RSS

Tag Archives: Zorah

Pueri pueri pueri puerilia tractant, en was Guy Fawkes wel een guy ?

 

‘Goed: pueri pueri …. kinderen zijn kinderen en gedragen zich kinderlijk, houden zich met kinderachtige zaken bezig. Daar komt de theorie van Thomä, ultrakort door de bocht en liberaal geparafraseerd, op neer. Waarom tekent Hajo de Reijger, de centrale figuur in zijn illustratie bij het interview van Caroline de Gruyter met de Duitse filosoof Dieter Thomä, met een Guy Fawkes masker?’ vraagt Satish. ‘Betekent het volgens Thomä en volgens Hajo-Thomä dat de identiteit, gender, van de figuur niet belangrijk is, gaat het om het protest? Maar how about Macron? Die noemt Thomä ook. Ik vind de combinatie van teksten en tekening veel intrigerender dan de theorie van Dieter Thomä afzonderlijk, op zich, bezien. Die vier typologieën volgens Thomä, zijn voor mij vooral interessant, omdat Thomä alleen de man (puer) behandelt. Hij zegt niets over de vrouw (puella). Bijvoorbeeld: Aung San Suu Kyi, Angela Merkel, Marine le Pen, Hillary Clinton, Indira Ghandi, Margaret Thatcher, Kim Jung-un (net als Donald Trump een “puer obsitatissimus“) en zo voorts.’

True,’ zegt Zorah, ‘alleen levende witte mannen, Thomä noemt als voorbeelden witte machtige mannen. Maar de tekening is geënt op het schilderij van Delacroix en daar figureert Marianne centraal. Dus het Franse en vrouwelijk element zit er in Hajo’s tekening wel in. Ik denk dat Thomä mannen gebruikt vanwege de herkenbaarheid voor zijn imaginaire publiek. Ik denk heel eerlijk gezegd ook dat Hajo de theorie van Thomä beter vat en weergeeft dan de filosoof zelf dat doet. Caroline de Gruyter maakt er ook een nuttige job van wat structureren betreft, want ik heb meneer Thomä op Youtube bekeken en beluisterd en ik vond zijn betoog knap ingewikkeld hoor. Wel mooi Duits bij tijd en wijle.’

‘Thomä komt er allengs beter in,’ denkt Faisal, ‘en gaat zijn theorie duidelijker verwoorden. Dat zal het vooral zijn. Overigens is er nog een betekenislaag in de gebruikte tekening van Hajo, namelijk de juli-revolutie in Frankrijk van 1830. Daarover gaat het schilderij van Delacroix. Let op dat er in de titels staat: guidant, gidsend en niet dirigeant, leidend. Dat masker is multi-functioneel omdat het bijvoorbeeld ook associaties met Marine le Pen, via Jeanne d’Arc, lijkt te omzeilen maar daardoor juist de aandacht op le Pen vestigt.’

‘Dit schilderij van Delacroix uit 1830, roept door zijn compositie – en thematiek – bij mij associaties op met het doek van Théodore Géricault uit 1818,’ zegt Zorah, ‘alsof Géricault reeds voorzag en voorvoelde waar het met Frankrijk heen zou gaan, hetgeen niet onwaarschijnlijk is, want hij leefde tenslotte in die zelfde tijd. Kunstenaars hebben nu eenmaal zeer gevoelige antennes voor maatschappelijke ontwikkelingen. Denk maar aan de roman Onderwerping/Soumission van Houellebecq en Remains of the Day van Ishiguro. Zinderend actueel!’

‘Prachtig!,’ roept Faisal, ‘herinner je je hoe het icoon van Géricault terugkomt in Asterix en Obelix? De Franse geschiedenis is een bonte bedoening met vele dramatische, theatrale, hoogtepunten en leent zich uitermate goed voor stripvertellingen. Manu Macron als stripfiguur? Dat zou de zaken meteen een stuk inzichtelijker maken.’

‘Over Macron houdt Thomä er ideeën op na die ik niet deel,’ zegt Satish, ‘maar goed, het is zijn theorie. Dat masker van Hajo komt mij goed uit. Macron moet zijn ware gezicht aan mij nog tonen. Het gaat voorlopig om het business model van Rothschild (Macron en compagnie) versus of met dat van Goldman Sachs (Draghi en kornuitjes), tegen ons, het klootjesvolk. De “bankiers” (wie zijn dat toch? welke namen en gezichten horen daarbij?) zullen zichzelf echt niet te kort doen en zich in ieder geval drie keer indekken tegen mogelijke tegenslagen.’

‘Ik leg een volgens mij belangrijker verband via vrouwen,‘ zegt Faisal, ‘en wel via onderzoekster Hilde Reidling in het stuk van Lidwien Dobber in de Trouw van 29 november jongstleden. Mevrouw Reidling breekt daar namelijk een lans voor het betrekken van politiek-ongeïnteresseerden bij het politieke bedrijf. Reidling:  <  “Beschouw de mensen die allang kiesrecht hebben, maar die zich niet gehoord voelen en dus nooit meer naar de stembus komen, als nieuwe kiezers.” Steek meer moeite in ze, zoek uit wie ze zijn en wat ze willen, bepleit ze. Probeer hen meer te betrekken en zet mensen op de kandidatenlijst met wie ze zich kunnen identificeren. > Hier draait het natuurlijk om.
Ik ben het met Satish eens dat de theorie van Thomä, zoals ik die uit artikelen over die ideeën tot mij heb genomen, vooral interessant kan zijn door hetgeen hij ongezegd laat. Hij laat het publiek helemaal buiten beschouwing en concentreert zich op alfa-mannetjes. Thomas Carlyle’s theorie van de Great Man. Maar dat was me dunkt de eerste helft van de negentiende eeuw.’

Also very true,’ zegt Zorah, ‘Hilde Reidling oppert een heel zinnig idee en frame, dat contrasteert met het conventionele idee van de mannelijke politicoloog, die staat gedwongen opkomst bij verkiezingen voor. Maar met gedwongen opkomst overtuig je ongeïnteresseerde wantrouwigen volgens mij niet. Integendeel! Je wakkert er het wantrouwen, de weerzin en afkeer voor politici en politiek juist mee aan! Immers: ik geloof niet meer in het huidige stelsel van representatieve democratie zoals dat intussen is verworden, maar ik word door de shareholders (niet stakeholders, maar shareholders!) gedwongen om hen te legitimeren middels stemmen. Ja hoor, het is goed met jullie. Doei!’

Satish: ‘Het blijft draaien om de hete brij van het referendum, nietwaar. Het referendum wordt door en politieke shareholders en de media compleet, systematisch en bewust genegeerd of de prut in gepraat. Dat verhoogt mijn sympathieke belangstelling voor het referendum slechts.’

‘En het doet mijn afkeer voor de politici en hun handwerk alleen maar toenemen,’ zegt Zorah. ‘Mannelijke én vrouwelijke beroepspolitici.’

‘Voorlopig genoeg brainwork,’ roept Faisal, ‘wie gaat er mee boerenkool halen bij de boer hier achter? Daar is de vorst (of de vorstin, wat u wilt) nu goed overheen gegaan.’

‘YAMMIE! Wij willen er ongeschoren spek bij! Met van die zwarte borstelharen.’

http://www.zeit.de/2016/43/puer-robustus-dieter-thomae

Dieter Thomä: “Puer robustus”Geschichte der Quertreiber  /  Von Michael Opitz

https://de.wikipedia.org/wiki/Kippfigur

http://www.acesweekly.co.uk/about

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Donald Trump steekt de draak met “het Project Europa,” dat vinden ze in Brussel en Frankfurt vast niet leuk

 

‘Donald Trump jaagt met zijn eerste VN-speech het EU-establishment op de kast, omdat hij een Europa van natiestaten propageert. Dus diametraal tegen wat de pipo’s en bobo’s in Brussel en Frankfurt willen met hun zogenaamde “Project Europa”,  zegt Zorah licht snuivend, ‘lees hier maar:

“This institution [de VN] was founded in the aftermath of two world wars, to help shape this better future. It was based on the vision that diverse nations could cooperate to protect their sovereignty, preserve their security, and promote their prosperity. It was in the same period exactly 70 years ago that the United States developed the Marshall Plan to help restore Europe. Those these beautiful pillars, they are pillars of peace, sovereignty, security, and prosperity. The Marshall Plan was built on the noble idea that the whole world is safer when nations are strong, independent, and free. As president, Truman said in his message to congress at that time, our support of European recovery is in full accord with our support of the United Nations.”

Dat hij, Trump dus, regelrecht tegenover Marshalls idee van een verenigd Europa stelling neemt, deert hem niet, want wie weet nou nog wat Marshall voor ogen stond?’

‘Tja, het “filosofische gehalte” van Trumps speech, waar veel Amerikanen over zwijmelen, vind ik de – toch wel doorzichtige – dubbelzinnigheid van Trump,’ zegt Willemijn, ‘Trump zegt: “. It was in the same period exactly 70 years ago that the United States developed the Marshall Plan to help restore Europe.” En dan komt Trump met de knuppel in de Europese kippenhokken: “The Marshall Plan was built on the noble idea that the whole world is safer when nations are strong, independent, and free.” Dus niks een (politiek) verenigd Europa (hetgeen Marshall juist wel voorstond ..), want dat komt Amerika helemaal niet goed uit. Trump wil Europa helpen door de EU te ontmantelen. Dat vind ik humor!’

Semanur: ‘Net goed voor die pipo’s met hun hypocriete geteem over één Europa in naam van de Verlichting, Democratie en Welvaart, terwijl het inmiddels een business model voor bankiers, establishment en mafia is. Je zou Trump van aan sarcasme grenzende ironie kunnen betichten als hij zegt dat Amerika Europa wil steunen en helpen, door het terúgdraaien van de EU-kluit en de afzonderlijke Europese landen opnieuw “souverein” te maken.’

‘Ik vind dat humoristisch sarcastisch van Trump,’ zegt Willemijn en ik gun dat EU-establishment dit Amerikaanse koekje van eigen deeg, deze sigaar uit eigen doos, van harte. Het beroerde is alleen dat bij eventuele afbouw- of afslankscenario’s, datzelfde establishment alle lasten en pijn zal afwentelen op de respectieve EU-bevolkingen.’

‘We zullen de speech komende week nogeens helemaal lezen en uitpluizen, zegt Zorah, ‘maar wereldschokkend vind ik hem alleen voor het EU-establishment, voor de pipo’s en de bimbo’s in Brussel en Frankfurt vooral. Dus uiterst lokaal-wereldschokkend.’

‘En natuurlijk de lakeien van de pers, die slaafs net zo geschokt zijn als hun broodheren en bazen,’ zegt Semanur met een brede grijns.

‘Deze Trump-speech is tenminste leuk en qua “diepgang” niet te vergelijken met de nietszeggende dorre troonrede van afgelopen dinsdag,’ zegt Willemijn lachend, ‘laat hunnie daar in Den Haag, Brussel, Bonn, Berlijn en Frankfurt maar een voorbeeld nemen aan Trump, zodat we Europa weer groot kunnen maken!’

‘Nou, onderschat de impact van de politieke reacties van de Haagse pluche-pipo’s niet hoor,’  zegt Zorah, ‘Kim Jung-un, de Noord-Koreaan dus, belde me midden in de nacht om te vragen tegen VVD-premier Rutte te zeggen dat die zijn wenkbrauwen vooral niet moest optrekken bij de naam Kim, zoals Rutte – volgens een oplettende kwaliteitskrant-reporter – deed bij de naam Trump, want dat hij, Kim dus, er anders voor zou zorgen dat Rutte geen neoliberale wenkbrauwen meer overhield. En verhip het zijn voorwaar geen loze dreigementen, maar het is serieuze waarschuwing, want Kim heeft een Moeder aller kernbommen in petto. Die maakt korte metten met alle lichaamshaar. Ook Vladimir Putin stuurde me een vaderlijk waarschuwend sms-je: kom lekker op vakantie in de Russische Krim, zei Vladimir.’

Willemijn: ‘Die Koreaanse Kim kan natuurlijk niet bevroeden dat Rutte bij het horen van de naam Trump aan de spaarrekening van zijn tante Agaatha dacht: O ja, ik moet Jean-Claude nog vragen hoe het met de rente op tante Agaatha’s spaarrekening staat en ik moet Mario D. uitnodigen voor de bitterballen-barbecue aan de Vecht, vanwege * * * * * Staatsgeheim * * * * *. En ik moet een nieuw oortje, want laatst kon ik de verjaardagen van de kinderen en kleinkinderen van de chauffeurs niet verstaan, toen mijn paardenfluisteraar die doorfluisterde, om indruk te maken op het aanwezige domme journaille.’

‘Gôh, zo zie je maar weer,’ zegt Semanur ernstig, ‘dat Nederland best wel meetelt op het geopolitieke schaakbord.En ik maar denken dat we intussen bijkans op onze wenkbrauwen liepen. Gôh, wat super gaaf zeg! En toch ga ik maar niet stemmen, en zeker niet op die VVD van Rutte, want Rutte had met het half optrekken van één wenkbrauw – de rechter natuurlijk – moeten kunnen volstaan. Dit was je reinste overkill.’

Wat Donald Trump on-uitgesproken liet ….

Tania Karas: ‘Commentary: At the UN, Trump’s silences spoke volumes’  / Reuters, 21 sept. 2017

‘President Donald Trump’s opening speech at the United Nations General Assembly on Tuesday [19 september 2017]  is drawing widespread criticism for his aggressive statements about North Korea and Iran, but it is just as significant for what he didn’t mention at all.

What Trump left out was just as important: he did not offset his emphasis on sovereignty — with its implication that what a nation does within its borders is of no concern to the international community — with an assertion of the primacy of universal human rights or Washington’s commitment to promoting democracy.

The three most glaring omissions were climate change, human rights and Russia’s efforts to destabilize Western democracies.

In his UN speech Trump also offered no direct condemnation of China or Russia, despite their recent actions that have undermined — and antagonized — the United States on the world stage. ’

 

 
Leave a comment

Posted by on september 21, 2017 in Amerika, EU, euro, Europa, leuke dingen voor de mens

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

De Noren werken hard aan hun identiteit en zelfbeeld, en … het werkt!

‘De Noren afficheren zichzelf als vreemdeling-vijandig en racistisch en ze vertellen in alle media en alle allochtone talen dat elke Noor verplicht ‘s morgens een vluchtmigrant-baby als ontbijtje nuttigt,’ zegt Zorah proestend van het lachen. Het staat wel op de Site van Sputnik dus is het natuurlijk Russische desinformatie, maar toch. Ik vind het kostelijk! Volgens Sputnik/Noorse krant schijnt het probaat te werken: migranten blijven massaal weg van Noorwegen.’

‘Psychologisch heel knap van de Russen. Onvervalste Russische propaganda,’ zegt Tanya grinnikend. ‘Een slinkse aanval op het Noorse zelfbeeld: zelfprojectie op z’n best en zeer effectief. Elegant bedacht. Het werkt onderhuids, subliminaal, maar het werkt wel. Natuurlijk blijven de grenzen open, want don Vito en don Mario moeten met Goldman Sachs vrij in en uit kunnen! Met medeneming van hun koffers met goud en geld.’

‘Ik ben benieuwd wanneer het PVV-lid Wilders dit idee oppikt en gaat gebruiken,’ zegt Willemijn. ’Een politieke innovatie van de eerste orde!’

‘Oslo Scares Off Millions of Migrants by Portraying Norwegians as Racists’  Sputnik – 21.09.2017

‘The Norwegian government claims to have reached millions of potential asylum seekers with its international awareness campaign. Depicting the local population as xenophobes was one of the tools used.

According to the Norwegian Justice Ministry’s own figures, pages with targeted messages and documentary films persuading potential refugees to stay at home have attracted 11.5 million visitors with the footage being viewed 21 million times. The government-funded campaign still rolls on in English, French, Tigrinya, Dari and Pashto, the Norwegian daily Klassekampen reported.’

According to Jan Paul Brekke, a senior researcher at the Norwegian Institute for Social Research, this is the first time the government is communicating directly with potential asylum seekers via social media. The documentary used in the campaign featured dramatic images from the route in Europe used by human smugglers, while a voiceover narrates that many have lost or ended up being exploited on the road. The main message is that if you seek asylum in Norway with the sole goal of becoming better off financially, you are unlikely to obtain a residence permit.’

 

 

http://www.klassekampen.no/article/20170918/ARTICLE/170919963

Slavoj Žižek on the refugee crisis /  ‘The Non-Existence of Norway’   /  LoReview of Books 9 September 2015

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,