RSS

Daily Archives: februari 23, 2021

de JSF en Pim Fortuyn; over complotten gesproken

“ We leven in een tijd zonder richting, zonder ideologieën, zonder aansprekende ideeën, zonder vaders en moeders, kortom in een samenleving van wezen.
We zijn echter de erfgenamen van veel. Van de joodschristelijk humanistische cultuur, van het fascisme en nazisme, van het confessionalisme en het corporatisme, van het socialisme, het communisme en het staatssocialisme, van de moord op zes miljoen joden, van het kolonialisme en het kapitalisme, van de parlementaire democratie en de verzorgingsstaat. Alles wat een rol van betekenis speelt of heeft gespeeld in de moderne wereld is begonnen op het continent. Ons continent, Europa dus.”

W.S.P. Fortuyn (2002:14): De verweesde samenleving /  Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn & Speakers Academy Uitgeverij B.V., Rotterdam  /  ISBN 90 6112 931 1  /  ISBN (e-book) 978 90 452 0317 1 /  NUR 740

 

“  “  Nu vinden ook de VS de Joint Strike Fighter ineens te duur  /   NRC 22 febr. 2021

Defensie Dat kan consequenties hebben voor Nederland, meent Christ Klep. Christ Klep is militair-historicus. “  “

BNN – Moordcomplot op Pim Fortuyn • Sep 4, 2013

 

 

citaten uit hoofdstuk 9 van De verweesde samenleving van Pim Fortuyn.

“ De politicus is in de eerste plaats theoreticus, degene die een samenstel van problemen conceptualiseert, opdat oplossingen bedacht kunnen worden en binnen bereik komen. Hij doet dat op basis van een gearticuleerde set van normen en waarden die op zichzelf geen statisch gegeven zijn, maar voortdurend object van herformulering zijn.

De ontideologisering van de politiek, ingezet in de jaren tachtig, heeft een technocratische politiek gebaard die een dergelijke gearticuleerde set van normen en waarden moet ontberen. Sterker nog, zo’n politiek acht dat ouderwets en soms zelfs lachwekkend. Een dergelijke politiek genereert technocratische maatregelen, regelgeving en oplossingen die alleen voor technocraten inzichtelijk zijn. Daardoor geeft de politiek de regisseursrol uit handen en levert hij de maatschappij uit aan technocraten. (117)

De selectie en plaatsing van kandidaten in het publieke domein is het monopolie van de professionele politieke partij. Hoge functionarissen in de staatsapparaten worden niet in de eerste plaats geselecteerd op hun bekwaamheid het ambt te kunnen uitoefenen, maar op hun politieke achtergrond, pas daarna spelen andere criteria een rol. Was vroeger een partijpolitieke achtergrond wel van belang, maar een verzwegen belang, heden is voor een partijloze bureaucraat geen topfunctie weggelegd in de bureaucratie.

Politieke partijen, en met name de wat grotere, hebben een zorgvuldig gekoesterd monopolie op sleutelfuncties in het publieke domein. Dat monopolie wordt niet of nauwelijks gecorrigeerd door publieke oordeelvorming. Eens in de vier jaar mag de kiezer zijn stem uitbrengen, niet zozeer op een persoon alswel op een partij. (119) “

Prof. Dr. W.S.P. Fortuyn (2002:117,119): De verweesde samenleving /  Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn & Speakers Academy Uitgeverij B.V., Rotterdam /  ISBN 90 6112 931 1  /  ISBN (e-book) 978 90 452 0317 1 /  NUR 740

 

 

 
Leave a comment

Posted by on februari 23, 2021 in actualiteit

 

Tags: , , ,

Chinees is een toontaal

 

 

“ Alibaba’s Jack Ma is the most celebrated Chinese entrepreneur in the world, however, now he has a target on his back and he only has one man to blame for it – Chinese President Xi Jinping. “   04-01-2021

 

 

 
Leave a comment

Posted by on februari 23, 2021 in actualiteit, humor, leuke dingen voor de mens

 

Tags: , ,

sluikreclame, of barely hidden persuader ….?

‘ Lees barely als barley en je bent bijna bij het bier, het gerstenat dus.’

  • ‘ Daar vind ik prins Pils helemaal bij passen. Ook vanwege le royaume en danger, en dan bedoel ik niet meteen dat de koninkelijke speedboot averij oploopt tijdens een biervaart …. ‘

‘ Laten we het voorloping bij deze lezing houden. We geven eigenlijk bijna alles al weg. Er moet nog iets te raden overblijven. Toch?’

  • ‘ Wist jij dat zo’n 80 tot 90 procent van de lezers de cartoons nooit snappen? Ik bedoel in het algemeen dus. De tandem-symbiose tussen de VVD’er Rutte en het koningshuis, komt nog niet erg helder uit de verf vind ik. Terwijl dat zeker een thema is dat de volle aandacht blijft verdienen.’

‘ Enkele medereizigers bespraken onlangs het thema vastgoedbeheer-Oranjes. Volgens hen zouden Mabel en Bernhard jr. de vastgoedportefeuilles van de Oranjes beheren. Met inbegrip van de lijntjes naar de Regering en de schatkist, via Rutte – via stromannen natuurlijk. Van het een kwam het ander en er gingen interessante complottheorieën over de tong.’

  • ‘ Tja, en onze Belastingdienst niet te vergeten. De Oranje-Toeslagen-dienst, noemde iemand die onlangs.
    De alternatieve narratieven schieten als paddestoelen uit de grond. Niet verwonderlijk, want het nieuws dat we krijgen opgedist heeft kraak noch smaak, zelden een goed plot, en is bijna iedere dag hetzelfde. Dan gaan de mensen op zoek naar spannender verhalen.’

‘ Inderdaad. Dat krijg je dan. Goede cartoons kunnen heel wat bloedeloze verhalen op een boeiende wijze vervangen.’

 

 

Cartoon / Ruben L. Oppenheimer tekent elke dinsdag in NRC naar aanleiding van de actualiteit – NRC dinsdag 23 februari 2021

biervaasje    /     Oranjeboom vaasje

bier en baard

 

https://www.trouw.nl/nieuws/vvd-voert-campagne-als-beschermer-van-teer-vaasje-nederland~ba9b6ca4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythologie)

 

 

Tags: , , ,