RSS

Tag Archives: Thijs Niemantsverdriet NRC

Busje komt zo ….. oftewel: de Klaver-Teeven-Connexxion ?

Busje komt zo ………..

Er lagen 2 verslaafden samen in de goot
De een was hallef levend en de ander hallef dood
Toen kwam er een agent aan die vroeg:
‘Wat moet dat hier’
Wij wachten op ons busje dat komt over een kwartier

Refrein:
Busje komt zo (12x)
Eventjes geduld nog
Want het busje komt zo

 

Fred Teeven is nu buschauffeur: ’Meteen enthousiast’

Door John van den Heuvel / De Telegraaf, 24 november 2017

“HAARLEM – Oud-staatssecretaris van Justitie mr. Fred Teeven is sinds anderhalve week buschauffeur bij Connexxion en vindt het naar eigen zeggen ’fantastisch’. De bewindsman, die moest opstappen vanwege de ’bonnetjesaffaire’ en sindsdien op wachtgeld zit, zegt dat hij niet lijdzaam thuis wil wachten op een nieuwe baan.”

“Zijn buswerk doet hij anderhalve dag in de week; de rest van de dagen vult hij als consultant bij een pas opgericht veiligheidsbedrijf. Daarmee adviseert hij bedrijven op het gebied van cybersecurity en risicomanagement. Ook die baan kondigde Teeven aan in De Telegraaf, een maand geleden.”

Mark Lievisse Adriaanse, NRC 24 november 2017

 

 

Thijs Niemantsverdriet: Jesse Klaver (Groen Links) wil ook de buschauffeur bereiken (NRC, 22 november 2017)
“De grootste linkse partij verlegt de koers. Jesse Klaver wil minder over identiteit praten, en meer over werk en geld.”

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , ,

Niemand vraagt erom geboren te worden. De ‘Voltooid leven wet’: het recht op leven houdt tevens het recht op sterven in

fiji-emancipeert

‘Laten we die “Voltooid leven wet” nog eens aan de hand van twee krantenstukken bespreken en daarbij het NRC-stukje als liberaal beschouwen en het Trouw-artikel als bevindelijk-gristelijk,’ zegt Ilham, terwijl ze beide artikelen erbij pakt. ‘NRC is Thijs Niemantsverdriet (TN) en Trouw is Hans Goslinga (HG). TG probeert het zo neutraal objectief mogelijk te verwoorden, stel ik maar for the sake of the argument, terwijl HG vanuit zijn overtuiging argumenteert.’

‘Dat laatste ben ik met je eens,’ zegt Willemijn, ‘TN stelt vragen die ik af vind doen aan absolute neutraliteit, maar die bestaat niet. Dus okay. Opmerkelijk bij TN vind ik dat hij impliciet stelt dat de bevindelijken (SGP en CU) hebben gecollaboreerd met de neoliberalen op voorwaarde dat die het onderwerp euthanasie niet zouden activeren. Want waar TN schrijft: “ Economisch herstel en hervorming van de verzorgingsstaat waren prioriteit nummer één” lees ik: herverdeling van de Grote Koek ten voordele van de vermogenden (het zogenaamde “economisch herstel”) en afbraak, sloop en rooien van onze solidariteitsmaatschappij (neutraal geformuleerd als: “hervorming van de verzorgingsstaat”).
Dus SGP en CU zijn met D66 medeschuldig aan de onttakeling van Nederland als tamelijk solidair land en het ons werpen in de woestijn van de vrije markt en de wildernis van het neoliberalisme.’

Zorah klapt opgetogen in haar handen: ‘Prachtig gezegd en je maakt zelfs gebruik van de tale Kanaäns met je “werpen in de woestijn en uiterste wildernis”! Aan die sloop en braak hebben Kees van der Staaij (SGP) en destijds Arie Slob (CU) uit volle borst meegedaan. Ze hebben linzensoep aangenomen in ruil voor kroonjuwelen. Met die kroonjuwelen ben ik dan meteen bij het kwekkende kereltje van D66, maar van die kant kun je opportunisme verwáchten. Let wel: veranderingen waren wellicht broodnodig, maar de manier waarop en ten koste van wie die bezuiningingen en het afknijpen gebeurde, dat is een heel ander en een zeer naargeestig verhaal.’

‘Dat zou ik denken,’ zegt Willemijn, ‘het afbreken en slopen van onze zorgzame samenleving werkt niet echt levenslust-bevorderend!’

Ilham: ‘Deze bevindelijken lezen Mattheus 13:12 blijkbaar letterlijk en dus anders dan wij, want wij lezen in de trant van gelijkenissen. Toch?’

Zorah heeft de bijbel erbij gepakt en zegt: ‘Ik vind die taal zo mooi! Luister: “Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.”
Vertalen we dat naar deze zaak: degenen die rijk zijn kunnen in Zwitserland een luxe exit kopen. De sloeber moet of voor de trein springen of het risico lopen dat zij via internet troep koopt en niet doodgaat, terwijl ze wel alle schepen achter zich heeft verbrand. Dát is pas wreed zeg!’

Ilham: ‘Dat is Matth. 13:12 en meteen daarachteraan komt ….. ?’

Zorah leest voor: ‘ “Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en hoorende niet hooren, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jésaja vervuld, die zegt:  …” ‘

‘Ja, ho, stop!’ roept Ilham lachend, ‘het ging om spreken in gelijkenissen, in een soort metaforen. Vanavond mag je het helemaal voorlezen. Ik ken je verknochtheid aan die taal. Die is ook heel mooi, maar we gaan nu verder met het profane.’

 * Vrolijkheid *

‘Lachend zegt Willemijn: ‘Ik verheug me op het voorlezen vanavond, wat Zorah leest ook de dubbele óóós, en ééés en zo. Precies zoals mijn oma het doet! TN stelt dat de kans op een Voltooid leven wet klein is, omdat de gristenfundi’s dwars zullen liggen en hun steun aan regeerders als chantagemiddel zullen (blijven) hanteren en gebruiken, om wat euthanasie betreft – en waarschijnlijk ook abortus en zo – zo veel mogelijk in de Middeleeuwen te blijven.
Zijn uitsmijter vind ik evenmin appetijtelijk: “Eén ding ligt voor de hand: het ‘voltooide leven’ wordt een onderwerp in de verkiezingscampagne.”  Brrr …. Dat wordt niet leuk en voorspelt veel tijdverkwisting. Tijd, die de kaasstolpers zouden moeten benutten om werkelijke politiek te bedenken.’

‘En Hans Goslinga in de Trouw?’ vraagt Ilham.

‘Goslinga heeft het volgens mij over de plicht tot leven,‘ zegt Willemijn, ‘de mens is verplicht zijn leven uit te leven en wel zo lang mogelijk. Denk ik. Wat ik tegenstrijdig in zijn redenering vind is bijvoorbeeld dat hij recht op leven zo eenzijdig definieert, uitsluitend als plicht eigenlijk. Luister: “Het zelfbeschikkingsrecht staat hier voorop en drukt het recht op leven als oerfundament van de democratische beschaving te elfder ure weg.” Ik snap niet waarom het zelfbeschikkingsrecht het recht op leven wegdrukt. Niemand heeft het over leven ontnemen. En een democratische beschaving zou juist óók dat zelfbeschikkingsrecht moeten omvatten.‘

Ilham: ‘Ja, een plicht tot leven. Wat vreemd dat bij mijn weten in deze discussie niemand tot nogtoe heeft opgemerkt dat geen van ons heeft gevráágd om te worden geboren. Mag je dan alsjeblieft als volwassene wel beslissen wanneer je het niet langer leuk vindt in de speeltuin, en je naar huis wilt? Waar dat huis ook moge zijn? Op een nette en niet-gruwelijke manier alsjeblieft?’

‘Inderdaad,’ zegt Willemijn, ‘Hans Goslinga heeft het over mensen die onvrijwillig sterven, maar of die mensen vrijwillig werden geboren is voor hem geen kwestie, dat beschouwt hij als gegeven. Dat getuigt toch van een inherente, cultureel-godsdienstige en ideologisché zelfcensuur.’

‘Dit thema raakt direct aan geboorteplanning en abortus,’ zegt Ilham, ‘en daarover valt nog steeds een heleboel te versjacheren hoor.’

‘Op de keper beschouwd zijn het twee kanten van de medaille,’ vindt Willemijn, ‘het recht om geboren te worden word je min of meer opgelegd want als eicel of zaadcel heb je geen inbreng, en het recht om als volwassen en zelfbewust mens zelf je leven te beeindigen word je onthouden, of tenminste erg moeilijk gemaakt. In zo’n kader de democratie erbij slepen, staat niet zo intelligent, vind ik.’

‘Ik begrijp zijn redenatie over de VVD aan het begin ook niet,’ zegt Zorah, ‘HG ziet wel dat deze neoliberalen niet (meer) in de geest van leven en laten leven opereren, zoals de echte liberalen deden, maar dat staat volgens mij haaks op hun ijveren voor deze wet. Die wet is juist een proeve van het leven en laten leven principe, en dus ook van het laten doodgaan wie daar bij volle verstand en uit eigen wil voor kiest. Een soort liberale blindedarm die overleefde, terwijl de rest ver-evolueerde. Maar: ik houd ook scherp in de gaten dat bij deze VVD’ers het argument van “opgeruimd staat netjes” kan meespelen. Wat ik verdenk de neoliberalen niet van naarstige naastenliefde over te borrelen.’

‘Tja,’ zegt Ilham, ‘wat ik aan HG waardeer is zijn betrokkenheid. Hij ageert vanuit zijn overtuiging en geloof in een god.’

Hear! Hear! *

‘Ik ben het meestal niet met HG eens, maar juist daarom lees ik zijn columns bijna altijd, ‘ gaat Ilham verder. ‘Wat ik ook niet begrijp is zijn Nederlandcentrische opstelling als hij schrijft: “Ethisch gezien is de betekenis volgens Schippers en Van der Steur dat de overheid gehouden is hulp aan gezonde mensen met een doodswens niet alleen toe te staan (door de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding op te heffen), maar ook vorm te geven (door het opleiden van stervenshulpverleners). De bewindslieden gaan niet in op het effect van deze ingrijpende stap op het vertrouwen in een overheid die meehelpt aan zelfdoding van gezonde mensen, en het beeld van Nederland met zo’n cultuur in een wereld waarin nog zoveel mensen onvrijwillig doodgaan.”

Met name dat tweede stuk van zijn redenering: “De bewindslieden gaan niet in op het effect van deze ingrijpende stap op het vertrouwen in een overheid die meehelpt aan zelfdoding van gezonde mensen, en het beeld van Nederland met zo’n cultuur in een wereld waarin nog zoveel mensen onvrijwillig doodgaan.”
Wie boycot Zwitserland? Terwijl dat land niet alleen hulp bij zelfdoding wettelijk toestaat, maar zelfs Exit-instituten heeft ingericht.’

‘En straks Canada,’ zegt Zorah, ‘hoewel die pas aan het begin staan. Daar heb je dat “onvrijwillig doodgaan” dat we hiervoor bespraken. Onvrijwillig geboren worden, komt niet aan de orde. Je kunt moeilijk zeggen: in wereld waarin nog zoveel mensen onvrijwillig worden geboren. Toch? Dat bepaal je eventueel pas naderhand. En dan kúnnen sommigen tot de slotsom komen dat zij hun leven als voltooid wensen te beschouwen.’

‘Godsdienst is en blijft een moeilijk obstakel, vind ik,’ zegt Willemijn, ‘laat ik nauwkeuriger zeggen: de wijze waarop veel mensen met godsdienst omgaan. Ik vind een stervenshulpverlener die je zelf mag kiezen als je dat wenst, helemaal niet erg. Integendeel, dat vind ik juist chique, wanneer dat tenminste een verlicht persoon is en geen funamentalitisch iemand die gaat proberen je van je sterfvoornemen af te brengen. Daarom zeg ik ook: men moet bij volle verstand en wilsbekwaam kunnen handelen, acteren.’

‘Dan nog kun je ongelukken niet helemaal uitsluiten,’ zegt Zorah, ‘maar dat is geen reden om het hele principe van zelfbeschikking over je leven en dood maar af te blazen.’

canada-legaliseert-euthanasie

 

 

Thijs Niemantsverdriet: Kans dat ‘voltooid leven’-wet het haalt heel klein / NRC 14 oktober 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/14/kans-dat-voltooid-leven-wet-het-haalt-heel-klein-4819921-a1526634

Hans Goslinga:  VVD gaat onbesuisd om met het recht op leven – Trouw  16/10/2016
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/4396410/2016/10/16/VVD-gaat-onbesuisd-om-met-het-recht-op-leven.dhtm

Canada Moves to Legalize Assisted Suicide. Bill comes after a ruling last year by the country’s top court.  Wall St. Journal / 14 april 2016
http://www.wsj.com/articles/canada-introduces-doctor-assisted-suicide-law-1460657944

 

nelpuntnl.nl

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

We moeten, net als bij V&D, meer en harder gaan werken voor minder salaris

Hetgeen zich de afgelopen tijd bij en rond het warenhuis Vroom & Dreesman heeft voltrokken, is exemplarisch voor wat ons allemaal vroeg of laat staat te wachten: we gaan minder geld verdienen en zullen er steeds harder voor moeten lopen. Het rendement en de globalisatie eisen dat. Beweren de politici tenminste.

‘ “Zowel V&D als PvdA heeft op cruciale momenten verkeerde beslissingen genomen”
Bij V&D was dat het afschieten van het ingrijpende reorganisatieplan dat hij, Van der Zwan, in 1988 had bedacht om het bedrijf uit de rode cijfers te halen. De ondernemingsraad was al akkoord toen de oude Dreesmann, net hersteld van een lange ziekte, de aanval opende op zijn beoogde opvolger. Het plan ging van tafel.
Voor de PvdA was zo’n beslissend moment volgens Van der Zwan het eerste paarse kabinet in 1994. Wim Kok groeide in die coalitie met VVD en D66 weliswaar uit tot succesvol premier, en electoraal had de PvdA er aanvankelijk ook succes mee. Maar in feite, zegt Van der Zwan, heeft de PvdA zich toen „geschikt in een VVD-agenda” van liberalisering en marktwerking. „Voor een linkse partij was dat een funeste beslissing. De PvdA had zóveel geïnvesteerd in de opbouw van de publieke sector. Die werd nu op Amerikaanse wijze geremodelleerd.” ‘

Arie van der Zwan, in de NRC van 24 januari 2015

Bij V&D worden 400 mensen ontslagen middels een ingrijpende “reorganisatie”. Daardoor hoeft er geen salariskorting van 5,8 procent voor alle 5000 werknemers plaats te vinden.
De vakbonden presenteren dit als een overwinning, want een openlijke en onomwonden salariskorting zou zwaar symbolisch gezichtsverlies voor de factor arbeid betekenen. Dit als compromis gepresenteerde resultaat is echter lood om oud ijzer en tevens een pyrrhus-overwinning. Immers: het ontslag van 400 personeelsleden houdt in dat de resterende 4.600 werknemers linksom of rechtsom het werk van 5000 man moeten doen. Tenzij het management de activiteiten inkrimpt, maar dat is onwaarschijnlijk. Meer en harder werken voor “hetzelfde” (er wordt een vakantiedag ingeleverd en komt een “versoberde” seniorenregeling) salaris betekent: minder salaris, hoewel je hetzelfde salaris krijgt.
De 400 ontslagen personeelsleden hoeven geen loon in te leveren, maar verliezen hun baan. Dat is pure winst. Voorlopig althans. Winst voor de vakbond en de collega’s die mogen blijven, maar daar wel voor moeten betalen, dat wil zeggen loon inleveren, zonder dat daarover gerept mag worden. De partijen wringen zich in bochten om het woord “loonoffer” te omzeilen. wel of geen werk

goedkopere arbeid
Vermoedelijk zullen de 400 ontslagen personeelsleden op korte tot middellange termijn tersluiks en onopvallend worden vervangen door meer dan 400 stuks, goedkopere, krachten en zal het management uit strategische concurrentieoverwegingen de commerciële activiteiten uitbreiden. Die goedkopere krachten zullen van meet af harder/meer/langer moeten werken, maar zij weten niet beter en de meesten zullen blij zijn een baan te krijgen.

Het V&D-personeel krijgt per saldo dus wel degelijk een “loonoffer” door de strot geduwd, alleen heet het niet zo. De term wordt angstvallig vermeden en het geheel wordt verpakt in feestpapier met een grote strik eromheen. De personeelsleden die mogen blijven, moeten blij zijn en hun handjes dichtknijpen dat zij werk hebben en houden.

Zij die werk hebben en zij die van de ene dag op de andere werkloos zijn of kunnen worden, worden genadeloos tegen elkaar uitgespeeld. Het verschil tussen kapitaal- en vermogensbezitters en degenen die inkomen uit arbeid verwerven, wordt weer eens groter.

politiek en politici
Onze huidige regering doet daar vrolijk aan mee, getuige de meest recente belasting”-hervormingen” (hervormingen is een containerbegrip en eufemisme in één, dat van alles betekenen kan en meestal weinig goeds voor de burger inhoudt) van dit wangedrochtelijke coalitiekabinet van labbekakkige would be pseudo-sociaaldemocraten en nietsontziende neoliberalen.

Reorganisatie„De leiding heeft het eigen belang – regeren – telkens zwaarder laten wegen dan het belang van de achterban. Voor een linkse partij als de PvdA is het funest als het eigen idealistische gehalte zo sterk onder druk komt.”
Arie van der Zwan over de PvdA – NRC 24 januari 2015

Griekse voorbeeld
Het is “goed” te bedenken dat in Griekenland dit proces al veel langer en op grotere schaal aan de gang is. De Grieken moeten “hervormingen” doorvoeren, wat die behelzen blijft ongespecificeerd, maar laat zich makkelijk raden: Griekenland moet net zo makkelijk leeg te plukken worden voor de anonieme sprinkhanen als de rest van de eurozone. Alles moet geprivatiseerd, want publiek bestier is “duur” luidt de mantra die door de media klakkeloos wordt nagewauweld.
Ruwweg gaat 90 procent van de hulp aan Griekenland rechtstreeks naar de westerse banken, die gered en overeind gehouden moeten worden. Maar die banken zijn niet door de Grieken in problemen geraakt. Het zal in Griekenland alleen erger worden, maar ook wij hier ontkomen niet aan deze demotietendens die inherent is aan de neoliberale globalisering. Tenslotte moet kapitaal renderen en het rendement kan de kapitaalverschaffers nooit hoog genoeg zijn. The sky is the limit, zeker als het om winsten gaat, dus is het: anything goes!

Geld maken is doel op zich geworden. Wie precies V&D is of zijn blijft onduidelijk. Ja, er is een topman – die meer salaris zal scoren naarmate hij of zij meer geld uit de werknemers kan persen ten behoeve van rendementsverhoging – maar dat zegt helemaal niets. Die persoon kan morgen weer weg zijn. Dat geldt ook voor de eigenaars van het concern.

Wat en van wie is V&D eigenlijk precies, waar bestaat het uit en wie hebben het er voor het zeggen? Wie bepalen de koers en de policy van het bedrijf?

democratie op z’n Grieks
De komende weken leggen de vakbonden FNV en CNV het akkoord ter beoordeling voor aan hun leden, teneinde zout in de wond te wrijven, want de werknemers ervan te doordringen dat ze vrijwillig moeten instemmen met het pakket reddingsmaatregelen: adding insult to injury heet dat.
Ook dit doet denken aan Griekenland en het EU maatregelenpakket: zelfs het Griekse referendum van 5 juli lijkt inmiddels van tafel geveegd. Wat de Grieken willen en niet willen, doet er niet toe, premier Tsipras moet doen wat de ECB – uiteindelijk hebben Mario Draghi c.s. het in de EU voor het zeggen – verordonneert.
Politici hebben de facto weinig meer in de melk te brokkelen. Het enige wat zij kunnen doen, is de schijn ophouden en op nationaal niveau allerlei “maatregelen” nemen die voor maatschappelijke onrust zorgen en de bevolking de illusie geven dat de politicic er nog toe doen.
Wat politici op z’n minst kunnen doen, is de narigheid zo eerlijk mogelijk over de bevolking verdelen, zodat degenen die het minst weerbaar zijn niet dubbel worden gepakt.

Zie ook een artikel van Barbara Rijlaarsdam in de NRC van 4 juli 2014

het vastgoed
Over het vastgoed dat bij deze V&D-soap een rol speelt, de huur ervan en alle ander mogelijke aspecten is ook het nodige te doen. Voor dit onderdeel van het verhaal citeer ik uit een artikel van Gerard Reijn in de Volkskrant van 14 juli 2015:Voor deze winst hoef je geen ‘durfinvesteerder’ te zijn.

“Net iets meer dan tien jaar had investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) nodig om een van de grootste winkelbedrijven die Nederland ooit had, uit te ponden. Vorige week werd bekend dat de laatste restjes Vendex KBB worden verkocht aan twee andere investeringsmaatschappijen, het Amerikaanse Goldentree en het Franse Ardian. Daarmee zetten KKR en zijn partner Alpinvest (een derde partij, Change Capital Partners, verkocht al snel zijn aandelen aan de twee anderen) een punt achter een uiterst geslaagde operatie. Het was een overname van het klassieke type, dat destijds steevast als roofkapitalisme werd aangeduid.
Het was de tijd van de leveraged buy-outs, oftewel overnamen met geleend geld. Doel van dergelijke overnamen was allerminst om het gekochte bedrijf zelf te gaan runnen, maar om het op te breken in stukken en dan met winst weer te verkopen. Met vaak verbijsterende rendementen voor de durfals. KKR was een van de pioniers op dat vlak.personeel uitverkoop

KKR en Alpinvest telden 1,4 miljard euro neer voor alle aandelen van het concern, dat toen nog op de Amsterdamse beurs genoteerd was. Op het moment dat ze dat deden, wisten ze al dat ze hun geld er in no time weer uit zouden hebben. Het was immers bestuursvoorzitter Ed Hamming van Vendex KBB zelf geweest, die anderhalf jaar eerder op een aandeelhoudersvergadering doodleuk had verteld dat alleen al de waarde van het onroerend goed van zijn concern hoger was dan de complete beurswaarde.

[W]ie Vendex KBB kocht, kon als het ware het onroerend goed van de hand doen en had daarna alle winkels gratis. Het was precies wat de kopers deden. Nauwelijks een jaar na de overname erkochten ze het grootste deel van het onroerend goed van het concern aan een consortium: 73 panden in totaal van kolossen als V&D en De Bijenkorf, inclusief dat aan de Dam in Amsterdam. De opbrengst werd niet officieel bekendgemaakt, maar bedroeg waarschijnlijk 1,3 miljard euro.

Na iets meer dan tien jaar kunnen KKR en Alpinvest de balans van hun Vendex-‘avontuur’ opmaken. Dat kan met tevreden gezichten: KKR en Alpinvest telden destijds 1,4 miljard neer voor Vendex KBB/Maxeda. Met alleen al de verkoop van de gebouwen hadden ze dat bedrag er na een jaar al uit. Toen volgde de opbrengst uit de verkoop van HEMA, V&D, Bijenkorf, Hunkemöller, It’s, MS Mode, Claudia Sträter en juwelier Schaap & Citroen bij.

Het Financieele Dagblad rekende vorig jaar nog eens na wat de opbrengst van al die winkels was en kwam uit op 3,4 miljard euro. Daar moet nu de opbrengst van de aandelen Maxeda nog bij worden opgeteld, naar schatting ook nog meer dan 600 miljoen. Dat brengt de totale opbrengst op 4 miljard euro: een rendement van 285 procent in elf jaar.”

 

Voor V&D en PvdA ziet Van der Zwan „geen oplossing”. Het ‘volkswarenhuis’ zal verdwijnen, denkt hij, en de PvdA zal structureel kleiner worden of opgaan in een fusiepartij. Of hem dat droevig stemt? „Het is jammer, maar zo gaan die processen”. Al gaat de crisis van de sociaal-democratie Van der Zwan meer aan het hart dan die in de detailhandel. „Politiek is toch belangrijker dan economische formules.”
Arie van der Zwan – NRC 24 januari 2015

================ * * * ===============

Verwijzingen:

Barbara Rijlaarsdam in de NRC van 4 juli 2014
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/juli/04/vd-akkoord-met-een-zwart-randje-1511726
http://www.nrcq.nl/2015/07/04/zij-hoeft-geen-loon-in-te-leveren-maar-misschien-wel-haar-baan

Gerard Reijn: Voor deze winst hoef je geen ‘durfinvesteerder’ te zijn – Volkskrant 14 juli 2015

Gerard Reijn: Laatste restje Vendex KBB verkocht
http://www.volkskrant.nl/economie/laatste-restje-vendex-kbb-verkocht~a4100354/

Arie van der Zwan geïnterviewd door Thijs Niemantsverdriet – NRC 24 januari 2015
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arie_van_der_Zwan

De volkspartij en het warenhuis V&D en PvdA hebben veel gemeen. Beide lijden onder de afkalvende macht van de middenklasse.
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/januari/24/klem-in-het-midden-daar-waar-niemand-is-1459493

Eva Smal: Terugkijken: de titanenstrijd bij de V&D in de jaren tachtig – NRC 18 februari 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/18/terugkijken-de-titanenstrijd-bij-de-vd-in-de-jaren-tachtig/

Prof. Arie van der Zwan legt Rabobank directeur uit wat hebzucht is.
https://www.youtube.com/watch?v=1B5w5Kdo6Ow

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,