RSS

Author Archives: admin

Omtzigt pleit voor een nieuw sociaal contract

 

 

 

Pieter Omtzigt houdt een lezing bij De Balie – tien voorstellen voor meer macht en tegenmacht in Nederland  •   Feb 26, 2021

https://www.scheltema.nl/boek/?authortitle=pieter-omtzigt/een-nieuw-sociaal-contract–9789044648058

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on februari 27, 2021 in actualiteit, democratie, hogere politiek

 

Tags: , ,

Corona-puzzelen. Sir William & Sir Anderson, maakten ooit een SIR-model

 

 

‘ De ene mevrouw zei dat ze het weliswaar jammer vond dat de jongens van Viruswaarheid het hadden verloren met hun zaak over onze grondrechten, maar dat ze de avondklok als een zegen ervoer. Net als de lockdown van een heleboel nonsens-winkels waar ze vooral nutteloze rommel verkopen, alsook het drastisch inkrimpen van de vliegtuigvloten en het reguleren van de terrasoverdaad.
Haar vriendin viel haar bij en vulde aan dat een “crisissituatie” het grote voordeel had van het opschonen (dus definitief opschorten) van de dwang van politieke correctheid in de taaluitingen – vooral de geschreven taaluitingen, in de MSM. “We beoefenden steeds meer en vaker automatisch zelfcensuur bij wat we zeggen. We lopen verbaal op eieren, want één “verkeerd” woord en je bent de sigaar!”
Zo’n constatering als Haidt bijvoorbeeld maakt, zou bijna direct worden omgekat naar: “Ooooh, dus jullie zeggen dat buitenlanders vol ongedierte en ziektekiemen zitten!” Causa finita. Daar is  dan geen discussie meer mogelijk. Terwijl zichtbaar en voelbaar is dat meer mensen in ieder geval vanzelf minder ruimte betekent en dat de mensdichtheid per oppervlakte niet eindeloos kan worden opgerekt – zoals nu blijkt: ook met het oog op ziekten. Dat is evident, maar je mag het niet hardop zeggen, want dan ben je racistisch en xenofoob.’

 • ‘ Zulke ingrepen als nu worden genomen, zouden politici nooit durven nemen tijdens perioden die als “het oude normaal” over de tong gaan. Al weet en beseft ieder weldenkend mens dat we met ons allen naar de vernieling racen indien we op de oude voet doorgaan, toch willen de meeste mensen hun gewoonten niet veranderen, en de groep met de meeste invloed en makkelijkste toegang tot de media, overstemt de rest. Dus is zo’n virus een blessing in disguise. Het grootste risico zit ‘m in de mogelijkheid dat het circus alsnog wordt gekaapt door de verkeerde lieden, die daar opnieuw en alsnog hun eigen voordeel mee doen, ten koste van het algemeen belang. Dan gaan we alsnog in het oude tempo naar de afgrond.’

‘ Hierop inhakend, viel ons de formulering van een opiniemaker op, die schrijft: “ Dat is het kenmerk van alle crisissituaties: het private en het publieke lopen steeds meer door elkaar. “
Oeps! Wij zijn juist van mening dat het feit dat het publieke en private al veel te lang door elkaar lopen in een ondefinieerbare mengsoep, een amorfe en onwelriekende brij, dat dát juist tot de hoofdoorzaken van het ontstaan van crises behoort. Maar, zo zóu je de formulering eventueel desnoods ook kunnen lezen, want eenduidig is hij niet, met die dubbele punt bedoel ik.

Publiek en privaat moeten hoognodig weer van elkaar gescheiden, onderscheiden, worden en onderling duidelijk afgebakend. Met de bijhorende verantwoordelijkheden, zodat “men” niet schielijk van pet kan wisselen en van private persoon naar publieke manager morfen – en omgekeerd – als dat (financieel) zo uitkomt. De winsten privatiseren en de verliezen ten laste van het Algemeen brengen. Bankiertje redden, is nog steeds een populair tijdverdrijf. (Onder-)scheid privaat en publiek. Net zoals bij de Glass–Steagall Act van 1932 werd besloten. Me dunkt dat het herroepen van die wet duidelijk heeft gedemonstreerd dat daar rampen uit voortkomen. Toch gewoon doen. IJzerenheinig.’

 • ‘ “We zijn niet mensenschuw en zeker geen misantroop,” zo verzekerden ze ons, “maar tegenwoordig kom je overal mensen en nog eens mensen tegen. Waar je ook kijkt en waar je gaat: mensen, mensen en nog eens mensen, en dat wordt te veel van het goede. De politiek heeft het zo ver laten komen en nu is een virus hen te hulp gesneld. Laat ze daar een zinnig gebruik van maken.” Dat ze beiden een (kerngezonde) ouder waren verloren doordat het verzorgingshuis geen adequate (haalbare) maatregelen trof, vonden ze gruwelijk en onvergeeflijk. “ Ze ruimen de oude mensen gewoon. Daar wordt met geen woord van gerept. Dát lijkt me nou een echte samenzwering, een snood complot.” ‘

‘ Of we iets van epidemiologie afwisten? Neen, “ nou wij puzzelen graag en deze modellen zijn pittige puzzels. We maken jullie opmerkzaam op een paar teksten die we net hebben opgegraven. Deze publicatie in Nature bijvoorbeeld is kersvers. Interessant is dat het in hoofdzaak teruggaat op een tekst van Kermack & McKendrick uit 1927 (Proceedings of the Royal Society) en hun SIR-compartmental model: Susceptible, Infective en Recovered. Al de wiskundige hocus-pocus en statistische supermodellen, dat gaat maar ten dele op en is voor degenen die niet op dat terrein onderlegd zijn, nagenoeg onbegrijpelijk. Wij gaan straks heerlijk puzzelen met de kritiek van deze wetenschappers op het SIR-model. Om van te watertanden, dit soort meningsverschillen!” ’

 • ‘ Ik stond met m’n oren te klapperen, moet ik toegeven. Ik heb even gegoogeld op Nederlandse sites – even maar hoor – maar kwam niets hierover tegen. Ongetwijfeld kunnen anderen hier beter mee uit de voeten, dan ik – en jij. Of onderschat ik je?’

‘ Op Wikipedia staat het SIR-model vermeld en de jongelui kunnen verder onderzoek doen, zo zij daartoe geneigd en genegen zijn. Of de beide Schotten tot ridder zijn geslagen weten we niet, maar het gaat ons om hun SIR-model.’

 

 

 

Het politieke was nog nooit zo persoonlijk /  Paul Scheffer  /   NRC vrij. 26 febr. 2021

Karel Knip: Puzzelen met coronacijfers tot de rek eruit is /  NRC  26 februari 2021

 

 

interview-“stijlen”

Emily Maitlis interviewt –  Hungarian foreign minister challenged on migration policy – BBC Newsnight • Jun 26, 2018

Cathy Newman interviewt –  Max Mosley questioned over racist leaflet  •  Feb 27, 2018

Cathy Newman ondervraagt Jordan Peterson over ongelijke beloningen vrouwen-mannen  /  Jordan Peterson debate on the gender pay gap, campus protests and postmodernism – • Jan 16, 2018

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Jesse, de groene gigolo

 

 

‘ Dit wordt ‘m wat mij betreft: Klaver als een wat verpieterde amateur-gigolo die met zijn bosje bloemen om vijf voor twaalf ’s-nachts staat te wachten op drie dames of een heer. Dat weten we niet precies. Gaat ‘ie voor een triootje, een klavertjevier, een duale one nite stand, op z’n hondjes (vandaar de lantaarnpaal waarschijnlijk – just in case), kiezen ze voor de zendelingpositie, of iets anders? Wilfred Scholten meldt hier niets over in zijn stukje.’

 • Klavertje als lustige latin lover? Ik vind het eerder een type voor “busje-komt-zo.” Zo staat hij daar ook, bij die lantaarnpaal. Wie mag er bij hem in de roos schieten en het vervolgens onder de roos houden? Wat een symboliek. Rozengeur en lantarenschijn. Een politiek huwelijk dat over rozen gaat. Om je dood te giechelen. Geef mij Dion Graus dan maar. Die is tenminste openlijk ENG. De drie dames zijn in dit geval Lilian (Marijnissen-SP), Lilianne (Ploumen-PvdA) en Sigrid (Kaag-D66). De eventuele heer is Mark Rutte van de VVD. Wie krijgt de bloemen?’

‘ Scholten vindt Klaver opportunistisch, maar dat hoort bij een echte beroepspolitici, die zijn opportunistisch. Als je het stoer wilt omschrijven: soldiers of fortune. In Machiavelli’s tijd heetten ze condottiere.’

 • ‘ Hm, mercenaries, dat kan inderdaad ook. Opportunistisch. Dat zijn gigolo’s natuurlijk ook, en promiscui. Vanzelf. En politici zijn kameleontisch, of ze worden dat al doende. Anders houd je dat soort werk niet vol. De combi Klaver – Rutte zou een wedstrijdje kleur-verschieten-zonder-blikken-of-blozen opleveren. Maar terzake: Klaver wacht natuurlijk zo lang om zijn prijs op te drijven richting Rutte.’

‘ Jawel, maar ook richting de drie gratiën: willen jullie met mij onder de dekens dan zul je mij als leider moeten aanvaarden en naar mijn pijpen (sorry dames, niks vunzigs bedoeld!) moeten dansen.’

 • ‘Rutte en zijn ranzige rakkers willen GL eventueel wel als schaamlap voor hun geldallocatie richting klimaat-en-milieu-meuk, dus veel geld voor meer en grotere windmolens, meer zonnepaneel-parken, heftige van-het-gas-af-projecten, gigantische nieuwbouwprojecten om nog meer exotische instromers te verstouwen – kassa voor de projectontwikkelaars en de vastgoedmaffia – plus het daarbij behorende circus van onderhoud en vervanging. Deze activiteiten genereren grof geld voor degenen die de boel leveren (inclusief de niet-materiële diensten ermee verbonden). Dat zijn “ondernemers” die vooral in de VVD-hoek zullen zijn te vinden.
  GL moet zorgen voor de klimaat- en milieumarketing-strik eromheen. Desnoods mag er worden beweerd dat de VVD het programma van GL uitvoert. Zo lang dat maar geld oplevert voor de aanhangers-clientèle van de VVD.’

‘ Grappig toch, dat de politieke inhoud en strekking van een betoog als dat van Wilfred Scholten ons politiek-inhoudelijk, nul-komma-niemendal-niets zegt. Wat ons betreft gaat het de hoofdspelers om de eigen knikkers. Degenen die haar of zijn verhaal het mooiste kan verwoorden en overtuigend in de markt zetten, die scoort de meeste zetels en daar gaat het uiteindelijk om.’

 • ‘Klaver moet zijn achterban – die graag samen met de PvdA wil – er eventueel van overtuigen dat hij (Klaver dus) alles heeft gedaan om dat voor elkaar te krijgen, maar dat mw. Ploumen dwars lag en niet wilde.’

‘ Eigenlijk wil Jesse Klaver liefst met Mark Rutte samen doen (dat acht hij maximaal profijtelijk voor zijn eigen carrière en verdienpositie), maar dat kan hij niet zonder meer erkennen en openlijk vertellen, dus moet hij een act opvoeren. Zeker ten behoeve van zijn GL-kudde.’

 • ‘ Hajo tekent Klaver als een babyface-gigolo die vanwege de haast (de verkiezingen staan voor de deur) op zijn klokje koekeloert op het middernachtelijk uur, maar wij weten beter – vinden wij althans.’

‘ Wat een flauwekul toch, vind je niet? Dit banale baltsen voor de vorm.’

 • ‘ Absoluut. We zullen zien welke konijnen de respectieve goochelaars nog uit hun hoeden of décolletés kunnen toveren en welke rol koning Corona bij dit alles krijgt toebedeeld.’

‘ Rutte zal de na-ijver en kippendrift tussen de verschillende aanbidders lekker oppoken, is onze verwachting. Voor hem zou het het mooiste zijn wanneer ze elkaar eerst flink aderlaten en toetakelen, zodat hij tenslotte voor het kiezen heeft met wie hij eventueel wil en tegen welke prijs.’

 • ‘ Toch jammer dat ons scenario zo weinig verrassingen in petto heeft, maar het is nou eenmaal niet anders.’

 

 

 

 

 
 

Tags: , , , , , , ,