. Zodoende beslechten de Nigerianen geschillen in hun gemeenschap met bijlen en kapmessen.

Volgens Leonardo Agueci, Palermo’s adjunct officier van justitie, zijn de Nigerianen nog te zwak om het helemaal van de Sicilianen over te nemen.
Maar de nieuwe stijl Palermo godfathers lijken niet over het gezag van hun voorgangers te beschikken, terwijl de Nigeriaanse bendes steeds sterker worden.

Bron: The Guardian, zaterdag 11 juni 2016 – Lorenzo Tondo in Palermo

mafia-nigeriana_bijl kapmes

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on juni 11, 2016 in criminelen, Europa, migratie

 

Tags: , , , , , ,