RSS

de JSF en Pim Fortuyn; over complotten gesproken

23 feb

“ We leven in een tijd zonder richting, zonder ideologieën, zonder aansprekende ideeën, zonder vaders en moeders, kortom in een samenleving van wezen.
We zijn echter de erfgenamen van veel. Van de joodschristelijk humanistische cultuur, van het fascisme en nazisme, van het confessionalisme en het corporatisme, van het socialisme, het communisme en het staatssocialisme, van de moord op zes miljoen joden, van het kolonialisme en het kapitalisme, van de parlementaire democratie en de verzorgingsstaat. Alles wat een rol van betekenis speelt of heeft gespeeld in de moderne wereld is begonnen op het continent. Ons continent, Europa dus.”

W.S.P. Fortuyn (2002:14): De verweesde samenleving /  Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn & Speakers Academy Uitgeverij B.V., Rotterdam  /  ISBN 90 6112 931 1  /  ISBN (e-book) 978 90 452 0317 1 /  NUR 740

 

“  “  Nu vinden ook de VS de Joint Strike Fighter ineens te duur  /   NRC 22 febr. 2021

Defensie Dat kan consequenties hebben voor Nederland, meent Christ Klep. Christ Klep is militair-historicus. “  “

BNN – Moordcomplot op Pim Fortuyn • Sep 4, 2013

 

 

citaten uit hoofdstuk 9 van De verweesde samenleving van Pim Fortuyn.

“ De politicus is in de eerste plaats theoreticus, degene die een samenstel van problemen conceptualiseert, opdat oplossingen bedacht kunnen worden en binnen bereik komen. Hij doet dat op basis van een gearticuleerde set van normen en waarden die op zichzelf geen statisch gegeven zijn, maar voortdurend object van herformulering zijn.

De ontideologisering van de politiek, ingezet in de jaren tachtig, heeft een technocratische politiek gebaard die een dergelijke gearticuleerde set van normen en waarden moet ontberen. Sterker nog, zo’n politiek acht dat ouderwets en soms zelfs lachwekkend. Een dergelijke politiek genereert technocratische maatregelen, regelgeving en oplossingen die alleen voor technocraten inzichtelijk zijn. Daardoor geeft de politiek de regisseursrol uit handen en levert hij de maatschappij uit aan technocraten. (117)

De selectie en plaatsing van kandidaten in het publieke domein is het monopolie van de professionele politieke partij. Hoge functionarissen in de staatsapparaten worden niet in de eerste plaats geselecteerd op hun bekwaamheid het ambt te kunnen uitoefenen, maar op hun politieke achtergrond, pas daarna spelen andere criteria een rol. Was vroeger een partijpolitieke achtergrond wel van belang, maar een verzwegen belang, heden is voor een partijloze bureaucraat geen topfunctie weggelegd in de bureaucratie.

Politieke partijen, en met name de wat grotere, hebben een zorgvuldig gekoesterd monopolie op sleutelfuncties in het publieke domein. Dat monopolie wordt niet of nauwelijks gecorrigeerd door publieke oordeelvorming. Eens in de vier jaar mag de kiezer zijn stem uitbrengen, niet zozeer op een persoon alswel op een partij. (119) “

Prof. Dr. W.S.P. Fortuyn (2002:117,119): De verweesde samenleving /  Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn & Speakers Academy Uitgeverij B.V., Rotterdam /  ISBN 90 6112 931 1  /  ISBN (e-book) 978 90 452 0317 1 /  NUR 740

 

 

 
Leave a comment

Posted by on februari 23, 2021 in actualiteit

 

Tags: , , ,

Comments are closed.