RSS

Monthly Archives: november 2020

Reuring, rotzooi en rumoer. Antisemitisme, en begripsverwarring, en …. een beetje Baudet-bashing?

 

 

‘ Ja, toch wel een beetje vreemd deze passage uit het stuk van Tom-Jan Meeus, over het antisemitisme van Baudet. Ik bedoel deze passage:  <<  FVD-senator Nicki Pouw-Verweij beschreef, voordat ze uit de partij stapte, in een brandbrief hoe Baudet een avondlang had gezinspeeld op zijn antisemitisme: „Bijna iedereen die ik ken is antisemiet.” Eerdmans liet weten dat dit een „juiste” weergave was – en verdween donderdag uit de partij. >>’

 • ‘Wat is daar vreemd aan?’

‘ Dat noch mevrouw Nicki P-W, noch Joost Eerdmans blijkbaar aan Baudet heeft gevraagd wat hij precies met “zijn antisemitisme” bedoelt. Zij zelf expliciteren dat ook niet. Uit welke woorden van Baudet valt op te maken dat hij anti-joods-semitisch is? Vreemd.
Immers: Baudet tamboereert op de grieks-judeo-christelijke fundamenten van onze (boreale) cultuur, dus zou het toch vreemd zijn indien hij anti-joods zou wezen en daar een hele avond op zou zinspelen. Dus de mevrouw blijft een hele avond – niet een paar uur zoals bij Baudet-Taylor, maar een ganse lange avond – naar Baudets ant-semitische babbels luisteren? Zonder hem te vragen wat hij toch bedoelt? Ze reageert wel erg tertiair, vind je niet. Maar dat kan hoor. Bijna alles kan. Zeker in een context waar politiek en politici rondwaren. ’

 • ‘Ja, ja, en vlak voor verkiezingen ook nog. Ik zie wat je bedoelt: anti-semitisch betekent in deze context niet anti joods, maar anti moslim? Arabieren worden net als joden/israëli tot de semitische etnie gerekend. Dus als een etnische jood moslim zou zijn, dan zou hij/zij onder het antisemitisme van Baudet vallen, en anders niet. Baudets antisemitisme zou enkel de niet-joodse moslim-semieten betreffen. De nadruk ligt dan zelfs meer op godsdienst dan op ras. Je krijgt soms het gevoel bij het lezen van zulke teksten dat racisme en antisemitisme door elkaar worden gebruikt, en dat het vaak met opzet gebeurt? Als debating truc.
  Tja, zo zou je kunnen redeneren. Anders zou dat antisemitisme van uitgerekend Baudet een beetje vreemd zijn. Wel curieus dat niemand van al die mensen die Baudet antisemitisme aanwrijven – bij mijn weten althans – specificeert wie Baudet tot die semieten rekent waar hij tégen/ anti zou zijn. Dat men hem dat blijkbaar ook niet heeft gevraagd, of alsnog vraagt. Het blijft bij de term antisemitisme. Maar waar gaat de discussie eigenlijk over?’

‘ Toch? Waarom klakkeloos aannemen dat antisemiet (voor Baudet) betekent: anti-joods. Dat zou bij Baudet tegenstrijdig zijn aan wat hij beweert over onze cultuurgrondslagen: grieks-romeins-joods. Merkwaardig. Als je deze redenatie doortrekt, zou je de racistische dimensie er bijna automatisch in brengen. Dan zou arabier-moslim als een ras, een etnie, kunnen worden beschouwd. Dat vind ik toch ietwat geforceerd. Waarom ontkent Baudet bijvoorbeeld de holocaust dan niet? Dat doen anti-joodse-antisemieten toch graag?’

 • ‘Waarom maakt Baudet dat onderscheid niet zelf? Hij is tegen de instroom van moslims, en de meeste moslims die binnenkomen zijn semieten – geloof ik tenminste. In die zin zou Baudet antisemiet zijn. Maar Baudet zou niet tegen de instroom van joodse semieten (is dit een tautologie?) zijn? Ingewikkeld hoor. Dus waarom niet nauwkeurig onderscheiden wat volgens wie anti-semitisch precies inhoudt? ’

‘ Die onduidelijkheid maakt het begrip antisemiet en de discussie die met en rond dat begrip wordt gevoerd, zo volatiel, wankel, semantische labiel, en dus makkelijk voer voor de onderbuikreacties. ’

 • ‘Afgezien van dit aspect blijft er vast nog genoeg over voor sommigen om een hekel aan Baudet te hebben, maar haal dat antisemitisme er dan uit – of definieer het nauwkeurig. Dan kun je ’s mans ideëen (en wellicht ook andere hebbelijkheden) aan de kaak stellen, indien je het daar niet mee eens bent. Wees ad rem. Anders blijft dat vage antisemitisme er voortdurend voor hangen. Vind ik tenminste.’

‘ Voorlopig zal deze soap nog voortduren, waardoor de aandacht wordt afgeleid van zaken die werkelijk belangrijk zijn voor ons allemaal. Dat komt beplaade gremia vast goed uit. Dit alles te berde gebracht en gezegd vanuit een advocaat-van-de-duivel positie.

Voorlopig samenvattend, en tegen de stroom in roeiend: 1. de zittende nomenklatoera heeft alle belang bij het afleiden van onze aandacht van haar reeksen blunders; 2. diezelfde kliek heeft alle belang bij het neutraliseren van elke potentiële concurrent in de stemmenvijver, dus iedereen die succesvol naar de kiezersgunst dingt en in die vijver vist, moet voor maart 2021 zo veel mogelijk beschadigd worden; 3. de media hebben (zoals altijd) belang bij reuring en rotzooi. Door wie of wat dan ook gesticht en aangericht, dat dondert niet. De witte raven niet te na gesproken, natuurlijk.’

 • ‘ En Baudet is iemand die ze wat dat betreft op hun wenken bedient. O ja, ik kwam deze cartoon tegen die ik niet snapte. Wat wil deze prent zeggen? Dat de man met de baard zich herkent in de man in de spiegel? Wie het weet mag het zeggen.’

‘ Zet de link maar bij deze posting. Ruben Oppenheimer tekent bij het stuk van Meeus ook een spiegel, maar die tekening snap ik denkelijk wel. Wacht even. Is het spiegel of een schilderij? Bij de cartoon van Oppenheimer is het duidelijk, maar bij deze niet.’

 • ‘ Ik ga voor de spiegel. Kijk maar naar die schuine streepjes, links:  toi mon semblable, mon frère. Over die prent van Oppenheimer bij het stuk van Meeus komen we nog te spreken. Daar past dit citaat ook bij.’

‘ Geestig, en tevens ad rem, dat citaat: Baudet, en een beetje Baudelaire …… ja, leuk. ‘

 

 

 
Leave a comment

Posted by on november 29, 2020 in actualiteit, onwetendheid, politiek en zo

 

Me, me, mmmm, .…me … Mozes!

 

 

‘ Duidelijk wat Len Munnik tekent, dunkt me. Dit stelt meneer Baudet voor, als Mozes met een uil als influencer op de schouder, die zijn kudde naar het beloofde land van melk en honing zal voeren. Ware het niet dat hij niet de Rode Zee splijt, maar zijn kudde.’

 • ‘ Ja, duidelijk voor jou en mij, maar niet voor de jongelui! In mijn groep van elf (master studenten, mind you), niemand die verder kwam dan Baudet en FvD – via het logo en de uil. En bij jou?’

‘ Eentje van de tien. Aarzelend, vanwege de schapen en Baudet als Jezus – dacht zij. Forum en Baudet, okay, die link legden ze wel, want dat kun je zien op de tekening, maar dan, verder …. blanco. Voel je je dan niet een beetje eenzaam?’

 • ‘ Ach, wij worden gewoon gehinderd door overbodige kennis, dat is het. Het hoort ook bij onze leeftijd, denk ik. Ik heb ze een paar stukken Exodus laten lezen – in de tale Kanaäns – en daarna heb ik de knuppel in het hoenderhok gegooid.’

‘ O ja, dat zei je al dat je dat misschien ging doen. Hoe reageerden ze?  Ze wisten van het biezen mandje, neem ik aan?’

 • ‘ Nadat ik het ze verteld had, ja. Toen ik suggereerde dat Jochebed, Mozes’ moeder dus, een veel te late abortus had willen plegen, spitsten ze d’oortjes. “Hoezo, afdrijving? Abortus bedoel je toch?” Jazeker. Jochebed legde Mozes in een biezen korfje en liet hem op de Nijl afdrijven. Toen werd de dochter van de farao schijnzwanger en zo verder. Ja, dat werd een levendige discussie.’

‘ Met humor, neem ik neem ik aan. Leuk ja, die afdrijving – een centraal thema voor de CU en de SGP. Ik zou in jouw plaats, Charlton Heston erbij gehaald hebben. Die was een mooie Mozes, zoiets als Sean Connery en James Bond. Bij mij sloeg het gewoon dood. Nou ja, over het stotteren van Mozes hebben we nog even gepraat, maar dat was het dan wel. In ieder geval zijn ze inmiddels gewend aan onze manier van free-style-worstelen met teksten. Anything goes, als je er maar een aannemeljk verhaal van kan maken en liefst met een erudiete contekst.’

 • ‘ Gaan we het ooit terugkrijgen denk jij? De kennis van bijbelverhalen als cultuureigen?’

‘ Eerlijk gezegd, vrees ik dat dat definitief aan de Filistijnen ten prooi is gevallen, en dan rest er weinig hoop.’

 • ‘ Jeeetje ja, de Filistijnen, die scharrelden daar toen ook rond. Bij Gaza in de buurt geloof ik. Dat komt na Exodus toch? Richteren, of zo, met Samson en Delila … ? Numeri ..?’

‘ Jij bent toch nog aardig op de hoogte zeg. Die Delila, dat lijkt me wel een cool wijf. Maar goed, Salomé mocht er geloof ik ook zijn. Edoch, ik vrees toch dat er weinig overblijft van dit soort cultureel christendom. Wen er dus maar vast aan.’

 • ‘ Zou Forum ook definitef naar de Filistijnen zijn, of staat ons met Pasen wellicht een verrassing te wachten? Wie weet. Ik hou wel van OudTestamentisch spektakel.’

‘ Hè jaaaaa. In cinemascope met surround sound en veel popcorn en zo.’

 • ‘ Met als kers op de taart Charlton Heston die uit het doek komt gestapt.’

 

 

Len Munnik  –  spotprent in Trouw 

Mozes splijt de wateren

 

 

 
Leave a comment

Posted by on november 25, 2020 in actualiteit, cultuur, folklore, godsdienst, humor

 

Tags: , ,

Is “reductionisme” per se altijd onwenselijk en suffig …?

 

 

‘ Ja, ja, erg slim, de keuzes die Milton Friedman bepleit, zijn de keuzes wat eerst te dereguleren en privatiseren. Dat kun je keuzes noemen, ja, natuurlijk. Wat een bak zeg.’

 • Okay, net als Ford die zei: de consument kan iedere kleur auto kiezen, als het maar zwart is. Zucht, kreun, zucht. Het zijn taalkundig beschouwd vast keuzes, maar verpakt en gemarketingd, natuurlijk. Zoals alles in het verlichte Westen vandaag de dag gemarketingd wordt. Dat legt Victor Lamme aannemelijk uit. Politiek is volgens hem terug te brengen op (te reduceren tot) marketing. Dat hadden we zelf intussen eigenlijk ook al begrepen.’

‘ Een boeiend en gezellig gesprek vind ik het, tussen Baardewijk en Lamme. Het bevestigt mijn overtuiging die toch al stevig was en alleen maar toeneemt: dat verkiezingen nagenoeg hetzelfde zijn als kiezen tussen producten waarop door marketeers merkendifferentiatie is toegepast. Hoe nauwlettender ik de politiek volg, des te groter mijn overtuiging dat stemmen – zeker in dit systeem, zonder zicht op wat de pluchepoppetjes onder de radar dóen en zonder mogelijkheid tot correctie middels referenda tussentijds – weinig uithaalt. Het zijn de grote anonieme toko’s die aan de touwtjes trekken en de (meeste) politieke pipo’s hobbelen gedwee of gretig mee en beschouwen hun gig als niet meer dan een goedbetaalde klus.’

 • ‘ De cartoon van Oppenheimer verbeeldt mooi het getal drie voor de drie hoofdpunten die Victor Lamme opvoert: 1. we zijn hebzuchtig, 2. het is makkelijk om ons bang te maken, en 3. we zoeken veiligheid in de kudde. Kijk voor dat laatste naar vissen die in scholen gaan zwemmen tegen roofvissen, of zebra’s en gnoes die dichter opeen gaan staan of rennen als er leeuwen op ze jagen of als ze een rivier moeten oversteken en er krokodillen naar hun kuiten happen. De sukkelaars zijn de klos. Wat de hebzucht en angst aangaat, kun je die emoties momenteel in het kader van de Corona-Covid-soap voortdurend bespeeld zien worden door politici. Overal.’

‘ Dat ben ik met je eens – en de drie vogels van Oppenheimer haken zowel bij de actualiteit als bij de geschiedenis aan. Misschien dat Baudet alsnog tot een soort Alcibiadesje morft. Bijna alles kan in de politiek van nu. Wat dat betreft is de klassiek-Griekse ambiance waarin Oppenheimer zijn tekening situeert perfect aangevoeld. ‘

 

 

Ruben L. Oppenheimer – NRC dinsdag 24 november 2020

 

 

 
Leave a comment

Posted by on november 24, 2020 in Uncategorized

 

Tags: , , , , ,