RSS

Category Archives: humor

Ambtenaren van de Belastingdienst laten zich (even) niet door politici voor de bus gooien

 

 

‘ De Belastingdienst-ambtenaren die bij de Toeslagensoap zijn betrokken, zetten de hakken in het zand en zij dwongen dusdoende de politici, om de gedupeerde burgers genoegdoening te verschaffen. Er staan tenslotte verkiezingen voor de deur.
De Belastingdienst (en andere diensten zoals UWV en SVB) weigerde(n) aanvankelijk om de gedupeerden hun “schulden” kwijt te schelden, en zij  hielden zich formeel aan de wet(-ten) die de wetgever (de politici) in de loop der tijd had bekostoofd. Hierdoor zetten de ambtenaren de politici indirect onder druk. Helaas gebeurde dit over de ruggen van de burger. Aan de andere kant: de burgers kiezen uit de politici hun volksvertegenwoordigers en die politici worden en zijn de bazen van de ambtenaren. En ze zijn de Wetgevers. Dus eigen schuld dikke bult voor de burger, dan moet die maar de juiste en competente politici kiezen. De ambtenaren lieten zich niet door de politici voor de bus gooien. Althans: dit keer even niet.’

 • ‘ De politici afficheren zich nu als grootmoedige geesten die de gedupeerde burgers compenseren – in weerwil van de onwillige en onbekwame ambtenaren. Eigenlijk schuiven de politici de ambtenaren alle schuld in de schoenen en spelen zij mooi weer (richting de burger) door het repareren van de gevolgen van hun eigen broddelwerk en plichtsverzuim. De politici geven hiermee zowel de ambtenaren als de burgers: een sigaar uit eigen doos. Tegen dit soort politieke machinaties staan ambtenaren tot nog toe machteloos. Als burger staan we al langer machteloos tegenover de politiek.
  Vind je dit een acceptabel frame van de gang van zaken tot nu toe?’

‘ Jawel hoor. Ik vind de frames die Foucault aanreikt trouwens ook erg verfrissend en stimulerend bij het verwisselen van interpretatie-frames en als variaties van de sleetse scenario’s en uitgewoonde betekenis-mallen.
Indien je wetsovertreder en delinquent bijvoorbeeld toepast op een Ferd. de Grapp. dan kun je zeggen dat de man wetsovertreder was toen hij zijn schoonmoeder op de bruiloft knuffelde, maar dat hij door zijn daden in de hoedanigheid van minister van Justitie inmiddels misschien als delinquent kan worden gedefinieerd. Het korten op Toeslagen is een straf, een sanctie, voor het volgens de controlerende instanties overtreden van regels, voorschriften en wetten oftewel voor moedwillig frauderen – dan loopt wetsovertreding over in delinquent gedrag en treden er straftechnieken in werking.’

 • ‘ Ja, wacht even: dit laatste is puur vanuit het perspectief van de nomenklatoera geredeneerd. Als je van positie wisselt en het vanuit de gedupeerden bekijkt, dan krijg je een diametraal ander beeld, hè.

‘Vanuit de gedupeerden bezien? Goede vraag. Het moedwillig foutief blijven behandelen en structureel maltraiteren van de rechthebbenden op de respectieve Toeslagen, door de nomenklatoera, in welke categorieën breng je dat onder? Politiek-ambtelijke delinquentie ? Dat predicaat krijg je er natuurlijk nooit door bij de officiële media. Ze kijken wel uit om dat soort taal en tekst in de MSM te gedogen.’

 • ‘ Da’s inderdaad niet waarschijnlijk. Mondjesmaat en gefragmenteerd, lukt het hier en daar nog wel een beetje. In het NRC-stuk van Alonso wordt bijvoorbeeld Paul Frissen aangehaald met ideeën die ons niet vreemd zijn. Deze bijvoorbeeld: << Volgens Frissen zou het debat veel moeten gaan over de rol van de staat en van de Tweede Kamer in het vormgeven van de verzorgingsstaat. Hij wijst op de keiharde fraude-aanpak waar ook de Kamer „enthousiast mee heeft ingestemd”.>>  Dit komt neer op een min of meer uitgebreide reprise van de kern van de recente boodschap van Herman Tjeenk Willink en slaat uiteraard de spijker op zijn kop in de kern van de poedel. Da’s na twee keer lezen een open deur. Kortom: het belooft weinig goeds met de ambtenarij en de politici.’

‘ Samengevat concludeer ik dat de situatie momenteel zo is dat de ambtenaren hun politieke bazen niet (kunnen) vertrouwen en omgekeerd, en dat wij – de burger – noch de politici, noch de ambtenaren kunnen vertrouwen. Ik verwacht niet dat dit van snel-voorbijgaande aard zal zijn. Het is een state of mind geworden (en dan mag je state hier best als een pun lezen), met recht: politiek geïnstitutionaliseerd wantrouwen van iedereen jegens iedereen.’

 • Voeg daar bij dat de ambtenaren en politici, ons, de burgers, niet vertrouwen. Dus iedereen wantrouwt iedereen, daar komt het wel zo’n beetje op neer. Dat is op den duur onvermijdelijk bij een politiek-zonder-visie-of-geïnspireerde regie, die is gebaseerd op deals en zwijgplicht, in combinatie met submiddelmatige beroepspolitci – en dan ben ik nog genadig met mijn laatste karakterisering.
  Als je niet precies weet wat Begeisterung betekent, kun je het woord beter niet te pas en te onpas bezigen. Toch?
  Ik weet eerlijk gezegd niet of we het als een zegen of als een vloek moeten beschouwen, dat dit alles aan het grootste deel van de bevolking onopgemerkt voorbij lijkt te gaan. Water on a duck’s back, zoals Keith het zei. De mensen zijn druk in de weer met het Corona- en vaccinatiecircus, en de dichte horeca-etablissementen niet te vergeten. Ik hoor niemand echt serieus over verkiezingen of politiek praten. Ja, je zou het zelfs tragikomisch kunnen noemen dat de meeste mensen straks hoogstwaarschijnlijk opgelucht gaan stemmen. Want door te stemmen bevestigen zij immers de Democratie en dan komt alles vanzelf weer goed.’

‘ Dat laatste vind ik echt humor. Ik meen het! Om te gillen! Maar maakt het veel uit dan? Indien bijvoorbeeld Rutte aftreedt – al dan niet met ketelmuziek en zogenaamd onder democratische druk – dan dumpt hij zijn rommel en rotzooi op het bordje van zijn opvolgers. Wie staan daar om te springen? Blijft Rutte aan – eveneens vanwege de democratie – dan gaan we met ons allen, geheel uit eigen vrije wil, doodleuk verder het moeras in. De structuren blijven dezelfde en de neoliberale ideologie is intussen ingeslepen: iedereen ziet de ander vooral als een mogelijk verdienmodel. Men weet gewoon niet beter meer.  Dus en zodoende.’

 • Dat is het argument van Solimon, geloof ik. Solimon zei: Er is één heilig boek en dus kunnen we alle andere boeken verbranden. Immers: een boek dat in strijd is met het heilige boek dient sowieso meteen verbrand te worden, en de boeken waarvan de inhoud strookt met die van het heilige boek, die boeken zijn overbodig. Dus ook voor die boeken geldt: huppetee! in het vuur ermee!
  Oké. Laten we dit vast op de site zetten, dan kunnen de jongelui beginnen met hun interpretaties. We komen hier naderhand vast op terug, want dit suddert nog lang door.’

‘ Op de valreep: zet de link naar de uitleg over waar de Toeslagen-soap voor staat en over gaat, van Gabriël van den Brink bij De nieuwe wereld hier ook nog bij.’

 

Ambtenaren schrijven zo niets meer op
Rutte-doctrine Door de Toeslagenaffaire pleit premier Mark Rutte nu opeens voor meer openbaarheid. Maar klappen ambtenaren daardoor straks niet helemaal dicht?

Stéphane Alonso  NRC 19 januari 2021

Ook de Tweede Kamer zelf zat fout bij de toeslagenaffaire
De Tweede Kamer praat dinsdag over de toeslagenaffaire. De vraag is of de eigen rol van het parlement daarbij voldoende over het voetlicht komt.

Jelle Brandsma /  Trouw 19 januari 2021, 7:49

Schulden van gedupeerde ouders toeslagenaffaire bij overheidsinstanties kwijtgescholden
Ouders die schulden hebben opgelopen bij de overheid vanwege de toeslagenaffaire, hoeven die niet meer terug te betalen.

Redactie Volkskrant 18 januari 2021, 18:51

 

 

 

 
Leave a comment

Posted by on januari 19, 2021 in actualiteit, folklore, framing, humor, politiek en zo

 

Tags: , , , ,

Jan Splinter en de inktvis

 

 

‘ Hoezo avonturiers met splinterpartijen? Deze personen zijn doodgewone ondernemers die nieuwe verdienmodellen ontdekken en aanboren. Het zijn de consumenten – wij, met ons allen dus – die hun meuk kopen en slikken. Geef die creepy pipo’s en enge bimbo’s eens ongelijk. Ruim een ton per jaar op je bankrekening. Alles wat je hoeft te doen is zwatelen, neuzelen en beuzelen en op gezette tijden een flinke rel veroorzaken, zodat de pers aan content geraakt en aan zijn trekken komt. Lang leve de lol! Amerika is al lang niet meer het enige land op de wereld, waar de mogelijkheden onbegrensd zijn.’

 • ‘ Wanneer je eenmaal op het pluche zit en je kunt blijven kleven, dan ben je helemaal spekkoper. Kijk naar de VVD-CEO Rutte. Die man is goud waard voor zijn opdrachtgevers. Voor de goede orde: dat zijn wij trouwens niet hè, die opdrachtgevers bedoel ik. Geen misverstand. Wij mogen enkel om de vier jaar een hokje rood kleuren en daarna op onze handen zitten en toekijken hoe Nederland keer op keer in de uitverkoop wordt gedaan.
  Wat dat verdienmodel via politieke partijen betreft, dat is al aardig door-ontwikkeld hoor. We slikken het bijvoorbeeld voor zoete koek dat Kamerleden en af en toe zelfs een minister geloof ik, tijdens de rit overstapt naar een andere verdienpositie. Ook indien zij of hij heel veel stemmen op zich uitgebracht zag worden: je maakt reclame voor het merk en nadat de tokkies op je hebben gestemd, zeg je doodleuk tabé. De zetels voor jouw partij zijn al binnen en kunnen niet meer afgepakt worden. Het is je reinste politieke ladenlichterij, maar we blijven het slikken. Sommige partijen lijken deze formule tot een routine te hebben verheven.’

‘ Tja, indien je alle trucs die ze in die biotoop hebben gebruikt en gebruiken, inventariseert en op een rijtje zet, dan blijft er vermoedelijk bitter weinig van onze glimmende Democratie over. (Her-)invoeren van de mogelijkheid tot het optuigen en houden van referenda (in verschillende vormen en soorten) zou in ieder geval als noodverband kunnen helpen, geloof ik.
Die meneer Joustra van Elsevier is een realist met galgenhumor – als het verhaal van de Trouw-columnist tenminste klopt. Ik heb die uitzending niet gezien, maar niets is tegenwoordig te gek of ongeloofwaardig meer.’

 • ‘ Mwah, wat maakt het uit. De betreffende geadviseerde is goed geadviseerd en het opvolgen van het advies heeft hem tot nogtoe geen windeieren gelegd. Zou die Joustra een factuur hebben ingediend, vanwege een solide consult? Zit je op zwart zaad? Richt een politieke partij op en dan komt Jan Splinter – bij succes – in ieder geval door één winter, misschien zelfs twee. Het is wel om je te bescheuren, vind je niet? En het gebeurt allemaal clean, reuze netjes, op het steriele af.’

‘ Het gebeurt vooral “Democratisch,” volgens de richtlijnen van de Verlichting en verpakt in  EU-waarden-cadeaupapier. Ik vind “Splinter” als partijnaam trouwens van rauwe humor getuigen. Stem op splinter en zie de balken in je eigen oog niet! Dat klinkt behoorlijk wervend, toch? De dame steekt haar middelvinger naar de massa op en die massa juicht en menigeen zal straks op Splinter stemmen. Wedden?’

 • ‘ Laten we wat reclame voor haar en haar splinter maken. We verdienen het tenslotte om versplinterd te worden. Stukker kan niemand het meer maken. Laten we ons dus maar door Merel aan de boezem drukken. Die heeft ze niet voor niets. Lachûh! Wat een klucht en kermis!
  Zeg, Ruben Oppenheimer heeft vandaag weer een treffende illustratie gewrocht, die de situatie waarin we ons bevinden unheimisch realistisch weergeeft. Bijna “fantasieloos,” zo actueel vind ik de tekening.
  Nederland is inmiddels een soort bananenrepubliek en ieder geval volop geïnfiltreerd door la piovra. Zeker qua mentaliteit. En we weten het: de maffia is niet uit te roeien, want het is een mentaliteit. Tegen zo’n tekening, daar kunnen woorden niet tegenop.’

‘ Men moet natuurlijk wel de relatie kunnen leggen en de associatie maken, maar dat lijkt me niet zo’n heidens karwei. We zien het om ons heen gebeuren. In real time. Je weet wat don Vito Corleone zegt:  “Een advocaat met een aktentas kan meer stelen dan tien mannen met een pistool” en zo is het maar net.’

 • ‘ Dus koopt allen een aktentas!’

‘ En doe er voor de zekerheid toch ook maar een pistool bij.’

 

 

<<  Rutte schermt informatie af en dat is ongrondwettig.
Informatieplicht /  De Toeslagenaffaire bewijst dat het parlement zonder kennis van de informatie waar het kabinet over beschikt geen controle heeft. Rutte beschadigt de democratie, stelt Wim Voermans.>>

NRC 22 december 2020

 

<<  Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinontwikkeling, wordt geprivatiseerd. Dat schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. >>

Jop van Kempen, Het Parool 22 december 2020

 

<<  Vaccinontwikkeling is een taak van de overheid. Toch heeft Nederland de vaccinproductie verkocht aan een groot farmabedrijf, dat niet in onderzoek investeert. ‘Als we toen waren doorgegaan hadden we nu veel sneller een coronavaccin gehad.’ >>

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,

De uil en de fenix, van smaad en racisme

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/01/cliteur-onder-vuur-op-universiteit-a4022270

https://www.trouw.nl/politiek/paul-cliteur-ik-ben-solidair-met-baudet-en-zijn-ideologische-lijn~ba6c9c96/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

‘  “ Wat ik nog het jammerste vind, is dat de Forum-uil hoogstwaarschijnlijk geen fenix zal blijken en dat de club FvD definitief finito is. “  Dat zei ze dus, de roodharige mevrouw, in het OV.‘

 • ‘ Was ze van plan op de FvD te stemmen, of was ze misschien zelfs lid van de FvD?’

‘Nou, neen, dat niet, maar de FvD zou heel wat stemmers – let wel: stemmers en geen kiezers – bij de kliek van Rutte en kompanen weg houden, dacht zij. Ze hield haar hart vast, zo zei ze, dat de VVD de grootste wordt en Rutte met trawanten doodgemoedereerd door kunnen gaan met Nederland verkwanselen en slopen. Onder de trawanten rekent ze alle andere partijen. Er waren volgens haar maar twee Kamerleden die ze min of meer “normaal te vertrouwen” achtte: Martin Bosma en Pieter Omtzigt. Maar daar ging ze natuurlijk niet op stemmen, omdat ze dan op de PVV of het CDA moest stemmen en dat deed ze voor geen goud: “Dan stem je meteen een hele sliert uitvreters, neuspeuteraars, ladenlichters en zakkenvullers op het pluche onder die kaasstolp, en daar bedank ik feestelijk voor.” ’

 • ‘ Tja, zo werkt dat in onze democratie nog steeds. Ik vind het ook een verouderd systeem dat al lang niet meer past bij de huidige maatschappij en haar ethos van verdienmodellen. Dit systeem van om de vier jaar op een partij stemmen, is de kat op het spek binden. Geen wonder dat “ze” niet wisten hoe snel ze de mogelijkheden om referenda op te tuigen, in beton gegoten, diep moesten begraven en dat ze het kiesgedrag van de Kamerleden niet inzichtelijk maken middels Kamerlid-volgsystemen, zoals bij leerlingvolgsystemen in het onderwijs gebeurt.’

‘ Juist ja, en wat ik ook opmerkelijk vond, was dat deze roodharige dame haar ergernis en afschuw voor de VVD-met-de-rest, steeds meer leek te koppelen, te projecteren, op Thierry Baudet, want die had FvD tenslotte naar de Filistijnen geholpen, vond ze.’

 • ‘ Hmm, een vorm van het afweermechanisme dat in de psychoanalyse “verschuiving” wordt genoemd: de boosheid en frustratie jegens Rutte en zijn trawanten, richt zich op, verschuift naar, Baudet. Tegen Rutte & kumpenie kan ze weinig tot niets uitrichten. Indien veel Nederlanders op het merk VVD stemmen, geven ze hoogstwaarschijnlijk via die club, mandaat aan Rutte. Rutte behartigt bepaalde belangen nu eenmaal het beste en Unilever, Shell, de NAM en andere toko’s varen daar wel bij. En dus profiteren de aandeelhouders van die bedrijven. Heel simpel. Het heet democratie.
  Baudet is nu de zielepoot die niet alleen onderligt, maar die er ook nog eens voor heeft gezorgd dat zoveel mensen die anders op FvD gestemd hadden, straks op Rutte stemmen. Logisch dat ze zo denkt. Zo zullen er meer redeneren, vermoed ik.Baudet staat inmiddels voor een chaotische ondergang, voor grillige onberekenbaarheid, terwijl Rutte tenminste een geleidelijke ondergang, middels gestage aftakeling en ondermijning, belooft en belichaamt. Een onafwendbare ondergang maar ook dat verschaft een gevoel van zekerheid. Dat laatste proces berokkent minder pijn, en wanneer je je realiseert dat je het moeras in verdwijnt, ben je eigenlijk al dood en dan is het niet meer zo heel erg. Je kunt er aan wennen.’

‘ Zo kun je het wel samenvatten, denk ik. Interessant vind ik een uitstapje naar “haten en haatzaaien.” De roodharige dame kan op een gegeven moment besluiten, of zich realiseren, dat ze Rutte als VVD-voorman háát, zonder dat ze strafbaar is. Echter, wanneer ze die haat operationeel maakt en vanuit die haat gaat aanzetten tot geweld, dan wordt ze wel strafbaar. Bekijk dit thema eens aan de hand van een gesprek onder leiding van Floris van den Berg,  tussen Paul Cliteur en Meindert Fennema maar eens.’

 • ‘ Dat kan ik een ieder aanraden. Dit levert een bruggetje naar het strafrecht op. Zou die mevrouw Lieke Smits – docent kunstgeschiedenis universiteit Leiden – kunnen worden vervolgd vanwege smaad die zij Paul Cliteur aandoet, met haar oproep – zover ik begrijp beschuldigt zij Cliteur niet van racisme, maar roept zij op tot onderzoek – om Cliteur te onderzoeken op racistische opvattingen, uitingen en wellicht ook sympathieën.’

‘ Nou ja, ik vind het eerder naar reputatieschade-berokkenen neigen en in Amerika zou deze dame weleens van een hele dure koude kermis kunnen zijn thuisgekomen. Ik kan me echter voorstellen dat Cliteur het niet over deze band speelt, omdat hij daarmee zijn eigen principe van grote ruimte willen laten aan alle vormen van meningsuiting, geweld zou aandoen. Als deze dame, genaamd Lieke Smits,  oprecht vindt dat zij Cliteurs vermeende racisme aan de kaak moet stellen in het algemeen belang – zie art. 262, lid 3 wetboek van Strafrecht – dan gaat ze vrijuit. Maar, tja, de geur van onwelvoegelijkheid blijft Cliteur wel aankleven. Vind ik. Ik vraag me af hoe zij schilders als Manet, Rubens en Israëls, om er maar enkelen te noemen, bespreekt en behandelt. Vermoedelijk slaat ze die gewoon over. Overigens werd de roodharige dame eerder bevangen door een grondige afkeer van Rutte c.s., dan door haat, geloof ik.’

 • ‘ Mooi. Dat is beter voor haar. Zeg, wat is racisme precies? Cliteur en Fennema zetten de zaak al grotendeels op een rijtje, maar ik zou racisme samenvattend benopt omschrijven als ”geperverteerde discriminatie.” Discrimineren, onderscheid maken, is onvermijdelijk en dat doen we de hele dag. Ook discrimineren op huidkleur en andere soort-/raskenmerken, maar je kunt niet een normale discriminatie doortrekken en perverteren naar achterstellen of voortrekken van bepaalde groepen of individuen op basis van die kenmerken, attributen. Dat is geperverteerde discriminatie en nefast racisme. Indien je het op basis van godsdienst of levensovertuiging doet, zou je het ****fobie kunnen noemen: islamofobie, katholiefobie, refofobie, boeddahahahafobie en ga zo voort.’

‘ In het geval van professor Meijer van de Cleveringa-lezing, wordt “ras” (joods) verbonden aan geloofsovertuiging (misschien? Was Meijer een praktiserende joodse professor? Wat doet het ertoe, nietwaar?). Je kunt hier een eindeloze haarkloof- en spijkers-op-laag-water-zoeken-discussie van maken, maar laten we dat niet doen.
De onderliggende redenen bij deze Cliteuritis-Baudetiade is volgens mij het thema van de natiestaat. Dat wordt door sommige “geleerden” meteen hijgerig en hitsig gerelateerd aan “nationalisme.” En wat veel erger is: EU-scepsis en anti-immigratie-wens. Nou en, nationalisme? So what. Noem het desnoods patriottisme of whatever you care to call it …’

 • ‘ Ja, de natiestaat, zeker, maar vergeet de potentiële stemmentrekker Baudet niet hè. Het moest alleen fatsoenlijk geframed worden, en dat is met de enthousiaste medewerking van Baudet himself prima gelukt. Dat gevaar is nu voor de kartelclubs geëlimineerd, denk ik. De uil zal hoogstwaarschijnlijk geen fenix blijken. FvD is finito en volgens de peilingen krijgt Rutte veel stemmen. De frustratie daar om van de roodharige mevrouw – en niet van haar alleen – vind ik alleszins begrijpelijk.’

 ‘ Kijk eens hier, twee echte Oppenheimer-cartoons. Deze mijter-cartoons van Ruben Oppenheimer relateren onder andere distantie aan afstand tussen blank en zwart, maar dan via de smoes van Corona-besmettingsgevaar, waarbij het Sinterklaas-zwarte-Piet-gedoe impliciet wordt meegegeven. Blank Nederland vierde Sinterklaas, zonder enige (bij-)gedachte aan racisme. Toen kwamen er exotische negers naar Nederland en was de boot aan. Standbeelden werden omvergetrokken en zwarte Piet werd gekruisigd, want wij blanken zijn nakomelingen van slavenhouders. Zwarte en neger mag niet meer gebruikt worden en moet voortaan tot-slaaf-gemaakte gaan heten. Vrouwen zijn intussen personen-met-een-baarmoeder gaan heten. Nou ga daar maar aanstaan: een tot slaaf gemaakte persoon met een baarmoeder. Is dat wat? Behalve kolderieke koddige kromme kletskoek.’

 • ‘ Nou, die afstand is intussen er bij sommige mensen wel degelijk ingeslopen; die willen geen trammelant en daarom houden ze afstand van negers. Niet omdat ze racist zijn, maar uit voorzorg – zo beweren ze tenminste.
  Bij de Oppenheimercartoons speelt wat mij betreft tevens het thema van ontucht met kinderen door katholieke geestelijken mee, vandaar die bisschopsmijter en zwarte Piet aan het kruis. De zwart-gele bies representeert het geïnstitutionaliseerde karakter en staat voor de handhaafpolitie. De Sint gepersifleerd als kleffe kindervriend met een zwarte knecht die voor de aanvoer moet zorgen – stoute kinderen gaan in de zak en Pieterbaas neemt ze mee naar ******** voor het letterlijke kruis-verhoor, als-u-begrijpt-wat-ik-bedoel.
  Dat vind ik bij elkaar een knap ingewikkelde symboliek. Een onschuldige, zwarte, Jezus gekruisigd als zwarte Piet. Je zou het als dubbelop-racisme kunnen zien, immers: Jezus is èn jood èn hier getekend als neger. Of Jezus ooit bestaan heeft is trouwens de vraag, want onomstotelijke bewijs is er niet voor.
  Wat fijn dat er geen katholieken (of anderssoortige christenen) met messen of zagen komen opdraven om mensen te onthoofden vanwege het tekenen en vertonen van zulke cartoons! Is dat nou een teken van beschaving en verlichte emancipatie? Nou, dan zijn we toch een flink eind opgeschoten hoor.’

‘O ja, deze zinsnede viel me ook op (zie Philip de Witt Wijnen): “  Critici noemen het wel een broedplaats voor radicaal, conservatief gedachtegoed, waar studenten niet alleen worden beoordeeld op juridische kennis of redeneringen maar ook opvattingen krijgen ingeprent.”
Bij iedere studie krijg je opvattingen ingeprent. Zeker bij een degelijke rechtenopleiding. Wat is rechtvaardig en wat niet, bijvoorbeeld. Sommige opvattingen neem je al dan niet gemodificeerd (tijdelijk) over en andere verwerp je meteen of naderhand. Dat is nu juist de clou van vrije kennisverwerving, dunkt mij. Curieus hoor, zo’n frasering.’

 • ‘ Zullen we het hier maar bij laten? Er zal vast nog een staartje aan het gedoe komen, en ik ben toch benieuwd hoe het mevrouw Lieke Smits zal vergaan: wordt het smaad en laster, pek-met-veren, of zinkt het pruttelend als een losse flodder in de zomp? Racisme onder het mom van Kunst is tenslotte ook niet niks.’

‘ O ja, er was nog iets wat die rode mevrouw opmerkte dat me als behartenswaardige observatie trof. Ze zei: “Wie zou er zo gek zijn om Rutte te willen opvolgen? Diegene moet tenminste tien jaar rotzooi opruimen. Daarbij gaat het vooral om een verwrongen mentaliteit, en een mentaliteit is hardnekkig en taai. Wie is er zo gek? Neen, degene die na Rutte premier wordt, die gaat gewoon verder in dezelfde augiusstal, die gaat geen puinruimen, maar dobbert met de stroom mee en vult al dobberend haar of zijn zakken.”  Dat vond ik helemaal geen dom scenario.’

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , ,