RSS

Tag Archives: Vladimir Putin – Rusland

Is Xi Jinping inmiddels niet een betere patroon voor de EU-nomenklatoera dan Donald Trump?

President Xi Jinping van China kan president voor het leven worden, zonder dat er nog ooit enige poppenkasterij en poespas van verkiezingen aan te pas hoeft te komen. In Duitsland wordt kanselier Angela Merkel hoogstwaarschijnlijk voor de vierde keer bondskanselier, terwijl VVD-premier Mark Rutte aan zijn derde termijn is begonnen. Voor zowel de Duitsers als de Nederlanders zijn daar echter maanden van “onzekerheid” aan vooraf gegaan, omdat deze herbenoemingen op verkiezingen moesten lijken. Rutte kan in principe voor een vierde, vijfde en zesde termijn premier worden. Zeker wanneer de onderkoning van Nederland – de voorzitter van de Raad van State – het neoliberale gedachtengoed van de VVD een warm hart toedraagt. Op welke partij de Nederlander ook stemt, hij krijgt dezelfde eenheidsworst van privatisering, deregulering en pseudomarktwerking, overgoten met een saus van reclame, slogans en spin. Bij onze Oosterburen is net weer de oude GroKo van Union (CDU & CSU) en SDP op het pluche geplakt: geen verandering en geen vernieuwing te verwachten zegt Merkel zelf (“Ihr kennt mich ja …”). Nou en of mevrouw Merkel, en we leren u steeds beter kennen.

De Russische president Putin moest weliswaar swappen tussen premier- en presidentschap, maar kan desgewenst bijna zeker een volgende termijn als regeringsleider tegemoet zien. Trouwens, waarom zouden de Russen niet simpelweg het voorbeeld van de Chinese buurman volgen en Putin voor het leven benoemen? Voor wie moeten ze de schijn van Verlichting, Renaissance en Vrijemarkt-democratie ophouden? Voor Turkije kan in grote lijnen eenzelfde redenering worden gehouden.
Geen wonder dat Donald Trump met lede ogen naar de gebeurtenissen om hem heen kijkt en al heeft laten weten dat hij niet onwelwillend staat tegenover de ontwikkelingen rond de grondwet, in China. Trump heeft het startschot gegeven voor de campagne die hem tenminste van een tweede ambtstermijn moet verzekeren.

Kijk eens naar de verschillen tussen de Trump-doctrine en het gedachtengoed van Xi, zoals de China Daily-columnist Wenshan Jia ze op een rijtje zet. Vooral punt 1 en punt 5 moeten voor de EU-nomenklatoera interessant zijn. Immers de EU moet naar de overtuiging van de nomenklatoera grenzenloos wijd open blijven, terwijl Trump volgens Jia protectionisme voorstaat. De EU-nomenklatoera gaat ervan uit dat de hele wereld het EU-model zal omhelzen en vanzelf op de EU gaat lijken – hoewel de realiteit daar tegen lijkt te protesteren. China is vele malen groter dan de EU en Chinees nationalisme betekent dus automatisch, qualitate qua, een flink stuk cosmopolitisme. Iedere Chinees is immers alleen al getalsmatig beschouwd meer en langer en eerder wereldburger dan welke “EU-Europeaan” dan ook. Tel de Chinese restaurants in je omgeving maar.
Volgens Jia gelooft Xi in een atheïstisch, universeel multiculturalisme oftewel neoglobalisme – net als de EU-nomenklatoera dat overwegend voorstaat – terwijl Trump volgens Jia vasthoudt aan een one size-fit all monotheïstische Anglo-Saxische en Judeo-Christelijke cultuur, waarin witte mannen het voor het zeggen hebben. Xi Jinpin kan voor China atheïsme als staatsovertuiging verordonneren. De EU-nomenklatoera kan dat voor zijn lidstaten niet. Zo willen Polen en Hongarije katholiek blijven en zij geven dat de Brusselse nomenklatoera op niet mis te verstane wijze te kennen. Ligt het in de rede ervan uit te gaan dat moslims, eenmaal in de EU, spontaan van hun geloof vallen, of in rap tempo zullen seculariseren?

President Macron heeft zijn geplande key note speech niet voor niets uitgesteld. Macron had zich voorgenomen de scheiding tussen kerk en staat (het Franse dogma van de laïcité) te benadruken, maar zag in dat zulks vermoedelijk niet goed zou vallen bij de grote moslim-bevolking in Frankrijk. Macron moet, anders dan Xi, wel degelijk rekening houden met de moslims in Frankrijk.

Dit laatste punt – het EU-establishment-/nomenklatoera-ideaal van een ontkerkelijkte en geseculariseerde EU – is in flagrante tegenspraak met de politiek van het binnenlaten van grote aantallen moslims door diezelfde EU-nomenklatoera. Immers: die moslims moeten in meerderheid juist helemaal niets hebben van een scheiding tussen kerk en staat, tussen godsdienst en politiek. Donald Trump staat ten eerste geen seculier Amerika voor en ten tweede kan hij een ongecontroleerde instroom van andersgelovigen (let wel: moslims zijn overwegend niet niet-seculier, maar verschillen qua cultuur) of migranten in het algemeen, aan banden leggen. De EU-nomenklatoera heeft het daar vele malen moeilijker mee. Angela Merkel probeert nu wanhopig de miljoenPlus moslims die zij in 2015 Duitsland liet binnenstromen, te verdelen over de rest van de EU-landen en speelt daarbij de kaart van de eenzijdige solidariteit. Eenzijdig, want Merkel was immers allesbehalve solidair met de Duitse bevolking (en met de rest van de EU-burgers), die nu met de gevolgen van haar “ruimhartigheid”  (Wir schaffen das!) zit opgezadeld. Weloverwogen toelaten van asielzoekers, het beredeneerd en nuchter, overeind houden van het asielrecht en het verlenen van humanitaire hulp naar maximaal vermogen, is heel wat anders dan in het wilde weg, onbeperkt en ongecontroleerd binnenlaten van grote aantallen migranten. Mensen uit een totaal andere cultuur en een assertieve godsdienst, van wie velen afwijzend, zo niet uitgesproken vijandig, staan tegenover de Europese manier van tegen de wereld aankijken.
De oorzaken van de massamigratie worden echter niet geadresseerd. Dat is namelijk geenszins in het belang van het politiek-financieel-militaire complex dat inmiddels in het Vrije en Democratische Westen van de Verlichting, de Renaissance en de Vrije Marktwerking, aan de touwtjes trekt. Is het verwonderlijk dat veel vluchtmigranten helemaal niet staan te springen om “ons” (West-Europeanen en Noord-Amerikanen in het bijzonder) aan hun boezem te drukken en in hun harten te sluiten? Zij leggen hoogstwaarschijnlijk andere verbanden tussen oorzaken en gevolgen, dan die welke wij vanwege de mainstream massamedia hier, in combinatie met overheidspropaganda, dag in dag uit krijgen opgedrongen. Bovendien: is inburgeren echt zo’n feest? En dat terwijl het toch – zoals alles – is geprivatiseerd?! Dan moet tenminste inburgeren toch goed gaan?

Volgens politiek redacteur en Volkskrant-columnist Martin Sommer is het beste bestuur het meest rationale bestuur. Hij schrijft: “Dat laatste is in de Brusselse kantoren de overwegende stemming.
Na de Tweede Wereldoorlog was de soevereiniteit van het volk weinig in tel. Het nationaal-socialisme was een volksbeweging. Om die reden was van meet af aan de ratio de drijfveer bij de vormgeving van de Europese Gemeenschap.”

Zijn Eurobureaucraten rationeel? Dat valt zeer te betwijfelen. De invoering van de euro op de wijze en op het moment waarop dat is gebeurd, duidt niet op heel veel ratio. De uitbreiding van de EU op de tot nu toe gevolgde wijze, doet dat evenmin en het zonder plan of visie binnenlaten van grote aantallen mensen die niets voelen voor een seculiere samenleving, getuigt al helemaal niet van gezond verstand bij de EU-nomenklatoera.
Het Project Europa mag misschien in oorsprong zijn bekostoofd vanuit rationeel-idealistische motieven, maar allengs lijkt het er steeds meer op dat voor de EU-nomenklatoera de Brusselse banencarrousel voorop staat. Laten we het neutraal formuleren: vanaf de oprichting van de EGKS tot en met “Het Project Europa” nu, is onderweg het een en ander gebeurd. Niet noodzakelijkerwijze altijd 100% in het belang van de gewone EU-burger. Ook dat is een understatement. Het neoliberalisme is zijn nieuwe godsdienst en het Project Europa is het business model en gouden kalf voor en van die nomenklatoera. Over de gevolgen van zijn achteloze, opportunistische korte-termijn-handelwijze breekt die nomenklatoera zich het hoofd niet. Ben je eenmaal tot de Brusselse biotoop doorgedrongen, dan is je kostje gekocht.

Martin Sommer besluit zijn stuk toepasselijk met een verwijzing naar Isaiah Berlin. In een ander essay uit 1956 getiteld ‘Equality’ betoogt Berlin (zie pagina 93 in de pdf-versie) dat  gelijkheid en vrijheid niet altijd harmonieus samengaan: “For we are told, with considerable evidence that to count men for one and only one in every respect whatever is impractible, that the full degree of, let us say, legal and political equality often results in economic and other forms of inequality, given the different endowments of men, and that only in an absolutely uniform, robot-like society, which no one wants, can this be effectively prevented.”

Het is nota bene de geniale Duitser Georg Büchner die deze aan Rousseau ontleende overtuiging, zo treffend verbeeldde in zijn toneelstuk Dantons Tod, dat gaat over twee hoofdrolspelers van de Franse Revolutie: Danton en Robespierre, en de door hen verpersoonlijkte spanning tussen “vrijheid” en “gelijkheid.” Ideëen, hebben zich nooit veel van grenzen aangetrokken.

 

 

 

 

Jack Goldsmith: ‘Will Donald Trump Destroy the Presidency?’ (The Atlantic, oktober 2017)  https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/10/will-donald-trump-destroy-the-presidency/537921/

The Asian Voice / Wenshan Jia (China Daily columnist):  ‘Differences between Trump’s doctrine and Xi’s thought’

In the article, the writer draws comparisons between the principles driving the foreign policies of United States President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping. / China Daily  febr. 07, 2018

Reuters: ‘China says lifting term limits is about protecting authority of party / Reuters, 4 maart 2018

‘Removing presidential term limits in the state constitution is about protecting the authority of the ruling Communist Party with President Xi Jinping at its center, a Chinese government spokesman said on Sunday [25.02.2018].’

Isaiah Berlin: ‘Equality’
http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/cc/equality.pdf

Georg Büchner: Dantons Tod in: Sämtliche Werke, 1963 / Frankfurt A.M. Wien Zürich: Buchergilde Gutenberg
http://gutenberg.spiegel.de/buch/dantons-tod-417/1

President Trump set to announce 2020 re-election bid
https://www.youtube.com/watch?v=6xnTeGwRCGY
‘President Trump is set to announce his re-election bid for the 2020 presidential campaign, and he’s expected to name his digital guru, Brad Parscale, as his campaign manager’

Trump predicts 2020 victory with help from media

 

 

nelpuntnl.nl

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Initiatiefrijke judoka Vladimir Putin gebruikt graag de heupzwaai en is niet vies van een armklem

President Vladimir Putin zal 19 oktober 2016 een bezoek brengen aan Frankrijk met als doel besprekingen over het bloedbad in Syrië. Dit beweert de Russische Sputnik site.

De Franse president Hollande zei op televisie TF1 dat hij president Putin “waarschijnlijk”  zal ontvangen.
Putin zet Frankrijk voor het blok, want indien Hollande president Putin niet ontvangt, is dat een schoffering en plaatst Frankrijk zich in de hoek van degenen die vrede in Syrië geen warm hart toedragen. Ontvangt Hollande de Russische president wel, dan is dat een steek onder water voor Amerika en de NAVO. Dit Russische bezoek met de ontmoeting tussen Putin en Hollande als ongewisse factor, kan net zo goed zijn voorgekookt door de Fransen en Russen. We weten het gewoon niet.

Putin en Hollande hoeven tijdens een eventuele ontmoeting niet eens over de kwestie Syrië te spreken. Een ontmoeting tussen de Franse en Russische president is op dit moment veelzeggend genoeg. Zowel de Russen als de Fransen kunnen naderhand “lekken” waarover de gesprekken in oktober gingen. De inhoud van de gesprekken staan tevoren niet vast en onmiddellijk erna evenmin. De gebeurtenis – the event – is te beschouwen als een wissel op de toekomst, vooral met betrekking tot de onzalige strijd in Syrië die dagelijks mensenlevens blijft eisen en talloze mensen ontheemdt.
De Russen en de Fransen kunnen elk naar believen een inhoud van het gesprek tussen de staatslieden de wereld in sturen. Beweren ze hetzelfde dan zouden Putin en Hollande een gemeenschappelijke strategie met betrekking tot Syrië kunnen zijn overeengekomen. Er zijn vele scenario’s denkbaar, maar waar het op neerkomt, is: vertrouwen. Kunnen de Russen en Fransen elkaar vertrouwen?
De beide heren houden zich in elk geval met geopolitieke staatszaken bezig, terwijl in de VS het moddergevecht tussen meneer Trump en mevrouw Clinton in volle gang is. Zelfs in de Amerikaanse verkiezingsretoriek speelt gekissebis over Rusland een belangrijke rol, merkt Sputnik op. Intussen staat president Barack Obama er als lame duck voor spek en bonen bij. De generaals in het Pentagon en de bazen van de CIA en andere geheime diensten lijken steeds nadrukkelijker te bepalen hoe Amerika geopolitiek opereert. Ruslands president Vladimir Putin trekt het initiatief echter naar zich toe. Is dat in het heersende geopolitieke klimaat eigenlijk zo erg? Voor wie?

Context
Sputnik meldt dat militaire deskundologen de kans op een wereldoorlog weliswaar gering achten, maar dat de grootmachten hun geschillen waarschijnlijk in verhevigde mate zullen uitvechten op voor hen buitenlands grondgebied, dus niet op Russisch of Amerikaans grondgebied. Momenteel kan de wereld in Syrië zien wat dat inhoudt.

De toenemende spanning tussen Rusland en de VS zullen verdergaande geopolitieke destabilisatie tot gevolg hebben, beweert een hoge Amerikaanse officier. Die destabilisatie zal zijn weerslag ook hebben op Oost-Europese landen en het Poolgebied – de Arctische regio.
De Amerikaanse militaire bron zegt verder dat Amerika er door Rusland en China toe wordt gedwongen zich voor te bereiden op een conflict dat de Korea-oorlog in hevigheid zal kunnen overtreffen.

[ Sputnik:’ “China is a growing threat as well, if not one that can project force globally yet. Together, these two powers are mustering conventionally massive militaries that are increasingly technological and forcing the Pentagon to contemplate and prepare for violence on the scale that the US Army has not seen since Korea,” said Maj. Gen. William Hix, Anderson’s deputy, as quoted by the website Defense One.
“A conventional conflict in the near future will be extremely lethal and fast. And we will not own the stopwatch,” he further suggested. However US and Russian military experts questioned by the Russian newspaper Izvestiya believe that a global war between the US and these countries has little prospect of transpiring. ‘]

Volgens Sputnik heeft de  Chinese staatssecretaris van Buitenlandse zaken, Li Baodong, maandag gezegd dat Rusland en China eenzelfde zienswijze erop nahouden over de belangrijkste geopolitieke vraagstukken, inclusief Syrië en Afghanistan.

[ Sputnik: ‘ “China and Russia hold the same position on the most important international and regional issues, including on Syria and Afghanistan. The sides, being permanent members of the UN Security Council, continue close cooperation on international and regional issues,” Li told a briefing. ‘]

Sputnik (10.10.2016): ‘Russia, France’s Joint Mission: ‘To Stop Syrian Bloodshed’  > http://sptnkne.ws/cwYV

Finian Cunningham (Sputnik 05.10.2016): ‘Putin Slams US With Geopolitical Judo’ >  http://sptnkne.ws/cuVC

Sputnik (10.10.2016): ‘China, Russia Have Same Views on Syria, Afghanistan – Chinese Vice Foreign Minister Li Baodong said’  > http://sptnkne.ws/cwRU

Sputnik (10.10.2016): ‘Turkey-Russia Relations Developing More Quickly Than Expected  > http://sptnkne.ws/cxbf

Sputnik (05.10.2016): ‘Kremlin: ‘Russian Card Has Become Integral Part of US Election Campaign’ > http://sptnkne.ws/cuAV

 

gary_marksteinobama-lameduck

 

nelpuntnl.nl

 

 

 
Leave a comment

Posted by on oktober 10, 2016 in Amerika, Europa, geopolitiek, Midden Oosten, Rusland

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,