RSS

Pieter Omtzigt, een pitbull aan de ketting

23 jan

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/23/het-verborgen-venijn-in-de-laatstevergaderingen-van-de-ministerraad-a4028854

 

‘ Deze tekening van Ruben Oppenheimer breng ik in verband met hetgeen over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd gezegd door Jan Dijkgraaf, toen Omtzigt met het dossier Joris  Demmink bezig was (rond 2013) en dat dossier op bevel van partijleider Sybrand Buma moest loslaten: “waardoor pitbull Omtzigt losliet in de Demmink-affaire.”

Oppenheimer beeldt Omtzigt à la Che Guevara af op een rood T-shirt, met een hondenketting rondom de halsopening van het T-shirt. De partij (CDA) legt Omtzigt aan de ketting wanneer hij met het dossier Joris Demmink aan de gang is. In de Toeslagenaffaire trekt Omtzigt zich gelukkig niets van intimidatiepogingen aan.’

  • ‘ Goed dat jij een verband kon leggen, want mij ontging de clou. Na het stuk over de Demmink-doofpot te hebben gelezen, vermoed ik dat je gelijk hebt met je interpretatie van de Oppenheimer-tekening. De tekening past dan ook bij de tekst van Meeus, die Omtzigt als een pitbull in de Toeslagen-affaire beschrijft.
    Dit naast het naargeestige aspect van elkaar-dekkende-vriendjes, een verschijnsel dat alle vertogen over deze Toeslagensoap tekent.’

‘ Laten we dit vast op de site zetten. Over de zaak Joris Demmink valt elders nog veel meer te lezen. Demmink is overigens altijd door de rechters vrijgesproken van hetgeen hem ten laste werd gelegd. Daarover geen misverstand. Of je de betreffende rechters au serieux wenst te nemen, dat is een andere zaak. Dat moet ieder voor zich uitmaken.’

  • ‘ Rechter en officieren van Justitie zijn en blijven ook maar mensen, dus niets menselijks zal hen vreemd zijn.’

‘  Zo is dat. Hoogstwaarschijnlijk komen we hier nog op terug, in een breder kader. Dit stukje alvast om de tekening van Ruben Oppenheimer te helpen duiden – in relatie tot de tekst van Meeus.’

  • ‘ Ik loop vast vooruit door te wijzen naar de video waarin Maurice de Hond de onhoudbaarheid uit de doeken doet van onze huidige politieke structuren rond verkiezingen en kabinetsformatie. Die stucturen en procedures moeten echt veranderen, anders blijven we dooretteren met soortgelijke “affaires” die het wantrouwen tussen de burger/kiezer en de beroepspolitici alleen zal doen toenemen en verharden.’

‘ In ieder geval weet ik intussen wel dat ik de komende verkiezingen niet ga stemmen, want ik geloof en vertrouw geen enkele politieke partij. Hier en daar vertrouw ik individuele Kamerleden-politici nog wel, maar zodra ze in de bestaande structuren moeten opereren, zullen er vaker dan niet dingen gaan spelen zoals ze in deze casus aan het licht zijn gekomen: de gang van zaken Rutte > Buma > Omtzigt. Dit soort morsige akkevietjes en smoezelige tussendoortjes, zullen naar ik vermoed eerder regel dan uitzondering zijn, alleen komen de meeste nooit in de openbaarheid.
Indien wij als kiezer geen instrumenten krijgen om tussenrapporten aan politici en hun partijen te geven, verandert er niets (ten goede).’

  • ‘ Tja, meneer Rutte is een onversneden machtspoliticus, die de smaak van het spelletje steeds meer te pakken lijkt te krijgen. Het schielijk begraven door dit kabinet (mw. Ollongren D66 nam dat pontificaal voor haar rekening) van de mogelijkheden tot het optuigen van referenda, was een veeg teken, een niet mis te verstaan omineus signaal, zoals nu opnieuw is gebleken. Vandaar dat ik mijn hoop op Maurice de Hond heb gevestigd. Laat De Hond (Omtzigt een pitbull en De hond een terriër) zijn plan in vredesnaam degelijk uitwerken en patenteren, zodat niemand er mee aan de haal kan. Misschien dat er daarmee iets ten goede veranderd kan worden. Dan moet De Hond er wel nauw bij betrokken worden en bllijven, om het geheel te bewaken en sabotage te voorkomen.’

‘ Rutte kan zijn machtspolitiek bedrijven, omdat hem bijzonder weinig tegenspel wordt geboden. Dat wil ik ook graag vermelden. Ik blijf Oppenheimer een uitzonderlijke cartoonist vinden hoor. Een brede kennis van allerlei zaken met een super creatieve synthetiserende gave, die hij in treffende beelden kan uitdrukken en gestalte geven. Chapeau.’

  • ‘ Blijkbaar heeft de arme CDA’er Chris van Dam te weinig zijn best gedaan om de zaak onder het tapijt te vegen. Het CDA heeft de man op een onverkiesbare plek gezet. Terwijl Ferd. de Grapp. (ook van het CDA) zijn schoonmoeder ongestaft mocht knuffelen en als minister-met-een-strafblad aanblijven. Wat wil je nou, met je met je  bananen monarchie? All animals are not so equal after all.’

Omertá (‘”de Rutte-doctrine”) en belangenverstrengeling, is het mission statement van de Rutte-kongsi’s.’

 

 

Pieter Omtzigt FILEERT de Rijksoverheid • Nov 10, 2020

Alle citaten: Pieter Omtzigt vernietigend over Rutte Doctrine  •  Jan 20, 2021

Thomas Ross over Joris Demmink en Els Borst • Nov 15, 2014

De beerput moet maar eens open‘ – RTL LATE NIGHT • Mar 6, 2014

 

<<   In oktober van dit jaar maakte vastgoedondernemer en voormalig radiopresentator Erik de Vlieger bekend dat kamerlid Pieter Omtzigt van de christen-democratische partij CDA hem zeven jaar geleden [in 2013] off the record had verteld dat hem het zwijgen was opgelegd over de zaak Demmink door toenmalig CDA-partijleider Sybrand Buma. Hij zou gezegd hebben: “Ik ben gestopt toen Sybrand Buma bij mij woest in de werkkamer kwam, want hij had van Rutte de opdracht gekregen dat ik moest stoppen met Kamervragen over Demmink.”

De Vliegers toenmalige co-presentator Sven Hazelhekke, die De Vlieger vergezelde tijdens diens ontmoeting met Omtzigt, bevestigt desgevraagd dat de CDA-politicus deze woorden heeft gesproken. >>

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on januari 23, 2021 in actualiteit

 

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.