RSS

Mensen in een mediapark. Peter Sloterdijk en humanisme

15 mrt

 

‘ De meesten van de jongelui hebben Sloterdijks Regels voor het mensenpark intussen gelezen, maar vinden het moeilijk om tot de kern van zijn betoog door te dringen. Gaan we ze nog helpen?’

 • ‘ Een beetje. Tenslotte zijn de meesten geen vakfilosofen. Ze hoeven ook geen diepgaande geleerde filosofische analyses te wrochten, maar gewoon een zinnig klok-en-de-klepel verhaal in elkaar steken. Ze moeten daartoe wel op hun tenen willen lopen.
  Laten we het interview met mw. De Dijn hierbij geven en een link naar het optreden van Baudet bij Jinek. Dat laatste vanwege het thema boulevardpers en de media. Ik heb het optreden overigens niet helemaal bekeken, maar ik kan me indenken wat het ongeveer inhoudt.
  Annelien De Dijn zegt zinnige dingen over vrijheid en het misverstaan van dat begrip. Alsof massaal de wave mogen doen op een grasveld, met veel bier, vrijheid zou impliceren.’

‘ Dat vrijheid gelijk staat aan vrijelijk vreten, fanatiek fuiven en veel vliegen, dat heeft de nomenklatoera de tokkies aangepraat. In die zin hebben ze het begrip vrijheid gekaapt. De fake-freedom van de verwende post-democratische mens.
Enkele jongelui hadden het over het Jinek-opstootje, dus die hebben het spektakeltje wel bekeken. Okay we zetten de link erbij en laat ze maar komen met hun reacties. Laten we maar zeggen dat bij de hedendaagse politiek hoort, hoe banaal en deerniswekkend ik het ook vind. Ga jij het nog bekijken?’

 • ‘Nou neen, om daar nou een analyse aan te spenderen, lijkt me tijdverspilling. Vanuit mijn ooghoeken zag ik een video voorbijflitsen met daarop te zien een kluitje BN’ers die me deden denken aan zo’n cowboystrip met een desolate woestijn waar gieren, met zo’n wit veren kraagje, in een cirkel zitten te wachten tot het zieltogende aas zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Zij gingen het relletje analyseren en duiden. Brrrrrrr …
  Voor mw. Jinek zal het vermoedelijk een forse loonsverhoging betekenen, want reuring vertaalt zich via de kijkcijfers, meteen klinkend in cash.
  Laten wíj ons bezighouden met het uitkiezen van meer inhoudelijke artikelen en video’s voor de pupillen.’

‘ Zetten we de link naar de Rathenau-publikatie er vast bij, of werkt dat afleidend, denk jij?’

 • ‘Doe die er maar bij. Laat hen maar uitzoeken wat ze ermee kunnen en willen.’

‘ Ik heb het cursorisch gelezen en vond het ronk- en gons-gehalte, op het eerste gezicht, vrij hoog. Misschien doe ik de club onrecht en moet ik het nog een keer grondig bestuderen. Ik ben veel benieuwder wat ze bij dat Rathenau-gebeuren doen of hebben gedaan met dat Onderwijsrapport dat onlangs (vorig jaar?) werd afgescheiden. Daar hoor ik niks meer over.’

 • Onderwijs? Dat is geen serieuze casus meer, dat is door “de elite” al lang als hopeloos en verloren opgegeven. Daar bewijzen ze voor de symboliek hooguit af en toe lippendienst aan. Wat Annelien De Dijn de elite noemt, dat noemen wij de “nomenklatoera.” De vroegere elite werd via establishment tot nomenklatoera. Tot de noemenklatoera behoren de mensen-met-geld, dat zijn de lieden die over de middelen beschikken om zich te onttrekken aan de gevolgen van “het beleid” (het politieke gerommel, gerotzooi en geknutsel) dat over ons wordt uitgestort, door politici op wie – bizar genoeg! – óók de massa stemt.’

‘ Nou, óók, natuurlijk stemt de massa ook op die politieke pipo’s, want de massamens kan niet (langer) zelfstandig en kritisch denken. Die “Vrijheid” – het begrip vrijheid – waarnaar mw. De Dijn verwijst, is al lang ongemerkt vervangen, gesubstitueerd, door junk-life-vrijheid. Vrijheid als fopspeen, in de vorm van het massaal goedkoop kunnen vliegen naar shit hole vakantiebestemmingen, het massale vertier in mega-festivals in mega-domes (denk aan de Ziggo Dome) of op mega-weilanden (“mensenparken” bij uitstek, ten behoeve van de intensieve mensenhouderij), en het massaal vreten en verstouwen van junk food – inclusief junk-onderwijs. Het voortdurend grazende vee. Overal: massaproductie, op industriële wijze en schaal. Helaas vooral massaproductie van adembenemende lelijkheid en een de adem-afsnijdende wanstaltigheid. De relatief kwalitatief hoogwaardigere vormen van recreatie, vakantie, vertier en voedsel, blijft zodoende voorbehouden aan de leden van nomenklatoera. Evenals hoogwaardig onderwijs.’

 • ‘ Nou, nou, vind jij die mega-windmolens niet mooi? Dat is gratis Kunst! Het schijnt dat Christo een contract had om die dingen om de zoveel jaar in en uit te pakken. Sorry, flauwe grap. Christo is trouwens een paar jaar terug overleden. Ik hoop niet dat “men” een paar van die monsters in de buurt van je huis heeft neergeplant? Vergeet het “Feest van de Democratie” niet, zoals we dat momenteel met de Kamerverkiezingen real time beleven middels massa-processie naar de stembus. Dit keer: dubbel-anoniem stemmen – ik bedoel vanwege het mondkapje.’

‘ Dat is best ironisch en bijna-cynisch: een massa geconditioneerde mensen, die zich (bijna) allemaal onderwerpen aan de mallotige mondkapjes-voor-oekaze, die gaan stemmen voor Democratie. Subliem sarcasme van de zijde van de nomenklatoera.’

 • ‘ Briljant, dat moeten we toegeven: waarde(n)creatie door belevenis. Allemaal een mondkapje op maakt anoniem en schaapachtig, maar schept in een moeite door tevens een gevoel van saamhorigheid.’

‘ Bij Elias Canetti (ISBN 90 295 1174 5, bladzijde 78) las ik onlangs het aforisme: “Een atmosfeer vervalsen, door zekerheid.” .’

 

 

 

L.H. Wiener nam dit jaar afscheid van het onderwijs. Bijna veertig jaar was hij leraar Engels. ‘Het nieuwe onderwijssysteem is als het leven zelf: één groot frauduleus bankroet.’

L.H. Wiener, De Groene Amsterdammer –  21 december 2007 – verschenen in nr. 51

 

 

 

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on maart 15, 2021 in actualiteit

 

Tags: , , ,

Comments are closed.