RSS

Tag Archives: Vladimir Putin

Vladimir Putin stuurt Amerikaanse militairen naar Afghanistan

De Russische president heeft namelijk besloten bondgenootschappen aan te gaan met Afghaanse partijen die ertoe bijdroegen dat de Sovjet Unie uit Afghanistan werd verdreven. Die strijd duurde van december 1979 tot februari 1989. Putins steun heeft de Taliban reeds aan enkele militaire overwinningen geholpen en zijn (van de Talibaan) legitimiteit in de regio vergroot. Dit heeft Amerika doen besluiten dat het niet langer werkloos kon toezien, maar zich opnieuw actief met Afghanistan moest bemoeien. Putin dwingt Trump als het ware om opnieuw Amerikaanse militairen naar Afghanistan te sturen, terwijl Trump net instinctief had besloten dat Amerika zich zou terugtrekken.

Politiek analist Najif Sharifi legt op de site van al Jazeera uit hoe de vork volgens hem in de steel zit.

Sharifi gebruikt de term “great game” waarmee hij verwijst naar het touwtrekken in de negentiende eeuw tussen Engeland-Groot Brittannië en Rusland om de hegemonie over Afghanistan en zijn buurstaten in Centraal- en Zuid-Azië. Momenteel zou het “grote schaakspel” gespeeld worden door Rusland, de VS en zijn bondgenoten, China, India en Pakistan.

President Putin voert aan dat hij de Talibaan steunt, omdat die de ISIL bestrijdt en dat laatste in het belang van Rusland is. De Talibaan voert oorlog tegen de Afghaanse regering die door Amerika en de NATO-landen overeind wordt gehouden. Door de Taliban te steunen werkt Putin Amerika en de NATO dus tegen.
Volgens Sharifi overdrijft Putin de aanwezigheid van de ISIL in Afghanistan weliswaar, maar helemaal ongelijk heeft de Russische president niet met zijn bewering dat de ISIL ook voor Rusland risico’s met zich brengt. Denk aan de islamitische bevolkingen in de ex-sovjet-republieken aan Ruslands grenzen, waar de islam vurig wordt beleden en grondig aangehangen.

Door de Taliban te steunen, dekt Putin zich tevens alvast op termijn in (to hedge) voor een mogelijk ineenstorten van de Afghaanse regering in Kabul, wanneer de Westerse bondgenoten zouden besluiten het bijltje erbij neer te gooien en zich uit Afghanistan terug te trekken. Ook kan meespelen dat Putin revanche neemt voor het feit dat hij in het verleden steeds buiten de besprekingen over het lot van Afghanistan werd gehouden.
Daarnaast ziet Putin met lede ogen aan hoe de Centraal-Aziatische staten steeds meer in de Chinese invloedsfeer worden getrokken. Putin probeert daaraan tegenspel te leveren door Rusland steviger op de kaart te zetten.

Niet onbelangrijk voor Rusland zijn volgens Sharifi de rijkdommen aan grond- en delfstoffen van de Centraal-Aziatische landen. Zij beschikken over de grootste olie- en gasreserves van de hele regio en Rusland probeert de afzet van die grondstoffen naar Zuid-Aziatische landen te ontmoedigen of zelfs te frustreen, zodat de Centraal-Aziatische staten afhankelijk blijven van Rusland en China voor de afzet van hun gas en olie.

Sharifi meent dat het onwaarschijnlijk is dat Rusland de harde-kern-fundamentalisten tot bondgenoten-op-de-lange-termijn (strategic) kan maken. Daarvoor zijn ideologische verschillen te groot en zit de vijandigheid jegens Rusland bij de Talibaan te diep. Hun denk- en leefwerelden zouden “incommensurabel” zijn.

De meest profijtelijke strategie voor Putin is daarom om met de Afghaanse regering en regionale en internationale bondgenoten de strijd aan te binden met de groeiende dreiging van extremisten in de regio. Sharifi waarschuwt Rusland voor een strategisch verbond met de extremisten. Wanneer Putin de fout begaat om de Taliban als solide alternatief te beschouwen voor een Afghaanse regering, dan zal hij dat op de langere termijn bezuren. Op den duur zullen de Taliban volgens Sharifi een nieuwe golf van terrorisme veroorzaken, die Ruslands veiligheid direct in gevaar zal brengen.
Veel hangt af van de houding van Amerika en zijn bondgenoten welke koers Putin uiteindelijk zal kiezen. Een verkeerde keuze van zowel het Westen als Rusland – de scenario’s zijn in Sharifi’s betoog noodzakelijkerwijze op elkaar betrokken – zal enkel de Taliban en andere extremisten in de kaart spelen.

 

Steve Coll: ‘The Taliban’s Response to Trump’s Afghanistan Address’  / The New Yorker – August 23, 2017

Max Fisher & Amanda Taub: ‘Why Afghanistan’s War Defies Solutions’ – The New York Times – Aug. 24, 2017

Chantal Mouffe (2013): Agonistics. Thinking the world politically  / London – New York: Verso / ISBN-13: 978-1-78168-103-9

Hannah Arendt (2004/1994): Vita Activa / Amsterdam: Boom / ISBN: 90 5352 123 2 / vertaling uit het Engels door C. Houwaard.

Duitse uitgave, 1960 / Vita activa oder Vom tätigen Leben / München – Stuttgart: Piper paperback

Voor landkaarten o.a.:

http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2014/03/19/291428078/why-ukraine-makes-russia-s-other-neighbors-nervous

https://saylordotorg.github.io/text_world-regional-geography-people-places-and-globalization/s11-07-central-asia-and-afghanistan.html

https://www.ucg.org/files/image/article/where-does-russia-fit-in-end-time-bible-prophecy.jpg

http://www.chinasage.info/maps/neighborcountries.htm

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Vomerend formeren

 

‘Groen Links vertikt het om zich in dezelfde positie als de PvdA in het vorige kabinet te laten manoevreren,’ zegt Semanur, terwijl ze haar laptop sluit. ‘Ik vind het langzamerhand weerzinwekkend hoe de media mij proberen ervan te overtuigen dat deelname aan een neoliberaal kabinet van VVD, D66 en CDA in “het Landsbelang” zou zijn. Stuitend!’

‘Best leep van Groen Links, om het over de band van immigratie te spelen,’ vindt Igor, ‘GL geeft de vogelspinnen VVD, D66 en CDA een koekje van eigen deeg. Serve them right.’

‘Een koekje van eigen deeg …?’ Marieke heeft het hoofd vragend opzij.

‘Ja,’ zegt Semanur, ‘GL speelt de bal terug naar de drie vogelspinnen: als jullie zo nodig een neoliberaal beleid willen blijven uitvoeren, moet je de zondebokfunctie van meer migranten-toelaten, op je nemen.’

Marieke: ‘Dus neoliberaal beleid is als neoliberaal beleid niet te stuiten en onbespreekbaar, taboe, maar moet via migratie getackeld worden? Tja, het is een mijl op zeven, maar misschien niet zo gek. Je mag hopen dat het inderdaad hierover gaat en niet echt over migranten, want dat is onderhand te ridicuul om nog veel langer vol te houden.’

‘Het publiek wil of moet over de kabinetsformatie lezen, zonder echt geïnformeerd te worden over waar het om draait,’ zegt Semanur, ‘dus wordt er in ieder geval een versie voor publieke consumptie in elkaar gedraaid, waar wij, het klootejsvolk, op mogen sabbelen. De journailleurs krijgen kant-en-klare- stukjes van de volksverlakkers gevoerd en niemand klapt uit de school. Want ze moeten straks immers weer in dezelfde biotoop met elkaar verder,’

Marieke: ‘In grote lijnen zal het tegenwoordig zo gaan. Ook het nieuws wordt intussen geproduceerd volgens vaste formats; net als de distributie. Het is een industrie. Daarom moet je de informatie letterlijk en figuurlijk bij elkaar “lezen” uit zo divers mogelijke bronnen. Alle zogenaamde fact finding en onderzoeksjournalistiek ten spijt.’

‘Juist,’ knikt Igor, ‘mijn idee. Die migranten zullen de bobo’s worst wezen. De migrerende vluchtelingen, zijn net zo hopeloos verloren als de Palestijnen. Politiek afgeschreven en morsdood verklaard. Alleen mag niemand van de officiële opiniemakers en -bewakers dat hardop zeggen. Dat is taboe. Men mag er hooguit in bedekte termen over neuzelen en probeert waar mogelijk geld aan hen te verdienen.’

Semanur: ‘Ook Klaver, met zijn politiek correcte geluiden over de deerniswekkende migranten (want dat zijn de meesten), rept met geen woord over de oorzaken van de volksverhuizingen: vooral oorlogen, landjepik door multinationals en klimaatveranderingen. Die verschijnselen worden als vanzelfsprekend en gegeven aangenomen. Natuurverschijnselen, waarop de mens geen enkele invloed heeft. Vervolgens krijgt iedereen die het over die oorzaken van massamigratie heeft, het op haar brood en de kous op de kop. Zo lust ik er nog wel wat.’

Igor: ‘De schijnheiligheid ten top als het gaat om het bonafide verklaren van regimes. Dit aspect van aftandse gelegenheidsargumenten en – etiketteringen, komt er nu ook mooi uit. Sticking out like a sore thumb.’

‘Het gesanctioneerde vertoog gaat aan de oppervlakte over migranten, terwijl er in de binnenkamers (hopelijk!) wordt onderhandeld over beleid dat de koek billijker moet verdelen. Ook op nationaal niveau,’ zegt Marieke. ‘Tenminste, zo framen wij het, want we geloven geen woord van alles wat de media beweren over migratie als formatiebreekpunt. Het gaat over stopzetten en liefst terugdraaien van de krankzinnige privatiseringen. Ik denk aan ons onderwijs, onze sociale woningbouw, de gezondheidszorg en andere publieke diensten, zoals het openbaar vervoer.’

‘Niet te vergeten de positie van de vakbonden,’ zegt Semanur. ’Deze politici doen alles om de vakbonden te ontmantelen. Vrije marktwerking als fopspeen voor gelegaliseerde diefstal op wereldschaal. Ongehoord, maar het gebeurt. Real time en pal onder onze neus.’

‘Precies,’ bromt Igor, ‘dat vind ik een werkbaar frame: Groen Links zegt, volgens onze lezing althans, tegen de neoliberale vogelspinnen: als jullie ons erbij willen, desnoods, maar dan niet alleen om jullie beleid te fiatteren – zoals de PvdA heeft gedaan – maar wel degelijk om een deel van ons gedachtengoed mede te verwezenlijken. Dus steek je nek dan maar eerst in de strop van het migranten- en klimaatbeleid, daarna praten we eventueel verder.’

Semanur: ‘Iedere partij die met deze drie vogelspinnen in zee gaat,’ weet dat hij zijn kop in de strop steekt, want deze kongsi wil doodsimpel voort op de neoliberale weg. Meer roof en plunder van publiek goed in naam van de onvermijdelijke en onstuitbare globalisering. Ze hebben alleen nog een bruikbare idioot van links nodig om het enigszins te legitimeren. Daarom vind ik het zo jammer en onbegrijpelijk dat er geen sociale alternatieven expliciet gemaakt worden en verwoord. Het verhaal ligt voor het oprapen! ‘

‘En al zo lang voor het oprapen,’ meent Marieke, ‘maar zeg nou eerlijk, zo’n meneer Roemer van de SP bijvoorbeeld, die heeft toch het charisma van een bosje uien ver na de houdbaarheidsdatum?’

‘Hoewel, Roemer begint uit zijn autistische fase te komen. Daar lijkt het tenminste op,’  zegt Semanur, ‘maar nog lang niet scherp en duidelijk genoeg en ook geen realistische alternatieven. Jammer, maar misschien is het toch een beginnetje?’

‘Een minderheidskabinet van deze drie neoliberale clubs is de enige eerlijke afspiegeling van de verkiezingsuitslag,’ grinnikt Igor.’

‘De veel betreurde instabiliteit van zo’n constructie zou de werkelijkheid goed weergeven,’ zegt Semanur, ‘want de meerderheid van de Nederlanders wil helemaal geen verdere privatiseringen van publieke diensten en goederen meer. Dat aspect wordt alleen heel effectief buiten het publieke vertoog gehouden. Ben benieuwd of zich uiteindelijk nog een club voor dit karretje laat spannen, of dat ze met z’n drieën scheep gaan in de tobbe.’

‘Ach, het zijn krokodillentranen,’ zegt Igor, ‘de PvdA, de CU, de SGP en D66 hebben ieder hun bord linzensoep al vele keren verslobberd door op de een of andere manier te collaboreren met de VVD onder het etiket van compromissen sluiten in het belang van het vaderland. Als deze club met Rutte en Buma gaat regeren, is dat weinig hoopgevend, maar niet verrassend. Weet je nog dat Buma (CDA) destijds parmantig zei dat het CDA geen deals met Rutte/Samsom sloot omdat hij vond dat er een oppositie nodig was. En ziet wat er nu gebeurt.’

‘Vergeet dat vermaledijde “Project Europa” niet,’ brengt Marieke in herinnering, ‘wie wil er nou geen Verenigd Europa?! Alleen willen we het niet op deze manier door onze strot geduwd krijgen. Met die enge NATO om de Russen op stang te jagen en de wapenboeren in staat te stellen hun business modellen te blijven hanteren. De Oekraïne beschaven als missie van het verlichte Brussel. Ach gut toch, de schattebouten. En intussen maar ach en wee roepen over het klootjesvolk dat de democratisch gekozen politici niet vertrouwt. Dat hale je de koekoek!’

‘En de luitjes in Den Haag maar leuteren en wauwelen over opvang van 10.000 migranten meer of minder per jaar,’ zegt Igor met een grijns, ‘terwijl onder anderen ondernemende woningcorporatiemanagers al nijver aan het bedenken zijn hoeveel kleiner ze ons kunnen dwingen te gaan wonen. Nota bene, dat wordt aan particulier initiatief overgelaten! Indien je het hele plaatje bekijkt, wordt al dat nietszeggende geschrijf over deze vomatie-formatie er inderdaad niet smakelijker op. Terecht dat Groen Links zegt (althans tot nu toe): nemen jullie de volle verantwoordelijkheid voor deze erosie van burgerschapszin en afbraak van de publieke moraal maar honderd procent voor je rekening en probeer ons er niet slinks bij te betrekken en te besmeuren.’

‘Ach,’ zucht Semanur, ‘dit Haagse fröbelen op de vierkante meter onder die beslagen kaasstolp, is miezemuizen in Madurodam. Vergelijk het eens met de laatste pr-stunt van Vladimir Putin: die biedt ex-FBI-directeur James Comey politiek asiel aan. Het gebaar alleen al. Prachtig toch! Ik vind dat Putin op deze geestige manier net zo goed toenadering tot de Amerikanen zoekt. Een rapprochement, een détente. De aftandse, maar nog immer arrogante, wereldleider Amerika krijgt een koekje van eigen deeg geserveerd. Dit vind ik geopolitieke humor!’

* Vrolijkheid *

‘Het is een bonte en vrolijke wereld, waar meteen veel geld in omgaat,’ meent Marieke met een brede grijns, ‘want denk je dat je zo’n meneer Paolo von Schirach, voormalig EU-consultant!, voor zijn bemoeienissen vangt? Daar kunnen Nederlandse kruidenvrouwtjes en voodoo kwakzalvers als een Dig Ishta (PvdA) en Jack de Vries (CDA) echt niet tegenop hoor!’

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Kabinetsformatie vergt sloten water bij ieders wijn

 

‘Eerlijk toegegeven: ik had niet gedacht dat Klaver, Groen Links, bestand zou zijn tegen de druk van de media en het spraakmakende establishment en dat hij tenslotte toch zou toegeven aan de neoliberalen,’ zegt Semanur met een zucht. ‘Klaver net als Asscher met de pootjes omhoog, onder de tafel bij Rutte & kompanen en glashard helpen neoliberaal beleid uitrollen.’

‘Dat leek even te gaan gebeuren,’ zegt Willemijn, ‘maar uiteindelijk werd het blijkbaar allemaal te ongeloofwaardig en moest het VVD-breekijzer Edith Schippers bakzeil halen en inbinden.’

‘Dat rare argument van een noodzakelijk “meerderheidskabinet” zoemt weer rond,’ zegt Semanur. ‘Hoezo meerderheidskabinet wanneer er enkel een fysieke meerderheid is, terwijl diverse partijen met hele andere overtuigingen zich tot deelname zouden laten dwingen of chanteren? Dat vind ik op zich al bizar. Blokkade, Landsbelang, impasse, bla bla bla ….. wat een zombieredenaties!’

‘Als je geen neoliberale chip in je hersenpan hebt laten implanteren, dan ben je volgens deze Haagse pluche-pipo’s deviant,’ zegt Willemijn met een een brede grijns.

‘Het breekijzer Schippers, dat heb je uitstekend geformuleerd,’ zegt Just prijzend tegen Willemijn. ‘Schippers werd volgens mij ingezet door Rutte om als een stoomwals over iedereen en alles heen te walsen en de soap van Rutte-II te herhalen. Van dik hout zaagt deze mevrouw planken. Ongelooflijk brutaal en botte bluf, wat een zet, maar het had even goed kunnen werken. Het klootjesvolk slikt tenslotte bijna alles voor zoete koek.’

‘Nu mag PvdA-coryfee Herman Tjeenk Willink het proberen, ‘ zegt Semanur, ‘dat is al een heleboel water bij de neoliberale wijn hoor, want Tjeenk Willink was in zijn actieve diensttijd al allergisch voor neoliberale kul en kletskoek. Die meneer laat zich niet intimideren, omkletsen of inpakken.’

‘Moet je nagaan zeg: een PvdA’er die nog authentiek sociaal-democraat is, ‘ zegt Just grinnikend, ‘tenminste, als Tjeenk inmiddels niet verkindst is of Alzheimer-patiënt of iets van dien aard. Dat zullen we gauw genoeg merken.’

‘Nou, voor de PvdA is de benoeming van Tjeenk ook al een bittere pil hoor,’ meent Semanur, ‘want Tjeenk lijkt me absoluut niet gecharmeerd van de Samsom-Asscher benadering. De PvdA, dat wil zeggen déze PvdA-bobo’s, doen dus ook noodgedwongen een stapje terug. Voor de buitenwereld respectabel lijken. Naderhand zien we wel weer. Zo iemand als Asscher die blijft dringen en douwen met z’n ellebogen.’

Just: ‘Die gup is pertinent en permanent progressief patriot. Breek me de snavel niet open, zeg: ambitie met een ADHD-over drive. Het was trouwens op zich al hondsbrutaal om een lid van de vorige collaborateurs-kongsi als informateur te benoemen. Dat getuigt voor mij van de grenzeloze overmoed van de neoliberalen en hun kompanen. De hemelbeware ons als dat wederom op ons wordt losgelaten. Wat kan er nog meer geprivatiseerd, gedereguleerd en ontregeld worden? Nederland is al bijna helemaal onttakeld en plunderrijp, maar blijkbaar valt er nog genoeg te roven en te rauzen. Onze woningen moeten vast nog en bloc worden geveild of verpatst, en vermoedelijk willen “ze” onze pensioenen verder korten.’

‘Zou ecologisch cremeren geen gat in de markt zijn?’ vraagt Semanur zich af, ‘als je het op industriële schaal aanpakt en je vormt kartel-crematoria …. Overal valt toch geld mee te verdienen? De VVD heeft net een lichtend voorbeeld gesteld. Het ziet er “groen” uit, ecologisch zorgvuldig en zo, maar er valt vooral beaucoup much money mee te scoren.’

Willemijn grinnikt: ‘Rutte, Buma en Pechtold waren er vast van overtuigd dat het een eitje zou worden en dat ze ook de laatste restjes (virtueel) links in het openbaar konden opruimen door, na de PvdA,  bijvoorbeeld Groen Links voor schut te zetten. Over de rol van de kleine bevindelijken zal ik het maar niet hebben. Dat vind ik van die enge glibberige griezels. Opportunisten en windhaantjes.’

‘Het is de vraag hoe inhalig Rutte en Buma – Pechtold zijn en blijven,’ denkt Just. ‘Ze zijn er alledrie in de persoon van Edith Schippers met gestrekt been ingegaan, dat bleek iets te voorbarig, maar nu is de rest van de schaapskudde onder die Haagse kaasstolp kopschuw geworden. Niet omdat ze niet zouden willen collaboreren – iedere partijbons is volgens mij te lijmen, net als Asscher dat was – maar ze worden intussen door de “omstandigheden” geblokkeerd. Wat een flapdrollen zijn het toch eigenlijk hè?!’
Hij neemt een slok kraanwater en gaat verder: ’De media zullen ongetwijfeld het bekende repertoire blazen: ta-te-ra-taáááá, het Landbelang eist van u dat u meeregeert, Vladimir Putin en Tayyep Erdogan staan trappelend voor onze deur. Met getrokken kromzwaard en een kernbom onder de arm. Nu moeten we saamhorigheid betrachten, heft het Wilhelmus aan! Neoliberáááálen aller landen verenigt u! Alle menschen werden Brüder ….. Bla, bla, bla, bláááááá …. Bèèè, bèèè, bèè`…’

* Vrolijkheid *

‘Jij bent helemaal in de stemming,’ juicht Willemijn, ‘nu maar afwachten wat meneer Tjeenk er van bakt. Ik bak in ieder geval een lekkere cake. Een knalrode!’

https://www.trouw.nl/democratie/schippers-komt-er-niet-uit-tjeenk-willink-moet-beweging-in-formatie-forceren~abe6759e/

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/29/dijsselbloem-sluit-regeringsdeelname-pvda-uit-in-interview-a1560795

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,