RSS

Daily Archives: april 6, 2020

Beloofd is beloofd. Is het Nederlandse vaccin-onderzoek nou wel of niet geprivatiseerd?

 

‘ In de Groene Amsterdammer nr. 14, 2020 staat dat het vaccinonderzoek (Intravacc) onder VVD-minister Edith Schippers (VVD-minister voor Rutte op Gezondheid van 2010 – 2017) werd geprivatiseerd. Volgens De Groene, beloofde Minister Schippers de Kamer in 2012: < In geval van crisis zou de Nederlandse overheid ook na de verkoop nog wel over de productiefaciliteiten van het bedrijf kunnen beschikken om vaccins te produceren, belooft de minister [Edith Schippers] de Kamer in 2012. >

Echter, zo schrijft de Groene: < [W]anneer we [dus de Groene] het bedrijf nu, acht jaar later, bellen om te vragen of dat nog steeds geldt, blijkt er weinig over van die belofte. ‘Die afspraak is er niet, wij zien zo’n overeenkomst in onze stukken niet terug’, zegt een woordvoerder van het Serum Institute.>

Indien dit correct is, heeft of de Groene het mis, of de mensen van het Serum Institute, of minister Schippers heeft in 2012 helemaal niets beloofd inzake het mogen beschikken over de productie­faciliteiten, of minister Schippers heeft in 2012 tegen de Kamer gelogen.  Indien Schippers de Kamer iets heeft beloofd, dan moet dat zijn opgenomen in de Handelingen en dus zijn na te trekken.
Dus hoe zit de vork in de steel?’

 • ‘ Ik snap waarom je er op terugkomt, want in de Trouw-bijlage Letter & geest van zaterdag 28 maart 2020, schrijft farmacoloog prof. emeritus Adam Cohen: < In Nederland hebben we gelukkig nog Intravacc, een non-profitonderdeel van het RIVM dat vooral vaccinresearch doet en technologie overdraagt aan grotere bedrijven, ook in ontwikkelingslanden.
  Voor ons nationale vaccinatieprogramma onderhandelt het RIVM met de grote bedrijven die de vaccins maken over prijs en kwaliteit en de samenstelling, maar uiteindelijk zijn we van die bedrijven afhankelijk, net als voor de rest van de geneesmiddelvoorziening. >
  Dit doet ook bij mij de vraag rijzen of Intravacc een overheidsbedrijf is, of niet. Intravacc was volgens de Groene toch geprivatiseerd?’

’ Juist, en Adam Cohen bepleit zelfs een (re-)nationalisatie van het systeem van vaccin- en geneesmiddelontwikkeling dat destijds werd geprivatiseerd:  < We zijn namelijk niet goed beschermd in het huidige geprivatiseerde systeem van vaccin- en geneesmiddelontwikkeling. Dat is niet opgewassen tegen uitbraken als deze. >
Om dat proces van re-nationalisatie te kunnen starten, moet eerst de huidige stand van zaken – vanaf 2012 – in kaart worden gebracht dunkt mij. Dus hoe zit het met die “belofte aan de Kamer” van Edith Schippers?

 • ‘ Zeker als de affaire van het bombardement op Hawija (2015) Ank Bijleveld zo hardnekkig achtervolgt, dan is deze zaak rond de vaccin-research minstens net zo veel aandacht waard.’

 

 

 
Leave a comment

Posted by on april 6, 2020 in gezondheid, managers, neoliberalisme

 

Tags: , , , , , , ,

Italiaanse ijsjes, en zonnesteek in Zuid-Europa

‘ Typisch D66, ze worden gepasseerd, als quantité négligeable behandeld, en ze zeggen vervolgens de geste wel te kunnen waarderen. Lees maar: “Als financieel woordvoerder van zijn fractie was Sneller niet van tevoren op de hoogte gesteld van het ‘coronafonds’. De D66’er zegt de geste wel te kunnen waarderen. “  Dit is toch gênant? Tenslotte blijft D66 een politieke partij en zit de club zelfs in deze coalitie-collaboratie.’

 • ‘ Wat wil je, als je je als voetveeg laat gebruiken door de neoliberaal Rutte. D66 heeft nota bene haar kroonjuweel het referendum de nek omgedraaid, een verdienste van K3 (Kajsa/Karin kutje karnemelk) Ollongren, en Wouter Koolmees helpt onze pensioenfondsen verdampen, uit pure solidariteit met de EU.’

‘ De PvdA weet anders ook van wanten als het op lijkenpikkerij aankomt. Hier, de sociaaldemocraat, nou ja, wat heet sociaaldemocraat, Henk Nijboer: < “Ook Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is kritisch. Hij noemt het coronafonds „een aflaat” om van het Europese „pr-probleem” van het kabinet af te komen. „Ze kunnen er [in Italië] net allemaal een ijsje van kopen. De grootste financiële schade zit straks in de economische ontwrichting. Dáár moeten we solidair willen zijn.” >
Stel je voor dat de Italianen geen ijsje meer kunnen kopen. Dan vergaat de wereld.’

 • ‘ Zonnesteek. Hard schreeuwen dat je nou eenmaal met een gat in je hand wordt geboren, dat je daar niks aan kunt doen, en dan komt de zilvervloot vanzelf binnenvaren. Ice cream, we scream. Best. Dat mag je doen, als je (kinder-)ijsjes maar niet verwart met een paar miljard harde euro-munten.
  En dan onze meneer Costa – Costa nostra – die de CDA’er Wopke even de levieten leest: < ….  felle kritiek van Costa. Maar het was ook een dag na de beruchte EU-vergadering waar Hoekstra irritatie wekte met zijn constatering dat Nederland wel financiële buffers heeft – en andere landen niet. >
  Terwijl Wopke doodgewoon in klare taal zegt hoe de zaken er voor staan. Man en paard noemen, dat voorkomt misverstanden. De afspraak was en is om buffers aan te houden. Nou dan? Waarom zijn de Italianen, Spanjaarden, Portugezen en Fransen niet solidair met de EU? De Grieken, dat is weer een iets ander verhaal. Die hebben te veel multimiljardair-reders die de yachten voor onder anderen de kosmopolieten uit de Golfstaten leveren. Verder dansen ze de godganse dag de Sirtaki, met de mafiosi van Goldman Sachs. Wat is dat toch voor free riders gedrag? Hier is de EU toch niet voor bedoeld? Dit soort gedrag moet je niet belonen, kom nou toch. Zo leren ze het nooit. Geef ze een vinger en ze willen alles en nog veel meer.’

‘ Tja, in deze toonzetting worden legio artikelen over de EU gepleegd. En het zijn de Nederlandse miljonairs die voorop staan om ondermijnend gedrag van lidstaten te vergoelijken. Valt je trouwens op dat Mutti Merkel zich koest houdt?  Die laat Rutte de kooltjes uit het vuur halen. Straks hengelt ze nog een miljoen of wat exoten naar binnen en dan krijgt ze geheid haar Nobelprijs.’

 • ‘ Tja, en Rutte schuift de zwarte Piet door naar het CDA. Zo gaat dat. Ach, ik lees de kranten tegenwoordig naast een grote zak zout. Veel artikelen neem ik met een ferme schep zout. Je moet uit zo veel mogelijk bronnen putten en vooral op je eigen oordeel vertrouwen.
  Programma’s als Zondag met Lubach en Die Heute Show van de Duitse Oliver Welke, zetten de zaken vaak in een gezond perspectief. Met humor ook nog. Broodnodig, die humor. Anders is het totaal niet te pruimen.’

 

 

Italië is boos | Zondag met Lubach (S11) •  April  5, 2020     https://www.youtube.com/watch?v=wkmTFMO0SkA

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,