RSS

Tag Archives: Turkije

Migranten willen niet naar Polen of Hongarije, en die landen willen de migranten niet. Is Angela Merkel de enige die het wel wil?

‘Is het niet vreemd dat mensen die naar Europa komen, omdat ze in Duitsland, of Zweden of Engeland willen wonen, naar Oost-Europese landen moeten, nota bene van Duitsland, dat in augustus 2015 eenzijdig haar grenzen ophief (Merkel: “Wir (!) schaffen das!) en ruim een miljoen migranten onbelemmerd en ongecontroleerd liet binnenkomen?

We hebben nu de bizarre situatie dat de migranten die hier intussen zitten niet naar Hongarije, Polen of Roemenië willen, terwijl die landen de migranten evenmin lusten. Dus beide partijen moeten van de Europese Commissie (?) iets wat ze geen van beiden willen. Gaat dat de gezelligheid vergroten, de feestvreugde verhogen en de inburgering bevorderen? Wat denk je? Trouwens: wat en wie is of zijn de Europese Commissie eigenlijk? Zijn die democratisch gekozen, door wie dan wel …? Zijn ze intelligent en kundig, of zijn het “rejects”, die dan maar in godsnaam in de EU-banen-carrousel zijn geloost en gedumpt?’

‘Het zijn humeur-bedervers!’ zegt Willemijn hartgrondig, ‘bemoeials, die in hun luchtdichte stolp ver weg ergens in Brussel of Frankfurt of zo’n negorij, zitten te prakkezeren hoe ze ons het leven zo zuur als mogelijk kunnen maken en zelf steeds hogere wedden voor d’r eigens bedingen.’

‘Veel redenaties zijn lariekoek, zodra je iets verder denkt, ‘zeg Rinne, ‘zoals bijvoorbeeld deze: Turkije mag niet in de EU, want daar zijn de Mensenrechten in het gedrang en – dit wordt nauwelijks hardop gezegd – de Turken zijn moslims. Intussen laat Angela M. meer dan een miljoen moslims ongecontroleerd en in het wilde weg Duitsland inlopen en wordt er door geen “Verlichte” West-Europese regering of krant, met een woord over Saudi-Arabië gerept, want daar krijgen we olie van en daar verkopen we dure wapens aan.’ Hij tikt op zijn voorhoofd en zegt: ‘En de kranten maar neuzelen over het hooghouden van Europese kernwaarden. We zijn gekke Henkies! Duitsland wil het grote Turkije niet in de EU, omdat Turkije dan weleens Duitslands dominantie en bazigheid zou kunnen aanvechten. Dáárom mag Turkije van Duitsland niet in de EU. Zég dat dan gewoon, dan weten we tenminste waarover we praten!’

‘Tja, dat is inderdaad bizar,’ geeft Willemijn toe, ‘we praten hier in de media niet op die manier over deze dingen. Over Saudi-Arabië dat openlijk het intolerante wahabisme exporteert en scholen financiert – geen onvertogen woord! Daarom vind ik het zo verhelderend om de andere kant van het verhaal te horen en het verbaast me hoe zeer ik me daar in het begin toe moest zetten, want zo “mogen we niet praten” is ons ingeprent. Als je het echter zakelijk bekijkt, is de migrantengolf inderdaad niet iets om vrolijk van te worden. Vooral omdat ik in toenemende mate het akelige gevoel krijg dat ik word bedot, misleid en gemanipuleerd door “de” politici en de media. De politici hier, hebben er totaal niet over nagedacht en deze ontwikkeling helemaal niet op zijn consequenties beoordeeld – als ze dat al zouden kunnen! Dat doen ze nog steeds niet en de media vertellen ons op z’n minst een heel eenzijdig verhaal.’

‘Hoe meer ik nu van de andere kant zie, hoe onoprechter en weëer ik de fondant- en marsepeinverhalen in onze kranten en andere media vind smaken,’ zegt Rinne.

‘Over de oorzaken van de migratiegolven hebben ze het al helemaal niet. De massamigratie wordt als onvermijdelijk natuurgebeuren aan ons verkocht.’

‘We zijn aan het inhalen,’ zegt Rinne, ‘ik heb intussen een paar youtube-filmpjes gezien waarvan ik er enkele op de site wil zetten. De eerste laat zien hoe de Hongaarse diplomaat Zoltan Kovacs door de interviewer in de raciale hoek wordt gedrukt en hoe meneer Kovacs dat beleefd en kundig pareert: vrij verkeer van mensen en goederen geldt voor EU-burgers en niet voor migranten van buiten de EU.
Daarnaast vind ik dat de Hongaren zelf mogen beslissen of ze “veel” of “weinig” immigratie per tijdseenheid willen. Daar heeft Brussel (wie dat ook moge zijn) helemaal niets over te zeggen.’

‘Dat formuleert George Friedman heel goed,’ vindt Willemijn, ‘hij steekt de Polen een hart onder de riem. Het verhaal van Paul Weston is vanuit ons frame bezien, natuurlijk zo politiek incorrect als maar kan zijn. Laten we ze op de site zetten, om het eenzijdige media dieet dat we hier krijgen voorgeschoteld, af te wisselen en te wennen aan andere verhalen en frames.’

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/these-are-the-countries-migrants-want-to-move-to/

Norman Stone – ‘Understanding Hungary and the Hungarians’ (PFS 2017)

Hungary on EU dispute: We’ll be “unrelenting” | DW English

Polish foreign minister: Macron’s comments on Poland ‘were not necessary’

Douglas Murray: Poland understands that European migration is madness organized by madmen

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Waarom liggen militairen en staan predikanten?

 

‘Zeg, is het enige PVV-lid Geert Wilders president-commissaris-hoofdman van Israël geworden?’ vraagt Pieter.

‘Waarom zou Wilders president-commissaris van Israël zijn?’ vraagt Nadja, ‘volgens mij is Goldman Sachs al sinds jaar en dag de baas van Israël. En van Amerika en van de EU. Dus wat heeft Wilders met Israël te maken? Behalve als vakantieland misschien? Om te klagen bij de klaagmuur over Marokkanen in het bijzonder en de islam in het algemeen?’

‘Nou, omdat de Israëli hebben besloten niet meer uit de nederzettingen-koloniën in de bezette Palestijnse gebieden te vertrekken,’ antwoordt Pieter. ‘Dat schrijft mevrouw Roelants in de NRC en ik las het onder andere ook op de site van Haaretz en de Independent.’

‘Vanwaar de kop over liggende militairen en staande predikanten?’ vraagt Fahira die binnenkomt lopen. ‘Dat is idioom, is het niet? Zo zeg je dat in het Nederlands nu eenmaal.’

‘Dat klopt,’ zegt Nadja, ‘militairen liggen en predikanten staan, omdat het idiomatisch zo hoort. Maar we lazen het stuk van Stevo Akkerman in de Trouw en toen raakten we in discussie via Freud en zo. Akkermans onderkop luidt namelijk: “ Waar landen liggen, valt met een grote mate van zekerheid vast te stellen, maar waar ze staan is vaak een kwestie van twijfel, ambivalentie en onenigheid. “  Landen liggen, dat associëren we met legers die liggen en bij landen staan denken we aan godsdienst via predikers. Zodoende. Ook vanwege de context natuurlijk: Israël, Palestina, Turkije, zionisme, het Oude Testament en islam. Akkerman zou volgens ons en volgens-Freud-volgens-ons, heel misschien en zéér onbewust voor liggen en staan hebben gekozen. In deze context dan: leger en godsdienst, snap je? ’

‘Origineel,’ zegt Fahira, ‘maar voor mij toch iets te ver gezocht. Ik zou er niet meteen aan denken. Misschien ben ik daarvoor nog niet genoeg ingeburgerd in de Nederlandse cultuur?’

‘Ja, en democratie,’ vult Pieter aan, ‘Akkerman noemt Israël en Turkije democratieën, dus Netanyahu en Erdogan zijn beiden democratisch gekozen leiders, maar wij vinden Turkije en Israël andersoortige democratieën dan bijvoorbeeld onze variant, maar ook bij onderlinge vergelijking.’

‘Dat Goldman Sachs de baas is in zowel Israël, Amerika als de EU, dat denk ik ook, ja,’ zegt Fahira, ‘tenminste als je G.S. als verzamelnaam denkt met de bank G.S. als dominant onderdeel, dominante constituent. Daarom dat deze Israëlische regering dit durft te doen en officieel durft af te kondigen  dat ze in de nederzettingen blijven. G.S. staat achter ze en dus Amerika en dus de EU. De Palestijnen zijn politiek-militair-financieel helemaal nergens.’

‘De Koerden kunnen militair nog wat uitrichten,’ zegt Nadja, ‘maar de Palestijnen helemaal niet. Deze Israëlische move, juist nu, betekent voor mij vooral dat Goldman Sachs in Amerika de touwtjes stevig in handen heeft en Donald Trump aan een touwtje. Trump mag blijven, omdat het G.S. voorlopig het beste uitkomt.’

‘Inderdaad, maar Trump moest in ruil wel bijna al zijn ministers uit G.S.-mensen recruteren. Amerika (dat is trouwens niet per se Trump hoor) wil in die regio de druk op de ketel houden,’ zegt Pieter, ‘dus steunt die entiteit in de VS dit Israël. De Palestijnen zijn niet geliefd bij de Saudi, dus dat is geopolitiek bezien momenteel ook profijtelijk. De Palestijnen zijn geopolitiek beschouwd hooguit berooide bedelaars. Lastige bedelaars bovendien. Tja, en Turkije, ligt geografisch ergens anders en qua cultuur en godsdienst toch ook.’

‘In West-Europa en de V.S. zijn we bevattelijker voor wat Avishai Margalit de “kitsch van Israël” noemt,’ zegt Nadja. ‘Vooral via bijbelonderwijs en cultuuroverdracht. Als je hier Goldman Sachs bekritiseert, moet je oppassen dat je niet voor anti-semiet wordt uitgemaakt, want Goldman Sachs klinkt immers joodsig, net als Rothschild bijvoorbeeld. Nou die risico-link, heel grof gezegd hoor, valt onder de “kitsch van Israël” zoals Margalit dat omschrijft.’

‘Ik vind dat anti-semiet zo ráááár,’ zegt Fahira, ’Arabieren, dus ook Palestijnen, zijn etnisch toch net zo goed semieten? Dus wat nou antisemiet? Maar laten we daar niet op doorborduren, want dat is oeverloos geleuter. En Turkije – Israël dan? Waarom die vergelijking?’

‘Meneer Akkerman kiest een invalshoek van waaruit hij de vergelijking die hij maakt, kan maken,’ vindt Nadja,’namelijk identiteit. Maar ik vind dat je Israël net zo goed, of zelfs beter, met Saoedi-Arabië kunt vergelijken wanneer je de export van godsdienstige ideologie en cultuur-franje als noemer kiest. Israël exporteert en promoot “Israëlische kitsch” (Margalit) en Saudi-Arabië (althans de kleine kliek die er aan de macht is) exporteert – zo schijnt het althans – salafisme/wahabisme, dat je misschien “Saudi-kitsch” zou kunnen noemen.’

‘Alleen de doelgroepen verschillen misschien?’ oppert Fahira.

‘Het ligt volgens mij veel ingewikkelder,’ zegt Nadja, ‘want hoewel de Palestijnen zeker door de Arabische despoten waarschijnlijk als lastige paria’s beschouwd worden, zijn ze toch merendeels moslim en vooral: Arabieren. Dus piepelen van Palestijnen wordt hoe dan ook gevoeld als piepelen van (mede-)Arabieren en mede-moslims, zeker voor de gewone man in die moslimlanden. Misschien zelfs door moslims in West-Europa. Dat komt omdat een identiteit uit zo vele facetten bestaat en loyaliteiten net zo versplinterd kunnen zijn. Wanneer men zich als Arabier-moslim in en door het westen vernederd voelt, dan is de vernedering die de Palestijnen wordt aangedaan net zo pijnlijk. In dit geval van gedoogd landjepikken door Israël, denken veel Arabieren vermoedelijk: zie je wel, al die deftige en dure instituten met hun verheven Verlichtings-bla-bla en Mensenrechten-gezwatel, geven niet thuis als het om Arabieren en moslims gaat.’

Fahira: ‘Ik begrijp je. Nu ziet de hele Arabische en moslimwereld dat Israël doodleuk Palestijns gebied kan inpikken. In weerwil van allerlei resoluties. Louter op grond van een mythe, van “Israëlische kitsch.” Neen, dat voelt niet goed. De Arabier wordt eenvoudig gepiepeld.’

‘Ja, en hij weet het en hij kan er niets tegen doen,’ zegt Nadja, ‘dat maakt het zo vernederend.’

‘Je zou kunnen denken dat Angela Merkel juist nu, uitgerekend nu, het moslimland Turkije piepelt,’ suggereert Fahira, ‘de Israëli piepelen de Palestijnen en Duitsland, dat wel een hééél speciale relatie met Israël heeft, Duistland piepelt Turkije. Dan zou ik de Turken en de Palestijnen meer op elkaar vinden lijken dan de Turken en de Israëli hoor. Bondskanselier Merkel treitert Tayyib Erdogan gewoon openlijk. Dus Palestijnen en Turken: allebei gesjocht.’

Pieter: ‘Dit lijkt me voorlopig voldoende. Wie er aardigheid aan heeft, kan verder pluizen in de fijne verschillen tussen salafisme en wahabisme. Kijk, de “Israëlische kitsch” is in Nederland vrij ver en effectief ingeburgerd – we zijn het ons niet eens bewust dat het er is –  en als het om Turkije gaat, dan vind ik dat er intussen voldoende Turkse Nederlanders zijn ingeburgerd. Die doen echt hun best. Tja, wat moeten we met al die onderscheiden, nietwaar? Je kunt er eindeloos over blijven neuzelen, maar wanneer de overheid zo goed als niets aan inburgeren doet, maar wel ongelimiteerd migranten (en wat voor!) binnen wil halen, dan blijft het dweilen met de kraan open. Kortom: erg bemoedigend vind ik het allemaal niet.’

Fahira: ‘Ik denk dat Turkse moslims andere moslims zijn dan Marokkaanse moslims. De Turken (nou ja, de …) zitten nu vooral met die meneer Gülen in hun maag. Dat is weer een ander soort moslim-geloof, toch? Dus die cartoon van Latuff vind ik zo gek nog niet – Turkije en Israël en dollars. De Palestijnse oma zegt tegen haar kleinzoon: Niet kijken, dat is slecht voor je opvoeding en je ziel, want ze krijgen beiden geld van Goldman Sachs. Zoiets.’

‘Ik vermoed dat Goldmans Sachs en hun diefjesmaatjes – of collegagangsters – moeilijk of geen vaste voet in Turkije kunnen krijgen,’ zegt Pieter, ‘want achter alle bombarie over islam en democratie en oorlog en terroristen, zitten altijd nog vele andere verhalen en scenario’s. Het blijft meestal speculeren en gissen welke scenario’s dat zijn, maar blind varen op wat alleen de Westerse media verkondigen is oerdom en sullig.’

Nadja: ‘Inderdaad opvallend dat bijvoorbeeld de EU en de NAVO de Oekraïne erbij willen, maar Turkije niet. Wat zou Goldman Sachs (de bankenmafia dus) in de Oekraïne allemaal voor elkaar hebben?’

‘De Oekraïense mafia schijnt prima georganiseerd te zijn,’ zegt Pieter, ‘en beschikt over een fijnmazig mondiaal netwerk aan contacten op de hoogste niveaus. In de kroeg deed een tijd geleden een broodje-aap-verhaal de ronde dat geheime diensten waaronder de Mosad, zogenaamd infiltreerden bij diverse mafiose organisaties om de broeders te trainen in speciale methoden. En natuurlijk “contracten” (huurmoorden) te slijten. Compleet ondenkbaar natuurlijk, maar met een paar borrels op komen de stories los hoor.’

‘Via de Oekraïne kan de NATO meteen Putin sarren,’ brengt Nadja in herinnering. ‘En wat de Israëli betreft, áls ze geloven via en aan de hand van verhalen uit “de” bijbel dan toch zeker alleen die welke in het Oude Testament staan? Dat is compleet andere koek dan het Nieuwe Testament hoor.’

‘Vergeet de apocriefe boeken niet,’ zegt Pieter gnuivend, ‘voor elk wat wils. Wat is kitsch en wat is Kunst, nietwaar?’

‘En in hoeverre en tot op welke hoogte spelen de diverse politieke pipo’s  bij dit alles een (onfrisse) rol,’ zegt Fahira. ‘Denk maar aan Goldman Sachs en het de EU inrommelen van Griekenland.’

‘En het geval Barroso, natuurlijk,’ zegt Nadja. ‘Ga in Brussel werken voor Europa en probeer ook in de gouden kooi te komen dan is je kostje gekocht.”

 

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/binnenland/kritiek-moslimorganisaties-op-salafistenschool-ze-kapen-het-islamitisch-onderwijs~a4514885/

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/09/04/koeweit-spekt-moskeeen-met-miljoenen-12760508-a1572260

http://www.polderislam.nl/achtergronden/korte-informatie-over-de-islam-en-de-belangrijkste-islamitische-stromingen/de-belangrijkste-islamitische-stromingen

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/08/israel-regularisation-law-colonialism-stress-170829105436968.html

http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/inthefield/2017/08/ronnie-kasrils-veteran-freedom-fighter-resistance-170831124357333.html

 

 

 

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Analyse: Turkije blijft voorlopig de onderliggende partij

TurkeyRussianbear

Amerika’s vice-president Joe Biden bezoekt komende week Turkije met het doel “vrede te sluiten” over de lauwe reacties van de VS na de revolte op 15 juli,  schrijft Semih İdiz in de Turkse krant Hürriet. Turkije moet volgens Idiz echter niet te ver gaan met het tegen de VS en zijn Westerse bondgenoten aan blijven schoppen.

Idiz acht het niet onaannemelijk dat Amerika en bondgenoten aan een plan B werken, ingeval Turkije mocht besluiten de NATO te verlaten – hetgeen vooralsnog uiterst onwaarschijnlijk mag heten. President Putin van Rusland zal Turkije niet zonder meer van de NATO willen overnemen als bondgenoot-vazal. Idiz suggereert dat zo’n Amerikaans plan B hoogstwaarschijnlijk zal inhouden dat de VS zijn militaire bases zal verplaatsen naar landen als Irak (in het bijzonder het Koerdische gebied aldaar), Griekenland, Cyprus (waar Groot-Brittannië al bases heeft) Bulgarije, Roemenië, Saudi-Arabië, Qatar of Egypte.

Turkije is weliswaar (strategisch) belangrijk voor de NAVO, maar niet onmisbaar. Turkije doet er derhalve verstandig aan, aldus Idiz, om bij zichzelf te rade te gaan of het in zijn belang is zich tegen Amerika en bondgenoten te blijven afzetten zoals het momenteel doet.

De Russische nieuwssite Sputnik vestigt weliswaar de aandacht op de terechte bezorgdheid van Amerika met betrekking tot de toenadering tussen Turkije en Rusland, maar zegt tegelijkertijd dat het onwaarschijnlijk is dat Turkije zich losmaakt van de NAVO. Lees: dat komt ook Rusland niet uit. Rusland zal de relatie Turkije – NAVO bovendien keihard uitspelen om in het Syrische conflict het onderste uit de kan te halen. erdogan_putin

Sputnik brengt het vilein en intelligent: het kietelt het Westen door het met de neus te drukken op de onaangename gevolgen voor dat Westen indien Turkije zou besluiten uit de NAVO te treden. Of Turkije dat kan doen, ligt echter net zo goed aan Rusland dat Turkije een alternatief zal moeten bieden voor zijn NATO-lidmaatschap. Het venijn zit ‘m echter in de staart van het Sputnik-artikel. Bij monde van analist Stanislav Byshok wrijft Sputnik/Rusland  het iedereen, maar vooral Turkije, in dat de NATO Turkije er in de vijftiger jaren alleen bij nam om te voorkomen dat Turkije een verbond met Rusland zou sluiten:  “He [Byshok] recalled that back in the 1950s, NATO accepted Turkey as the Alliance’s member state not to allow it to side with the USSR.”

Turkije krijgt het voor de kiezen: het werd alleen door de NAVO binnenboord gehengeld om te voorkomen dat Rusland zou profiteren van een loslopend Turkije, maar … Turkije blijft voor het Westen een tweederangs negorij, mede getuige het feit dat het geen lid van de EU mag worden.

Niet alleen Turkije dient op zijn tellen te passen met zijn bejegening van Amerika en kompanen, maar ook Rusland en het Westen moeten hun kleineren van Turkije niet te ver drijven. Het is in Ruslands belang dat de NAVO de handen vol heeft aan Turkije, omdat het toch niet de gok kan wagen Turkije zo van zich te vervreemden dat het land de kont tegen de krib gooit en tabé zegt tegen de Westerse alliantie.
Putin zal in ieder geval proberen Turkije tot een rancuneus NAVO-lid te maken en rancuneus te houden. De Amerikanen zullen dus in Turkije moeten blijven investeren, hoe ongaarne ze dat misschien ook doen. Dat laatste zal Putin de Turken ongetwijfeld steeds onder de neus wrijven: jullie zijn voor het Westen “een moetje”, een derde-keus, een afdankertje, dat ze liever kwijt dan rijk zijn.

Turkije bevindt zich in een weinig benijdenswaardige positie. Het is noch in het belang van het Westen, noch in dat van Rusland, dat het binnen afzienbare tijd tot een land zal transformeren dat zo veel  “eigen-waarde” genereert en genoeg geopolitiek gewicht in de schaal legt, om zelf een belangrijke (of zelfs: beslissende) vinger in de pap te hebben als het over zijn geopolitieke lotsbestemming gaat. Kortom: het is en blijft een keiharde wereld. Veel zal afhangen van het antwoord op de vraag of Turkije een leider kan leveren die het landsbelang op profijtelijke wijze kan dienen.

Gaat verder onder de afbeelding

* * *

Hürriyet (16.08.2016) > http://www.hurriyetdailynews.com/can-turkey-continue-to-hit-at-the-west.aspx?pageID=449&nID=102875&NewsCatID=416

Sputnik (16.08.2016) >http://sputniknews.com/politics/20160815/1044296180/eu-nato-russia-turkey-rapprochement.html

Sabir Nazar – cartoonist https://www.google.nl/search?q=sabir+nazar+cartoons&biw=1680&bih=904&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjK0u3XucbOAhUSahoKHTk2C9YQsAQIIg

Wie is de kalkoen

‘Wie zitten er achter die revolte in het Turkse leger op 15 – 16 juli en wat was hun doel?’ vraagt Marieke.

‘Dat weet volgens mij op dit ogenblik niemand,’ meent Ilham, ‘ieders gis en gok zijn wat mij betreft even veel of weinig waard, maar ik vind het verhaal van onze mentors het meest aannemelijk: die revolte was bedoeld om Erdogan te wippen, of op z’n minst een serieuze waarschuwing te geven.’

‘Erdogan zit in de weg,’ stelt Marieke vast, ‘dat denk ik voorlopig ook, ja. De Turkse president kreeg het te hoog in de bol en dat zint de poppenspelers achter de coulissen niet. Ik vind dat stuk van Seymour Hersh in de London Review of Books steeds duidelijker worden. Als ik daar lees waarmee Erdogan zich zo al bezig hield, dan is het niet vreemd dat hij tot de orde werd geroepen. Wie zou er weten dat Erdogan in Syrië de Jabhat al-Nusra steunde, en de IS, zoals Hersh schrijft. En dat louter uit grootheidswaan, omdat Erdogan vindt dat Turkije op het geopolitieke toneel een dominante rol moet spelen, zodat hij als president kan schitteren.’

‘Ja, en daarin ging Erdogan een richting op die de Grote Jongens niet zien zitten,’ beaamt Ilham. ‘Erdogan is blijkbaar niet in staat de mondiale en regionale krachtsverhoudingen correct in te schatten. Zoals bijvoorbeeld Assad senior dat deed.

‘Maar Als Erdogan de anti-Assad krachten in Syrië steunde, dan was dat volgens de Amerikanen toch okay,’ zegt Marieke, ‘want die willen Assad weg hebben. Rusland, Putin, wil Assad in het zadel houden, omdat hij het scenario Irak wil voorkomen. Dus dan zou Putin net zo goed achter de putsch kunnen zitten.’

‘Hé, dat is nieuw, ‘zegt Ilham verrast, ‘maar geopolitiek logisch, inderdaad. Maar, ik denk toch eerder aan Amerika, vanwege de banden en geschiedenis die het Turkse leger met de VS heeft. Dat de VS en Rusland bij de putsch samenwerkten, vind ik vooralsnog onwaarschijnlijk. Wat Amerika en Rusland allebei niet willen, is dat Turkije een zelfbewuste en zichzelf bedruipende staat wordt. Erdogan mag ook van de Amerikanen niet al te succesvol lijken en niet te populair bij de Turken zijn.Turkije moet zowel voor Amerika als voor Rusland, tussen tafellaken en servet blijven dobberen. Makkelijk te manipuleren.’

‘Erdogan ontwikkelde Turkije in een veel te hoog tempo, te snel?,’ vraagt Marieke. ‘Dat zal Duitsland net zo min zinnen, denk ik. Merkel wil Turkije buiten de EU houden uit vrees voor concurrentie van een dominant Turkije. Daar komt de persoonlijkheid van Erdogan nog bovenop. Denk maar aan zijn stampei vanwege dat smaadgedicht van die Duitse halve zool, Böhmermann was ‘t niet? Hoe vreemd toch dat persoonlijkheden van politieke leiders ook in een zogenaamde democratie zo’n belangrijke  rol spelen. Ik denk wat betreft Merkel aan dat stuk van Streeck in de LroB. ‘

europa_stier_Jeander

‘Dat is verontrustend, maar een gegeven, ‘ denkt Ilham, ‘kijk naar de manier waarop Diederik Samsom de PvdA naar zijn hand zet en de Nederlandse sociaaldemocratie om zeep brengt. Men staat er bij en kijkt ernaar en men denkt: ik heb een goedbetaalde job en als ik me gedeisd houd, rol ik straks in een andere leuke job in de banen-carrousel. Wie dwars gaat liggen geeft aan dat zij niet in “het systeem” past en kan vermoedelijk fluiten naar een sappige sinecure in de politieke biotoop. Zo werkt dat. Het hemd is nader dan de rok en het neoliberalisme is het dominante denkraam, zeker in die biotoop: ikke, ikke, ikke. Het algemeen belang? Wat is dat? Er waren slechts twee PvdA’ers die afhaakten toen ze doorkregen dat Samsom een neoliberale VVD-agenda ging uitvoeren: Desirée Bonis en Myrthe Hilkens. ’

‘De rest hobbelt gewoon mee. Tja, het algemeen belang is ook mijn belang zou ik menen, maar de politieke bende denkt: over een paar maanden zijn de aardappeleters het allemaal vergeten, zegt Marieke, ‘de Olympische spelen zijn eroverheen gegaan en als we geluk hebben komt er nog een terroristische zelfmoordaanslag en dan kunnen we met frisse moed onze volksverlakkerij opnieuw op de massa loslaten. Die gaat weer braaf stemmen – want weten zij veel – en met de juiste marketing mix slepen we toch weer een aantal zetels (= inverdien-posities) binnen. VVD’er Rutte is alvast begonnen met een optreden in Zomergasten. Hij komt vast in zwembroek, met bretels en snorkel.’

 * Vrolijkheid *

‘En dan begint hetzelfde liedje van voren af aan,’ grinnikt Ilham schouderophalend. ‘Het volk wíl ook worden bedonderd. Denk jij trouwens dat Erdogan nog lang zal blijven?’

‘Het ligt absoluut niet in de aard van de man om zich gedeisd te houden,’ meent Marieke, ‘dat heeft hij intussen overtuigend bewezen. Hij kan wat mij betreft beter zelf opstappen, want anders zal hij waarschijnlijk gedwongen worden het veld te ruimen en het lot van een Gadaffi is niet erg aanlokkelijk.’

‘Dat de Turkse massa Erdogan steunt, spreekt niet in zijn voordeel,’ meent Ilham, ‘maar wat zegt dat. Morgen kunnen diezelfde Turken Erdogan willen ophangen, Wie Erdogan zal opvolgen, is eigenlijk interessanter. Dat zal een pipo moeten zijn met wie zowel Rusland als Amerika als Duitsland kunnen leven. Turkije mag zich niet echt ontwikkelen, dat lijkt me evident, want dat is voor te veel partijen bedreigend. Maar, wie weet wat er nog voor verrassende gegevens tevoorschijn komen die ons plaatje zullen veranderen.

Vergeet China trouwens niet, want Erdogan’s gerommel met die jihadi uit Xinjang ligt China heus niet lekker.’

‘President Tayyip Erdogan is geopolitiek gezien als een dolle stier tekeer gegaan,’ vindt Marieke. En Bashar Assad? Ik las onlangs de kop boven een stuk van een ex-diplomate-arabist die ten sterkste afried om met Assad te gaan praten. Dat verbaast me dan toch weer. Dat zo iemand op die manier denkt. Alsof praten met Assad, praten met Assad is.’

‘Neen, natuurlijk is praten met Assad niet praten met Assad. Praten met Assad is vooral Vladimir Putin laten zien dat je Rusland serieus neemt, en dat lijkt me niet verkeerd. Om dat te snappen, hoef je toch geen slavist of arabist te wezen, dunkt me. Die persoon die dat roept, is waarschijnlijk te jong om in het diplomaten-klasje bij, af en toe, de legendarische mr Van Roijen te hebben gezeten, ‘ grinnikt Ilham, ’van de anekdotes over de anekdotes van die man, die onze mentors opdissen, leer ik nog steeds.’

* * *

Links

Seymour Myron Hersh: ‘On US intelligence sharing in the Syrian War’ / LroBks   7 januari 2016

Over Angela Merkel >  Wolfgang Streeck: ‘Scenario for a Wonderful Tomorrow’   /   London Review of Books /  Vol. 38 No. 7 · 31 March 2016

Clifford Geertz: ‘The World in Pieces: Culture and Politics at the End of the Century’ (1995) is opgenomen als Hoofdstuk 11 in Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics (2000) Princeton, New Jersey / ISBN: 0 – 691 – 04974 – 2

Erdogan de stier

 

citaat Geertz Dekolonisatie

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on augustus 16, 2016 in Europa, hegemonie, hogere politiek, Rusland

 

Tags: , , ,