RSS

Category Archives: framing

Corona-puzzelen. Sir William & Sir Anderson, maakten ooit een SIR-model

 

 

‘ De ene mevrouw zei dat ze het weliswaar jammer vond dat de jongens van Viruswaarheid het hadden verloren met hun zaak over onze grondrechten, maar dat ze de avondklok als een zegen ervoer. Net als de lockdown van een heleboel nonsens-winkels waar ze vooral nutteloze rommel verkopen, alsook het drastisch inkrimpen van de vliegtuigvloten en het reguleren van de terrasoverdaad.
Haar vriendin viel haar bij en vulde aan dat een “crisissituatie” het grote voordeel had van het opschonen (dus definitief opschorten) van de dwang van politieke correctheid in de taaluitingen – vooral de geschreven taaluitingen, in de MSM. “We beoefenden steeds meer en vaker automatisch zelfcensuur bij wat we zeggen. We lopen verbaal op eieren, want één “verkeerd” woord en je bent de sigaar!”
Zo’n constatering als Haidt bijvoorbeeld maakt, zou bijna direct worden omgekat naar: “Ooooh, dus jullie zeggen dat buitenlanders vol ongedierte en ziektekiemen zitten!” Causa finita. Daar is  dan geen discussie meer mogelijk. Terwijl zichtbaar en voelbaar is dat meer mensen in ieder geval vanzelf minder ruimte betekent en dat de mensdichtheid per oppervlakte niet eindeloos kan worden opgerekt – zoals nu blijkt: ook met het oog op ziekten. Dat is evident, maar je mag het niet hardop zeggen, want dan ben je racistisch en xenofoob.’

 • ‘ Zulke ingrepen als nu worden genomen, zouden politici nooit durven nemen tijdens perioden die als “het oude normaal” over de tong gaan. Al weet en beseft ieder weldenkend mens dat we met ons allen naar de vernieling racen indien we op de oude voet doorgaan, toch willen de meeste mensen hun gewoonten niet veranderen, en de groep met de meeste invloed en makkelijkste toegang tot de media, overstemt de rest. Dus is zo’n virus een blessing in disguise. Het grootste risico zit ‘m in de mogelijkheid dat het circus alsnog wordt gekaapt door de verkeerde lieden, die daar opnieuw en alsnog hun eigen voordeel mee doen, ten koste van het algemeen belang. Dan gaan we alsnog in het oude tempo naar de afgrond.’

‘ Hierop inhakend, viel ons de formulering van een opiniemaker op, die schrijft: “ Dat is het kenmerk van alle crisissituaties: het private en het publieke lopen steeds meer door elkaar. “
Oeps! Wij zijn juist van mening dat het feit dat het publieke en private al veel te lang door elkaar lopen in een ondefinieerbare mengsoep, een amorfe en onwelriekende brij, dat dát juist tot de hoofdoorzaken van het ontstaan van crises behoort. Maar, zo zóu je de formulering eventueel desnoods ook kunnen lezen, want eenduidig is hij niet, met die dubbele punt bedoel ik.

Publiek en privaat moeten hoognodig weer van elkaar gescheiden, onderscheiden, worden en onderling duidelijk afgebakend. Met de bijhorende verantwoordelijkheden, zodat “men” niet schielijk van pet kan wisselen en van private persoon naar publieke manager morfen – en omgekeerd – als dat (financieel) zo uitkomt. De winsten privatiseren en de verliezen ten laste van het Algemeen brengen. Bankiertje redden, is nog steeds een populair tijdverdrijf. (Onder-)scheid privaat en publiek. Net zoals bij de Glass–Steagall Act van 1932 werd besloten. Me dunkt dat het herroepen van die wet duidelijk heeft gedemonstreerd dat daar rampen uit voortkomen. Toch gewoon doen. IJzerenheinig.’

 • ‘ “We zijn niet mensenschuw en zeker geen misantroop,” zo verzekerden ze ons, “maar tegenwoordig kom je overal mensen en nog eens mensen tegen. Waar je ook kijkt en waar je gaat: mensen, mensen en nog eens mensen, en dat wordt te veel van het goede. De politiek heeft het zo ver laten komen en nu is een virus hen te hulp gesneld. Laat ze daar een zinnig gebruik van maken.” Dat ze beiden een (kerngezonde) ouder waren verloren doordat het verzorgingshuis geen adequate (haalbare) maatregelen trof, vonden ze gruwelijk en onvergeeflijk. “ Ze ruimen de oude mensen gewoon. Daar wordt met geen woord van gerept. Dát lijkt me nou een echte samenzwering, een snood complot.” ‘

‘ Of we iets van epidemiologie afwisten? Neen, “ nou wij puzzelen graag en deze modellen zijn pittige puzzels. We maken jullie opmerkzaam op een paar teksten die we net hebben opgegraven. Deze publicatie in Nature bijvoorbeeld is kersvers. Interessant is dat het in hoofdzaak teruggaat op een tekst van Kermack & McKendrick uit 1927 (Proceedings of the Royal Society) en hun SIR-compartmental model: Susceptible, Infective en Recovered. Al de wiskundige hocus-pocus en statistische supermodellen, dat gaat maar ten dele op en is voor degenen die niet op dat terrein onderlegd zijn, nagenoeg onbegrijpelijk. Wij gaan straks heerlijk puzzelen met de kritiek van deze wetenschappers op het SIR-model. Om van te watertanden, dit soort meningsverschillen!” ’

 • ‘ Ik stond met m’n oren te klapperen, moet ik toegeven. Ik heb even gegoogeld op Nederlandse sites – even maar hoor – maar kwam niets hierover tegen. Ongetwijfeld kunnen anderen hier beter mee uit de voeten, dan ik – en jij. Of onderschat ik je?’

‘ Op Wikipedia staat het SIR-model vermeld en de jongelui kunnen verder onderzoek doen, zo zij daartoe geneigd en genegen zijn. Of de beide Schotten tot ridder zijn geslagen weten we niet, maar het gaat ons om hun SIR-model.’

 

 

 

Het politieke was nog nooit zo persoonlijk /  Paul Scheffer  /   NRC vrij. 26 febr. 2021

Karel Knip: Puzzelen met coronacijfers tot de rek eruit is /  NRC  26 februari 2021

 

 

interview-“stijlen”

Emily Maitlis interviewt –  Hungarian foreign minister challenged on migration policy – BBC Newsnight • Jun 26, 2018

Cathy Newman interviewt –  Max Mosley questioned over racist leaflet  •  Feb 27, 2018

Cathy Newman ondervraagt Jordan Peterson over ongelijke beloningen vrouwen-mannen  /  Jordan Peterson debate on the gender pay gap, campus protests and postmodernism – • Jan 16, 2018

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

sluikreclame, of barely hidden persuader ….?

‘ Lees barely als barley en je bent bijna bij het bier, het gerstenat dus.’

 • ‘ Daar vind ik prins Pils helemaal bij passen. Ook vanwege le royaume en danger, en dan bedoel ik niet meteen dat de koninkelijke speedboot averij oploopt tijdens een biervaart …. ‘

‘ Laten we het voorloping bij deze lezing houden. We geven eigenlijk bijna alles al weg. Er moet nog iets te raden overblijven. Toch?’

 • ‘ Wist jij dat zo’n 80 tot 90 procent van de lezers de cartoons nooit snappen? Ik bedoel in het algemeen dus. De tandem-symbiose tussen de VVD’er Rutte en het koningshuis, komt nog niet erg helder uit de verf vind ik. Terwijl dat zeker een thema is dat de volle aandacht blijft verdienen.’

‘ Enkele medereizigers bespraken onlangs het thema vastgoedbeheer-Oranjes. Volgens hen zouden Mabel en Bernhard jr. de vastgoedportefeuilles van de Oranjes beheren. Met inbegrip van de lijntjes naar de Regering en de schatkist, via Rutte – via stromannen natuurlijk. Van het een kwam het ander en er gingen interessante complottheorieën over de tong.’

 • ‘ Tja, en onze Belastingdienst niet te vergeten. De Oranje-Toeslagen-dienst, noemde iemand die onlangs.
  De alternatieve narratieven schieten als paddestoelen uit de grond. Niet verwonderlijk, want het nieuws dat we krijgen opgedist heeft kraak noch smaak, zelden een goed plot, en is bijna iedere dag hetzelfde. Dan gaan de mensen op zoek naar spannender verhalen.’

‘ Inderdaad. Dat krijg je dan. Goede cartoons kunnen heel wat bloedeloze verhalen op een boeiende wijze vervangen.’

 

 

Cartoon / Ruben L. Oppenheimer tekent elke dinsdag in NRC naar aanleiding van de actualiteit – NRC dinsdag 23 februari 2021

biervaasje    /     Oranjeboom vaasje

bier en baard

 

https://www.trouw.nl/nieuws/vvd-voert-campagne-als-beschermer-van-teer-vaasje-nederland~ba9b6ca4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythologie)

 

 

Tags: , , ,

Corona Covid Clockwork Orange

 

 

‘ Zowel Ruben Oppenheimer als Hajo de Reijger tekenen een klok. Voor de hand liggende associatie: de corona-avond-klok, maar daarmee zijn we niet tevreden. Toch?’

 • ‘ Géén van de jongelui heeft de associatie met Burgess-Kubrick gelegd: dystopia, dictatuur, hersenspoeling en operante conditionering.
  Degenen die er nog het dichtste bij kwamen refereerden aan het surrealistische element van dit corona-gebeuren, aan de hand van Dalí’s schilderij. Dat is geen sensationele vondst, vind ik. De avondklok maakt deel van uit van het ons omringende surrealisme – nu alleen extra aangezet door het corona-covid-virus-circus.’

‘Ik vind de associatie met “kinderbedtijd voor Mark” bij de tekening van Hajo geestig. Ik ben benieuwd hoe de jongelui reageren nadat we deze hint naar A Clockwork Orange mailden. Ik heb al negen enthousiaste reacties binnen. Ze gingen ermee aan de slag. Wat zouden ze met de drie A’s doen? Zouden die opvallen?’

 • ‘ Als ze deze posting lezen, wel. A purloined letter three times revisited? Lacan & Poe & Derrida? Misschien is dat te ver gezocht en te hoog gegrepen. Ik vind de reacties toch gratifying. Hoewel de onmiddellijke associatie met de avondklok ook wel een beetje teleurstellend is, vind ik. Zo voor de hand liggend, maar goed, het zij zo. Drie jongelui mailden: “Je weet niet wat je niet weet. Daarom zijn jullie er!” En zo is dat toevallig ook nog eens een keer.’

‘ We leggen de lat altijd net iets hoger dan ze gewend zijn en verwachten. Dat houdt de zaak spannend. Eeuwig jammer van ons verloederde onderwijs. Dat is niet terug te draaien – zoals bij een horloge nog wel kan.
Als ik naar de smeltende klokken van Dalí kijk en ik denk aan de veelmisbruikte term “reset,” dan associeer ik het via de reset van Alex in de film, met een botched reset.’

 • ‘ Asssssseblieft zeg! Laten we hopen dat dat in onze werkelijkheid niét zo uitpakt! Laat ik het mitigeren via het concept van de totale institutie van Erving Goffman (ISBN 90 237 1168 8): we zitten met ons allen in een soort gevangenis, die is bedoeld om het Covid-virus buiten en uit te sluiten. Het beroerde is echter dat we onszelf daardoor in-sluiten. We zitten in zelfgekozen Schutzhaft. Da’s trouwens ook helemaal niet leuk – zeker niet wanneer het lang duurt en we niet weten hóe lang het nog gáát duren.’

‘ Okay, laten we er hier een stukje Agamben (ISBN 90 5352 829 6) tegenaan gooien, over de uitzonderingstoestand (Carl Schmitt). In het verlengde van Hannah Arendt, die we net hebben behandeld.’

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/20/en-weer-ging-het-in-de-ministerraad-fout-tussen-de-premier-en-de-collegas-a4032560

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/20/avondklok-a4032553

 

 

<<  Aside from the metaphorical meanings of the title of Stanley Kubrick’s A Clockwork Orange (1971), the name reportedly came from an off-hand Cockney expression, “as queer as a clockwork orange,” which the source novel’s author, Anthony Burgess, claimed he heard in a London pub before World War II, decades before publishing his famous work in 1962. Burgess has written and spoken about the title on several occasions. In an introduction called “A Clockwork Orange Resucked,” he refers to a person who “has the appearance of an organism lovely with colour and juice but is in fact only a clockwork toy to be wound up by God or the Devil or (since this is increasingly replacing both) the Almighty State.” On the television programme Camera Three in 1972, he explained, “I’ve implied the junction of the organic, the lively, the sweet – in other words, life, the orange – and the mechanical, the cold, the disciplined. I’ve brought them together in this kind of oxymoron, this sour-sweet word.”

In the film adaptation, however, Kubrick touches upon these themes without explicitly breaking down the title, leaving its specific meaning more open to the audience’s interpretation.
…………………………  …………………………

[I]n Burgess’ novel, when Alex breaks in, Mr. Alexander is writing a manuscript entitled A Clockwork Orange, which protests the nation’s increasingly authoritarian government, declaring, “The attempt to impose upon man, a creature of growth and capable of sweetness… laws and conditions appropriate to a mechanical creation, against this I raise my sword-pen.” Alex discovers the manuscript and mockingly reads the piece aloud. The protagonist/antagonist doesn’t understand it, even though the thesis foreshadows his future state and dissects the complex title. >>

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Clockwork_Orange_(film)

 “Singin’ in the Rain” (Title Song) 1952 – Gene Kelly

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,