RSS

Tag Archives: Thomas Piketty

Verdient iedereen het haar verdiende loon te krijgen?

‘Is het ooit uitgezocht waarom “verdienen” in het Nederlands hetzelfde betekent als to earn en to deserve in het Engels?’ vraagt Semanur. ‘Het Frans vind ik helemaal apart: gagner, voor geld verdienen en winnen. Zit nog in het Nederlandse gewinnen, denk ik?’

‘Deplorables,’ zegt Freek, ‘deplorables, tokkies, zo noemde onder andere Hillary Clinton de Trump-stemmers en dat vind ik dubbelzinnig en dubieus.’

‘In zijn Trouw-column heeft James Kennedy het over de undeserving en eigenlijk voel ik weinig verschil met die term deplorables (deplorabelen, tokkies, schlemielen en sloebers, werkschuw tuig),’ zegt Semanur, ‘de deplorabelen, de beroerlingen, beroerde medeburgers, de rotte appels. De attitude en opstelling van Amerikanen en Nederlanders ten opzichte van de armoelijers is echter dezelfde. In feite gaat het om minachting van de kant van de vermogenden voor degenen die geen vermogen (weer zo’n dubbelzinnig woord!) hebben (vergaard). Of die vermogenden dat geld nou door hard werken hebben verdiend of door speculatie en overerving, zoals Trump bijvoorbeeld.’

‘De Amerikaanse deserving zijn niet per se congruent met de earners,’ denkt Willemijn.

‘Ik geloof dat de Amerikaanse deserving rich, net zo’n minachting hebben voor de earners als voor de deplorables,’ meent Semanur. ‘Veel rijken zijn inmiddels zo rijk, dat ze zich niets kunnen voorstellen bij mensen die voor hun geldje moeten werken, en dat ze die massa als bedreigend en lastig ervaren.’

‘Je verdiende loon krijgen,’ lijkt daar vreemd genoeg op,‘ zegt Willemijn, ‘raar eigenlijk, vind je niet? Loon dat je verdient, is toch eerlijk geld? Verdiend loon is loon naar werken, terwijl je verdiende loon krijgen, betekent: je trekken thuis krijgen.’

‘Kennedy heeft het onder andere over die vermogensbelasting die F.D. Roosevelt meen ik instelde om de oorlogsinspanning te bekostigen,’ zegt Semanur,’ waarover Thomas Piketty het ook heeft. Daarom dat Piketty zegt dat geld wegnemen bij de vermogenden alleen mogelijk zou zijn wanneer er weer een wereldoorlog zou uitbreken. Dan kan een regering vermogen ont-eigenen, vorderen, rekwireren.’

‘Zoals Kennedy het beschrijft, vind ik de Amerikanen een bizar volk,’ zegt Freek, moet je horen: ‘ “Veel Amerikanen hebben een onjuist beeld van de belastingen. Ze denken dat ze zelf te veel belasting betalen, maar beseffen niet dat veertig procent van alle belastingen betaald worden door de rijkste één procent van de bevolking.” Indien 40 % van de totale belasting betaald wordt door 1 % van die bevolking dan is er toch iets grondig mis?! Kennedy lijkt te impliceren dat die 1% terecht, te veel belasting betaalt. Terecht te veel, dat is op zich al een contradictie. En dan dan die zinsconstructie. Kennedy beweert dus dat 99% van de Amerikaanse bevolking te weinig belasting betaalt. Dus de superrijken worden uitgeknepen door de undeserving? Bizar hoor.’

‘Kennedy formuleert het inderdaad wollig,’ vindt Seamanur, ‘want als je deze lijn van redeneren doortrekt, is het weer niet zo gek dat de 99% Amerikanen belastingverlaging voor die rijke 1% steunt. Het is immers onrechtvaardig dat die 1% rijke Amerikanen 40% van alle belasting betaalt? Niet alleen onrechtvaardig, maar maatschappelijk ongezond en sociaal onwenselijk! Wat een raar land, dat Amerika waarover Kennedy hier schrijft. Geen wonder dat er in Amerika steeds raardere dingen plaatsvinden. De verkiezing van een Donald Trump tot president is tot nogtoe wel de allerbizarste gebeurtenis. Wat komt er nog meer?’

Willemijn: ‘Ja, bizar: de 99% van de Amerikanen vindt de superrijken dus deserving, want ze gunnen die 1% vermogende landgenoten een belastingverlaging. Want dan gaat de economie vooruit. De meeste Amerikanen verklaren zichzelf dus on-machtig en afhankelijk van de rijken. Omdat ze zelf niet obsceen-rijk zijn? Wat een zieke manier van denken en een morbide wereldbeeld.’

‘Tokkies tellen nergens,’ meent Freek. ‘ “Deplorables,” dus tokkies, zijn gelijk aan “expendables,” de wegwerp mens. Ik maak me sterk dat vele politici met een dergelijke minachting over de massa’s denken. Daarom dat de Voorlichtin-reclame-bureaus zulke verrekte goede zaken doen: hoe leid je de tokkies tegen verkiezingstijd om de tuin en neem je ze bij de neus.’

‘De alleramste Amerikanen kun je terecht precariaat noemen,’ zegt Semanur, ‘want die groep kent volgens Kennedy grote schommelingen in belastinglast: “Alleen de allerarmsten met een inkomen tot 10.000 dollar kenden grotere schommelingen: tussen de 2,3 en 22 procent.” Dat is me nogal wat: tussen 2,3 en 22 procent! Dergelijke afdrachten aan de federale overheid, juist door de armsten. Hoe kan dat nou toch? Zo’n maatschappelijke constructie bouwt instabiliteit, een chronisch gevoel van onveiligheid, in de maatschappij in.’

‘Precariaat, dat geldt niet alleen voor Amerika en de Amerikanen,’ meent Willemijn. ‘In Nederland smelten de financiële buffers van de middengroepen net zo goed als sneeuw voor de zon.’

‘Misschien mede dáárom dat Amerikanen zo aan hun wapens hechten?’ oppert Freek, ‘als fopspeen tegen het structurele gevoel van onveiligheid dat ze nota bene zelf in hun systeem inbouwen….’

 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-09-28/the-trump-tax-reform-s-pass-through-boondoggle

 

http://nelpuntnl.nl

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Herhaalt de geschiedenis zich in het Zwitserse Davos, vanwege ‘slabberdesloerie’ politici ?

 

tbc-fun_dalian

‘Kun je de populatie die sinds 1971 ieder jaar naar Davos komt in het kader van het WEF, vergelijken met de patiëntenpopulatie in sanatorium De Berghof uit de roman De toverberg van Thomas Mann? Allemaal “teringlijders” zoals bij Mann, of “teringleiders” in deze tijd?’ Siebe poneert deze halfvraag met aplomb.

Semanur: ‘De roman gaat over zieke mensen in een zieke maatschappij en het is goed om het bespreken expliciet te houden, teneinde bij de les te blijven. soms kan dat cru zijn, ja. Ik vond het poneren door Johan en Mathilde [twee mentors] van de vergelijking tussen het sanatorium Berghof in Davos en de WEF in Davos op deze wijze flaberghasting, moet ik zeggen. De treffendste overeenkomst is de tweedeling in de wereld waarin Mann leefde en deze roman schreef 1912 – 1924 (ik plaats het even heel globaal op een tijdschaal) en nu. De populatie van de Berghof was vermogend, hoefde niet (meer) te werken en het personeel van het sanatorium hoorde tot het kluitjesvolk dat inkomen uit arbeid moest verwerven. Net als de mensen in de laagvlakte. Het zelfde geldt voor de WEFdeelnemers. Dat zijn de vermogenden der aarde, inclusief de vertegenwoordigers van de vermogenden, die zogenaamd het gewone volk vertegenwoordigen. Die komen een keer per jaar in Davos bij elkaar om er te netwerken en te slempen, grotendeels op kosten van het kluitjesvolk.’

Sieb: ‘De bevolking van het sanatorium de Berghof uit De toverberg van Thomas Mann, bestaat uit leden van de parasitaire klasse. Hoofdpersoon Hans Castorp is afgestudeerd ingenieur maar trekt zich zeven jaar terug in een sanatorium om niet te hoeven werken. Als Nederlander vind ik het personage Mynheer Pieter Peeperkorn geestig door zijn dubieusheid. Mann voert Peeperkorn pas in het laatste hoofdstuk op. Peeperkorn is een koloniale uitbuiter die zijn fortuin en vermogen vermoedelijk gemaakt heeft over de ruggen van de inheemsen in de Verre Oost, te weten Nederlandsch-Indië. Hij houdt niet van liflafjes die hij als ‘slabberdesloerie’ (vertaling Pé Hawinkels) afdoet, erledigt.’

‘Mann heeft Mynheer Peeperkorn als nep-mandarijn neergezet,’ zegt Semanur, ‘met zijn te lange nagels – mandarijnen hoefden niet met de handen te werken – en zijn ridicule vlasbaardje. Peeperkorn is een proleet, want volgens Mann waren de Chinezen vroeger het enige volk dat “Zivilisation” had. Mann refereert aan de strijdvraag die destijds woedde rond het onderscheid Kultur – Zivilisation. Peeperkorn kun je met de beste wil ter wereld niet verdenken van Zivilisation. Nederlanders komen er dus bekaaid af. Is dat nu niet net zo? Wij zijn immers de EU-poedels die gehoorzaam door Amerikaanse en Duitse hoepels springen.’

‘Pieter Peeperkorn is voor mij een vermogende charlatan, die met geld alles denkt te kunnen kopen,’ zegt Willemijn, ‘kijk om je heen voor hedendaagse voorbeelden. De schaal van de vermogens waarover nu wordt beschikt (denk aan Thomas Piketty!) vergeleken met de vermogens van de renteniers uit de Toverberg, is onvergelijkbaar. Daardoor zijn de rampen die de tegenwoordige mega-miljardairs met hun vele geld aanrichten ook vele malen groter. Real time zien we Donald Trump op het wereldtoneel opereren. Is die niet enigszins te vergelijken met Peter Peeperkorn, als een specimen van de soort?”

Semanur: Het draait in het sanatorium van Thomas Mann om ziekelijke leden van de parasitaire klassen die door Abbé (priester) Joseph Sieyès in zijn pamflet uit 1789 worden aangeduid als de eerste en tweede stand (geestelijkheid en adel), terwijl het kluitjesvolk de Derde Stand (tiers état) vormde. De inmates van de Berghof bedrijven al die dingen die bij de nietsdoende klasse (leisure class) van Thorstein B. Veblen (1899) horen. De huidige populaties van de congressen van het WEF behoren goeddeels tot diezelfde maatschappelijke establishments.

Unheimisch, weird, uncanny, vind ik de cycli van crises waarvan Mann min of meer de eerste – voor ons in het beperkte Westen, de eerste cyclus – beschrijft. De Eerste wereldoorlog houdt grote schoonmaak, de Tweede een nog grondiger en wij staan wellicht voor een Derde Wereldoorlog die weleens de laatste zou kunnen zijn, mocht hij uitbreken.
Min of meer parallel met de oorlogscycli lopen de financiële crises. Ook die worden steeds heftiger en verwoestender. Logisch, want de sommen gelds waarmee gespeeld wordt, zijn intussen zo onbevattelijk groot van omvang dat je ze als getallen niet eens meer kunt uitspreken, en als onze wereld tot een dorp transformeert dan raken rampen alle dorpelingen.

Waar mensen als bijvoorbeeld Joseph Stiglitz tegen waarschuwen is om niet in de fuik van zo’n voorzienbare crisis te zwemmen. Wat de EU-politici op mesoschaal doen en de Nederlandse Haagse plucheklevertjes op micro-schaal, is: procyclische politiek implementeren. Je ziet dat de huidige coalitie van VVD en PvdA gewoon wil verdergaan met slopen en ontmantelen van onze maatschappelijke solidariteit.Terwijl rondom steeds meer stemmen opgaan die waarschuwen tegen deze procyclische neoliberale politiek. De tijd in de Toverberg is cyclisch. Ik hoor de echo van Die Ewige Wiederkunft des Gleichen van Nietzsche. Natuurlijk, want Mann kende Nietzsches werk uit zijn hoofd en achterstevoren binnenstebuiten. Dát fatalistische cyclische ook in onze tijd herkennen, vind ik griezelig, unheimisch. Wat dat betreft vind ik Thomas Mann een visionair.’

Sieb verzucht: Ik zou zo graag Mann’s ‘Die Betrachtungen eines Unpolitischen’ al grondig gelezen en verwerkt willen hebben, zoals de meesten van onze mentors. Die refereren er tijdens onze leesgroep over De toverberg vanzelfsprekend aan, terwijl ik niet eens weet waarover ze het hebben, totdat ze het expliciet maken. Ons moderne onderwijs hè.?’

‘Je zou het unheimisch kunnen noemen,’ zegt Willemijn, ‘dat de Zwitser Klaus Schwab Davos koos als plaats voor de jaarlijkse bijeenkomsten van het WEF. Nu is Schwab een Zwitser en zakenman (dat zijn bijna alle Zwitsers) en de happening zal hem en zijn vrienden ongetwijfeld geen windeieren leggen. Maar toch. Zou het niemand ooit eerder zijn opgevallen? Sanatorium De Berghof en het Congres-paleis waar de WEF wordt gehouden? Vertegenwoordigers van een ziek systeem komen in Davos bijeen.’

‘Het komt allemaal heel toevallig op bijna hetzelfde moment tegelijk bij elkaar,’ zegt Sieb met een grote grijns, ‘en dan heb je Johan, Mathilde en de andere mentors, die allemaal iconoclastisch lezen –  de heilige huisjes van de standaardinterpretaties omver gooien – en interpreteren, Voilà.’

‘Je bedoelt Brexit,’ zegt Semanur ‘en Joseph Stiglitz die in Nederland zijn nieuwste boek presenteert en ernstig waarschuwt voor het uiteenvallen van de EU. Er staat een goed artikel van een gesprek met Stiglitz en Ewald Engelen in De Groene van deze week. Stiglitz zet zijn argumenten op een rij.’

‘Plus Theresa May van de Engelse Conservatieven, ‘zegt Sieb, ‘die op haar eerste partijcongres een week geleden zich die waarschuwende woorden van alle kanten plus de Brexitstemmen van haar eigen onderdanen, schijnt te hebben aangetrokken. Ik heb de radiopodcasts op de site van Reuters beluisterd en de tekst van haar lezing op de site van The Telegraph gelezen. Ik moet zeggen dat ik het een inspirerend begin van mevrouw May vind. Of ze allemaal doet wat ze zegt te willen doen is natuurlijk de vraag, maar in ieder geval praat ze over zaken die we ons kunnen voorstellen.’

‘Dat is andere koek dan het zoeken naar de “zwijgende meerderheid” waar VVD’er Rutte zich mee onledig wil gaan houden,’ zegt Willemijn, ‘in tandem met Wilders en zijn PPV. Het god cop, bad cop scenario. Of de duvel ermee speelt: PvdA’er Lodewijk Asscher presenteert zijn verkooppraatje onder het etiket van streven naar “beschaafd nationalisme.” Je houdt het niet voor mogelijk, maar het is tig keer niks en niemendal.’

 *  Vrolijkheid *

Semanur: ‘Asscher plooit zich met zijn slogan van “beschaafd nationalisme” wel heel precies en letterlijk naar het verhaal van Caroline de Gruyter die haar column de kop geeft: Links in Europa wordt nu óók nationalistisch. Dat kan ook niet anders, want in Nederland heeft de zogenaamde sociaaldemocratische PvdA zich door collaboratie met de VVD compleet ongeloofwaardig gemaakt als behartiger van de belangen van de gewone man – dat wil zeggen: degenen die hun inkomen uit arbeid moeten verwerven en niet op vermogen kunnen teren – dus moet de PvdA wel met de neoliberalen blijven heulen, terwijl de club tegelijkertijd zijn stuitende collaboratie moet bemantelen. Daarom kan May in Engeland Jeremy Cobyn een veeg uit de pan geven. Nota bene: een leider van de conservatieven die een labourman de oren wast, omdat hij niet genoeg tegengas aan het neoliberalisme heeft gegeven! Dat kan in Nederland toch niet? Zie jij VVD’er Rutte, Samsom de oren wassen omdat Samsom te gedwee met de VVD meeliep? Zie jij de PvdA zichzelf om de oren slaan?! Iedereen in die kongsi heeft tonnen neoliberale boter op het hoofd.’

‘En wat leent zich beter tot het bedekken van je beschamende collaboratie dan inspelen op de onderbuik, maar dan onder het etiket “beschaafd nationalisme,” zegt Willemijn grinnikend. “Als het niet in het echt gebeurde, zou ik het te kinderlijk, te simplistisch vinden als strategie om zetels te scoren.De echte problemen, daar lopen ze met een wijde boog omheen.’

‘Rutte doet krek hetzelfde,’ zegt Sieb, ‘met zijn preemptive warning aan onze allochtone landgenoten, dat ze kunnen vertrekken als ze zich niet conformeren aan onze waarden en normen – whatever those may be. Het gaat om helemaal niets! Na de verkiezingen hoor je Rutte hier natuurlijk niet meer over. De man weet zelf niet eens wat waarden en normen zijn. Pleurt toch op zeg!’

‘Toch blijf ik het raar vinden,’ zegt Semanur, ‘dat er geen politieke club blijkt te zijn die erin slaagt “om zich de problemen van grote groepen gemarginaliseerde, angstige burgers aan te trekken” ik citeer De Gruyter letterlijk, als zij Eribon bespreekt. Toch niet al die beroepspolitici gelóven in het vrijemarktfundamentalisme? Dat gaat er bij mij niet in. Volgens mij is het puur opportunisme en gebruik maken van je politieke positie om je eigen geldje veilig te stellen.’

Sieb: ‘Eribon/De Gruyter hebben het in mijn perceptie over de Derde Stand, van wie geen politieke club zich iets aantrekt. Ze worden politiek uitgebuit door de beroepspolitici, die hen alleen stroop om de mond smeren als er moet worden gestemd en de carrière-politici hun dosis legitimatie komen tanken. Fortuyn noemde dat heel treffend “de verweesde burgers” die vogelvrij zijn en om wie niemand zich bekommert. De vlottende en losgeslagen burger-kiezer.’

‘Politiek opportunisme voor eigen gewin. Dat zeker óók,’ zegt Willemijn, ‘maar Eribon legt tevens uit – in de Franse of Duitse bespreking – dat het opklimmen van omlaag, uit de heffe des volks, automatisch betekent dat je je de mores en het jargon eigen maakt van de club waartoe je wilt behoren. Daar is bijna geen ontkomen aan. Sommigen, zoals Eribon (die was èn arm èn homo) worstelen zich terug naar de integriteit, maar velen blijven collaboreren. Dat is bij veel van deze beroepspolitici het geval. De meesten hebben nog nooit eerder zoveel geld op hun bank- en girorekeningen gezien. Dat komt toch vanwege het neoliberalisme geloven zijn. Dan is de conclusie voor de hand liggend: we moeten ons aanpassen aan dat profijtelijke verdienmodel, want met gewoon werk krijgen we nooit zoveel geld bij elkaar.’

‘Dan is de metafoor van de tuberculeuze personen die ook nu jaarlijks naar Davos tijgen, om daar te dineren en het gezellig te hebben, net als in de roman van Thomas Mann, angstwekkend realistisch,’ zegt Semanur. ‘Mann typeert de stemming in het sanatorium in het laatste hoofdstuk, vlak voor de Eerste Wereldoorlog, met: grote stompzinnigheid (“Der Grosse Stumpfsinn”) en grote geprikkeldheid, irritatie (“Die grosse Gereitztheit”). Dat typeerde de stemming in West-Europa toen, maar ook nu. Korte lontjes. Ad hoc.’  

‘We zetten dit onaffe stuk vast op de site,’ zegt Sieb, ‘dan kan iedereen van onze werkgroepen het lezen. Ik zal proberen zoveel mogelijk verwijzingen erbij te doen.
Trouwens op Sputnik staat een goed stuk over het IMF dat zich intussen achter de oren krabt als het om marktfundamentalisme gaat.’

‘Alleen PvdA’ers als Jeroen Dijsselbloem, Lodewijk Asscher, Samsom en VVD’ers als Mark Rutte en Halbe Zijlstra gaan glashard door alsof er niets is gebeurd,’ zegt Willemijn lachend. ‘Ik bedenk trouwens met het betoog van Piketty in mijn achterhoofd, die zegt dat alleen ingrijpende gebeurtenissen zoals wereldoorlogen kunnen zorgen voor noodzakelijke herverdelingen van vermogens – door onteigening ten behoeve van de oorlogsinspanning. Ik bedenk dat de vrome kreet: De EU is nodig,opdat er nooit meer oorlog kome! een cynische lading krijgt, omdat bepaalde germia bedoelen: nooit meer oorlog op zo’n schaal dat ònze vermogens gevaar lopen. Natuurlijk zijn alle andere soorten oorlog prima, want die brengen ons juist geld op. Kijk maar om je heen!

*  VROLIJKHEID *

 

Theresa May in haar speech in Birmingham op op  5 oktober 2016 • 1:43PM (volledige tekst op de site van de Telegraph en Independent):

‘Change has got to come because as we leave the European Union and take control of our own destiny, the task of tackling some of Britain’s long-standing challenges – like how to train enough people to do the jobs of the future – becomes ever more urgent.
But change has got to come too because of the quiet revolution that took place in our country just three months ago – a revolution in which millions of our fellow citizens stood up and said they were not prepared to be ignored anymore.’
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/05/theresa-mays-conference-speech-in-full/

Jan Kuitenbrouwer (NRC 09.10.2016): ‘ Hoe Theresa May ruimte op links zoekt’
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/09/hoe-theresa-may-ruimte-op-links-zoekt-4680811-a1525748

Caroline de Gruyter:  Links in Europa wordt nu óók nationalistisch – NRC, 07 oktober 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/07/links-in-europa-wordt-nu-ook-nationalistisch-4678512-a1525599

Duitse bespreking van Eribon’s boek: ‘Arbeiterklasse und Homosexualität. Der Mythos der Revolution’
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/didier-eribon-rueckkehr-nach-reims-der-mythos-der-revolution-a-1099396.html

Franse bespreking van Eribon’s boek: ‘Retour à Reims’
https://lectures.revues.org/898

Ewald Engelen: ‘Joseph Stiglitz’ antiserum tegen het neoliberalisme’ – de Groene Amsterdammer, woe. 5 oktober 2016
https://www.groene.nl/artikel/overal-vingerafdrukken-van-het-grootbedrijf

‘In zijn recente boek De euro roept Joseph Stiglitz Europese politici als Jeroen Dijsselbloem op om de door hen aan­beden begrotingsdiscipline te verlaten voordat het te laat is. Opdat het niet opnieuw 1919 wordt.’

Ewald Engelen: ‘Tijdgeest’ – de Groene Amsterdammer, woe. 5 oktober 2016
https://www.groene.nl/artikel/tijdgeest–2

Maarten Schinkel ( NRC 12 sept. 2016): ‘De onbekende tijdbom van de monetaire unie’
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/12/de-onbekende-tijdbom-van-de-monetaire-unie-4248049-a1520970

Maarten Schinkel  (NRC 10.10.2016): ‘De elite van het IMF weet het eigenlijk ook niet meer’
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/10/de-elite-van-het-imf-weet-het-eigenlijk-ook-niet-meer-4710921-a1525700

Sputnik International (07.10.2016):  Het IMF snapt maar niet waarom de wereld zich verzet tegen globalisatie / ‘Clueless: IMF Wonders Why the World Is Resisting Globalization’
https://m.sputniknews.com/business/20161007/1046082036/imf-wonders-world-resisting-globalization.html

 Radio Sputnik : ‘Storm clouds gather over IMF, World Bank summit’ (7 oktober 2016)
https://www.spreaker.com/user/radiosputnik/storm-clouds-gather-over-imf-world-bank-?utm_source=widget&utm_medium=widget

World Economic Forum – Davos

 

wef_chappatte

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,